Cac tran dong dat

10 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

CÁC TRẬN ĐỘNG ĐẤT TỪ NĂM 1500 ĐẾN NĂM 2005 Ngày Giờ Địa điểm Vĩ độ Kinh độ Số người Cường độ chết (rich.) 34.5 109.7 830.000 ~8 40 36 8.000 ~8 23 tháng 1, 1556 Shaanxi, Trung Quốc 17 tháng 8, 1668 Anatolia, Thổ Nhĩ Kì 26 tháng 1, 1700 Cascadia chuyển từ Northern California sang Vancouver Island tháng 11, 10:16 1755 Lisbon, Bồ Đào Nha ~9 36 -11 16 tháng 12, New Madrid, Missouri, Hoa 8:00 1811 Kỳ 36.6 -89.6 ~8.1 23 tháng 1, New Madrid, Missouri, Hoa 15:00 1812 Kỳ 36.6 -89.6 ~7.8 tháng 2, 1812 9:45 New Madrid, Missouri, Hoa Kỳ 36.6 -89.6 ~8 tháng 6, 1823 8:00 sườn phía nam Kilauea, Hawaii, Hoa Kỳ 19.3 -155 ~7 -121.5 ~6.5 10 tháng 6, phía nam Vịnh San Francisco, 15:30 36.9 1836 California, Hoa Kỳ tháng 6, 1838 c 80.000 ~8.7 Bán đảo San Francisco, California, Hoa Kỳ 37.3 -123.2 ~6.8 35.5 -90.5 ~6.3 tháng 1, 1843 2:45 Marked Tree, Arkansas, Hoa Kỳ tháng 1, 1857 16:24 Fort Tejon, California (San Andreas fault từ Parkfield đến Wrightwood) ~7.9 11.000 ~6.9 16 tháng 12, 21:00 1857 Napoli, Ý 40.3 16 tháng 10, 20:46 1865 San Jose, California, Hoa Kỳ 37.2 121.9 tháng 4, 1868 19.2 -155.5 77 ~7.9 37.7 -122.1 30 ~6.8 21.2 -156.9 36.5 -118 2:25 Hilea, đông nam Hawaii, Hawaii, Hoa Kỳ 21 Tháng 10, 15:53 1868 Hayward, California, Hoa Kỳ 20 tháng 2, 1871 8:42 Molokai, Hawaii, Hoa Kỳ 26 tháng 3, Thung lũng Owens, 10:30 1872 California, Hoa Kỳ ~6.5 ~6.8 27 ~7.6 Ngày Giờ Địa điểm Vĩ độ Kinh độ Số người Cường độ chết (rich.) 15 tháng 12, phía bắc Cascades, 5:40 1872 Washington, Hoa Kỳ 47.9 -120.3 ~7.3 23 tháng 11, 5:00 1873 California-Oregon bờ biển 42.2 -124.2 ~7.3 31 tháng 8, 1886 32.9 -80 37 121.8 27 tháng 10, 21:38 1891 Mino-Owari, Nhật Bản 35.6 136.6 7.273 ~8 19 tháng 4, 10:50 1892 Vacaville, California, Hoa Kỳ 38.5 -121.8 ~6.4 21 tháng 4, 17:43 1892 Winters, California, Hoa Kỳ 38.6 -122 ~6.4 31 tháng 10, 11:08 1895 Charleston, Missouri, Hoa Kỳ 37 -89.4 ~6.6 39.5 144 ~8.5 12 Tháng 6, 11:06 1897 Assam, Ấn Độ 26 91 20 Tháng 6, Calaveras fault, California, 20:14 1897 Hoa Kỳ 37 -121.6 ~6.3 31 Tháng 3, 7:43 38.1 1898 Đảo Mare, California, Hoa Kỳ 122.4 ~6.3 15 tháng , Mendocino County, 7:07 1898 California, Hoa Kỳ 39.3 -123.9 ~6.8 60 -142 7.9 10 Tháng 9, 21:41 1899 Yakutat Bay, Alaska, Hoa Kỳ 60 -142 Tháng 10, 12:28 1900 Đảo Kodiak, Alaska, Hoa Kỳ 57.1 -153.5 7.7 Tháng 3, 1901 36.2 -120.7 6.4 64.7 -148.1 7.3 49 99 8.4 2:51 Charleston, Nam Carolina, Hoa Kỳ 24 Tháng 4, California, California, Hoa 11:36 1890 Kỳ 15 tháng 6, 19:32 1896 Sanriku, Nhật Bản Tháng 9, 1899 0:22 7:45 Cape Yakataga, Alaska, Hoa Kỳ Parkfield, California, Hoa Kỳ 27 Tháng 8, 21:56 1904 Fairbanks, Alaska, Hoa Kỳ Tháng 7, 1905 9:40 Mông Cổ 60 ~7.3 ~6.3 1.500 ~8.3 Ngày Giờ Địa điểm 31 Tháng 1, 15:36 1906 Colombia-Ecuador Vĩ độ Kinh độ 1.000 8.8 18 Tháng 4, San Francisco, California (San Andreas fault 13:12 1906 từ Cape Mendocino đến San Juan Bautista) 3.000 7.8 17 Tháng 8, 0:40 1906 Valparaíso, Chile -33 -72 20.000 8.2 28 Tháng 12, 4:20 1908 Messina, Ý 38.3 15.6 70.000 7.2 tháng 7, 1911 22:00 Đứt gãy Calaveras, California, Hoa Kỳ -81.5 Số người Cường độ chết (rich.) 37.39 -121.8 6.5 Tháng 10, Pleasant Valley, Nevada, Hoa 6:52 1915 Kỳ 40.5 7.1 11 Tháng 10, 14:14 1918 Puerto Rico 18.47 -67.63 Tháng 12, Bán đảo Vancouver, British 8:41 1918 Columbia, Canada 49.62 -125.92 16 Tháng 12, 12:05 1920 Ningxia-Gansu, Trung Quốc 36.6 31 Tháng 1, khơi, Cape Mendocino, 13:17 1922 California, Hoa Kỳ 40.7 -125.55 7.3 10 Tháng 3, 11:21 1922 Parkfield, California, Hoa Kỳ 35.9 6.1 -117.5 105.32 116 200.000 120.9 22 Tháng 1, khơi, Cape Mendocino, 9:04 40.49 -125.32 1923 California, Hoa Kỳ Tháng 9, 1923 2:58 Tháng 3, 1925 2:19 Kanto, Nhật Bản 35.4 139.08 7.5 8.6 7.2 143.000 7.9 47.76 -69.84 6.3 28 Tháng 6, Clarkston Valley, Montana, 1:21 1925 Hoa Kỳ 46.32 -111.52 6.6 29 Tháng 6, Santa Barbara, California, 14:42 1925 Hoa Kỳ 34.3 22 Tháng 10, Vịnh Monterey, California, 12:35 1926 Hoa Kỳ 36.62 -122.35 6.1 22 Tháng 10, Vịnh Monterey, California, 13:35 1926 Hoa Kỳ 36.55 -122.18 6.1 Tháng 3, 1927 9:27 Charlevoix, Quebec, Canada Tango, Nhật Bản 35.8 -119.8 134.92 13 3.020 6.8 7.6 Vĩ độ Kinh độ Số người Cường độ chết (rich.) 22 Tháng 5, 22:32 1927 Tsinghai, Trung Quốc 37.39 102.31 200.000 tháng 11, khơi Lompoc, 13:51 1927 California, Hoa Kỳ 34.92 -121.03 7.1 18 Tháng 11, Grand Banks, Newfoundland, 20:32 44.69 -56.01 1929 Canada 7.3 21 tháng 12, Cedar Mountain, Nevada, 6:10 1932 Hoa Kỳ 7.2 Ngày Giờ tháng 3, 1933 17:31 11 tháng 3, 1933 1:54 Địa điểm Sanriku, Nhật Bản Bờ biển dài, California, Hoa Kỳ 20 tháng 11, 23:21 1933 Baffin Bay, Canada 15 tháng 1, 1934 8:43 tháng 6, 1934 4:47 tháng 11, 1935 6:03 Bihar, Ấn Độ Parkfield, California, Hoa Kỳ Timiskaming, Quebec, Canada 38.51 -118.08 39.22 144.62 7.9 2,990 8.4 115 6.4 33.6 -118 73 -69.98 27.55 87.09 35.9 -120.9 6.1 48.89 -79 6.2 7.4 10.700 8.1 22 tháng 7, 17:09 1937 Salcha, Alaska, Hoa Kỳ 64.49 -146.85 7.3 23 tháng 1, 1938 20.96 -156.18 6.8 10 tháng 11, Shumagin Islands, Alaska, 20:18 1938 Hoa Kỳ 55.33 -158.37 8.2 26 tháng 12, 23:57 1939 Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ 39.77 19 tháng 5, 1940 4:36 32.73 -115.5 tháng 12, 1944 4:35 tháng 4, 1946 12:28 8:32 Maui, Hawaii, Hoa Kỳ Thung lũng Hoàng gia, California, Hoa Kỳ Tonankai, Nhật Bản Đảo Unimak, Alaska, Hoa Kỳ 33.75 39.53 136 52.75 -163.5 23 tháng 6, Bán đảo Vancouver, British 17:13 1946 Columbia, Canada 49.75 -124.5 tháng 8, 1946 19.25 17:51 Cộng hoà Dominican -69 32.700 7.8 7.1 1,223 8.1 165 7.3 7.3 100 Ngày Giờ Địa điểm Vĩ độ Kinh độ 20 tháng 12, 19:19 1946 Nankaido, Nhật Bản 32.5 134.5 16 tháng 10, 2:09 1947 Fairbanks, Alaska, Hoa Kỳ 64.2 -148.3 13 tháng 4, Olympia, Washington, Hoa 19:55 1949 Kỳ 47.1 -122.7 22 tháng 8, 1949 53.62 -133.27 4:01 xem Trận động đất Nisqually 15 tháng 8, Đảo Queen Charlotte, British 14:09 1950 Columbia, Canada 28.5 21 tháng 8, 10:57 1951 Assam-Tibet 19.5 -155.95 21 tháng 7, 11:52 1952 Kona, Hawaii, Hoa Kỳ 34.95 -119.05 96.5 Số người Cường độ chết (rich.) 1,330 7.2 6:17 tháng 7, 1954 11:13 24 tháng 8, 1954 5:51 Kamchatka, Nga 37.03 7.1 8.1 1.526 8.6 6.9 12 tháng 11, Kern County, California, Hoa 16:58 52.76 160.06 1952 Kỳ 29 tháng 3, 1954 8.1 7.3 -3.51 7.9 39.42 -118.53 6.6 39.58 -118.45 6.8 16 tháng 12, Núi Cầu vồng, Nevada, Hoa 11:07 1954 Kỳ 39.32 -118.2 7.1 16 tháng 12, 11:11 1954 Stillwater, Nevada, Hoa Kỳ 39.5 -118 6.8 24 tháng 10, Fairview Peak, Nevada, Hoa 4:10 1955 Kỳ 38 -122.1 tháng 3, 1957 14:22 tháng 12, 1957 3:37 tháng 4, 1958 15:30 10 tháng 7, 1958 6:15 18 tháng 8, 1959 6:37 see Kamchatka earthquakes Spain Thung lũng Dixie, Nevada, Hoa Kỳ Concord, California, Hoa Kỳ Đảo Andreanof, Alaska, Hoa Kỳ Govi-Altay, Mông Cổ Huslia, Alaska, Hoa Kỳ 51.56 -175.39 45.15 99.21 5.4 9.1 30 65.94 -156.37 8.1 7.3 58.37 -136.66 7.7 44.6 -110.64 28 7.3 Ngày Giờ Địa điểm 29 tháng 2, 23:40 1960 Fairweather, Alaska, Hoa Kỳ Vĩ độ Kinh độ 30.5 -9.3 10.000 5.7 5.700 9.5 61.02 -147.65 125 9.2 38.43 139.23 26 7.5 22 tháng 5, Hebgen Lake, Montana, Hoa 19:11 -38.24 -73.05 1960 Kỳ 28 tháng 3, 1964 3:36 16 tháng 6, 1964 4:01 tháng 2, 1965 5:01 Agadir, Maroc Chile Prince William Sound, Alaska, Hoa Kỳ Số người Cường độ chết (rich.) 51.21 -178.5 8.7 29 tháng 4, 15:28 1965 Niigata, Nhật Bản 47.32 -122.33 28 tháng 6, 1966 35.88 -120.49 6.1 12 tháng 9, Seattle-Tacoma, Washington, 16:41 39.38 -120.22 1966 Hoa Kỳ 5.9 10 tháng 12, 22:51 17.39 1967 Parkfield, California, Hoa Kỳ 6.3 tháng 10, 1969 4:26 6:19 Đảo Rat, Alaska, Hoa Kỳ Truckee, California, Hoa Kỳ 73.77 38.3 -122.76 6.5 5.7 66.000 7.9 31 tháng 5, 20:23 1970 Koyna, Ấn Độ -9.25 -78.84 31 tháng 7, Santa Rosa, California, Hoa 17:08 1970 Kỳ -1.49 -72.56 tháng 2, 1971 14:00 34.4 -118.39 65 6.7 tháng 2, 1975 11:36 40.72 122.73 10.000 tháng 8, 1975 20:20 Peru Colombia San Fernando, California, Hoa Kỳ 29 tháng 11, 14:47 1975 Haicheng, Trung Quốc 39.5 -121.39 7.2 -89.14 23.000 7.5 27 tháng 7, sườn núi phía nam 19:42 1976 Kilauea, Hawaii, Hoa Kỳ 39.61 117.89 242.419 7.6 tháng 8, 1979 37.11 -121.52 tháng 2, 1976 9:01 17:05 Oroville, California, Hoa Kỳ Guatemala 19.45 -155.03 5.8 15.3 5.7 Ngày Giờ Địa điểm 15 tháng 10, 23:17 1979 Tangshan, Trung Quốc Vĩ độ Kinh độ Số người Cường độ chết (rich.) 32.82 -115.65 6.4 24 tháng 1, Coyote Lake, California, Hoa 19:00 37.71 -121.73 1980 Kỳ 5.8 25 tháng 5, Thung lũng Hoàng gia, 16:33 1980 California, Hoa Kỳ 37.6 -118.83 6.1 25 tháng 5, Livermore, California, Hoa 16:49 1980 Kỳ 37.65 -118.9 5.9 May 25, 1980 19:44 Hồ Mammoth, California, Hoa Kỳ 37.55 -118.82 5.8 May 27, 1980 14:50 Hồ Mammoth, California, Hoa Kỳ 37.48 -118.8 November 8, Mammoth Lakes, California, 10:27 1980 Hoa Kỳ 41.12 -124.67 7.2 Mammoth Lakes, California, Hoa Kỳ 36.23 -120.32 6.5 October 28, Gorda Plate, California, Hoa 14:06 1983 Kỳ 44.09 -113.8 May 2, 1983 23:42 November 16:13 19.44 155.38 16, 1983 Coalinga, California, Hoa Kỳ April 24, 1984 6.7 37.3 -121.71 6.2 November 18:08 23, 1984 Kaoiki, Hawaii, Hoa Kỳ 37.45 -118.6 5.7 September Morgan Hill, California, Hoa 13:17 19, 1985 Kỳ 18.44 -102.36 December 23, 1985 21:15 5:16 Borah Peak, Idaho, Hoa Kỳ 9.500 Round Valley, California, Hoa 62.16 -124.31 Kỳ 6.8 May 7, 1986 22:47 Michoacán, Mexico 51.56 -174.81 Nahanni, Northwest Territories, Canada 33.97 -116.78 6.1 Andreanof Islands, Alaska, Hoa Kỳ 37.53 -118.43 6.2 July 8, 1986 9:20 July 21, 1986 14:42 October 1, north Palm Springs, 14:42 1987 California, Hoa Kỳ 34.06 -118.13 November Chalfant Valley, California, 19:23 30, 1987 Hoa Kỳ 58.84 -142.6 5.9 7.9 Ngày Giờ January 22, 1988 0:35 January 22, 1988 3:57 Địa điểm 22:35 6.3 -19.88 133.83 6.4 -19.9 133.83 6.6 57.26 -142.75 7.8 48.06 -71.27 5.9 Gulf of Alaska Tennant Creek, Úc November 23:46 25, 1988 Tennant Creek, Úc December 7, 7:41 1988 Gulf of Alaska 40.93 October 18, 0:04 1989 Saguenay, Quebec, Canada 37.14 -121.76 December 25, 1989 14:24 June 28, 1991 1:43 Số người Cường độ chết (rich.) Whittier Narrows, California, -19.87 133.78 Hoa Kỳ January 22, 12:04 1988 Tennant Creek, Úc March 6, 1988 Vĩ độ Kinh độ Spitak, Armenia Loma Prieta, California, Hoa Kỳ August 17, 22:17 1991 Ungava, Quebec, Canada 44.11 25.000 6.8 63 6.9 60.07 -73.54 34.25 -117.95 5.6 41.79 -125.58 7.1 April 23, 1992 4:50 Sierra Madre, California, Hoa 33.87 -116.55 Kỳ 6.1 April 25, 1992 18:06 Honeydew, California, Hoa Kỳ 40.38 -124.05 7.2 April 26, 1992 7:41 Joshua Tree, California, Hoa Kỳ 40.55 -124.29 6.5 April 26, 1992 11:18 Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ 40.44 -124.43 6.7 June 28, 1992 11:57 offshore, Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ 34.2 -116.52 June 29, 1992 10:14 offshore, Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ 36.77 -116.32 September 2, 0:16 1992 Landers, California, Hoa Kỳ 11.77 -87.35 September Little Skull Mountain, 22:25 29, 1993 Nevada, Hoa Kỳ 18.08 January 17, 12:30 1994 Nicaragua 34.18 -118.56 76.52 7.3 5.7 116 7.7 9.748 6.2 60 6.7 Ngày Giờ Địa điểm Vĩ độ Kinh độ June 9, 1994 0:33 Latur-Killari, Ấn Độ -13.86 -67.49 September 1, Northridge, California, Hoa 15:15 1994 Kỳ 40.38 -125.78 January 16, 20:46 1995 Bolivia 8.2 7.1 5.502 6.9 38 5.8 -2.94 142.58 2.183 January 25, 18:19 1999 Jabalpur, Ấn Độ 4.45 -75.65 1.185 6.2 August 17, 1999 40.77 30 17.118 7.6 2.400 7.7 May 21, 1997 22:51 July 17, 1998 8:49 0:01 Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ Kobe, Nhật Bản New Guinea 34.57 135.03 Số người Cường độ chết (rich.) 23.07 80.12 September 17:47 20, 1999 Colombia 23.82 120.86 October 16, 9:46 1999 Izmit, Thổ Nhĩ Kỳ 34.56 -116.44 November 16:57 12, 1999 Chi-Chi, Đài Loan 40.82 31.23 7.2 894 September 3, Hector Mine, California, Hoa 8:36 38.38 -122.41 2000 Kỳ November 16, 2000 4:54 Duzce, Thổ Nhĩ Kỳ -4 13.04 -88.66 January 26, 2001 23.39 3:16 New Ireland, Papua New Guinea February 28, 18:54 2001 El Salvador June 23, 2001 20:33 March 25, 2002 14:56 April 20, 2002 10:50 Gujarat, Ấn Độ see 2001 Gujarat Earthquake Olympia, Washington, Hoa Kỳ November 3, 22:12 2002 coastal Peru 152.33 January 13, 17:33 2001 Napa, California, Hoa Kỳ 70.23 7.2 844 7.7 20.085 7.7 47.11 -122.6 6.8 -16.3 -73.55 75 8.4 36.06 69.32 1.000 6.1 44.51 -73.7 63.52 -147.44 5.2 7.9 Ngày Giờ May 21, 2003 18:44 Địa điểm Hindu Kush Region, Afghanistan September 19:50 25, 2003 Au Sable Forks, New York Vĩ độ Kinh độ 36.96 3.63 Số người Cường độ chết (rich.) 2.266 6.8 41.82 143.91 8.3 November Denali National Park, Alaska, 06:43 51.15 178.65 17, 2003 Hoa Kỳ 7.8 December 22, 2003 19:15 December 26, 2003 01:56 Boumerdes, Algérie Hokkaido, Nhật Bản 35.71 -121.10 29.00 58.31 6.6 31.000 6.6 September 17:15 28, 2004 Rat Islands, Alaska, Hoa Kỳ 35.81 -120.37 December 26, 2004 00:58 3.30 95.87 283.106 9.0 March 28, 2005 16:09 2.07 97.01 1.313 8.7 San Simeon, California, Hoa Kỳ southeastern Iran Tổng cộng (Ths Nguyễn Hoài Nam – tổng hợp) 6.0 2.314.386 người
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac tran dong dat , Cac tran dong dat