New microsoft word document

3 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

CÔNG VĂN C Ủ A B Ộ LA O Đ ỘN G-T HƯƠ NG BI NH VÀ X Ã H ỘI SỐ 10 00 / L ĐT BX H- BTX H N G ÀY TH ÁN G N Ă M 200 V Ề VI Ệ C CHÍ NH S ÁCH C ỨU T RỢ X Ã H ỘI Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Năm 2003 mưa lũ, lụt, lốc xảy 44 tỉnh làm cho 332 người chết; 420 người bị thương; 5.286 nhà bị đổ, trôi, 256.493 nhà ngập, 23.267 nhà hư hỏng; 221.597 lúa, hoa màu bị ngập; thiệt hại ước tính 1.825 tỷ đồng Hạn hán đầu năm 2003 làm cho 222.067 hộ (1.123.550 khẩu) bị thiếu đói Trước tình hình thiếu đói thiên tai Chính phủ hỗ trợ 152,3 tỷ đồng 4.100 gạo cho tỉnh bị thiệt hại nặng để cứu đói, ổn định sống phát triển sản xuất Các địa phương chủ động huy động 41.980 triệu đồng, 598 gạo, phương tiện tàu thuyền xuồng máy Kịp thời cứu trợ cho nhân dân vùng bị ngập; số tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên lập Quỹ cứu trợ xã hội dự phòng xã, huyện miền núi có nhiều khó khăn nên thiên tai, hoả hoạn xảy tổ chức cứu trợ kịp thời cho hộ gia đình bị nạn Bên cạnh địa phương làm tốt cơng tác phòng chống thiên tai cứu trợ kịp thời cho dân Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình, Quảng Ninh , Vẫn số tỉnh lúng túng bị động thiên tai xảy Để công tác phòng chống thiên tai có hiệu quả, hạn chế thấp thiệt hại tính mạng, tài sản, đồng thời đảm bảo ổn định đời sống nhân dân yên tâm sản xuất, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thực tốt số việc sau đây: Đánh giá, rút kinh nghiệm cơng tác phòng chống, khắc phục hậu thiên tai cứu trợ xã hội năm 2003 tháng đầu năm 2004 cấp, ngành, đặc biệt vùng xảy thiên tai, xây dựng kế hoạch phương án cứu hộ, cứu trợ đảm bảo đời sống dân sinh cách cụ thể, việc tổ chức thực cấp sở xã, huyện thuộc vùng phân lũ vùng xung yếu nhằm kịp thời xử lý tình đột xuất, hạn chế thiệt hại thấp người, tài sản Nhà nước Nhân dân Khi thiên tai xảy diện rộng, Uỷ ban nhân dân cấp thành lập Ban đạo vận động, tiếp nhận phân phối tiền, hàng cứu trợ đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân làm trưởng Ban, Ban ngành, Đoàn thể tham gia, quan Lao động - Thương binh Xã hội làm thường trực Ban đạo có trách nhiệm tiếp nhận phân phối tiền, hàng cứu trợ; đạo thành lập đội xung kích hình thức thích hợp để thực cứu trợ khẩn cấp, kịp thời cho nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị lập; đạo tổ chức vận động cứu trợ xã hội cấp; thực tốt chế độ thống kê, báo cáo từ sở đến Trung ương Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng xung yếu thường xảy lũ quét, vùng cửa sông, ven biển thường bị ngập sâu đặc biệt vùng có nguy sạt lở, vùng phân lũ, chậm lũ phải có phương án tổ chức di dời dân nơi an tồn; có kế hoạch vận động nhân dân củng cố nhà ở, dự phòng lương thực, thực phẩm, chất đốt, thuốc men, vật dụng thiết yếu khác; quán triệt thực phương châm chỗ (chỉ huy chỗ, lực lượng chỗ; vật tư, phương tiện kinh phí chỗ; hậu cần chỗ) Những xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, đề nghị UBND tỉnh bố trí khoản kinh phí làm Quỹ cứu trợ dự phòng giao cho UBND xã chịu trách nhiệm quản lý, cứu trợ kịp thời cho gia đình có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Mức hỗ trợ: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo xã hội, quỹ dự phòng từ ngân sách địa phương, nguồn ủng hộ tổ chức cá nhân nước, nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vào tình hình thực tế địa bàn, mức độ thiệt hại gia đình để định mức hỗ trợ sau: - Hộ có người chết: - triệu đồng/người - Hộ có người bị thương nặng (phải vào viện): đồng/người - Hộ có nhà bị đổ, sập, trôi: - Nhà bị hỏng nặng: - Hỗ trợ lương thực: tháng 05, triệu - triệu đồng/hộ - 1,5 triệu đồng/hộ 10 kg gạo/người/tháng, cứu trợ khẩn cấp đến Thực quy trình cứu trợ xã hội đột xuất theo Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 Chính phủ, Thơng tư 18/2000/TTBLĐTBXH ngày 28/7/2000 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, đảm bảo kịp thời, đối tượng, mục đích, sớm khắc phục hậu đời sống dân sinh Trường hợp thiên tai nặng nề, xảy diện rộng, nguồn kinh phí đảm bảo xã hội, quỹ dự phòng khơng đủ cứu trợ khẩn cấp cho dân, Uỷ ban nhân dân cần huy động nguồn lực khác để cứu trợ kịp thời cho dân báo cáo quan chức để trình Chính phủ bổ sung kịp thời, kiên khơng để dân chết đói, rét cứu trợ không kịp thời, thiếu tinh thần trách nhiệm quan chức năng, Uỷ ban nhân dân cấp A Uỷ ban nhân dân cấp xã: Tiến hành lập danh sách đối tượng cần cứu trợ, thông qua Hội đồng xét duyệt gồm Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Chủ tịch hội đồng, thành viên Hội đồng gồm: đại diện Mặt trận Tổ quốc, số Ban, Ngành; cán làm công tác Lao động - Thương binh Xã hội làm uỷ viên thường trực Hội đồng xét duyệt phải kết luật biên danh sách kèm theo Sau Hội đồng xét duyệt thông quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có cơng văn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét định, kèm theo cơng văn phải có biên Hội đồng xét duyệt, danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị cứu trợ; lập sổ tiếp nhận, phân phối tiền, hàng, cứu trợ; tổ chức thực cứu trợ trực tiếp, kịp thời đến đối tượng Trong trường hợp phải cứu đói khẩn cấp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã định tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện B Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Phòng Tổ chức Lao động Xã hội cấp huyện: Tổng hợp đối tượng cứu trợ Uỷ ban nhân dân xã đề nghị; vào nguồn kinh phí cứu trợ huyện hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh Xã hội, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện định trợ cấp, cứu trợ; hướng dẫn xã bị ngập lũ tổ chức thực cứu trợ cho đối tượng C Sở Lao động - Thương binh Xã hội; Tổng hợp danh sách đối tượng cứu trợ Uỷ ban nhân dân huyện bị ngập lũ đề nghị; vào kinh phí tỉnh, trợ cấp Trung ương, ủng hộ tổ chức, cá nhân, lập phương án cứu trợ gửi Sở Tài - Vật giá, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh định Nếu nguồn tài khơng đủ tỉnh, thành phố có báo cáo Chính phủ (đồng gửi Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ Tài chính) đề nghị Trung ương hỗ trợ Bộ Lao động - Thương binh Xã hội đề nghị tỉnh, thành phố bố trí cán theo dõi nắm tình hình thiên tai xảy địa bàn, chủ động đề xuất chủ trương biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả, cứu trợ kịp thời cho người bị thiệt hại, thực tốt vấn đề nêu báo cáo kết Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Tên văn : Cơng văn việc sách cứu trợ xã hội Loại văn : Công văn Số hiệu : 1000/LĐTBXH-BTXH Ngày ban hành : 02/04/2004 Cơ quan ban hành : Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Người ký : Đàm Hữu Đắc, Ngày hiệu lực : Văn liên quan :
- Xem thêm -

Xem thêm: New microsoft word document , New microsoft word document