Giáo trình revit môi trường 2018

20 842 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 08:53

Là cuốn giáo trình 140 trang hướng dẫn chi tiết vẽ hoàn thiện một công trình xử lý nước thải 100m3 bằng phần mềm Revit. Khi mua cuốn sách các bạn ib hoặc liên hệ qua SĐT Long Tiến 0395233822 để được mua cuốn sách đầy đủ và được kèm theo bộ video và trọn gói Family cho môi trường, Family nội ngoại thất dùng cho kiến trúc.Chúc các bạn học tốt MẦU TIẾN LONG GIÁO TRÌNH REVIT MƠI TRƯỜNG 2018 (Phần bản) THIẾT KẾ DỰNG HÌNH 3D REVIT MƠI TRƯỜNG REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN “REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LÀ CUỐN GIÁO TRÌNH DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH DỰNG MỘT CƠNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ A – Z BẰNG PHẦN MỀM REVIT” - LONG TIẾN - REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 TIÊN PHONG TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG REVIT Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN TỔNG QUAN REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 Đ ể thiết kế hệ thống xử lý nước thải phần mềm REVIT, trước tiên tơi xin giới thiệu với bạn bước mà cần phải làm để có sản phẩn cuối hệ thống xử lý nước thải 3D hoàn chỉnh Bước 1: Tạo hệ lưới trục định vị cao trình cho hệ thống xử lý nước thải cần xây dựng Bước 2: Tiến hành tạo tường, đáy, trần, đục lỗ cho cơng trình cho hệ thống xử lý nước thải Bước 3: Tạo lan can cầu thang cho hệ thống xử lý nước thải (Nếu có) Bước 4: Tạo mái bằng, mái chéo cho cơng trình (Nếu có) Bước 5: Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước cho hệ thống xử lý nước thải Bước 6: Lắp đặt đường ống dẫn khí cho hệ thống xử lý nước thải Bước 7: Tạo bảng ghi chú, khung triển khai chi tiết vẽ cho hệ thống xử lý nước thải Bước 8: Render in ấn vẽ cho hệ thống xử lý nước thải REVIT Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN GIỚI THIỆU PHẦN MỀM REVIT Mở phần mềm Revit kích vào chữ R góc trái hình/ Options (như hình 1) Hình 1: Cài đặt đường dẫn - Cài đặt đường dẫn file mẫu tạo dự án Cài đặt đường dẫn file mẫu tạo family Cài đặt đường dẫn thư viện family Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN  Giới thiệu Menu - Giao diện sau khởi động Revit 2018 Hình 2: Giao diện Revit 2018 - Architecture: dựng đối tượng kiến trúc tường, cửa, cầu thang, lan can, vách kính, trần, mái, phòng Structure: dựng đt kết cấu cột, dầm sàn móng thép… Systems: dựng đt điện nước Insert đưa thêm file revit file cad load thêm thư viện family Annotate: làm chi tiết ghi kích thước, ghi (Tags), ký hiệu (Symbols) Analyze: phân tích, lập sơ đồ tính kc phân tích điện phân tích lượng bên kiến trúc Massing & Site: tạo khối dáng cơng trình làm địa hình (bình đồ) Collaborate: thiết lập nhóm làm việc View: quản lý khung nhìn, bật mặt bằng, tách chi tiết, tạo khung nhìn mẫu… Manage: quản lý vật liệu, thông tin dự án, nét in ấn, biến phương án thiết kế file link vào dự án… Add-ins: cơng cụ cài thêm (có thể tải trang Exchange Autodesk) Modify: công cụ chỉnh sửa Bảng Properties: thuộc tính đối tượng chọn Bảng Project rowser thư mục làm việc WorkSpace: không gian làm việc Floor Plans: mặt tầng Structural Plans: mặt kết cấu Ceiling Plans: mặt trần Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 - LONG TIẾN Elevations: mặt đứng Schedules/Quantities: bảng thống kê Sheets: vẽ Để hiển thị lại bảng Properties (bảng thuộc tính) Project Browser (Cây thư mục): View/User Interface/tích vào bảng cần hiển thị Bước 1: Tạo hệ lưới trục định vị cao trình cho hệ thống xử lý nước thải cần xây dựng - Tạo lưới trục định vị - Ta phải quay mặt (1- Mech) sau chọn Architecture/Grid: - Để tạo hệ lưới trục làm theo thứ tự sau: + Kích vào Grid/Edit Type/Duplicate/Đặt tên cho Grid/Ok + Trong cột Value: Tích vào ô để thị lưới trục đầu Hình 1.1: Các thuộc tính Gird + Khi vẽ xong lưới dọc, chuyển qua vẽ lưới ngang cần chỉnh sửa chữ (hoặc số) để chữ (hoặc số) sau nhảy tự động + Ta coppy di chuyển lưới, offset lưới - Để Offset lưới sau: + Architecture/Grid/ chọn pick line (biểu tượng mũi tên)/ Ghi thông số khoảng cách cần offset/ pick vào đường lưới cần offset di chuột đến phía cần offset lưới Kỹ sư mơi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 - LONG TIẾN Hình 1.2: Cách Offset Gird Kết sau tạo Gird dọc ngang sau Hình 1.3: Kết tạo Gird cho cơng trình - Tạo cao trình Kích vào East sau chọn Architecture/Level Để tạo hệ Cao trình trục làm theo thứ tự sau: Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN + Kích vào Level/Edit Type/Duplicate/Đặt tên cho Level/Ok + Trong cột Value: Tích vào để thị lưới trục đầu Hình 1.4: Thuộc tình Level + Kích đúp vào tên Level để đổi tên + Ta coppy, di chuyển, offset Cao trình - Để Offset Cao trình sau: + Architecture/Level/ chọn pick line (biểu tượng mũi tên)/ Ghi thông số khoảng cách cần offset/ pick vào đường cào trình cần offset di chuột đến phía cần offset Cao trình Kỹ sư mơi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MƠI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN Hình 1.5: Cách Offset Level Hình 6: Kết sau tạo Offset level Sau tạo lưới trục định vị xong tiến hành thiết lập tường vẽ hệ thống Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN Bước 2: Tiến hành tạo tường, đáy, trần, đục lỗ cho cơng trình cho hệ thống xử lý nước thải - Giới thiệu lệnh vẽ tường: Architecture\Wall - Architectural wall tường kiến trúc ( Dùng lệnh vẽ tường cho hệ thống XLNT) Basic wall tường Surtain wall tường kính, vách kính Stacked wall tường phức hợp Structural wall tường kết cấu, vách Wall Sweep: phào, gờ tường (Dùng lệnh để vẽ vát đáy vát góc cho hệ thống XLNT) Wall Reveal: chỉ, gờ tường chìm Ví dụ: Để tạo kiểu tường kiến trúc dày 220mm vật liệu xây gạch - Vào Architecture/Wall/Architectural Wall /Edit type/Duplicate/ Đặt tên tường gạch 220mm/Ok + Ở phần Structure/ Edit/Thickness sửa thành 220/Material kích đúp vào để chọn vật liệu/ Kích chuột vào cầu chọn Create New Materiral để tạo vật liệu Hình 2.1: Cách Edit độ dày vật liệu cho tường Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN Hình 2.2: Cách tạo lồi vật liệu + Kích chuột phải vào vật liệu vừa tạo/ Rename để đổi tên (Tường gạch 220mm)/Chọn Appearance/no image selected để chọn ảnh cho vật liệu/Ok Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam 10 Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN Hình 2.3: Cách đổi tên vật liệu vừa tạo + Chọn Appearance/no image selected để chọn ảnh cho vật liệu/ kích vào Color để chọn màu cho vật liệu Hình 2.4: Cách thêm màu ảnh cho vật liệu vừa tạo Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam 11 Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN - Sau tạo xong tường gạch 220mm (Các tường khác 110mm, 300mm làm tương tự) ta trở Mech - để tiến hành vẽ tường cho hệ thống XLNT + Kích vào Architecture/Wall/Architectural Wall + Ở bảng propeties tiến hành hiểu chỉnh thông số - - Location: Vị trí vẽ tường ( Wall centerline: Tâm tường, Core center line: Lõi tường, Finish Face Exterior: Kết thúc bên ngoài, Finish Face Interior: Kết thúc bên tường ) ta chọn tâm tường Base Constraint: Chân tường (Chọn level vừa tạo, chọn Đáy chung) Base offset: Khoảng cách Tường cách chân tường (Ghi 00) Top Constraint: Chiều cao tường (Chọn level vừa tạo, chọn Mặt đất) Top Offset: Khoảng cách từ Top Constraint lên ( chọn 200) Hình 2.5: Thuộc tính tường vẽ + Tích vào Chain để vẽ tường liên tục + Tích vào Radius để bo tròn tường + Chọn Allow để làm vng góc tường ( Disallow để chừa góc tường) - Tiến hành vẽ tường cho bể hệ thống XLNT đường line pick line, lưu ý phải chọn level cho bể Sau vẽ xong trở 3D (hay biểu tượng nhà để kiến tra lại) Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam 12 Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN - Vẽ nhà điều hành cho hệ thống XLNT Hình 2.7: Sử dụng cách kiểu vẽ line, pick line để vẽ tường Hình 2.8: Kết sau vẽ tường cho hệ thống nhà điều hành - Như hoàn thành xong phần tường cho hệ thống XLNT Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam 13 Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN - Quay lại mặt phẳng Mech – để tiến hành đặt tên cho bể + Ở Architecture/ chọn Room (hoặc lệnh RM) sau kéo vào kích chuột trái ngăn bể/ Sau di chuột đến Room bể Hình 2.9: Hướng dẫn đặt Room cho bể vừa vẽ + Muốn sửa lại tên cho Room: kích đúp vào Room để sửa lại tên ký hiệu cho bể Hình 2.10: Cách sửa lại tên ký hiệu cho Room - Note: Muốn chỉnh lại cỡ chữ hay font chữ Room: Tại bảng Project Browser (hình 2.11) kích đúp vào Family/Kích đúp vào Annotation Symbols tìm đến M – Room – Tag kích chuột phải/Edit/ kích vào Room name/ Edit Type để chỉnh sửa/ Dupicater để đặt tên mới/ chỉnh sửa size chữ font chữ/OK/lưu lại để lần sau sẵn dùng Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam 14 Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN Hình 2.11: Cách Edit lại family Room - Các ký hiệu 101, Volume (thể tích) Diện tích làm tương tự Room  Tiến hành tạo đáy, trần cho hệ thống XLNT - Trước tạo đáy cho hệ thống bể xử lý cần ẩn Room cho đỡ rối + Ở bảng Propeties/View range/ ghi thơng số ảnh Hình 2.12: Cách điều chỉnh giới hạn nhìn Kỹ sư mơi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam 15 Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN - Để tạo đáy cho bể ta tiến hành bước sau: + Architecture/Floor/ Floor Architectural/ Hình 2.13: Hướng dẫn lệnh dùng để vẽ đáy + Muốn chỉnh sửa thơng số đáy: kích Edit Type để điều chỉnh thông số đáy/Một cửa sổ khác ra/ Hình 2.14: Hướng dẫn cách Edit thơng số đáy Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam 16 Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN + Dupicate để tạo đáy/ Đặt tên đáy BTCT 300mm/OK/ Ở mục Structure Edit để chỉnh lại độ dày đáy vật liệu đáy (Vật liệu BTCT chọn Concrete, Cast In Situ + Cut Pattern: Kích vào hình mặt cắt/New để tạo mặt cắt với BTCT/Ở bẳng New Pattern tích vào Custom/ Import/ chọn file ảnh nét cắt BTCT (ảnh gửi sau)/ chỉnh lại tỷ lệ Import scale 0.001/OK Hình 2.15: Hướng dẫn tạo lại nét hack cho vật liệu BTCT - Sau dùng lênh Rectangle để vẽ đáy, lưu ý chọn Level Đáy chung Height -300 Hình 2.16: Hướng dẫn vẽ đáy đặt thông số cho đáy Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam 17 Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 - LONG TIẾN Như tạo xong phần Đáy cho hệ thống XLNT 3D kiểm tra lại (hình 2.17) Hình 2.17: Kết sau vẽ đáy cho hệ thống XLNT  Tạo trần cho hệ thống XLNT - Để tạo trần từ Ceiling cho bể tiến hành làm sau (hình 2.18) Hình 2.18: Hướng dẫn lệnh Ceiling vẽ trần Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam 18 Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN + Sau chọn Ceiling/Sketch Ceiling để vẽ biên dạng trần + Muốn tạo trần mới: Edit type/một cửa sổ xuất hiện/Duplice loại mới/đổi tên/Edit độ dày 100mm vật liệu BTCT cho trần vừa tạo/Ok + Tiến hành vẽ: vẽ mặp 1- Mech/Chọn kiểu vẽ Rectang/hiệu chỉnh Level Mặt đất/Height 0.0/Sau kết thúc lệnh dấu tích xanh 3D kiểm tra (hình 2.21 2.22) Kỹ sư mơi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam 19 Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com .. .REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LÀ CUỐN GIÁO TRÌNH DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH DỰNG MỘT CƠNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ A – Z BẰNG PHẦN MỀM REVIT ... 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN TỔNG QUAN REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 Đ ể thiết kế hệ thống xử lý nước thải phần mềm REVIT, trước tiên tơi xin giới thiệu với... thải REVIT Kỹ sư môi trường: Long Tiến Trường Đại Học Lầm Nghiệp Việt Nam Phone Number: 01695233822 Gmail: longtienrvmoitruong@gmail.com REVIT MÔI TRƯỜNG 2018 LONG TIẾN GIỚI THIỆU PHẦN MỀM REVIT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình revit môi trường 2018, Giáo trình revit môi trường 2018