2.TCTC cầu

55 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 20:03

tổ chức thi công cầu ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU TRƯỜNG ĐH.CNGTVT Chương GIỚI THIỆU CHUNG I –Giới thiệu chung: Cầu Cạn Km4+ 225.047 Là cơng trình nằm tuyến đường vận tải vào cơng trình Thủy điện Bản Chát huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu, Nối từ QL32 (Km333+300) đến cơng trình Thủy điện Bản Chát BỐ TRÍ CHUNG 24000 3% 2b 3% 406.255 405.555 1600 400.976 5500 Km4+263.122 Điểmcuối cầu 404.52 3.80 120thanhneo thépD32, L=1710mm 400.555 4500 15500 M1 Km4+253.122 Đuôi mốM2 407.209 2b 1500 1500 150thanh neo thÐpD32, L=1710mm 50 4000 24000 407.930 406.976 4500 403.81 3.40 nhà má y t hủy điện c há t 10000 1500 3250 50 408.651 C 55400 50 Km4+249.122 ĐầumốM2 B 10000 3500 A Km4+225.047 Timcầu Km4+197.722 Đuôi mố M1 Km4+200.972 Đầumố M1 mặt c hính diện c ầu Km4+187.722 Điểmđầucầu q uốc l ộ 32 M2 5a 5a 2b 2000 387.21 mô tả địa chất 392.32 16.00 392.21 15.00 20.00 154thanhneo thÐpD32, L=1920mm A B 389.31 2.40 Ký hiệu gối 387.32 21.00 Gối cố định Gối di ®éng 6000 5a 383.21 377.71 M01 407.21 20.00 - Lớ p2b: Sétpha lẫnnhiều dămsạn, mảnh, đá sétkết phonghoá ch a hoàntoàn, trạngthái nửacứng - Lớ p5a: Đá sét bột kết, màuxámnâuđếnnâuvàng, phonghoá rấtmạnh - Lớ p5: Đá sétbột kết màu xámnâu, xámvàng, cấutạo phânlớ p, phonghoá nứt nẻ trungb× nh 387.255 8.50 c T1 M02 408.32 21.00 14.00 3250 24000 50 GVHD: 1000 2750 4500 24000 50 4000 2750 1000 4500 500 1000 500 3750 4500 8000 2750 10000 15000 8000 1000 15000 4500 500 mỈt b»ng c Çu 10000 50 SV: ĐẶNG SỸ QUYẾT- LỚP 66DLCD34 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU TRƯỜNG H.CNGTVT CT NGANG CU mặt cắt đầu nhịp mặt cắt a - a (Phía điQL32) (Cách đầu nhịp phía điQL323.26m) 8000 500 500 3500 3500 Lí p BTN h¹t trung dµy7cm 1.42% CL 610 635 1200 635 2% 1200 Lí p BT tạo dốc dàymin =5cm 408.651 655 Lớ p BT tạo siêu caodày0-2cm 610 Lớ p phòng n c dµy 0.4cm 1200 610 CL 500 Lí p BTN hạt trung dày 7cm Lớ p phòng n c dày0.4cm Lớ p tạo dốc dày =5cm 2% 408.553 2% II - Quy mô xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật Cầu xây vĩnh cửu BTCT BTCT DUL + Khổ cầu: B= + 2x0,5m + Tải trọng thiết kế: H30 – XB80, người 300kg/m2 + Độ dốc dọc cầu: I = 3% + Dốc ngang cầu 2% tạo bệ kê gối lớp phủ mặt cầu + Động đất cấp + Cầu cạn vượt khe Phương án kết cấu Kết cấu phần trên: - Chiều dài toàn cầu: L= 57,15m - Sơ đồ kết cấu nhịp: 2x24m - Sử dụng dầm BTCT dul L=24m, Số lượng dầm chủ tiết diện chữ T, chiều cao dầm H = 1.2m, khoảng cách dầm a = 2.10m Khe co giãn cao su Lớp phủ mặt cầu BTN C12,5 dày 7,0 cm Lớp tạo phẳng dày Min = 5cm Lớp phòng nước dày 0,4cm Kết cấu phần dưới: - Mố U BTCT Trụ đặc thân hẹp, móng mố trụ móng nơng đặt đá phong hóa - GVHD: SV: ĐẶNG SỸ QUYẾT- LỚP 66DLCD34 610 3500 635 3500 1200 8000 500 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU TRƯỜNG ĐH.CNGTVT Đường đầu cầu: Đường IV, Bn = 7,5m , 10m sau mố Bn = 9,0m Sau vuốt nối vào Bn=7,5m đoạn dài 15m III Các tiêu chuẩn kỹ thuật 1- Căn pháp lý: 2- Các quy trình Quy phạm thi công Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho thi cơng nghiệm thu: Quy trình kiểm tra, nghiệm thu độ chặt đất 22TCN 02-71&QĐ4313/2001/QĐBGTVT Quy trình thử nghiệm cầu 22TCN 170-87 Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu 22TCN 257-2000 TCXDVN 263-2004 Quy trình thi cơng nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực 22TCN 247-98 Quy trình thi cơng nghiệm thu cầu cống 166-QĐ(22/01/1975) Quy trình thí nghiệm bê tơng xi măng 22TCN 60-84 Quy trình thí nghiệm bê tơng nhựa TCVN8819 -2011 Quy trình thí nghiệm 22TCN 278-01 Tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá mật liệu nhựa đường 22TCN 279-2001 10 Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép bê tông dụng cụ HPS 22TCN 68-84 11 Gối cầu cao su cốt thép 22TCN 217-94 12 Kiểm tra cường độ bê tông 22TCN 60-84 13 Cáp dự ứng lực 22TCN 247-98 14 Quy trình thí nghiệm BTXM ASTM A416-85 15 Thép xây dựng TCVN 1651-85 16 Đá sỏi xây dựng TCVN 1772-1987 IV Đặc điểm tự nhiên khu vực Đặc điểm địa hình, địa mạo Khu vực khảo sát thuộc địa phận huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu, có đặc điểm chung vùng rừng núi phía Bắc Địa hình dạng đồi núi, dãy núi chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam Nét bật địa hình vùng nằm phía Đơng dãy núi Hồng GVHD: SV: ĐẶNG SỸ QUYẾT- LỚP 66DLCD34 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU TRƯỜNG ĐH.CNGTVT Liên Sơn, địa hình có độ dốc lớn, q trình xâm thực bào mòn xảy mạnh Các sơng suối có độ dốc lớn Đặc điểm khí hậu - Cũng vùng khác miền bắc Việt Nam Khí hậu mang đậm nét khí hậu nhiệt đới gió mùa Trong năm khí hậu phân thành mùa rõ rệt : Mùa đơng khơ lạnh, mưa Mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều + Mùa đơng từ tháng 11 đến tháng năm sau, chịu ảnh hưởng chủ yếu khối khơng khí lạnh cực đới lục địa từ cao áp Xibia gây thời tiết lạnh Mưa mùa đông chủ yếu mưa phùn mưa nhỏ kéo dài với lượng mưa không đáng kể có tác dụng tăng độ ẩm đất mùa khô + Mùa hạ từ tháng đến tháng 10 thường xuyên chịu ảnh hưởng hoàn lưu Tây Nam Đông Nam thời kỳ chuyển tiếp mùa, gió mùa đơng bắc ảnh hưởng mức độ mùa đông - Giữa mùa hạ thường xuyên chịu ảnh hưởng nhiễu động thời tiết như: dơng, xốy, áp thấp, bão, dải hội tụ nhiệt đới gây biến động mạnh mẽ chế độ mưa ẩm Hậu có thời kỳ dài khơng mưa, nóng nắng gây khơ hạn thiếu nước trầm trọng, ngược lại có thời kỳ mưa lớn kéo dài diện rộng tạo lũ lụt lớn tồn hệ thống sơng Nậm Mu, sơng Kim nói riêng hệ thống sơng Hồng nói chung uy hiếp nghiêm trọng đến đời sống người sản xuất - Nhiệt độ trung bình năm Than Uyên vào khoảng 22.6 oC Tháng lạnh tháng có nhiệt độ trung bình 7oC Tháng nóng tháng với nhiệt độ trung bình đạt 27.8 32oC Hàng năm có tháng nhiệt độ xuống 20 oC (Từ tháng 11 đến tháng 2) Nhiệt độ cao tuyệt đối đạt 39.7oC Nhiệt độ thấp tuyệt đối đạt 0.5oc - Khu vực tuyến có độ ẩm tương đối cao, độ ẩm trung bình năm đạt 86% Thời kỳ độ ẩm cao kéo dài từ tháng đến tháng trùng với thời kỳ mưa ẩm mùa xuân với độ ẩm trung bình đạt 87% Theo tài liệu đo đạc độ ẩm biến đổi qua nhiều năm không lớn chênh lệch độ ẩm tháng thấp biến đổi qua tháng năm - Lượng mưa trung bình nhiều năm trạm Than Uyên đạt 1660mm-1700mm, số ngày mưa hàng năm vào khoảng 164 ngày) Trong đó, tháng có lượng mưa lớn tháng 6, tháng tháng với lượng mưa trung bình đạt 800 - 900mm, tổng lượng mưa tháng chiếm tới 52% tổng lượng mưa năm Tổng lượng mưa mùa đạt GVHD: SV: ĐẶNG SỸ QUYẾT- LỚP 66DLCD34 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU TRƯỜNG ĐH.CNGTVT 1300mm chiếm 75% tổng lượng mưa năm Lượng mưa ngày lớn quan trắc đạt 195.9mm xuất ngày 13 tháng năm 1964 - Hướng gió : Khu vực tuyến qua hướng gió thịnh hành chủ yếu Đông Nam -Tây Bắc Tốc độ gió trung bình 0.9m/s, hướng tốc độ gió mạnh V = 28m/s Đặc điểm thủy văn - Đoạn tuyến chịu ảnh hưởng lưu vực sông Nậm Mu hệ thống suối nhỏ chẩy lưu vực dãy núi Hoàng Liên Sơn Đặc điểm thủy văn sông biến đổi theo mùa rõ rệt - Mùa hè từ tháng đến tháng 10, đỉnh lũ lớn năm thường xuất từ tháng đến tháng - Mùa khô thường từ tháng 11 đến tháng năm sau khô tháng tháng Sự khác biệt mùa lũ cạn lớn lưu lượng, mực nước, lượng ngậm cát Tổng lượng dòng chảy mùa lũ chiếm 71 - 73%, mùa khô chiếm 27 - 29% lượng dòng chảy năm Chế độ mưa lũ khu vực tuyến qua phụ thuộc vào chế độ mưa lũ hệ thống sông Đà mà sông Nậm Mu sơng Nậm Kim hai nhánh lớn Từ vai phải đập thuỷ điện tuyến bám theo bờ sông nậm Mu đến Nà Hay tuyến không theo sông Nậm Mu mà ngược lên theo bờ trái suối Khì, nên có mưa lũ nước từ sườn lưu vực đồn tập trung vị trí sơng, suối cắt qua tuyến mà thơi, không gây tràn, ngập đoạn tuyến 4.Địa chất: - Lớp 2b: sét pha lẫn nhiều dăm sạn, mảnh, đá sét kết phong hố chưa hồn tồn, trạng thái nửa cứng - Lớp 5a: đá sét bột kết, màu xám nâu đến nâu vàng, phong hoá mạnh - Lớp 5: đá sét bột kết màu xám nâu, xám vàng, cấu tạo phân lớp, phong hố nứt nẻ trung bình V Đặc điểm kết cấu cầu Kết cấu phần trên: - Chiều dài tồn cầu: L=55.40m(Tính đến hết tường cánh mố.) - Sơ đồ kết cấu nhịp: 2x24m - Sử dụng dầm BTCT DƯL L=24m, tiết diện chữ T, GVHD: SV: ĐẶNG SỸ QUYẾT- LỚP 66DLCD34 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU TRƯỜNG ĐH.CNGTVT chiều cao dầm H=1.2m, khoảng cách tim dầm a=2.10m - Khe co giãn, gối cầu cao su lõi thép Thăng Long - Gờ lan can BTCT M300, tay vịn thép ống mạ kẽm - Lớp phủ mặt cầu tính từ xuống + Bê tơng nhựa hạt trung dày 7cm + Lớp phòng nước dày 0.4cm + Lớp tạo phẳng dày tmin = 5cm Kết cấu phần dưới: - Mố chữ U BTCT móng đặt trực tiếp đá neo vào đá neo D32 - Trụ đặc thân hẹp BTCT, móng đặt trực tiếp đá neo vào đá neo D32 Đường đầu cầu: - Thiết kế theo tiêu chuẩn chung tuyến - Bề rộng 10m đường đầu cầu mở rộng bên 50cm - Tứ nón, chân khay gia cố đá học xây vữa M100 lớp đá dăm đệm dầy 10cm V Biện pháp thi công chủ đạo: Thi công mố trụ ( không nghiên cứu) Thi công kết cấu nhịp: - Dầm đúc bãi đúc đầu cầu - Dùng xe hệ thơng xe gng vận chuyển dầm đến đầu cầu - Dùng cẩu 02 tự hành 50 tấn, cẩu đặt dầm vào vị trí kết cấu nhịp - Thi cơng dầm ngang mối nối dọc, lan can, khe co giãn, lớp phủ mặt cầu - Hoàn thiện cầu, thử tải, đưa cầu vào sử dụng Chương THIẾT KẾ THI CƠNG VÀ TỔ CHỨC THI CƠNG II.1 Cơng tác chuẩn bị GVHD: SV: ĐẶNG SỸ QUYẾT- LỚP 66DLCD34 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU TRƯỜNG ĐH.CNGTVT - Chuẩn bị mặt tổ chức kỹ thuật cho cơng trường Trong thời kỳ hồn thành cơng tác chuẩn bị cho xây lắp thực biện pháp tổ chức cung cấp vật tư cần thiết cho thi công Công tác chuẩn bị cho việc thi cơng cơng trình bao gồm bước sau: a Nhận tim mốc, mặt tuyến - Nhận bàn giao mặt thi công với Chủ đầu tư, với TVGS, TVTK tiến hành giao nhận cọc mốc tọa độ, cọc chi tiết định vị cơng trình tồn mặt xây dựng Xác định vị trí tim cơng trình, vị trí gửi cao độ, vị trí dấu mốc, dấu cọc thi công - Tiến hành công việc đo đạc khơi phục cố định vị trí tim cầu, đường, mốc cao đạc dọc tuyến bố trí thêm cọc mốc phụ, kiểm tra đo bổ sung mặt cắt ngang trường hợp cần thiết, cụ thể: - Mọi sai khác so với thiết kế ban đầu ghi chép lại có xác nhận Tư vấn giám sát báo cho quan Tư vấn thiết kế Chủ đầu tư xem xét giải b Chuẩn bị vật liệu: - Tiến hành khảo sát chi tiết mỏ vật liệu đất, đá gồm: địa điểm, mặt bằng, đường vận chuyển - Lập hồ sơ xin phép quyền địa phương, quan chức như: Công an, tài nguyên môi trường trường hợp Nhà thầu khai thác đất, đá, cát nghiền đá loại - Tiến hành lấy mẫu thí nghiệm tiêu lý đất, đá, cát, nhựa đường, xi măng, sắt thép, việc thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông xi măng, vữa xây trình TVGS trước thi cơng c Thi công mở tuyến đường công vụ, tập kết máy múc thiết bị, nhân lực cơng trình: - Trước tiến hành thi cơng cơng trình Nhà thầu tập trung vào công tác triển khai mở tuyến đường cơng vụ nội tuyến mở tuyến để huy động máy móc theo mũi thi cơng - Căn vào kế hoạch thi cơng tình hình thực tế Nhà thầu huy động thiết bị máy móc thi cơng từ cơng trình thi công lân cận Nhà thầu lên công trường II.2 Trình tự bước thi cơng chi tiết: II.2.1 Thi công bải đúc dầm: Bải đúc dầm xây dựng phía ñaàu caàu ñi vào nhà máy Thủy điện, bên phải tuyến, có chiều dài 35 m chiều rộng 30m 1050m2 II.2.2 Lắp dựng ván khuôn đáy dầm : GVHD: SV: ĐẶNG SỸ QUYẾT- LỚP 66DLCD34 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU TRƯỜNG ĐH.CNGTVT + Yêu cầu ván khuôn : Ván khuôn loại đònh hình gia công xưỡng Ván khuôn thép Yêu cầu ván khuôn thành đáy phải phẳng, kích thướt phải phù hợp với yêu cầu thiết kế Tất mối nối ván khuôn phải dán đệm xốp chống rỗ mặt vữa Ván khuôn phải ổn đònh, không biến hình chòu tải trọng lượng áp lực ngang vữa bê tông đổ, tải trọng khác trình thi công Đảm bảo đường bao kết cấu với thiết kế Bảo đảm đặt cốt thép đổ bê tông an toàn, thuận tiện Phải dùng nhiều lần cho phận kết cấu kích thước + Trình tự lắp ráp ván khuôn: Lắp ráp ván khuôn đáy dầm, kiểmđiều chỉnh xác tim dầm cao độ Lắp đặt khung cốt thép II 2.3 Gia công cốt thép dầm: Cốt thép dầm gia công thủ công tay, công nhân kỷ thuật cao , tay nghề kim nghiệm Sữ dụng cốt thép loại CT5 từ d10 – d20mm Số lượng thép hình dạng thễ vẽ thi công dầm Cốt thép gắn kết thành khung hình thức hàn buộc Sau điều chónh xác vò trí tiến hành buộc chặt & hàn số vò trí cho giữ cố đònh II.2.4 Thi công ống gen & luồn bó thép cường độ cao ng gen loại d65/72mm, ống gen không rò ró vữa xi măng, làm tắt làm giãm đường kính ống lúc đỗ GVHD: SV: ĐẶNG SỸ QUYẾT- LỚP 66DLCD34 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CƠNG CẦU TRƯỜNG ĐH.CNGTVT bê tông Các mối nối ống gen phải bòt kín băng keo ng gen giữ vò trí toạ độ nhờ thép d10 hàn đònh vò đãm bảo không dòch chuyển trình đổ bê tông Sai số ống so với thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: 2.TCTC cầu, 2.TCTC cầu