Bài tập học kỳ luật hình sự 2

9 1,812 139
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 23:18

Để được A cung cấp tiền bạc cho việc ăn chơi, B (16 tuổi 3 tháng) rủ K, N (đều 15 tuổi) tổ chức liên hoan. B lén bỏ thuốc ngủ vào cốc nước uống của K và N làm cho K, N ngủ say để A quan hệ tình dục với cả hai người này. Vụ việc sau đó bị phát hiện, A và B bị bắt.Câu hỏi:1.Xác định tội danh và khung hình phạt đối với hành vi phạm tội của A và B. (2,5 điểm)2.Hình phạt nặng nhất mà B có thể phải chịu là bao nhiêu năm tù? (1,5 điểm)3.Giả sử, A vừa chấp hành xong hình phạt 3 năm tù về tội cướp giật tài sản (khoản 1 Điều 171) được 01 năm lại thực hiện hành vi phạm tội nêu trên thì trường hợp phạm tội của A là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? (1,5 điểm)4.Giả sử, khi A quan hệ tình dục với K, N, B đã dùng điện thoại chụp ảnh. Hai tháng sau, A không chu cấp tiền bạc cho B nữa. B dùng những bức ảnh này kèm theo yêu cầu A chuyển vào tài khoản cho B 20 triệu đồng nếu không muốn vụ việc bị phát hiện. A chưa kịp chuyển tiền thì B bị bắt. Hành vi này của B có phạm tội không? Tội gì? Tại sao? (1,5 điểm) MỤC LỤC MỤC LỤC .1 II.Giải tình huống: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Sự Việt Nam Nxb CAND, Hà Nội - 2017 I.Tình Bài tập số 1: Để A cung cấp tiền bạc cho việc ăn chơi, B (16 tuổi tháng) rủ K, N (đều 15 tuổi) tổ chức liên hoan B bỏ thuốc ngủ vào cốc nước uống K N làm cho K, N ngủ say để A quan hệ tình dục với hai người Vụ việc sau bị phát hiện, A B bị bắt Câu hỏi: Xác định tội danh khung hình phạt hành vi phạm tội A B (2,5 điểm) Hình phạt nặng mà B phải chịu năm tù? (1,5 điểm) Giả sử, A vừa chấp hành xong hình phạt năm tù tội cướp giật tài sản (khoản Điều 171) 01 năm lại thực hành vi phạm tội nêu trường hợp phạm tội A tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? (1,5 điểm) Giả sử, A quan hệ tình dục với K, N, B dùng điện thoại chụp ảnh Hai tháng sau, A không chu cấp tiền bạc cho B B dùng ảnh kèm theo yêu cầu A chuyển vào tài khoản cho B 20 triệu đồng không muốn vụ việc bị phát A chưa kịp chuyển tiền B bị bắt Hành vi B có phạm tội khơng? Tội gì? Tại sao? (1,5 điểm) II.Giải tình huống: Xác định tội danh khung hình phạt hành vi phạm tội Avà B a Tội danh A: A phạm Tội hiếp dâm người 16 tuổi - Điều 142 Bộ luật Hình 2015 có đủ dấu hiệu cấu thành Tội hiếp dâm người 16 tuổi, cụ thể: Theo khoản Điều 142 Bộ luật hình 2015 : Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực lợi dụng tình trạng khơng thể tự vệ nạn nhân thủ đoạn khác giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi trái với ý muốn họ Tội có dấu hiệu cấu thành tội phạm sau: – Chủ thể: khung hình phạt cao quy định khoản Điều 142 bảy năm tù, thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng nên người từ đủ 16 tuổi trở lên thực hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình Ở A thỏa mãn dấu hiệu chủ thể tội hiếp dâm – Khách thể: Hành vi giao cấu A lúc K, N(đều 15 tuổi ) ngủ say (không K,N đồng ý) xâm phạm quyền bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự trẻ em, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến phong mỹ tục đồng thời, gây ảnh hưởng xấu đến phát triển bình thường tâm, sinh lý trẻ em – Hành vi khách quan: hành vi khách quan Tội hiếp dâm người 16 tuổi hành vi sau: Hành vi dùng vũ lực thông thường làm để buộc nạn nhân phải kẻ công giao cấu thực hành vi tình dục khác như: Vật lộn, giữ chân tay, bịp mồm, bóp cổ, đánh đấm, trói v.v… Những hành vi chủ yếu làm tê liệt kháng cự người bị hại để người phạm tội thực việc giao cấu hành vi tình dục khác Tuy nhiên, thực tế có trường hợp người phạm tội dùng vũ lực tới mức làm cho người bị hại bất tỉnh chưa bị chết sau người phạm tội thoả mãn dục vọng, người bị hiếp chết người phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình tội giết người, tội hiếp dâm mà họ thực Đe doạ dùng vũ lực hành vi người dùng lời nói hành động uy hiếp tinh thần người khác, làm cho người bị đe doạ sợ hãi như: doạ giết, doạ đánh, doạ bắn… làm cho người bị hại sợ hãi phải người phạm tội giao cấu thực hành vi tình dục khác trái với ý muốn Điều luật không quy định đe doạ dùng vũ lực tức khắc, nên hiểu hành vi đe doạ dùng vũ lực quy định bao gồm trường hợp đe doạ dùng vũ lực tức khắc trường hợp đe doạ dùng vũ lực sau cách thời gian Lợi dụng tình trạng khơng thể tự vệ nạn nhân trường hợp nạn nhân rơi vào tình trạng bị người khác giao cấu khơng thể chống cự lại Tình trạng này, người phạm tội tạo từ nạn nhân việc lợi dụng nạn nhân bại liệt, bệnh tật để thực hành vi Thủ đoạn khác thủ đoạn hành vi quy định cấu thành ( dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng tự vệ nạn nhân) Đây quy định mở nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm Những thủ đoạn mà người phạm tội thực lợi dụng phải thủ đoạn nhằm đưa người bị hại lâm vào tình trạng khơng khả làm chủ thân như: cho uống thuốc kích dục lợi dụng hiểu biết nạn nhân để thực hành vi giao cấu,quan hệ tình dục trái với ý muốn nạn nhân Trong trường hợp này, hành vi khách quan A hành vi lợi dụng tình trạng tự vệ K,N để giao cấu Vì K,N bị cho uống thuốc ngủ dẫn đến ngủ say nhận thức A thực hành vi giao cấu với K,N – Độ tuổi người bị hại: người bị hại Tội hiếp dâm người 16 tuổi phải người từ 16 16 tuổi Ở K,N 15 tuổi nên A phạm Tội hiếp dâm người 16 tuổi Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình (TNHS) theo quy định điều 12 BLHS , người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phải chịu TNHS tội đặc biệt nghiêm trọng có tội phạm quy định Điều 142, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình tội phạm, trừ trường hợp tội phạm mà BLHS có quy định khác Như cần A từ đủ 14 tuổi trở lên bị truy cứu TNHS bị xử lý hình tội phạm này, khác mức độ hình phạt áp dụng tùy theo độ tuổi thực tế A thực hành vi phạm tội Trong tình không xét đến trường hợp A 14 tuổi , A 14 tuổi hành vi A không thuộc phạm vi xử lý BLHS , theo quy định pháp luật chuyển hồ sơ giải theo thủ tục hành biện pháp xử lý hành khác , tình khơng xét trường hợp A 14 tuổi, nên giả thiết trường hợp A từ đủ 14 tuổi trở lên, có trường hợp + Trường hợp A từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi + Trường hợp A từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi + Trường hợp A từ đủ 18 tuổi trở lên trường hợp A đáp ứng lực chủ thể tội phạm ( mặt chủ thể ), đủ tuổi bị truy cứu TNHS xử lý hình theo quy định BLHS hành b Tội danh B B bỏ thuốc ngủ vào cốc nước k N, làm cho K N ngủ say để A thực hành vi giao cấu với K N cách dễ dàng Hành vi B hành vi giúp sức, tạo điều kiện cho A thực hành vi giao cấu Vì B đồng phạm với A Tội hiếp dâm người 16 tuổi với vai trò người giúp sức Lỗi A B phạm tội lỗi cố ý : Căn điều 10 BLHS 2015 sửa đổi năm 2017 Điều 10 Cố ý phạm tội Cố ý phạm tội phạm tội trường hợp sau đây: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu hành vi mong muốn hậu xảy ra; Người phạm tội nhận thức rõ hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu hành vi xảy ra, khơng mong muốn có ý thức để mặc cho hậu xảy Đối chiếu với trường hợp nêu trên, ta có số nhận định sau: - Thứ nhất, A B nhận thức hành vi nguy hiểm cho xã hội – hành vi B bỏ thuốc ngủ vào cốc nước K N (15 tuổi ) để A xâm hại K N - Thứ hai, A B hồn tồn có khả để dừng việc phạm tội lại.Trong trường hợp này, A B chắn nhận thức hậu cố tình thực việc phạm tội Kết luận: A B có lỗi cố ý theo quy định khoản Điều 10 BLHS 2015 sửa đổi 2017 Khung hình phạt hành vi phạm tội Avà B Trong trường hợp B giúp sức để A quan hệ tình dục với hai người K N (đều 15 tuổi) Căn điều 52 BLHS 2015 Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình Điều 52 Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình Chỉ tình tiết sau tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: a) Phạm tội có tổ chức; b) Phạm tội có tính chất chun nghiệp; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; d) Phạm tội có tính chất đồ; đ) Phạm tội động đê hèn; e) Cố tình thực tội phạm đến cùng; g) Phạm tội 02 lần trở lên; h) Tái phạm tái phạm nguy hiểm; i) Phạm tội người 16 tuổi, phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên; k) Phạm tội người tình trạng khơng thể tự vệ được, người khuyết tật nặng khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả nhận thức người lệ thuộc mặt vật chất, tinh thần, công tác mặt khác; l) Lợi dụng hồn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh khó khăn đặc biệt khác xã hội để phạm tội; m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác để phạm tội; n) Dùng thủ đoạn, phương tiện có khả gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội; o) Xúi giục người 18 tuổi phạm tội; p) Có hành động xảo quyệt hãn nhằm trốn tránh che giấu tội phạm Các tình tiết Bộ luật quy định dấu hiệu định tội định khung hình phạt khơng coi tình tiết tăng nặng Ở trường hợp có dấu hiệu phạm tội động đê hèn Tội phạm thực có động thúc đẩy, động đê hèn tình tiết tăng nặng ảnh hưởng đến định hình phạt B muốn A cung cấp tiền bạc cho việc ăn chơi thực hành vi phạm tội xâm hại đến K N Phạm tội người 16 tuổi K N ( 15 tuổi) Phạm tội người tình trạng khơng thể tự vệ được: K N bị B bỏ thuốc ngủ vào cốc nước uống làm cho ngủ say khơng biết gì, khơng thể phản kháng , khơng thể chống cự A dễ dàng xâm hại tình dục K N Căn điểm e khoản điều 142 BLHS 2015 Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Có tính chất loạn ln; b) Làm nạn nhân có thai; c) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương thể từ 31% đến 60%; d) Gây rối loạn tâm thần hành vi nạn nhân từ 11% đến 45%; đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Đối với 02 người trở lên; h) Tái phạm nguy hiểm Như khung hình phạt màA B phải chịu từ 12 năm đến 20 năm tù Mức hình phạt áp dụng A tùy thuộc vào độ tuổi thực tế A thực hành vi phạm tội +Nếu A từ đủ 18 tuổi trở lên mức hình phạt A theo quy định khung hình phạt điều luật, tức từ 12 năm đến 20 năm tù Căn điều 101 BLHS 2015 : + Nếu A từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi theo khoản điều 101, khung hình phạt quy định tù có thời hạn nên mức hình phạt áp dụng với A không phần mức phạt tù mà điều luật quy định , tức hình phạt áp dụng với A không 10 năm; +Nếu A từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi : mức hình phạt A cao không 18 năm tù Hình phạt nặng mà B phải chịu hành vi phạm tội B 16 tuổi tháng khoản điều 12 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 B phải chịu trách nhiệm tội phạm Nếu A phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều 142 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 B với vai trò người giúp sức phạm tội theo khoản khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù Căn điều 58 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Quyết định hình phạt trường hợp đồng phạm : Khi định hình phạt người đồng phạm, Tòa án phải xét đến tính chất đồng phạm, tính chất mức độ tham gia phạm tội người đồng phạm Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng loại trừ trách nhiệm hình thuộc người đồng phạm nào, áp dụng người Căn điều 52 BLHS 2015 Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình Tình tiết tăng nặng động đê hèn B muốn A cung cấp tiền ăn chới ( điểm đ Khoản điều 52 BLHS 2015); phạm tội người 16 tuổi K N 15 tuổi ( điểm I khoản điều 52 BLHS 2015), Phạm tội người tình trạng tự vệ được: K N (điểm k khoản điều 52 BLHS 2015) Hình phạt nặng B phải chịu 20 năm tù,tuy nhiên, B 16 tuổi tháng, nghĩa B người chưa thành niên phạm tội Về hình phạt với người chưa thành niên phạm tội khoản điều 101 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 101 Tù có thời hạn Mức phạt tù có thời hạn áp dụng người 18 tuổi phạm tội quy định sau: Đối với người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội, điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân tử hình, mức hình phạt cao áp dụng khơng q 18 năm tù; tù có thời hạn mức hình phạt cao áp dụng khơng q ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định; Như vậy, hình phạt nặng mà B phải chịu 15 năm tù Trường hợp phạm tội A tái phạm : -A vừa chấp hành xong hình phạt năm tù tội cướp giật tài sản (khoản Điều 171) thuộc loại tội phạm nghiêm trọng điểm B khoản điều BLHS -Được 01 năm lại thực hành vi phạm tội nêu A chưa xóa án tích điểm b khoản điều 70 BLHS 2015 -A tiếp tục phạm tội trường hợp thuộc khoản điều 142 loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng điểm d khoản điều BLHS 2015 -Căn khoản điều 53 BLHS 2015 Điều 53 Tái phạm, tái phạm nguy hiểm Tái phạm trường hợp bị kết án, chưa xóa án tích mà lại thực hành vi phạm tội cố ý thực hành vi phạm tội tội phạm nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng vô ý Tái phạm việc lặp lại hành vi phạm tội, nghĩa trước thực hành vi phạm tội Tuy nhiên trường hợp thực hành vi phạm tội xem tái phạm quy định Điều luật Cụ thể để đảm bảo tái phạm phải đảm bảo điều kiện: (1) Đã bị kết án chưa xóa án tích (2) Phạm tội cố ý phạm tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vô ý Như có trường hợp loại trừ sau tái phạm: - Thực hành vi phạm tội chưa bị kết án bị kết án xóa án tích; - Phạm tội nghiêm trọng, nghiêm trọng vô ý Vậy trường hợp phạm tội A tái phạm thỏa mãn đủ điều kiện bị kết chưa xóa án tích ; Phạm tội cố ý không thuộc trường hợp loại trừ tái phạm Trong trường hợp B phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định Khoản Điều 170 Tội cưỡng đoạt tài sản : Người đe dọa dùng vũ lực có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm Tội có dấu hiệu cấu thành tội phạm sau: – Chủ thể: mức hình phạt cao khoản Điều 170 năm tù, thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng nên người từ đủ 16 tuổi trở lên thực hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình B 16 tuổi tháng nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình tội cưỡng đoạn tài sản – Khách thể: tội xâm phạm đến khách thể quyền sở hữu tài sản người bị hại B uy hiếp A buộc A đưa 20 triệu xâm phạm đến quyền sở hữu số tiền 20 triệu A Hành vi khách quan: +) Hành vi đe doạ dùng vũ lực: Đe doạ dùng vũ lực hành vi dược thực cử chỉ, hành động lời nói, dù thực hình thức việc dùng vũ lực khơng xảy tức khắc +) Hành vi dùng thủ đoạn khác để uy hiếp tinh thần người bị hại nằm chiếm đoạt tài sản: Ngoài hành vi đe doạ dùng vũ lực người có trách nhiệm tài sản nhằm chiếm đoạt tài sản, người phạm tội thực thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người có trách nhiệm tài sản để chiếm đoạt tài sản Ở B dựa vào clip quay để uy hiếp A mặt tinh thần (dọa công khai clip để người biết hành vi A) A sợ, khơng lựa chọn khác phải đưa 20 triệu cho B Mặt chủ quan B thực tội phạm với lỗi cố ý Mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản A dấu hiệu cấu thành tội phạm Về nguyên tắc mục đích chiếm đoạt tài sản phải có trước hành vi đe dọa dùng vũ lực thủ đoạn uy hiếp tinh thần khác Nhưng có trường hợp chuyển hóa tội phạm, có nghĩa người phạm tội thực tội phạm khác sau lại xuất mục đích chiếm đoạt tài sản Vì tội cưỡng đoạt có cấu thành hình thức (khơng u cầu hậu chiếm đoạt tài sản dấu hiệu bắt buộc) nên sau B có hành vi uy hiếp buộc A đưa 20 triệu, tội phạm hoàn thành Như vậy, giai đoạn phạm tội mà A thực giai đoạn tội phạm hoàn thành DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Sự Việt Nam Nxb CAND, Hà Nội - 2017 Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 ... THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Sự Việt Nam Nxb CAND, Hà Nội - 20 17 Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20 15 sửa đổi bổ sung năm 20 17 ... phạm Tội hiếp dâm người 16 tuổi - Điều 1 42 Bộ luật Hình 20 15 có đủ dấu hiệu cấu thành Tội hiếp dâm người 16 tuổi, cụ thể: Theo khoản Điều 1 42 Bộ luật hình 20 15 : Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực... sức phạm tội theo khoản khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù Căn điều 58 BLHS 20 15 sửa đổi bổ sung 20 17 Quyết định hình phạt trường hợp đồng phạm : Khi định hình phạt người đồng phạm, Tòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ luật hình sự 2, Bài tập học kỳ luật hình sự 2