Phut-nhin-lai-minh-spencer-johnson

76 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:19

nhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_bannhung_dieu_truong_harvard_van_khong_day_banPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnsonPhut-nhin-lai-minh-spencer-johnson Tên sách: Phút nhìn lại Tác giả: Spencer Johnson Tủ sách: Tâm lý – Giáo dục Nhà xuất Tổng hợp TP.HCM Số trang: 192 Khổ sách: 13 x 20.5 cm Nguồn: thuvien-ebook.com Thực ebook: Zaqqaz ooO TVE Ooo Ebook miễn phí : www.SachMoi.net MỤC LỤC Ebook miễn phí : www.SachMoi.net MỤC LỤC GIỚI THIỆU TÁC GIẢ LỜI GIỚI THIỆU PHÚT NHÌN LẠI MÌNH Phần 1: Khởi đầu Phần 2: Quan tâm đến thân Phần 3: Quan tâm đến người khác Phần 4: Chia sẻ với tất người Phần kết GIỚI THIỆU TÁC GIẢ Tiến sĩ Spencer Johnson tác giả tiếng với tác phẩm khám phá sống cách sống hàng triệu độc giả tồn giới u thích, mến mộ Đó sách nhỏ đầy ý tưởng độc đáo thuộc hàng bestselling Thời báo Neu York Times bình chọn "Quà Tặng Diệu Kỳ", "Những Quyết Định Thay Đổi Cuộc Sống", "Phút Nhìn Lại Mình", "Phút Dành Cho Cha", "Phút Dành Cho Mẹ", "Phút Dành Cho Thầy", "Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi"… Các tác phẩm độc đáo ông mang lại cho độc giả lứa tuổi khám phá mới, thú vị hữu ích cách sống, cách hồn thiện thân Bằng chân lý giản dị mẻ thực tế, chúng hướng bạn đến thành công hạnh phúc sống Thú vị, tinh tế đầy ý nghĩa Đó mà tác phẩm ơng để lại lòng người đọc Chúng chứa đựng câu chuyện thực tế học thẳng đến trái tim, làm bừng tỉnh tâm hồn, nhận thức, giải pháp đơn giản, tối ưu cho vấn đề phức tạp mà phải đối mặt sống Các giá trị mang tính triết lý sống sâu sắc tồn với thời gian Tốt nghiệp Khoa Tâm lý học Đại học Southern Califonia, Johnson theo học ngành y Đại Học Y khoa Hoàng Gia tiếp tục nghiên cứu bệnh viện Mayo Đại học Harvard Ông Giám đốc Truyền thông cho Medtronic - Công ty đồng phát minh thiết bị điều hòa nhịp tim, đồng thời nhà nghiên cứu tâm lý Viện Nghiên cứu Tổng hợp Chuyên viên tư vấn Trung tâm nghiên cứu Nhân học Hiện nay, ông Ủy viên Hội đồng Đại học Harvard Những tác phẩm tiếng ông quan thông hàng đầu CNN, To day Show, Time, BBC, Business Week, New York Tlmes, Readers Digest, Wall Street Journal, Fortune, USA To day Hiệp hội Báo chí Quốc thánh "liều thuốc tinh thần" cho người sống đại Các tác phẩm Spencer lohnson đưa vào thảo luận, giảng dạy nhân văn, cách sống quản trị kinh doanh nhiều chương trình đại học sau đại học Những tác phẩm ơng độc giả tồn giới u thích vận dụng thành cơng vào sống thực tế - trở thành kim nam tư sống nhiều hệ LỜI GIỚI THIỆU “Trong sống có lúc cần hướng phía trước, suy nghĩ chuyển động nhanh, có lúc cần tĩnh lặng, nhìn lại điều chỉnh Mọi thành công công việc hạnh phúc sống nguồn sáng nội tâm” _Khuyết danh_ “Phút nhìn lại mình” câu chuyện thực tế, hữu ích sâu sắc cách nhìn lại, tự điều chỉnh để vượt qua khó khăn, trở ngại đạt thành công hạnh phúc thực sống Giữa dòng đời hối hả, bộn bề, chành trai - nhân vật câu chuyện - bên cạnh vất vả, tổn thương tinh thần - có lúc tưởng chừng đuối sức cơng việc áp lực sống Chính anh cảm nhận thiếu điều quan trọng bắt đầu tìm kiếm tĩnh lặng, phút nhìn lại mình, để thản, để trở với mình, để đạt thành công công việc đặc biệt tìm hạnh phút với người thân yêu, bạn bè, gia đình với người Chàng trai khám pha đường dẫn đến hạnh phúc, thành cơng – khơng đâu xa hay khó nắm bắt trước anh nghĩ – mà đơn giản với thời gian ngắn - phút nhìn lại mình, dành riêng cho Cùng với Quà tặng Diệu kỳ Những Quyết định thay đổi Cuộc sống, sách tiếng Spencer Johnson với cách nhìn giản dị thực làm thay đổi sống bạn, giúp bạn vượt qua khó khăn thử thách hết tránh lãng phí sức lực thời gian hành trình tìm Đây cách tư có giá trị chân lý cần thiết cho sống Khi thành công hạnh phúc sống có lúc mâu thuẫn với Khi áp lực công việc lo toan, nghịch cảnh, suy nghĩ đa chiều khiến chuyển nhanh sống Để đến lúc muốn tìm lại thản tâm hồn, tìm lại tĩnh lặng nội tâm, giúp khơi gợi cảm hứng sức mạnh tiềm ẩn để tìm hạnh phúc tình yêu, ý nghĩa, niềm vui sống thành công công việc Độc giả Jeff John Decatur nhận xét sách tờ Time : “Bạn tưởng tượng bạn cần 365 phút dành cho năm có ý nghĩa?Bạn nghĩ bạn làm cho với sáu mươi giây tĩnh lặng bình yên? Hầu hết tất người không tin với thời gian ngắn ngủi làm sống bạn thật thay đổi khác đi? Nhưng thật! Một sách làm thay đổi đời bạn! Thật cách tốt đơn giản mà cho mình, điều trường hợp” Hãy dành cho bạn “phút nhìn lại mình”, nhìn lại bạn làm hay suy nghĩ, sau tự hỏi điều ý nghĩa tốt cho bạn Rồi bạn thấy phút thật quý giá Khi nhìn lại mình, tìm tĩnh lặng, chiêm nghiệm giá trị thất bại thành công, điều mất, cho nhận, bạn cảm thấy nhẹ nhàng, tự tin chặng đường tới Và tình yêu, hạnh phúc sống mỉm cười với bạn Chúc bạn hạnh phúc thành cơng PHÚT NHÌN LẠI MÌNH Spencer Johnson Phần 1: Khởi đầu Rời mái trường bước vào sống, chàng trai, sau khó khăn, thử thách dần trưởng thành với mục đích đạt Anh làm việc không mệt mỏi điều có ý nghĩa anh tìm niềm vui cơng việc Cơng việc thực có sức hút với anh Cũng nhờ thế, anh đạt khơng thành khiến cho nguời xung quanh thán phục Nhưng đến ngày, anh cảm thấy căng thẳng, công việc cơng ty anh liên tục tiếp diễn, khơng có điểm dừng Bất kì vấn đề anh muốn quan tâm đến tất nhiệt huyết, song có điều xảy không theo ý muốn anh Những hiểu lầm dẫn đến bất hoà với đồng nghiệp, lần xung đột quan điểm với người yêu khiến tình cảm rạn nứt dẫn đến chia tay đây… khiến anh thực phương hướng Tình yêu đổ vỡ, anh nguồn động viên lớn Điều ảnh hưởng lớn đến anh, suy nghĩ riêng công việc Chàng trai khơng thể lí giải điều xảy đến với Nhiều đêm khơng ngủ, nghĩ suy trăn trở anh xoay quanh câu hỏi: ”Tại sao?” Tại có việc anh chắn diễn biến thế, cuối khơng thể làm anh hài lòng? Sự tự tin anh khơng đi, anh khơng tìm đâu hướng Anh cảm thấy thiếu điều - điều quan trọng Những ngồi lại mình, anh lại xuất suy nghĩ mâu thuẫn Anh thấy người xa lạ- người mà anh khơng thích - tơi anh ngăn cản khơng cho anh nhìn rõ thừa nhận điều Những mâu thuẫn nội với cố khắc phục sống khiến anh trở nên trầm lặng hẳn Tuy nhiên, thâm tâm, anh biết “tự vệ” tạm thời, chất thật ln hướng ngoại, tích cực Nhưng dần dần, anh nhận vấn đề trở nên nghiêm trọng anh tưởng: sáng tạo động vốn có anh giảm nhiều Từ lúc không hay, anh mắc phải chứng trầm cảm - hậu đêm dài không ngủ, trăn trở nghĩ suy Anh phải khắc phục, tự điều chỉnh phải bắt đầu lại từ đâu? “Mình thật cần điều đây? - Anh trăn trở - Liệu có đòi hỏi q nhiều khơng, vừa muốn thành cơng, lại vừa muốn tìm kiếm bình n hạnh phúc tâm hồn? Khơng biết có lúc đạt hai điều khơng? Nếu có người thật may mắn có sống trọn vẹn vậy!” “Mình phải sớm khỏi tình trạng – Anh tự nhủ - Nếu kéo dài, hậu khó lường trước Phải có thật trải có cách lí giải mâu thuẫn sống - gặp - giúp mình” Anh thấy phấn chấn tiếp tục theo đuổi dòng suy nghĩ: “Liệu có làm khơng? Và biết người đâu? Mà gặp khơng biết họ có sẵn lòng chia sẻ bí q báu với người lạ khơng?” Bất anh nhớ đến người mà lần tình cờ giúp người bạn anh giải tình khó xử khiến anh nhớ Về sau, anh biết ông bác sĩ, bác sĩ tâm lí Thỉnh thoảng, anh có trò chuyện ơng Sự hiểu biết,vốn sống phong phú phong thái trẻ trung ơng khiến anh thầm cảm phục Ngồi cơng việc chính, ơng giảng dạy nhiều nơi dành thời gian tham gia trận đá bóng với sinh viên Anh nghe người nói nhiều ơng Ơng trầm tĩnh, sâu sắc, hiểu biết nhiều sống có óc hài hước Đó thật người đáng tin cậy Thế nên, ông luôn người quý trọng Dường như, ông nắm giữ tay điều tuyệt vời sống: có mối quan hệ tốt đẹp, gia đình hạnh phúc công việc ý nghĩa Bất tiếp xúc trò chuyện với ơng cảm nhận tinh thần lạc quan yêu đời ơng Hình ơng có khả tạo niềm vui cho người xung quanh cho Chàng trai cảm nhận cách mạnh mẽ ông chỗ dựa tinh thần anh lúc Dù biết ông rõ anh lại chưa trò chuyện nhiều với ơng Trong lần gặp gỡ, anh thường trao đổi xung quanh vấn đề thời công việc, anh đề cập với ông đề tài sống Tuy chút hồi nghi lòng, anh định tìm gặp vị bác sĩ đặc biệt bắt đầu khám phá Chàng trai cảm nhận khơng khí ấm áp thoải mái bước vào nhà ông bác sĩ Ngôi nhà giản dị thiết kế thẩm mĩ mang phong cách riêng Chính phòng khách ghế gỗ xinh xắn, bên cạnh kệ sách thiết kế độc đáo Lướt mắt qua gáy sách, anh nhận tên tác phẩm văn học tiếng với sách tâm lí, sống từ điển Những vật lưu niệm nhỏ xinh đặt xen lòng, hay khiến khơng thích? Chợt anh giật nhận giọng xẵng Khơng khỏi bối rối, anh khẽ đưa mắt nhìn bà, bà chẳng để ý Dù anh mong nhận câu trả lời - Dĩ nhiên có - Người phụ nữ khẳng định - tránh Chồng cô nói điều Chú nói: “Sự thật người có khuynh hướng thực cho điều họ muốn làm, lại cố tình tự dối lòng làm khác đi?” Chẳng hạn người không hành động theo ý muốn mà làm theo ý đó, khơng sớm muộn, trở nên bực bội, thất vọng, nhiệt tình tan biến hết Rồi cuối cùng, quay sang thể chống người kia, dù có ý thức điều hay khơng Cơ biết điều nghe khơng hay chút nào, rõ ràng xảy Khi cháu bỏ qua ý muốn thân muốn làm hài lòng người khác, điều làm cháu thấy khó chịu, đặc biệt trường hợp cháu khơng ý thức người khác Dù biết rõ ai, hay lí khiến cháu dễ chấp nhận Vì thế, để tránh điều khơng hay xảy đến, tốt nên thành thật với thân Hãy thử nói cho người khác biết điều cháu muốn, cần, thuyết phục họ hay chí tranh cãi với họ để cuối tìm giải pháp tốt cho hai - Vậy là, trước tiên, tơn trọng mong muốn mà khiến người khác khơng hài lòng Nhưng sau đó, ta lại vui vẻ với họ Còn lúc đầu cố gắng làm họ vừa lòng sau lại thầm trách móc họ - Đúng Và đừng quên điều quan trọng Khi cháu cảm thấy vui vẻ người khác, thể niềm vui ngồi cho họ thấy Cháu có đâu, họ thấy cháu có thẻ làm người khác vui họ vui khơng Bất chồng làm điều để khích lệ hay an ủi cơ, bày tỏ cho thấy biết ơn - theo nhiều cách khác Chàng trai thống thắc mắc Anh không cho việc giải mâu thuẫn sở thích hay ý muốn lại đơn giản Anh hỏi: - Nhưng xung đột? Nếu có giải sao? - Cháu nói Mâu thuẫn khơng tránh Nhưng với việc đặt ngang hàng với người khác - hai xứng đáng quan tâm - cháu giảm thiểu nguyên nhân tiềm ẩn gây bất hòa Cơ có lúc khơng thích việc làm hay cách cư xử Rồi từ cảm thấy bấp bênh mối quan hệ Những lúc thế, người phải biết cần làm Dừng lại tự hỏi: “Phải tìm cách để vượt qua cảm giác này.Như tốt cho hơn,và tốt cho người kia” Nhờ nhận rằng, làm mà cảm thấy khó chịu đơi lại khiến cho vui hài lòng, ngược lại phía Như có đáng trách đâu? Thế cô lại vui vẻ với Mỗi người, chú, có cách thể tình u thân riêng, chung hai người Và cho đáng q nhất việc người sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ người thực mong muốn Và tán thưởng người thành cơng Ai thích người sống thật với thân - Cơ làm cháu nghĩ đến thơ Elizabeth Barrett Browning Cô có biết khơng? Khơng đợi người phụ nữ trả lời, chàng trai ngâm nga: Em yêu anh Không phải anh Mà em - bên anh Người vợ bác sĩ thích thú vỗ tay: - Chà, hay tuyệt! Với thơ khơng cần đến lời có cánh khác nữa! Đã hai tháng trôi qua kể từ sau trò chuyện với người vợ vị bác sĩ, chàng trai hiểu thêm nhiều điều sống Cũng lâu chưa gặp lại vợ chồng bác sĩ nên anh định xếp thời gian đến thăm Vừa thấy anh bước vào cửa, ông bác sĩ tươi cười đứng dậy: - Rất vui gặp lại cháu, anh bạn trẻ! Cơ có nói với hôm trước, hai cô cháu làm quen trò chuyện với Thú vị hả? - Vâng Và cháu phải nói người sâu sắc đặc biệt ạ! - Cháu nói thế, lại “lên mặt” với cháu bây giờ! - Vị bác sĩ hóm hỉnh - Nhưng dù phải cơng nhận cháu học nhiều từ ấy, phải khơng nào? - Vâng Cô thật hạnh phúc! - Nhưng cô kể cho cháu nghe lần giận chứ? - Ơng mỉm cười - Có ạ! Và chia sẻ cách giải vấn đề với cháu Nhờ mà cháu biết có thái độ, cư xử khơng phải với vợ Bây gia đình cháu vui vẻ hòa thuận với Nhưng có điều… Ngập ngừng chút, chàng trai nói tiếp: - Nếu người gia đình, quan tâm trước hết đến thân sao… Cháu ngỡ làm ích kỉ, cuối việc chẳng đến đâu - Chú giải thích cho cháu rõ hơn, qua vấn đề cháu Cháu nói sau lần trò chuyện với vợ cháu bắt đầu thay đổi cách cư xử với vợ cháu Vậy cụ thể cháu thay đổi nào? - Chẳng hạn tối qua Sau ngày ngập đầu với công việc, cháu mong nhà để gặp cô gái Cháu nghĩ cô đợi cháu về, hỏi thăm cơng việc ngày cháu Nói chung dành cho cháu lời yêu thương nhẹ nhàng… Ông đốn: - Nhưng khơng làm vậy? - Vâng, cháu hoàn toàn chẳng nhận bày tỏ tình cảm từ phía ấy, khơng vui mừng, khơng hỏi xem cháu có mệt khơng, ăn tối chưa… Khi thấy cháu bước vào, cô mỉm cười với cháu cái, Thất vọng quá, cháu liền bỏ dạo lúc Trong cháu nỗi chán chường Thật ra, cháu khơng muốn phản ứng thế, thêm mệt mỏi Nhưng cháu lại nhà nghĩ thái độ vừa cháu khơng khỏi buồn lòng Lúc đó, cháu tự hỏi: “Bây giờ, phải làm để tâm trạng trở nên tốt hơn?” Chàng trai im lặng lúc nói tiếp: - Khi tự hỏi thế, cháu nhớ lại rằng, dù khơng nồng nhiệt đón cháu cháu mong đợi, hình như, có hỏi cháu câu: “Anh à, anh yêu?” - Cô gọi cháu “anh yêu” ? - Ông bác sĩ nháy mắt cười tinh nghịch - Vâng Nghĩ đến cháu cảm thấy Đâu phải lúc cô gọi cháu đâu Cháu tự nhủ nên nhà vui vẻ với Cuối tuần rồi, cháu ghé lại nhà thăm cha mẹ Cháu nghĩ người vui mừng lắm, không, họ xem tivi, đọc báo, không thăm hỏi cháu… Còn đứa em gái thấy cháu chạy cửa, để níu áo cháu hỏi cuống lên có nhớ mua truyện tranh cho khơng… - Rồi cháu làm nữa? - Cháu nhớ đến lời vợ chú, sống để yêu có ý nghĩa sống để yêu Cho nên cháu định làm việc tốt cho mình, cách thể tình yêu với người khơng đòi hỏi người phải thể tình u với Và kết mang lại thật tuyệt vời Việc cháu làm lại chỗ mẹ khẽ ơm lấy bà Cháu nói với bà cháu hạnh phúc đến nhà Chắc biết phản ứng bà Mẹ cháu thật cảm động, bà nói với cháu bà tiếc khơng thể quan tâm đến cháu nhiều Quả thật, trơng bà mệt Vị bác sĩ tiếp lời: - Vợ cháu, mẹ cháu người khác cháu thôi, vừa trải qua ngày làm việc nặng nề? - Vâng Vậy mà cháu khơng nghĩ đến điều sớm Nhưng cháu mừng cháu hành động Nếu cháu tiếp tục giữ im lặng việc hồn tồn khác Ơng giải thích: - Điều quan trọng mối quan hệ tốt, cân Việc làm cháu thể điều Chúng ta khơng thể đòi hỏi người khác, người thân thiết, kể người bạn đời cháu, lúc cũng phải nghĩ đến Hành động cháu bỏ qua bên trông đợi thân - người gia đình chào đón cách yêu thương - bỏ qua Tôi to lớn cháu Nhờ mà cảm giác bực dọc hay khổ sở khơng làm cháu day dứt Chắc cháu thấy rắc rối tối qua dễ dàng biến thành vụ tranh cãi hay chiến tranh lạnh Điều thường xảy nhiều mối quan hệ vợ chồng, hai người, hay tệ hai, không dành đủ thời gian để quan tâm đến thân Cho nên, để tránh tình trạng đó, tốt nhất, người nên tự tìm cách quan tâm đồng thời giúp người khác quan tâm đến thân họ * Yêu cảm giác trở với bên người yêu Và tìm thấy hạnh phúc hạnh phúc người yêu * - Tuyệt thật! Đó cách hay để xây dựng trì mối quan hệ Với cháu, điểm mấu chốt khác trước hết, nên tự xây dựng mối quan hệ tốt với - Khơng sai! Có dạo khơng biết đến điều Và gặp phải nhiều rắc rối Chú thấy chẳng thèm quan tâm đến Chính lơ với thân là… Cũng khơng biết mang cảm giác tồi tệ đó, cố để che giấu Rồi tình trạng đó, nghĩ đến điều mà trước chưa nghĩ đến - tư tưởng sai lầm mà không muốn lặp lại lần Chàng trai tò mò: - Gì mà nghiêm trọng chú? - À, tự nhiên lúc đó, tin kẻ khơng xứng đáng u thương Và thế, để tránh bị tổn thương, không yêu thương cả, hay nói nghĩ khơng thể yêu Rồi nằm nhà, chẳng muốn làm Chú tự nhủ giai đoạn mệt mỏi, căng thẳng qua Nhưng nhìn lại thấy chán nản Mà thấy thấy chán vấn đề lớn, vốn sống lạc quan - Điều khiến rơi vào tình trạng vậy? - Có lẽ cháu ngạc nhiên Nhưng khơng có lí cụ thể Công việc tiến triển tốt Gia đình vậy, êm ấm Sức khỏe ổn Khơng rắc rối - không nhận ra, không rõ Rồi trải qua thời gian dài, tình trạng - nằm dài nghĩ ngợi lung tung Đúng trốn tránh - Có mà phải lẩn tránh ạ? Chú trốn tránh thế? Người bác sĩ khơng trả lời Mắt ơng sáng lên - Trốn Rõ ràng lúc đó, điều cần đến khơng phải yêu thương mà cần phải biết yêu thương Vì khơng, cho dù người khác có dành cho tình cảm khơng đủ Thậm chí chẳng tạo cho người khác hội làm điều Rồi tình cờ, đọc miếng giấy ghi dòng chữ có nội dung này: “Hôm bạn tự ôm chưa?” Hỏi là: “Bạn ơm gái chưa?” hợp lí, “tự ơm mình” nghe lần đầu Chàng trai xuýt xoa: - Giá cháu có miếng để dán lên kính xe nhỉ? Mà khơng, phải hai - Điều thú vị cháu “tự ơm cái” cháu muốn ơm người khác, chẳng hạn Nghĩa để người khác đặt tình u vào cháu trước hết, cháu phải tự yêu lấy - Vậy học cách yêu thương thân nào? - Chú cố gắng, mà chưa học cách u thương Cho nên, định nên học cách yêu thích trước Phải bước nhỏ mong thành cơng - Cháu đốn trước hết, không nằm dài giường phải không - Đúng, khỏi giường Chú nhớ cảnh nằm giường suốt ngày, mệt mỏi suy sụp, thầm tự rủa lại có nhiều thời gian thế, rảnh rang kẻ ăn chơi thứ thiệt khác Rồi tự hỏi mình: “Ngồi cách ra, cách khơng?” - Có phải lần sử dụng cách đặt câu hỏi không? - Ừ, điều tồi tệ xảy phải cố tìm lối Lúc đó, tơi cứng đầu thấy sai đường Cứ thế, lặp lặp lại câu hỏi khơng biết lần Chú khơng muốn lạc hướng xa - Rồi làm tiếp theo? - Có câu ngạn ngữ Trung Hoa nói này, ta khơng thể trộn lẫn hai tách trà, tách nóng hổi, tách thiu nguội ngắt vào Cho nên, không làm điều không hiệu hay vô nghĩa lúc đó, việc có may Chính thế, việc làm dừng lại, không thực hiên việc vô nghĩa Chú phải bước khỏi giường với chăn nệm ấm áp Tiếp theo, có ý định “thư giãn” vài phút Nhưng cho cách lựa chọn tốt - Cháu tin tìm cách tốt - Đúng Chú tìm cách Có nhớ mà nói với buổi nói chuyện khơng? Đó cách đấy: dành phút để chăm sóc quan tâm đến thân Dù biết với cách gặp phải nhiều khó khăn Rồi dần dần, áp dụng phương pháp phút nhiều hơn, dĩ nhiên hiệu hơn: thực thay đổi Đặt việc quan tâm thân ngang hàng với việc quan trọng khác giúp thứ xung quanh trở nên tốt hơn, có mối quan hệ Chàng trai im lặng khơng nói Dù anh có điều chưa giải tỏa Vị bác sĩ hiểu suy nghĩ anh Ông lại tiếp tục giải thích: - Bây giờ, nghĩ đến cảm giác cháu thé người mà cháu u thương ơm chồng vai cháu? - Dĩ nhiên cháu thấy dễ chịu - Điều đương nhiên Và tốt người thương yêu bày tỏ quan tâm thường xuyên Còn bây giờ, tưởng tượng xem người cháu yêu thương từ chối không chịu ôm vai cháu? Điều ông yêu cầu làm anh bất ngờ Nhưng anh hình dung cảm giác bị từ chối - Cháu cảm thấy bị hụt hẫng buồn… có cháu trở nên tức giận Im lặng lúc anh nói khẽ: - Chuyện đơi lúc có xảy gia đình - Vậy cuối cháu thấy người mà cháu cần phải yêu thương xoa dịu nhiều nhất? Lại phải im lặng lúc, chàng trai nhẹ nhàng trả lời: - Chính cháu ạ! - Cháu thấy chưa? Và lí ta cảm thấy tốt chịu dừng lại lắng nghe tơi hồn thiện bên Chỉ có tơi thật biết cần Lắng nghe tơi hồn thiện bên lên tiếng tự ơm cách nồng nhiệt tình cảm Ơng lại tiếp tục hỏi anh: - Khi khơng dành đủ tình u cho thân - giống chưa tự cho ơm, liệu có khác mang lại cho cháu cảm giác yêu thương ấm lòng vừa đủ khơng? Đến chàng trai bắt đầu hiểu ơng bác sĩ muốn nói điều Anh hỏi: - Có phải là… ý muốn nói, điều mà khơng cần tới cho dù có nhận không đủ với mình, phải khơng ạ? - Khi cháu khơng dành cho thân đủ tình u thương người khác khơng có cách thỏa mãn nhu cầu bên cháu Trong cháu đòi hỏi người người giúp cháu thật ra, họ khơng thể Chỉ có cháu có khả lấp đầy nỗi khát khao Còn người khác giúp thì… khơng đủ - Với điều vừa nói, cháu tự kết luận: hóa ra, mối quan hệ không suôn sẻ với người khác, cháu nguyên nhân vấn đề Ông bác sĩ khen ngợi:: - Cháu nắm vấn đề nhanh Vậy cháu có tự hỏi kết lại chẳng tốt đẹp không? - Vì cháu khơng thể có mối quan hệ tốt với người khác, mà cháu khơng lắng nghe tiếng nói bên thân - Cũng Nhưng có cách nói khác gần gũi chút không? Chàng trai mỉm cười: - Chắc có Nghĩa là, mối quan hệ đóng vai trò quan trọng với mối quan hệ ta với thân - Tuyệt! Vậy mối quan hệ cháu với nhiều người - hai người chẳng hạn - điều có ý nghĩa đây? - Cháu cho khơng thể có mối quan hệ tốt với người khác cháu hòa hợp với thân mình; đồng thời, nhũng người khác vậy, họ phải hòa hợp với thân họ trước - Đúng Bây giờ,nếu phải tóm tắt học cháu tóm tắt sao? Chàng trai ngẫm nghĩ lúc lâu nói: - Cháu nói là… * Để có mối quan hệ tốt đẹp với người khác, trước hết bạn phải hòa hợp với bạn Và người khác phải hòa hợp với thân họ * - Bây tin cháu hiểu vấn đề Nhưng, liệu cháu có cố gắng thực điều khơng? Cháu có chịu cam kết với khơng? Chú nhớ hồi đó, vợ u cầu phải cam kết cố gắng hòa hợp với thân, tất hạnh phúc gia đình Lúc đó, khơng thể chắn làm được, rõ ràng có rạn nứt Vợ không đơn yêu cầu cam kết giữ vững tình yêu mà mong muốn lớn - Cái mà lớn việc chung thủy với tình u chứ? - Cơ u cầu phải hứa không lảng tránh việ c -không bỏ hay yêu cầu cô n, lí - dù có giận hay lo sợ đến mức Nói cho muốn cam kết không chạy trốn thân Nếu đồng ý tự cam kết không né tránh thân Hay có tự dối mình, dù suy nghĩ, cố gắng nhanh chóng trở với thực Chàng trai dường hiểu vấn đề: - Vậy điều mà cô thật cam kết với nhau, yêu cầu người phải biết quan tâm đến thân Và cách tốt để thực điều phải đối diện với tơi Ơng gật đầu thừa nhận bng câu khôi hài: - Chắc tối nay, cháu làm đứa em gái tinh nghịch cháu vui À, muốn cháu biết là, thật vui nói chuyện với cháu Nhờ mà nhìn lại nhiều điều Chú thấy rõ ràng khác hẳn so với dạo trước, lúc sống bấp bênh Cũng tin trước lại sống mà khơng biết tự quan tâm đến Nói xong, ông ngả lưng xuống ghế cách thoải mái Ông vui Chàng trai cảm thấy vui lây với ông Cuộc sống anh ngày tới nhẹ nhàng vậy, anh tin Thật việc tốt Điều anh cần làm bỏ qua bên nghi ngờ hiệu phương pháp phút nhìn lại Tại lại phải nghi ngờ sau bao lần áp dụng, mang lại cho anh hài lòng thản? Cơng việc sống gia đình anh thật tốt nhiều Anh chẳng dòi hỏi Anh đứng lên chào tạm biệt ơng bác sĩ Ơng nói: - Khi rảnh cháu nhớ ghé chơi nhé! Dắt theo đứa em gái Và nhớ kể nghe chuyện vui gia đình, mà người biết tự quan tâm đến giúp quan tâm đến thân Biết đâu, cháu người khám phá điều đấy? Cũng cháu lại phải tìm đến lần khơng chừng… Nói xong, ông bước sân để chàng trai ngồi lại phòng Chàng trai suy nghĩ lúc lấy viết ghi vội điều vừa học được: * Cách nhanh để nhận tình yêu cho Cách nhanh để đánh tình u cố níu giữ thật chặt … Một phút chia sẻ với tất người Mối quan hệ bạn với người khác trở nên tốt bạn nhớ điều này: - Chỉ bạn biết quan tâm yêu thương thân người nhận thấy “cái tơi hồn thiện” bên bạn - Bạn quan tâm đến người khác biết cách quan tâm thật đến thân - Sống để yêu thương người khác có ý nghĩa sống để người khác yêu thương - Chúng ta tránh mâu thuẫn với người khác, hạn chế cách người tự biết quan tâm thân - Hãy tự hứa với thân khơng trốn chạy Chỉ có thế, thật quan tâm đến người khác - Hãy tự hỏi hỏi người khác: “Hơm nay, bạn tự ơm lần chưa?” - Mối quan hệ trở nên tốt đẹp bạn thật hòa hợp với bạn tơi thật hòa hợp với thân tơi … Vì sống tốt đẹp * Đúng lời vị bác sĩ tiên đoán, sau thời gian trải nghiệm, chàng trai cảm thấy cần phải quay lại nói chuyện với ơng vài điều mà chàng nhận ra, chưa thể hiểu nghĩa nó, điều mà theo ơng,rất quan trọng Bước vào nhà ông lần này, anh ý đến địa cầu đặt bàn làm việc ông Rồi anh nhớ lại nói chuyện lần đầu hai người Ơng nói người khác - nhiều người - hạnh phúc tất biết chăm sóc yêu thương thân Những người gia đình, bạn bè, chí người khơng quen biết hay nguời sống cách xa nửa vòng trái đất, giúp trở nên vui vẻ hạnh phúc Anh gợi lại chuyện cũ với ông: - Cháu bắt đầu nhận ý nghĩa lớn việc biết tự quan tâm yêu thương thân Có phải giới n ổn hòa bình khơng? - Nhờ đâu mà cháu nhận điều vậy? - Từ cháu thơi Khi cháu sống thật với thân cháu khơng cảm thấy nóng giận hay trách móc Cháu hồn tồn giữ thản Cháu nhận điều, thản khơng có nghĩa khơng nóng nảy hay khơng buồn chán, có nghĩa sống u thương Mọi người gia đình cháu nói cho cháu biết suy nghĩ họ cháu Họ nói cháu điềm tĩnh nhiều, dễ gần gũi Rồi họ chủ động đề nghị cháu nhắc nhở họ áp dụng thường xuyên phương pháp phút nhìn lại Chú thấy đấy, nhờ mà gia đình cháu ngày gắn bó hạnh phúc Ai hài lòng với với người khác, hiểu thêm sống hạnh phúc nhiều Ông nhận xét: - Rõ ràng thấy cháu khác trước nhiều Và nghĩ cháu biết đến điều này: * Khi người biết sống với tình thương yêu thân, cảm thấy quan tâm mức hài lòng với Và họ sẵn lòng chia sẻ u thương người khác * Trước nghe ý kiến chàng trai, ơng nói: - Cháu đừng cho điều q lí tưởng Nó hồn tồn nằm tầm tay chúng ta, giống cháu người gia đình Nhưng chàng trai không đồng ý: - Với người nghèo khổ hay phải chịu cảnh bất cơng họ dễ dàng tìm thản chứ? Và với phút? - Thật chưa hồn cảnh nên khơng thể nói hiểu hết Chỉ có điều, ln tin người thất cho khoảng thời gian dừng lại lắng nghe tiếng nói - tiếng nói tơi hồn thiện bên tìm câu trả lời Biết rõ lúc này, chàng trai nhận điều nên ơng tiếp tục hỏi anh: - Vậy theo cháu, lí quan trọng việc tự quan tâm yêu thương thân gì? Khi thi cần nhất? Lúc vui hay lúc buồn? Lúc giàu có hay lúc cực? - Khi thứ trở nên tồi tệ ạ! Lúc khơng giúp được, ngoại trừ Vì thế, điều tốt mà ta làm cho lúc đối xử thật nhẹ nhàng với thân làm điều mà biết tốt cho - Khơng sai! Thêm câu hỏi Điều thường dễ mang lại cho cháu hạnh phúc? Một thành công lớn việc làm nhỏ mà có ý nghĩa? - Cháu vốn ngạc nhiên điều này, rõ ràng làm việc nho nhỏ cho mình, cháu thấy hạnh phúc, lúc cháu thay đổi thái độ chẳng hạn - Vậy Phải biết khơng thể làm để thay đổi thuộc giới bên ngồi, việc trở nên tệ Nhưng người lại hồn tồn có khả thay đổi thuộc bên Vậy người khơng tự tìm cách quan tâm đến mình, việc nhỏ thơi? Cho dù hồn cảnh ta làm Làm rồi, hẳn ta cảm thấy dễ chịu Và với tâm trạng thoải mái, ta bớt gay gắt cư xử với người khác tốt Như thì, rõ ràng, người một, tác động tích cực đến bình yên giới – dù nhiều người hàng ngày phải đối mặt với nghịch cảnh Tuy nhiên, cố gắng, tìm cách u thương Im lặng, chàng trai suy nghĩ điều ơng nói Một hồi sau anh đưa nhận xét mình: - Chú cố nói với cháu rằng, việc cần làm đứng giải hết vấn đề giới, điều khơng tưởng Mà sẽ, người, cố gắng biết tự quan tâm yêu thương chút - dù cách Như góp phần giúp cho giới trở thành nơi đáng sống hơn? - Anh khẽ chớp mắt Càng ngày, giới người sống thù hằn giận - Và dù tất cả, nhận nhiều lợi ích từ điều Con người, dành đủ tình yêu cho có khuynh hướng muốn giúp đỡ hợp tác với người khác Hợp tác có nghĩa hợp tác với Còn cháu, cháu phải biết cách hòa hợp với thân cháu Đó tảng cho hợp tác hiệu quả: Chúng ta ln có trách nhiệm với người khác Sự hợp tác thật làm nên sức mạnh Khi biết nhận lấy trách nhiệm tự quan tâm đến - mối quan hệ với người khác - ta khơng phải phụ thuộc vào cả, nói rõ khơng phụ thuộc vào nhóm người Cũng cần phải quan tâm đến cân việc giúp đỡ đơn với việc giúp đỡ người khác sống thật với họ Hai việc hồn tồn khác biệt Vì chúng liên quan đến khái niệm tự Nhiều lúc ta giúp đỡ họ, thật ta xâm phạm đến tự lựa chọn họ Quả thật điều mà ơng nói hoàn toàn mẻ với chàng trai Anh vừa biết đến học lớn đời - Cháu nghĩ “trách nhiệm”chỉ mà khơng muốn muốn làm buộc phải làm, nghĩa vụ Nhưng làm cháu thay đổi nhận thức điều Trách nhiệm, theo chú, khả điều mà cháu ln lắng nghe từ tự trả lời Cháu thật thích thú với ý tưởng mẻ Và điều hồn tồn hiển nhiên Vài tháng trơi qua,một hơm, chàng trai ngồi nhớ lại tất điều anh học từ trước đến Thật lí tưởng tuyệt vời giới ngày trở nên tốt đẹp người sống chan hòa với Còn thân anh, làm việc ý nghĩa, giới nội tâm anh khác xưa nhiều Nhưng khơng phải dễ dàng để thay đổi Anh hiểu thành công xuất phát từ bên người, biết cách để có thành cơng Chỉ đơn giản bỏ phút dừng lại, xem xét lắng nghe tơi hồn thiện bên Anh làm việc ngày, lúc này, anh chưa ngưng áp dụng họ phút - học có ý nghĩa nhât với anh, với sống anh: phải biết u thương Rồi sức mạnh tình yêu thân dẫn anh đến gần với thành công - thành công bên sống Dĩ nhiên, lúc đầu anh băn khoăn cho yêu thương thân đồng nghĩa với tự tơn ích kỉ Nhưng thực tế chứng minh anh sai Đó hồn tồn khơng phải ích kỉ Còn nữa? Anh biết đến thản mà có sống thật với tơi Quan trọng hơn, học cân tơi: tơi mình, người khác người Thế giới bên anh thật trở nên phong phú nhiều học từ sống, từ từ lần biết giúp đỡ chia sẻ với người khác Cuộc sống anh trở nên hấp dẫn lôi lúc khác Không phải anh học cách trở thành người biết chăm sóc, vị bác sĩ, mà ý nghĩa thế, anh thật trở thành người cho tình yêu quan tâm Càng quan tâm đến thân anh quan tâm đến người khác nhiều Và anh thực điều thật dễ dàng mà khơng phải đắn đo suy tính Đã có lúc anh nghĩ cho tốt nhận Vì thế, anh ngại nhận giúp đỡ từ người khác Cho làm anh thấy thoải mái hơn, nhận điều từ người khác, anh lại cảm thấy ngượng ngùng Có lẽ anh cảm thấy làm phiền hay phải mang ơn người khác Nhưng, lại lần thực tế chứng minh cho anh thấy, phải có cân nhận cho Bởi khơng có người chịu nhận khơng thể có người cho Cho nhận - khơng từ người khác Bản thân người cho điều nhận từ mình, thích Khơng có dễ chịu làm Anh hiểu điều mà người ta nói đến trước hàng kỉ, khả tự nhận thức người Câu trả lời ln có sẵn bên bạn Chỉ cần bạn thành thật với mình, chịu trầm tĩnh lắng nghe Mỗi lần, muốn tìm niềm vui cho sống, anh thường im lặng lắng nghe tơi hồn thiện - giống ông bác sĩ gọi Nhưng dần dần, anh không gọi tơi hồn thiện nữa, thay vào đó, anh thích gọi phần trí óc sáng suốt nằm sâu bên người trực giác khôn ngoan Và lần anh ý lắng nghe phần trực giác khơn ngoan đó, anh ln tìm thấy câu trả lời cho vấn đề anh Và dĩ nhiên, câu trả lời thông minh Đã lâu rồi, anh khơng nhắc tới cố chấp Vì anh biết, có cách từ bỏ anh Có thể cho đánh đổi hoàn toàn xứng đáng Sức mạnh thực đến với anh anh không cố gắng hành động để chứng tỏ, để cố chấp bướng bỉnh bảo vệ tơi Người ta thường gọi sức mạnh tồn bên người người thầy thông thái - người thầy bên anh, khôn ngoan, sáng suốt anh, vĩ đại anh nhiều Và dù anh biết ln tin vào sức mạnh Và rồi, với lần bỏ phút nhìn lại mình, dành riêng cho mình, anh tiếp xúc khám phá nhiều điều rộng lớn phức tạp Nhưng anh biết phải khám phá học hỏi nhiều nó, để tăng thêm sức mạnh cho thân Mọi việc anh làm được, bây giờ, gọi khởi đầu… Đến đây, dòng tư tưởng anh bị cắt đứt tiếng còi xe bên ngồi nhà Vợ anh vừa tới Anh ln hạnh phúc nhìn thấy họ Họ quà lớn mà sống ban tặng cho anh Và anh cố gắng đem đến cho họ tốt mà thân anh Tất hạnh phúc chung người Khi bước cửa đón họ, anh nhớ đến người giúp anh thay đổi đời học chia sẻ: người nữ giảng viên, người họa sĩ, dĩ nhiên, quên được, hai vợ chồng ông bác sĩ Sự giúp đỡ họ giúp anh hiểu rõ thêm Cho Nhận Anh họ, không ngần ngại chia sẻ với người khác học quý anh học từ họ, từ thân từ sống Thực tế anh học thêm vài điều sau học lớn Đúng điều khẳng định lại chân lí hiển nhiên sống mà anh, người khác biết đến Bài học anh, học cách áp dụng phút vào sống bận rộn, hối Anh bắt đầu dừng lại, xem xét lắng nghe Anh thường dừng lại phút để bắt đầu xem xét, đánh giá hành động suy nghĩ Việc tiếp theo,anh hỏi: “Cách tốt cho đây?” Sau câu hỏi khoảng thời gian tĩnh lặng Anh lắng nghe câu trả lời đến từ bên - từ tơi hồn thiện Một anh tìm câu trả lời, câu trả lời chắn tốt cho anh, anh cho phép thân làm theo điều Và khơng anh phải hối hận Chàng trai - để bày tỏ lòng biết ơn tới người chia sẻ anh học từ sống,giúp anh hạnh phúc thản - định chia sẻ tiếp cho người khác học Và anh nhận điều: * Đừng băng qua sống nhanh Hãy thường xuyên dùng phút để nhìn lại điều chỉnh, biết thay đổi cần, chấp nhận mạo hiểm, đừng từ bỏ niềm tin ước mơ * Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Phut-nhin-lai-minh-spencer-johnson, Phut-nhin-lai-minh-spencer-johnson