CÁCH LUYỆN từ VỰNG TIẾNG ANH

9 154 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 22:04

Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) CÁCH LUYỆN TỪ VỰNG TIẾNG ANH VOCABULARY PRACTICE A Lý chọn đề tài Đặt vấn đề: Ngày nay, tiếng Anh thực trở thành ngôn ngữ Quốc tế, nhiều quốc gia giới nói hiểu tiếng Anh Có khoảng 350 triệu người nói tiếng Anh với tư cách tiếng mẹ đẻ, có số lượng người tương đương dùng tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai Tiếng Anh phương tiện thông tin quan trọng nhiều quốc gia giới Khoảng 75 % thư tín quốc tế viết tiêng Anh Tiếng Anh ngôn ngữ 44 quốc gia nhiều nước, tiếng Anh ngôn ngữ kinh doanh thương mại kỹ thuật, kiến thức phát minh khám phá nước truyền bá sang nước khác tiếng Anh để mạng lại lợi ích cho cộng đồng giới Hơn nữa, khơng nắm bắt ngun lý khoa học mà lại khơng có kiến thức ngơn ngữ Chính việc hiểu biết tiếng Anh điều cần thiết kỷ nguyên bùng nổ thông tin Việt Nam trở thành quốc gia nói tiếng Anh với bùng nổ thông tin khoa học công nghệ đại Tiếng Anh đến Việt Nam luồng gió đón nhận hồ hởi vào khởi sắc riêng kinh tế chuyển biến đất nước đường hội nhập- “Cơng nghiệp hố-hiện đại hố” “Biết thêm ngoại ngữ sống thêm đời” Mác nói Hơn có gương lớn ngoại ngữ Bác Hồ kínhh u Người bơn ba khắp châu biển tìm đường cứu nước Ngoại ngữ đường Bác yếu tố vô quan trọng để giúp Người thành công Đi đến đâu, xứ nào, Người có gắng học tiếng người xứ để học hỏi, lao động giao tiếp Học ngoại ngữ đòi hỏi khổ luyện Người thành công Mỗi ngoại ngữ xa lạ với khơng phải ruột thịt Hơn nữu tiếng Anh thứ tiếng để sử dụng nhiều người nhiều đất nước nhiều văn hố, trở nên phong phú Tiếng Anh bao gồm nhiều từ ngữ, ý kiến ý tưởng, hiểu biết sâu sắc ngôn ngữ làm phong phú trí óc ta, giúp ta diễn đạt ý tưởng tốt hơn, suy nghĩ tốt hơn, hiểu biết đất nước văn hoá Anh nói riêng đất nước khác giới Với tất lý đây, tiếng Anh trở thành môn học quan trọng trường phổ thông Biết tiếng Anh điều khó, để hiểu biết sâu sắc vận dụng cơng cụ giao tiếp, phục vụ cho mục đích điều khó khăn nhiều Đặc biệt học sinh khối 6, môn học mới, học sinh phải tiếp cận với đất nước khác, văn hóa xa lạ Điều đòi hỏi người thầy phải đổi phương pháp nhằm nâng cao chất lượng chung Trong hoạt động dạy học lớp, luyện tập từ vựng ( Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) Vocabulary practice ) phần vô quan trọng dạy Vậy phải làm ? Là giáo viên giảng dạy tiếng Anh lớp nhiều năm qua xin đưa ý kiến vấn đề luyện tập từ vựng ( Vocabulary practice ) B Nội Dung I Đối tượng thực nghiệm - Học sinh lớp 6A (Năm học 2010-2011).Trường THCS Nguyễn Du-TP Hà Tĩnh - Số lượng: 40 em II Các biện pháp thực Có thể nói luyện tập từ vựng đóng vai trò vơ quan trọng thực hành ( Practice ) ý nghĩa sử dụng ngữ liệu Việc thực hành từ vựng kết hợp với việc thực hành ngữ pháp kỹ Nghe - Nói - Đọc Viết Ta luyện tập từ vựng theo cách sau: Kết hợp luyện từ với mẫu câu Một hình thức thực hành từ phổ biến giai đoạn có kiểm sốt ( controlled practice ) gắn với mẫu câu, mẫu cấu trúc học Ví dụ: 1.1: Luyện phối hợp các từ thể thao với các mẫu câu - I like ( tên môn thể thao ) - Do you like (………)? - Can you (……… )? swimming; table tennis; football; volleyball; running; jumping… 1.2: Luyện tập từ các phương tiện giao thông với các mẫu câu như: - I go to school / to work by bus - by bike - by motorbike - Which is better, going by train or by plane ? Kiểm tra mức độ hiểu từ học sinh Sau giới thiệu ngữ liệu mới, giáo viên cần tiến hành tập ứng dụng nhanh, đồng thời hình thức kiểm tra mức độ tiếp thu học sinh Phần tiếp tục giới thiệu hình thức kiểm tra khác phục vụ cho mục đích 2.1 Sử dụng các tập ngữ nghĩa hoá khác Thông thường để giới thiệu từ mới, giáo viên hay dùng hình thức sau: - Pictures, realias - Definition, synonym - Antonym - Situation - Translation Vậy giới thiệu xong, giáo viên kiểm tra mức độ hiểu từ hình thức sau, khơng lặp lại cách dùng để giới thiệu * Games: - Slap the board - Rub out and Remember - What and where Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) - Matching 2.2 Các câu hỏi có liên quan Một hình thức kiểm tra khác hỏi câu hỏi sử dụng từ học Ví dụ để kiểm tra từ “patient” thầy giáo hỏi: - Who does a patient go to see ? - Is patient a well person? - Have you ever been a patient ? - What happen to you? 2.3 Câu sai ( True-False statements ) Thầy giáo đưa câu sai để học sinh xác định: Ví dụ: Đối với “carpenter” thầy giáo đưa câu sai để học sinh xác định: - A carpenter takes care of forest - A carpenter often works with wood - A carpenter uses many tools 2.4 Câu lựa chọn ( Multiple choice items ) Thầy đưa câu khác diễn tả ý nghĩa từ để học sinh chọn định nghĩa Ví dụ: Drive:- a Move backward and forward - b Make a small hole - c Go head first into water Ôn luyện củng cố từ Trong trình học tập thầy giáo xem luyện từ vào học để ôn luyện, củng cố từ học Sau số học gợi ý: 3.1: Ôn từ theo cụm ( wordsets ) Một thủ thuật làm cho học sinh dẽ học từ nhớ lâu học từ theo cụm Có số tập theo nguyên tắc sau: a Odd one out Giáo viên cho số từ dó có khơng năm cụm số ý nghĩa Học sinh phải chọn từ khơng thuộc nhóm từ giải thích VD1: Out one out walks, plays, sings, learns bicycle, cycle, car, motorbike Thailand, Europe, Africa, Asia VD2: Odd one out and give the reasons: Với ví dụ có nhiều cách lập cụm khác theo nhiều nghĩa khác Giáo viên cho học sinh làm việc theo cặp theo nhóm, hướng dẫn em cho có nhiều đáp án tốt Với tập trên, cụ thể có nhiều cách kết hợp cụm khác sau: Food: noodles, rice, Active: pliers, saw, hammer nail set: nail, hammer, pliers Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) b Where is it? What is it? Một học sinh nghĩ địa điểm đó: phòng, tồ nhà… sau nói cho lớp biết vật có nơi Các học sinh khác đốn địa điểm bạn nghĩ đâu Ví dụ: Học sinh A ( nghĩ “library” ) nêu từ: Shelf-sunblind-catalogue Lớp: B- a lawer /s office? C: a supermarket? A: Here is an extraword: Và thể tiếp tục lớp đoán c.Vocabulary network Giáo viên cho sắn mạng tóm tắt với chủ điểm làm trọng tâm, với vài gợi ý, sau u cầu học sinh hồn thành tiếp mạng Ví dụ: Ways of cooking 3.2 Thủ thuật luyện nhớ từ ( memorizing technique ) Để giúp học sinh nhớ từ lâu, giáo viên dùng luyện nhớ từ sau: a Observe and remember Giáo viên chuẩn bị số vật khác để khay tranh gồm nhiều chi tiết khác ( khoảng 8-10 vật / hình) cho học sinh quan sát 1-2 phút Sau học sinh khơng nhìn phải viết lại quan sát Cùng với vật này, giáo viên cho học sinh quan sát lần thứ 2, có thay đổi vật, vị trí màu sắc Sau , học sinh phải nói lại phát xem có thay đổi b Kim /s game Giáo viên đọc to viết lên bảng 10 từ thuộc loại từ khác nhau, sau xố bảng, u cầu học sinh viết lại 10 từ nghe nhìn c Finding the right word Giáo viên đưa câu tình Học sinh điền từ vào chỗ trống Nếu học sinh khơng làm thầy giáo gợi ý cách cho ký tự cuối từ em tìm từ cần phải điền 3.3: Học từ với khoá Từ vựng học ơn luyện có hiệu kết hợp với học Có thể khai thác số hình thức tập sau: a Trước đọc khoá - What is in the text ? Giáo viên viết lên bảng nhóm từ có khố ( Khơng viết từ mà theo dễ đốn từ khơng có ngữ cảnh ) Sau yêu cầu học sinh đoán nội dung đọc - Predicting words: Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) Giáo viên làm ngược lại, tức giới thiệu nội dung đọc, sau yêu cầu học sinh đốn xuất - Look, remember and complete the set Giáo viên chọn 10-15 từ có đọc viết lên bảng không theo thứ tự định Học sinh đọc nhớ từ Sau giáo viên xoá bảng, học sinh đọc khoá viết lại số từ có bảng b Luyện từ với khoá  Correct the teacher: Giáo viên chuẩn bị câu chuyện ngắn Chọn 10-15 từ bài, viết sẵn cụm tương đương thay cho từ chọn Học sinh nghe giáo viên đọc câu chuyện lần để nắm ý Sau giáo viên phát cho học sinh phiếu ghi số từ gốc có Giáo viên tiếp tực đọc lại câu chuyện Khi nghe thấy cụm từ có nghĩa giống từ có phiếu, học sinh yêu cầu giáo viên dừng đọc- học sinh đọc to từ lên để thay cho cụm từ tương đương phần thầy đọc Cứ hết Thầy đọc lại lần thứ câu chuyện để học sinh nắm hoàn toàn khố với từ gốc Với trình độ học sinh thấp, giáo viên cho học sinh nghe đồng thời nhìn vào khố  Phát lỗi Giáo viên chuyển số từ khoá làm cho từ câu trở nên vô nghĩa, phát cho học sinh đọc, thông báo trước thay đổi Học sinh đọc tự phát lỗi Sau giáo viên sửa lỗi Tuỳ theo trình đội lớp, giáo viên làm cho lỗi đơn giản hay phức tạp Với lớp trình độ cao, làm cho câu vơ nghĩa ý lơgíc nội dung thơng tin 3.3 Ơn luyện cách phối hợp từ a Brainstorming Thầy giáo đưa vài từ đề nghị học sinh tìm tất từ kết hợp với từ Học sinh làm cặp trước, sau làm việc lớp Thầy giáo ghi lên bảng đóng góp nhóm để kết hợp danh sách phong phú b Finding thing which/ Find people who Bài tập làm cá nhân, theo cặp nhóm, sau lớp làm - Find things which bench / book / eraser - Find things which are old / grey / expensive - Find people who move quietly c Gap-filling Thầy giáo cho đoạn văn ( text ) có để trống số từ danh từ, tính từ, động từ có ý nghĩa kết hợp với từ trước sau văn cảnh Những từ cho sẵn Học sinh chọn từ để điền vào chỗ thích hợp d Matching Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) Giáo viên đưa hai cột từ, học sinh kết hợp từ hai cột với Adjectives big long black police good truck Nouns a school hair eyes a station an idea a driver EX: a big school long hair, black eyes a police station , e Twenty questions Trò chơi phổ biến, khơng có tác dụng học từ mà giúp học sinh ôn luyện cách đặt câu hỏi phản ứng nhanh Một học sinh A- Nghĩ vật thuộc nhóm quy định: Animals: Fruits: Vegetables: Cả lớp đoán đồ vật cách hỏi bạn A câu hỏi hay sai ( Yes-No Questions ) Tối đa 20 câu hỏi để tìm câu trả lời Ứng dụng phương pháp vào dạy Tiếng Anh 6: Unit 13: Activitives and the seasons Lesson ( B.1) I Aims: By the end of the lesson, students will be able to practise speaking the pastime activitives using WH-questions - Teaching points: “When” clauses in positive statements and “ Wh” questions - Teaching aids : word cues, pictures, posters II Procedure: *.Warm up: “ Jumbled words” -toh= hot rawm= warm oldc= cold looc= cool Presentation a Networds Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) b Predict What does Ba when it is - hot? - cold? - cool? - warm? Example:-He goes swimming when it’s hot c Presentation Text: A.4 / P.136 - Ask Ss to read and correct their predictions d Model sentences A:What does he when it is hot ? you ? B: He goes swimming I go  Concept check: - Meaning: - Form: - Use: - Pronounciation: Practice a Word Cues Drill - Cold / go jogging - Coll / aerobics - Hot / go swimming - Warm / go to the park EX: S1: Do you go jogging when it is cold ? S2: Yes, I / No, I don/t Production: Transformation Writing ( A.4 / P.136 ) Ss change the text about Ba and write about themselves ( using “I” ) - When it is hot, I - When it is cold, I - When it is cool, I - When it is warm, I I Homework - Learn by heart the model sentences - Write your activitives when it is hot / cold / cool / warm Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) Bài Tập thực nghiệm Matching a hot b cold c warm d cool go jogging go swimming play badminton aerobic go to the park drink cold water  Aswer Key ( câu đ ): 1.a 2.b 3.a 4.b 5.d 6.c Kết thực nghiệm - Giỏi: 37,5% Khá: 27,5% TB: 20% - Yếu: 12,5% Kém: 2,5% C Kết luận đề xuất I Kết luận Trên kết thực nghiệm mà áp dụng với lớp 6A ( Năm học 2010-2011 ), số lượng 40 em Kết cho thấy, số học sinh đạt diểm khá, giỏi nhiều hơn, học sinh ham mê học nhớ từ Các biện pháp kết mà tơi trình bày khẳng định phương pháp rèn luyện từ vựng có hiệu II Ý kiến đề xuất Qua thực tế giảng dạy, thấy biện pháp mà nêu thực dễ dàng, có hiệu tốt Tơi mong đồng nghiệp giảng dạy môn tiếng Anh tham khảo trao đổi Tơi mong có nhiều tài liệu tham khảo, hướng dẫn cho phương pháp giảng dạy để phục vụ cho vấn đề đổi phương pháp nhằm đạt hiệu cao Rất mong sự góp ý các đồng nghiệp! TP Hà Tĩnh Ngày 22 tháng năm 2011 Người Viết Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn : Tiếng Anh Họ tên : Đơn vị công tác: Tên Đề tài: Năm Học: Vocabulary Practice 2006-2007 ...Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) Vocabulary practice ) phần vô quan trọng dạy Vậy phải làm ? Là giáo viên giảng dạy tiếng Anh lớp nhiều năm qua xin đưa... từ danh từ, tính từ, động từ có ý nghĩa kết hợp với từ trước sau văn cảnh Những từ cho sẵn Học sinh chọn từ để điền vào chỗ thích hợp d Matching Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( ... 22 tháng năm 2011 Người Viết Sáng kiến kinh nghiệm – Cách luyện từ vựng( Vocabulary Practice) Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn : Tiếng Anh Họ tên : Đơn vị công tác: Tên Đề tài: Năm Học: Vocabulary
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH LUYỆN từ VỰNG TIẾNG ANH, CÁCH LUYỆN từ VỰNG TIẾNG ANH

Từ khóa liên quan