b btm 003081 tt

4 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

B-BTM-003081-TT: Cung cấp thơng tin, tư liệu khí tượng thuỷ văn Cung cấp thơng tin, tư liệu khí tượng thuỷ văn Số hồ sơ: B-BTM-003081-TT Cơ quan thống kê: Bộ Tài ngun Mơi trường - Cục Khí tượng Thuỷ văn Biến đổi khí hậu Thơng tin Lĩnh vực thống kê: Khí tượng, thuỷ văn Cơ quan có thẩm quyền định: Bộ Tài nguyên Môi trường Cơ quan người Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực (nếu có): Cơ quan trực tiếp thực Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thuỷ văn TTHC: Cơ quan phối hợp (nếu có): khơng Cách thức thực hiện: Trụ sở quan hành Thời hạn giải quyết: Thời gian theo thoả thuận Đối tượng thực hiện: Tất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Phí tài liệu khí Phí tài liệu khí tượng: (đơn vị Thơng tư tượng tính phí 1.000 đ) Quy định a) Mức phí tính theo yếu tố khai mức thu, thác cho lần/ 1năm : + Tài liệu khí tượng bề mặt: 200 + Tài liệu khí tượng cao khơng: * Tài liệu tính theo yếu tố đo, 16 mặt đẳng áp: 680 * Tài liệu Ơzơn xạ cực tím: 350 * Tài liệu bảng số liệu mực độ cao: 130 b) Mức phí tính theo bảng biểu yếu tố khai thác lần/ vụ : Tài liệu khí tượng nơng nghiệp: 180 c) Mức phí tính theo bảng biểu yếu tố khai thác cho lần/ đồ 1/4 B-BTM-003081-TT: Cung cấp thơng tin, tư liệu khí tượng thuỷ văn file ảnh: + Tài liệu Ra đa thời tiết dạng đồ: 80 + Tài liệu Ra đa thời tiết dạng file ảnh: 2/4 Phí tài liệu mơi trường Phí tài liệu mơi trường: a) Mức phí tính theo yếu tố khai thác cho lần/ 1năm: + Tài liệu môi trường không khí tự động: 720 + Tài liệu mơi trường nước mưa, bụi lắng: 140 + Tài liệu môi trường nước sông, hồ: 100 + Tài liệu môi trường nước biển ven bờ: 110 b) Mức phí tính theo yếu tố khai thác cho lần / mùa: + Tài liệu đo độ mặn : 150 Thông tư Quy định mức thu, Phí tài liệu thủy văn Mức phí tính theo yếu tố khai thác Thơng tư cho lần/ 1năm Quy định a) vùng sông không ảnh hưởng mức thu, thuỷ triều : + Tài liệu chỉnh biên thuỷ văn: 280 + Tài liệu sổ gốc đo mực nước, lưu lượng chất lơ lửng, đo sâu: 280 b) Thuỷ văn vùng sông ảnh hưởng thuỷ triều: + Tài liệu chỉnh biên thuỷ văn: 300 + Tài liệu sổ gốc đo mực nước lưu lượng chất lơ lửng, đo sâu: 300 Phí tài liệu khí Phí tài liệu khí tượng thuỷ văn tượng thủy biển: văn biển a) Mức phí tính theo yếu tố khai thác cho lần/ 1năm: + Tài liệu khí tượng hải văn ven bờ: 220 b) Mức phí tính theo yếu tố khai thác cho lần/ đợt/ 1năm): +Tài liệu khảo sát khí tượng thuỷ văn biển: 2000 Thông tư Quy định mức thu, Phí điều tra khảo sát thủy văn Thơng tư Quy định mức thu, Phí điều tra khảo sát thuỷ văn: (Mức phí tính theo yếu tố khai thác cho lần/ đợt/ 1năm) + Tài liệu khảo sát thuỷ văn: 90 + Tài liệu tuyến khảo sát mực nước, nhiệt độ nước: 90 B-BTM-003081-TT: Cung cấp thơng tin, tư liệu khí tượng thuỷ văn + Tài liệu tuyến khảo sát độ mặn: 60 Kết việc thực TTHC: Văn xác nhận thông tin tư liệu (kèm theo văn xác nhận) Các bước Tên Mô tả bước bước bước Nộp hồ sơ: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cung cấp thơng tin, tư liệu khí tượng thuỷ văn chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn quan có thẩm quyền giải nộp Trung tâm Tư liệu khí tượng thuỷ văn, thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia bước Trung tâm Tư liệu khí tượng thuỷ văn chịu trách nhiệm tiếp nhận; cung cấp thông tin, tư liệu khí tượng thuỷ văn xác nhận việc cung cấp thông tin, tư liệu văn bước Trường hợp hồ sơ thủ tục không hợp lệ, trả lời văn nêu rõ lý Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy giới thiệu công văn xin khai thác thông tin tư liệu (nếu tổ chức); chứng minh thư giấy tờ tuỳ thân chứng tỏ nhân thân (nếu cá nhân) - Phiếu yêu cầu cấp thơng tin, tư liệu khí tượng thuỷ văn Số hồ sơ: (sao y chính) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Phiếu yêu cầu phục vụ tư liệu (mẫu 1) Văn qui định Quy chế Giao nộp, lưu trữ, bả Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Căn pháp lý TTHC (4) Bộ(4) 3/4 Nghị định số 24/CP ngày 19/03 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ Quy chế Giao nộp, lưu trữ, bả Thông tư số 23/2009/TT-BTC ng B-BTM-003081-TT: Cung cấp thơng tin, tư liệu khí tượng thuỷ văn Tài liệu gửi kèm (7) Mau 1-cung cap Thong tin tu lieu 2.doc 139,50 kB Mẫu phí quản lý tư liệu.doc 237,50 kB Mẫu phí quản lý tư liệu.doc 237,50 kB Mẫu phí quản lý tư liệu.doc 237,50 kB Mẫu phí quản lý tư liệu.doc 237,50 kB Mẫu phí quản lý tư liệu.doc 237,50 kB Cung cap thong tin tu lieu.doc 31,00 kB 4/4 ... 23/2009 /TT- BTC ng B- BTM- 003081- TT: Cung cấp thơng tin, tư liệu khí tượng thuỷ văn Tài liệu gửi kèm (7) Mau 1-cung cap Thong tin tu lieu 2.doc 139,50 kB Mẫu phí quản lý tư liệu.doc 237,50 kB Mẫu... nước: 90 B- BTM- 003081- TT: Cung cấp thơng tin, tư liệu khí tượng thuỷ văn + Tài liệu tuyến khảo sát độ mặn: 60 Kết việc thực TTHC: Văn xác nhận thông tin tư liệu (kèm theo văn xác nhận) Các b ớc Tên... nộp, lưu trữ, b Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Căn pháp lý TTHC (4) B (4) 3/4 Nghị định số 24/CP ngày 19/03 Pháp lệnh Khai thác B o vệ Quy chế Giao nộp, lưu trữ, b Thông tư
- Xem thêm -

Xem thêm: b btm 003081 tt , b btm 003081 tt