QĐ AT dot dap may cnc

1 133 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 09:23

tai lieu qui trinh van hanh an toan cong nghe dot dap cnc nay giup cac ban van hanh may dot dap cnc mot cach an toan, hieu qua tranh nhung tai nan khong dang co. an toan lao dong la uu tien hang dau trong san xuat co khi hien dai QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY ĐỘT DẬP CNC Thiết bị CNC thiết bị mà áp dụng kỹ thuật công nghệ cao khí tự đơng hóa, máy đạt độ xác cao gia cơng.Để giữ gìn vận hành thiết bị an toàn, hiệu quả, việc chấp hành (Quy định công tác quản lý sử dụng thiết bị công ty) yêu cầu người thợ vận hành phải tuân thủ quy định sau I Các yêu cầu công nhân vận hành máy Chỉ người đào tạo ban giám đốc giao nhiệm vụ vận hành máy Người vận hành máy phải mang mặc trang bị bảo hộ quy định Tuyệt đối không rời vị trí vận hành máy chạy để dừng cần thiết II Kiểm tra máy móc trước vận hành Kiểm tra tình trạng máy theo sổ giao ca Kiểm tra nguồn điện, điện áp qua đồng hồ, số phải đạt theo quy định 3.Kiểm tra áp xuất thủy lực áp xuất khí nén thị qua đồng hồ đo Kiểm tra bàn giao, đầu dao phải vị trí bình thường khơng có vật lạ cấu máy III Khi bật nguồn Không bật cơng tắc sử dụng găng tay, dẫn đến vận hành nhầm chức gây nên hỏng hóc cho máy Kiểm tra thơng báo lỗi sau bật nguồn Kiểm tra cấu kẹp chặt phôi Kiểm tra áp xuất thủy lực áp xuất khí nén thị qua đồng hồ đo Chạy thử máy hành trình chuyển động theo trục.Khởi động hệ thống bôi trơn tự động IV Khi làm việc Không sử dụng tải so với giá trị cho phép theo lý lịch máy Tuyệt đối không chạm vào phần chuyển động Khi máy có cố báo lỗi điều khiển người vận hành máy phép kiểm tra đặt lại thông số,nếu cố không khắc phục phải dừng máy, cắt điện nguồn báo cho phận có trách nhiệm để kiểm tra sửa chữa.Tuyệt đối không tháo điều chỉnh phận chi tiết máy V Dừng máy hết ca làm việc Đưa bàn máy, cấu kẹp phơi vị trí gốc.Tắt dừng truyền động, lấy phôi liệu khỏi máy Tắt dừng hệ thống khí nén Cắt Aptomat VI Khi kết thúc ca làm việc Lau vết bẩn, dầu mỡ vỏ máy Dọn bàn máy, thùng chứa phoi Xem xét mức dầu máy đề nghị bổ sung cần thiết Ghi sổ bàn gia ca máy cho ca sau Yêu cầu phụ trách phận công nhân vận hành thực nghiêm quy định Ngày 10 tháng năm 2019 GIÁM ĐỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: QĐ AT dot dap may cnc, QĐ AT dot dap may cnc