Thiet hai nam 2004

2 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

THẢM HỌA THIÊN NHIÊN VÀ NHÂN TẠO 2004 – HƠN 300.000 NGƯỜI BỊ CHẾTCON SỐ KỶ LỤC TRONG THẬP KỶ Thảm họa sóng thần ngày 26/12/2004 vừa qua bất ngờ ập đến 20 bờ biển Ấn Độ Dương, tai hoạ lớn lich sử thiên nhiên gây Theo thống kê công bố vào tháng 1/2005 tổng số ngườI chết 280.000 người Và biết số xác nạn nhân kiện này, mức độ ảnh hưởng cùa thảm hoạ đốI vớI giớI lớn, nhiên việc toàn giớI hướng đồng cảm vớI nạn nhân thảm hoạ cần thiết thể tình đồn kết nhân loại Cũng năm 2004, thiên tai, tai nạn liên tục đe doạ sống ngườI bão Caribe, lũ lụt, động đất, tai nạn hàng hảI, thiệt hạI chiến chống khủng bố bị khủng bố bồI thường vớI số lượng lớn Theo thống kê tổng số nạn nhân thiệt hạI thiên tai gây năm 2004 300.000 người Tổng số thiệt hạI ước tính 123 tỉ USD -Theo ghi nhận Sigma tổng số thiệt hạI tài nguyên nhân trực tiếp từ tai hoạ 123 tỉ USD, bị tổn thất nhiều tạI nước cơng nghiệp hóa nơi tập trung số lượng lớn tài sản bị phá huỷ bởI tai hoạ Ví du, tạI Mỹ có 13 bão bão Ivan, bão Charley, bão Frances, bão Janne gây tổn thất hàng tỉ USD TạI Nhật có khoảng 10 bão to, trận động đất vào ngày 23/10/2004 tạI khu vực Nigata (nguyên nhân trận động đất xác định đất bị ngấm nước từ bão Tokage) Số tài sản bị thiệt hạI bồI thường bảo hiểm 49 tỉ USD TạI nước cơng nghiệp hố, phần lớn tài sản cá nhân công ty bị thiệt hạI thiên nhiên gây bồI thường; ví dụ tạI Mỹ Nhật số tài sản bồI thường tăng lên kỷ lục Những bão to, mưa đá động đất làm cho việc bồI thường cho tổn thất tài sản ước tính giớI bảo hiểm khoảng 46tỉ USD Trong thiệt hạI ngườI gây khoảng tỉ USD, cho vụ cháy nổ gây Có 332 tai nạn năm 2004 Theo sigma, năm 2004, có 114 vụ thiên nhiên 216 vụ ngườI gây Trong năm gần số lượng lượng tổn thất tai nạn ln có chiều hướng gia tăng (mặc dù loạI trừ tai nạn giao thông gây ra) Hơn 300.000 nạn nhân năm 2004- Con số báo động thập kỷ qua Sóng thần 26/12/2004 tai hoạ điển hình thiên nhiên gây tàn phá nặng nề suốt hàng thập kỷ qua Năm 1970 1976 thiên tai làm hàng trăm ngườI chết, tháng 11/1970 bão lũ lụt tàn phá Bangladesh làm chết 300.000 ngườI, tháng 5/1970 tạI Peru có 60.000 ngườI chết động đất Năm 1976, trận động đất lớn M8.2 phá huỷ TP Tangshan Trung Quốc làm chết 255.000 người - BồI thường 14000 nạn nhân năm 2004 thiên tai gây Trong 6700 ngườI chết bão, 7300 ngườI lũ lụt, bão Jeanne lũ lụt cướp 2900 ngườI tạI Haiti, vào tháng bão lớn lấy 3300 ngườI tạI Haiti, Cộng hoà Dominican Puerto Rico -BồI thường cho 7200 nạn nhân năm 2004 cho tai nạn tác động ngườI gây ra, phần lớn bồI thường cho tai nạn hàng hảI vớI 2100 ngườI- điển hình vụ chìm phà Beringin Jaya Indonesia vào tháng 3/2004 Thiệt hạI cháy nổ làm cho 1350 ngườI chết, điển hình vụ nổ đường ray Wagon Bắc Triều Tiên vào tháng làm 161 ngườI bị thiệt mạng Khoảng 800 ngườI nạn nhân vụ công khủng bố như: vụ 191 ngườI chết vụ nổ bom tạI ga xe lửa Madrid vào 11/03/2004, 338 học sinh trẻ thành niên sống vụ bắt tin tạI thành phố Beslan Nga [b]Tổng số thiệt hạI 2004 khoảng 123 tỉ USD[/b] Theo ước tính tổng thiệt hạI tai nạn năm 2004 123 tỉ USD, 120 tỉ USD thiên tai Theo tính tốn tồn tỏn thất vào tháng 12 vụ sóng thần gây khoảng 14 tỉ USD số dường không phản ánh vớI tổn thất thực tế (cả thiệt hạI tài sản bảo hiểm gián đoạn kinh doanh) Mục đích so sánh thấy tổn thất kinh tế bão tạI Mỹ số quốc gia khác khoảng 59 tỉ USD, bão tạI Nhật đình cơng tạI quốc gia khác 14 tỉ USD Thiệt hạI tài sản thiên tai gây bồI thường 2004 49 tỉ USD, số bồI thường kỷ lục ngành bảo hiểm tính từ năm 1987 [b]tỉ lệ trục lợI bảo hiểm trung bình hàng năm khoảng 23 tỉ USD [/b]Chỉ có khoảng [b]5 tỉ USD [/b]đã chi trả cho tổn thất vụ sóng thần tháng 12, việc chi trả cho thiệt hạI tài sản trận động đất Kobe 1995 3.1 tỉ USD (đã điều chỉnh giá lạm phát theo năm 2004) Ngược lạI, tạI quốc gia cơng nghiệp hóa năm 2004 làm cho nhà bảo hiểm phảI bồI thường lên tớI 38 tỉ USD Mục đích so sánh nhằm thấy rõ bảo hiểm thiên tai bảo hiểm tạI nước phát triển chưa trọng nhiều, xảy tổn thất thiệt hạI lớn Chỉ có khoảng tỉ USD chi trả cho tổn thất ngườI gây ra, mà cụ thể vụ cháy nổ ngành công nghiệp, bảo hiểm hàng khơng tổn thất Tỉ lệ bồI thường trung bình ngành bảo hiểm quốc tế cho tai nạn kỹ thuật dây tính từ 1987-2004 khoảng tỉ USD hàng năm Trong [b]thiệt hạI tài sản gián đoạn kinh doanh [/b]trong vụ khủng bố 11/9 lên tớI 25 tỉ USD Tổn thất bảo hiểm năm 2004 chia theo khu vực:Vẫn giống năm trước, quốc gia phát triển ln chiếm tỷ lệ bồi thường bảo hiểm cao giới, điều phản ánh rõ nét ngành bảo hiểm họ tốt Đặc biệt, năm 2004 có [b]sự chênh lệch rõ nét tỷ lệ tổn thất bảo hiểm tỷ lệ nạn nhân, Nam Mỹ có khoảng 68% tổn thất bảo hiểm 2.4% nạn nhân[/b], ngược lại tỷ lệ Châu Á 25% tổn thất bảo hiểm 96% số nạn nhân toàn giới Anh Huy (theo Swissre) huynhhuy1668@yahoo.com ... trận động đất Kobe 1995 3.1 tỉ USD (đã điều chỉnh giá lạm phát theo năm 2004) Ngược lạI, tạI quốc gia cơng nghiệp hóa năm 2004 làm cho nhà bảo hiểm phảI bồI thường lên tớI 38 tỉ USD Mục đích so... kỹ thuật dây tính từ 1987 -2004 khoảng tỉ USD hàng năm Trong [b]thiệt hạI tài sản gián đoạn kinh doanh [/b]trong vụ khủng bố 11/9 lên tớI 25 tỉ USD Tổn thất bảo hiểm năm 2004 chia theo khu vực:Vẫn... giới, điều phản ánh rõ nét ngành bảo hiểm họ tốt Đặc biệt, năm 2004 có [b]sự chênh lệch rõ nét tỷ lệ tổn thất bảo hiểm tỷ lệ nạn nhân, Nam Mỹ có khoảng 68% tổn thất bảo hiểm 2.4% nạn nhân[/b], ngược
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiet hai nam 2004 , Thiet hai nam 2004

Từ khóa liên quan