Lũ quét

27 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

QUÉT, THIỆT HẠI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH quét xảy hầu khắp nước giới, đặc biệt lưu vực sông nằm vùng nhiệt đới chịu ảnh hưởng khí hậu gió mùa bão.Theo tài liệu điều tra khảo sát từ năm 1953 đến năm 2004 toàn quốc xảy 317 trận qt Có thể thấy năm xảy hàng chục trận quét vùng núi nước ta quét xuất ngày nhiều, trận quét dồn dập, có sức tàn phá lớn.Những trận quét gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mệnh, tài sản nhân dân Nhà nước 1.1 Đặt vấn đề quét xảy hầu khắp nước giới, đặc biệt lưu vực sông nằm vùng nhiệt đới chịu ảnh hưởng khí hậu gió mùa bão Những nơi thường bị quét miền nam nước Pháp, Bắc ý, áo vùng núi Cacpat Các lưu vực sông quanh núi San-Gabriel thuộc bang California nơi có nguy quét lớn nước Mỹ quét xảy sườn núi Andes, Mexico, Colombia, Ecuado, Peru, Chilê, nước châu Phi, châu úc, lưu vực miền núi thuộc bờ biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương ấn Độ Dương Châu á, quét thường xảy khu vực nhiệt đới, cận nhịet đới như: ấn Độ, Trung Quốc, Pakístan, Thái Lan, Nepan, Inđônêsia, Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam Lũ, lụt, thiên tai nói chung, quét nói riêng nước có khí hậu gió mùa xốy thuận nhiệt đới châu ngày gia tăng tần suất cương độ Việt Nam, năm gần đây, tượng lớn, bất ngờ, cường độ lên nhanh, biên độ cao có sức tàn phá lớn thường xảy lưu vực nhỏ vừa miền núi gọi quét Theo tài liệu điều tra khảo sát từ năm 1953 đến năm 2004 tồn quốc xảy 317 trận quét Có thể thấy năm xảy hàng chục trận quét vùng núi nước ta quét xuất ngày nhiều, trận quét dồn dập, có sức tàn phá lớn Đặc biệt 15 năm gần (1990-2005), xảy gần 300 trận quét gây nên tổn thất vô to lớn người của, có 10 trận đặc biệt lớn gây thiệt hại khủng khiếp, lỗi kinh hoàng nước Mường Lay Thị xã Lai Châu liên tiếp năm 1990 - 1991, 1994, 1996, 2000; Thị xã Sơn La huyện Sông Mã năm 1991, Cao Bằng, Hà Giang 2004; Yên Bái 2005; Hà Tĩnh 2002; Trường Sơn - Quảng Bình năm 1992; Hàm Tân- Bình Thuận 1999; Đắc Lắc 1990; quét đầu tháng 11 12/1999 toàn miền Trung Những trận quét gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mệnh, tài sản nhân dân Nhà nước (Bảng 1) Chỉ tính riêng 15 năm gần đây: - Số người chết 965 người, bị thương 628 người - Nhà đổ trôi: 13.280 cái, lúa hoa mầu bị hư hỏng: 197.879ha - Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.915 tỷ đồng (TBNN~25-200 tỷ đồng) quét năm 1990 gây thiệt hại lớn 295,7tỷ đồng 1.1.1 Khái niệm quét a) Định nghĩa quét quét tượng tự nhiên, chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố như: mưa với cường suất lớn địa hình đặc biệt, nơi có độ dốc lưu vực 20% - 30%, nơi có độ che phủ thảm thực vật thưa lớp phủ thực vật bị tàn phá mạnh, độ ổn định lớp đất mặt lưu vực kém, tạo điều kiện tập trung hình thành dòng chảy dồn vào sơng suối thuận lợi, làm cho lượng nước tích tụ ngày nhanh tạo lớn Bảng1- 10 trận quét điển hình thời kỳ 1990 -2005 Thiệt hại TT Ngày Khu vực bị ảnh hưởng Sông, suối Lượng mưa Người (Chết/BT) Tiền 27/06/ 1990 Thị xã Lai Châu Suối Nậm Lay 233 104/200 22 23/07/ 1994 Mường Lay, Lai Châu Suối Nậm Lay 187 34 18 17/08/ 1996 Tỉnh Lai Châu - 258 89 21 3/10/ 2000 Nậm Coóng, Sin Hồ Lai Châu - 138 39 27/07/ 1991 Thị Xã Sơn La S Nậm La, Nậm Pàn 403 42 26 16/06/ 1990 Krông Bông, Ging Sơn, Lak, Đắc Lắc Vỡ hồ chứa nhỏ 370 22 3.4 29-30/ 07/1999 Hàm Tân, Bình Thuận Sơng Dinh 300 27 187 19-20/ 09/2002 Hương Sơn, Hà Tĩnh Sông Ngàn Phố 500-700 53/111 824 18-19/ 07/2004 Du Già, Yên Minh, Hà Giang - 200 - 300 45/16 50 10 27-28/ 09/2005 Văn Chấn, Yên Bái - 233 50/8 162 Định nghĩa: quét thường trận lớn, xảy bất ngờ, tồn thời gian ngắn (lên nhanh, xuống nhanh), dòng chảy xiết có hàm lượng chất rắn cao có sức tàn phá lớn Sự xuất quét thường vài ba sau có mưa với cường độ lớn Sự hình thành quét có liên quan mật thiết với cường độ mưa, điều kiện khí hậu, đặc điểm địa hình, hoạt động người điều kiện tiêu thoát lưu vực b) Sự khác quét với thông thường - đặc trưng quét Khác với thông thường, quét dạng lớn chứa nhiều vật chất rắn, xảy bất ngờ thời gian ngắn lưu vực nhỏ, địa hình dốc, lưu tốc cao nên có sức tàn phá lớn quét chuyển động nhanh, tập trung gần tức thời, đỉnh thường xuất từ 3h đến 4h sau bắt đầu mưa, thường 1/2 1/3 thời gian truyền thơng thường Vì mà thường khó sử dụng phương pháp thơng dụng có tính tốn dự báo thuỷ văn để dự báo cảnh báo quét Do quét thường xuất nhanh diễn biến thời gian ngắn nên thời gian dự kiến dự báo cảnh báo quét ngắn, chí khơng thể dự báo được; vậy, để giảm nhẹ thiệt hại cần có hệ thống truyền tin cảnh báo nhanh cho cộng đồng kế hoạch phản ứng linh hoạt, c) động Các cộng đồng dạng quét xảy quét quét loại hình thiên tai xảy từ lâu giới Dựa vào hình thức, quy mơ phát triển vật chất mang theo dòng chảy quét phân lọai sau: - quét sườn dốc (Sweeping flood, flash flood: xảy với tốc độ lớn ngắn, quét - bùn - nghẽn - đá chướng (Mudflow: ngại dòng (Debris flood: cố hồ Sự có mang mang đường nhiều nhiều chứa bùn, rác, đá cành cây, nước qua) dòng đất đá, nhân lũ) cuội sỏi) tạo Các dạng quét thường gây thiệt hại nước ta quét sườn dốc, bùn đá nghẽn dòng 1.1.2 Đặc a) điểm Loại quét quét sườn dốc quét sườn dốc thường phát sinh mưa lớn khu vực có độ dốc lớn, độ che phủ thảm thực vật thấp nhân tố tạo dòng chảy mặt sườn dốc lớn, tích tụ nước nhanh suối tạo nên dòng qt phía hạ lưu Dạng quét thường xảy lưu vực nhỏ hình nan quạt Khi có mưa lớn lưu vực, nhánh suối tập trung nhanh đổ dòng gây qt dòng b) Loại quét bùn đá bùn đá dạng đặc biệt quét, có sức tàn phá huỷ diệt ghê gớm Hầu hết dòng bùn đá thường bắt nguồn từ trượt lở đất gây nhiều nhân tố nước mưa, động đất, xói mòn, trượt ngầm, nước ngầm, mảnh vụn (đất, đá) trượt đất hoà với nước sơng, suối trở thành dòng bùn Tốc độ lớn trung bình dòng bùn thường từ vài m/s đến vài chục m/s tuỳ thuộc vào độ dốc lòng dẫn, thường bao gồm khối lượng lớn vật bị trơi Nói chung dòng bùn có mật độ cao, khối lượng dòng bùn từ 1,1 - 1,2 tấn/m3 có cao Đó trường hợp dòng bùn mật độ lớn theo nhiều tảng đá, có khả va đập, trơi cơng trình kiến trúc, cầu cống, kết cấu thép, móng cơng trình, tảng đá khổng lồ nghĩa tất vật cản, chướng ngại đường qua Trong năm gần liên tiếp xảy bùn đá nước ta Điển hình trận quét xảy Thị xã Lai Châu năm 1996 Trong ngày 17, 18 tháng năm 1996 bùn đá huỷ diệt gần hết thị trấn Mường lay số vùng dân cư huyện, làm 54 người chết, 13 công sở, trường học, cửa hàng hàng trăm nhà dân ruộng vườn quanh thị trấn bị đất đá vùi kín Nhiều tảng đá đường kính 4-5m từ hai bên sườn núi trơi chắn ngang suối, vùi kín cánh đồng lúa, nhiều đoạn đường c) giao Loại thơng qt bị tắc nghẽn nghẽn dòng Một loại hình quét xảy phổ biến miền núi nước ta gọi quét nghẽn dòng quét nghẽn dòng loại hình miền núi thường phát sinh từ khu vực có nhiều trượt lở ven sơng, suối Đó khu vực có biến dạng mạnh, sơng suối đào xẻ lòng dội, mặt cắt hẹp thường có dạng chữ V, sườn núi dốc Sau mưa lớn kéo dài, dòng suối bị tắc nghẽn, nước sông suối dâng cao ngập vùng rộng lớn thường vùng lòng chảo, thung lũng Thời gian lên với tốc độ lớn nhỏ khác thời gian ngâm kéo dài khác tuỳ thuộc điều kiện địa lý vùng thung lũng rộng hay hẹp điều kiện có mưa lớn kéo dài hay ngắn Một khu lòng chảo lớn bị tác động quét nghẽn dòng thị xã Sơn La, dải phía bắc huyện Phong Thổ hay khu đồi ven đường Lai Châu - Mường Lay, khu vực xã Nam Cường thuộc tỉnh Bắc Cạn, A Lưới (tỉnh Quảng Trị), Nam Đông (Huế), Trường Sơn (Quảng Bình) v v Ngun nhân gây qt nghẽn dòng phía hạ lưu vùng lòng chảo có lòng sơng, suối bị thu hẹp Dòng chảy bị co thắt dễ dàng bị tắc nghẽn đất đá trượt lở cối lấp tắc đường thoát lũ, tạo thành đập tạm đột ngột chắn ngang dòng suối Khi dòng tích tụ đến mức đập chắn bị ổn định vỡ, lượng nước tích lại vùng lòng chảo bị nghẽn dòng giải phóng đột ngột tạo thành sóng lớn cho phía hạ lưu quét nghẽn dòng thường tái diễn nhiều lần sông suối Do phát sinh từ khu vực tiềm tàng nhiều d) trượt Sự lở, nên cố khả hồ xảy nhiều chứa lần nước quét nhân cao tạo Một dạng quét tương tự loại quét nghẽn dòng cố hồ chứa nước nhân tạo Sự cố hồ chứa nước nhân tạo nhiều nguyên nhân: thiếu quy hoạch, thiếu tài liệu điều tra bản, thiéu sót cơng tác thiết kế, cơng tác thi cơng quản lý, có trường hợp nhiều nguyên nhân phối hợp hình thành cố hồ chứa nước Khi đập hồ chứa nước bị vỡ, sóng gây quét tương tự dạng qt nghẽn dòng Nhìn chung, loại qt nghẽn dòng cố hồ chứa nước nhân tạo thường gây sóng lớn, tính c) · chất tàn phá Đặc điểm Về tần khốc liệt thời loại gian suất quét của sườn dốc quét quét: Là nước có độ ẩm cao với lượng mưa bình quân năm lớn nên quét Việt Nam xảy nhiều lần địa điểm, nơi có điều kiện thuận lợi cho việc hình thành có lượng mưa lớn, địa hình dốc, thảm phủ thực vật thưa Qua số liệu thống kê cho thấy thị trấn Mường Lay thị xã Lai Châu (tỉnh Lai Châu) trường hợp điển hình, từ năm 1990 đến năm 1997 xảy trận quét, riêng năm 1994 thị xã Lai châu quét xuất hai lần quét gây thiệt hại nghiêm trọng cho huyện Mường Lay thị xã Lai Châu Đặc biệt, trận xảy năm 1990 năm 1996 trận thấy lịch sử sông suối vùng độ lớn tính ác liệt quét gây cho nhân dân địa phương · Về thời gian xuất quét: quét xảy từ đầu mùa mưa, chí sau trận mưa lớn thời kỳ đầu mùa mưa, gặp điều kiện thuận lợi cho việc hình thành dòng chảy mặt lớn trận ngày 23 - 24/5/1990 tỉnh Lào Cai, trận lịch sử sông Ngàn Phố ngày 26/5/1989 quét hay xảy · Về vào mức đêm độ xuất sáng quét: Những năm gần đây, quét có xu hướng ngày tăng số lượng sức tàn phá nhiều yếu tố hợp thành, mà nguyên nhân chủ yếu việc phát triển dân sinh, kinh tế vùng núi, việc chặt phá rừng đầu nguồn cộng đồng du canh du cư, xây dựng cơng trình hạ tầng sở khơng có quy hoạch xây dựng cơng trình chắn ngang dòng chảy, làm tắc nghẽn II Tổng đường quan thoát thiệt hại quét gâ Việc đánh giá thiệt hại quét gây dựa sở thu thập tổng hợp phân tích đánh giá chuỗi số liệu 10 năm (1990-1999) trận quét xảy thiệt hại chúng gây ngành dân sinh kinh tế xã hội 2.1 Thiệt hại trực tiếp 2.1.1 Thiệt hại chung Xét cho tất vùng phạm vi nước, số liệu cho thấy thiệt hại quét tính mạng người, kinh tế quốc dân 10 năm qua là: - Về người: chết - 482; bị thương 393 người; tích 110 người, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 6.821 hộ 43.881 người bị ảnh hưởng, 1.728 người hết tài sản - Về kinh tế, có hàng chục ngàn lúa, màu lương thực bị hư hại, hàng ngàn gia cầm, gia súc bị chết; hàng ngàn nhà cửa, kho tàng trường học bệnh viện bị đổ trôi; hàng trăm ngàn m3 đất giao thông thuỷ lợi bị trôi, hàng chục công trình giao thơng, thuỷ lợi nhỏ bị xuống cấp hư hỏng Thiệt hại kinh tế lên đến hàng trăm tỉ đồng Đây thiệt hại không nhỏ kinh tế xã hội, thiệt hại lại tập trung chủ yếu vùng cao, vùng sâu, nơi trình độ dân trí kinh tế thấp So sánh với thiệt hại sông thời kỳ cho thấy thiệt hại kinh tế quét gây thấp nhiều, phạm vi ảnh hưởng tới số ngành kinh tế quốc dân Song, điều đặc biệt quét gây thiệt hại to lớn người, phận nhân dân thuộc vùng sâu, vùng xa mà đại phận thuộc nhóm dân tộc thiểu số - đối tượng thuộc diện sách chăm lo ưu đãi Nhà nước ta 2.1.2 Thiệt hại ngành a) Về Nông nghiệp: Lúa/Hoa mầu úng ngập 90.848/18.684 (ha) Mạ bị ngập 1.968 (ha) Lương thực/Giống ướt Cây công nghiệp bị trắng/Hư hại 33.245/1.676 (tấn) 109/5.773 (ha) Trâu, bò chết/ Lợn chết 350/762 (con) Gia cầm chết 7.865 (con) ước tính thành tiền 43.649 triệu đồng b) Về nhà cửa, kho tàng, bến bãi: Tổng số nhà cửa, trường học, bệnh viện bị đổ trôi 3.703cái; bị hư hại 9.437cái ước tính thành tiền 21.615 triệu đồng Cụ thể: Nhà đổ, trôi/ Ngập, hư hại Trường học đổ, trôi/ Hư hại Bệnh viện, Bệnh xá đổ, trôi/ Hư hại Kho bị đổ, trôi/Hư hại Trụ sở nhà quan đổ Ước tính thành tiền 3.312/9.312 Cái 255/103 Phòng 6/12 Cái 105/8 Cái 25 Cái 21.615 Triệu đồng c) Về Giao thông, Thuỷ lợi: + Thuỷ lợi + Giao thông Đất sạt, trôi Kênh mương sạt lở CT thuỷ lợi nhỏ vỡ/Hư hại Phai tạm bị trôi Ước tính thành tiền Đất/Đá sạt, trơi Đường quốc lộ/Nội tỉnh Cầu cống sập, trơi/Hư hại Ngầm tràn bị hỏng Ơ tơ bị hỏng, trơi Đường bị hư hại Ước tính thành tiền 892.654 (m3) 183.814/m 659/32 (cái) 2.078(cái) 6.529 Triệu đồng 216.1254/1.585 (m3) 950.500/149.830 (m3) 518/54 169 32 14.671 Km 49.418 triệu đồng ước thành tiền là: 55.947 triệu đồng 2.2 Đánh giá khả mức độ gây thiệt hại cao số vùng, lưu vực xảy quét Qua phân tích phát triển tồn diện mặt vùng năm tới, trận quét lịch sử, với việc sử dụng đồ phân vùng rủi ro quét, nói vùng miền núi phía bắc nơi có khả rủi ro cao quét gây ra, số tỉnh phía Tây Bắc Sơn La, Lai châu, Hà giang Ngoài Trung tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận; Tây nguyên Đắc Lắc, Lâm Đồng… Do yếu tố mặt đệm gồm thảm phủ rừng địa chất bề mặt dễ biến đổi, năm gần tình trạng chặt phá rừng vô tổ chức, rừng không kịp hồi phục, khai hoang sản xuất phát triển khu định cư không theo quy hoạch Đặc biệt, số khu định cư nằm khu thường chịu tác động quét yếu tố gây gia tăng 2.2.1 khả Các thiệt hại rủi gián ro tiếp cao lâu dài Xét với vùng cụ thể, tai biến quét không gây hậu nặng nề cho vùng thời điểm mà nhiều a) Kinh phí cho khắc lúc, nhiều phục hậu quả, nơi hậu ổn định sinh hoạt kéo dài sản xuất nhân dân Một việc làm cấp thiết sau tai biến phục hồi tái định cư cho phận không nhỏ dân cư phải sơ tán tai biến Hàng loạt vấn đề phải giải cung cấp lương thực cứu đói, nước sạch, điều trị bệnh tật, sửa chữa xây dựng lại nhà v.v Để giải vấn đề cấp thiết đòi hỏi phải có lượng kinh phí khơng nhỏ, nhiều lúc vượt q khả vùng b) Việc khắc phục hậu Giao thông, Thuỷ lợi, Nông nghiệp, công trình hạ tầng sở quét thường phá huỷ nặng nề cơng trình Giao thơng, Thuỷ lợi, Nơng nghiệp cơng trình hạ tầng sở Đặc biệt, đất đá dòng bùn có lúc, có nơi vùi lấp làm xói lở diện tích lớn đất đai nông nghiệp, hoa màu, dẫn tới làm gián đoạn sản xuất nông nghiệp, giảm suất sản lượng lương thực, có nơi ruộng đồng bị xói lở bị đất đá vùi lấp từ – 2m làm hẳn diện tích canh tác Những điều dẫn đến nạn phá rừng tiếp tục gia tăng để khai thác đất đai gia tăng hoạt động phá rừng vô tổ chức để tìm kiếm nguồn lợi khác nhằm thay phần đất đai Mặt khác, đại phận khu vực bị quét vùng xa xôi hẻo lánh, mưa lớn không gây quét mà gây sạt lở làm tắc nghẽn giao thơng, khiến cho khó tiếp cận vùng bị thiên tai Những thiệt hại cản trở nổ lực cộng đồng khu vực ảnh hưởng việc tự khắc phục, thực công tác cứu trợ, cứu nạn nhằm ổn định nơi sản xuất trường hợp xẩy đợt quét vùng Thị xã Lai Châu năm 1990, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng làm tắc nghẽn tất ngả đường dẫn đến thị xã Lai Châu đường Phong Thổ (Lao Cai) – Lai Châu, đường Sơn La – Lai Châu đường Điện Biên – Lai Châu Do việc tắc nghẽn đường tiếp tế đường cho Thị Xã Lai Châu, Chính phủ phải điều động trực thăng chuyên trở lương thực, thực phẩm thuốc chữa bệnh đến khắc phục hậu điều kiện thời tiết xấu khơng bảo đảm an tồn cho việc dùng trực thăng bay đến c) vùng Kinh phí có khắc núi cao phục suy hiểm thối trở mơi trường Mơi trường vùng xảy quét bị xuống cấp điều không tránh khỏi: nguồn nước uống sinh hoạt bị ô nhiễm, đất đai bị rửa trôi vùi lấp ruộng nương, thảm phủ mặt đệm bị phá hoại, cân sinh thái tiểu khu vực bị phá vỡ Việc trả lại trạng môi trường sau số tai biến điển hình đòi hỏi nhiều nỗ lực khắc phục thời gian dài cần có hợp sức nhiều ngành đầu tư sức người tạo dựng môi trường trước xảy 2.2.2 quét Hậu Văn hoá xã hội Nhiều trường hợp, tai biến xảy có tính lặp lại gây hậu nghiêm trọng, buộc phải di dân khỏi vùng để tái định cư nơi an toàn hơn, bị quét tàn phá nhiều lần liên tiếp, năm 1996 tỉnh Lai Châu phải di dân thị trấn Mường Lay đến nơi Việc tái định cư đồng nghĩa với việc tổ chức cho cộng đồng sống, sinh hoạt sản xuất khu vực khác, điều đòi hỏi phải giải hàng loạt vấn đề thuộc kinh tế xã hội Việc di dời có lúc làm nhạt phai sắc văn hoá vùng vốn gắn chặt vớí điều kiện địa lý, kinh tế, tập qn thói quen sản xuất cộng đồng Ngồi ra, sau tai biến nhiều di tích lịch sử, thắng cảnh bị xuống cấp bị 2.3 Kết hư luận hại chung thiệt hại quét thiên tai có tính cục bộ, diễn biến nhanh, mang tính bất thần khốc liệt, trận xảy diện hẹp phạm vi tác động hẹp sông Do thiệt hại quét gây · Thiệt hại ngành lớn có nhiều tính điểm mạng khác biệt người · Gây hậu xấu kéo dài, sản xuất nơng nghiệp, cơng trình thuỷ lợi, làm ổn định xã hội phận xã hội thuộc vùng sâu vùng xa - nơi địa bàn thuộc diện Nhà nước có sách ưu tiên chăm lo cải thiện đời sống cho đồng bào · Tính khốc liệt quét gây gây nên tác động mạnh tâm lý khiếp sợ cho nhân dân địa phương · III Khó cảnh - Nguyên 3.1 báo, nhân Cơ 3.1.1 dự hình chế Chỉ tiêu báo trước thành phân quét quét dạng quét Kết nghiên cứu chế quét khảo sát thực địa lưu vực nhỏ đến tiêu phân dạng quét sau: - Thời gian tập trung nước quét sườn dốc thường xẩy ngắn (chỉ từ đến giờ), thời gian tập trung qt nghẽn dòng tuỳ thuộc vào dung tích hồ nhân tạo hình thành trận Lượng nước tích tụ lại lớn sức phá hoại khốc liệt - Đỉnh cao (có nơi lớn hai lần lịch sử), riêng loại qt nghẽn dòng gây biên độ cao tuỳ thuộc vào lượng nước tích tụ hồ chứa nhân tạo trường hợp quét xã Trường Sơn tỉnh Quảng Bình, biên độ cao đến 10m - Hàm lượng chất rắn quét thường lớn, trận quét có biên độ cao 3.1.2 Có - Đặc thể tổng hợp Tính tính đặc tính bất quét quét ngờ: sau: Thời gian từ xuất đến kết thúc, quét diễn biến nhanh (thường từ 1h đến 3h sau có mưa lớn), đặc biệt loại qt nghẽn dòng gây sóng cao đột ngột Mặt khác, quét thường xảy vùng núi hiểm trở, việc lại đo đạc, thu thập tài liệu khó khăn, với phương pháp thính tốn dự báo thơng thường khó dự báo cách có hiệu - Tính xảy thời gian ngắn: Từ lúc bắt đầu có mưa đến lúc kết thúc, qt thường khơng kéo dài ngày (trận 27/6/1990, 27/7/1991 Nậm Lay, 27/7/1991 Nậm Pàn, Nậm Na từ 1h đến 3h ) quét suối Quận Cậy, Phúc Thuận Phổ Yên tỉnh Bắc Thái xảy lúc 23h45' ngày 20/10/1969, kết thúc lúc 1h ngày 21/10/1969, trận có đường q trình mực nước lên xuống dốc - Tỷ lệ vật chất rắn quét lớn: Lượng chất rắn thường chiếm từ đến 10% lượng Tổng lượng quét thường tăng từ 1,1 đến 1,2 lần lượng nước sinh Có thể nói nước quét pha trung gian vật thể lỏng vật thể rắn nên phá hoại lưu tốc dòng gây tượng xói mà làm bồi lắng đá cát sỏi - dọc đường Tính khốc qua liệt.: Do có lưu lượng lớn dòng chảy xiết, đặc biệt nước tích tụ tạo sóng lớn đột ngột nên lớn, vật thể rắn chuyển động va đập làm cho quét có sức tàn phá lớn cơng trình, 3.2 Tiêu chuẩn đánh vật cản giá thiệt đường hại chuyển động quét gây Có thể dùng đặc trưng sau để đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời sở để đưa biện pháp Chiều phòng sâu tránh ngập thiệt nước hại của trận qt: q : Nền móng cơng trình thực vật có mức độ chịu đựng khác ngập nước, nên mức độ thiệt hại tuỳ theo độ sâu ngập nước, độ sâu ngập nước lớn mức độ thiệt hại lớn Thời gian trì quét: Mức độ thiệt hại cơng trình, sở hạ tầng thực vật thường liên quan có tỷ lệ thuận với khoảng Vận thời tốc gian bị nước ngập nước lũ: Vận tốc dòng chảy lớn, nguy hiểm tạo lực xói áp lực thuỷ động lớn, phá huỷ làm yếu độ ổn định cơng trình, đất tự nhiên thảm thực vật Cường suất lũ: Cường suất quét cao sức phá hoại lớn ước tính cường suất lưu lượng dòng sơng, suối sở Tần để cảnh suất báo lũ, lập kế xuất hoạch sơ tán hiện: ảnh hưởng luỹ tích tần suất xuất đo suốt thời đoạn dài sở để quy hoạch, xây dựng biện pháp phòng tránh, xác định loại hoạt động nông nghiệp xây dựng cần phải thực để hạn chế tác động phá hoại quét dùng làm tài liệu quy hoạch khu dân cư 3.3 quy hoạch Những điều khu kiện canh thuận tác lợi cho thích việc nghi xuất với quét quét Việt Nam · Lưu vực điều kiện đủ để hình thành dòng chảy lưu vực thường chịu tác động người việc khai thác gỗ củi, đốt, phá rừng làm nương rẫy, khai thác khoáng sản vô tổ chức dẫn đến bề mặt lưu vực bị rửa trơi mạnh mẽ, tập trung dòng chảy nhanh · Đặc điểm địa hình chia cắt, dẫy núi cao thường có hướng tây bắc - đơng nam gần vng góc với hướng gió mùa đơng bắc - tây nam Các dẫy núi tựa tưòng thành chặn giữ dải hội tụ, tạo tâm mưa lớn Các sơng suối có diện tích lưu vực nhỏ (nhỏ 500 km2) nằm thượng nguồn lưu vực sông, đặc biệt vùng gần tâm mưa lớn · Sườn lưu vực có độ dốc cao từ 15% đến 30%, làm cho cường độ dòng chảy mặt lớn tạo điều kiện 3.3.1 cho Những việc giai xuất đoạn dòng chảy hình thành vượt thấm quét · Mưa lớn hình thành dòng mặt lớn đặc biệt lớn tràn ngập mặt lưu vực nhỏ vùng núi dốc, nơi có độ che phủ thảm thực vật nhỏ bị khai thác mạnh mẽ · Nước mưa hình thành dòng chảy mặt xói mòn rửa trơi bề mặt lưu vực làm tăng đáng kể lượng bùn, cát, rác dòng nước · Nước tập trung đồng thời, đổ nhanh từ sườn dốc lưu vực (thường có độ dốc 20-30%) đổ vào lòng dẫn (thời gian tập trung 1-3 giờ); Dòng có tốc độ xói mạnh, tàn phá vật cản đường chuyển động, tạo lòng dẫn mới, bồi lấp lòng dẫn cũ, làm cho tốc độ truyền phía hạ du nhanh · Dòng xói sâu khu vực cao, bồi lắng bùn, cát, đá, rác vùng trũng dọc đường bãi lầy, đồng ruộng, vườn tược, chí khu dân cư Như vậy, quét tượng thiên tai thường xảy lưu vực nhỏ (diện tích khơng q 300-400 km2) miền núi nơi có độ dốc lớn (trên 15-30%), mức độ khai thác lưu vực lớn lớp phủ thực vật không đáng kể (dưới 10-15%) đến tháng 11 năm 1999 lại bị ảnh hưởng trực tiếp áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến to diện rộng Đặc biệt số địa phương có cường suất lớn như: · Tỉnh Quảng Bình mưa phổ biến từ 600mm đến 800mm, riêng Gia Vòng: 901mm, Lệ Thuỷ: 847mm · Tỉnh Quảng Trị ngày có lượng mưa trung bình 800mm – 1.000mm, riêng Thạch Hãn mưa gần 1.500mm · Tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày (từ 1/11 đênư 6/11/1999) nhiều nơi có mưa 1.000mm, số nơi có mưa 2.000mm; đặc biệt, A Lưới mưa 2.271mm, Huế mưa 2.288mm Lượng mưa 24h (từ 7h ngày đến 7h ngày 3/11/1999) đo 1.384mm · Thành phố Đà Nẵng ngày (từ ngày 1/11 đến 5/11/1999) có mưa 1.000mm · Tỉnh Quảng Nam ngày (từ ngày đến 5/11/1999) có mưa 1.000mm Riêng Hộ An mưa 1.183mm, Nghĩa mưa 1.881mm, Hiên 1.174mm, Tiên Phước mưa 1.257mm · Tỉnh Quảng Ngãi ngày có mưa từ 650 – 800mm vùng đồng khu vực miền núi phổ biến từ 1.000mm đến 1.200mm · Tỉnh Bình Định ngày (từ đến 5/11/1999) có mưa từ 300mm đến 500mm Đây lượng mưa chưa xảy chuỗi số liệu đo đạc 100 năm từ năm 1886 toàn lãnh thổ Việt Nam (Trước đó, số liệu mưa 24h lớn đo Huế ngày 10 tháng 11 năm 1964 731mm) c) Địa hình Địa hình vùng núi Việt nam nói chung dốc, độ dốc lòng sơng lớn, điều kiện thuận lợi để phát sinh quét nơi có địa hình núi cao thường nơi có lượng mưa lớn phân hoá mạnh Qua khảo sát khu vực bị quét cho thấy: Các lưu vực xảy quét thường nơi có dạng đường cong lõm, địa hình bị chia cắt dội, sườn núi dốc (>30%) Độ dốc lòng sơng phần đầu nguồn lớn, tạo điều kiện thuận lợi hình thành qt Mặt cắt dọc sơng nhiều nơi có điểm gãy mà sau điểm vùng thường bị quét ác liệt Sườn núi dốc chuyển đột ngột sang mặt bồn địa đặc trưng địa hình miền Trung Các lưu vực sinh quét thường nhỏ (diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Lũ quét, Lũ quét