Giáo trình vi sinh vật 1

400 286 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:33

Giáo trình Vi sinh vật học Biên tập bởi: Nguyễn Lân Dũng Giáo trình Vi sinh vật học Biên tập bởi: Nguyễn Lân Dũng Các tác giả: nguyendinhquyen GS Nguyễn Lân Dũng Phiên trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/9b2ffb8d MỤC LỤC Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học Vi sinh vật thuộc giới sinh vật Các đặc điểm chung vi sinh vật Thành tế bào Màng sinh chất Tế bào chất Thể nhân Bao nhầy Tiên mao khuẩn mao 10 Khuẩn mao Khuẩn mao giới 11 Các ngành vi khuẩn 12 Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía 13 Vi khuẩn khơng lưu huỳnh màu tía 14 Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục 15 Vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục 16 Vi khuẩn lam 17 Vi khuẩn sinh nội bào tử 18 Trực khuẩn Gram âm, lên men , hiếu khí kỵ khí khơng bắt buộc 19 Trực khuẩn Gram âm , không lên men , hiếu khí kỵ khí khơng bắt buộc 20 Cầu khuẩn Gram âm, kỵ khí bắt buộc 21 Trực khuẩn, phẩy khuẩn, xoắn khuẩn Gram âm, kỵ khí 22 Cầu khuẩn Gram dương hiếu khí kỵ khí khơng bắt buộc 23 Trực khuẩn Gram dương hiếu khí kỵ khí không bắt buộc 24 Trực khuẩn không quy tắc, không bào tử 25 Cầu khuẩn Gram dương kỵ khí bắt buộc 26 Phân loại xạ khuẩn 27 Mở đầu cổ khuẩn 28 Các hình thức dinh dưỡng cổ khuẩn 29 Môi trường sống cổ khuẩn giả thuyết hình thành sống trái đất 30 Cổ khuẩn sinh methane (methanogens) 31 Nhuộm Gram (phương pháp Hucker cải tiến) 32 Nhuộm tiên mao 33 Kiểm tra khả di động 1/833 34 Nhuộm bào tử 35 Nhuộm vỏ nhầy (Capsule) 36 Nhuộm thành tế bào 37 Nhuộm hạt PHB (Poly-β-hydroxybutyric acid) 38 Nhuộm hạt dị nhiễm 39 Nhuộm tinh thể protein (ở Bacillus thuringiensis) 40 Nhuộm vi khuẩn kháng acid 41 Điều kiện nuôi cấy đặc điểm sinh lý 42 Các đặc điểm sinh hóa 43 Vài nét lịch sử nghiên cứu virus học 44 Cấu tạo virus 45 Vỏ capsid 46 Vỏ virus 47 Protein virus 48 Acid nucleic virus 49 Phân loại virus 50 Các virus gây bệnh cho người 51 Hình ảnh số virus thông thường 52 Đại cương vi nấm 53 Hình thái cấu tạo sợi nấm 54 Vách ngăn sợi nấm 55 Mô 56 Phương pháp lấy mẫu nấm sợi 57 Phương pháp phân lập nấm sợi 58 Phương pháp định loại nấm sợi 59 Phân loại nấm men 60 Các phương pháp thực nghiệm dùng để định tên nấm men 61 Các chi nấm men thuộc ngành nấm túi 62 Các chi nấm men thuộc ngành nấm đảm 63 Vi tảo 64 Vai trò vi tảo tự nhiên đời sống nhân loại 65 Hình thái cấu tạo tế bào Tảo 66 Tảo đơn bào thuộc Tảo lục 67 Ngành tảo lông roi lệch 68 Ngành Tảo mắt 69 Khái quát phương pháp phân loại vi sinh vật truyền thống 2/833 70 Phân tích acid nucleic 71 Lai ADN 72 Nhân gene kỹ thuật giải trình tự ADN 73 Phiếu thông tin chủng vi sinh vật bảo quản 74 Chức sưu tập vi sinh vật 75 Một số điểm lưu ý Bộ sưu tập vi sinh vật 76 Giới thiệu chung số phương pháp bảo quản vi sinh vật 77 Một số phương pháp phổ biến sử dụng bảo quản nhóm vi sinh vật cụ thể 78 Yêu cầu dinh dưỡng vi sinh vật 79 Các loại hình dinh dưỡng vi sinh vật 80 Môi trường nuôi cấy 81 Sự hấp thu chất dinh dưỡng vi sinh vật 82 Đường cong sinh trưởng 83 Xác định sinh trưởng vi sinh vật 84 Nuôi cấy liên tục vi sinh vật 85 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến sinh trưởng vi sinh vật 86 Sự sinh trưởng vi sinh vật môi trường tự nhiên 87 Định nghĩa thuật ngữ 88 Các phương pháp tiêu diệt vi sinh vật 89 Các điều kiện ảnh hưởng đến hiệu nhân tố kháng vi sinh vật 90 Sử dụng phương pháp vật lý để khống chế vi sinh vật 91 Sử dụng phương pháp hóa học để khống chế vi sinh vật 92 Đánh giá hiệu lực tác nhân kháng vi sinh vật 93 Năng lượng 94 Enzyme 95 Tính chất ý nghĩa việc điều chỉnh trao đổi chất 96 Khu trú trao đổi chất 97 Điều hòa hoạt tính enzyme 98 Đại cương trao đổi chất 99 Sự phân giải glucose thành pyruvate 100 Lên men 101 Chu trình acid tricarboxylic 102 Sự vận chuyển electron phosphoryl hóa oxy hóa 103 Hơ hấp kị khí 104 Sự phân giải hidrat carbon polime dự trữ nội bào 105 Phân giải lipid 3/833 106 Phân giải protein acid amine 107 Oxi hóa phân tử hữu 108 Quang hợp 109 Sử dụng lượng sinh tổng hợp vi sinh vật 110 Các nguyên tắc điều chỉnh sinh tổng hợp 111 Cố định quang hợp co2 112 Tổng hợp đường polisaccharide 113 Sự đồng hóa phosphorus 114 Tổng hợp amino acid 115 Các phản ứng bổ sung 116 Tổng hợp purine 117 Tổng hợp lipid 118 Tổng hợp peptidoglycan 119 Các kiểu tổng hợp thành tế bào Tham gia đóng góp 4/833 Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học 1546- Girolamo Fracastoro (1478, 1553) cho thể nhỏ bé tác nhân gây bệnh tật Ông viết thơ Syphilis sive de morbo gallico (1530) từ tựa đề thơ đó, người ta dùng đề đặt tên bệnh 1590-1608- Zacharias Janssen lần lắp ghép kính hiển vi 1676- Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) hồn thiện kính hiển vi khám phá giới vi sinh vật (mà ông gọi anmalcules) 1688- Nhà vạn vật học người Ý Francisco Redi công bố nghiên cứu phát sinh tự nhiên giòi 1765-1776- Spallanzani (1729-1799) cơng kích thuyết Phát sinh tự nhiên 1786- Müller đưa phân loại vi khuẩn 1798- Edward[link]Jenner nghĩ phương pháp chủng mủ đậu bò để phong ngừa bệnh đậu mùa 1838-1839- Schwann Schleiden công bố Học thuyết tế bào 1835-1844- Basi công bố bệnh tằm nấm gây nên nhiều bệnh tật khác vi sinh vật gây nên 1847-1850- Semmelweis cho bệnh sốt hậu sản lây truyền qua thầy thuốc kiến nghị dùng phương pháp vô khuẩn để phòng bệnh 1849- Snow nghiên cứu dịch tễ bệnh tả vùng London 1857- Louis Pasteur (1822-1895) chứng minh trình lên men lactic gây nên vi sinh vật 1858- Virchov tuyên bố tế bào sinh từ tế bào 1861- Pasteur chứng minh vi sinh vật không tự phát sinh theo thuyết tự sinh 1867- Lister cơng bố cơng trình nghiên cứu phẫu thuật vô khuẩn 5/833 1869- Miescher khám phá acid nucleic 1876-1877- Robert Koch (1843-1910) chứng minh bệnh than vi khuẩn Bacillus anthracisgây nên 1880- Alphonse Laveran phát ký sinh trùng Plasmodium gây bệnh sốt rét 1881- Robert Koch nuôi cấy khiết vi khuẩn mơi trường đặc chứa gelatin Pasteur tìm vaccin chống bệnh than 1882- Koch phát vi khuẩn lao - Mycobacterium tuberculosis 1884- Lần công bố Nguyên lý Koch Elie Metchnikoff (1845-1916) miêu tả tượng thực bào (phagocytosis) Triển khai nồi khử trùng cao áp (autoclave) Triển khai phương pháp nhuộm Gram 1885- Pasteur tìm vaccin chống bệnh dại Escherich tìm vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh tiêu chảy 1886- Fraenkel phát thấy Streptococcus pneumoniae gây bệnh viêm phổi 1887- Richard Petri phái ta cách dùng hộp lồng (đĩa Petri) để nuôi cấy vi sinh vật 1887-1890- Winogradsky nghiên cứu vi khuẩn lưu huỳnh vi khuẩn nitrat hoá 1889- Beijerink phân lập vi khuẩn nốt sần từ rễ đậu 1890- Von Behring làm kháng độc tố chống bệnh uốn ván bệnh bạch hầu 1892- Ivanowsky phát mầm bệnh nhỏ vi khuẩn (virus) gây bệnh khảm thuốc 1894- Kitasato Yersin khám phá vi khuẩn gây bệnh dịch hạch (Yersina pestis) 1895- Bordet khám phá Bổ thể (complement) 1896- Van Ermengem tìm mầm bệnh ngộ độc thịt (vi khuẩn Clostridium botulinum) 6/833 1897- Buchner tách men (ferments) từ nấm men (yeast) Ross chứng minh ký sinh trùng sốt rét lây truyền bệnh qua muỗi 1899- Beijerink chứng minh hạt virus gây nên bệnh khảm thuốc 1900- Reed chứng minh bệnh sốt vàng lây truyền muỗi 1902- Landsteiner khám phá nhóm máu 1903- Wright cộng khám phá Kháng thể (antibody) máu động vật miễn dịch 1905- Schaudinn Hoffmann tìm mầm bệnh giang mai (Treponema pallidum) 1906- Wassermann phát xét nghiệm cố định bổ thể để chẩn đoán giang mai 1909- Ricketts chứng minh bệnh Sốt ban núi đá lan truyền qua ve mầm bệnh vi khuẩn (Rickettsia rickettsii) 1910- Rous phát ung thư gia cầm 1915-1917- D’Herelle Twort phát virus vi khuẩn ( thực khuẩn thể) 1921- Fleming khám phá lizôzim (lysozyme) 1923-Xuất lần đầu phân loại Vi khuẩn (Bergey’s Manual) 1928- Griffith khám phá việc biến nạp (transformation) vi khuẩn 1929- Fleming phát penicillin 1931- Van Niel chứng minh vi khuẩn quang hợp sử dụng chất khử nguồn cung cấp electron không sản sinh ôxy 1933- Ruska làm kính hiển vi điện tử 1935- Stanley kết tinh virus khảm thuốc (TMV) Domag tìm thuốc sulfamide 1937- Chatton phân chia sinh vật thành hai nhóm: Nhân sơ (Procaryotes) Nhân thật (Eucaryotes) 7/833 1941- Beadle Tatum đưa giả thuyết gen- enzym 1944- Avery chứng minh ADN chuyển thơng tin di truyền q trình biến nạp Waksman tìm streptomycin 1046- Lederberg Tatum khám phá trình tiếp hợp (conjugation) vi khuẩn 1949- Enders, Weller Robbins nuôi virus Polio (Poliovirus) mô người nuôi cấy 1950- Lwoff xác định thực khuẩn thể tiềm tan (lysogenic bacteriophages) 1952- Hershey Chase chứng minh thực khuẩn thể tiêm ADN vào tế bào vật chủ (host) Zinder Lederberg khám phá trình tải nạp (transduction) vi khuẩn 1953- Frits ZernikeLàm kính hiển vi tương phản pha (phase-contrast microscope) Medawar khám phá tượng nhờn miễn dịch (immune tolerance) Watson Crick khám phá chuỗi xoắn kép ADN 1955- Jacob Monod khám phá yếu tố F plasmid Jerne Burnet chứng minh lý thuyết chọn lọc clone (clonal selection) 1959- Yalow triển khai kỹ thuật Miễn dịch phóng xạ 1961- Jacob Monod giới thiệu mơ hình điều hoà hoạt động gen nhờ operon 1961-1966- Nirenberg, Khorana cộng giải thích mã di truyền 1962- Porter chứng minh cấu trúc Globulin miễn dịch G Tổng hợp quinolone có tác dụng diệt khuẩn ( acid nalidixic) 1970- Arber Smith khám phá enzym giới hạn (restriction endonuclease) Temin Baltimore khám phá enzym phiên mã ngược (reverse transcriptase) 1973- Ames triển khai phương pháp vi sinh vật học để khám phá yếu tố gây đột biến (mutagens) 8/833 Đặc điểm sinh lý: Lên men Đồng hoá nitrat :+ :- Đồng hóa inositol :- Cơ chất giống tinh bột :- Hoạt hoá Ureaza Phản ứng DBB ::- Arxula (2 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Các tế bào chồi bào tử trần dạng đốt Có khuẩn ty thật khuẩn ty giả Đặc điểm sinh lý: Lên men Đồng hố nitrat ::+ Màng mơi trường dịch thể : +/Đồng hóa inositol :+ Blastobotrys (7 lồi) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực, khuẩn ty thật giả nhiều Chi nhận biết nhờ tạo thành bào tử trần dạng chồi cuống nhỏ Đặc điểm sinh lý: Lên men : +/- Đồng hố nitrat :- Đồng hóa inositol : +/- 384/833 Botryozyma (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực Chỉ sinh khuẩn ty giả Đặc trưng chi tế bào khuẩn ty giả chẽ đôi đoạn cuối Đặc điểm sinh lý: Lên men Đồng hố nitrat ::- Màng mơi trường dịch thể : Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hóa inositol :- Brettanomyces (5 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực; tế bào hình cầu đến hình elip Chỉ sinh khuẩn ty giả Đặc điểm sinh lý: Lên men Đồng hố nitrat :+ : +/- Màng mơi trường dịch thể : +/Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hóa inositol :- Hoạt hố Ureaza :- Sinh axit axetic :+ Sinh trưởng chậm, vòng đời ngắn Candida (163 lồi) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực, tế bào hình cầu, elip hình trụ, đơi có hình cung nhọn, tam giác hình lưỡi liềm Đơi có khuẩn ty giả khuẩn ty thật 385/833 Đặc điểm sinh lý: Lên men : +/- Đồng hoá nitrat : +/- Màng môi trường dịch thể : +/Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hóa inositol : +/- Hóa lỏng gelatin : +/- Hoạt hố Ureaza :- Geotrichum(11 lồi) Sinh sản sinh dưỡng: Khơng có tế bào nảy chồi.Có bào tử đốt (arthroconidia) Có khuẩn ty thật rời thành đốt Đặc điểm sinh lý: Lên men Đồng hố nitrat : +/:- Đồng hóa inositol : Kloeckera (7 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Tế bào nảy chồi cực, tế bào hình van hay dạng chanh châu Âu, có dạng khuẩn ty giả Đặc điểm sinh lý: Lên men Đồng hoá nitrat :+ :- Màng môi trường dịch thể :- Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hóa inositol :- Hoạt hố Ureaza :- 386/833 Lalaria (23 lồi) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi phía gần đỉnh Màu hồng, vàng Đặc điểm sinh lý: Lên men :- Đồng hoá nitrat :- Cơ chất giống tinh bột :+ Myxozyma(8 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực Đơi có khuẩn ty giả sơ đẳng Đặc điểm sinh lý: Lên men :Đồng hoá nitrat :- Màng môi trường dịch thể : Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hóa inositol Hóa lỏng gelatin : +/- : +/- Nuôi cấy dạng nhầy Oosporidium (1 lồi) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực Có tồn dạng khuẩn ty giả khuẩn ty thật Đặc trưng chi sinh nội bào tử Màu hồng đến cam Đặc điểm sinh lý: Lên men :Đồng hố nitrat :+ Màng mơi trường dịch thể Cơ chất giống tinh bột ::+ 387/833 Đồng hóa inositol :- Saitoella (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Đặc điểm sinh lý: Nảy chồi đa cực Khơng có khuẩn ty Có màu cam đến màu đỏ Lên men :- Đồng hố nitrat :+ Màng mơi trường dịch thể : Cơ chất giống tinh bột Đồng hóa inositol Hoạt hố Ureaza :::+ Schizoblastosporion (1 lồi) Sinh sản sinh dưỡng: Tế bào nảy chồi hai cực từ tế bào hình van hay hình trụ Đơi có khuẩn ty giả sơ đẳng Đặc điểm sinh lý: Lên men Đồng hố nitrat ::- Màng mơi trường dịch thể : Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hóa inositol :- Hoạt hoá Ureaza :- Phản ứng DBB :- 388/833 Sympodiomyces (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Nảy chồi đa cực Có khuẩn ty thật khuẩn ty giả Đặc trưng chi bào tử chồi cuống ngắn sinh trực tiếp từ tế bào nấm men Đặc điểm sinh lý: Lên men :- Đồng hoá nitrat :- Màng môi trường dịch thể :- Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hóa inositol :+ Hố lỏng gelatin :- Hoạt hoá Ureaza :- Phản ứng DBB :- Trigonopsis (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Các tế bào có hình tam giác chủ yếu, từ góc mọc chồi Tuy nhiên có tế bào hình van nảy chồi nhiều phía Đặc điểm sinh lý: Lên men :- Đồng hoá nitrat :- Màng môi trường dịch thể : Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hóa inositol Hoạt hố Ureaza Phản ứng DBB :::- 389/833 Các chi nấm men thuộc ngành nấm đảm Các chi nấm men thuộc ngành nấm đảm Bào tử đảm bào tử hữu tính đặc trưng nấm thuộc ngành nấm đảm (Basidiomycota) Dạng sinh sản hữu tính ( Teleomorph) Agaricostibum (1 lồi) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam vàng, dạng bơ Tế bào hình ellip, có dính vào thành chuỗi nảy chồi đỉnh Sinh sản hữu tính: Qủa đảm synnemata-like Các sợi thiếu mấu nối Các đảm hình trụ có bào tử, vách ngang Lỗ vách đơn giản Đặc điểm sinh lý: Lên men :- Đồng hoá D-glucuronat: + Đồng hóa inositol :- Cơ chất giống tinh bột : Đồng hoá nitrat :- Hoạt hoá Ureaza :+ Phản ứng DBB :+ Xyloza tế bào :- Bulleromyces (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ đến nhầy Tế bào hình ellip, hình gần cầu đến hình trụ, nảy chồi cực Đơi có khuẩn ty giả Bào tử đảm dạng đối xứng tròn 390/833 Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, sợi có mấu nối tế bào Đặc điểm sinh lý: Lên men Đảm dạng keo chứa 2-4 :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :+ Chionosphaera (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ đến nhầy Tế bào hình ellip dạng xúc xích, nảy chồi cực Sinh sản hữu tính: Quả đảm dạng stilbelloid, sáp khô sền sệt, sợi khơng có mấu nối Đảm chứa tế bào hình chuỳ Lỗ vách đơn sơ Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :- Myo-inositol :- Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ 391/833 Coenzym : Q10 Cystofilobasidium (4 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam, đỏ cá hồi Tế bào hình trứng, hình trứng dài Đơi có khuẩn ty giả Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, đơi sợi có mấu nối Đơi có nội bào tử Đảm chứa tế bào hình chuỳ hình đầu Có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men : -/+ D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat :+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q8 Xylose :+ Erythrobasidium (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam-đỏ Tế bào hình trứng, hình trứng dài Chồi đa cực Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, sợi có giả mấu nối Đảm chứa tế bào Có lỗ vách đơn giản Đặc điểm sinh lý: Lên men D-Glucuronate ::+ 392/833 Myo-inositol :- Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hoá nitrat :+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10(H2) Xylose :- Fibulobasidium (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu vàng xám đến vàng nâu, dạng bơ Tế bào hình gần cầu đến hình cầu Bào tử bắn đối xứng tròn Sinh sản hữu tính: Quả đảm hình gối, sền sệt, sợi có mấu nối Đảm dạng keo, thành chuỗi phát triển từ mấu nối Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat : -/+(yếu) Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Filobasidiella (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem trắng đến kem vàng, dạng nhầy Tế bào hình cầu, hình trứng, hình trứng nhọn, nảy chồi cực đa cực Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, sợi có mấu nối Đảm tế bào với chuỗi bào tử hình đầu có cuống Có lỗ vách 393/833 Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :+ Filobasidium (5 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng, kem hồng, dạng nhầy Tế bào hình cầu, hình trứng, hình elip, hình trứng kéo dài Đơi có sợi giả Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, sợi có mấu nối Đảm tế bào hình chuỳ có bào tử đảm khơng cuống Có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men : -/+ D-Glucuronate : -/+ Myo-inositol : -/+ Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat : -/+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Q10 394/833 Xylose :+ Holtermannia (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng vàng, dạng nhầy Tế bào hình elip, nảy chồi cực Sinh sản hữu tính: Quả đảm dạng san hô thẳng đứng, dạng sền sệt thường tạo thành đám dày đặc Sợi có mấu nối Đảm dạng keo Đặc điểm sinh lý: Hoạt hoá Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB :+ Ureaza Xylose : + :+ Leucosporidium (3 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng nhầy Tế bào hình trứng, hình trứng kéo dài Đơi có sợi giả Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, sợi có mấu nối Có bào tử (teliospore) Các đảm có vách ngang Có lỗ vách thơ sơ Đặc điểm sinh lý: Lên men : -/+ D-Glucuronate : +/- Myo-inositol :- Cơ chất giống tinh bột :- 395/833 Đồng hoá nitrat :+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Q10 Xylose :- Mrakia (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng màu kem, dạng nhầy Tế bào hình trứng, hình trứng kéo dài Đơi có sợi giả Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, sợi khơng có mấu nối Có bào tử (teliospore) Các đảm tế bào có vách ngang Có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men : -/+(glucoza D-Glucuronate :+ Myo-inositol : -/+ Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat Phản ứng DBB galactoza) :+ :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Xylose :+ Nhiệt độ sinh trưởng : 200C Rhodosporidium (10 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng màu cam, đỏ vàng, dạng bơ đến nhầy Tế bào hình trứng, hình trứng kéo dài Đơi có sợi giả 396/833 Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, đơi sợi có mấu nối Có bào tử (teliospore) Các đảm có vách ngang Có lỗ vách dạng thô sơ Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate : -/+ Myo-inositol :- Cơ chất giống tinh bột :- Đồng hoá nitrat : -/+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q9 Q10 Xylose :- Sirobasidium (2 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc vàng đến vàng kem, dạng nhầy Tế bào hình elip đến gần cầu, nảy chồi đỉnh Bảo tử bắn đối xứng đơi Đơi có sợi giả Sinh sản hữu tính: Quả đảm hình gối dạng thuỳ, dạng khơng đều, sợi có mấu nối Các đảm dạng keo, thường thành chuỗi Có lỗ vách Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ Cơ chất giống tinh bột :+ Đồng hoá nitrat :- Phản ứng DBB Hoạt hoá Ureaza :+ :+ 397/833 Sporidiobolus (4 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu hồng đến màu đỏ Tế bào từ hình elip đến hình trứng kéo dài nảy chồi đỉnh Bào tử bắn dạng đối xứng đơi Đơi có sợi giả Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, sợi thường có mấu nối Có bào tử (teliospore) Các đảm thường có vách ngang Các lỗ vách dạng thơ sơ Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :- Myo-inositol : -/+ Cơ chất giống tinh bột : Đồng hoá nitrat : -/+ Phản ứng DBB :+ Hoạt hoá Ureaza :+ Coenzym : Q10 Xylose :- Sterigmatosporidium (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ Tế bào từ hình elip đến hình trứng kéo dài nảy chồi đỉnh, có cuống với vách ngăn cuối Có sợi giả Sinh sản hữu tính: Khơng có đảm, sợi có mấu nối Bào tử áo dikaryotic Dạng đảm tế bào Đặc điểm sinh lý: Lên men :- D-Glucuronate :+ Myo-inositol :+ 398/833 ... 10 8 Quang hợp 10 9 Sử dụng lượng sinh tổng hợp vi sinh vật 11 0 Các nguyên tắc điều chỉnh sinh tổng hợp 11 1 Cố định quang hợp co2 11 2 Tổng hợp đường polisaccharide 11 3 Sự đồng hóa phosphorus 11 4... lớn coi vi sinh vật Như vi sinh vật khơng có mặt hai giới Động vật Thực vật Người ta ước tính số 1, 5 triệu lồi sinh vật có khoảng 200 000 loài vi sinh vật (10 0 000 loài động vật nguyên sinh tảo,... John Ray (16 27 -17 05) Carl Von Linnaeus (17 07 -17 78) chia giới Thực vật Động vật Năm 18 66 E H Haeckel (18 34 -19 19) bổ sung thêm giới Nguyên sinh (Protista) Năm 19 69 R H Whitaker (19 21- 19 81) đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình vi sinh vật 1, Giáo trình vi sinh vật 1, Comovirus (nhóm virus khảm đậu đũa)

Mục lục

Xem thêm