Đề tài chỉnh lý biến động đất đai huyện ninh sơn, tỉnh ninh thuận

26 145 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 08:02

Trong nghiên cứu khoa học Cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai giúp hoàn thiện hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống hồ sơ địa chính. Qua đó làm cơ sở để Nhà nước quản lý chặt chẽ đất đai theo pháp luật.Trong thực tiễn Góp phần hoàn thiện hồ sơ địa chính đảm bảo cho bản đồ và hệ thống hồ sơ địa chính luôn phản ánh đúng với hiện trạng sử dụng đất. Tránh tình trạng cấp trùng thửa đất trên nhiều GCNQSDĐ. Mang lại hiệu quả cho công tác quản lý, công tác lập Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai. Nâng cao lòng tin của người sử dụng đất đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUQuy trình chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai trên địa bàn huyện Ninh Sơn.Biến động đất đai hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện Ninh Sơn.Loại hình sử dụng đất, phạm vi sử dụng đất của đối tượng sử dụng đất trên địa bàn huyện Ninh Sơn.PHẠM VI NGHIÊN CỨUVề không gian: Địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.Về thời gian: Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 3 năm 2018.Về nội dung: Tình hình cập nhật và chỉnh lý biến động đất đai của huyện TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN VĂN TÂN Sinh viên thực hiện: NGUYỄN ĐÌNH LUẬT Lớp : TC14QLNT Khóa học Ngành : 2014 - 2019 : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KẾT CẤU ĐỀ TÀI MỞ ĐẦU KẾT LUẬN VÀ KIẾN PHẦN I TỔNG QUAN NGHỊ PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHẦN II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong nghiên cứu khoa học Cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai giúp hồn thiện hệ thống hóa sở lý luận hệ thống hồ sơ địa Qua làm sở để Nhà nước quản lý chặt chẽ đất đai theo pháp luật Trong thực tiễn - Góp phần hồn thiện hồ sơ địa đảm bảo cho đồ hệ thống hồ sơ địa ln phản ánh với trạng sử dụng đất Tránh tình trạng cấp trùng đất nhiều GCNQSDĐ - Mang lại hiệu cho công tác quản lý, công tác lập Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai - Nâng cao lòng tin người sử dụng đất công tác quản lý Nhà nước đất đai 3 MỞ ĐẦU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Quy trình chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai địa bàn huyện Ninh Sơn Biến động đất đai hợp pháp tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất địa bàn huyện Ninh Sơn Loại hình sử dụng đất, phạm vi sử dụng đất đối tượng sử dụng đất địa bàn huyện Ninh Sơn PHẠM VI NGHIÊN CỨU Về không gian: Địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Về thời gian: Từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2018 Về nội dung: Tình hình cập nhật chỉnh lý biến động đất đai huyện 4 TỔNG QUAN ĐẤT ĐAI VÀ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI I.1 I.1 1.1 Đất đai, phân loại mục đích sử dụng 1.2 Biến động đất đai HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Bản đồ địa chính; Sổ mục kê đất đai PHẦN I I.2 I.2 TỔNG QUAN Sổ địa chính; Giấy CNQSDĐ Sổ theo dõi biến động đất đai TÌNH HÌNH CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI Tình hình quản lý, chỉnh lý biến động đất đai Việt Nam I.3 I.3 Tình hình quản lý, chỉnh lý biến động đất đai tỉnh Ninh Thuận PHẦN II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội quản lý đất đai huyện Ninh Sơn Đánh giá trạng sử dụng đất tình hình biến động đất đai huyện Ninh Sơn Chỉnh lý biến động đất đai hệ thống hồ sơ địa địa bàn huyện Ninh Sơn   Phương pháp điều tra khảo sát Phương pháp thống kê  Phương pháp phân tích tổng hợp  Phương pháp đồ   Phương pháp so sánh Phương pháp chuyên gia ứng dụng tin học PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN NINH SƠN Huyện Ninh Sơn nằm phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, tổng diện tích tự nhiên 77.180,69 ha, chiến 23 % tổng diện tích tự nhiên tồn tỉnh Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp nơng thơn  Dân số có 131.776 người Hình III.1: Vị trí huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 7 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN NINH SƠN Đánh giá chung điều kiện tư nhiên, kinh tế, xã hội Thuận lợi: - Trên địa bàn huyện có quốc lộ 27, 27B tỉnh lộ 707 chạy qua nên huyện có điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động giao thương với địa phương ngồi tỉnh - Huyện có khu vực xã Lâm Sơn mang đặc trưng khí hậu Tây Nguyên nên thích hợp cho phát triển loại ăn đặc sản số cảnh quan tương đối đặc thù cơng trình thủy điện có khả thu hút đầu tư phát triển du lịch Khó khăn, hạn chế - Địa hình huyện chiếm 70% đồi núi, mức độ chia cắt địa hình lớn gây khó khăn cho bố trí dân cư, xây dựng sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội - Nguồn tài nguyên khoáng sản trữ lượng nhỏ, phân tán hạn chế đến khả phát triển thu hút đầu tư - Khí hậu huyện nhiều vùng điều kiện khắc nghiệt dẫn đến thiếu nước tưới phục vụ cho sản xuất sinh hoạt - Tăng trưởng kinh tế chưa ổn định, chưa có bước đột phá Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, sức cạnh tranh sản phẩm hàng hoá thấp ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN NINH SƠN Tình hình quản lý đất đai huyện Ninh Sơn Tồn huyện có đơn vị hành bao gồm 07 xã 01 thị trấn , đơn vị hành có diện tích lớn xã Ma Nới (25480,28 chiếm 33,01%); đơn vị hành có diện tích nhỏ thị trấn Tân Sơn (1806,13 chiếm 2,34%) Bảng III.1 Thống kê diện tích xã địa bàn huyện Ninh Sơn STT Đơn vị hành Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Thị Trấn Tân Sơn 1.806,13 2,34% Quảng Sơn 8.127,25 10,53% Mỹ Sơn 12.856,4 16,66% Nhơn Sơn 3.165,48 4,10% Lâm Sơn 14.905,87 19,31% Lương Sơn 4.258,69 5,52% Hòa Sơn 6.580,59 8,53% Ma Nới 25.480,28 33,01% 77.180,69 100,00% Tổng tồn huyện (Nguồn Phòng Tài ngun Môi trường huyện Ninh Sơn) ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN NINH SƠN Tình hình quản lý đất đai huyện Ninh Sơn  Công tác đo đạc thành lập đồ địa quản lý đất đai hồ sơ địa Quản lý đất đai hồ sơ địa Cơng tác đo đạc thành lập đồ địa Hệ thống sổ địa bàn huyện gồm có tổng số 310 quyển, đó: Bảng III.3 Hệ thống sổ hồ sơ địa địa bàn huyện Ninh Sơn Trên địa bàn huyện Ninh Sơn đến 2013 hồn thành cơng tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đồ địa chính quy đến chuyển hệ toạ độ VN-2000 cho xã Nhơn Sơn thị trấn Tân Sơn Hồ sơ địa Bảng III.2 Kết đo đạc đồ địa bàn huyện Ninh Sơn Tại Chi nhánh Tỷ lệ STT   STT Xã, thị trấn Số tờ đồ 1/2000 Số tờ đồ 1/1000 Năm thành lập Thị Trấn Tân Sơn 31 50 2004 Quảng Sơn 76 28 2007 Mỹ Sơn 107 30 2008 Nhơn Sơn 46 23 Lâm Sơn 54 Lương Sơn Trích Tên đơn vị hành Sổ Mục đồ Tại xã, phường, thị trấn kê Sổ theo dõi cấp GCN Sổ địa STDB Sổ Mục ĐĐ kê Sổ theo dõi cấp GCN Sổ theo Sổ địa dõi BĐ hs địa ĐĐ Xã Nhơn Sơn 12 4 10 Xã Mỹ Sơn 10 10 90 2005 Xã Quảng Sơn 15 18 186 82 2010 Thị trấn Tân Sơn 20 28 281   175 2009 Xã Lương Sơn 16 84 Hòa Sơn 49 18 2013 Xã Lâm Sơn 0 20 157 Ma Nới 52 19 2013 Xã Hòas Sơn 11 118 Xã Ma Nới 415 425   Tổng toàn huyện Tổng Huyện 1 25 45 63 29 25 118 1049 (Nguồn Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Ninh Sơn) (Nguồn Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Ninh Sơn) 10 133 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI Đánh giá trạng sử dụng đất năm 2017 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn huyện năm 2017 diện tích đất sử dụng cho mục đích có 64.267,31 ha, chiếm 83,27% tổng diện tích tự nhiên, lại 12.913,38 đất chưa sử dụng, chiếm 16,82% tổng diện tích tự nhiên Bảng III.6 Cơ cấu sử dụng đất năm 2017 Loại đất Mã loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Tổng diện tích tự nhiên   77.180,69 100,00 Nhóm đất nơng nghiệp NNP 58.451,55 75,73 Nhóm đất phi nơng nghiệp PNN 5.815,76 7,54 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 12.913,38 16,73 (Nguồn Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Ninh Sơn) Hình III.5 Bản đồ trạng sử dụng đất huyện Ninh Sơn 12 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI Tình hình biến động đất đai địa bàn huyện Ninh Sơn  Tình hình biến động đất đai địa bàn từ 2016-2017 Biến động sử dụng loại đất Biến động thực thiện quyền •Đất nơng nghiệp giảm 394,02 ha, ngun nhân chuyển sang đất giao thơng, đất cơng trình lượng đất Những năm gần đây, tình hình sử dụng đất đai địa bàn huyện Ninh Sơn có xu hướng biến động mạnh nhu cầu đời sống nhân dân yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội làm phát sinh nhiều hình thức thay đổi thể qua bảng đây: thủy lợi; • • Đất phi nông nghiệp tăng 463,41 ha; Diện tích đất chưa sử dụng giảm 69,39 so với năm 2016 Bảng III.10: Biến động thực thiện quyền người sử dụng đất từ 2016-2017 Bảng III.9: Biến động sử dụng đất năm 2017 so với năm 2016 Diện tích (ha) STT Loại đất Biến động Mã Tăng (+) Năm 2016 Năm 2017 Giảm (-) A   77180,69 77180,69 Đất nông nghiệp NNP 58845.57 58451.55 -394.02 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 21938.5 21515.62 -422.88 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 36643.9 36591.01 -52.89 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 121.29 121.27 -0.02 1.4 Đất nông nghiệp khác NKH 141.88 223.65 81.77 Đất phi nông nghiệp PNN 5352.35 5815.76 463.41 2.1 Đất OCT 1043.38 1059.32 15.94 2.2 Đất chuyên dùng CDG 2478.94 2926.41 447.47 2.3 Đất sở tôn giáo TON 25.09 25.09 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 4.23 4.23 2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 110.63 110.63 2.6 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1633.38 1633.38 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 56.7 56.7 Đất chưa sử dụng CSD 12982.77 12913.38 -69.39 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (A=1+2+3) Chuyển nhượng Tặng cho Thừa kế Thế chấp Hợp thức QSDĐ QSDĐ QSDĐ QSDĐ hóa QSDD Năm Hồ sơ Diện tích (ha) Hồ sơ Diện tích (ha) Hồ sơ Diện tích (ha) Hồ sơ Diện tích (ha) Hồ sơ Diện tích (ha) 2016 537 104,0 335 64,95 201 38,99 228 44,19 41 7,8 2017 283 106,72 156 58,98 89 33,7 186 70,21 30 11,23 820 210,72 491 123,93 290 72,69 414 114,4 71 19,03 Tổng 13 13 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI Tình hình biến động đất đai địa bàn huyện Ninh Sơn  Tình hình đăng ký biến động đất đai địa bàn tháng đầu năm 2018 Bảng III.13: Kết cập nhật diện tích biến động năm 2018 (đến tháng 6) Bảng III.11: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động tháng đầu năm 2018 Diện tích 2018 (đến tháng 06) theo loại đất Tổng Loại hình biến động hồ sơ tiếp nhận (ha) Hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN 251 245 cấp GCN so trả Đất Thay đổi chủ SDĐ Tỷ lệ (%) HS Hồ sơ STT Xã, thị trấn với HS đăng ký Diện tich Diện tích Diện tích biến động (ha) cập nhật chưa cập nhật so (ha) với tổng DT biến động Đất NN 3.48 86.64 30.17 chưa cập nhật (ha) Tỷ lệ (%) DT TT Tân Sơn 18.50 6.00 12.50 2.49 Quảng Sơn 36.20 34.60 1.60 0.32 Mỹ Sơn 69.47 68.20 1.27 0.25 Chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ 214 210 2.98 74.26 25.86 Nhơn Sơn 33.30 29.00 4.30 0.86 Thừa kế QSDĐ 37 35 0.50 12.38 4.31 Lâm Sơn 210.22 207.62 2.60 0.52 Lương Sơn 75.36 74.66 0.70 0.14 Thay đổi hình thể đất 539 403 5.72 130.76 136 49.63 Hoà Sơn 21.03 7.83 13.20 2.63 Ma Nới 37.90 25.80 12.10 2.41 501.98 453.71 48.27 9.62 Chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ 307 246 3.49 79.82 61 30.30 Thừa kế QSDĐ 11 10 0.14 3.24 1.23 Tách hợp, đất 221 147 2.09 47.70 74 18.10 Thay đổi loại đất 22 22 0.31 0.00 2.71 Chuyển mục đích QSDĐ 22 22 0.31 0.00 2.71 812 670 9.51 217.40 142 82.51 Tổng cộng   Tổng cộng Nhìn chung, hồ sơ đăng ký biến động cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, số trường hợp hồ sơ vướng mắc dẫn đến chậm trễ, hồ sơ đăng ký khơng hợp lệ trả lại theo thủ tục quy định 14 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI Tình hình biến động đất đai địa bàn huyện Ninh Sơn  Những tồn chủ yếu sử dụng đất địa bàn huyện Ninh Sơn - Chính sách bồi thường tái định cư chưa hợp lý; thiếu đồng bộ; thực thiếu thống nên gây nhiều khó khăn nhà nước thu hồi đất, đặc biệt thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội - Việc chỉnh trang, xây dựng khu dân cư thiếu quy hoạch hợp lý kinh tế; kỹ thuật gây khó khăn cho việc quản lý xây dựng sở hạ tầng giao thông; điện nước; - Công tác quản lý quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất, quản lý chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp hạn chế, để xảy tình trạng chuyển mục đích sử dụng đât khơng xin phép - Vấn đề tập quán khai thác sử dụng đất: Do tập quán vùng miền, ảnh hưởng lớn đến việc khai thác sử dụng quỹ đất Huyện Ninh Sơn đất nhiều chưa khai thác triệt để, hiệu kinh tế từ đất đem lại thấp Người dân dựa vào điều kiện tự nhiên, chưa chủ động khai thác sử dụng đất Một số vùng dân cư thường sống rải rác dọc theo tuyến đường, tuyến kênh khó khăn việc bố trí cơng trình cơng cộng phát triển dân sinh 15 CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Quy trình chỉnh lý biến động đất đai Sơ đồ III.1: Trình tự đăng ký biến động đất đai Bước 1: Kê khai đăng ký cấp giấy Bước Thẩm tra hồ sơ, xét cấp GCN; Bước Thẩm định hồ sơ, trình ký GCN; Bước Ký duyệt GCN G hi chú: : Các bước xử lý hồ sơ : Đường hồ sơ 16 16 CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Quy trình chỉnh lý hồ sơ địa Trong thời gian qua cơng tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai địa bàn huyện thực theo tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ tài nguyên Mơi Chỉnh lý đồ địa Việc cập nhật, chỉnh lý đồ địa tóm tắt qua sơ đồ III.3 sau: trường Sơ đồ III.3: Quy trình cập nhật, chỉnh lý đồ địa Sơ đồ III.2: Quy trình thực chỉnh lý hồ sơ biến động 17 17 CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Quy trình chỉnh lý hồ sơ địa Chỉnh lý đồ địa  Trường đất:  Hợp chỉnh lý hợp đất thành 04 kiểm đồ tra đochính đạc lại lên theo sử hiệndụng trạng sử đất hộ ông Phan Văn Hà  Chỉnh lý chuyển mục đích sử dụng đấtđất thửa Chỉnh lý biến động theo khu hợp tách thửa: (hồ sơ11 bàthửa Lê Thị Ẩn) Chỉnh lý biến động theo tuyến: Trường hợp mở địa chức References ghép đồ cần chỉnh lý theo để thực cập nhật ranh biến - động (bản đồ biên tập dự án, cơng trình) Bước ta kiểm tra vị trí đất đồ quy hoạch sử dụng đất có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hay không Bước xác định phần diện tích cần chuyển mục đích thực địa (trường hợp phần đất) Bước cập nhật chỉnh lý đồ Vào quản lý thông tin đất Trường hợp sau chuyển muc đích phần đất lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất nơng thơn (hồ sơ ơng Lê Giá) Hình III.12: Khu tập trung (khu dân cư Lập Lá) chưa cập nhật chỉnh lý Hình III.14: Sử dụng chức References Hình III.9: Vị trí đất trước hợp Hình III.16: Trước lúc chỉnh lý mục đích sử dụng Hình III.13: Khu tập trung (khu dân cư Lập Lá) cập nhật chỉnh lý Hình III.15: Bản đồ dạng tuyến cập nhật chỉnh lý Hình III.10: Thửa đất hồn chỉnh sau chỉnh lý hợp Hình III.11: Bảng đất biến động Hình III.17: Thửa đất chỉnh lý mục đích sử dụng đất 18 18 CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Quy trình chỉnh lý hồ sơ địa Chỉnh lý hệ thống sổ địa    theogiấy dõi biến đấtđịa đai: Đốitích với trường hợp cáccụ địa phương chưa xây dựng cơchuyển sởthể dữtheo liệuthơng địa chính, hồ sơ đăng bao gồm sổ chấp, theo dõi độngbằng đất đai lập dạng phương cấp CNQSD hướng dẫn tạiGCNQSD Mẫu số 03/ĐK, 1Mẫu sổ địa kèm Thơng số 24tặng Hồđịa sơchính địa Chỉnh lýSổGCNQSD đất: động Khi đất: thay đổi diện đất cấp như: đổi, nhượng, thừa kế, cho QSDĐ, ký xóabiến chấp QSDĐ ghi trêngiấy mụccủa IV địa trang Sổ chính: hướng Sổdẫn mục kê thểđã đất tạiPL đai: thông tưChuyển số hướng 24 dẫn cụ tưtưsố 25 GCNQSD đất, cụ thể:đó Hướng dẫn Mẫu số: 03/ĐK, ban hành kèm theo thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa - Trường hợpđồng táchthời thửathừa đất:kế ( hồ sơsơ hộhộ bàbà LêLê ThịThị Ẩn) - Điều chỉnh sổ địa dạng giấy: trường hợp tách ( hồ Ẩn) - Lập trang sổ địa mới: trường hợp tách đồng thời thừa kế ( hồ sơ hộ bà Lê Thị Ẩn) - Trên cột nội dung thay đổi sở pháp lý: hợp tách đồng thời nhận thừa kế QSDĐ (hồ sơ bà Lê Thị Ẩn; ơng Trần Đăng Bình) Trường + Dòng 1: ghi ngày thang năm chỉnh lý biến động QSD đất GCN + Dòng 2: ghi tóm tắt nội dung biến động văn pháp lý có liên quan - Trên cột xác nhận quan có thẩm quyền: Chữ ký thủ trưởng dấu quan có thẩm quyền Hình III.20: Gạch ngang dòng ghi đất cũ Hình III.25: Cập nhật biến động vào sổ theo dõi biến động đất đai Hình III.22: Sổ địa dạng giấy Hình III.23: Lập trang sổ địa Hình III.24: Lập Sổ cấp giấy CNQSD đất Hình III.21: Thửa đất hợp thành ghi vào dòng cuối sổ mục kê 19 CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Quy trình chỉnh lý hồ sơ địa Biến động chưa hợp pháp khơng hợp pháp -Biến động chưa hợp pháp: Trường hợp đất số 62 cấp GCN vào năm 2010 với mục đích sử dụng CLN đăng ký cấp đổi GCN khơng lý xây dựng nhà đất nông, không phù hợp QHSD đất địa phương - Biến động không hợp pháp: Trường hợp đất số 64 địa bàn xã Hòa Sơn trạng sử dụng đất tách thành Hình III.26: Biến động xây dựng nhà đất nông nghiệp nhiều nhỏ không đủ điều kiện cập nhật chỉnh lý tách đồ quy định Quyết định số: 85/2014/QĐUBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 ban hành quy định diện tích đất tối thiểu phép tách địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tại điều 5, khoản xã miền núi a) Thửa đất tách phải có diện tích tối thiểu 2.000m  trở lên b) Diện tích lại đất sau tách tối thiểu 2.000m 20 Hình III.27: Biến động tách đất nông nghiệp CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Kết cập nhật, chỉnh lý biến động từ năm 2014 đến (tháng 6/2018) địa bàn huyện Ninh Sơn Tính đến (tháng 6/2018) địa bàn huyện Ninh Sơn thực công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai theo Thông tư 24, Luật đất đai 2013 văn luật khác với tổng trường hợp biến động 17.887 hồ sơ với diện tích 2.971,23 ha, đó: - Biến động chủ sử dụng đất: 4114 hồ sơ với diện tích 683,38 - Biến động hình đất: 8586 hồ sơ với diện tích 1.426,19 - Biến động mục đích sử dụng đất: 1789 hồ sơ với diện tích 297,12 - Biến động chấp QSDĐ: 2504 hồ sơ với diện tích 415,97 - Biến động hợp thức hóa QSDĐ: 841 hồ sơ với diện tích 139,65 - Biến động sai sót chun mơn: 54 hồ sơ với diện tích 8,91 Việc xây dựng sở liệu địa vận hành thử nghiệm phần mềm Vilis 2.0 04 xã địa bàn huyện Về chuẩn hóa BĐĐC 03 xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn Quảng Sơn., thời gian tới tiếp tục chuẩn hóa đồ địa Thị trấn Tân Sơn 21 CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Kết cập nhật, chỉnh lý biến động từ năm 2014 đến (tháng 6/2018) địa bàn huyện Ninh Sơn Đánh giá chung công tác cập nhật, chỉnh lý biến động địa bàn huyện Ninh Sơn Ưu điểm: - Công tác đo đạc, lập đồ địa có tọa độ dạng số lập sổ địa lưu trữ cấp (tỉnh, huyện, xã) sở tư liệu hồ sơ địa thành lập trước đây, đảm bảo việc quản lý nhà nước đất đai địa phương - Trên địa bàn huyện xây dựng sở liệu đất đai 04 xã phần mềm Vilis Sau tháng triển khai thí điểm đạt kết khả quan Hạn chế: - Hệ thống sổ địa số địa phương quản lý giấy khó khăn cho việc tích hợp sở liệu - Cơng tác chỉnh lý biến động đất đai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc tốn nhiều thời gian cho công tác điều tra, rà sốt, xác định vị trí đất cấp đổi, cập lại GCN trước năm 2003 Và đất thực dự án trọng điểm tồn đọng nhiều chưa thu hồi GCN gốc để chỉnh lý - Nguồn nhân lực trực tiếp thực công tác chưa đủ số lượng, chất lượng; trình độ chun mơn hạn chế - Ngun nhân chủ yếu số địa phương chưa thật tập trung đạo, giải kịp thời khó khăn, vướng mắc q trình thực cơng tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa sở liệu đất đai; tham gia cấp, ngành địa phương chưa chặt chẽ, thiếu tích cực; việc đầu tư kinh phí chỉnh lý biến động đất đai hạn chế 22 CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai địa bàn Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, đưa công tác quản lý nhà nước đất đai ngày chặt chẽ, vào nề nếp, ổn định, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện Ninh Sơn, đề tài xin đề xuất số giải pháp trọng tâm sau: -Tăng cường kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn -Tuyên truyền, vận động người dân thực kê khai đăng ký, chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp trạng thực tế sử dụng trường hợp Nhà nước thực công trình cơng cộng -Cần phải có phối hợp chặt chẽ cán địa cấp công tác cập nhật, chỉnh lý biến động, tiến hành kiểm tra đối sốt tình hình biến động để sớm phát trường hợp biến động không hợp pháp từ có phương hướng xử lý kịp thời, hiệu -Cần phải có phối hợp chặt chẽ cán địa cấp công tác cập nhật, chỉnh lý biến động -Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa sở liệu đất đai Thường xuyên theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trình thực báo cáo UBND tỉnh (thơng qua Sở Tài nguyên Môi trường) để phối hợp tháo gỡ kịp thời 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Huyện Ninh Sơn vùng trung du miền núi điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nhiều khó khăn, dân cư số xã tập quán vùng miền, ảnh hưởng lớn đến việc khai thác sử dụng quỹ đất Người dân dựa vào điều kiện tự nhiên, chưa chủ động canh tác khai thác sử dụng đất Trong q trình sử dụng đất ln nảy sinh bất hợp lý, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội huyện Điều này, tạo áp lực cho công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung cơng tác chỉnh lý biến động đất đai nói riêng Quỹ đất chưa sử dụng trình phát triển ngành cần sử dụng đất cách tiết kiệm, khoa học, hiệu phát huy tối đa tiềm đất đai có Hệ thống hồ sơ địa gốc, đồ địa chính,… xã, thị trấn khơng chỉnh lý thường xuyên, kịp thời; GCNQSD đất phận hộ gia đình, cá nhân chấp ngân hàng, quỹ tín dụng nên chưa thu hồi để chỉnh lý Chưa đồng cấp nên gặp nhiều khó khăn, khơng thuận lợi cho việc lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin xây dựng sở liệu địa Trên địa bàn huyện Ninh Sơn năm qua, công tác chỉnh lý biến động đất đai trọng đạt kết quan trọng số lĩnh vực sau: Đến địa bàn chỉnh lý được: 17.887 hồ sơ với diện tích 2.971,23 đăng ký biến động Trên địa bàn huyện xây dựng sở liệu đất đai 04 xã phần mềm Vilis Tiếp tục hồn thành cơng tác chuẩn hóa BĐĐC 03 xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn Quảng Sơn 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KIẾN NGHỊ Từ thực trạng công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai địa phương nhiều hạn chế, qua trình tìm hiếu chứng kiến thực tế địa phương xin có kiến nghị sau: Xây dựng kế hoạch phối hợp giao nhiệm vụ với xã, thị trấn thống kê diện tích thu hồi dự án, thống kê GCNQSD đất hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thành để chỉnh lý biến động Tiếp tục kiện tồn Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp huyện; tăng cường cán cho máy quản lý nhà nước đất đai Tăng cường kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chun mơn, thực chuyển giao công nghệ, phần mềm chuyên ngành cho đội ngũ cán quản lý đất đai cấp huyện Xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra định kỳ công tác chỉnh lý biến động đất đai để chấn chỉnh kịp thời 25 EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ... nhật chỉnh lý biến động đất đai huyện 4 TỔNG QUAN ĐẤT ĐAI VÀ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI I.1 I.1 1.1 Đất đai, phân loại mục đích sử dụng 1.2 Biến động đất đai HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Bản đồ địa chính; Sổ mục kê đất. .. tuyến cập nhật chỉnh lý Hình III.10: Thửa đất hồn chỉnh sau chỉnh lý hợp Hình III.11: Bảng đất biến động Hình III.17: Thửa đất chỉnh lý mục đích sử dụng đất 18 18 CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG... HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI Tình hình biến động đất đai địa bàn huyện Ninh Sơn  Tình hình biến động đất đai địa bàn từ 2016-2017 Biến động sử dụng loại đất Biến động thực thiện quyền Đất nơng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài chỉnh lý biến động đất đai huyện ninh sơn, tỉnh ninh thuận, Đề tài chỉnh lý biến động đất đai huyện ninh sơn, tỉnh ninh thuận, PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan