Y-thien-do-long-ky

1,444 57 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:20

Y-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-kyY-thien-do-long-ky Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ Thư viện ebook: Sách Mới.Net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Thiên nhai tư quân bất khả vong Võ Đương sơn đính tùng bách trường Bảo đao bách luyện sinh huyền quang Tự tác tang loạn ý bàng hoàng Hạo tí tự ngọc Mai Hoa Trang Phù Tra Bắc Minh Hải Mang Mang Thùy Tống Băng Khả Lai Tiên Hương Cùng phát thập tải phiếm qui hàng Thất hiệp tụ hội lạc vị ương Bách tuế thọ yến tồi can trường Hữu nữ trường thiệt lợi thương Châm kỳ cao dược kỳ hoang Bất hối trọng tử du ngã tường Đương đạo thời kiến trung sơn lang Kỳ mưu bí kế mộng trường Bác cực nhi phục tham Cửu Dương Thanh dực xuất tiếu dương Ỷ Thiên trường kiếm phi hàn mang Họa khởi tiêu tường phá kim thang Dữ tử cộng huyệt tương phù tương Bài nạn giải phân đương lục cường Quần hùng qui tâm ước tam chương Linh phù túy khách lục liễu trang Thái cực sơ truyền nhu khắc cương Cử hỏa liệu thiên hà hoàng hoàng Tuấn mạo ngọc diện cam hủy thương Bách xích cao tháp nhiệm hồi tường Ân đoạn nghĩa tuyệt Tử Sam vương Tứ nữ đồng chu hà sở vọng Đông tây vĩnh cách sâm thương Đao kiếm tề thất nhân vân vong Oan mông bất bạch sầu dục cuồng Tiêu trường cầm đoản y lưu hoàng Tiêu trường cầm đoản y lưu hoàng Đồ sư hữu hội thục vi ương Yêu kiều tam tùng uất thương Thiên hạ anh hùng mạc đương Quân tử khả chi dĩ phương Bí cập binh thư thử trung tàng Bất thức Trương lang thị Trương lang 01 Thiên nhai tư quân bất khả vong Chữ tình buộc lấy chữ sầu, Chân trời góc biển tìm đâu Xuân du hạo đãng, thị niên niên hàn thực, lê hoa thời tiết Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh bao đôi tuyết Tĩnh trầm trầm, phù quang ái, lãnh mạn dung dung nguyệt Nhân gian thiên thượng, lạn ngân hà chiếu thông triệt Hồn tự cô xạ chân nhân, thiên tư linh tú, ý khí thù cao khiết Vạn nhị sâm sai thùy tín đạo, bất quần phương đồng liệt Hạo khí anh, tiên tài trác lạc, hạ thổ nan phân biệt Dao đài qui khứ, động thiên phương khán tuyệt Tiết trời lạnh hoa lê rộ, Khách nhàn du lãng đãng chơi xuân Hương thơm bay tỏa khơng gian, Cành trắng xóa lộc non nở đầy Ánh trăng lạnh canh khuya tĩnh, Chiếu cao thấp thống sơng ngân Tâm tình vẻ miên man, Trời cho tính khí cao sang vẻ người Chen lẫn vẻ muôn hoa rực rỡ, Vẻ cao tự vươn cao Thanh anh trác lạc người, Dẫu ngọc đá có chiều Dao đài kẻ về, Hương trời đôi lứa kề bên Bài từ "Vô Tục Niệm" vốn vị võ học danh gia, đạo sĩ vào cuối đời Nam Tống họ Khưu tên Xứ Cơ, đạo hiệu Trường Xuân Tử Ông Toàn Chân thất tử nhân vật xuất sắc phái Tồn Chân Trong "Từ Phẩm" bình từ sau: "Trường Xuân, người đời coi vị tiên, nên lời từ hay xuất sắc đến thế" Bài từ nói hoa lê, thật để ca tụng thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng, coi nàng "thực người phàm, thiên tư linh tú, khí độ cao khiết", lại nói nàng "hạo khí anh, tiên tài trác lạc", "bất dĩ quần phương đồng liệt" (không giống người khác) Người gái đẹp mơ tả từ này, truyền nhân phái Cổ Mộ, Tiểu Long Nữ Nàng vốn ưa mặc đồ trắng, chẳng khác gió thổi qua ngọc, đóa quỳnh nở tuyết, hiềm tính khí lạnh lùng, nên tả hình dung "lãnh mạn dung dung nguyệt" Khưu Xứ Cơ tặng nàng ba chữ "Vô Tục Niệm" thật mười phần xác đáng Trường Xuân Tử Khưu Xứ Cơ bên cạnh nàng Chung Nam Sơn, lần gặp mặt nên viết từ Lúc Khưu Xứ Cơ tạ lâu, Tiểu Long Nữ làm vợ Thần Điêu đại hiệp Dương Quá Trên sơn đạo núi Thiếu Thất, tỉnh Hà Nam, có thiếu nữ, cúi đầu lẩm nhẩm từ Cô gái ước chừng mười tám, mười chín tuổi, mặc áo màu vàng nhạt, cưỡi lừa đen, chầm chậm lên núi, vừa vừa nghĩ thầm: "Chỉ có người Long tỉ tỉ xứng đáng lấy chàng mà thơi" Chữ "chàng" hiển nhiên nói đến Thần Điêu đại hiệp Dương Quá Cô gái lỏng dây cương, lừa tự ý, thẳng đường lên núi Một lúc lâu sau, cô lại lẩm bẩm: "hoan lạc thú, ly biệt khổ, cánh hữu si nhi nữ Quân ứng hữu ngữ, diểu vạn lý tằng vân, thiên sơn mộ tuyết, chích ảnh hướng thùy khứ?" Gặp lòng vui vầy, Xa luống đầy khổ đau Cõi tình mê đắm đâu? Chim thiếu bạn tiếng sầu lẻ loi Từng mây muôn dặm xa xôi, Núi cao tuyết trắng nơi nơi Một tịch gần xa, Trăm năm bến cũ biết đâu? Cô gái lưng đeo đoản kiếm, sắc mặt có nhuốm đơi chút phong trần, hiển nhiên viễn du lâu ngày Gương mặt xinh tươi, vào tuổi vô tư lự, dung nhan có muộn phiền, đầu mày cuối mắt che giấu Nàng họ Quách, tên có chữ Tương, thứ đại hiệp Qch Tĩnh nữ hiệp Hồng Dung, có ngoại hiệu Tiểu Đơng Tà Nàng lừa, kiếm, lang thang mình, tưởng phiền muộn lòng vơi đi, ngờ sầu lại thêm sầu, nơi danh sơn lẻ bóng lại hiu quạnh Núi Thiếu Thất thuộc tỉnh Hà Nam cao, đường lên núi bậc thang đá rộng rãi, qui mơ lớn lao, cơng trình khơng phải nhỏ, vua Đường Thái Tông đến thăm chùa Thiếu Lâm mà bỏ tạo dựng, dài thảy tám dặm Quách Tương cưỡi lừa uể oải trèo lên, thấy trước mặt từ núi ào đổ xuống năm dòng thác tung tóe ngọc, lại nhìn núi khác nhỏ đàn kiến Theo đường sơn đạo chuyển vào khúc quanh, thấy tòa tự viện tường vàng ngói xanh Nàng đứng ngắm dãy chùa hồi, nghĩ thầm: "Thiếu Lâm tự vốn nguồn gốc võ học thiên hạ, hai kỳ luận kiếm Hoa Sơn, số ngũ tuyệt không thấy cao tăng chùa Thiếu Lâm cả? Không lẽ hòa thượng chùa khơng tài cán gì, sợ uy danh, nên khơng dám phó hội? Hay tăng lữ tu hành tinh thâm, khơng tham luyến hư danh, võ công cao, không muốn tranh cường đổ thắng với người ngoài?" Nàng xuống lừa, lững thững đến trước cửa chùa, thấy cối rậm rạp, bóng râm che phủ khu rừng bia Bia đá nửa bị hủy phá, nét chữ mơ hồ, khơng biết viết Nàng nghĩ thầm: "Chữ khắc sâu đá, theo năm tháng mòn, khắc tim ta, thời gian lâu sâu đậm?" Chợt thấy bia lớn khắc việc Đường Thái Tông ban cho chùa Thiếu Lâm ngự trát, khen tăng nhân việc lập công trừ loạn Trong bia nói Đường Thái Tơng Tần Vương, đem binh đánh Vương Thế Sung, hòa thượng chùa Thiếu Lâm đầu quân, xuất sắc có thảy mười ba người Trong số có Đàm Tơng nhận phong làm Đại Tướng Qn, mười hai người lại khơng muốn làm quan, Đường Thái Tông ban cho người áo cà sa lụa tía Nàng tưởng tượng từ thời Tùy Đường mà võ công chùa Thiếu Lâm danh vang thiên hạ, trăm năm lại thêm tinh xảo, khơng biết chùa có ngọa hổ tàng long Quách Tương từ chia tay với vợ chồng Dương Quá, Tiểu Long Nữ đỉnh Hoa Sơn tới ba năm không nghe chút tin tức hai người Trong lòng mong nhớ, nàng thưa với cha mẹ, nói muốn ngao du sơn thủy, thực để nghe ngóng tin tức Dương Quá Nàng thực tâm chẳng cần phải gặp mặt cặp vợ chồng này, cần nghe tin họ hành hiệp thỏa mãn Thế từ từ biệt, hai người không lộ diện giang hồ, chẳng biết ẩn cư nơi Thành thử Quách Tương từ bắc xuống nam, lại từ đông sang tây, tưởng chừng đặt chân nửa đất trung nguyên, thủy chung không nghe thấy nói đến Thần Điêu đại hiệp Dương Quá Một hôm nàng đến đất Hà Nam, nhớ chùa Thiếu Lâm có nhà sư tên Vơ Sắc bạn thân Dương Quá, hồi sinh nhật mười sáu tuổi, nể mặt họ Dương nên ông sai người đem tặng quà Tuy chưa gặp mặt nhà sư nên lên hỏi thử câu, ông ta lại rõ tung tích hai người Vì Qch Tương lên chùa Thiếu Lâm Đang lúc xuất thần, nghe thấy từ chòm bên cạnh rừng bia truyền tiếng leng keng, loảng xoảng tiếng người niệm kinh Phật: Thị thời Dược Xoa cộng vương lập yếu, tức vô lượng bách thiên vạn ức đại chúng chi trung, thuyết thắng diệu già tha viết: cố sinh ưu, cố sinh bố; nhược li giả, vơ ưu diệc vơ bố (Khi Thế Tôn đứng thiên vạn ức người mà giảng rằng: Vì yêu mà sinh buồn phiền, yêu mà sinh sợ hãi, dứt yêu, chẳng buồn chẳng sợ ) Quách Tương nghe bốn chữ kệ đó, thấy ngơ ngẩn, lòng nhẩm theo: "do cố sinh ưu, cố sinh bố; nhược li giả, vô ưu diệc vô bố" Chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng tiếng tụng kinh xa dần Quách Tương cúi đầu: "Để ta hỏi ơng ta làm cách khỏi tình yêu, làm cách để không buồn không sợ?" Thuận tay nàng buộc lừa vào gốc cây, vạch lùm đuổi theo Chỉ thấy đằng sau tàn đường mòn lên núi, có tăng nhân gánh đôi thùng lớn, chầm chậm Quách Tương rảo bước chạy theo, đến cách nhà sư chừng bảy, tám trượng, giật Chỉ thấy người gánh đôi thùng sắt lớn, so với thùng gánh nước thường phải gấp đôi, mà cổ, cánh tay, cẳng chân quấn qt đầy xích lớn, đứng tiếng kêu loảng xoảng Hai thùng không đến hai trăm cân, lại đầy nước, phải nặng đến kinh người Quách Tương kêu lên: -Đại hòa thượng, xin dừng chân, tiểu nữ có điều muốn thỉnh giáo Nhà sư quay đầu lại, hai người nhìn nhau, ngạc nhiên Hóa vị hòa thượng Giác Viễn, ba năm trước, hai người gặp đỉnh Hoa Sơn Qch Tương biết ơng ta tính cổ hủ nội công tinh thâm, không cao thủ thời, nên nói: -Tưởng hóa Giác Viễn đại sư Tại ông lại nông nỗi này? Giác Viễn khẽ gật đầu, mỉm cười, chắp tay hành lễ, khơng trả lời, quay bước Quách Tương vội gọi: -Giác Viễn đại sư, ông không nhận sao? Tôi Quách Tương mà! Giác Viễn quay lại mỉm cười, khẽ gật đầu không ngừng bước Quách Tương lại hỏi: -Ai lấy xích buộc ơng vậy? Sao lại hành hạ ơng thế? Giác Viễn đưa tay trái sau đầu xua xua cái, ám cô ta đừng hỏi nhiều Quách Tương thấy chuyện kỳ quái, lẽ khơng tìm cho đầu đi? Lập tức cất bước đuổi theo, tính chặn trước mặt nhà sư Nào ngờ Giác Viễn tồn thân đầy xích, lại gánh đôi thùng sắt, mà Quách Tương chạy, thủy chung không vượt qua ông ta Tính trẻ gái lên, thi triển khinh công gia truyền, hai chân nhún cái, người bay vọt lên, vươn tay chụp vào thùng nước Mắt trông tưởng tay trúng, ngờ cách đến hai tấc Quách Tương kêu lên: -Đại hòa thượng giỏi thật, định tơi phải đuổi kịp ông Chỉ thấy Giác Viễn rảo bước đi, tiếng xích sắt leng keng tiếng nhạc, lúc xa phía sau núi Quách Tương đuổi theo lúc thở dồn dập, cách ơng ta đến trượng, lòng khơng khỏi bội phục: "Cha mẹ ta lúc núi Hoa Sơn, nói vị hòa thượng võ cơng cực cao, lúc ta khơng tin, đến thử chuyến, thấy lời hai ông bà thật không sai" Chỉ thấy Giác Viễn quẹo vào đằng sau nhà nhỏ, đổ hai thùng nước vào miệng giếng Quách Tương kỳ quái, kêu lên: -Đại hòa thượng, ơng khơng điên chứ? Đổ nước vào giếng để làm thế? Giác Viễn thần sắc bình hòa, lắc đầu Qch Tương hiểu ra, cười: -À, hóa ơng luyện môn nội công cao thâm Giác Viễn lại lắc đầu lần Qch Tương bực mình, nói: -Rõ ràng nghe ông tụng kinh, tức không bị câm, không trả lời tôi? Giác Viễn chắp tay chào, vẻ mặt sượng sùng, không đáp lời, quảy đơi thùng xuống chân núi Qch Tương thò đầu nhìn vào giếng, thấy nước vắt, khơng thấy điểm đặc biệt, ngẩn ngơ nhìn theo lưng Giác Viễn, lòng đầy nghi Cơ ta đuổi theo hồi thấy mệt nên ngồi xuống thành giếng, quan sát phong cảnh bốn bề Nơi cao tòa nhà chùa Thiếu Lâm, thấy núi Thiếu Thất vươn thẳng lên trời, trải bình phong, bên khói tỏa lung linh, tiếng chng theo gió vang lại, khiến nỗi phiền tục bay Quách Tương thầm nghĩ: "Người đệ tử ơng hòa thượng đâu, ơng ta khơng nói, ta hỏi thiếu niên vậy" Nghĩ cất bước hạ sơn, định kiếm đệ tử Giác Viễn Trương Quân Bảo hỏi cho lẽ Đi quãng, lại nghe tiếng xích leng keng, Giác Viễn lại gánh nước tới Quách Tương sau gốc cây, nghĩ thầm:" Để ta rình xem ơng ta định làm trò quỉ qi gì" Tiếng xích sắt tới gần, thấy Giác Viễn gánh đôi thùng sắt, tay cầm sách, tâm vào đọc Quách Tương đợi ông ta đến gần bên, nhảy vọt ra, kêu lên: -Đại hòa thượng, ơng đọc sách thế? Giác Viễn thất kêu lên: -Ơi chà, làm tơi hết hồn, hóa Qch Tương cười: -Tưởng ơng giả câm, lại nói được? Giác Viễn sợ hãi, nhìn quanh lượt, xua tay Qch Tương hỏi: Ơng sợ gì? Giác Viễn chưa kịp trả lời, từ rừng có hai nhà sư mặc áo màu xám tro bước ra, cao lùn Nhà sư cao gầy quát: -Giác Viễn không giữ giới pháp, dám tự tiện mở mồm nói chuyện với người ngồi chùa, lại nói chuyện với thiếu nữ trẻ tuổi? Mau gặp thủ tọa giới luật đường Giác Viễn lủi thủi, gật đầu, theo hai tăng nhân Quách Tương vừa tức, vừa giận, lớn tiếng hỏi: -Trên đời lại có lề luật đâu cấm người ta nói chuyện bao giờ? Tôi quen biết vị đại sư này, tơi nói chuyện với ơng ta, việc đến ơng? Nhà sư cao gầy trừng mắt nhìn, nói: -Từ nghìn năm nay, chùa Thiếu Lâm khơng cho phép nữ lưu bước chân vào Mời cô nương xuống núi, đừng để phải làm phiền Quách Tương giận: -Nữ lưu sao? Đàn bà gái khơng phải người à? Các làm khó dễ vị Giác Viễn đại sư này? Đã lấy xiềng xích trói người ta, lại khơng cho người ta nói chuyện? Nhà sư cười nhạt: -Việc tự, đến hồng đế chẳng can thiệp Khơng dám để nương phải nhọc lòng hỏi đến Qch Tương giận hơn: -Vị đại sư người thực trung hậu, thấy người ta hiền lành, hiếp đáp Hừ hừ, Thiên Minh thiền sư đâu? Vơ Sắc, Vơ Tướng hòa thượng đâu? Các gọi họ để ta hỏi họ xem thế nào? Hai nhà sư nghe thấy giật Thiên Minh thiền sư phương trượng chùa, Vô Sắc thiền sư thủ tọa La Hán đường, Vơ Tướng thiền sư thủ tọa Đạt Ma đường Ba người địa vị tơn q nên tăng lữ chùa trước gọi lão phương trượng, thủ tọa La Hán đường thủ tọa Đạt Ma đường, không dám gọi pháp danh Ngờ đâu cô gái trẻ tuổi lại dám lên núi hơ hốn thẳng tên Hai tăng nhân đệ tử thủ tọa giới luật đường, lệnh tọa sư sai giám thị Giác Viễn Nghe thấy Qch Tương ăn nói khơng kiêng nể ai, nhà sư cao gầy qt: -Nữ thí chủ làm rộn chốn Phật mơn tịnh đừng trách tiểu tăng vơ lễ Qch Tương nói: -Bộ tưởng ta sợ sư sãi hay sao? Mau mau tháo dây xích xiềng trói Giác Viễn đại sư ta để n, khơng ta lơi Thiên Minh lão hòa thượng hỏi Nhà sư lùn nghe thấy Quách Tương ăn nói lếu láo, bên hông lại đeo đoản kiếm, nên gằn giọng: -Cô tháo binh khí để lại, chúng tơi khơng cãi lý với cô, mau xuống núi Quách Tương tháo đoản kiếm ra, hai tây nâng lên cười nhạt: -Hay lắm, xin tuân lệnh tôn đài Gã sư lùn từ nhỏ xuất gia, trước nghe sư bá, sư thúc, sư huynh nói Thiếu Lâm tự nguồn gốc chung võ học, lại nghe dù vọng lớn đến nữa, võ lâm cao thủ tài ba đến nữa, không dám đeo binh khí tiến vào chùa Thiếu Lâm Cơ gái trẻ tuổi chưa bước chân vào cổng chùa, thuộc phạm vi Thiếu Lâm, ta sợ nên líu ríu giao đoản kiếm Nghĩ nên y đưa tay nhận kiếm Tay gã vừa chạm vào bao kiếm thấy cánh tay chấn động bị điện giật Một luồng sức mạnh từ đoản kiếm truyền lên, hất phía sau, chân đứng không vững khiến gã ngã bổ chửng Gã đứng triền núi dốc, bị ngã liền lộc cộc lăn xuống trượng, may cố gượng dừng lại Nhà sư cao gầy vừa tức vừa sợ, quát: -Ngươi ăn tim sư tử, uống mật báo hay mà dám tới Thiếu Lâm tự gây rối hả? Y xoay người lại, tiến lên bước, tay phải tung chưởng, tay trái theo đè lên tay phải, hai tay đánh ra, thứ hai mươi tám "Sấn Thiếu Lâm" Phiên Thân Phách Kích Quách Tương tay cầm cán kiếm, dùng kiếm lẫn bao nhằm vai gã điểm tới Nhà sư hạ vai xuống phản kích, vươn tay chộp lấy bao kiếm Giác Viễn đứng bên thấy hoảng hốt kêu lên: -Xin đừng động thủ, đừng động thủ! Hãy từ từ nói chuyện phải quấy Lúc tăng nhân nắm bao, định vận kình đoạt kiếm, thấy lòng bàn tay bị chấn động, hai cổ tay tê đi, kêu lên tiếng: "Hỏng rồi", Quách Tương chân trái quét ngang, đá y văng xuống sườn núi Y bị đòn so với gã sư lùn nặng nhiều, lăn xuống, đầu, mặt bị va vào đá máu chảy lênh láng, ngừng lại Quách Tương nghĩ thầm: "Ta lên chùa Thiếu Lâm vốn muốn dò hỏi tin tức đại ca, vô cớ bọn họ động thủ, xem không ổn rồi" Liếc mắt thấy Giác Viễn mặt mày buồn thiu đứng bên cạnh, nên rút đoản kiếm ra, chặt xích buộc tay ơng ta Tuy đoản kiếm khơng phải vật hi hữu, q báu, loại binh khí sắc bén, nghe loảng xoảng tiếng, dây xích đứt thành ba khúc Giác Viễn mồm kêu: -Không đâu! Khơng đâu! Qch Tương hỏi lại: -Cái mà khơng được? Rồi tay phía hai tăng nhân cao lùn chạy vào chùa mà nói: -Hai tên ác hòa thượng vào chùa phi báo, phải chạy Đồ đệ họ Trương ông đâu? Dắt cậu ta theo với Giác Viễn xua tay Bỗng phía sau có tiếng người nói: -Đa tạ cô nương quan tâm, Quách Tương quay lại, thấy đằng sau lưng thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mày rậm mắt to, thân thể cao lớn, mặt trẻ con, Trương Quân Bảo, người ba năm trước gặp núi Hoa Sơn So với bây giờ, cậu ta cao lớn nhiều, dung mạo không thay đổi Quách Tương mừng quá, vội nói: -Bọn ác hòa thượng chèn ép sư phụ ngươi, nên chạy Trương Quân Bảo lắc đầu: -Không chèn ép sư phụ đâu Quách Tương Giác Viễn: -Hai gã ác hòa thượng lấy xích buộc sư phụ ngươi, lại câu khơng cho nói, chẳng chèn ép gì? Giác Viễn nhăn nhó lắc đầu, xuống chân núi, ý muốn Quách Tương mau mau thoát thân, đừng để bị rắc rối Quách Tương biết chùa Thiếu Lâm số người võ công cao nàng không nhiêu, thấy việc bất bình trước mắt, khơng thể xi tay bỏ qua; lại ngại cao thủ chùa chạy ngăn trở, nên tay nắm Giác Viễn, tay nắm Trương Quân Bảo, dậm chân nói: -Chạy mau, chạy mau, có chuyện xuống núi nói Hai người đứng n khơng trả lời Bỗng thấy cửa chùa triền núi bên chạy bảy tám tăng nhân, tay cầm tề mi đại côn, kêu lên: -Con nhỏ dạy dám đến chùa Thiếu Lâm mà phá phách? Trương Quân Bảo đưa tay làm loa kêu lớn: -Các vị sư huynh không vô lễ, Quách Tương hoảng hốt: -Đừng nói tên tơi Nàng nghĩ chuyện ngày hôm xem chừng không nhỏ, thể đồn đến tai cha mẹ, nên thêm câu: -Bọn nên theo đường núi chạy ngay, tuyệt đối đừng đề cập đến tên cha mẹ, bạn bè Chỉ nghe thấy sườn núi phía sau có tiếng người la ó, lại thêm bảy tám nhà sư chạy Quách Tương thấy trước sau có sư bao vây, nhíu mày, trách: -Các lừng chà lừng chừng, khơng có chút khí phách nam nhi, chạy hay khơng nào? Trương Qn Bảo nói: -Sư phụ, nương có lòng tốt Ngay lúc đó, cửa chùa bên lại thêm bốn nhà sư áo vàng, phấp phới chạy thẳng lên, tay không cầm binh khí thân pháp nhanh nhẹn, gió thổi vào áo phần phật, xem võ công tầm thường Quách Tương thấy tình vậy, xem chừng chạy thân khơng xong, nên ngưng khí đứng n, chờ xem chuyện xảy Nhà sư chạy đầu đến cách cô ta chừng bốn trượng, lớn tiếng nói: -Thủ tọa La Hán đường sư tơn truyền rằng, người đến chùa mau bỏ binh khí, xuống lều tranh núi nói rõ tình, để nghe pháp dụ Quách Tương cười nhạt: -Gớm, đại hòa thượng chùa Thiếu Lâm quan cách quá, nghe thật lọt tai Xin hỏi đại hòa thượng quan hồng đế Đại Minh Giáo Ba Tư, thiếp thiếp lại sát hại Ân cô nương Trong bốn người nương họ Triệu Thiếp hỏi chàng bốn người bình n vơ bên cạnh chàng tính sao? Trương Vơ Kỵ nói: -Chỉ Nhược, việc anh nghĩ ngợi nhiều rồi, dường định được, đến hơm anh biết người thực lòng yêu Chu Chỉ Nhược hỏi dồn: -Ai thế? Có có phải Triệu cô nương không? Trương Vô Kỵ đáp: -Quả Hơm anh tìm nàng khơng ra, thật mong chết quách cho xong Nếu từ khơng gặp lại nàng anh chẳng sống Tiểu Siêu xa anh mà đi, lòng anh đau khổ Biểu muội từ trần anh thật xót xa, em em thế, anh lòng chua chát lại thêm tiếc nuối dày vò Thế nhưng, Chỉ Nhược, anh chẳng dối em làm gì, đời anh khơng gặp lại Triệu nương, anh chết Cái tâm ý trước anh chưa có với Chàng Ân Ly, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu, Triệu Mẫn bốn người tưởng không kém, hôm Triệu Mẫn bỏ chàng hiểu rằng, nàng người lòng chàng coi nặng cả, so với ba nàng có khác Chu Chỉ Nhược nghe chàng nói thế, u uất nói: -Hơm Đại Đơ, em thấy chàng đến quán rượu gặp cô ta biết tim chàng người sâu nặng Có điều em si tâm vọng tưởng, chàng chàng thành thân rồi, khiến chàng hồi tâm chuyển ý, ngờ ngờ lại chẳng đến đâu Trương Vô Kỵ buồn rầu: -Chỉ Nhược, anh em trước sau niềm kính trọng, biểu muội Ân gia thật cảm kích sâu xa, Tiểu Siêu tội nghiệp thương xót, với Triệu nương lòng lòng ghi xương tạc hết bụng yêu thương Chu Chỉ Nhược lẩm bẩm nhắc lại: -Ghi xương tạc hết bụng yêu thương, ghi xương tạc hết bụng yêu thương Nàng ngừng lại hồi nói nhỏ: -Vô Kỵ ca ca thiếp chàng hết bụng thương yêu ghi xương tạc dạ, chàng có biết nỗi niềm hay chăng? Trương Vơ Kỵ cảm động, nắm chặt tay nàng dịu dàng nói: -Chỉ Nhược, anh lại khơng biết? Tấm lòng em anh, đời kiếp anh chẳng biết báo đáp Anh anh thật có lỗi với em Chu Chỉ Nhược nói: -Chàng chẳng có lỗi với em cả, chàng lúc thật tốt em, em hay sao? Em hỏi chàng: Nếu Triệu cô nương phen không từ biệt chàng vĩnh viễn không gặp lại, ví nàng bị kẻ gian giết chết rồi, ví nàng thay lòng đổi dạ, chàng chàng sao? Trương Vô Kỵ lòng đau khổ lâu nghe nói thế, khơng nhịn nước mắt ứa ra, nghẹn ngào nói: -Anh anh khơng biết Nói cho cùng, trời đất, anh thể phải tìm nàng cho thơi Chu Chỉ Nhược thở dài nói: -Nàng ta chẳng thay lòng đổi đâu, chàng muốn kiếm Triệu nương chẳng khó Trương Vơ Kỵ vừa kinh hồng vừa sung sướng, đứng dậy hỏi: -Nàng đâu? Chỉ Nhược, mau nói cho anh nghe Đơi mắt sáng Chu Chỉ Nhược nhìn thẳng vào mặt Trương Vơ Kỵ, thấy chàng vui mừng muốn phát điên, thủng thẳng nói: -Chàng thiếp chưa quan tâm đến Nếu chàng muốn biết Triệu cô nương đâu phải lòng làm cho em điều, không mãi chàng không gặp lại ta đâu Trương Vơ Kỵ nói: -Em muốn anh làm cho em điều gì? Chu Chỉ Nhược đáp: -Việc thiếp chưa nghĩ ra, mai sau nghĩ nói cho chàng hay Nói chung việc khơng vi phạm đạo hiệp nghĩa, không ngăn trở đại nghiệp quang phục đất nước, không làm tổn thương đến danh Minh Giáo hay thân chàng dễ dàng đâu Trương Vô Kỵ ngẩn ngơ, nghĩ thầm "Trước Mẫn muội bảo ta làm ba việc, nói khơng vi phạm đạo hiệp nghĩa, tính nàng nói ta làm hai điều Hai việc thật khơng phải dễ, Chỉ Nhược lại học mửng với ta?" Chu Chỉ Nhược nói: -Chàng lòng hay khơng Có điều đại trượng phu nói phải giữ lời, lòng việc đến lần khân đâu Trương Vô Kỵ trầm ngâm nói: -Em nói việc khơng vi phạm đạo hiệp nghĩa, không ngăn trở việc quang phục, không tổn thương danh Minh Giáo thân anh, phải khơng? Chu Chỉ Nhược nói: -Đúng Trương Vơ Kỵ đáp: -Vậy được, khơng vi phạm đạo hiệp nghĩa, không làm hỏng đại nghiệp quang phục, anh lòng làm cho em Chu Chỉ Nhược nói: -Vậy vỗ tay lập lời thề Nàng đưa tay cho chàng đập vào Trương Vô Kỵ biết đập tay xuống lập lời thề vai lại mang thêm gông nặng nề, nàng gái họ Chu bề hiền thục nho nhã bụng mưu mô, hành sắc sảo thật chẳng Triệu Mẫn, nên đưa tay lên mà lừng chừng không dám đánh xuống Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói: -Chàng nhận lời em làm chuyện khoảnh khắc gặp lại người mộng Trương Vơ Kỵ lòng rộn ràng, khơng nghĩ ngợi thêm nữa, giơ tay đánh xuống ba lần Chu Chỉ Nhược mủm mỉm: -Chàng xem đây? Nàng đưa tay vạch bụi phía sau, thấy đằng sau đám người ngồi đó, mặt cười mà khơng cười, chẳng Triệu Mẫn ai? Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ kêu lên: -Mẫn muội! Đột nhiên từ trượng đằng xa, có tiếng gái?Ồ? lên tiếng, dường thấy Triệu Mẫn xuất không khỏi ngạc nhiên kêu thất Tiếng kêu thật nhỏ Trương Vơ Kỵ nghe thấy rõ ràng Chàng sững sờ, đầu xoay chuyển biết ý nghĩ, chầm chậm đưa tay nắm lấy tay Triệu Mẫn, hai bàn tay chạm thấy tay nàng dường cứng hiểu ra, sáng không từ biệt mà bỏ chạy kiếm đâu khơng thấy, hóa bị Chu Chỉ Nhược bắt giữ rồi, điểm huyệt nàng giấu nơi Chu Chỉ Nhược cố ý đưa chàng đến tận ngồi nói chuyện, cốt để Triệu Mẫn nghe rõ câu Nếu chàng khơng muốn Chu Chỉ Nhược phải đau lòng nên xi theo cho nàng vui, nói nàng tình ý nồng thắm, hay nàng ơm ấp phen rơi vào kế cô ta, khiến cho Triệu Mẫn không bỏ Chàng nghĩ chuyện lòng khơng khỏi kêu thầm "Thật hú vía?, mồ lạnh lưng chảy đầm đìa, tiện tay bắt mạch cho Triệu Mẫn thấy khí huyết vận hành thường, khơng có triệu chứng bị thương Dưới ánh trăng suông thấy nàng đầu mày cuối mắt tràn đầy vẻ tươi cười, thật kiều mị khả không để đâu cho xiết, chàng đối đáp với Chu Chỉ Nhược nàng nghe Nàng khơng cử động được, miệng khơng nói nghe chàng thổ lộ tâm sau lưng mình, nàng lòng ghi xương tạc thương yêu, tình ý nồng nàn lòng khơng khỏi bừng lên rạng rỡ Chu Chỉ Nhược cúi xuống ghé tai nói nhỏ câu với Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ thầm đáp lại câu Chu Chỉ Nhược giận quát lớn: Trương Vô Kỵ, không coi ta vào đâu, thử xem lại coi nào? Triệu cô nương trúng độc liệu có sống hay không? Trương Vô Kỵ kinh hoảng lắp bắp: -Nàng nàng trúng độc sao? Cô hạ độc ư? Chành cúi xuống xem xét, vạch mắt bên trái Triệu Mẫn coi thấy sau lưng tê đi, bị điểm trúng huyệt đạo Trương Vô Kỵ kêu lên?Ối chao? tiếng, thân hình lảo đảo Chu Chỉ Nhược tay nhanh gió, ngón tay thon vận kình điểm vai, bên hông, sau lưng năm nơi đại huyệt Trương Vô Kỵ ngã ngửa, thấy ánh sáng xanh lóe lên, Chu Chỉ Nhược rút trường kiếm đưa vào ngực chàng, quát lên: -Đã làm làm cho trót, hơm lấy mạng cho xong Nếu khơng hồn ma Ân Ly quấn q theo ta, xem ta khơng sống nữa, tất chết với lượt Nàng nói xong giơ kiếm lên toan đâm thẳng vào ngực Trương Vơ Kỵ Bỗng nghe từ đằng sau có tiếng thiếu nữ kêu lên: -Khoan đã! Chu Chỉ Nhược, Ân Ly chết đâu Chu Chỉ Nhược quay đầu lại thấy thiếu nữ áo đen từ đám cỏ chạy ra, vung tay điểm tới Chu Chỉ Nhược nghiêng qua tránh được, người gái quay đầu lại, ánh trăng xiên xiên, thấy nàng mặt mày xinh xắn có mờ mờ vết sẹo dài Trương Vơ Kỵ nhìn rõ, người biểu muội Ân Ly, cục sưng mặt hết, vạch ngang vạch dọc khơng giấu vẻ xinh tươi, chẳng khác bé tú lệ theo Kim Hoa bà bà đến Hồ Điệp Cốc ngày Chu Chỉ Nhược lùi lại hai bước, tay trái che lên ngực, mũi kiếm tay vào Trương Vơ Kỵ, qt lên: -Ngươi tiến lên bước nữa, ta kiếm đâm y chết trước Ân Ly khơng dám cử động vội nói: -Ngươi làm nhiêu chuyện ác chưa đủ hay sao? Chu Chỉ Nhược hỏi lại: -Thế người ma? Ân Ly đáp: -Dĩ nhiên ta người Trương Vô Kỵ kêu lên: -Châu Nhi! Chàng nhảy vọt lên, ôm chặt lấy Ân Ly, lắp bắp: -Châu Nhi, em em nhớ anh phải không? Biến cố khiến Ân Ly sợ hãi đến kêu thét lên, bị Trương Vô Kỵ ôm chặt vòng tay không cử động Chu Chỉ Nhược cười hì hì nói: -Nếu khơng làm thế, đâu có chịu chui Nàng quay lại giải khai huyệt đạo cho Triệu Mẫn, giúp nàng xoa bóp gân cốt cho máu chảy Triệu Mẫn bị nàng bỏ nơi nửa ngày, lòng tức giận, may nghe Trương Vơ Kỵ thổ lộ tâm tình nên đổi giận làm vui Có điều có thêm nàng Ân Ly nên lại thêm biết mối khúc mắc, hận cũ chưa qua, sầu tới Ân Ly hậm hực nói: -Anh làm mà ơm chặt lấy tơi? Triệu nương, Chu nương có thể thống nữa? Triệu Mẫn nói: -Thế tơi Chu nương khơng có thành thể thống hay sao? Trương Vơ Kỵ cười nói: -Anh thấy em chết sống lại, đỗi vui mừng Biểu muội, em em đầu đuôi nào? Ân Ly nắm lấy cánh tay chàng, xoay mặt chàng phía có ánh trăng, chăm nhìn hồi, nắm tai Trương Vô Kỵ, nghiến véo Trương Vô Kỵ đau kêu lên: -Ối ối! Em làm thế? Ân Ly đáp: -Ngươi tên xú bát quái đáng phải lăng trì tùng xẻo Ngươi lại đem chôn sống ta, khiến ta chịu biết đắng cay khổ sở Nói xong đấm ln vào ngực chàng ba cái, nghe kêu bình bịch Trương Vô Kỵ không dám vận Cửu Dương thần công lên chống lại, cố chịu đựng ba quyền nàng, cười nói: -Châu Nhi! Anh tưởng em tưởng em chết rồi, khiến anh đau lòng khóc lóc phen Em sống thật hay nhiêu, trời xanh có mắt Ân Ly giận nói: -Trời xanh có mắt, tên xú bát qi mù, đến người chết hay sống Ta không tin được, hiềm ta mặt mũi sưng húp xấu xí, chẳng thèm chờ cho tắt đem chôn xuống đất Ngươi đứa vô lương tâm, tên lang tâm đoản mệnh Trương Vơ Kỵ cười hì hì đứng nghe, gãi đầu nói: -Em chửi đi, nhiều tốt Lúc anh hồ đồ, thấy em mặt mũi đầu máu me, khơng thở cả, tim ngừng đập, lại tưởng khơng đường cứu Ân Ly nhảy tới, giơ tay kéo tai chàng Trương Vô Kỵ cười tránh qua bên, chắp tay nói: -Hảo Châu Nhi, tha cho anh! Ân Ly nói: -Ta khơng tha cho Hơm chẳng hiểu ta tỉnh lại, thấy bốn bề chung quanh toàn đá lạnh băng Ngươi định chôn sống ta lại chất lên người ta cành cây, đá cục? Sao không dùng đất mà vùi, ta khơng thở có phải chết ln khơng? Trương Vơ Kỵ nói: -Tạ trời tạ đất, may anh đắp lên người cô cành đá cục Chàng nhịn không liếc qua Chu Chỉ Nhược Ân Ly hậm hực nói: Người xấu xa lắm, tơi khơng muốn anh nhìn ta Trương Vơ Kỵ nói: -Sao lại thế? Ân Ly đáp: -Cô ta thủ giết tôi, anh ngó ngàng đến ta làm gì? Triệu Mẫn chen vào: -Thế có chết đâu, đâu có thủ giết Ân Ly nói: -Nhưng tơi chết lần, cô ta thủ lần Trương Vơ Kỵ khun nhủ: -Hảo Châu Nhi, em hiểm trở về, bọn ta mừng Em thủng thẳng ngồi xuống đây, kể lại cho tất nghe em chết sống lại Ân Ly đáp: -Cái mà bọn ta hay khơng bọn ta Tơi hỏi anh, anh nói bọn ta gồm ai? Trương Vơ Kỵ cười nói: -Ở có bốn người, lẽ dĩ nhiên gồm anh, Chu cô nương Triệu cô nương Ân Ly cười khẩy nói: -Hứ, tơi khơng chết anh có đơi phần hoan hỉ, Chu nương Triệu nương ư? Liệu họ có hoan hỉ hay khơng? Chu Chỉ Nhược nói: -Ân nương, hơm tơi lòng xấu xa, làm hại đến cơ, việc sau thật ăn năn, giấc ngủ không yên ổn, không hôm gặp lại rừng đâu có sợ hãi đến mức Bây thấy bình an khơng sao, miễn tội nghiệt cho tơi, có trời cao làm chứng lòng tơi sung sướng Ân Ly nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi, gật đầu nói: -Cái có lý vài phần Ta vốn định tìm hỏi tội thơi Chu Chỉ Nhược q phục xuống, nghẹn ngào nói: -Tơi tơi thực chẳng Ân Ly trước tính tình hay chấp nê thấy Chu Chỉ Nhược chịu lép vế, lòng thấy an ủi vội đỡ ta dậy nói: -Chu tỉ tỉ, chuyện qua khơng nên để lòng, tơi chưa chết Nàng cầm tay Chu Chỉ Nhược, hai người ngồi xuống Ân Ly vuốt lại mái tóc kể tiếp: -Cô lấy kiếm vạch mặt nhát không tốt Mặt vốn sưng vù, trúng kiếm máu độc chảy hết, vết sưng mặt xẹp Chu Chỉ Nhược thấy lòng thật vui mừng khơng biết nói cho phải Trương Vô Kỵ đáp: -Anh nghĩa phụ, Chỉ Nhược lại đảo lâu Châu Nhi, em mộ chui ra, không tìm đến bọn ta? Ân Ly giận đáp: -Tơi không muốn gặp anh Anh Chu cô nương lúc chàng chàng thiếp thiếp, nghe mà muốn lộn ruột Hừ, Từ trở anh có yêu em hơn, chiều em thơi Hai đứa vợ chồng một, lẽ anh lại chọc giận em? Nàng bắt chước giọng Trương Vơ Kỵ nói câu đó, lại bắt chước Chu Chỉ Nhược trả lời: -Nếu em có làm điều sai lầm, đắc tội với anh, anh có đánh em, mắng em, giết em không? Em từ nhỏ không cha mẹ dạy dỗ, khơng khỏi có lúc hồ đồ Ân Ly tằng hắng tiếng, lại bắt chước giọng nam ồm ồm nói: -?Chỉ Nhược, em vợ u q anh có sai sót điều anh khơng nói nặng em nửa câu đâu.? Nàng tay lên vầng trăng phía tây nói: -?Có vầng trăng làm chứng cho đơi ta? Thì đêm hơm Trương Vô Kỵ Chu Chỉ Nhược sau đính ước nói với gì, Ân Ly nghe thấy hết, lúc kể lại lượt khiến cho Chu Chỉ Nhược mặt đỏ bừng, Trương Vô Kỵ sượng sùng ngượng nghịu Chàng liếc Triệu Mẫn cái, thấy nàng giận đến mặt trắng bệch nên đưa tay sang nắm cổ tay nàng Triệu Mẫn lật tay cái, hai móng tay dài cấu vào lưng bàn tay chàng Trương Vô Kỵ đau điếng không dám kêu lên thành tiếng, không dám động đậy Ân Ly đưa tay vào bọc, lấy gỗ, vứt vào trước mặt Trương Vơ Kỵ nói: -Anh nhìn cho rõ xem gì? Trương Vơ Kỵ vừa nhìn, thấy có khắc hàng chữ "Ái thê Châu Nhi Ân Ly chi mộ Trương Vơ Kỵ cẩn lập? bia gỗ chàng dựng nơi mộ Ân Ly Ân Ly hậm hực nói: -Tơi từ bò ra, thấy gỗ chẳng hiểu sao? Tên lang tâm đoản mệnh Trương Vô Kỵ đây? Tôi suy nghĩ không hiểu được, sau nghe hai người nói chuyện?Vơ Kỵ ca ca? này,?Vơ Kỵ ca ca? hiểu Thì Trương Vơ Kỵ Tăng A Ngưu, Tăng A Ngưu Trương Vô Kỵ Ngươi tên vô lương tâm lừa dối ta này! Nói xong giơ gỗ lên đánh mạnh xuống đầu Trương Vô Kỵ, nghe cạch tiếng gãy làm mảnh văng tung tóe Triệu Mẫn giận nói: -Cái mà động tí đánh người ta? Ân Ly cười khanh khách nói: -Tơi đánh y nào? Cơ đau lòng phải khơng? Triệu Mẫn mặt đỏ lên nói: -Đó anh nhường nhịn cơ, đừng có lấn lướt Ân Ly cười nói: -Cái mà lấn lướt? Cơ n tâm, tơi khơng có tranh giành tên xú bát quái với cô đâu, lòng thương yêu người, thằng bé Trương Vô Kỵ cắn chảy máu tay tơi nơi Hồ Điệp Cốc Còn tên qi trước mặt đây, gọi y Tăng A Ngưu thế, gọi y Trương Vô Kỵ thế, chẳng yêu thương tí Nàng quay đầu qua nhỏ nhẹ nói với Trương Vơ Kỵ: -A Ngưu ca ca, anh trước sau em thật tốt, em thật cảm kích Thế lòng em sớm trao cho tên lang tâm ác tiểu Trương Vô Kỵ Anh y, không, y Trương Vô Kỵ lấy làm nói: -Chính anh Trương Vơ Kỵ, lại lại Ân Ly dịu dàng nhìn chàng, ngơ ngẩn hồi, ánh mắt thần tình biến đổi sau lắc đầu nói: -A Ngưu ca ca, anh khơng hiểu Nơi sa mạc bên Tây Vực, em với anh đồng sinh cộng tử, nơi đảo biển cả, anh em hết lòng hết Anh người tốt bụng em nói với anh rồi, lòng em sớm trao cho tên Trương Vơ Kỵ Em tìm y, em tìm anh thử nghĩ xem y có đánh em, chửi em, cắn em khơng? Nàng nói xong khơng đợi cho Trương Vơ Kỵ trả lời, quay lặng lẽ thẳng Trương Vô Kỵ biết, người mà nàng thực bụng yêu thương tên Trương Vô Kỵ tưởng tượng tim, tên Trương Vô Kỵ nàng nhớ đầu gặp nơi Hồ Điệp Cốc, đánh nàng cắn nàng, tên Trương Vô Kỵ ngang bướng hăng, Trương Vô Kỵ đàng hồng chân chính, nhân hậu khoan thứ trưởng thành trước mặt nàng Trong lòng chàng ba phần thương xót, ba phần lưu luyến, lại thêm ba phần an ủi, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần bóng đêm Chàng biết Ân Ly nhớ tới đứa trẻ bạo tợn Hồ Điệp Cốc lúc muốn tìm y Lẽ dĩ nhiên nàng tìm thấy nói, nàng tìm thiếu niên mãi nằm sâu đáy lòng Người thực việc thực bóng hình tim? Chu Chỉ Nhược thở dài tiếng nói: -Cũng chẳng qua lỗi em, làm cho nàng thành khùng khùng điên điên Thế Trương Vơ Kỵ lại nghĩ "Quả nàng có phần dở thật lỗi ta Thế so với người đầu óc tỉnh táo, sướng nàng?" Triệu Mẫn đầu lại nghĩ đến chuyện khác Ân Ly đến lại đi, Chu Chỉ Nhược sao? Nếu Ân Ly khơng chết, Tạ Tốn bình an vô sự, võ công kiếm Ỷ Thiên, binh thư đao Đồ Long đao thuộc Trương Vô Kỵ rồi, tội lỗi mà Chu Chỉ Nhược phạm phải xem chẳng có ghê gớm Dĩ nhiên Tống Thanh Thư nàng mà giết chết Mạc Thanh Cốc tội riêng Tống Thanh Thư, việc Chu Chỉ Nhược khơng dính líu tới, chẳng xúi bẩy Trương Vơ Kỵ có ước định nhân với ta, mà chàng có phải người khơng giữ lời, tuyệt tình tuyệt nghĩa Chu Chỉ Nhược đứng lên nói: -Thơi chứ? Triệu Mẫn hỏi lại: -Đi đâu? Chu Chỉ Nhược đáp: -Lúc tơi chùa Thiếu Lâm có thấy Bành Oánh Ngọc hòa thượng lật đật kiếm anh, dường có chuyện khẩn cấp Minh Giáo Trương Vơ Kỵ giật mình, nghĩ thầm "Ta khơng thể chuyện nhi nữ thường tình làm hỏng đại Minh Giáo? Chàng vội nói: -Vậy mau đến coi Ba người liền rảo bước đi, chẳng chốc đến nơi doanh trướng đóng quân Minh Giáo Dương Tiêu, Phạm Dao, Bành Oánh Ngọc nóng ruột sai người khắp nơi kiếm giáo chủ, thấy chàng trở về, vui mừng, lại thấy thêm Triệu Chu hai nàng không khỏi ngạc nhiên Trương Vô Kỵ thấy người mặt mày ủ rũ, xem chừng có chuyện khơng hay, vội hỏi: -Bành đại sư, ơng có chuyện kiếm tơi chăng? Bành nh Ngọc chưa kịp trả lời, Chu Chỉ Nhược nắm tay Triệu Mẫn nói: Thơi bên ngồi chơi Triệu Mẫn biết nàng tránh không muốn nghe chuyện bí mật Minh Giáo nên hai người sóng bước Dương Tiêu, Phạm Dao bọn thấy thật kỳ lạ, nghĩ thầm "Hôm làm lễ cưới Hào Châu, hai vị cô nương đánh trận thật long trời lở đất, lúc lại thân mật chị với em, giáo chủ làm cách mà giảng hòa cho hai người được, có tài làm khéo, môn Càn Khôn Đại Na Di công phu thật đáng nể quá? Bành Oánh Ngọc đợi cho Triệu Chu hai nàng nói: -Khải bẩm giáo chủ, bên thua trận lớn Hào Châu, Hàn Sơn Đồng Hàn huynh tuẫn nạn Trương Vô Kỵ đau đớn kêu lên: -Ối trời! Bành Oánh Ngọc nói tiếp: -Hiện qn vụ nơi Hồi Tứ, Chu Nguyên Chương huynh đệ huy Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân hai huynh đệ nghe tin đó, dẫn binh đến ứng viện, Hàn Lâm Nhi theo Việc khẩn cấp nên không kịp đợi lệnh giáo chủ Trương Vô Kỵ đáp: -Như phải Đang lúc nghị luận tình hình, Ân Dã Vương hấp tấp chạy vào nói: -Khải bẩm giáo chủ, Cái Bang có người đến báo tin tìm tung tích Trần Hữu Lượng Trương Vơ Kỵ hỏi: -Ở đâu thế? Ân Dã Vương đáp: -Tên khốn kiếp trà trộn vào làm hạ Từ Thọ Huy huynh đệ giáo, nghe nói Từ huynh đệ tin dùng y Trương Vô Kỵ trầm ngâm nói: -Nếu khơng nên hành cách vội vã Thưa cậu, phiền cậu sai người thông tri cho Từ huynh, tên Trần Hữu Lượng thâm độc giảo quyệt lắm, để y gần gây hậu hoạn, không nên thân cận làm Ân Dã Vương tuân lời lại nói thêm: -Sao khơng đao giết y cho xong, để ta lo liệu Trương Vô Kỵ suy nghĩ có giáo chúng đưa đến thư khẩn cấp Từ Thọ Huy Dương Tiêu nhíu màu nói: -Hỏng rồi! Hỏng rồi! Lại để y trước bước Trương Vô Kỵ mở thư coi qua, tờ bẩm báo Từ Thọ Huy nói Trần Hữu Lượng trước có tội với giáo chủ, biết lầm lỗi nên hối hận, thành tâm gia nhập giáo, ý đối cơng chuộc tội xin giáo chủ cho y đường sống Trương Vô Kỵ liền đưa cho Dương Tiêu, Ân Dã Vương bọn coi Ân Dã Vương nói: -Từ huynh đệ bị gã lừa thể sau có chuyện Dương Tiêu thở dài: -Trần Hữu Lượng thật âm hiểm đem y giết người ta bảo hẹp hòi, bụng nhớ ốn thù cũ, khơng có lượng bao dung khiến cho anh hùng thiên hạ e ngại Trương Vơ Kỵ nói: -Lời Dương tả sứ chí phải Bành đại sư, ơng Từ huynh chơi thân với nhau, nhờ ông đến khuyên nhủ, cẩn thận đề phòng, đừng giao binh mã đại quyền cho y Bành Oánh Ngọc lời Ngờ đâu Từ Thọ Huy khơng nghe lời khun, tín nhiệm Trần Hữu Lượng, sau chết tay y Trần Hữu Lượng thống suất bốn lộ nghĩa quân Minh Giáo, tự xưng Hán Vương, tranh đoạt thiên hạ với nghĩa quân Đông lộ, trận đại chiến nơi hồ Bà Dương[5] thua trận chết Trong năm liền y gây biết tội lỗi khiến cho anh hùng hào kiệt Minh Giáo tử thương nhiều Đêm hơm Trương Vơ Kỵ bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc bàn luận, phân phối binh lính nơi tiếp ứng Đến hội nghị xong khuya Sáng hơm sau Triệu Mẫn nói: -Chu tỉ tỉ đêm hơm qua đi, không kịp từ biệt chàng Trương Vô Kỵ bồi hồi, nghĩ lại lâu không thăm Trương Tam Phong, nhớ nhung nên Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư, Du Liên Châu núi Võ Đương Núi Thiếu Thất không xa núi Võ Đương bao nhiêu, vài ngày đến Trương Vô Kỵ theo Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình vào bái kiến Trương Tam Phong, qua thăm Tống Viễn Kiều Du Đại Nham Tống Viễn Kiều nghe nói bên ngồi, mặt tím lại, tay cầm trường kiếm chạy Trương Vô Kỵ bọn biết có khun giải khơng xong, khơng khun khơng nên theo ngồi đại sảnh Trương Tam Phong theo Tống Viễn Kiều quát lớn: -Tên súc sinh bất hiếu khốn kiếp đâu rồi? Ông trông thấy Tống Thanh Thư nằm cáng, đầu quấn đầy băng vải trắng, đến mắt che kín mít liền nhắm người y đâm thẳng trường kiếm ra, nửa chừng tay chùn lại không đâm Trong thống, ơng nghĩ đến tình cha con, nghĩa đồng mơn, lòng ngổn ngang trăm mối, xoay kiếm lại đâm thẳng vào bụng Trương Vơ Kỵ vội vàng giơ tay đoạt kiếm tay Tống Viễn Kiều, khuyên: -Đại sư bá, có Việc giải sao, để xin thái sư phụ dạy bảo Trương Tam Phong thở dài: -Phái Võ Đương có đứa đệ tử chẳng gì, Viễn Kiều, bất hạnh Cái thứ nghịch tử này, có khơng! Ơng đẩy chưởng phải ra, nghe bộp tiếng đánh vào ngực Tống Thanh Thư khiến cho tạng phủ vỡ nát chết Tống Viễn Kiều q xuống khóc nói: -Sư phụ, đệ tử dạy con, để lụy thất đệ phải chết tay y Đệ tử lão nhân gia thất đệ biết cho phải đây? Trương Tam Phong giơ tay đỡ học trò dậy nói: -Việc có sai lầm, chức vị chưởng môn phái, từ hôm Du Liên Châu tiếp nhiệm Con chuyên tâm nghiên cứu cho tinh vi thái cực quyền pháp, tục vụ chưởng mơn khơng cần phải lo tới làm Tống Viễn Kiều bái tạ phụng mệnh Du Liên Châu từ chối không nhận song Trương Tam Phong cương giao đành bái lãnh Mọi người thấy Trương Tam Phong đánh chết Tống Thanh Thư, cách chức Tống Viễn Kiều, qui mơn nghiêm nhặt lòng kinh hãi Trương Tam Phong lại hỏi tình hình anh hùng đại hội sao, nghĩa quân kháng Nguyên nào, Trương Vô Kỵ thêm ân cần Triệu Mẫn tới khấu đầu trước Trương Tam Phong, tạ tội năm xưa vô lễ Trương Tam Phong cười khà khà, không để bụng Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn bỏ tồn thủ hạ cũ cô ta A Đại, A Nhị mà ra, Triệu Mẫn chưa đời, trách nàng Trương Tam Phong biết nàng cam tâm chống lại cha anh để theo Trương Vô Kỵ cười: -Hay lắm, hay lắm! Thật khó thay, thật khó thay Trương Vô Kỵ núi Võ Đương Trương Tam Phong tụ hội ngày Triệu Mẫn trở Hào Châu Trên đường chỗ nghe tin quân giáo thắng trận, lại nghe lên, Cơ Tơ có Trương Sĩ Thành, Đài Châu có Phương Quốc Trân, khơng thuộc Minh Giáo lực lượng kháng Nguyên, Trương Vơ Kỵ lòng đỗi vui mừng, Triệu Mẫn ngày đêm chạy hướng đông, trước mắt sơn hà chẳng chốc khôi phục được, mong thiên hạ thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, không uổng năm vào sinh tử, lo lắng ngược xuôi Chành không muốn kinh động anh em nên đường không gặp gỡ tướng lãnh nghĩa quân, ngầm dò hỏi thấy nghĩa quân kỷ luật nghiêm minh, khơng quấy nhiễu bách tính ca tụng nguyên soái Chu Nguyên Chương đại tướng qn Từ Đạt Hơm chàng đến bên ngồi thành Hào Châu, Chu Nguyên Chương tin liền sai Thang Hòa, Đặng Dũ hai tướng đem qn nghênh đón, mời vào tân qn Thanh Hòa bẩm: -Chu ngun sối Từ đại tướng quân, Thường tướng quân lúc thương nghị quân tình khẩn cấp, nghe tin giáo chủ đến nơi, thật mừng đỗi Có điều quân vụ cần kíp, khơng tự đón được, xin giáo chủ tha cho tội khơng cung kính Trương Vơ Kỵ cười nói: -Chúng ta anh em cả, hiềm chuyện hư văn đón đưa? Việc quân quan trọng Tối hơm tân qn bày đại tiệc, hai tướng Thang Hòa, Đặng Dũ ngồi tiếp Rượu ba tuần, Chu Nguyên Chương đại tướng Hoa Vân lật đật chạy đến, trước bàn quì phục xuống Trương Vô Kỵ vội đỡ lên, Chu Nguyên Chương tự rót rượu, cung kính mời Trương Vơ Kỵ uống đủ ba chén, chàng liền đưa lên uống cạn Chu Nguyên Chương lại mời Triệu Mẫn, Triệu Mẫn uống Trên bàn rượu nói chuyện qn tình nơi, Chu Nguyên Chương bẩm lại việc đánh thành chiếm đất chiến tích nào, ngơn ngữ có phần đắc ý, Trương Vơ Kỵ khen ngợi Còn truyện trò, đại tướng Liêu Vĩnh Trung hùng hổ tiến vào phòng, bái kiến giáo chủ xong ghé tai nói nhỏ với Chu Nguyên Chương: -Bắt rồi! Chu Ngun Chương đáp: -Hay lắm! Bỗng nghe ngồi cửa có tiếng người kêu lên: -Oan ta quá! Oan ta quá! Trương Vơ Kỵ nghe tiếng người kêu oan Hàn Lâm Nhi, hỏi: -Có phải Hàn huynh đệ chăng? Chuyện thế? Chu Ngun Chương đáp: -Khải bẩm giáo chủ, tên Hàn Lâm Nhi cấu kết với Thát tử, toan tính chuyện nội ứng ngoại hợp, phản lại giáo Trương Vơ Kỵ kinh hãi nói: -Hàn huynh đệ trung thành nhân nghĩa, có chuyện được? Mau đem y vào đây, để ta hỏi y xem Nói chưa dứt lời, thấy đầu váng mắt hoa, trời đất đổ sụp xuống, mê khơng biết Tới tỉnh lại, Trương Vơ Kỵ thấy chân tay bị trói chặt dây thừng, nhìn thấy tối đen, chàng kinh hãi không để đâu cho hết Cũng may chàng thấy thân hình mềm mại tựa vào ngực mình, Triệu Mẫn chàng bị trói chung chỗ, nàng chưa tỉnh Chàng suy nghĩ biết Chu Nguyên Chương có gian ý, y nghĩ Minh Giáo mai sau thành công, Trương Vô Kỵ đương nhiên trở thành hoàng đế bỏ thuốc mê cực mạnh vào rượu tìm cách ám hại chàng Trương Vơ Kỵ thử vận khí thấy người khơng có khác lạ, cơng lực khơng mất, bụng cười thầm "Mấy sợi dây tưởng trói ta sao, đâu thế! Lúc Mẫn muội chưa tỉnh, chưa cần vội Đợi đến trời sáng, trước mặt giáo nói huỵch gian mưu y cho người hay? Nghĩ chàng lặng lẽ dưỡng thần Khoảng sau, nghe tiếng người đến phòng bên cạnh, bắt đầu nói chuyện, nghe âm Chu Nguyên Chương, Từ Đạt Thường Ngộ Xuân ba người Chàng nghe Chu Nguyên Chương nói: -Người bội phản giáo, đầu hàng Nguyên triều, chứng rành rành khơng nghi ngờ khiến căm hận Hai vị huynh đệ nghĩ xem phải làm nào? Y không đợi Từ Thường hai người trả lời lại nói liền: -Người tai mắt nhiều lắm, quân chỗ có kẻ tâm phúc y, chẳng nên nói đến tên y làm Lại nghe Từ Đạt nói: -Chu đại ca, muốn thành đại không nên nề tiểu tiết, nhổ cỏ phải nhổ rễ để khỏi sinh hậu hoạn Chu Nguyên Chương đáp: -Thế tên tiểu tặc thủ lãnh bọn ta, có vong ân phụ nghĩa Cơ nghiệp nói y Thường Ngộ Xuân đáp: -Nếu đại ca sợ giết y quân sinh biến tay, khỏi phải mang tiếng cho đại ca Chu Nguyên Chương trầm ngâm lát nói: -Từ Thường hai huynh đệ nói mà làm Có điều tiểu tặc bình thời có đơi chút ân đức với anh em giáo, hai vị huynh đệ lại vốn thân thiết y, việc để tiết lộ ngồi Ơi, hơm anh em định giết y, lòng thật đau đớn Từ Thường hai người nói: -Vì phục quốc đại nghiệp, chuyện giao thiệp hữu riêng tư chu tồn Ba người nói chuyện xong khỏi phòng Trương Vơ Kỵ hít hơi, vận thần cơng lên bứt đứt giây trói, ơm Triệu Mẫn lặng lẽ vượt tường mà Chàng đứng bờ thành lòng khơng khỏi mang mang "Gã Chu Ngun Chương vong ân phụ nghĩa đành Từ Thường hai vị đại ca tình nghĩa với thế, mưu đồ phú q mà phản ta Ba người nắm giữ nhiệm vụ quan trọng nghĩa quân, ta đánh cho người chưởng giết họ, e nghĩa quân tan vỡ Trương Vô Kỵ chẳng ham danh vị, Từ đại ca, Thường đại ca, hai người coi ta nhẹ quá? Chàng trầm ngâm hồi ôm Triệu Mẫn lặng lẽ bỏ Ra khỏi thành rồi, chàng viết phong thư, nhường chức vị giáo chủ Minh Giáo cho Dương Tiêu không đề cập chút chuyện thành Hào Châu Trương Vơ Kỵ có biết đâu, tên tiểu tặc mà Từ Đạt Thường Ngộ Xuân đề cập đến để Hàn Lâm Nhi, việc Trương Vô Kỵ đến Hào Châu hai người khơng hay biết cả, việc Chu Nguyên Chương ngầm đặt, cốt để khích cho Trương Vô Kỵ chán chường, thất vọng Chu Nguyên Chương e ngại thần dũng Trương Vô Kỵ, lại thêm chàng giáo chủ giáo, kính phục, muốn giết chàng khơng dám, thành khơng nói gì, lỡ chuyện lộ hậu Y biết Trương Vô Kỵ coi việc phục quốc đại trọng, Từ Thường hai người thật chẳng khác anh em, cần chàng nghe câu chuyện bỏ Quả nhiên hoàn tồn y tính tốn, Trương Vơ Kỵ võ cơng vơ địch mưu trí Chu Ngun Chương xa nên bị rơi vào gian mưu kẻ kiêu hùng Mặc dù chàng chưa mơ tưởng lên làm hoàng đế lần nghĩ đến Từ Thường hai người coi ân nghĩa nhẹ lòng khơng khỏi uất ức khơn ngi Còn chuyện Hàn Lâm Nhi cấu kết với người Mông Cổ, đồ mưu phản bội vân vân y vu hãm Sau Hàn Sơn Đồng chết đi, quân tôn Hàn Lâm Nhi lên làm chủ, Chu, Từ, Thường người trở thành thuộc y Chu Nguyên Chương giả thư Hàn Lâm Nhi viết thông đồng với địch, đem tiền bạc đút lót cho người thân tín y cáo mật cho Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân Từ Thường hai người tin tưởng định đòi giết cho Chu Nguyên Chương lại giả nhân giả nghĩa định không chịu đến Từ Thường hai người nói nói lại đành lòng Y đem Trương Vô Kỵ Triệu Mẫn giam phòng bên cạnh, liệu chừng võ cơng chàng muốn bứt đứt giây trói thật dễ trở bàn tay, lại sợ chàng thân tìm cách trả thù nên sau nói chuyện với Từ Thường hai người xong liền trốn biệt Trương Vô Kỵ rồi, Chu Nguyên Chương liền sai Liêu Vĩnh Trung đem Hàn Lâm Nhi sông trấn nước chết, kế mũi tên bắn hai chim khơng lộ chút sơ hở Về sau Dương Tiêu kế nhiệm chức vụ giáo chủ Minh Giáo Chu Nguyên Chương đủ lơng đủ cánh, tay có trăm vạn hùng binh, Dương Tiêu tuổi già đức tranh ngơi hồng đế với y Chu Nguyên Chương lên xong, lại giở thủ đoạn nghiêm cấm Minh Giáo, đem tất anh em Minh Giáo lập đại công giết cho kỳ hết Thường Ngộ Xuân bị bệnh chết sớm, Từ t cng khụng qua kip nn Ô Triu Mn thấy Trương Vô Kỵ viết thư cho Dương Tiêu xong, tay cầm bút lơng chưa để xuống, vẻ mặt khơng vui liền nói: -Vơ Kỵ ca ca, chàng đáp lời làm cho em ba việc, việc thứ mượn đao Đồ Long, việc thứ hai hơm Hào Châu khơng thành với Chu tỉ tỉ, hai việc coi xong Còn việc thứ ba, hừ, chàng khơng nói nuốt lời Trương Vô Kỵ hoảng hốt lắp bắp hỏi lại: -Em em em lại có trò tinh qi bắt anh làm Triệu Mẫn cười tủm tỉm, nói: -Lơng mày em nhạt quá, chàng vẽ lại cho em Chuyện có vi phạm đạo hiệp nghĩa võ lâm chăng? Trương Vơ Kỵ cầm bút lên, cười nói: -Từ trở đi, anh vẽ lông mày cho em Bỗng từ ngồi cửa sổ có tiếng cười khúc khích, nói: -Vơ Kỵ ca ca, chàng lòng làm cho em chuyện Chính tiếng Chu Chỉ Nhược Trương Vơ Kỵ chăm viết thư, đâu có biết nàng song cửa từ Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt xinh tươi cười nửa miệng Chu Chỉ Nhược thấp thống ánh đèn, Trương Vơ Kỵ giật mình: -Em em lại đòi anh đây? Chu Chỉ Nhược mỉm cười: -Lúc thiếp chưa nghĩ ra, hôm chàng bái đường thành thân với Triệu gia muội tử thiếp lại nghĩ không chừng Trương Vô Kỵ quay đầu lại nhìn Triệu Mẫn, lại quay sang nhìn Chu Chỉ Nhược, đầu ngổn ngang trăm mối chẳng biết nên mừng hay lo, buông bút rơi cạch xuống bàn HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Y-thien-do-long-ky, Y-thien-do-long-ky