Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010

115 234 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 10:58

Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010 1 B Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI o0o - Nguyễn Tài Phú NGHIÊN C Ứ U S Ử D Ụ KÊT C Ấ U BÊ TÔNG C Ố NG VÁN KHUÔN LEO T THÉP THEO HƯ Ớ A TRUNG QU Ố C CỦ TRONG THI CÔNG NG D Ẫ N JGJ 195- 2010 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên nghành: D Dvà CN Kỹ thuật Xây dựng cơng trình Mã số: 8580201 CB HƯỚNG DẪN : PGS T S Hà Nội – 2019 HỒ NGỌC KHOA MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH ẢNH vii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Mục đích đề tài: Mục tiêu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: 6.Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài Kết đạt vấn đề tồn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÁN KHN LEO TRONG XÂY DỰNG 1.1 Tình hình sử dụng ván khn leo giới 1.2 Tình hình sử dụng ván khn leo Việt Nam 1.2.1 Tình hình sử dụng ván khuôn leo Việt Nam 1.2.2 Một số công ty cung cấp giải pháp Hệ thống leo (Climbing System) nước ta 22 1.3 Giới thiệu tiêu chuẩn hướng dẫn tình hình áp dụng 25 1.3.1 Giới thiệu tiêu chuẩn Ván khuôn leoDoka MF 240 25 1.3.2 Giới thiệu tiêu chuẩn Ván khuôn leoDoka Xclimb 60 26 1.3.3 Tiêu chuẩn, hướng dẫn ván khuôn leo Việt Nam 26 1.4 Sự cần thiết nghiên cứu áp dụng Hướng dẫn JGJ 1952010 28 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI VỀ THIẾT KẾ, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN 31 2.1 Cấu tạo ván khuôn leo 31 2.1.1 Cấu tạo tổng 31 2.1.2 Cấu tạo thành phần 34 2.1.3 Tính tốn 37 2.2 Thi công lắp dựng 39 2.2.1 Chuẩn bị thi công lắp dựng 39 2.2.2 Quy trình thi cơng lắp dựng 40 2.2.3 Yêu cầu thi công lắp dựng 44 2.3 Thi công tháo dỡ 46 2.3.1 Chuẩn bị thi công tháo dỡ 46 2.3.2 Yêu cầu thi công tháo dỡ 46 2.4 Quản lý chất lượng 47 2.4.1 Cơ sở pháp lý 47 2.4.2 Quản lý chất lượng vật liệu, thiết bị 47 2.4.2 Quản lý chất lượng công tác thi công 54 2.4.3 Quản chất lượng cơng trình 63 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÁN KHUÔN LEO THEO TIÊU CHUẨN HƯỚNG DẪN JGJ 195 - 2010 66 3.1 Quy trình công nghệ 66 3.1.1 Quy trình thi cơng lắp dựng 66 3.1.2 Quy trình thi cơng tháo dỡ 68 3.2 Chỉ dẫn quy trình 69 3.2.1 Chỉ dẫn quy trình thi công lắp dựng 69 3.2.2 Chỉ dẫn quy trình thi cơng tháo dỡ 77 3.3 Quản lý chất lượng thi công 78 3.3.1 Quản lý chất lượng lắp dựng tháo dỡ hệ ván khuôn 78 3.3.2 Quản lý chất lượng bê tông 84 3.3.3 Tiêu chí quy trình nghiệm thu thi cơng 88 3.4 Quản lý an toàn lao động 99 3.4.1 Các cố nguyên nhân an toàn lao động 99 3.4.2 Biện pháp khắc phục cố gây an toàn lao động 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103 1Kết luận 103 2Kiến nghị 103 Tài liệu tham khảo 104 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Hồ Ngọc Khoa Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố trước Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Tài Phú LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Xây dựng, cán giảng viên Khoa Xây dựng dân dụng công nghiệp, Bộ môn Công nghệ quản lý xây dựng, Khoa Đào tạo Sau Đại học, Thư viện trường Đại học Xây dựng giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Hồ Ngọc Khoa tận tình giúp đỡ, hướng dẫn đưa nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu động viên tác giả q trình hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Nhóm Nghiên cứu Đề tài:“Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu hệ ván khuôn leo tự động xây dựng”, thuộc Chương trình Khoa học & Cơng nghệ trọng điểm nghành xây dựng giai đoạn 2017 -2021, theo định 1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 Bộ trưởng Xây dựng; đóng góp góp ý, lời khuyên quý giá cho luận văn Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, chia sẻ khó khăn động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Do hạn chế kinh nghiệm thời gian nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận góp ý thầy cô đồng nghiệp để tác giả hiểu biết sâu vấn đề nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Tài Phú DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tổ hợp phương án sử dụng ván khn cơng trình Lote Center 11 Bảng 2.1: Bảng lựa chọn xi lanh kích 34 Bảng 2.2: Trị tiêu chuẩn tải hệ số chia mục tải 38 Bảng 2.3: Tổ hợp hiệu ứng tải thiết bị khuôn leo dẫn 38 Bảng 2.4: Quy cách nguyên vật liệu ván khuôn 48 Bảng 2.5: Sai số cho phép chế tạo ván khuôn phương pháp kiểm nghiệm 50 Bảng 2.6: Sai số cho phép thành phần chế tạo phương pháp kiểm nghiệm 51 Bảng 2.7: Yêu cầu chất lượng thành phần phương pháp kiểm nghiệm 52 Bảng 2.8: Yêu cấu chất lượng thành phần phương pháp kiểm nghiệm 52 Bảng 2.9: Sai số cho phép chế tạo chống phương pháp kiểm nghiệm 53 Bảng 2.10: Sai số cho phép lắp đặt thiết bị khuôn leo dẫn phương pháp kiểm tra 55 Bảng 2.11: Nhật ký đo đạc sai số vng góc cơng trình khn leo dẫn 57 Bảng 2.12:Kiểm tra an tồn thi cơng khn leo dẫn động thủy lực 59 Bảng 2.13: Sai số cho phép phương pháp kiểm tra kết cấu bê tơng cơng trình thi công khuôn leo dẫn 63 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa phát triển mạnh mẽ mặt, xu hội nhập, tồn cấu hóa dẫn đến hình thành tập đồn kinh tế đa nghành nước đầu tư ngày tăng, toàn diện tập đoàn đa quốc gia nước đặc biệt lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đất nước Sự phát triển lĩnh vực đầu tư xây dựng không nằm ngồi dòng chảy tất yếu nhu cầu diện tích xây dựng cho mục đích ở, cho thuê, văn phòng, thương mại, dịch vụ ngày tăng số lượng lẫn chất lượng Kinh nghiệm xây dựng quốc gia giới chứng tỏ với việc gia tăng nhanh chóng giá trị đất xây dựng phương án hiệu góc độ kinh tế đầu tư xây dựng chiều cao cơng trình phải lớn 30-50 tầng Ví dụ Burj – Dubai Tower (Dubai - Ả Rập, 828m, 164 tầng); Petronas Twin Tower (Malaysia, 432m, 88 tầng); Bank of China Tower (Hồng Kông, 369m, 70 tầng); Jin Mao Building (Thượng Hải, 421m, 88 tầng); Texas Commerce Tower (Mỹ, 305m, 75 tầng); Federasia Tower – Moscow City (LB Nga, 506m, 94 tầng) Ở Việt Nam có Bitexco Financial Tower (262m, 68 tầng); Landmark 81 (397m, 81 tầng) TP Hồ Chí Minh Keangnam HaNoi Landmark Tower (336m, 48 70 tầng); Cơng trình Lotte Center HaNoi (68 tầng) Khối lượng thi công lõi bê tơng cốt thép cho cơng trình cao tầng siêu cao tầng vấn đề có độ yêu cầu nghiên ngặt kỹ thuật công nghệ Công nghệ thi công ván khuôn leo công nghệ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng bê tông, tiến độ thi công Đặc biệt nước ngồi có nhiều tiêu chuẩn hướng dẫn nhà sản xuất khơng có tiêu chuẩn hướng dẫn chung Bên cạnh đó, Trung Quốc có tiêu chuẩn hướng dẫn chung đơn giản 10 Vì tơi nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu sử dụng ván khuôn leo thi công kết cấu bê tông cốt thép theo hướng dẫn JGJ 1952010 Trung Quốc” để góp phần hồn thiện quy trình thi cơng ván khn leo Việt Nam Mục đích đề tài: Mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ quy trình thi công lắp đặt tháo dỡ sử dụng ván khuôn leo theo tiêu chuẩn JGJ 1952010 Trung Quốc Mục tiêu: - Nghiên cứu thực trạng lý thuyết thiết kế, thi công lắp đặt tháo dỡ ván khn leo - Làm rõ quy trình thi cơng lắp đặt tháo dỡ sử dụng ván khuôn leo theo tiêu chuẩn JGJ 1952010 Trung Quốc - Đề suất quy trình thi cơng lắp đặt tháo dỡ sử dụng ván khuôn leo Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: * Đối tượng: - Các kết cấu, cơng trình sử dụng ván khuôn leo thi công - Hệ thống ván khuôn leo - Tiêu chuẩn hưỡng dẫn JGJ 1952010 Trung Quốc * Phạm vi nghiên cứu: Các kết cấu, cơng trình nước Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết, phân tích, tổng hợp, đánh giá tài liệu liên quan đến ván khuôn nhà cao tầng cơng trình thi cơng 6.Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài - Tiêu chuẩn hướng dẫn JGJ 1952010 - Tiêu chuẩn hướng dẫn nhà sản xuất - Các kết cấu, cơng trình sử dụng ván khn leo thi công Kết đạt vấn đề tồn Luận văn giải nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, kết luận văn thể nội dung sau: - Xây dựng quy trình thi cơng lắp dựng 101 C, Kiểm tra hồ sơ lắp đặt - Vị trí lắp đặt, kích thước an tồn, lối đi, cầu thang, chiếu sáng, cảnh báo âm thanh, ánh sáng biển báo - Bản vẽ mô tả vị trí đặt thiết bị quan trắc điểm đo - Bản vẽ hồn cơng , biên nghiệm thu kỹ thuật - Các kết kiểm tra tiếp đất , điện trở cách điện động Đánh giá: Kết đạt yêu cầu hồ sơ, lý lịch thiết bị đầy đủ đáp ứng yêu cầu mục 7.3 Thông tư số 11/2017/TT-BXD Nếu không đảm bảo , sở phải có biện pháp khắc phục, bố sung [Theo Thơng tư số 11/2017/TT-BXD] 3.3.3.5 Tiến hành kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống A, Kiểm tra bên - Cơng tác kiểm tra bên ngồi hệ thống cốp pha trượt tiến hành sau hoàn tất lắp đặt có biên nghiệm thu hồn thành công việc lắp đặt, Việc lắp đặt hệ thống cốp pha trượt chi tiến hành sau kết thúc tồn cơng việc đổ bê tơng đến cao trình thi công cốp pha trượt Lớp bê tông cao từ 10cm đến 15cm phần thi công cốp pha trượt nên thi công với phần bê tông đồ trước trượt - Tiến hành kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị: vị trí lắp đặt, kích thước an tồn, lối đi, cầu thang, chiếu sáng, cảnh báo âm thanh, ánh sáng biển báo phải đáp ứng Điều TCVN 9342:2012 hồ sơ thiết kế thi công lắp đặt hệ thống thiết bị phê duyệt - Kiểm tra tính đầy đủ, đồng phù hợp phận, cụm máy, chi tiết thông số kỹ thuật nhãn mác thiết bị phải phù hợp với hồ sơ, lý lịch cần đặc biệt ý kiểm tra tình trạng kỹ thuật an toàn chi tiết, phận sau: 102 + Kết cấu kim loại giá năng, vành gông trên, vành gông dưới, sàn công tác , giàn giáo treo phải tuân theo TCVN 9342:2012 Kết cấu kim loại thiết bị vận chuyển vật liệu theo phương đứng (nếu trang bị): kiểm tra đánh giá theo Phụ lục - TCVN 4244 2005 + Các mối ghép bu lông liên kết: kiểm tra quan sát việc lắp ghép cụm chi tiết số lượng, chủng loại/cấp bền bu lông với hồ sơ thiết kế tài liệu hướng dẫn nhà chế tạo + Kiểm tra liên kết hàn: việc kiểm tra quan sát phát hư hỏng khuyết tật bên kiểm tra phương pháp không phá hủy môi hàn (NDT) phù hợp với TCVN 4244:2005 + Kiểm tra đánh giá chi tiết, phận thiết bị vận chuyển vật liệu theo phương đứng lồng cầu thang tiến hành tuân theo TCVN 4244:2005, TCVN 9342:2012 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn phù hợp khác Thiết bị vận chuyển theo phương đứng cần có đầy đủ phận đảm bảo an toàn đáng tin cậy giới hạn tải trọng nâng, giới hạn hành trình, phanh hãm bảo hiểm, tín hiệu cảnh báo làm việc thiết bị an toàn điện khác + Cáp điện, tủ điện điều khiển: dây cáp điện động lực phải theo chủng loại nhà chế tạo, đầu nối tủ điện điều khiển phải bắt chặt đảm bảo quy định an toàn điện hành + Hệ thống thủy lực: kiểm tra xiết chặt bu lông, kiểm tra việc lắp đặt cụm van, đường ống dẫn, trạm bơm dầu, đồng hồ báo, điều chỉnh áp lực dầu, đầu nối Kiểm tra phát việc rò rỉ dầu thủy lực tồn chi tiết đấu nối + Tình trạng hệ dây dẫn xuống thiết bị chống sét phải thông suốt phải tuân theo TCVN 9385:2012 ; 103 +Kiểm tra việc lắp đặt đầy đủ cách hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chiều sáng, hệ thống chống cháy so với thiết kế phải tuân theo TCVN 9342:2012 Đánh giá: Kết đạt yêu cầu thiết bị lắp đặt đầy đủ, đồng bộ, theo thiết kế, không phát hư hỏng, khuyết tật đáp ứng yêu cầu mục 8.1 Thông tư số 11/2017/TT-BXD Kết kiểm tra lý lịch, hồ sơ kỹ thuật kiểm tra bên lập thành “Bản ghi chép trường”theo Phụ lục A Thông tư số 11/2017/TTBXD B, Kiểm tra kỹ thuật - Chạy thử không tải - Trong trường hợp cần thiết tiến hành kiểm tra sai số sau lắp đặt hệ thống cốp pha trượt , sai số cho phép lắp ráp hệ thống cốp pha trượt cho bảng Nếu sai số lắp đặt phận vượt sai số cho phép , cần tiến hành khắc phục trước chạy thử hệ thống : Bảng Sai số cho phép lắp đặt hệ thống cốp pha trượt Đơn vị tính milimét Thơng số kỹ thuật Giá trị sai số cho phép Vị trí tim trục khn cốp pha so với vị trí thiết kế ±3 trục kết cấu tương ứng cần trượt Kich thước miệng khuôn cốp pha so với u cầu thiết kế (có xét đến độ tơn) - M -3 - Miệng động +5 104 Vị trí vành gơng so với u cầu thiết kế : - Theo phương nằm ngang ±3 - Theo phương thẳng đứng ±3 Cao độ vành động sàn công tác so với cao độ chuẩn ±10 Độ thẳng đứng giá nâng ±3 Chênh cao tương đối dầm ngang giá nâng ±5 Khoảng cách kích ±10 Kích thước đường kính cốp pha tròn chiều dài cạnh ±5 cốp pha vuông so với yêu cầu thiết kế - Chuẩn bị đầy đủ phương tiện thử nghiệm phù hợp để phục vụ trình thử nghiệm Xây dựng thống thực biện pháp đảm bảo an toàn với sở trước thử nghiệm Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an tồn q trình thử nghiệm - Kiểm tra đánh giá điện trở cách điện mạch động lực hệ thống cốp pha trượt theo cấp điện áp theo giá trị bảng 2; Bảng Điện trở cách điện mạch động lực hệ thống thiết bị Điện áp định mức (V) Điện áp thừ (V) Điện trở cách điện (MΩ) ≤250 250 ≥0.25 ≤500 500 ≥0.5 >500 1000 ≥0.1 - Kiểm tra thông suốt đo điện trở hệ thống tiếp địa - Kiểm tra vận hành thông suốt hệ thống thông tin liên lạc - Kiểm tra làm việc hệ thống đèn chiếu sang - Chạy thử để kiểm tra vận hành không tải hệ thống thủy lực: Khi chưa cắm ty kích, bắt đầu cho bơm dầu làm việc để xả khi, sau tăng áp lực dầu lên tới 12 MPa để hạ toàn hệ thống kích nâng, lặp lại lần Tiến hành kiểm tra toàn diện đầu nối đường ống 105 rò rỉ dầu, kiểm tra duỗi co lại hết hành trình kich, kiểm tra vận hành bình thường trạm bơm, van điều khiển, đồng hồ báo, van khóa Đánh giá: Kết đạt yêu cầu thiết bị lắp đặt đầy đủ, đồng bộ, theo thiết kế, hệ thống tiếp địa, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chiếu sáng hệ thống thủy lực hoạt động bình thường theo thơng số, tính thiết kế đáp ứng yêu cầu mục 8.2 Thông tư số 11/2017/TT-BXD C, Thử tải - Tiến hành vận hành chạy thừ hệ thống cốp pha trượt Việc chạy thử hệ thống cốp pha trượt thực với điều kiện tồn sàn cơng tác, giàn giáo treo chất tải 1,25 lần tải thiết kế (Tải trọng lượng người, vật liệu vật dụng phục vụ thi cơng bố trí theo quy định thiết kế) Trình tự chạy thử tiến hành sau: + Cắm ty kích vào vị trí tiến hành kẹp kích nâng vào ty kích; + Chất đầy đủ tải vị trí theo quy định sản cơng tác giáo treo; + Kiểm tra sẵn sàng làm việc hệ thống; + Cho hệ thống kích nâng làm việc toàn hệ thống với chiều cao tương ứng hết hành trình pít tơng Tiếp tục nâng - đoạn hành trình Trong trình nâng, cần quan sát để đảm bảo tất kích phải vào hết hành trình làm việc Trong trình nâng phát áp lực dầu tăng đến 1,2 lần trị số áp lực dầu nâng bình thường mà chưa làm cho tất kích chạy hết hành trình phải ngừng nâng để kiểm tra xử lý + Kiểm tra độ sai lệch cao độ kich với Độ sai lệch cao độ hai kich không vượt 40mm sai lệch hai kich kề khơng vượt q 20mm tính cho lần kiểm tra độ chênh cao tương ứng với 106 1000mm chiều cao trượt Cần nội suy để tìm độ chênh cao kích tương ứng độ cao trượt hệ thống chạy thử + Trong trình nâng, cần kiểm tra quan sát tình trạng làm việc hệ thống thủy lực toàn hệ thống cốp pha trượt Cần đảm bảo khơng có rò rỉ dầu, ty kích khơng bị cong vênh Khơng có tượng bất thường xảy giá nâng, vành gông, sàn công tác, giàn giáo treo - Thử không tải có tải hệ thống vận chuyển theo phương đứng tuân theo TCVN 4244:2005 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn phù hợp khác Đánh giá: Kết đạt yêu cầu trình nâng tải kích chạy hết hành trình sai lệch độ cao kích nằm phạm vi cho phép, đồng thời khơng xuất rò rỉ dầu tượng bất thường khác Hệ thống vận chuyển theo phương đứng đáp ứng quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn tương ứng [Theo Thơng tư số 11/2017/TT-BXD] 3.3.3.6 Xử lý kết thử nghiệm A, Lập biên kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định Phụ lục B Thông tư số 11/2017/TT-BXD B, Thông qua biên kiểm định Thành phần thông qua biên kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có thành viên sau : - Chỉ huy trưởng công trường - Người giám sát thi công xây dựng chủ đầu tư - Người thực kiểm định 107 Khi biên thông qua, kiểm định viên, tư vấn giám sát, huy trưởng cơng trường củng ký đóng dấu (nếu có) vào biên Biên kiểm định lập thành hai (02) bản, bên có trách nhiệm lưu giữ 01 C, Cấp giấy Chứng nhận kết kiểm định Khi thiết bị có kết kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cắp giấy chứng nhận kết kiểm định cho hệ thống cốp pha trượt, bao gồm thiết bị vận chuyển theo phương đứng Khi thiết bị có kết kiểm định không đạt yêu cầu thị chi thực bước nêu mục 9.1, 9.2 Thông tư số 11/2017/TT-BXD cấp cho sở biên kiểm định , phải ghi rõ lý thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định , kiến nghị sở khắc phục thời hạn thực kiến nghị [Theo Thơng tư số 11/2017/TT-BXD] 3.3.3.7Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống Thời hạn kiểm định sau lắp đặt cho hệ thống cốp pha trượt có giá trị khơng q 01 (một) năm kể từ ngày thông qua biên kiểm định Thời hạn kiểm định định kỳ hệ thống cốp pha trượt 01 (một) năm Trường hợp nhà sản xuất sở sử dụng có yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn thị thực theo đề nghị nhà sản xuất sở sử dụng: rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải ghi rõ lý biên kiểm định Khi thời hạn kiểm định quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực theo quy định quy chuẩn đỏ [Theo Thông tư số 11/2017/TT-BXD] 3.4 Quản lý an toàn lao động 3.4.1 Các cố nguyên nhân an toàn lao động 108 Các cố gặp thi công ván khuôn leo “Theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9342:2012”: Sự cố gặp thi công ván khuôn leo sàn công tác cân Nguyên nhân do: Các bố khóa kẹp kích làm việc khơng bình thường; Hành trình kích khơng nhau; Tải trọng tác dụng lên kích khơng nhau; Một số kích hoạt động Sự cố thứ hai gặp thi cơng ván khn leo ty kích bị uốn cong Nguyên nhân do: Tốc độ leo lớn, bê tông khỏi cốp pha sớm chưa đạt cường độ để giữ ty kích đoạn uốn tự do; Ty kích chịu q tải; Cốp pha bị bê tơng bám dính tốc độ leo chậm; kẹt chi tiết chơn sẵn cơng trình vào cốp pha Sự cố thứ ba gặp thi cơng ván khuôn leo tường bị nghiêng Nguyên nhân do: cốp pha bị biến dạng lệch cốp pha lên không nhau, chống bị cong sàn công tác bị cân Sự cố thứ tư gặp thi cơng ván khn leo kích khơng xả dầu Ngun nhân do: lò xo đẩy khơng đàn hồi cấu kẹp bị biến dạng, không làm việc Sự cố thứ năm gặp thi cơng ván khn leo tải động cơ, dầu thủy lực bị nóng Nguyên nhân do: Độ nhớt dầu không đạt u cầu kỹ thuật, van làm việc khơng bình thường Sự cố thứ sáu gặp thi công ván khuôn leo bê tông sau khỏi cốp pha bị rỗ, xốp Nguyên nhân do: Đầm bê tông không phù hợp đổ nhiều bê tơng vào khn cốp pha Sự cố thứ bảy gặp thi công ván khuôn leo bê tông tách khỏi cốp pha , bị chảy ngồi phần phía cốp pha Ngun nhân 109 do: Độ ẩm môi trường thấp, độ sụt bê tông lớn, đầm không phù hợp tốc độ leo lớn Sự cố thứ tám gặp thi công ván khuôn leo bê tông sau khỏi bê tông xuất vết nứt ngang Nguyên nhân do: cốp pha thiếu độ côn,độ côn cốp pha lệch q phía (khơng cân bằng) tốc độ leo chậm làm bê tông dinh vào cốp pha kéo lên gây nứt Sự cố thứ chín gặp thi cơng ván khn leo cốt thép hở ngồi bê tơng Ngun nhân do: khơng có biện pháp đảm bảo chiều dày bê tông bảo vệ cho cốt thép giữ cho khoảng cách cốt thép lúc leo 3.4.2 Biện pháp khắc phục cố gây an toàn lao động Biện pháp khắc phục nâng cao an tồn cố sàn cơng tác cân Kiểm tra hoạt động kích để sửa chữa thây kích khơng hoạt động; Kiểm tra phân bố tải sàn công tác phân bố khơng cần phân bố lại cho Đặc biệt lưu ý công tác vận chuyển bê tông ngang sàn công tác, không để tập trung bê tông chỗ; Kiểm tra cao độ kích, xác định phần nâng cao sàn cơng tác, tách kích nâng cao nhât đó, nâng dần sàn lên kích lại Trong q trình nâng, tách dần kích đến cao độ cao Khi tồn kích đến cao độ cao ngừng tồn để kiểm tra, hiểu chỉnh cốp pha; Khi sàn cơng tác vị trí cân bằng, thiết bị trở lại hoạt động bình thường tiếp tục leo lên theo chu kì định trước Biện pháp khắc phục nâng cao an tồn cố ty kích bị uốn cong Nếu ty kích bị uốn cong từ 10mm đến 20mm phải gia cường cách hàn vào đoạn cong nột ty kích phụ, tách kích khỏi hệ chu trình nâng, thấy ty kích khơng bị uốn cong tiếp tục cho kích hoạt động trở lại bình thường; Nếu ty kích tiếp tục bị uốn cong sau xử lý trên, ta cắt bỏ 110 đoạn bị uốn cong (nếu đoạn bị uốn mặt bê tơng) đục bê tơng để cắt rút ty kích (nếu đoạn uốn cong bê tông) sau đưa đoạn ty kích khác vào hàn nối với đoạn cũ chỗ cắt Bịt lại lỗ bê tông đục vữa xi măng bê tông có cường độ với bê tơng kết cấu cơng trình Biện pháp khắc phục nâng cao an tồn cố tường bị nghiêng Nếu nguyên nhân ty kích bị uốn cong làm biện pháp khắc phục ty kích bị uốn cong; Nếu nguyên nhân sàn cơng tác cân biện pháp khắc phục sàn công tác cân bằng; Nếu nguyên nhân cốp pha kiểm tra tìm chỗ bị biến dạng bị lệch, tiến hành chỉnh lại cho hết lệch Trong trinh hiệu chỉnh trở vị trí thiết kế ngừng hiệu chỉnh để tiến hành kiểm tra toàn cốp pha Khắc phục xong tiếp tục leo nâng theo chu kì định trước Biện pháp khắc phục nâng cao an tồn cố kích khơng xả dầu tạm dừng thi cơng thay kích Biện pháp khắc phục nâng cao an toàn cố tải động cơ, dầu thủy lực bị nóng Kiểm tra hiệu chỉnh độ nhớt dầu Hiệu chỉnh van, đảm bảo van cao áp van hạ áp chênh 10 at Biện pháp khắc phục nâng cao an toàn cố bê tông sau cốp pha bị rỗ, xốp Đục hết bê tông bị rỗ, xốp sửa chữa lại vữa xi măng bê tơng có mác tương đương Để ngăn ngừa, nên có biện pháp đổ bê tơng xác, chừa khn khơng từ 5mm đến 10mm đầm bê tơng cách thích hợp Biện pháp khắc phục nâng cao an toàn cố bê tông tách khỏi cốp pha, bị chảy ngồi phần phía cốp pha Giảm tốc độ leo nâng, điều chỉnh lại cấp phối độ sụt bê tơng, đầm bê tơng cách thích hợp 111 Biện pháp khắc phục nâng cao an tồn cố bê tơng sau khỏi bê tông xuất vết nứt ngang Căn chỉnh lại độ côn cốp pha cho cân đúng, điều chỉnh tốc độ leo nâng cho hợp lý Biện pháp khắc phục nâng cao an toàn cố cốt thép hở ngồi bê tơng Trát thêm lớp ngồi cốt thép lớp vữa xi măng, có độ dày chiều dày lớp bê tông bảo vệ Chỉnh lại vị trí đặt cốt thép, có biện pháp, có biện pháp hữu hiệu để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ giữ khoảng cách cốt thép cố định lúc leo nâng 112 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Cùng với phát triển kinh tế, khởi sắc thị trường địa ốc năm gần thời gian tới kéo theo lớn mạnh nghành xây dựng dựng nước nhà Các cơng trình cao tầng xây dựng nhiều công nghệ thi công không ngừng cải tiến nhiều biện pháp tiến giới nhà thầu học hỏi áp dụng Công nghệ thi công áp dụng nhiều cơng trình cao tầng siêu cao tầng công nghệ thi công ván khuôn leo Tuy nhiên nước ta có: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9342:2012 Cơng trình bê tơng cốt thép toàn khối xây dựng cốp pha trượt – thi công nghiệm thu; Thông tư số 11/2017/TT-BXD Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tơng độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng thi cơng xây dựng cơng trình Luận văn giải nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, kết luận văn thể nội dung sau: - Xây dựng quy trình thi cơng lắp dựng - Xây dựng quy trình thi công tháo dỡ - Nghiệm thu chất lượng thi công Kiến nghị Luận văn kết sơ ban đầu Đề nghị quan ban nghành, viện nghiên cứu, sở nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng phát triển nghiên cứu với quy mơ lớn hơn, sâu rộng để ban hành tiêu chuẩn 113 hướng dẫn thiết kế, thi cơng nghiệm thu ván khn leo thức chất lượng thi cơng cơng trình Việt Nam Tài liệu tham khảo [1]Lê Văn Kiểm (2011), Thi công bê tông cốt thép, nhà xuất xây dựng, Hà Nội [2]Nguyễn Xuân Trọng (2010), Thi công nhà cao tầng, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội [3]Trần Phương (2011), Tổng kết kinh nghiệm thi công cốp pha tổ hợp bao gồm cốp pha vách lõi, cốp pha cột cốp pha sàn cơng trình xây dựng Keangnam Landmark Tower, Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học, Viện KHCN Xây dựng, Hà Nội [4]Tiêu chuẩn TCVN 9342 : 2012, Cơng trình bê tơng cốt thép tồn khối xây dựng cốp pha trượt – Thi công nghiệm thu [5]Thơng tư số 11/2017/TT-BXD, Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng thi cơng xây dựng cơng trình [6] JGJ 195 – 2010, Tiêu chuẩn hướng dẫn Thông số kỹ thuật hệ ván khn leo dẫn động thủy lực [7] Nhóm tác giả: Trần Hồng Hải, Lê Quang Trung, Phạm Tiến Tới (2016), Báo cáo tổng kết đề tài NCKH: Nghiên cứu quy trình sử dụng ván khn leo thi công nhà cao tầng Việt Nam; Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội [8] Diêm Mạnh Hùng (2012), Luận án tốt nghiệp thạc sĩ: Nghiên cứu sử dụng hệ ván khuôn leo thi công vách lõi nhà siêu cao tầng.; Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội 114 [9] Nguyễn Thanh Hải (2012), Báo cáo tổng kết đề tài NCKH: Cơng nghệ thi cơng cơng trình ván khuôn leo.; Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [10] TCVN 2682:2009 Xi măng Pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật [11] TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa – Yêu cầu kỹ thuật [12] TCVN 1651:2008 Thép cốt bê tơng – Thép tròn trơn, thép vằn, lưới thép hàn [13] TCXDVN 302:2004 Nước trộn bê tông vữa – Yêu cầu kỹ thuật [14] TCVN 4453:1995 Kết cấu Bê tông Bê tông cốt thép tồn khối Tiêu chuẩn thi cơng nghiệm thu [15]TCXDVN 296:2004 Dàn giáo - Các yêu cầu an tồn [16]TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế thi công [17]TCVN 5672:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng Hồ sơ thi cơng u cầu chung [18]TCVN 5308:1991 Quy trình kỹ thuật an toàn xây dựng [19]TCVN 5637:1991 Quan lý chất lượng xây lắp cơng trình xây dựng Ngun tắc [20]TCXDVN 374:2006 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu đánh giá chất lượng nghiệm thu [21]TCXDVN 391:2007 Bê tông - Yêu câu dưỡng ẩm tự nhiên [22]TCVN 3106:1993 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt [23] TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bê tông nặng bê tông nặng – Lấy mẫu chế tạo bảo dưỡng mẫu thử [24] Tiêu chuẩn xây dựng 200:1997 Nhà cao tầng – Kỹ thuật bơm bê tông 115 ... dỡ ván khuôn leo - Làm rõ quy trình thi cơng lắp đặt tháo dỡ sử dụng ván khuôn leo theo tiêu chuẩn JGJ 195 – 2010 Trung Quốc - Đề suất quy trình thi cơng lắp đặt tháo dỡ sử dụng ván khuôn leo. .. HÌNH SỬ DỤNG VÁN KHN LEO TRONG XÂY DỰNG 1.1 Tình hình sử dụng ván khn leo giới 1.2 Tình hình sử dụng ván khuôn leo Việt Nam 1.2.1 Tình hình sử dụng ván khuôn leo Việt Nam... tục có cải tiến phát triển cơng nghệ ván khuôn leo nhắm tăng khả sử dụng công nghệ ván khuôn leo vào thi công nhà cao tầng siêu cao tầng Hệ thống ván khuôn leo tự động sử dụng nhiều thi công công
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010, Luận văn ván khuôn leo theo chuẩn JGJ 195 2010, Hình 1.17: Hệ thống điều khiển, xilanh và máy thủy lực Hydraulic, Bảng 2.1: Bảng lựa chọn xi lanh và kích, Hình 2.4: Trình tự lắp đặt ván khuôn leo dẫn sử dụng kích và khung nâng, Bảng 2.5: Sai số cho phép chế tạo ván khuôn và phương pháp kiểm nghiệm, Bảng 2.11: Nhật ký đo đạc sai số vuông góc công trình khuôn leo dẫn, Hình 3.3 Quy trình thi công tháo dỡ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm