BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ 56 TUÔI QUA HOẠT ĐỘNG THƠ

23 183 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 21:29

Tên đề tài: Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4 – 5 tuổi qua hoạt động văn họcHọ và tên: Lê Thị ThoaĐơn vị công tác: Trường Mẫu Giáo Thành Long, huyện Châu ThànhI. Lý Do chọn đề tài: Làm quen văn học là một loại hình hoạt động giúp trẻ phát triển toàn diện, đặc biệt nó giúp trẻ phát triển rất cao về ngôn ngữ. Thông qua các tác phẩm văn học, trẻ được mở rộng nhận thức và hình thành nhân cách.Với hoạt động trẻ được rèn một số kỹ năng cần thiết như: biết lắng nghe cô đọc thơ, hiểu được nội dung bài thơ, đọc diễn cảm bài thơ. Qua đó, trẻ được giáo dục về đạo đức và vốn từ của trẻ được mở rộng, kỹ năng giao tiếp phát triển cao hơn.Vì thế, cần giúp trẻ học tốt hoạt động nhằm giúp trẻ được phát triển cao về ngôn ngữ.II. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4 – 5 tuổi qua hoạt động đọc thơIII. Phương pháp nghiên cứu:Phương pháp đọc tài liệu.Phương pháp quan sátPhương pháp luyện tập thực hành. Phương pháp dự giờ Phương pháp kiểm tra Theo dõiIV. Đề tài đưa ra giải pháp mới:1Tìm hiểu đặc điểm sinh lý.2Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học thông qua thể loại thơ.3Xây dựng kế hoạch.4Tổ chức thực hiện.V. Hiệu quả áp dụng: Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào hoạt động đọc thơ. Trẻ mạnh dạn, tự tin, giao tiếp tốt. Trẻ được mở rộng vốn từ, phát triển ngôn ngữ cao. BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ – tuổi qua hoạt động thơ Họ tên: Lê Thị Thoa Đơn vị công tác: Trường Mẫu Giáo Thành Long, huyện Châu Thành I Lý Do chọn đề tài: Làm quen văn học loại hình hoạt động giúp trẻ phát triển tồn diện, đặc biệt giúp trẻ phát triển cao ngôn ngữ Thông qua tác phẩm văn học, trẻ mở rộng nhận thức hình thành nhân cách Với hoạt động thơ trẻ rèn số kỹ cần thiết như: biết lắng nghe cô đọc thơ, hiểu nội dung thơ, đọc diễn cảm thơ Qua đó, trẻ giáo dục đạo đức vốn từ trẻ mở rộng, kỹ giao tiếp phát triển cao hơn.Vì thế, cần giúp trẻ học tốt hoạt động thơ nhằm giúp trẻ phát triển cao ngôn ngữ II Đối tượng nghiên cứu: - Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ – tuổi qua hoạt động thơ III Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp đọc tài liệu Phương pháp quan sát Phương pháp luyện tập - thực hành Phương pháp dự Phương pháp kiểm tra Theo dõi IV Đề tài đưa giải pháp mới: 1/Tìm hiểu đặc điểm sinh lý 2/Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học thông qua thể loại thơ 3/Xây dựng kế hoạch 4/Tổ chức thực V Hiệu áp dụng: - Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào hoạt động đọc thơ - Trẻ mạnh dạn, tự tin, giao tiếp tốt - Trẻ mở rộng vốn từ, phát triển ngôn ngữ cao VI Phạm vi áp dụng: Đề tài: “Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ – tuổi qua hoạt động thơ” phổ biến thực toàn trường phổ biến sang số trường bạn A: MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Chưa mẹ chứa chan tình mẹ Bởi yêu nghề nên quý lớp măng non Dạy tiếng mẹ đẻ cho trẻ tuổi mầm non có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt giúp cho trẻ nhận thức giao tiếp tốt góp phần quan trọng vào việc hình thành phát triển nhân cách cho trẻ Việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ giao tiếp giúp trẻ dễ dàng tiếp cận với môn khoa học khác : Môn làm quen với môi trường xung quanh, làm quen với tốn, âm nhạc, tạo hình mà điều tơi muốn nói đặc biệt thông qua môn làm quen văn học môn văn học trẻ đọc thơ, Kể chuyên, đóng kịch tạo cho trẻ hoạt động nhiều, giúp trẻ khả phát triển trí nhớ, tư duyvà ngôn ngữ, khả cảm thụ hay, đẹp, tốt xấu vật xung quanh trẻ Bởi lứa tuổi trẻ ví tờ giấy trắng, trẻ đến lớp mở đầu trang sách giáo in lên hình ảnh, vốn từ, nhân vật, cử khác nhau, thông qua thơ, câu chuyện giúp trẻ mở mang kiến thức xã hội thiên nhiên, thông qua môn văn học giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiệm vụ quan trọng chương trình giáo dục toàn diện trẻ Và tạo tiền đề cho trẻ trước vào lớp ,hiện trẻ mầm non việc tiếp cận với tác phẩm văn học nghèo nàn vốn từ, phần trẻ diễn đạt chép mạch lạc, để giúp trẻ đọc, nghe, kể có ý có hiệu quả tối ưu Chính tơi chọn đề tài “Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ – tuổi qua hoạt động thơ” II ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua môn văn học thể loại đọc thơ - Khách thể nghiên cứu: Trẻ lớp chồi Trường Mẫu Giáo Thành Long, Châu Thành III PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Do điều kiện khả thời gian có giới hạn, nên nghiên cứu đề tài phạm vi trẻ lớp chồi, trường Mẫu Giáo Thành Long trực tiếp giảng dạy IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp đọc tài liệu Sưu tầm sách báo, tài liệu giảng Liên quan đến chương trình giáo dục mầm non, tìm hiểu tâm sinh lý cháu để áp dụng biện pháp hữu hiệu Bên cạnh áp dụng kiến thức học trường, đồng nghiệp Các tài liệu nghiên cứu gồm: + Cẩm nang dành cho giáo viên mầm non- NXB Giáo dục 2001 + Giáo trình giáo dục thơ ca - Xuất bản 2004 + Tạp chí giáo dục Mầm Non – Xuất bản 2005 + Các loại sách, câu đố, thơ trò chơi dành cho trẻ mầm non + Phương pháp dạy trẻ học nào? - Tác giả: Kha- Hai- Nơ- Dích NXB 1990 + Phương pháp phá triển ngôn ngữ cho trẻ qua môn làm quen văn học Phương pháp điều tra 2.1/ Phương pháp quan sát Để thực giải pháp đạt hiệu quả, tơi cần quan sát q trình nhận thức trẻ theo độ tuổi, khả ý, quan sát trẻ nghe cô đọc thơ, từ tơi tìm trò chơi có u cầu phù hợp với nhận thức trẻ 2.2/ Phương pháp thực hành Trong q trình nghiên cứu trò chơi, tơi cho trẻ chơi thử trò chơi, xem khả tiếp thu khả đọc thơ nào, trò chơi giúp trẻ phát triển chức tâm lý, lực hoạt động hiểu biết trẻ Trẻ thực hành trò chơi nhằm phát ưu điểm mặt tồn trò chơi, từ có giải pháp khoa học giúp trò chơi hồn thiện hơn, đem lại hiệu quả cao 2.3/ Phương pháp dự Để thực giải pháp đạt hiệu quả cao, thường xuyên dự lớp khối lớp, tham mưu với ban giám hiệu tổ chức cho dự giáo viên trường bạn, tơi có tham gia hội ý đàm thoại thắc mắc tơi để bạn đóng góp ý kiến cho vấn đề chưa nắm rõ 2.4/.Phương pháp kiểm tra Theo dõi: Để biết tiếp thu trẻ có hiệu quả nào? Tôi theo dõi trẻ tiết học, hoạt động phát triễn để uốn nắn cho trẻ kịp thời, giúp trẻ biết chơi trò chơi học tạo hứng thú cho trẻ tham gia trò chơi đọc lại diễn cảm thơ V/ GIẢ THIẾT KHOA HỌC Hoạt động đọc thơ thể loại hoạt động Làm quen văn học Khi tham gia vào hoạt động đọc thơ trẻ làm quen với tác phẩm văn học, qua trẻ cung cấp vốn từ, mở rộng nhận thức giáo dục học giáo dục đạo đức Nếu giáo viên nghiên cứu biện pháp giáo dục trẻ học tốt hoạt động đọc thơ góp phần giúp trẻ phát triển ngơn ngữ hình thành nhân cách B- NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN: “ Non sơng việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng, Dân tộc Việt nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng nhờ phần lớn công lao học tập cháu” Câu nói Hờ chủ Tịch vào lòng người tạo động lực to lớn cho hàng triệu người dạy người học, lễ văn mà phải truyền lại cho lớp kế cận, cho chủ nhân tương lai đất nước Đất nước ta thời đại bùng nổ thông tin, buộc phải đạt mục tiêu có tâm cao, lẽ tất nhiên chưa thực tất cả kế hoạch đề Vì nhiệm vụ chơng chờ vào hệ mầm non chủ nhân tương lai đất nước, ưu mà ta có hệ trẻ khoẻ mạnh có đờng cả lực trí tuệ, có tiềm sáng tạo , ta phải tin vào hệ trẻ tương lại đứng vững truyền thống lịch sử vẻ vang Đảng nhà nước ta đánh giá cao vai trò giáo dục, đầu tư vào giáo dục đầu tư hướng coi quốc sách hàng đầu Mục tiêu cơng tác chăm sóc giáo dục mầm non phát triển hình thành nhân cách cho trẻ, việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ giao tiếp giúp cho trẻ dễ dàng tiếp cận vứi mơn học khác : mơn tốn, mơn tạo hình, chữ , môn âm nhạc đặc biệt cho trẻ làm quen với văn học cho trẻ hoạt động nhiều để trẻ phát triển vốn từ luyện phát âm dậy trẻ nói ngữ pháp II CƠ SỞ THỰC TIỄN: 1/ Thực Trạng: Tôi giáo viên phụ trách mẫu giáo nhở gồm 28 cháu.Trong số có cháu học qua lớp mẫu giáo nhỏ, 24 cháu chưa học qua lớp mẫu giáo nhỏ * Thuận lợi: Được quan tâm giúp đỡ ban giám hiệu chuyên môn, xây dựng phương pháp đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tạo điều kiện giúp nguyên vật liệu để làm đồ dùng dạy học đờ chơi cháu * Khó khăn Do trình độ nhận thức không đồng đều, 85% trẻ lớp tơi lần đầu đến trường lớp tơi gặp nhiều khó khăn Hơn 50% trẻ chưa phân biệt khác cách phát âm mà tiếp nhận cách chung.Ví dụ: muỗi – mũi, 45% khả ý trẻ yếu, khơng đờng đều, khơng ổn định, nên trẻ chưa ý đến thành phần câu ,trong từ, bớt âm nói.70 % kinh nghiệm sống trẻ nghèo nàn, nhận thức hạn chế dẫn đến tình trạng trẻ dùng từ khơng xác, câu lủng củng 35% trẻ nói, phát âm ảnh hưởng ngơn ngữ người lớn xung quanh trẻ nói tiếng địa phương Đa số phụ huynh bận cơng việc khơng trò chuyện với trẻ nghe trẻ nói, trẻ đáp ứng đầy đủ nhu cầu trẻ cần.Ví dụ: Trẻ cần nhìn vào đờ dùng đáp ứng mà không cần dùng lời để yêu cầu xin phép, nguyên nhân việc chậm phát triển ngôn ngữ Với khó khăn tơi phải khắc phục, sửa đổi hướng dẫn trẻ phát triển ngôn ngữ cách đắn qua giao tiếp tập cho trẻ làm quen văn học thể loại thơ Chính trường mầm non tơi muốn đề cập tới việc luyện cho trẻ ngôn ngữ mạch lạc thể qua việc thực hai nhiệm vụ dạy trẻ đối thoại trò chơi đọc đối đáp qua môn làm quen văn học thể loại thơ Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ mạch lạc thể lúc nơi sinh hoạt ngày bé lớp phụ trách 4-5 tuổi, tiếp tục dạy trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc quan trọng để trẻ có kiến thức chuẩn bị vào lớp trên, dạy trẻ đọc diễn cảm lại tác phẩm văn học, đọc có vần có điệu, diễn cảm nội dung tác phẩm văn học III NỘI DUNG VẤN ĐỀ * Giải pháp: * Vấn đề đặt ra: Hoạt động đọc thơ hoạt động giúp trẻ phát triển cao ngôn ngữ qua việc làm quen tác phẩm văn học Qua việc tham gia vào hoạt động đọc thơ, vốn từ trẻ tăng nhanh, trẻ phát triển thẩm mỹ, nhận thức, đồng thời hình thành học giáo dục đạo đức sống.Vì thế, hoạt động góp phần giúp trẻ phát triển tồn diện Vì thế, để giúp trẻ học tốt hoạt động đọc thơ, bản thân nhận thấy cần tìm hiểu biện pháp phù hợp giáo dục trẻ nhằm mang lại hiệu quả cao cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ * Các biện pháp: Để khắc phục khó khăn vướng mắc đặt đề tài, bản thân nghiên cứu áp dụng số biện pháp sau: Tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ: 1.1 Đặc điểm phát âm: Nói chung trẻ phát âm tốt hơn, rõ hơn, ê a, ậm ừ, trẻ phát âm sai âm khó, từ có 2-3 âm tiết như: Lựu, lịu, hươu - hiu, mướp - mớp, chim chíp, rắn - gắn Tuy nhiên lỗi sai 1.2 Đặc điểm vốn từ: Vốn từ trẻ tăng nhanh khoảng từ 1300-2000 từ.Danh từ động từ trẻ chiếm ưu Tính từ loại từ khác trẻ sử dụng nhiều Trẻ sử dụng xác từ tính chất không gian như: Cao thấp, dài ngắn, rộng hẹp, từ tốc độ như: Nhanh- chậm, từ màu sắc: Đỏ, vàng, trắng , đen, từ có khái niệm tương đối như: hơm qua, hơm nay, ngày mai, trẻ dùng chưa xác Một số trẻ biết sử dụng từ màu sắc như: Xám, xanh cây, tím, da cam 100% trẻ biết sử dụng từ cao thấp, dài, ngắn, rộng,hẹp, 55% số trẻ đếm 1- 5, nhiên trẻ sử dụng số từ chưa xác, Ví dụ : Mẹ chó mót ngời khơng/ thay cho từ có muốn ngồi không 1.3 Đặc điểm ngữ pháp: - Câu trẻ dùng xác dài hơn.Ví dụ: Câu phức đẳng lập:Tích chi chơi, tích chu khơng lấy nước cho bà, Câu ghép phụ: Cháu thích chơi lắp ráp nhà thơi, xây nhà đẹp bạn Hân lại gỡ rời - Trẻ sử dụng câu cụt hơn: nhiên số trường hợp trẻ dùng từ câu chưa thật xác: Ví dụ: Ngoại ơi, muốn dép ( Phụ huynh cháu Kiều Trâm kể lại) chủ yếu trẻ sử dụng câu đơn mở rộng - Trẻ có khả kể lại chuyện kể chuyện có trình tự lơ gic.Thế qua tìm hiểu q trình phát triển ngôn ngữ trẻ lớp cô nhâm, so sánh lớp tơi đa phần trẻ chưa có khả kể chuyện mạch lạc có trình tự lô gic Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học thể loại thơ: 2.1 Tạo môi trường học tập, rèn luyện cho trẻ: - Tơi ln tận dụng diện tích phòng học, ý bố trí xếp học cụ, đội hình để tạo môi trường học tốt thoải mái cho trẻ Góc trẻ làm quen với văn học Khi thực hoạt động làm quen văn học thể loại đọc thơ mà trọng tâm dạy đọc thơ diễn cảm tơi ln tận dụng khơng gian lớp học để trưng bày sách thơ, đặt tranh sách thơ cho trẻ dễ sử dụng, kích thích trẻ hoạt động tích cực - Bản thân trước tổ chức hoạt động phải tự luyện giọng đọc, cách sử dụng tranh, sách tranh, mơ hình để giúp trẻ cảm thụ tác phẩmvăn học cách tốt 2.2 Tổ chức tiết học nhẹ nhàng, linh hoạt: Tôi vào cách sinh động để gây ý trẻ.Ví dụ: Chủ đề: Nghề nghiệp, tên thơ “ làm bác sĩ ”tơi sử dụng hình thức hội thi để gây hứng thú cho trẻ (có giáo án kèm theo) I MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU : Kiến thức: - Cháu nhớ tên thơ, tên tác giả ( Bài thơ “Làm bác sĩ”, tác giả Lê Ngân ) - Cháu nắm nội dung thuộc thơ “Làm bác sĩ” - Cháu đọc thơ diễn cảm, mạch lạc hiểu nội dung từ khó “ đầu nắng”, “tiêm”, “chừng hiểu ý” Kĩ năng: - Cháu thuộc đọc diễn cảm theo nhịp điệu thơ, biết bộc lộ cảm xúc cách hồn nhiên thể qua nét mặt, cử điệu đọc thơ - Rèn luyện phát triển ngôn ngữ thông qua thơ - Rèn khả tập trung, ý nghe cô đọc thơ để ghi nhớ thơ - Trẻ biết trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc Thái độ: - Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi , tích cực tham gia hoạt động cô bạn - Giáo dục trẻ thể tình cảm yêu quý nghề II CHUẨN BỊ : Đồ dùng cơ: - Máy tính, máy chiếu - Các side thơ, - Trống lắc, que - Bài giảng điện tử + Side 1: Giới thiệu + Side : Bài thơ làm bác sĩ + Side 3: “Mời mẹ ngồi bệnh ho” + Side 4: “Thuốc .khóc nhè thơi” + Side 5: “Mẹ hỏi uống thuốc gì?” + Side 6: “Bác sĩ .bánh mì!” + Side 7: Tóm tắt nội dung thơ + Side đến Side 11: Giải thích từ khó + Side 12 đến Side 19: Đàm thoại + Side 20: Nội dung giáo dục Đồ dùng trẻ: - Trang phục nghành ( Công nhân, Công an giao thông, Bác sĩ ) - Tranh dụng cụ số ngành - Một số hoa làm phần thưởng cho trẻ Nội dung tích hợp: - Ca dao : Cày đồng Muôn phần - Đờng dao: Đi cầu qn - Đội hình: Tự do, Nhóm, chữ u III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : Hoạt động cô Hoạt động 1: Bé vui trò chuyện - Chào mừng đội đến tham gia ngày hội “ Bé yêu thơ ” Xin giới thiệu đội đến góp vui với ngày hội hơm nay, đội đại diện cho nghành sau : + Sao xanh với trang phục màu xanh đại diện cho nghành xây dựng + Sao vàng với trang phục màu vàng đại diện cho nghành công an giao thông + Sao trắng với trang phục màu trắng đại diện cho nghành Y Bác sĩ - Ngày hội bé u thơ ngày hơm gờm có phần: + Phần 1: Bài thơ bé + Phần 2: Ai thông minh ? + Phần 3: Cùng thi tài - Trước vào phần cô có 1câu đố muốn đố bạn là: Nghề chăm sóc bệnh nhân Cho ta sức khỏe chăm lo học hành? - Câu đố nói nghề con? - Con thấy Bác sĩ đâu nè? - Bác sĩ làm cơng việc con? - Các ơi: Để biết công việc người Bác sĩ cần làm việc Bây mời bước vào vòng thi thứ mang tên “Bài thơ cho bé” - Bài thơ làm bác sĩ tác giả Lê Ngân nội dung xuyên suốt ngày hội bé yêu thơ ngày hôm Hoạt động 2: Bài thơ cho bé - Cô đọc lần kết hợp cử chỉ, điệu bộ, giọng đọc diễn cảm - Cô đọc lần kết hợp ảnh minh họa máy chiếu + Cô vừa đọc thơ gì? + Ai sáng tác? - Giảng nội dung: Bài thơ làm bác sĩ nói đến bạn nhỏ đóng vai bác sĩ để khám bệnh cho mẹ Bạn khám đưa lời khun bị bệnh *Giải thích từ khó - “Đầu nắng” ngồi nắng mà khơng có đội nón - “Tiêm” chích thuốc Hoạt đợng trẻ Trẻ tham gia cô bạn Trẻ trả lời Trẻ trả lời Trẻ lắng nghe cô đọc thơ Trẻ trả lời Trẻ lắng nghe Trẻ trả lời theo suy nghĩ lặp lại cô - “ Chừng hiểu ý” hiếu ý người khác - Trẻ đọc đồng dao “ Đi cầu quán” vòng tròn * Đàm thoại - Trò chơi nhanh + Cách chơi: Có số đựng câu hỏi từ 1-6 đội chơi mở số Khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi xong, sau phút hội ý, đội lắc xắc xô thật nhanh để giành quyền trả lời, đội trả lời tặng hoa + Luật chơi: Khi có tín hiệu trả lời phải trả lời Khi người dẫn trương trình đọc xong câu hỏi đưa tín hiệu trả lời + Nội dung câu hỏi - Ơ số 1: Cô vừa đọc thơ ? sáng tác? - Ơ số 2: Trong thơ bạn nhỏ đóng vai làm nghề gì?, Bạn nhỏ khám bệnh cho ai? - Ô số 3: Bạn bảo bệnh mẹ bệnh gì? Tại lại bị bệnh đó? - Ơ số 4: Thuốc có vị gì? Phải uống với gì? - Ơ số 5: Nếu tiêm sao? Mẹ nào? - Ơ số 6: Mẹ hỏi nào? Bác sĩ trả lời mẹ sao? - Giáo dục trẻ: Nghề bác sĩ nghề dịch vụ chữa bệnh cho người, giúp người có sức khỏe tốt nghề cao quý xã hội Những người làm nghề bác sĩ kính trọng yêu quý - Trẻ đọc “ Cày đồng muôn phần” đội hình chữ u đọc thơ - Cả lớp đọc thơ - Cho trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm cá nhân - Cho trẻ nhận xét nhóm bạn đọc thơ - Cô quan sát sữa sai Hoạt động 3: Trò chơi thi tài - Tiếp theo chương trình : Trò chơi thi tài + Cách chơi: Cơ chia lớp thành nhóm Nhiệm vụ nhóm bậc qua sau chạy lên bảng tìm dụng cụ nghành bác sĩ gắn lên bảng, sau chạy chạm tay vào đờng đội chạy cuối hàng Đồng đội bạn tiếp tục bậc qua ô làm nhiệm vụ hết thời gian + Luật chơi: Đội gắn nhiều 10 Trẻ lắng nghe phổ biến trò chơi Trẻ trả lời câu hỏi Trẻ đọc thơ Tổ , nhóm, cá nhân đọc thơ Trẻ lắng nghe đội chiến thắng Lưu ý đờng đội chưa chưa chạy mà có bạn bật tiếp phạm qui - Trẻ chơi trò chơi - Cô nhận xét tuyên dương trẻ - Cho cả lớp đọc lại thơ Kết thúc tiết học Trẻ chơi trò chơi - Tổ chức hoạt động đa dạng dựa vào hoạt động trọng tâm.Ví dụ trọng tâm đọc thơ, cho trẻ lựa chọn cách sử dụng trang phục, nhạc đệm cho thơ thêm hấp đẫn đồ dùng phù hợp với nội dung thơ thể theo hình thức khác 2.3 Sử dụng mơ hình, dụng cụ thu hút ý trẻ - Tôi sử dụng nguyên liệu mở như: trẻ, bìa cứng, gỗ, hộp xốp, đất để làm thành vật xinh xắn, trẻ sử dụng để đọc thơ theo ý thích Ví dụ: từ bìa cứng, xốp làm vật ngộ ngĩnh, đa dạng màu sắc để thu hút trẻ Ví dụ: Đọc thơ “Thăm nhà bà” gây hứng thú cho trẻ chuẩn bị mô hình ngơi nhà đàn gà, rối làm vải vụn cải biên màu sắc rực rỡ Ví dụ : Đọc thơ “Làm bác sĩ” để làm trang phục cho trẻ dùng quần áo để trẻ hoá thân vào nhân vật nhập vai bác sĩ mẹ 2.4 Chú ý rèn nề nếp, rèn kỹ kích thích sáng tạo trẻ: - Trẻ biết chia nhóm đọc thơ, tạo cho trẻ cảm giác tự tin, mạnh dạn, linh hoạt qua việc trẻ biểu diễn đóng kịch Tạo điều kiện cho trẻ thoả thuận tự chọn hình thức đọc thơ theo ý thích sáng tạo trẻ, dùng lời khuyến kích động viên trẻ thể thơ 2.5 Làm quen với thể loại thơ kết hợp với môn khác: - Theo phương pháp dạy học tích hợp với mơn làm quen văn học lờng ghép, kết hợp với tất cả môn khác giúp cho mơn khác trở lên sinh động 11 Ví dụ Môn âm nhạc hoạt động bổ trợ đề tài: Bài thơ: “ Em yêu nhà em”Cho trẻ vận động theo “Nhà tơi” Ví dụ: Mơn tìm hiểu mơi trường xung quanh: chủ đề: động vật nuôi gia đình, Bài thơ “Đàn gà con”.Trẻ biết tên, đặc điểm, nơi sống số vật nuôi gia đình 2.6 Tổ chức ơn luyện lúc nơi, ôn luyện thông qua lễ hội; - Ôn luyện lúc nơi biện pháp giúp trẻ ổn định, thông qua cách hoạt động tổ chức ngày lễ hội tổ chức cho trẻ hoạt động đọc thơ, đóng kịch, theo chương trình biểu diễn văn nghệ mà 100% trẻ tham gia nhằm giúp trẻ hứng thú với môn làm quen với văn học thể loại thơ ca cho trẻ Ví dụ: Ngày hội 8-3 trẻ đọc “ Bó hoa tặng cơ” hay ngày tết 1-6 đọc Bác Hồ với thiếu nhi, hay ngày 22-12 trẻ đọc thơ đội , hội thi bé đọc thơ hay 2.7.Thực tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh: - Làm bản tin chương trình dạy theo chủ đề tuần để phụ huynh biết phối kết hợp với giáo viên rèn thêm cho trẻ nhà - Vận động phụ huynh hỗ trợ vật liệu, nguyên liệu như: giấy, sách, lọ nhựa, quần áo cũ, vải vụn Xây dựng kế hoạch: Tôi xây dựng kế hoạch phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ năm sau - Tháng 9-10 tập luyện tai nghe cho trẻ nhằm phát triển thính giác âm vị Cho trẻ nghe hát, câu chuyện, ca dao.) Tôi tạo điều kiện cho trẻ tập trung ý luyện khả thính giác thơng qua tập trò chơi:(Tai thính, đốn giỏi) sửa sai cho trẻ lỗi phát âm - Tháng 11-12 tập trung vào tăng vốn từ nói diễn cảm, rõ ràng, giải thích nghĩa từ khó , cho trẻ tập luyện quan phát âm thích hợp : Bà bảo bé, bé búp bê, bé hồng, bé bé, búp bê ngoan Phát triển vốn từ cho trẻ thông qua trò chơi: đố kêu, đố kể nhiều nhất, đố nhanh, đố đoán giỏi, đố nói ngược 12 - Tháng 1-2 tơi đào sâu vấn đề luyện trí nhớ thơng qua thơ, đồng dao, câu chuyện kể lôi hấp dẫn gợi cho trẻ sử dụng câu đơn giản, đủ nghĩa - Tháng 3+4+5 tơi xây dựng trò chơi giúp cho trẻ nói ngữ pháp, nói mạch lạc, ví dụ: Nói theo mẫu câu thơ “ bé ơi” khuyên không nên chơi đất cát vào bóng mát chơi trời nắng, ăn no không nên chạy nhảy, sáng thức dậy phải đánh rửa mạt Ví dụ: Bài thơ “ Hoa kết trái” trẻ nói tên màu sắc loại rau quả, rút học không nên hái hoa bẻ cành cô lưu ý thay đổi mẫu câu khác từ câu đơn giản đến câu phức tạp, từ câu phức tạp đến câu đơn giản, đặt câu từ kết nối thơ để trẻ có khả nói ngữ pháp, phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo trẻ - Một có số vốn từ phong phú trẻ tự tin thể thơ, đóng kịch cách hứng thú Làm đồ dùng đồ chơi: - Tôi tận dụng nguyên liệu vật liệu có sẵn địa phườg như: sách báo, lịch cũ, ống lon, chai nhựa, xốp, vải vụn, cành khô, quần áo cũ nhằm phát triẻn ngôn ngữ cho trẻ - Dựa chủ đề triển khai kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi cách cụ thể chủ đề có đờ chơi phục vụ cho q trình giảng dạy vui chơi cho cháu vào hoạt đơng chơi góc để trẻ tạo nhừng đờ chơi làm cây, giấy vụn, hột hạt vẽ tơ màu tranh, hình ảnh trẻ sưu tầm gợi mở cho trẻ liên tưởng đến thơ - Từ quần áo, vải vụn, ống giấy, hướng dẫn trẻ làm rối thật xinh xắn từ thơ trẻ học được, sáng tạo nhân vật trẻ thích - Khi đọc thơ dùng tranh ảnh sáng tác màu sắc đẹp để gây hứng thu cho trẻ nghe, xem để trẻ biết cách sử dụng giữ gìn đờ chơi Phối hợp với phụ huynh: - Tôi trao đổi vận động phụ huynh cố gắng dành thời gian để tâm với trẻ lắng nghe trẻ nói, trò chuyện với trẻ phải nói rõ ràng mạch lạc, tốc độ vừa phải để trẻ nghe cho rõ, cha mẹ người thân phải cố gắng phát âm cho trẻ bắt chước 13 - Khuyến khích phụ huynh cung cấp kinh nghiệm sống cho trẻ.Tránh khơng nói tiếng địa phương, cần tránh cho trẻ nghe hình thái ngơn ngữ khơng xác 4.Tở chức thực : 4.1 Để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc qua bộ môn làm quen văn học thể loại thơ, cho trẻ đọc diễn cảm thơ, chơi đọc thơ đối đáp đọc theo hiệu lệnh, tín hiệu cô * Dạy trẻ đọc diễn cảm lại thơ: để trẻ tái lại cách mạch lạc, diễn cảm tác phẩm văn học mà trẻ nghe.Trẻ sử dụng nội dung, hình thức ngơn ngữ có sẵn tác giả giáo viên.Tuy nhiên yêu cầu trẻ không học vẹt, trẻ phải đọc ngôn ngữ mình, truyền đạt nội dung thơ cách tự thoải mái phải đảm diễn cảm - Yêu cầu trẻ: + Đọc nội dung câu chuyện ngữ pháp, giọng đọc diễn cảm to Rõ ràng, không ê a, ấp úng cố gắng thể ngôn ngữ đối thoại hay độc thoại + Chuẩn bị: Tiến hành trước học, đọc thơ diễn cảm cho trẻ nghe trước đọc cô giao nhiệm vụ ghi nhớ đọc lại + Tiến hành: Đàm thoại với trẻ nội dung thơ Đàm thoại nhằm mục đích giúp trẻ nhớ lại nội dung thơ, giúp trẻ xây dựng dàn ý thơ, lựa chọn hình thức ngơn ngữ :cách dùng từ đặt câu Ví dụ : Bài thơ “ Em yêu nhà em”: Theo bạn nhỏ có u q ngơi nhà khơng ? +u cầu với câu hỏỉ: Đặt câu hỏi tên nhân vật, thời gian, không gian, hành động chín lời nói Câu hỏi phải phù hợp với trẻ cả hình thức ngữ pháp Khi đàm thoại cô cần lưu ý giới thiệu cho trẻ biết thêm từ khó từ láy để trẻ đọc cho xác 14 Tơi dùng ngơn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức trẻ đọc lại lại nội dung tác phẩm: Cô kể diễn cảm, lời kể có mẫu câu cần luyện cho trẻ ( ) Mẫu thơ có tác dụng cho trẻ thấy trước kết quả trẻ cần đạt được: Về nội dung, độ dài, trình độ diễn cảm thơ Ví dụ: Bài thơ “Làm bác sĩ” nói bạn nhỏ chơi làm bác sĩ khám bệnh cho mẹ đưa lời khuyên bị bệnh + Thời gian đầu trẻ chưa quen trẻ đọc theo mẫu câu cô (hoặc trẻ kém) Khi trẻ quen khuyến khích trẻ đọc diễn cảm ngơn ngữ Tơi đặc biệt lưu ý trẻ đọc: Trẻ phải quay mặt xuống bạn, đọc với tốc độ vừa phải, giọng rõ ràng, tư tự nhiên Trong trình đọc, trẻ đứng sai tư thế, phát âm sai cô nên để trẻ đọc xong sửa sai cho trẻ Khi cô gọi trẻ lên, trẻ không kể, cô nên đặt câu hỏi gợi ý để trẻ trả lời giúp trẻ mạnh dạn có thói quen giao tiếp tốt Nếu trẻ qn, nhắc đặt câu hỏi cho trẻ nhớ, Trẻ đọc xong, cô nhận xét đánh giá thơ trẻ vừa đọc, không nên để đến cuối trẻ quên ưu nhược điểm hay bạn Cơ cần nhận xét đúng, xác để có tác dụng khuyến khích, động viên trẻ, nhận xét cả nội dung, ngôn ngữ tác phong * Chơi đọc thơ đối đáp đọc theo hiệu lệnh, tín hiệu cơ: Khi chơi đọc thơ đối đáp đọc theo hiệu lệnh, tín hiệu cơ, trẻ phải tham gia vào đội nhóm tạo nên đồng nhất, trao đổi với chơi, trẻ bắt chước phong cách cô, làm cho ngôn ngữ đối thoại trẻ thêm phong phú đa dạng Ví dụ : Chủ đề : Gia đình : Bài thơ “Thăm nhà bà” : Trẻ tự lựa chọn cách chơi đọc thơ đối đáp nhau: bạn trai đọc trước câu rồi đến bạn gái, luân phiên đến hết *Chơi đóng kịch: Tổ chức cho trẻ chơi đóng kịch phương pháp tốt để phát triển ngôn ngữ đối thoại cho trẻ Nội dung kịch chuyển thể từ tác phẩm văn học mà trẻ 15 làm quen Trẻ làm quen với mẫu câu văn học gọt giũa chọn lọc, Khi đóng trẻ cố gắng thể ngữ điệu, tính cách nhân vật mà trẻ đóng, giúp cho ngơn ngữ trẻ mang sắc thái biểu cảm rõ rệt Ví dụ: Chủ đề: Ngành nghề, thơ “Làm bác sĩ” Cháu Bảo đóng vai bác sĩ khám bệnh cho bạn cho bạn Ngân đóng vai mẹ Bạn Bảo mời mẹ ngồi khám bệnh cho mẹ sau đưa lời khuyên bị bệnh 4.2 Các hoạt đợng khác dạy trẻ nói lại vật tượng trẻ quan sát Hoạt động ngồi trời: Dạy trẻ nói vật tượng xung quanh sống hàng ngày, điều trẻ biết, tưởng tượng trẻ phải tự lựa chọn nội dung, hình thức, ngơn ngữ, xếp chúng theo trình tự định Tơi chủ yếu tập cho trẻ nói theo dạng: Kể chuyện miêu tả, kể chuyện theo chủ đề Ví dụ: Miêu tả tượng thời tiết: trời âm u, mây đen, gió thổi mạnh trời mưa Hoạt động góc: - Dạy trẻ đọc nói theo trí giác: Khơng ngừng phát triển ngơn ngữ độc thoại nên cho trẻ nói ngữ pháp tư thể tác phong trẻ nói phát triển quan cảm giác Bởi trẻ quan sát tốt miêu tả tốt.Mục đích nhằm phát triển ngơn ngữ mạch lạc cho trẻ phát triển tư lơ gíc, khả quan sát, trẻ tập trung vào đồ chơi - Chuẩn bị : Chọn đồ dùng, đồ chơi phải đẹp hấp dẫn hình thức để làm cho trẻ hứng thú, rung động kể Chọn đồ chơi, vật thật : Gương, lược, khăn , chén ly, cốc, gia súc, gia cầm, thực vật , chọn tranh nên chọn tranh có màu sắc tươi sáng bố cục rõ ràng , tổ chức cho trẻ làm quen với tranh vật thật xác định màu sắc đặc điểm, cách chơi, cách sử dụng Ví dụ: Búp bê người anh nhé, gì? Người anh có nhà to, ruộng vườn, em có ? Khi trẻ đọc tơi thường nhắc trẻ phải đứng quay mặt phía bạn, giọng đọc phải rõ ràng, tốc độ hợp lý trẻ đọc sai hay ngọng cô để trẻ đọc song rồi sửa - Dạy trẻ kể theo trí nhớ: 16 - Mục đích: Phát triển ngơn ngữ mạch lạc, ghi rõ mẫu cần luyện Chọn đề tài phù hợp với nhận thức kinh nghiệm Ví dụ: Ngày mai ngày cuối tuần nhà làm gì? Các ý việc làm chơi nào? Ai nhớ tuần rời dạy thơ nè? Kể lại cho nghe Tơi chọn hình thức cả lớp tham gia sau cho cá nhân trẻ kể đọc lại thơ học - Day trẻ đọc thơ sáng tạo: - u cầu trẻ nói mạch lạc, lơ gíc, câu nói phải ngữ pháp, thể rõ ràng ngơn ngữ đọc mơ hình, hay tranh, hình thức đọc đoạn , rồi yêu cầu trẻ đọc tiếp, tổ chức nhiều hình thức sinh động phát huy trí tưởng tượng trẻ Thông qua tuyên truyền với phụ huynh: Tuyên truyền đưới hình thức, bảng tun truyền đẹp, thay đổi nơi dung hình thức phù hợp với chủ đề.Ví dụ: Chủ đề: Thế giới thực vật, tết mùa xuân, bảng tun truyền có hình ảnh tết mùa xuân, câu thơ, câu truyện, hát, đồng dao có tổ chức giao lưu lớp với phụ huynh Tuyên truyền truyền thanh, đài phát có nội dung theo chủ đề, câu truyện hấp dẫn vào đón, trả trẻ để cháu phụ huynh nghe Tuyên truyền góc chơi đặc biệt góc học tập, thường thay đổi tranh ảnh để lôi trẻ., giáo viên tích cực giao lưu với phụ huynh vào đón trả trẻ trao đổi trẻ kể chuyện đọc truyện trò truyện giúp cho trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc IV/ KẾT QUẢ: Qua năm tìm tòi, nghiên cứu tìm cách khắc phục thực trạng lớp tôi, với tâm cố gắn vượt qua khó khăn đạt kết quả sau: - 95 % Vốn từ trẻ phát triển rõ rệt Trẻ nói rõ ràng, mạch lạc hơn, nói nhiều câu có nghĩa đầy đủ, trẻ phân biệt ý nghĩa số từ - 85% kinh nghiệm sống trẻ phong phú hẳn lên, trẻ hứng thú tham gia học, phát biểu, kể chuyện đóng kịch - 85% trẻ kể chuyện theo trí nhớ tốt 17 - 90%trẻ tham gia đóng kịch thể vai diễn tốt - 90%Trẻ phát âm xác hơn, mạch lạc hơn, sử dụng ngôn ngữ địa phương - 100% Phụ huynh ủng hộ cho trẻ tham gia làm đồ dùng đồ chơi cho cháu như: tranh ảnh, sách báo,tuyển tập thơ theo chủ đề, khâu rối tay giống vải, góp phần phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, trẻ hứng thú học môn văn học thể loại thơ ca C/ KẾT LUẬN: I/ Bài học kinh nghiệm: Từ kết quả rút học kinh nghiệm dậy trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc qua môn làm quen văn học thể loại thơ ca - Giáo viên cần nâng cao trình độ ngơn ngữ bản thân mình, coi ngơn ngữ phương tiện giáo dục chủ đạo - Giáo viên phải thật kiên trì nhẵn lại yêu trẻ đẻ - Giáo viên phải sưu tầm tranh ảnh, đồ dung, đồ chơi đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ khoa học, thu hút trẻ vào tiết học - Phối hợp với phụ huynh để động viên giáo dục trẻ thực tốt yêu cầu cần đạt giáo viên II HƯỚNG PHỔ BIẾN, ÁP DỤNG ĐỀ TÀI Đề tài “Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻtuổi qua hoạt động thơ”, áp dụng có hiệu quả cao lớp chồi trường Mẫu Giáo Thành Long phổ biến cho trường bạn lân cận Huyện III HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP CỦA ĐỀ TÀI Từ kết quả đạt việc nghiên cứu ngôn ngữ thông qua thơ ca cho trẻ, tiếp tục nghiên môn khác phục vụ cho hoạt động khác như: âm nhạc, thể dục, làm quen với toán, thơ… Châu Thành, Ngày Tháng Năm 2017 Người thực Lê Thị Thoa 18 PHIẾU ĐIỂM TIÊU CHUẨN NHẬN XÉT ĐIỂM Tiêu chuẩn (Tối đa 20 điểm) Tiêu chuẩn (Tối đa 50 điểm) Tiêu chuẩn (Tối đa 30 điểm) Tổng cộng: ………………….điểm Xếp loại: ……………………… Ngày tháng năm 2015 - Họ tên giám khảo 1:……………………………Chữ ký:……… - Họ tên giáo khảo 2: ………………………… Chữ ký: ………… 19 PHIẾU ĐIỂM TIÊU CHUẨN NHẬN XÉT ĐIỂM Tiêu chuẩn (Tối đa 20 điểm) Tiêu chuẩn (Tối đa 50 điểm) Tiêu chuẩn (Tối đa 30 điểm) Tổng cộng: ………………….điểm Xếp loại: ……………………… Ngày tháng năm 2015 - Họ tên giám khảo 1: ……………………………Chữ ký: ……… - Họ tên giáo khảo 2: ………………………… Chữ ký: ………… 20 PHIẾU ĐIỂM TIÊU CHUẨN NHẬN XÉT ĐIỂM Tiêu chuẩn (Tối đa 25 điểm) Tiêu chuẩn (Tối đa 50 điểm) Tiêu chuẩn (Tối đa 25 điểm) Tổng cộng………………….điểm Xếp loại……………………… Ngày tháng năm 2015 - Họ tên giám khảo 1: ……………………………Chữ ký:……… - Họ tên giáo khảo 2: ………………………… Chữ ký: ………… 21 Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Cấp trường (Đơn vị): Nhận xét: Xếp loại: Cấp phòng (Huyện - Thị): Nhận xét: Xếp loại: Cấp ngành (Tỉnh): Nhận xét: Xếp loại: 22 23 ... Giải pháp: * Vấn đề đặt ra: Hoạt động đọc thơ hoạt động giúp trẻ phát triển cao ngôn ngữ qua việc làm quen tác phẩm văn học Qua việc tham gia vào hoạt động đọc thơ, vốn từ trẻ tăng nhanh, trẻ phát. .. từ, phần trẻ diễn đạt chép mạch lạc, để giúp trẻ đọc, nghe, kể có ý có hiệu qua tối ưu Chính tơi chọn đề tài Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ – tuổi qua hoạt động thơ II ĐỐI... luyện cho trẻ ngôn ngữ mạch lạc thể qua việc thực hai nhiệm vụ dạy trẻ đối thoại trò chơi đọc đối đáp qua môn làm quen văn học thể loại thơ Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ mạch lạc thể lúc nơi sinh hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ 56 TUÔI QUA HOẠT ĐỘNG THƠ, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ 56 TUÔI QUA HOẠT ĐỘNG THƠ, Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học thể loại thơ:, Xây dựng kế hoạch:, III. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP CỦA ĐỀ TÀI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm