Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời của vinamilk

13 432 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 10:16

Đề tài: phân tích báo cáo kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời của Vinamilk trong ba năm gần nhất. Từ số liệu phân tích, chỉ rõ những điểm mạnh, điểm yếu trong tình hình kinh doanh của VinamilkPhụ lục:I. Phân tích báo cáo tài chính năm 2015 của vinamilkII. Phân tích báo cáo tài chính năm 2016 của vinamilkIII. Phân tích báo cáo tài chính năm 2017 của vinamilkIV. Phân tích mức sinh lời của vinamilkV. Phân tích điểm mạnh điểm yếu trong tình hình kinh doanh của vinamilk TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -***  BÀI TẬP LỚN MƠN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐỀ BÀI: Phân tích báo cáo kết kinh doanh khả sinh lời Vinamilk ba năm gần Từ số liệu phân tích, rõ điểm mạnh, điểm yếu tình hình kinh doanh Vinamilk Hà Nội, tháng năm 2018 I PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 CỦA VINAMILK Nhờ sức mua người tiêu dùng sản phẩm sữa tăng lên Mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người Việt Nam thấp so với nước khu vực giới, ngành sữa Việt Nam chu kỳ tăng trưởng Cũng xuất phục hồi sau bị sụt giảm tình hình bất ổn khu vực Trung Đông năm 2014 Năm 2015, Công ty trì xuất thị trường truyền thống Đông Nam Á Trung Đông, đồng thời tập trung khai phá thị trường tiềm khu vực châu Phi Nhờ mà doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2015 Vinamilkđạt mức khoảng 40.223 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng mạnh, đạt gần 14% so với năm 2014 Trong năm 2015, Vinamilk sản xuất đưa thị trường gần tỉ sản phẩm sữa loại phục vụ cho người tiêu dùng nước, số khen ngợi Các khoản giảm trừ doanh thu khơng chênh lệch so với năm 2014, mức 142 tỷ, chứng tỏ hàng hóa bị lỗi chất lượng Vinamilk thấp khơng có Với mức doanh thu tăng gần 12% chí giá vốn hàng bán khơng có thay đổi so với năm 2014, mức 23818 tỷ, năm 2014 23680 tỷ, chủ yếu Vinamilk tăng trưởng suất sản từ việc đưa vào sử dụng siêu nhà máy sữa bột sữa nước Bình Dương Ngồi giá sữa nguyên liệu bột sữa nhập giảm, sau tăng mạnh vào 2013 – 2014, góp phần cải thiện giá vốn hàng bán công ty Với việc tối thiểu giá vốn hàng bán khiến lợi nhận gộp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Vinamilk tăng so với năm 2014 tăng lên đến 42,75%, số khủng Cạnh tranh ngày tăng cạnh tranh ngành sữa tiếp tục tăng cao Các công ty sữa đẩy mạnh truyền thông quảng cáo, khuyến mãi, hỗ trợ điểm lẻ, nhằm tăng doanh số Để bảo vệ giữ vững vị trí dẫn đầu, Cơng ty tăng mạnh chi phí bán hàngtừ 3684 tỷ năm 2014 lên 6257 tỷ đồng Nhờ đó, Cơng ty tăng thêm thị phần ngành hàng sữa nước, sữa chua uống sữa bột trẻ em, tăng nhẹ ngành hàng sữa đặc có đường giữ ổn định thị phần sữa chua ăn so với năm 2014 Ngồi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, từ 795 tỷ năm 2015 lên 1232 tỷ Việc tăng chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí hàng đem lại hiệu kinh doanh giúp cho lợi nhuận ròng Vinamilk tăng đáng kể Việc đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, … Vinamilk năm 2015 đạt khoảng 648,9 tỷ tỷ, so với năm 2014 hoạt động tài Vinamilk khơng hiệu quả, chi phí bỏ thêm để đầu tư cho hoạt động tài Vinamilk 81,1 tỷ, doanh thu tăng thêm so với năm 2015 75,4 tỷ, chi phí lãi vay có giảm Ngồi ra, lợi nhuận từ hoạt động khác Vinamilk đạt 95,9 tỷ, giảm mạnh so với năm 2014 Tuy nhiên nhìn chung lợi nhuận kế tốn Vinamilk trước thuế năm 2015 lên tới khoảng 9367 tỷ, có tăng trưởng mạnh so với năm 2014, đạt tốc độ tăng trưởng 23%, tăng trưởng chủ yếu nhờ từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Do có thay đổi sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân Vinamilk giảm từ 20% năm 2014 xuống khoảng 17% năm 2015, giúp cho Vinamilk chỉ phải nộp khoảng 1472 tỷ, làm cho lợi nhuận sau thuế Vinamilk đạt khoảng 7770 tỷ, tăng lên 28% so với năm 2014 giúp cho lãi cổ phiếu tăng từ 4556 lên 5837, lợi nhuận lại chưa phân phối mức khoảng 2990 tỷ II PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 + Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng đáng kể so với năm 2015 với mức tăng gần 6.742 tỷ tương ứng với tốc độ tăng trưởng ~16,76% Do khoản giảm trừ doanh thu tăng mạnh lại lượng nhỏ tổng doanh thu nên không làm ảnh hưởng đáng kể tới doanh thu Vậy nên, nhìn chung doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng ~6.714 tỷ tương ứng với tốc độ tăng ~ 16,76% Điều hồn tồn hợp lí ta thấy quy mơ tiêu thụ hàng hóa thành phẩm doanh nghiệp hoạt động đầu tư vào bất động sản mang lại doanh thu đáng kể Kết vượt gần 5% so với tiêu Đại hội cổ đơng giao phó Với kết tăng trưởng kép doanh thu bán hàng gần 16,76% Vinamilk vinh danh ''Top 50 Công ty kinh doanh hiệu Việt Nam 2016'' + Giá vốn hàng hóa năm 2016 tăng gần 641 tỷ so với năm 2016 tương ứng với tốc độ tăng ~ 2,691% Tốc độ tăng thấp ~ lần tốc độ tăng doanh thu Giá vốn tăng cơng ty khơng muốn mạo hiểm, phần chi phí tăng thêm để tạo phần doanh thu tăng thêm, giá vốn hàng hóa, thành phẩm, bất động sản, tăng so với năm trước mà tốc độ tăng vốn nhỏ doanh thu =) Doanh nghiệp hoạt động hiệu Cơng ty ln trì giá trị vốn tiền mức cao quản lý dòng tiền cách có hiệu an toàn + Từ điều ta thấy lợi nhuận gộp tăng mạnh ~ 6.073 tỷ so với năm 2016 tương ứng với tốc độ tăng 37,344% + Doanh thu hoạt động tài năm 2017 tăng 74 tỷ VNĐ tương ứng với tốc độ tăng ~ 11,41% nguyên nhân việc tăng lãi từ tiền gửi, lãi trái phiếu, cổ tức phần chênh lệch giá hưởng + Tuy nhiên chi phí hoạt động tài năm 2016 lại giảm 60 tỷVNĐ so với năm 2015 tương ứng với tốc độ giảm 37,03% bới việc trả lãi cho khoản vay ngân hàng, phần chênh lệch tỉ giá thưc hiện, chưa thực khoản trích lập cho đầu tư tài dài hạn lớn Công ty thành công từ đầu tư hoạt động tài giảm gần hết chi phí mà doanh thu tăng mạnh + Chi phí bán hàng tăng gần 72 %, chi phí quản lí doanh nghiệp giảm gần 14,5% Chứng tỏ doanh nghiệp quan tâm đến trình bán hàng, marketing vấn đề định lợi nhuận cơng ty, giảm bớt chi phí khơng quan trọng, cần thiết quản lí doanh nghiệp + Từ tiêu làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh 1.889 tỷ tương ứng với tốc độ tăng ~ 20,372 % + Lợi nhuận từ hoạt động khác giảm nhẹ 18 tỷ VNĐ tương ứng với tốc độ giảm chủ yếu tăng thu từ lí TSCĐ ngồi giảm nguồn thu từ nhà cung cấp + Do ảnh hưởng hoạt động kinh doanh hoạt động khác mà tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 1.870 tỷ VNĐ tương ứng với tốc độ tăng gần 19,97 % chủ yếu doanh thu bán hàng doanh thu tài tăng mạnh Vượt gần 12% kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao phó tăng 20% so với năm 2015 + Điều đồng nghĩa với việc lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 tăng 1.594 tỷVNĐ tương ứng với tốc độ tăng trưởng khủng lồ 20,52 gấp đôi tốc độ tăng trưởng bình quân 10% hàng năm mà Vinamilk đặt Lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt gần 13% kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao phó tăng gần 20% so với năm 2015 Nhận xét chung : Đây số doanh thu mà doanh nghiệp đối thủ phải ngưỡng mộ, năm đậm dấu ấn thành công với lợi nhuận nghìn tỷ Vinamilk hồn tồn xứng đáng nhận giải thưởng top 50 Công ty kinh doanh hiệu Việt Nam năm 2016 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu III PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VINAMILK 2017 + Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2017 tăng thấp đáng kể so với năm 2016 với mức tăng 4.169.896.663.254 VNĐ (lượng tăng giảm 1.752.337.670.268 VNĐ)tương ứng với tốc độ tăng trưởng ~8,8787% (tốc độ tăng trưởng giảm nửa so với năm trước) Thậm chí thấp tốc độ tăng trưởng bình qn hàng năm 10% Dường sau thành công năm 2016 Vinamilk trững lại có dấu hiệu tụt dốc Do nên khoản giảm trừ doanh thu giảm không đáng kể nên không làm ảnh hưởng đến đà giảm mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu Vậy nên, nhìn chung doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 4.246.736.484.835 VNĐ tương ứng với tốc độ tăng ~ 9,0753% Vinamilk hoàn thành mục tiêu đề tăng 8% sơ với năm trước Phải Vinamilk có kế hoạch kinh doanh dài hạn Cụ thể, Vinamilk đạt 100,3% tiêu doanh thu hợp (trong đó, doanh thu nội địa tăng 13,6% xuất giảm 23%) đạt 105,6% tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất, thị phần toàn ngành sữa tăng thêm 2% so với tiêu tăng 1% tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường ngành sữa tồn quốc + Giá vốn hàng hóa năm 2017 tăng 2.348.297.670.481 VNĐ (lượng tăng gấp 45 lần so với năm 2016 )tương ứng với tốc độ tăng ~ 9,601% Tốc độ tăng gấp ~ 1,08135lần tốc độ tăng doanh thu Giá vốn tăng nhiều làm chi phí tăng thêm để tạo phần doanh thu tăng thêm, giá vốn hàng hóa, thành phẩm, bất động sản, tăng so với năm trước mà tốc độ tăng vốn lớn doanh thu =) Doanh nghiệp làm ăn không hiệu Công ty ln trì giá trị vốn tiền mức cao quản lý dòng tiền cách có hiệu an toàn + Từ điều ta thấy lợi nhuận gộp tăng 1.898.438.814.354VNĐ (lượng tăng giảm gần lần so với năm 2016 )tương ứng với tốc độ tăng ~8,4996%.( giảm lần so với năm trước) Đây điều dễ hiểu cơng ty mạo hiểm sản xuất nhiều sản phẩm mà không bán kịp + Doanh thu hoạt động tài năm 2017 tăng 93.756.003.272 VNĐ ( lượng tăng giảm 1/3 so với 2016) tương ứng với tốc độ tăng ~ 12,97552% nguyên nhân việc tăng lãi từ tiền gửi, lãi trái phiếu, cổ tức phần chênh lệch giá hưởng + Tuy nhiên chi phí hoạt động tài năm 2017 lại giảm 15.412.765.295 VNĐ so với năm 2016 tương ứng với tốc độ giảm 15,0441% bới việc trả lãi cho khoản vay ngân hàng, phần chênh lệch tỉ giá thưc hiện, chưa thực khoản trích lập cho đầu tư tài dài hạn lớn + Chi phí bán hàng tăng gần 7,229 %, chi phí quản lí doanh nghiệp tăng ~ 20,3517% nhiên tốc độ tăng lớn hần gấp lần tốc độ tăng doanh thu Chứng tỏ doanh nghiệp quan tâm đến trình quản trị doanh nghiệp cách khoa học, hợp lí có đầu tư lớn khiến cho suất lao động doanh nghiệp làm tăng doanh thu công ty + Từ tiêu làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 1.066.127.528.110 VNĐ tương ứng với tốc độ tăng ~ 9,552865% + Lợi nhuận khác tăng đáng kể 30.758.985.186 VNĐ tương ứng với tốc độ tăng chủ yếu tăng thu từ lí TSCĐ ngồi giảm nguồn thu từ nhà cung cấp + Khoản lỗ liên kết liên doanh năm 2017 tăng 50.655.266.845 VNĐ tương ứng với tốc độ tăng ~ lần so với năm 2016 nguyên nhân phải kể đến mua hàng hóa dịch vụ dự án phát triển + Do ảnh hưởng hoạt động kinh doanh hoạt động khác mà tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 991.318.813.240 VNĐ ( giảm nửa với tốc độ tăng năm trước) tương ứng với tốc độ tăng 8,821% (giảm 1/2 so với năm ngoái) chủ yếu tốc độ tăng trưởng doanh thu bán hàng doanh thu tài giảm mạnh giá vốn hàng hóa cao gấp hàng chục lần + Điều đồng nghĩa với việc lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 tăng 914.344.775.676 VNĐ tương ứng với tốc độ tăng trưởng gần 9,7646% chưa đến 10% Đây số doanh thu mà khơng doanh nghiệp đối thủ phải ngưỡng mộ Tuy nhiên ta thấy lượng tăng thu nhập sau thuế so với lượng tăng năm 2016 ( HƠN 20%) thấp nhiều kết từ hoạt động bán hàng tài giảm, thêm vào hoạt động kinh doanh khác công ty bị thua lỗ trầm trọng ~ 54 tỷ đồng so với năm 2016 đầu tư vào giá vốn hàng hóa nhiều xong lại không tiêu thụ hết hàng hóa Nhận xét chung : Sau thành cơng có năm 2016 nhìn chung tình hình kinh doanh năm 2017 Vinamilk chưa có đột phá lớn mà tốc độ tăng trưởng tụt xuống mức thấp so với năm trước Doanh nghiệp kinh doanh chưa đạt hiểu mong đợi IV PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VINAMILK Bảng phân tích tỷ suất sinh lời ST T 10 11 Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tổng TS đầu năm Tổng TS cuối năm Tổng TS bq=(3+4)/2 VCSH đầu năm VCSH cuối năm VCSH bq=(7+6)/2 Suất sinh lời doanh thu (ROS)=2/1 Khả sinh lời TS (ROA)=2/ Khả sinh lời VCSH (ROE)=2/8 40.080.384.510.74 7.769.552.751.697 46.794.339.400.27 9.363.829.777.490 25.770.138.060.95 27.478.175.944.35 26.624.157.002.65 19.800.236.483.50 20.923.915.747.58 20.362.076.115.54 19,38% 27.478.175.944.35 29.378.656.325.46 28.428.416.134.90 20.923.915.747.58 22.405.949.288.58 21.664.932.518.08 20,01% 51.041.075.885.10 10.278.174.553.16 29.378.656.325.46 34.667.318.837.49 32.022.987.581.48 22.405.949.288.58 23.873.057.813.86 23.139.503.551.22 20,14% 29,18% 32,94% 32,10% 38,16% 43,22% 44,42% Nhận xét: - Dựa vào bảng phân tích ta thấy tiêu doanh thu lợi nhuận Công ty có tăng mạnh qua năm 2016 2017, đồng thời các tỷ suất phản ánh hiệu kinh doanh sức sinh lời Công ty năm 2016 2017cũng tăng so với năm trước (duy có số ROA năm 2017 giảm so với năm 2016 từ 32,94% xuống 32,10%) cho thấy hiệu kinh doanh Công ty năm 2016, 2017 tăng Cụ thể: - Trong năm 2016 suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE Công ty tăng từ 38,16% năm 2015 lên 43,22% tương ứng tăng 13,26% Điều có nghĩa năm 2015, đồng vốn chủ sở hữu tạo 0,3816 đồng lợi nhuận năm 2016 tăng lên 0,4322 đồng lợi nhuận Nguyên nhân việc tăng tăng lên doanh thu dẫn đến tăng lợi nhuận sau thuế từ 7.769.552.751.697 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2015 lên 9.363.829.777.490 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2016 - Suất sinh lời doanh thu ROS năm 2016 tăng so với năm 2015 từ 19,38% lên 20,01% tương ứng tăng 3,25% Nghĩa đơn vị doanh thu năm 2015 tạo 0,1938 đồng lợi nhuận năm 2016 tạo 0,2010 Điều cho thấy việc mở rộng sản xuất kinh doanh công ty năm 2016 dẫn tới hiệu kinh doanh lên Mặt khác doanh thu tăng nên đồng thời làm tăng Suất sinh lời tài sản (ROA) Cụ thể Suất sinh lời tài sản năm 2015 29,18% năm 2016 tăng lên 32,94% tương ứng tăng 12,89% Điều cho thấy hiệu sản xuất tài sản năm 2016 tăng 12,89% so với năm 2015, nghĩa đồng tài sản năm 2015 tạo 0,2918 đồng lợi nhuận năm 2016 tạo 0,3294 đồng lợi nhuận - Tuy nhiên, sang năm 2017 tình hình hoạt động SXKD cơng ty có dấu hiệu chựng lại Chỉ tiêu ROA giảm từ 32,94% vào năm 2016 xuống 32,10% Các tiêu ROS, ROE tăng so với năm 2016 tăng chậm so với mức tăng năm trước Cụ thể suất sinh lời ROS tăng từ 20,01% năm 2016 lên 20,14% năm 2017 tương ứng tăng 0,65% Suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE tăng từ 43,22% năm 2016 lên 44,42% năm 2017 tương ứng tăng 2,78% V PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU TRONG TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA VINAMILK Điểm mạnh:  Vinamilk suốt năm giữ thị phần vị trí đứng đầu tăng lượng tiêu thụ hàng hố  Ln đảm bảo ổn định lượng nguồn nguyên liệu đầu vào từ việc tự tạo nhập  Chi phí bán hàng năm 2017 ổn định, biến động nhiều so với năm 2016  Vinamilk tối ưu chi phí quản lý doanh nghiệp qua năm  Các hoạt động đầu tư tài hiệu quả, doanh thu ngày tăng chi phí giảm dần  ROS, ROE tăng trưởng cách ổn định qua năm  Các tiêu ROS, ROE, ROA mức cao => Vinamilk sử dụng tốt nguồn lực tài sản, nguồn vốn,  Mạng lưới phân phối Vinamilk rộng phủ khắp nước  Quy mô sản xuất lớn lớn thiết bị công nghệ đại giúp cho Vinamilk tối ứu giá vốn hàng bán Nhược điểm:  Chi phí bán hàng cao  Nguồn nguyên liệu đầu vào Vinailk nước không đủ cung ứng, phải nhập thêm từ nước làm cho giá vốn hàng bán tăng lên đáng kể  Các khoản giảm trừ doanh thu Vinamilk chưa tối ưu, đnag mức cao ... nghìn tỷ Vinamilk hồn tồn xứng đáng nhận giải thưởng top 50 Công ty kinh doanh hiệu Việt Nam năm 2016 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu III PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VINAMILK 2017 + Doanh. .. kinh doanh năm 2017 Vinamilk chưa có đột phá lớn mà tốc độ tăng trưởng tụt xuống mức thấp so với năm trước Doanh nghiệp kinh doanh chưa đạt hiểu mong đợi IV PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VINAMILK. .. thuế Vinamilk đạt khoảng 7770 tỷ, tăng lên 28% so với năm 2014 giúp cho lãi cổ phiếu tăng từ 4556 lên 5837, lợi nhuận lại chưa phân phối mức khoảng 2990 tỷ II PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời của vinamilk, Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời của vinamilk

Từ khóa liên quan