Dàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)

106 111 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:45

Dàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao BằngDàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao BằngDàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao BằngDàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao BằngDàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao BằngDàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao BằngDàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao BằngDàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao BằngDàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao BằngDàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao BằngDàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG LỤC QUỐC TRƯỜNG DÀN DỰNG LÀN ĐIỆU HÁT THEN - DÂN CA TÀY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa (2015 - 2017) H N i, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG LỤC QUỐC TRƯỜNG DÀN DỰNG LÀN ĐIỆU HÁT THEN - DÂN CA TÀY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ng nh: Lý luận v phương pháp dạy học âm nhạc Mã số: 60.14.01.11 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thiếu Hoa H N i, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tổng hợp riêng tơi Các kết quả, trích dẫn cơng trình đầy đủ, xác trung thực Những ý kiến khoa học đề cập luận văn chưa công bố nơi khác Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2018 Tác giả Đồng ý Lục Quốc Trường MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LÀN ĐIỆU HÁT THEN - DÂN CA TÀY 1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ 1.1.1 Dân ca 1.1.2 Làn điệu 1.1.3 Bài hát 1.1.4 Biểu diễn âm nhạc 1.1.5 Dàn dựng chương trình âm nhạc 10 1.2 Sơ lược dân ca Tày Cao Bằng 11 1.2.1 Khái quát chung 11 1.2.2 Then đời sống người Tày Cao Bằng 12 1.3 Khái quát nghệ thuật hát Then 16 1.3.1 Mơi trường, mục đích diễn xướng nghệ thuật hát Then 16 1.3.2 Đặc điểm nghệ thuật hát Then - dân tộc Tày Cao Bằng tỉnh lân cận 17 1.3.3 Đặc điểm âm nhạc hát Then 19 1.3.4 Nhạc cụ 30 1.3.5 Múa 31 1.3.6 Trang phục 32 1.4 Thực trạng dàn dựng hát Then - dân ca Tày trường CĐSP Cao Bằng 33 1.4.1 Khái quát trường CĐSP Cao Bằng 33 1.4.2 Đặc điểm, khả âm nhạc sinh viên hệ Cao đẳng Tiểu học 35 1.4.3 Hoạt động âm nhạc biểu diễn hát Then sinh viên hệ Cao đẳng Tiểu học 36 Tiểu kết 41 Chương 2: BIỆN PHÁP DÀN DỰNG HÁT THEN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CAO BẰNG 42 2.1 Công tác chuẩn bị cho việc dàn dựng 42 2.2 Các biện pháp dàn dựng hát Then 43 2.2.1 Học thuộc lời ca, giai điệu hát Then 43 2.2.2 Hình thức hát 44 2.2.3 Cách đệm Tính tẩu 45 2.2.4 Cách diễn xuất 48 2.2.5 Kết hợp âm ánh sáng cách trí sân khấu 49 2.2.6 Phương pháp dạy hát Then 50 2.3 Dàn dựng số hát Then cụ thể 53 2.3.1 Dàn dựng hát Then “Trăng soi đường Bác”- điệu Tàng bốc miền Đông tỉnh Cao Bằng - đặt lời Hoa Cương - ký âm Duy Quang 53 2.3.2 Thực hành dàn dựng tiết mục “Câu Then hội xuân” – Then vùng Đông Bắc – đặt lời Phạm Tịnh 59 2.3.3 Thực hành dàn dựng tiết mục “Lượn cằm ơn Đảng” - điệu Hải bjooc Then tàng bốc miền Tây Cao Bằng – đặt lời Kim Ly – ký âm Duy Quang 66 2.4 Thực nghiệm 71 2.4.1 Mục đích đối tượng thực nghiệm 71 2.4.2 Nội dung tác phẩm lựa chọn để thực nghiệm 71 2.4.3 Qui trình thực nghiệm (thời gian thực nghiệm, tiến hành thực nghiệm) 71 2.4.4 Đánh giá kết thực nghiệm 72 Tiểu kết 73 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 82 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGD&ĐT Bộ giáo dục đào tạo CĐ Cao đẳng CMNDGVB Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc ĐHSP Đại học Sư phạm ĐHSPNTTW Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương GDCT Giáo dục thể chất GS.TSKH Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nxb Nhà xuất QĐ Quyết định SP Sư phạm TCCB Tiêu chuẩn Bộ THCS Trung học sở VHTT&DL Văn hóa thể thao du lịch MỞ ĐẦU Lí chọn đề t i Trên dải đất hình chữ “S” có 54 dân tộc anh em chung sống, dân tộc có nét văn hóa đặc sắc riêng Trong Tày tộc người thuộc số dân tộc người sống tập trung nhiều vùng Đông Bắc nước ta như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang… Trong đời sống sinh hoạt lao động sản xuất người Tày từ bao đời có nhiều điệu dân ca đời Những điệu Nàng ới thắm thiết ngày hội giao dun đơi trai gái, điệu Tính tẩu so dây, câu hát Lượn ngào ngày chợ phiên Đó sản phẩm lao động, sản phẩm tinh thần, tiếng nói, tình cảm, nguồn ni dưỡng tâm hồn người, có sức sống mãnh liệt lan truyền từ hệ qua hệ khác Cùng với xu xã hội, với thời gian, phát triển chung đất nước, dù trải qua nhiều thăng trầm, biến động lịch sử Dẫu kho tàng dân ca Việt Nam, dân ca Tày mảnh đất Cao Bằng ln giữ vị trí vơ quan trọng đời sống văn hóa tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số, phải kể đến điệu hát Then Hát Then một thể loại âm nhạc dân gian đặc sắc dân tộc Tày Nét đắc sắc thể kết hợp độc đáo nghệ thuật múa, hát, đàn, kể chuyện Ngày nay, hát Then có ý nghĩa quan trọng đời sống tinh thần đồng bào Tày Hát Then diễn xướng lễ hội như: hội cầu mùa; hội lồng tồng; mừng nhà mới; đầy tháng…ngồi hát Then đưa vào chương trình biểu diễn âm nhạc, số chương trình ngoại khóa trường phổ thơng Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng nơi đào tạo đội ngũ giáo viên cho tỉnh nhà Phần lớn giáo sinh em dân tộc thiểu số, sau trường em người đưa tri thức nét đẹp văn hóa tới hệ học sinh trường phổ thông tỉnh Trong năm qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao củ a trường Cao đẳng Sư phạm ln đầu số trường chun nghiệp đóng địa bàn tồn tỉnh Các chương trình biểu diễn văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần sinh viên, giảng viên trường Tuy nhiên, thực tế việc dàn dựng chương trình mang tính xu hóa với đại đa số tiết mục có tính chất âm n hạc thị trường, chưa trọng đến sắc dân tộc với điệu dân ca địa phương hát Then người quan tâm đến, kèm với thái độ thờ với thể loại âm nhạc dân gian truyền thống Điều có tác động xấu đến việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Là giảng viên dạy học âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, có thời gian năm năm công tác trực tiếp dàn dựng nhiều chương trình biểu diễn tại trường, với mong muốn đẩy mạnh chất lượng chương trình văn nghệ, tìm biện pháp nâng cao chất lượng dàn dựng tiết mục dân ca Tày đặc biệt hát Then góp phần lưu giữ phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc Tày cao Bằng Chính tơi chọn đề tài: Dàn dựng điệu hát Then - dân ca Tày Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng để nghiên cứu cho luận văn Lịch sử nghiên cứu Đến nay, có nhiều cơng trình, luận văn, viết liên q uan đến vấn đề dàn dựng chương trình nghệ thuật như: Tác giả Dương Viết Á - Đức Thịnh (2000), có cơng trình Tổ chức dàn dựng chương trình biểu diễn sở Nội dung cơng trình nghiên cứu đưa phương pháp tổ chức, dàn dựng chương trình biểu diễn sở Đây tài liệu hữu ích cho người làm chương trình biểu nghệ thuật quần chúng Tác giả Lê Ngọc Canh có cơng trình Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp (nghệ thuật đạo diễn) , xuất (2009) Trong sách, tác giả đưa phương pháp đạo diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp từ thấp lên cao, giúp sinh viên khối trường nghệ thuật có kiến thức lĩnh vực chun mơn; qua đối tượng hoạt động lĩnh vực dàn dựng chương trình nghệ thuật biết cách tư duy, sáng tạo, tưởng tượng, kết cấu bước chuẩn bị, dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp Tác giả Lê Anh Tuấn có tài liệu Dàn dựng chương trình tổng hợp, xuất (2007) Nội dung tài liệu đề cập tới cơng tác dàn dựng chương trình tổng hợp chương trình tập thể múa - hát, chương trình đại hội… Luận văn cao học, chuyên ngành Lý luận Phương pháp dạy học Âm nhạc tác giả Tạ Thị Lan Phương, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2014, Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp cho học sinh khối trường THCS huyện Quốc Oai Cơng trình làm rõ sở lý luận, thực trạng dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp hoạt động ngoại khóa đề xuất phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp cho học sinh khối trường THCS huyện Quốc Oai, Hà Nội Luận văn cao học, chuyên ngành Lý luận Phương pháp dạy học Âm nhạc tác giả Bùi Thị Xuân, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2017, Dàn dựng hát Then Nhà hát CMNDG Việt Bắc Luận văn nghiên cứu số biện pháp dàn dựng tiết mục hát Then Nhà hát CMNDG Việt Bắc, tài liệu để để chúng tơi tham khảo cho phương pháp dàn dựng luận văn Luận văn Cao học chuyên ngành Lý luận Phương pháp dạy học Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kim Văn Quyết năm 2015 Dàn dựng hát tốp ca hoạt động ngoại khóa âm nhạc Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn nghiên cứu biện pháp dàn dựng hát tốp ca cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, có nhiều biện pháp dàn dựng nghiên cứu sâu kỹ - Sli, Lượn dân ca trữ tình Tày, Nùng - Vi Hồng, Nxb Văn hóa, 1979 Nhấn mạnh tới mặt trữ tình của điệu, giới thiệu hình tượng lớp đề tài, cách xây dựng hình tượng chuyển hóa hình tượng qua số thủ pháp ca từ Sli, lượn - Lượn cọi Tày, Nùng - Cung Văn Lược, Lê Bích Ngân sưu tầm biên soạn, Nxb Văn hóa dân tộc, 1987 Giới thiệu điệu Lượn cọi với phần thơ viết tiếng Tày, Nùng dịch tiếng Việt - Âm nhạc Tày - Hoàng Tuấn, Nxb Âm nhạc, 2000 Nghiên cứu lịch sử âm nhạc dân gian đời sống người Tày, ca hát khơng có nhạc đệm, hát giao dun, hát cúng lễ, nhạc múa nhạc cụ hát Then - Sli, Slượn hát đôi người Tày, Nùng Cao Bằng - Hồng Quỳnh Nha, Nxb Văn hóa, 2003 Giới thiệu cách hát đôi đặc sắc dân tộc Tày, Nùng Cao Bằng lời ca lời dịch nội dung lời ca, Lượn Ngạn, Lượn Hà lều, Sli Nùng Giang, Lượn Hèo phưn - Sli, Lượn giao duyên người Tày, Nùng Cao Bằng - Nguyễn Thị Huyền Linh, Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học, 2009 Hệ thống giới thiệu ... thực trạng biểu diễn điệu hát Then - dân ca Tày trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng Đề xuất phương pháp dàn dựng tiết mục hát Then trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng Đối tượng v phạm vi nghiên cứu 4.1... pháp dàn dựng điệu hát Then - dân ca Tày sinh viên hệ Cao đẳng tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu biện pháp dàn dựng điệu hát Then sinh viên hệ Cao. .. việc dàn dựng điệu hát Then - dân ca Tày trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng Mục đích v nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để tìm biện pháp dàn dựng điệu hát Then - dân ca Tày Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Dàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ), Dàn dựng làn điệu hát Then dân ca Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan