GIÁO TRÌNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN

13 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN HIỆU TẠI GIA LAI KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  BÀI TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN DỰ ÁN TỔ HỢP BAUXITE – NHÔM LÂM ĐỒNG GVGD: Nguyễn Kim Huệ Nhóm thực hiện: Trương Thị Thanh Hiền Trần Thị Hoài Thương Hà Sơn Viên Hồ Thị Bé Mai Huy Hoàng Đinh Quang Cường Phan Thị Huyền Nguyễn Thị Quý Hương Bùi Thị Hà Xuyên Pleiku, ngày 21 tháng năm 2014 DỰ ÁN BAUXIT- NHÔM LÂM ĐỒNG MỤC LỤC I II Đặt vấn đề Nội dung Tổng quan dự án tổ hợp bauxit- nhôm Lâm Đồng Cơ sở dẫn đến việc triển khai dự án Những nguy cơ, thách thức việc triển khai dự án a Về vấn đề kinh tế b Về kỹ thuật công nghệ c Vấn đề bùn đỏ d Vấn đề làm nguồn nước khơng có thay e Vấn đề thay đổi môi trường sinh thái Giải pháp đối ứng .11 III Kết luận 13 Tài liệu tham khảo 14 I Đặt vấn đề Việt Nam quốc gia giàu tài ngun thiên nhiên Việt Nam trở thành mồi béo bở bị nước lớn mạnh xâm chiếm Trải qua nhiều chiến tranh, nhân dân ta đánh bại kẻ thù bảo vệ lãnh thổ tài nguên Việt Nam cố gắng vươn lên đưa đất nước tiến lên sánh vai cường quốc, ngày giàu mạnh NHĨM DH11QMGL DỰ ÁN BAUXIT- NHƠM LÂM ĐỒNG Nguồn tài nguyên thiên nhiên tiềm sẵn có giúp đất nước ta phát triển bền vững Việc khai thác tài nguyên cách có hiệu vừa đem lại lợi ích kinh tế vừa bảo vệ, làm giàu nguồn tài nguyên vấn đề nhà nước quan tâm Theo thăm dò, khảo sát có nhiều tài nguyên trữ lượng lớn chưa khai thác hiệu Trong có bauxit tài nguyên có trữ lượng lớn có ứng dụng quan trọng sống Trữ lượng bauxit trải rộng khắp đất nước tập trung nhiều vùng Tây Nguyên Để tận dụng tốt nguồn tài nguyên này, Chính phủ ban hành định khai thác bauxit khu vực Tây Nguyên Trong có dự án Tổ hợp bauxit-nhơm Lâm Đồng tập đồn Cơng nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam thực Dự án mang lại nhiều hội phát triến bên cạnh nhiều khó khăn, thách thức cần giải Chính vậy, nhóm tiến hành tìm hiểu hiệu kinh tế mà dự án mang lại đặc biệt nguy thách thức triển khai dự án II Nội dung Tổng quan dự án tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng Dự án Tổ hợp bauxit - Nhôm Lâm Đồng dự án thí điểm tập đồn Vinacomin thực theo đạo Bộ Chính trị (Thông báo số 245TB/TW ngày 24/4/2009) Chỉ đạo Thủ tướng phủ (Cơng văn số NHĨM DH11QMGL DỰ ÁN BAUXIT- NHÔM LÂM ĐỒNG 650/TTg-KTN ngày 29/4/2009) nhằm bước xây dựng ngành công nghiệp bauxite, alumina, nhơm, phục vụ phát triển kinh tế đất nước nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Tây Ngun nói riêng Dự án có cơng suất thiết kế giai đoạn 650.000 alumina/năm công suất bảo đảm vận hành 630.000 alumina/năm Dự án triển khai địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt sở hạ tầng nghèo nàn, thiếu đồng bộ, … tập đoàn Vinacomin chủ động phối hợp với địa phương nhận ủng hộ quyền nhân dân địa bàn dự án Và thực tế bước đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương tỉnh Lâm Đồng Dự án nhằm mục tiêu đẩy mạnh cơng tác thăm dò đảm bảo trữ lượng tin cậy cho phát triển bền vững cơng nghiệp khai thác chế biến bauxit tồn quốc Khai thác bauxit sản xuất alumina cung cấp đủ cho điện phân nhôm Lượng nhôm sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu nước xuất khẩu( dự kiến năm 2010 khoảng 0,65 triệu tấn) Sản xuất nhôm điện phân đạt tiêu chuẩn thương phẩm quốc tế Sản xuất quặng tinh Bauxit qua tuyển rửa có hàm lượng Al2O3 >= 48% Khai thác bauxit đơi với hồn thổ canh tác bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn di sản văn hóa du lịch Khai thác bauxit phải tiết kiệm, hiệu quả, kết hợp việc phát triển kinh tế- xã hội với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn có khống sản bauxit Thực dự án với công nghệ đại, thân thiện với mơi trường Phát triển hài hòa kinh tế- xã hội khu vực Tây Nguyên địa phương liên quan Dự án gồm hợp phần khai thác mỏ bauxit, nhà máy tuyển quặng bauxit nhà máy alumina - Với phần khai thác mỏ bauxit, cơng tác xây dựng mỏ hồn thành Đến khai thác 1,6 triệu quặng bauxit, đáp ứng đủ nhu cầu chạy thử có tải dự án - Nhà máy tuyển quặng bauxit, công tác xây dựng Liên danh VMCVMEC – VINAINCON (các nhà thầu nước) thực theo hình thức hợp đồng EPC, đến hồn thành Sau nhiều bước chạy thử khơng tải, có tải theo quy trình cơng nghệ nhà máy theo hợp đồng EPC, tiến hành chạy NHÓM DH11QMGL DỰ ÁN BAUXIT- NHƠM LÂM ĐỒNG chạy có tải để xác định chủ tiêu cam kết theo hợp đồng Kết xác định cho thấy, nhà máy đạt 100% công suất thiết kế, chất lượng sản phẩm quặng tinh bauxit đảm bảo theo thiết kế Tính đến nay, nhà máy sản xuất khoảng 435.000 quặng tinh bauxit - Nhà máy sản xuất alumina: cơng tác xây dựng cán hồn thành Ngày 25/12/2012 có sản phẩm alumina Tính đấn hết tháng 8/2013 sản xuất khoảng 85.600 alumina 10.700 hydrate, tiêu thụ khoảng 71.500 alumina 1.800 hydrate Về chất lượng sản phẩm alumina đạt chất lượng theo yêu cầu hợp đồng (hàm lượng Al 2O3>98,6%) Hiện nhà máy trình chạy thử nghiệm tiêu để tiến hành bàn giao để thức đưa nhà vào sản xuất năm Việc sản xuất alumina dự án áp dụng công nghệ Bayer (thuỷ luyện) công nghệ tiên tiến phổ biến giới Còn hồ bùn đỏ, công nghệ thải theo phương pháp “ thải chồng lớp khô” xảy nguy vỡ đập số quan ngại dư luận Các chuyên gia đánh giá thiết kế khu vực hồ mức an tồn so với u cầu Tính đến tháng 8/2013 tổng giá trị giải ngân dự án khoảng 12.150 tỷ đồng Việc tiêu thụ sản phẩm dự án khả thi Hiện tại, Vinacomin ký hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm alumina dài hạn với công ty Marubeni (Nhật Bản) công ty Nhôm Vân Nam ( Trung Quốc) Bên cạnh đó, cơng ty Thuỵ sỹ, Hồng Công, Hàn Quốc… mua alumina Việt Nam Tập đồn Vinacomin th tư vấn tính tốn thẩm tra lại lại tổng mức đầu tư hiệu kinh tế dự án Kết cho thấy, dự án có hiệu kinh tế thông số tác động kinh tế - xã hội, nộp ngân sách Nhà nước, tài doanh nghiệp thời gian hồn vốn Theo tính tốn, thời gian hoàn vốn dự án 12 năm Hàng năm dự án Tổ hợp bauxit- nhôm Lâm đồng nộp loại thuế, phí cho ngân sách bình qn khoảng 430 tỷ đồng NHĨM DH11QMGL DỰ ÁN BAUXIT- NHƠM LÂM ĐỒNG Cơ sở dẫn đến việc triển khai dự án - Theo kết thăm dò, trữ lượng bauxit Việt Nam có khoảng từ 10 – 11 tỷ (là số nước đánh giá có trữ lượng bauxit lớn giới) tập trung khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đăk Nông khoảng 4,6 tỷ tỉnh Lâm Đồng khoảng tỷ - Bauxit nguồn tài nguyên lớn, sở để hình thành ngành công nghiệp luyện nhôm phát triển lâu dài, nguồn lực quan trọng góp phần vào q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước + Theo ơng Nguyễn Thanh Liêm (Trưởng ban khoáng sản hoá chất) khẳng định dự án có hiệu kinh tế cụ thể tổng mức đầu tư dự án Hội đồng quản trị Vinacomi phê duyệt QĐ số 1953/QĐ HĐQT ngày 4/9/2009 với giá trị 11.353,0 tỷ đồng (tỷ giá quy đổi 16.935 VNĐ/USD, tương đương với 670,4 triệu USD + Việc triển khai đầu tư dự án bối cảnh kinh tế giới nước gặp nhiều khó khăn, suy giảm kinh tế, tỷ giá đồng đô la thay đổi, giá vật tư, nguyên vật liệu tăng cao, số chế sách thay đổi ( thuế tài nguyên, phí mơi trường, sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tiền lương tăng…) làm tăng tổng mức đầu tư dự án tăng giá thành sản xuất alumina, giá bán alumina thị trường giới biến động phức tạp, ảnh hưởng đến hiệu kinh tế dự án + Tổng mức đầu tư dự án tính tốn lại (tháng 3/2013) 15.117,8 tỷ đồng (tỷ giá quy đổi 21 nghìn VNĐ/USD, tương đương 720 triệu USD, tăng 3.645,5 tỷ đồng (giá trị trước thuế tương đương tăng khoảng 33,15% so với tổng mức đầu tư duyệt ( tính theo USD chênh lệch 496 triệu USD, tương đương 7,38%) + Qua kết tính tốn lại hiệu kinh tế dự án cho thấy, dự án đạt hiệu kinh tế (NPV = 2,171 tỷ đồng > 0; IRR = 8,21%) có thấp hiệu kinh tế tính tốn thời điểm 4/2009 - Trong năm gần đây, nhu cầu nhôm kim loại tăng mạnh, dẫn đến nhu cầu alumina giới tăng theo Tình hình nước diễn tương tự Theo dự báo, nhu cầu nhôm nước vào năm 2020 khoảng từ 0,75 – triệu năm 2030 khoảng 1,6 đến 2,0 triệu (nhu cầu khoảng 0,5 triệu hàng NHÓM DH11QMGL DỰ ÁN BAUXIT- NHÔM LÂM ĐỒNG năm khoảng tỷ USD nhập khẩu) Hiện nay, Việt Nam phải nhập 100% nhôm kim loại, nên việc triển khai dự án thăm dò, khai thác, chế biến bauxit, giai đoạn đầu cần thiết chế biến alumina - Bên cạnh đó, từ việc triển khai dự án bauxit để giúp cho vùng đất Tây Nguyên giàu tiềm nhiều khó khăn hội phất triển kinh tế xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân Những nguy cơ, thách thức việc triển khai dự án Khai thác bauxit Tây Nguyên dự án ý bàn cãi nhiều Một mặt đem lại nguồn lợi kinh tế cho đất nước, mắt khác tồn nhiều rủi ro, nguy liên quan đến kinh tế, xã hội, môi sinh, ô nhiễm môi trường… a Vấn đề kinh tế: - Trước hết rủi ro thị trường: nguyên liệu alumin chủ yếu để xuất thị trường giới Thị trường nước nhu cầu nhôm không lớn, không đủ điện để luyện alumin thành nhơm Thị trường nước ngồi, nhu cầu nguyên liệu alumina để luyện nhôm lớn, vhi phí vận tải cao, Việt Nam bán rẻ nguyên liệu alumina cho nhà máy luyện nhôm - khu vực Thứ hai rủi ro tài chính: nhu cầu vốn để phát triển ngành bauxit Việt Nam lớn Phương thức huy động vốn chủ yếu vay nước ngồi Trong đó, tiêu hồn vốn nội (IRR) dự án Nhân Cơ có 14,98% (được tính từ trước thời kỳ khủng hoảng tài trước giá lượng tăng) Khâu luyện nhôm có giá trị gia tăng hiệu kinh tế khơng nằm Tây Ngun Tồn lãi suất vay chi phí mơi trường đắt đỏ nhằm vào quặng alumina xuất b Về kỹ thuật công nghệ: - Công nghệ tuyển bauxit thành alumina Việt Nam dựa quy trình Bayer, chất quy trình chuyển hố oxit nhơm ngậm nước quặng bauxit dung dịch kiềm nồng độ cao nhiệt độ cao để thành alumina natri Thành phần khống vật quặng nhơm quặng bauxite có nhiều dạng khác có NHĨM DH11QMGL DỰ ÁN BAUXIT- NHÔM LÂM ĐỒNG phản ứng khác với dung dịch NaOH Ngồi thành phần khống vật, chất khác lẫn quặng bauxit có ảnh hưởng lớn đến q trình kiềm - hố Quặng bauxit Việt Nam , báo cáo địa chất chưa nghiên cứu kỹ - mặt khoáng vật, chưa có thử nghiệm cơng nghiệp phản ửng Quy trình Bayer phổ biến khắp giới Nhưng thiết bị kỹ thuật để thực quy trình đói với Việt Nam số Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào nước Nhà máy alumina nhà máy hoá chất, sử dụng NaOH nồng độ cao, nhiệt độ lớn Ngồi ta có cân đối khâu đầu nguồn cuối nguồn Các dự án tuyển luyện để bán quặng có cơng suất lên tới 18 triệu tấn/năm Nhưng dự án chế tạo (điện phân) nhôm kim loại có cơng suất 0,2- 0,4 triệu - tấn/năm Khai thác bauxit cần điều kiện định điện nước, sở hạ tầng ( đường sắt, cảng biển, điện) đòi hỏi phải tính tốn kỹ lưỡng  Mà Tây Ngun lại khơng thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu Tồn cân đối cung cấp điện địa bàn có hệ thống nguồn lưới điện phát triển Dự án luyện cán nhôm cần nhiều điện Việt Nam thiếu điện, khơng có nguồn thuỷ điện rẻ tiền để đảm bảo cho dự án nhôm c Vấn đề bùn đỏ: Đây vấn đề khiến dư luận lo ngại, việc nhiễm mơi trường - bùn đỏ trình sản xuất alumina Bùn đỏ (red mud) gồm thành phần khơng thể hồ tan, trơ, không biến chất tồn mãi như: Hematit (Fe 2O3), Natri silico aluminate, Canxi titanat, - Monohydrate nhôm (Al2O3.H2O), Trihydrate nhôm (Al2O3.3H2O)… Bùn đỏ chất thải tránh khâu chế biến bauxite Trên giới, chưa có nước cơng nghiệp phát triển (kể Mỹ) xử lý cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xã hội (chỉ đáp ứng khả nhà đầu tư) Australia nước có lợi địa hình (bằng phẳng, có lớp đá gốc), khí hậu (rất mưa) dân cư (rất thưa) thuận lợi cho việc chế biến bauxite chỗ chôn cất bùn đỏ NHĨM DH11QMGL DỰ ÁN BAUXIT- NHƠM LÂM ĐỒNG - Ở Việt Nam, chế biến bauxit thành alumina Tây Nguyên bắt buộc phải tạo hồ chứa bùn đỏ thường xuyên đe doạ tình hình an ninh địa bàn ( hồ chứa bùn biến thành bom bẩn) Lượng bom bẩn tạo Tây Nguyên lớn gấp lần lượng alumina thu từ Tây Nguyên để xuất Ngồi ra, phải thường xun tồn chứa lượng lớn hoá chất độc hại (để chế biến bauxit) kho Tây Nguyên d Vấn đề làm nguồn nước khơng có thay thế: - Khi dự án triển khai đòi hỏi nhiều nước mà ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nước vùng Tây Nguyên, không đủ nước để phát triển công nghiệp cao su, chè, tiêu cà phê Dự án có dự kiến xây đập chắn nước để đáp ứng nhu cầu dự án khoảng 18 triệu m3/năm Nước thải sau tuần hoàn 4,625 triệu m 3/năm Như nguồn nước cho cà phê, cao su nhu cầu khác bị 13,375 triệu m3/năm - e Vấn đề thay đổi môi trường sinh thái Vấn đề liên quan đến môi trường chủ yếu liên quan đến chất thải Các chất thải tránh dự án bauxit gồm: + Trong khai thác bauxit, khối lượng chất thải rắn lớn, bình quân lượng đất đá phủ phải bốc lên đỏ thải 1m3/tấn bauxit + Trong khâu tuyển quặng bauxit, lượng chất thải bình quân tấn/tấn quặng nguyên khai + Trong khâu tuyển alumina lượng chất thải (gồm bùn đỏ, bùn oxalate, nước thải) bình qn 2m3/tấn + Trong khâu luyện nhơm, lượng chất thải độc hại (gồm chất thải cathode, phát thải - fluoride) bình quân 1kg/tấn Vấn đề sinh thái, ngồi nguy phá huỷ mơi trường chỗ, có ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái quy mô rộng lớn + Trong khâu khai thác bauxit, nguy hữu thảm thực vật động vật Tây Nguyên (Flora Fauna) bị thay đổi) + Trong khâu tuyển alumina nguy hữu tiêu dùng nhiều nước, phải xây đập chắn, ảnh hưởng tới chế độ thuỷ văn dòng chảy biến đổi dị thường thời tiết khí hậu khu vực miền trung có nguy xảy gay gắt NHÓM DH11QMGL DỰ ÁN BAUXIT- NHÔM LÂM ĐỒNG ( thiệt hại biến đổi dị thường thời tiết tới 4000 – 5000 tỷ đồng/năm  Nhìn chung, việc quy hoạch bauxit – nhơm Việt Nam có q nhiều tham vọng khơng có sở, q nhiều dự án không cần thiết, nhiều rủi ro không quản lý được, có nhiều vấn đề bật cập cưa tính đến Đối với kinh tế nước ta giai đoạn phát triển nay, nhôm nguyên liệu chiến lược Nhu cầu nhôm ta không lớn, Thị trường nhôm giới Việt Nam chưa có khủng hoảng khan Toàn vùng Tây Nguyên Việt Nam biến thành “ sân sau”, nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy luyện nhôm đại gia nước Việc phát triển dự án tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng có q nhiều rủi ro khơng quản lý cần phải xem xét lại có nên tiếp tục thực hay không Giải pháp đối ứng Giải pháp quản lý  Mở rộng luật sách nhằm:Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức , cá nhân nước đầu tư vốn, thiết bị, công nghệ khai thác , chế biến khoáng sản , đặc biệt chế biến sâu để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước nước  Tăng cường trách nhiệm tổ chức, cá nhân khai thác , chế biến khoáng sản việc sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản , bảo vệ mơi trường , mơi sinh q trình khai thác khoáng sản , đạt mục tiêu phát triển bền vững hoạt động khai thác bauxit  Ngoài ra, cần chủ động, tích cực tham gia hợp tác với nước khác tổ chức Quốc tế phát triển bền vững Đồng thời đua biện pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế bền vững bảo vệ môi trường sinh thái  Hoàn chỉnh hệ thống pháp lý đổi tổ chức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái NHĨM DH11QMGL 10 DỰ ÁN BAUXIT- NHƠM LÂM ĐỒNG  Tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư, nhân viên người dân trình xây dựng làm việc  Các đơn vị thuê khai thác phải chấp hành quy định pháp luật khoáng sản, bảo vệ mơi trường q trình khai thác nhằm tránh gây thất thốt, lãng phí tài ngun Quốc gia, hủy hoại cảnh quan, môi trường Giải pháp kỹ thuật  Đầu tư bước thay đổi trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu nhằm giảm lượng khí thải, bụi,…phát tán môi trường, gây độc cho sức khỏe người gây ô nhiễm môi trường  Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như:  Xây dựng hệ thống nước mưa hồn chỉnh xung quanh hồ chứa bùn đỏ, bảo đảm khơng có nước mưa chảy xuống hồ gây tràn hồ  Hồ nạo lớp thực bì, bùn,…theo quy trình bảo dưỡng cán lót lớp đất sét với lớp lõi vãi kỹ thuật giữa, đảm bảo chống thấm tuyệt đối  Các hồ ngăn thành nhiều Block nhỏ lượng bùn đỏ thải theo ô Khi đầy dùng cơng nghệ xữ lý hút nước (chủ yếu nước thải chứa xút ) để đưa nước xút trở lại nhà máy alumina sử dụng cho cơng nghệ chế biến alumina qua làm khô bùn đỏ  Các ô tô vận chuyễn quặng phải che kín, khơng để rơi vãi phế phẩm bùn đỏ tránh ảnh hưỡng đến môi trường khơng khí xung quanh khu vực khai thác chế biến  Áp dụng cơng nghệ tuyển quặng tuần hồn sử dụng tối đa lượng nước rửa thông qua giải pháp máy lắng đọng bùn NHÓM DH11QMGL 11 DỰ ÁN BAUXIT- NHÔM LÂM ĐỒNG III Kết luận Dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng đá hồn thành Ngồi việc mang lại lợi ích hiệu kinh tế cao, góp phần cụ thể hố đường lối cơng nghiệp hố, đại hố Đảng Chính phủ, vừa góp phần khai thác lợi tài nguyên khoáng sản khu vực Tây Nguyên Song việc triển khai, quy hoạch dự án có nhiều tham vọng, khơng có sở, nhiểu rủi ro khơng quản lý rủi ro thị trường, tài chính, tài nguyên, kỹ thuật; rủi ro công nghệ, môi trường sinh thái Ngồi quy hoạch có q nhiều bất cập khơng tính đến khơng cân đối khâu, triển khai vùng nhạy cảm môi trường xã hội Đặc biệt nguy hữu thực dự án nguy chiếm dụng diện tích đất lớn mang lại hiệu thấp, dự án phải lưu giữ khối lượng lớn bùn đỏ, L3àm tổn thất nguồn nước nghiêm trọng Từ đó, cần xem xét lại kỹ lưỡng cho việc có nên tiếp tục triển khai dự án hay không để đảm bảo cho nguy thách thức hạn chế đi, tránh gây nên hai luồng ý kiến trái chiều nhằm đưa đất nước ngày phát triển nói chung nghành cơng nghiệp chế biến nhơm nói riêng NHĨM DH11QMGL 12 DỰ ÁN BAUXIT- NHÔM LÂM ĐỒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.vinacomin.vn/vi/news/Tieu-diem/Du-an-Bauxite-Tan-Rai- Lam-Dong-se-co-hieu-qua-kinh-te-5133.html http://www.doko.vn/luan-van/hien-trang-phat-trien-ben-vung-nganhkhai-thac-khoang-san-viet-nam-bauxite-than-218219 http://vov.vn/Kinh-te/Bo-truong-Cong-Thuong-tra-loi-dan-ve-cac-duan-bauxite/251332.vov http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuB/Boxit1.php#5 NHÓM DH11QMGL 13 ... bền vững Việc khai thác tài nguyên cách có hiệu vừa đem lại lợi ích kinh tế vừa bảo vệ, làm giàu nguồn tài nguyên vấn đề nhà nước quan tâm Theo thăm dò, khảo sát có nhiều tài ngun trữ lượng lớn... tốn thẩm tra lại lại tổng mức đầu tư hiệu kinh tế dự án Kết cho thấy, dự án có hiệu kinh tế thông số tác động kinh tế - xã hội, nộp ngân sách Nhà nước, tài doanh nghiệp thời gian hồn vốn Theo tính... lại nguồn lợi kinh tế cho đất nước, mắt khác tồn nhiều rủi ro, nguy liên quan đến kinh tế, xã hội, môi sinh, ô nhiễm môi trường… a Vấn đề kinh tế: - Trước hết rủi ro thị trường: nguyên liệu alumin
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN, GIÁO TRÌNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN

Từ khóa liên quan