khuyen-hoc-fukuzawa-yukichi

85 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:27

khuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichikhuyen-hoc-fukuzawa-yukichi Tri thức phát triển Nhà xuất Trẻ Nhóm nghiên cứu Nhật Bản Người dịch: Phạm Hữu Lợi Fukuzawa Yukichi Khuyến học "Quốc dân khơng có chí khí độc lập, khơng có tinh thần tự lòng yêu nước hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm." Nguyên tác tiếng Nhật Nhà xuất Iwanami Bunko Ebook miễn phí : www.SachMoi.net Fukuzawa Yukichi Vài nét thân nghiệp Ebook miễn phí : www.SachMoi.net Nói tới Fukuzawa Yukichi, khơng người Nhật lại khơng biết Họ nói ơng bậc "khai quốc công thần" nước Nhật đại, hình ảnh ơng in đồng tiền có mệnh giá cao Nhật, tờ 10.000 yên Fukuzawa Yukichi nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng xã hội Nhật thời cận đại Người Nhật tôn vinh ông "Voltaire Nhật Bản", khơng tính triệt để tầm mức vượt trội tư tưởng ơng, mà danh nhân người Pháp, Fukuzawa Yukichi người đồng chí người khai sáng tinh thần quốc dân Nhật Bản, đem lại linh hồn, động lực hậu thuẫn tinh thần cho công Duy Tân phủ Minh Trị Những tác phẩm ông dừ viết từ kỷ trước, người Nhật Bản ngày hết lòng ngưỡng mộ Fukuzawa Yukichi sinh năm 1834 gia đình võ sĩ cấp thấp Nakatsu, thuộc tỉnh Oita, Kyushu, Nhật Bản Cha ông - viên chức tài tỉnh - sớm, khiến gia đìng lâm vào cảnh khốn quẫn Năm tuổi, ông gửi sang nhà ruột làm nuôi Ngay từ thuở niên thiếu, ông cảm nhận sâu sắc nỗi tủi nhục chế độ đẳng cấp nỗi khổ tình cảnh khốn quẫn gia đình "Ở Nakatsu quê tôi, chế độ quyền gia truyền sỹ tộc quy định nghiêm ngặt Không chốn cơng đường mà ngun tắc thể sống hàng ngày, quan hệ đám trẻ làng Con Võ sĩ cấp thấp phải thưa gửi, lễ phép nói chuyện với Võ sĩ cấp cao Ngược lại, Võ sĩ cấp cao cao giọng, khiếm nhã Sự phân biệt, chia rẽ dưới, sang hèn thể lúc chơi đùa chạy nhảy Con nhà quyền chơi với nhà quyền Trong lớp học, học giỏi Vật tay, không thua Vậy mà lúc chúng tỏ thái độ kiêu căng, ngạo mạn với tơi Tơi bất bình đến mức khơng chịu nổi." (Fukuzawa - Tự truyện) Mãi tới năm 14, 15 tuổi ông học trường làng ơng thấy "học vấn đâu tồn Hán học" Mặc dù học Nho học, Fukuzawa Yukichi khơng lấy làm "khn vàng, thước ngọc" Ngược lại, ông nhận thấy bất công xã hội phong kiến: "Nakatsu quê tôi, chế độ phong kiến áp đặt trật tự xã hội từ hàng trăm năm trước Mọi thứ bị nhồi chặt cứng hộp Kẻ sinh nhà quản gia sau trở thành quản gia Người sinh gia đình thấp cổ bé họng sau thấp cổ bé họng Tổ tiên quyền quý đời đời quyền quý Tổ tiên nghèo hèn từ đời sang đời khác nghèo hèn." (Fukuzawa - Tự truyện) Năm 19 tuổi, ông theo ngành Hà Lan học (ngành học ngôn ngữ Hà Lan, ngành nghiên cứu y học môn khoa học phương Tây toán, vật lý, hoá học, sinh học qua sách viết tiếng Hà Lan) Nagasaki Osaka Năm 25 tuổi, Fukuzawa Yukichi lên Tokyo, ông đến thăm cảng Yokohâm - quyền Mạc phủ mở cho tàu bè phương Tây vào buôn bán Tại đây, "chỗ gặp người phương Tây Nhà cửa, quán xá mọc lên khắp nơi Họ vào bn bán Tôi dùng tiếng Hà Lan để trao đổi Họ khơng hiểu Nghe họ nói, tơi khơng hiểu Nhìn vào hàng chữ quảng cáo, tờ cáo thị, khơng đọc Khơng biết tiếng gì, tiếng Anh hay tiếng Pháp?" (Fukuzawa - Tự truyện) Nhận thấy "Hà Lan học" trở nên lạc hậu với thời đại, ơng chí bắt tay vào học tiếng Anh Khơng có người dạy nơi học, ơng dựa vào tự điển để tự học Năm 1860, tình cờ ông cử làm thông dịch viên, theo phái đoàn quyền Mạc phủ sang Hoa Kỳ, ơng đặt chân lên San Francisco Hawaii Hai năm sau, năm 1862, ơng lại tháp tùng phái đồn Mạc phủ sang châu Âu Và năm 1867, ông đặt chân tới thành phố phía đơng Hoa Kỳ chuyến tháp tùng phái đồn quyền Mạc phủ mua tàu Qua ba chuyến trên, Fukuzawa Yukichi tiếp cận với giới văn vật quốc gia phát triển phương Tây, đồng thời mở hướng nhận thức giới làm ơng ý thức rõ vị trí Nhật Bản trường quốc tế Có thể nói chuyến sang nước phương Tây bước ngoặc mang tính định vai trò Fukuzawa Yukichi lịch sử Nhật Bản thời kỳ chuyển từ cuối thời Mạc phủ sang thời kỳ Minh Trị Trong suốt đời, Fukuzawa Yukichi dịch sách, viết sách xuất nhiều tác phẩm có ảnh hưởng to lớn việc khai sáng xã hội Nhật Bản Bằng trực quan sắc bén, ông nắm bắt nỗi xúc dân chúng, nên tác phẩm ông với cách viết giản dị, dễ hiểu, lời văn thống thiết, tầng lớp độc giả Nhật Bản đón nhận " khát gặp nước" Tác phẩm "Sự tình phương Tây" 10 tập, viết từ năm 1866-1870 sở điều "mắt thấy tai nghe" thời gian phương Tây, số lượng phát hành lên tới 25 vạn Tác phẩm giới thiệu giới văn vật, quan niệm quyền lợi nghĩa vụ, chế độ trị, cấu xã hội, giáo dục, học thuật, luật pháp, lịch sử, công nghiệp, quân quốc gia Âu - Mĩ Tác phẩm người Nhật Bản coi "cẩm nang" phủ Minh Trị việc xây dựng xã hội Nhật Bản theo mơ hình phương Tây Trong tác phẩm "Khái lược văn minh" xuất năm 1875 "Đổi lòng dân" xuất năm 1879, Fukuzawa Yukichi khảo sát lịch sử nguyên nhân phát triển văn minh cổ kim đơng tây Ơng bàn đường hưng thịnh, suy vong Nhật Bản, sống nhân dân Nhật Bản tiến lên văn minh tương lai Tư tưởng, triết học, quan điểm lịch sử, quan điểm quốc gia Fukuzawa Yukichi biểu lộ qua hai tác phẩm Ngồi ra, Fukuzawa Yukichi viết loạt tác phẩm hướng đến công chúng đông đảo, mà đặc biệt tầng lớp niên Các tác phẩm nhằm truyền bá tư tưởng canh tân vào xã hội Nhật Bản, đất nước thực công Duy tân phủ Minh Trị tiến hành "từ xuống", xã hội bên vòng kiềm toả quan hệ, tập quán, tập tục lỗi thời trải qua hàng nghìn năm chế độ phong kiến Mạc phủ Những tác phẩm tiêu biểu số là: v Khuyến học, năm 1872-1876 v Bàn dân quyền; Bàn tiền tệ, năm 1878 v Bàn quốc quyền; Bàn quốc hội, năm 1879 v Bàn kinh tế tư nhân, năm 1880 v Bàn thời giới; Bàn quân sự, năm 1882 v Bàn nghĩa vụ quân sự; Bàn ngoại giao, năm 1884 v Bàn phụ nữ Nhật Bản; Bàn phẩm hạnh, năm 1885 v Bàn cách nhân sĩ xử thế; Bàn giao tiếp nam nữ, năm 1886 v Bàn nam giới Nhật Bản; Bàn hoàng gia Nhật Bản, năm 1888 v Bàn thuế đất; Bàn tiền đồ an trị quốc hội, năm 1892 v v v v Bàn thực nghiệm, năm 1893 Fukuzawa Yukichi tuyển tập, năm 1897-1899 Bàn đại học nữ, đại học nữ mới, năm 1899 Fukuzawa Yukichi - Tự truyện, năm 1899 Năm 1868, đề nâng cao dân trí, đào tạo niên sinh viên - hệ gánh vác trọng trách xây dựng nước Nhật Bản văn minh - Fukuzawa Yukichi thành lập trường Keio Gijuku (Keio Nghĩa thục) - tiền thân trường đại học Keio tiếng Tokyo (Phan Bội Châu có đến thăm trương Keio Gijuku thời gian Nhật Bản Trường Đông kinh Nghĩa thục lập Hà Nội năm 1907 dựa hình mẫu trường này) Năm 1873, Fukuzawa Yukichi với số trí thức Tây học lập hội Meirokusha Hội viên có 10 người học giả thuộc nhiều ngành Mori Arinori (1847-1889), Nakamura Masâno (1832-1891), Kato Hiroyuki (1838-1916), Nishi Amane (1829-1897), Taguchi Ukichi (1828-1903) Họ tổ chức viết sách, dịch thuật, tổ chức buổi diễn thuyết, xuất tập san Meroku làm diễn đàn để phổ biến tranh luận đủ vấn đề: trị, giáo dục, tơn giáo, kinh tế, pháp luật, vai trò phụ nữ, phong tục, Nhật ngữ Các thành viên hội Meirokusha dịch giới thiệu nhiều tác phẩm tư tưởng, trị, kinh tế, luật pháp, giáo dục phương Tây tiếng Nhật Các tác phẩm dịch giới thiệu thời kì "Tự giúp mình" (Self-help) Samuel Smiles (1812-1904), "Tự luận" (On liberty), "Chính trị Kinh tế học" (Political Economy), "Chủ nghĩa công lợi" (Utilitarianism) J S Mill (1806-1873), "Nam nữ bình quyền luận" (Social Statics), "Giáo dục" (Education) Herbert Spencer (1820-1903), "Tinh thần pháp luật" Montesquieu (1689-1755), "Khế ước xã hội" Rousseau (1712-1778), "Tự mậu dịch" Adam Smith Ngoài ra, "Thuyết tiến hoá" Darwin tác phẩm "Allgemeines Staatsrecht" J C Bluntschli người Đức dịch giới thiệu Năm 1879, Viện Học sĩ Tokyo - tiền thân Viện Hàn lâm Nhật Bản ngày - đời Fukuzawa Yukichi chọn làm viện trưởng Năm 1882, ông sáng lập làm chủ bút tờ "Thời tân báo" để trao đổi quan điểm vấn đề xã hội Nhật Bản thời Để đóng góp hữu hiệu việc khai hố văn minh, nâng cao dân trí, phát triển xã hội, Fukuzawa Yukichi chủ trương học giả phải có lập trường độc lập với phủ Do đó, suốt đời ông từ chối lời mời tham dự quyền, nhiều học giả hội môn đệ ông giữ trọng trách quan trọng phủ Minh Trị Năm 1900, ông nhận giải thưởng từ Hoàng gia Nhật Bản cơng lao đóng góp cho nghiệp giáo dục Giải thưởng trị giá 50.000 yên Ông tặng lại số tiền cho trường Keio Năm 1901, ông xuất huyết não, thọ 68 tuổi Cuốn sách mà bạn cầm tay "Khuyến học", ông viết thời gian 1872-1876 Đây tác phẩm đồ sộ sâu sắc ông, lại tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng đến công chúng Nhật Bản Khi in lần đầu, sách có số lượng ấn kỷ lục 3,4 triệu bản, dân số Nhật Bản thời khoảng 35 triệu người Chỉ riêng điều cho thấy thực sách gối đầu giường người dân Nhật thời kì Duy tân Và kể từ đến nay, sách tái liên tục, tính từ năm 1942 đến năm 2000, riêng nhà xuất Iwanami Bunko tái đến 76 lần Trong sách này, Fukuzawa Yukichi đề cập đến tinh thần người mục đích thực thụ học vấn Với chương viết bình đẳng, quyền người, ý nghĩa học vấn mới, trách nhiệm nhân dân phủ quốc gia pháp trị "Khuyến học" làm lay chuyển tâm lý người dân Nhật Bản thời Minh Trị Với tuyên ngôn "Trời không tạo người đứng người không tạo người người", Fukuzawa Yukichi gây kinh ngạc bàng hồng - "khơng tin vào tai mình" - cho đa số người dân Nhật Bản vốn bị trói buộc đẳng cấp, thân phận, quen phục tùng, phó mặc e sợ quan quyền suốt hàng trăm năm thể phong kiến Mạc phủ Ơng khẳng định người sinh bình đẳng có khác biệt trình độ học vấn Về học vấn, Fukuzawa Yukichi phê phán lối học "từ chương" nhấn mạnh Nhật Bản phải xây dựng học vấn dựa "thực học" Nền học vấn thực học phải gắn liền với sống hàng ngày, phải dựa tinh thần khoa học, tinh thần độc lập, tính thực dụng Việc tiếp thu văn minh phương Tây phải có chọn lọc Và quan điểm xuyên suốt sách "Làm để bảo vệ độc lập Nhật Bản" bối cảnh cường quốc phương Tây muốn biến toàn châu Á thành thuộc địa Với độc giả Việt Nam nay, nhiều tư tưởng Fukuzawa "Khuyến học" có lẽ khơng điều mẻ gây chấn động lòng người người dân Nhật Bản thời Minh Trị Tuy nhiên, cách đặt vấn đề ơng nguyên ý nghĩa thời quốc gia đường đại hố Ngồi "Cẩm nang" người Nhật cày giúp cho độc giả Việt Nam hiểu rõ đặc điểm tính cách tinh thần người Nhật Bản đại, người từ thân phận nông nô "ăn nhờ đậu", nhờ có khai sáng người Fukuzawa Yukichi mà trở thành "quốc dân" đất nước Nhật Bản đại văn minh ngày MỤC LỤC v v v v v v v v v v v v v v v v v PHẦN MỘT: TRỜI KHÔNG TẠO RA NGƯỜI ĐỨNG TRÊN NGƯỜI Mọi người sinh bình đẳng, có khác biệt học vấn Học môn thiết thực cho sống Tự khơng phải biết có tơi, cho riêng tơi Học để dám nói lên kiến thực đầy đủ bổn phận với đất nước Học để hiểu "trách nhiệm" thân PHẦN HAI: NGƯỜI CHỊU THIỆT THỊI NHẤT LÀ NHỮNG KẺ VƠ HỌC Khơng thể có miếng ăn ngon "Tủ kiến thức" Tại khơng triệt để vận dụng "bình đẳng"? Mọi "ham muốn" không làm ảnh hưởng tới người khác thiện Học để hiểu "thế làm tròn cơng việc mình" Khơng có đáng sợ ngu dốt PHẦN BA: HUN ĐÚC, NI DƯỠNG CHÍ KHÍ ĐỘC LẬP RA SAO? Nỗ lực thay đổi Thiên mệnh Thường xun "tơi luyện chí khí tinh thần" quan trọng Làm để hun đúc gìn giữ chí khí Độc Lập Tự Do? "Dân" Imagawa Yoshimoto "dân" Napoleon đệ tam Nỗi hổ nhục thân nỗi hổ nhục quốc gia PHẦN BỐN: TRÁCH NHIỆM CỦA "NGƯỜI ĐỨNG TRÊN NGƯỜI" Làm để Nhật Bản có độc lập thực sự? Văn minh không tiến dùng quyền lực v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Cái đẻ "khí chất nhu nhược" người Nhật Bản? Đáng buồn nước ta có người Nhật mà khơng có quốc dân Nhật Những thứ khơng có ích chắn có hại Chưa làm thử mà ngồi phán sai PHẦN NĂM: LÒNG QUẢ CẢM CỦA CON NGƯỜI SINH RA TỪ ĐÂU? Đang hạnh phúc qn có lúc phải đối mặt với tủi nhục Tinh thần, chí khí độc lập điểm xuất phát vấn đề Vận hội mở nơi phát huy chí khí Khai phá văn minh nhiệm vụ tầng lớp trí thức trung lưu PHẦN SÁU: LUẬT PHÁP QUÝ GIÁ NHƯ THẾ NÀO? Quốc dân phải làm tròn bổn phận "Một thân hai vai" "Trung thần nghĩa sĩ" góc độ pháp luật "Tenchyu" - Thay trời trừng phạt Luật cần rõ ràng, đơn giản phải nghiêm minh Bộ máy hành với quan chức "đầu gỗ" PHẦN BẢY: TRÁCH NHIỆM CỦA QUỐC DÂN Nghĩa vụ quốc dân Quyền lợi quốc dân Phải đóng thuế Đánh khí tiết, làm hại đến cái, cháu chắt Như "tử đạo"? Phải biết hi sinh thân nào? PHẦN TÁM: ĐỪNG ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC BẰNG SUY XÉT CHỦ QUAN CỦA MÌNH Tự sinh sống miễn khơng vượt bổn phận Luận thuyết vô lý: Phật Bà Quan Âm giết người Những lời dạy chấp nhận trường "nữ học" Đừng tin lời nói bậy Chu Tử Không phải điều "Luận ngữ" PHẦN CHÍN: MỤC ĐÍCH CỦA HỌC VẤN LÀ GÌ? Có người cảm thấy thoả mãn chẳng khác lồi sâu kiến Học tập, làm việc xã hội Được thừa hưởng "di sản vĩ đại" mà tạ ơn Đừng để mai tài PHẦN MƯỜI: HÃY SỐNG VÀ HY VỌNG Ở TƯƠNG LAI Còn trẻ mà lại muốn lựa chọn cơng việc an nhàn Học tập phương Tây không sùng bái Hy vọng vào tương lai xán lạn liều thuốc an ủi nỗi bất hạnh thời v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Hãy can đảm lên, bạn hữu Nakatsu PHẦN MƯỜI MỘT: ĐẲNG CẤP ĐỊA VỊ ĐẺ RA CÁC CHÍ SĨ RỞM Quan điểm thường thấy người đứng Vì muốn quan hệ ngồi xã hội phải quan hệ cha gia đình? "Biển thủ, tư túi", trách nhiệm ai? Tại lũ chí sĩ rởm lại hồnh hành vậy? Không thể trông cậy vào thiểu số "nghĩa sĩ" Địa vị đẳng cấp chức vụ hai việc hoàn toàn khác PHẦN MƯỜI HAI: HÃY HỌC CÁCH DIỄN THUYẾT CÓ HIỆU QUẢ Diễn thuyết tranh luận nhằm nâng cao kiến thức Học quản trị kinh doanh mà khơng tính tốn niêu cơm gia Bí để nâng cao kiến thức: Không tự mãn Tiêu chuẩn để đánh giá trường học PHẦN MƯỜI BA: TỆ HẠI NHẤT LÀ THAM LAM Dục vọng điều tốt hay xấu tuỳ theo cách biểu "Tham lam" người khác nguồn gốc thói xấu Nghèo khổ khơng phải ngun nhân Lời than Khổng Tử Thực trạng hậu cung, nơi thói tham vọng hồnh hành Nhật Bản chưa khỏi tính chất "hậu cung" Mặt đối mặt vỡ lẽ PHẦN MƯỜI BỐN: PHẢI LUÔN XEM LẠI TINH THẦN CỦA BẢN THÂN Con người gặp thất bại không ngờ tới Đây điều quan trọng làm ăn Cách tính tốn "cái được, mất" đời "Chăm sóc" có hai vế Không thể Bảo hộ thiếu Chỉ dẫn Cần thiết phải có hai loại "Chăm sóc" trị PHẦN MƯỜI LĂM: TIẾP THU CÓ CHỌN LỌC VĂN MINH PHƯƠNG TÂY Việc tìm kiếm chân lí thường hồi nghi Tin nghi ngờ gì? Nếu Nhật Bản phương Tây Chỉ có học vấn ni dưỡng lực phán đốn PHẦN MƯỜI SÁU: CHẠY THEO ĐỘC LẬP VẬT CHẤT SẼ ĐÁNH MẤT ĐỘC LẬP VỀ TINH THẦN Độc lập có hai dạng Để gìn giữ độc lập tinh thần, phải biết cách tiêu đồng tiền Chỉ tin thấy kết v v v v v v v v v Để có lực phán đốn hành động cần có động bánh lái Phê phán người khác dễ PHẦN MƯỜI BẢY: BÀN VỀ SỰ TÍN NHIỆM Nói tới tín nhiệm tức nói tới độ tin cậy Thật giả khác Cần nói thân Coi trọng tiếng mẹ đẻ Khi giao tiếp biểu lộ nét mặt tươi tắn, đừng để người ta ghét Vất bỏ hình thức, thật lòng, thành thật Tìm kiếm bạn mới, khơng qn bạn cũ PHẦN MỘT TRỜI KHÔNG TẠO RA NGƯỜI ĐỨNG TRÊN NGƯỜI MỌI NGƯỜI SINH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG, NẾU CĨ KHÁC BIỆT LÀ DO HỌC VẤN Người ta thường nói: "Trời khơng tạo người đứng người không tạo người đứng người." Kể từ tạo hoá làm người tất sinh bình đẳng, người có tư cách, có địa vị nhau, không phân biệt đẳng cấp dưới, giàu nghèo Lồi người - chúa tể mn lồi - hoạt động trí óc hoạt động chân tay mà biến thứ có gian thành vật có ích cho thân Nhờ mà thoả mãn nhu cầu ăn, mặc, ở, sống tự theo ý muốn không làm phiền, làm cản trở sống đồng loại Con người sống yên ổn, vui vẻ gian Đó ý Trời, niềm hi vọng Trời người Vậy mà nhìn rộng khắp xã hội, sống người ln có khoảng cách trời vực Đó khoảng cách người thơng minh kẻ đần độn; người giàu người nghèo; tầng lớp quý tộc tầng lớp hạ đẳng Như làm sao? Nguyên nhân thực rõ ràng Cuốn sách dạy tu thân "Thực ngữ giáo" có câu: "Kẻ vơ học người khơng có tri thức, kẻ vơ tri thức người ngu dốt." Câu nói hiểu: Sự khác người thông minh kẻ đần độn chỗ có học hay vơ học mà thơi Trên gian có việc khó lẫn việc dễ Người làm việc khó coi người quan trọng Người làm việc có địa vị thấp, bị coi thường Công việc cần khổ nhọc tinh thần xem việc khó, lao động chân tay việc dễ Vì thế, học giả, quan chức phủ, giám đốc công ty lớn, chủ trang trại sử đụng nhiều nhân cơng người có địa vị cao, quan trọng Và người có địa vị, quan trọng đương nhiên gia đình họ giàu sang sung túc đến mức tầng lớp hạ đẳng nằm mơ không Tuy vậy, suy nghĩ kỹ lưỡng gốc rễ vấn đề có ngun nhân Đó chảng qua có chịu khó học hay khơng mà thơi, có người trời phú cho đâu Ngạn ngữ có câu: "Trời khơng ban cho người phú quý Chính người tạo giàu sang phú quý." Có nghĩa Trời nhìn vào kết hoạt động, lao động người để ban thưởng Như đề cập: Ở người khơng có chênh lệch sang hèn, giàu nghèo Vì thế, nói rằng: người chịu khó học, hiểu biết nhiều trở thành người quan trọng, sống sung túc; người vô học trở thành người thấp hèn, nghèo khổ HỌC NHỮNG MÔN THIẾT THỰC CHO CUỘC SỐNG Học vấn gì? Đó khơng phải học cốt để hiểu câu khó, chữ khó; khơng phải việc học để giải nghĩa văn cổ, đọc thơ, vịnh thơ Học khơng có ích cho sống Đọc tác phẩm văn học để động viên an ủi lòng người, chảng phải mơn học có ích cho sống sao? Nhưng tơi khơng nghĩ văn học mơn học quan trọng đến mức "phải thờ phụng nó" thầy dạy Hán văn, Cổ văn thường nhấn mạnh Trong sống, không thấy thầy dạy Hán văn có tài sản đáng kể, thương gia vừa giỏi thơ phú vừa thành công kinh doanh lại Với lối học nay, tăng thêm lo lắng bậc phụ huynh, nhà nông người hết lòng chăm lo việc học tập cái: "Chúng học theo kiểu này, có ngày tán gia bại sản mất." Điều Vì lối học không thực tế, áp dụng kết học tập vào thực tiễn sống Vậy phải học học nào? Trước hết phải học môn học thực dụng cần thiết cho sống ngày Ví dụ: phải thuộc lòng bảng 47 chữ Kana Học cách soạn thảo thư từ, ghi chép trương mục kế tốn Sử dụng thành thạo bàn tính Nhớ cách cân đong, đo, đếm Tiếp đến phải học môn Địa lý để biết phong thổ Nhật Bản nước địa cầu Vật lý môn học giúp ta phân biệt tính chất vật thể thiên nhiên, qua tìm tác dụng Học Sử mơn học giúp ta hiểu biết cặn kẽ kiện ghi niên biểu lịch sử, qua nghiên cứu khứ, quốc gia Học Kinh tế môn giải đáp cho vấn đề liên quan đến việc chi tiêu gia đình tài quốc gia Học môn Đạo đức, môn giúp ta hiểu hành vi, hành động thân, hiểu cách cư xử, cách giao tiếp, cách sinh hoạt người với người Để học môn này, cần thiết phải đọc tất sách châu Âu dịch tiếng Nhật Đối với bạn trẻ có khả tơi khun nên đọc trực tiếp nguyên tiếng Anh, Pháp, Đức Khi học phải nắm nội dung chủ yếu mơn học, sở phải hiểu chất vật Học có ích cho sống Đó "Thực học" mà phải học, học vấn mà người phải tự trang bị, không phân biệt đẳng cấp, khoảng cách giàu nghèo Chính việc tự trang bị kiến thức này, cá nhân sở làm trọn trọng trách mình, điều hành quản lý tốt gia nghiệp giao Cá nhân có độc lập gia đình độc lập Và quốc gia độc lập TỰ DO KHÔNG PHẢI LÀ CHỈ BIẾT CĨ TƠI, CHO RIÊNG TƠI B iết vị trí, chỗ đứng quan trọng Kể từ sinh ra, người chịu can thiệp Nam nữ có quyền tự sinh ssống Và người có quyền tự do, lúc khăng khăng đòi phải làm theo ý muốn riêng mà khơng biết rõ vị trí trở nên biết có mình, cho riêng Như tự làm hỏng Dựa đạo lý mà Trời định, vị trí người chỗ: biết trọng tình người, khơng làm phiền hay cản trở người khác, biết bảo vệ quyền tự thân Tự thân khơng có nghĩa muốn làm làm, khơng có nghĩa làm phiền cản trở người khác Ví dụ có người nói: "Tiền tơi, thích uống rượu tơi uống, thích mua "hoa" tơi mua Đó quyền tự tơi, động chạm tới ai." Suy nghĩ sai Ham mê tửu sắc làm ảnh hưởng tới người khác, lại lôi kéo bạn bè, làm hại giáo dục xã hội Cứ cho la tiền tôi không hay Mở miệng tuôn tràng giang đại hải kiến thức mốt, chẳng tìm hiểu chất thực nó, thân đứng chỗ khơng biết, kẻ có khác biết tên hàng mà chẳng biết giá cả, cơng dụng sao? Những hạng người tội nghiệp xã hội Nguyên nhân người phó mặc đời theo dòng chảy thời thế, sống trôi sống Lại chưa tự xem lại mình: "Từ sinh đến làm gì? Từ sau tiếp tục sao?" nên xảy chuyện Phân tích rõ tình hình bn bán, để lập kế hoạch cho sau việc kiểm tra sổ sách, rút kinh nghiệm sở toán việc cần thiết Để nhận thức rõ chỗ đứng mình, để đề phương châm, kế hoạch cho tương lai cần phải kiểm tra lại tri thức tinh thần "CHĂM SĨC" CĨ HAI VẾ Từ "chăm sóc" có hai vế Vế thứ Bảo hộ Và vế thứ hai Bảo ban Bảo hộ giúp đỡ che chở Bảo ban việc dẫn cho biết nên làm điều có lợi, nên tránh điều có hại Có đủ hai vế thực chăm sóc Làm tốt hai vế việc xã hội định đâu vào Cha mẹ bảo hộ cho cách cho ăn, cho mặc, Và nghe theo lời bảo ban cha mẹ Được vậy, quan hệ cha mẹ ổn thoả Chính phủ bảo hộ dân chúng xã hội theo luật pháp, tức dựa luật pháp bảo vệ sinh mạng, danh dự tài sản dân chúng, bảo vệ trật tự trị an xã hội Nhân dân chấp hành thị không quay lưng lại mệnh lệnh phủ Như giữ mối quan hệ công - tư, tức đảm bảo ích nước lợi dân Theo lẽ đó, bảo hộ bảo ban, hai vế phải đồng hành ngang bằng, nghĩa từ "chăm sóc" Một vế hỏng tai hoạ xảy Trong xã hội thường xảy nhiều vấn đề dân chúng quyền bên hiểu làm theo vế có lợi cho KHƠNG THỂ BẢO HỘ NẾU THIẾU CHỈ DẪN Ví dụ, người làm cha, làm mẹ biết hay chơi bời lổng, tiêu pha bừa bãi, không chịu nghe theo dẫn, bảo ban mà tiếp tục chu cấp tiền bạc chiều theo ý thí dụ bảo hộ mà không dạy dỗ Ngược lại cố gắng, chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe theo bảo ban cha mẹ, lại không đảm bảo ăn, mặc, không cho học hành thí dụ có dạy dỗ mà khơng bảo hộ Ví dụ trước bảo hộ đáng, ví dụ sau cha mẹ khơng có lòng từ bi Cả hai trường hợp buộc phải nghi thái độ người làm cha làm mẹ Người xưa có câu "Làm ơn mắc ốn" Ý muốn nói đến trường hợp người ta tìm cách để khuyên nhủ, can ngăn bạn bè khơng nên làm việc đó, khơng bạn bè nghe theo lại bị oán ghét Đối với loại người ấy, đừng lo lắng cho họ nhiều quá, nên chừng mực vừa phải Người khơng theo dẫn có bảo hộ hỏng Lại có ơng già lẩm cẩm mang gia phả từ chục đời đến chỗ cháu chắt chút chít hoạch hoẹ Lại có ơng họ xa, gọi ruột người khuất tới, thị việc việc khác mắng cháu chắt bạc tình, bạc nghĩa Rồi lại chuyện khốn nạn lập di chúc giả hòng chiếm đoạt tài sản đứa cháu thơ dại mà mồ cơi bố mẹ Tất ví dụ minh chứng cho thấy quan hệ người với người xảy không cân hai vế từ chăm sóc Hoặc khơng bảo hộ mà có bảo ban, dẫn đà Hoặc không bảo ban, dẫn mà bảo hộ mức Ngồi ra, xã hội có hoạt động gọi Cứu tế Người nghèo Không phân biệt người thiện hay kẻ ác, khơng tìm hiểu ngun nhân dẫn tới nghèo khổ mà biết cho tiền cho bạc Giúp đỡ người không chốn nương thân lẽ đương nhiên, có kẻ cấp cho năm đấu thóc bán ba đấu lấy tiền mua rượu uống Đó ví dụ rõ việc bảo hộ mức mà không dẫn, dạy dỗ Ngay Anh quốc, người ta gặp phải chuyện nan giải Chỉ có bảo hộ khơng bị lợi dụng CẦN THIẾT PHẢI CĨ CẢ HAI LOẠI "CHĂM SĨC" TRONG CHÍNH TRỊ Thử ứng dụng lý luận vào trị xem Nhân dân đóng thuế đảm bảo chi phí ngân sách phủ, trì tài cho quốc gia Vậy mà quốc gia chuyên chế Nhật Bản, ý kiến nhân dân không tiếp thu mà Nghị viện - nơi để người ta nói lên ý kiến - khơng có nốt Nhân dân ni dưỡng phủ tiền thuế nhiều thứ khác, có nghĩa nhân dân bảo hộ cho phủ Nhưng kiến nghị, góp ý nhân dân phủ lại bị cấm đốn Những vụ việc nhiều xã hội Hai vế bảo hộ dẫn từ "chăm sóc" nguyên tắc kinh tế bản, nguyên tắc trao đổi ngang Vì thế, cần phải tâm niệm kỹ điều vào hoàn cảnh sống, sinh hoạt xã hội Nhưng có người phê phán rằng, chẳng liên quan đến sống hay đến nghề nghiệp Cái tính tốn thiệt, so đo q đâu tình người Nhưng suy nghĩ theo cách đừng có bảo hộ hay đừng có ép buộc hơn, làm tổn hại tình cảm đối tác, khiến cho việc giao tiếp quan hệ trở nên xấu Tơi xin nói thêm để tránh hiểu lầm Con người nhìn thấy người ta khổ sở, tội nghiệp mà chẳng động lòng trắc ẩn muốn giúp đỡ Đó chăm sóc theo vế bảo hộ Việc giúp đỡ khơng xuất phát từ quy luật kinh tế hành vi khen ngợi phương diện đạo đức Con người sống lý trí, tính tốn lạnh lùng suốt đời Hỡi bạn sinh viên Nhật Bản, đừng có lúc đưa quy luật kinh tế mối quan hệ mà quên tinh thần nhân tương trợ người Tháng năm Minh Trị thứ tám (tức năm 1875) PHẦN MƯỜI LĂM TIẾP THU CÓ CHỌN LỌC VĂN MINH PHƯƠNG TÂY Nếu người tin tưởng vật cách mù quáng giả dối, nguỵ tạo tràn lan Chân lý sinh từ hoài nghi Trong xã hội, người ta tin vào sách vở, tin vào lời nói người khác, tin vào đồn đại, tin vào tục thuyết, vào lời bói tốn Trước thành phải nhờ thầy bói xem tốt xấu, có lương dun tin lời phán Bị ốm sốt, không khám bac sĩ mà lại cúng bái Tất lòng tín ngưỡng người Tơi khơng nghĩ chân lý sinh từ tín ngưỡng Một người tin vào điều khơng phải thật giới nguỵ tạo tồn mãi VIỆC TÌM KIẾM CHÂN LÝ THƯỜNG BẮT ĐẦU TỪ SỰ HOÀI NGHI Những tiến văn minh đời từ phát chân lý trình nghiên cứu vật tự nhiên xung quanh ta Nguyên nhân phát triển văn minh phương Tây xuất phát từ tinh thần hoài nghi Galile tìm thuyết Trái đất quay quanh Mặt trời nghi ngờ thuyết Mặt trời quay quanh Trái đất Newton tìm quy luật vạn vật hấp dẫn từ việc quan sát trái táo rơi Watt phát minh máy nước để ý tới khói bốc từ phích nước Tất đạt tới chân lý xuất phát từ hoài nghi trước tượng, vật Và khơng phải có khoa học tự nhiên, tiến khoa học xã hội Từ chỗ hồi nghi chế độ chiếm hữu nơ lệ, nên đề xuất Luật cấm buôn bán nô lệ Và sau, Thomas Clark chấm dứt thảm cảnh Hồi nghi Cơng giáo Roma, Martin Luther thực cải cách tôn giáo Nhân dân Pháp căm giận bạo ngược tầng lớp quý tộc nên cách mạng Pháp Nhân dân mười ba bang Hoa kỳ giành thắng lợi chiến tranh giành độc lập hồi nghi luật lệ Anh quốc Chưa hết, người Nhật Bản thường nghĩ đàn ơng làm việc ngồi xã hội, đàn bà trơng nom nhà cửa, cơm nước nhà Nhưng Steward Mill viết "Giải phóng phụ nữ" để xoá bỏ tập quán Nước Anh với học thuyết mậu dịch tự giới kinh tế toàn cầu thừa nhận Nhưng Hoa Kỳ, học giả lại chủ trương học thuyết bảo hộ mậu dịch, thể lập trường coi trọng việc nuôi dưỡng bảo vệ ngành sản xuất nước Tại phương Tây, học thuyết đời lại có học thuyết phản biện lại Những tranh luận với ý kiến, học thuyết khác diễn liên tục không ngừng Hãy thử so sánh thực tế với tình hình quốc gia châu Á xem sao? Châu Á vòng mê muội Người ta tin không chút nghi ngờ vào lời người coi thánh nhân từ hàng ngàn năm trước, mê tín dị đoan, tin vào lời đồng cốt Chẳng thể so sánh, hồn tồn khơng thể bàn luận với người phương Tây Tuy vậy, việc mang lòng hồi nghi, khởi xướng dị thuyết, tìm tòi chân lý việc khó khăn, giống muốn dong thuyền khơi gió ngược Nhưng co vận may, gió thuận chẳng tốn nhiều cơng sức, thuyền tiến thẳng Tuy vậy, đừng có ảo tưởng gặp vận may xã hội Có cách để đạt tới chân lý phải vượt qua phản diện, phải bảo vệ kiến trước ý kiến đối nghịch Hoài nghi sinh chân lý TIN CÁI GÌ VÀ NGHI NGỜ CÁI GÌ? Cần phải có lực lựa chọn: Tin vào nghi ngờ gì? Kết học vấn chỗ ni dưỡng lực lựa chọn Ngay Nhật Bản, kể từ mở cửa có thay đổi nhanh chóng Hầu hết lĩnh vực thể, trường học, báo chí, đường sắt, điện tín, qn đội, cơng nghiệp đổi khác Có thể nói minh chứng rõ ràng cho thấy khơng hồi nghi, khơng trăn trở cách làm cũ diễn suốt bao năm qua khơng có cải cách thay đổi Tuy vậy, đến xoá bỏ "bế quan toả cảng", tiếp xúc với văn minh phương Tây muốn bắt chước theo người Nhật Bản nghi ngờ cách làm, tập tục xưa Đó học theo, khơng phải chủ động thay đổi Nhưng có vấn đề Nếu trước tin tưởng không mảy may nghi ngờ hay phê phán cách làm từ trước đến nào, lại tin tưởng tới mức mù quáng vào văn minh phương Tây Ngày xưa, bắt chước Trung Hoa Ngày nay, lại quay ngoắc trăm tám mươi độ, sức bắt chước phương Tây Chẳng phải khơng có lực lựa chọn, khả cân nhắc việc du nhập văn minh phương Tây sao? Du nhập tốt khơng nên du nhập khơng hợp? Bản thân tơi, học vấn hạn chế, kinh nghiệm ỏi khơng thể bàn nên du nhập khơng nên du nhập văn minh phương Tây vào nước ta Nhưng xem xét tình thay đổi cách chóng mặt giới người Nhật bị sức ép dòng chảy thay đổi, tin tin mức văn minh phương Tây, đồng thời quên khuấy phế bỏ truyền thống tập quán người Nhật Bản Cần phải biết Nhật Bản phương Tây khác tập tục, khác cách suy nghĩ, khác tình cảm Tập quán, cách suy nghĩ, tình cảm - thứ hình thành tồn ngàn năm người xứ sở - thay đổi sớm chiều Những tập quán tốt đẹp phương Tây, du nhập vào Nhật Bản chưa hợp, tập quán chưa biết tốt xấu mà định du nhập khó nhiều Vì thế, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, phải tiếp thu có chọn lọc du nhập tập quán từ phương Tây NẾU NHẬT BẢN LÀ PHƯƠNG TÂY Gần đây, nhóm người thuộc tầng lớp trung lưu trên, tự nhận phái tiến bộ, tầng lớp trí thức thuộc nhóm chủ trương khai hoá, mở miệng khen lấy khen để văn minh phương Tây Không lĩnh vực học vấn, đạo đức mà từ trị, kinh tế đến cách thức uống trà, bữa ăn hàng ngày khơng có người ta khơng bắt chước cho thật giống phương Tây Ngay kẻ mù mờ tình phương Tây sức vứt bỏ thứ xưa hay Nhật Bản, nhắm mắt chạy theo Chẳng phải vội vàng, khinh suất sao? Văn minh phương Tây hẳn chúng ta, khơng có nghĩa hồn hảo Văn minh phương Tây đầy rẫy khiếm khuyết Phong tục phương Tây khơng phải thứ hay ho Ngược lại, phong tục Nhật Bản khơng phải cỏi, cổ hủ Ví dụ, anh học trò trẻ tuổi say mê đến mức tơn thờ ông thầy, muốn giống thầy Mua sách, sắm sửa đủ loại văn phòng phẩm, suốt ngày khơng rời bàn học Thấy thầy đêm thức ngày nhủ, anh học trò bắt chước mệt lăn đùng ốm Anh học trò mực tin ơng thầy học giả hồn hảo khơng có điểm yếu, tập qn tốt xấu ơng thầy không cần biết, bắt chước nên nơng nỗi Ngày xưa Trung Hoa có nàng Tây Thi xinh đẹp Dù nàng có nhăn mặt, nhíu mày trơng "phong tình" Thấy thế, nhiều gái xấu xí bắt chước nhăn mày Có lẽ không đến mức phải phê phán cô gái Nhưng việc ngủ ngày học giả có "phong tình" đâu, chẳng qua thói nằm ườn mà thôi, lại bắt chước? Thực nực cười!(?) Hiện xã hội, có khơng kẻ nghèo nàn kiến thức số người mang danh khai hố, giống anh học trò trẻ tuổi Sau đây, xin so sánh cách đảo ngược phong tục, tập quán Nhật Bản phương Tây Và xin phó thác vào trí tưởng tượng độc giả nông sâu tư tưởng bậc tiên sinh tự phong người theo chủ nghĩa khai hoá Giả dụ, người phương Tây, ngày tắm rửa, người Nhật Bản tháng vào thùng tắm vài lần Tức khai hố tiên sinh nói này: "Người phương Tây vệ sinh Người Nhật Bản lạc hậu khác" Người Nhật Bản ngủ, có thói quen để bình đựng nước tiểu phòng, để ban đêm có tiểu dùng Hoặc sau vệ sinh khơng có thói quen rửa tay Ngược lại, người phương Tây dù đêm nhà vệ sinh tiểu, rửa tay sau di vệ sinh Thầy khai hoá chắn nói: "Người văn minh Còn người Nhật chưa khai hố bẩn nít Sau này, tiến có lẽ người Nhật du nhập tập quán phương Tây." Người phương Tây, lần hỉ mũi dùng khăn giấy, xong vứt vào thùng rác Còn người Nhật hỉ mũi dùng khăn mùi xoa, giặt dùng lại Thế thầy khai hoá lập luận khiên cưỡng thói quen phương diện kinh tế: "Ở đất nước Nhật Bản nghèo tài nguyên, quốc dân cần phải có tinh tiết kiệm Nếu người Nhật ta dùng khăn giấy hỉ mũi làm hoang phí tài ngun gỗ Vì thế, thơi chịu bẩn mộtc chút khơng Nhờ mà tiết kiệm nguồn tài nguyên đất nước." Nếu phụ nữ Nhật Bản trang điểm cách đeo khuyên tai hay thắt dây lưng phụ nữ phương Tây, thầy khai hố mang mơn sinh lý học để phê phán: "Đó nhục nhã nước Nhật lạc hậu Vì khơng biết tự nhiên để tự nhiên có hay không Đằng lại ngu ngốc đeo lủng lẳng "hành lý" vành tai, khiến cho thể bị tổn thương Trên thể phụ nữ, chỗ quan trọng phần bụng mà lại lấy thứ gọi dây lưng quấn thắt vào Trông lưng ong ấy, vừa xấu vừa gây hại cho chức mang thai bụng, gây nguy hiểm sinh đẻ Cứ tiếp tục này, gây nỗi bất hạnh gia đình, làm cản trở việc tăng dân số, tức làm giảm nguồn nhân lực - yếu tố quan trọng cho phát triển xã hội." Ngoài ra, phương Tây, nhà cửa chủ vắng không cần phải cài then khố chốt kẻ trộm Còn Nhật Bản phải khố khố ngồi khơng n tâm Ngay đến túi xách tay phải khố Chắc ơng thầy khai hố thở dài thườn thượt phán: "Công giáo thật vĩ đại, thật tuyệt vời Còn Nhật Bản chung sống với kẻ cắp Nhật Bản sánh với phong tục, với tự phương Tây Nền đạo đức nước theo Công giáo thật triệt để." Còn nữa, người phương Tây dùng tẩu hút thuốc Thầy khai hoá lại than thở: "Kỹ thuật Nhật Bản thật hèn Ngay tẩu hút thuốc mà chưa phát minh nổi." Nếu người Nhật Bản giày tây, người phương Tây guốc mộc thầy lại phán: "Người Nhật Bản sử dụng chức ngón chân, nên phải xỏ giày " Nếu canh rong biển, đậu phụ ăn người phương Tây khơng hiểu thầy khai hố phán đến đâu Nếu lươn nướng, hay trứng hấp coi ăn người phương Tây thầy khai hố tâng bốc lên thành ngon giới cho mà xem Mà thôi, chuyện kể hết Tôi xin phép chuyển sang vấn đề khác, vấn đề tôn giáo Giả thử, Đức cao tăng Shinran(1) người phương Tây ông Martin Luther(2) người Nhật Bản Có lẽ thầy khai hố bình phẩm sau: "Mục đích tơn giáo cứu vớt người khỏi chốn u mê Nếu có hành vi giết người, lại với mục đích tơn giáo chẳng qua hành động xảy trước họ bàn luận giáo lý mà Đức cao tăng Shiran "phương Tây" thể cụ thể mục đích tôn giáo Trải qua cay đắng khổ cực, Đức cao tăng Shiran hiến dâng đời cho công cải cách tôn giáo phương Tây Nhờ mà nửa dân số phương Tây qui y thành tín đồ tơng phái Tào động (Sodo Shinshu(3)) Và lời dạy cao quý phổ biến rộng rãi khơng sót nơi nào, nên sau Đức cao tăng tạ thế, khơng cảnh đầu rơi máu chảy tín đồ tranh chấp tơn giáo Mặt khác, "tại Nhật Bản", ông Luther người đầu, chủ xướng lập Tân giáo (Tin lành) khác hẳn với Cựu giáo Roma (Công giáo) Nhưng Cựu giáo không dễ dàng chấp nhận, nên dẫn tới chinh phạt tàn bạo, liên tiếp xảy chém giết tín đồ Cựu giáo Tân giáo Ngay sau ông Luther qua đời, nhiều người Nhật Bản vô tội tiếp tục bị tàn sát, tiền tài vật lực đất nước cạn kiệt lý tranh chấp tơn giáo Các Thập tự chinh gây bao thảm cảnh tàn khốc Tân giáo ông Luther chủ xướng cảm hoá non nửa dân số Nhật Bản"! Chú thích: Cao tăng Shinran (1173 - 1262): Vị tổ khai sinh tông phái Sodo (Tào động) Shinshu - tông phái Phật giáo Nhật Bản Ông cho người q yếu đuối khơng thể tự cứu trước thiên tai, loạn lạc Vì vậy, có đức tin tuyệt đối vào đức Phật A-di-đà, tâm niệm Phật người kể kẻ ác nhân phạm tội, sau chết thác sinh vào cõi Tây phương Cực lạc Với ông, câu niệm Nam mô a di đà Phật trở thành cách tỏ lòng biết ơn niềm tin để cứu nhân độ Martin Luther (1483 - 1546) vốn linh mục, tiến sĩ thần học, giáo sư đại học tổng hợp Wuthenberg Đức Là người dẫn đầu phong trào cải cách đòi xố bỏ giáo luật khắt khe, tín điều ngu xuẩn giáo hội Roma xây dựng tôn giáo Tông phái Sodo Shinshu tông phái Phật giáo thịnh hành vào nửa cuối kỉ 12 (thời đại văn hoá Kamakura) Nhật Bản Hai vị khai tổ cho tông phái hai thầy trò: thiền sư Honen (Pháp Nhiên) (1133 - 1212) đệ tử Shinran (Thân Loan) (xem thích 1), Nếu thiền sư Honen chủ trương tâm niệm Phật để tái sinh vào cõi Tây phương cực lạc đệ tử Shinran phát triển thêm bước quan niệm thiền sư Honen Đạo tràng tông phái đặt chùa Honganji (Bản nguyện tự) cố đô Kyoto Tơn giáo Nhật Bản Tây Âu hồn tồn khác xa Từ lâu, vốn nghi vấn khác biệt Và đâu nguyên nhân khác Đến tơi chưa tự giải đáp Phải chất Thiên chúa giáo phương tây Phật giáo Nhật Bản hoàn tồn nhau? Chỉ có điều tiến hành nơi lạc hậu, nghèo đói Nhật Bản tự biến thành giết chóc; tiến hành nước phương Tây tự trở nên ơn hồ Hay Thiên chúa giáo Phật giáo vốn có chất khác nhau? Hay nhân cách vị khai tổ - Đức cao tăng Shinran phương Tây ông Martin Luther Nhật Bản (????) - nhau? Tự vội vã đưa kết luận nơng nỗi Vì tơi chờ đợi hi vọng vào kết học giả hậu CHỈ CĨ HỌC VẤN MỚI NI DƯỠNG NĂNG LỰC PHÁN ĐỐN Những thí dụ có lẽ làm sáng tỏ vấn đề Việc người theo chủ nghĩa tiến bộ, vất bỏ tập quán cũ Nhật Bản, tin tưởng hồn tồn văn hố phương Tây hành động bộp chộp, thiếu thận trọng Bằng thái độ bộp chộp, thiếu thận trọng Bằng thái độ giống hệt mù quáng tin vào tập quán cũ Nhật Bản, họ lại tin tưởng mù quáng văn minh phương Tây, đến mức bắt chước rập khuôn khuyết điểm Điều thể rõ chưa tìm tư tưởng cần phải tin, nhiều người trở nên phương hướng, trở nên dao động tinh thần vội vất bỏ tư tưởng thời tin tưởng Theo báo động bác sĩ, gần xã hội có nhiều người mắc bệnh thần kinh, suy nhược tinh thần Học hỏi văn minh phương Tây điều tốt Nhưng suốt đời khơng tin việc tin tưởng thiếu phê phán Chính sách "Phú quốc cường binh" quốc gia phương Tây tuyệt vời, học bắt chước chênh lệch mức sống người giàu người nghèo xã hội phương Tây Tôi không nghĩ tô thuế đánh vào nông dân Nhật Bản nhẹ, so với nông dân Anh quốc bị tầng lớp địa chủ ngược đãi tàn bạo nơng dân Nhật Bản cong hạnh phúc nhiều Vì tơi cảnh báo khơng thể để ngun tình trạng mà phát triển Trong xã hội hỗn loạn cũ, chứng kiến tư tưởng văn vật phương Tây tràn vào việc lựa chọn cần thiết cấp bách sở so sánh văn minh Nhật Bản với văn minh phương Tây, phải du nhập gì, phải kiên loại bỏ Hiện nay, khơng có làm trọng trách Chỉ có học sinh sinh viên trường Keio nghĩa thục mà Các bạn đọc nhiều, suy nghĩ khách quan vật, ni dưỡng trí thức, tìm kiếm thực thực địa Cái mà vừa tin hơm qua, hơm phải hồi nghi suy xét lại coi có hay khơng tìm cách giải vào hơm sau Vì lẽ bạn phải học tập Tháng năm Minh Trị thứ chín (tức năm 1876) PHẦN MƯỜI SÁU CHẠY THEO ĐỘC LẬP VẬT CHẤT SẼ ĐÁNH MẤT ĐỘC LẬP TINH THẦN ĐỘC LẬP CÓ HAI DẠNG Thời gian gần đây, "độc lập khơng bị trói buộc" câu nói cửa miệng nhiều giới xã hội Nhưng phần lớn người ta hiểu sai ý nghĩa Vì vậy, người cần phải hiểu nghĩa câu chữ dùng Từ "độc lập" có hai cách hiểu phân biệt Đó độc lập hữu hình độc lập vơ hình Hay gọi độc lập vật chất độc lập tinh thần Độc lập vật chất người xã hội có gia đình, có nghề nghiệp, tự lo sống thân gia đình, khơng phải nhờ vả làm phiền Tức ngửa tay xin xỏ Độc lập hữu hình nhìn thấy, nên dễ nhận biết Còn độc lập vơ hình, độc lập tinh thần khó nhận biết ý nghĩa sâu sắc liên quan tới nhiều lãnh vực rộng lớn Thoạt nhìn có thứ tưởng chẳng liên can với độc lập, lại mang ràng buộc sâu xa Tôi lấy ví dụ từ người để giải thích cụ thể Tục ngữ có câu "Chén thứ nhất, người uống rượu Chén thứ ba, rượu uống người" Câu tục ngữ muốn nhắc nhở người đừng để dục vọng chế ngự Trong xã hội nay, khơng có rượu chế ngự người, mà "thiên hình vạn trạng" thứ chế ngự, làm cản trở độc lập tinh thần người Ví dụ, áo lành lặn mặc tự nhiên chê lỗi thời không dùng nữa, phải cắt may áo cho hợp thời Nhà cửa yên lành nhiên chê chật hẹp, phải kiếm nhà cho đủ chỗ để làm phòng yến tiệc thiết đãi bạn bè Cơm dẻo canh nhà chê đạm bạc, phải kéo ăn tiệm ngon Hết thứ tới thứ khác, lại muốn mười, lòng ham muốn khơng có giới hạn Nhiều gia đình trở thành nơ lệ tiền bạc, vật chất Chưa hết, có nhiều trường hợp bị vật chất người ngồi chi phối Đó là, thấy người ta may áo vét phải may áo vét Thấy người ta xây nhà hai tầng phải xây lên thành ba tầng chịu Nhà bạn bè có dù có phải chạy vạy vay mượn nhà phải sắm y Đồng nghiệp xì xầm mặt hàng tìm mua cho mặt hàng Có người bàn tay vốn đen đúa, sần sùi thô kệch, mà cố đeo nhẫn vàng thật to Đêm hè oi bức, tắm xong lẽ cần mặc đồ yukata, phe phẩy quạt nan cho dịu mát Vậy mà lại vận ln đồ pyjama dày sụ nóng nực "Có giống với Tây chứ" Dù phải "ngậm đắng nuốt cay", người ta cố cho giống người phương Tây, không thua người khác Tuy vậy, việc bắt chước người khác bỏ qua Có trường hợp "nhìn gà hố cuốc" nực cười Nghe đồn bà hàng xóm sắm áo vải tơ thêu vàng óng ánh, đặt may áo Mặc sang khoe áo bà hàng xóm áo sợi thô, điểm vài đường mạ lấp lánh có phải tơ lụa, sợi vàng ròng đâu Đến nước chi phối tinh thần khơng vật chất mình, hay vật chất người khác, mà giấc mộng ảo Nó huỷ hoại dần sống thân gia đình Chúng ta phải tự tỉnh ngộ Mỗi người, tự đo thử khoảng cách đến với độc lập tinh thần bao xa? ĐỂ GÌN GIỮ ĐỘC LẬP VỀ TINH THẦN, PHẢI BIẾT CÁCH TIÊU ĐỒNG TIỀN Nếu phải gồng sống khơng có mục đích rõ rệt, phải chạy theo hết ham muốn đến ham muốn khác, thu nhập năm nghìn yên, lương tháng trăm yên tiêu hết không lấy đồng Chẳng may, tuyệt đường thu nhập, hay lương bổng bị gián đoạn có cách há mồm mà ngáp Cái lại nhà tồn thứ đồ đạc vơ dụng Cái học toàn tập quán xa hoa Thật cám cảnh Cứ phải khổ sở ý nghĩ phải có tài sản có độc lập tinh thần Đến có chút tài sản lại bị tài sản thống trị, đánh hồn tồn tinh thần độc lập Phương pháp để có độc lập lại phương pháp làm độc lập Tơi khơng định nói phải keo kiệt, chắt bóp tiền bạc Điều tơi muốn nói phải biết cách trù liệu tiêu pha đồng tiền Con người điều khiển đồng tiền đừng để đồng tiền sai khiến người Khơng đồng tiền mà để độc lập tinh thần Cách thức chuyển từ lý thuyết sang thực hành Người ta thường có câu: Lý thuyết phải đôi với thực hành Biết vậy, người thực hành mà phần lớn người lý luận sng nhiều Lý luận vốn điều suy nghĩ lòng viết giấy, nói lời Hoặc suy nghĩ có lòng chưa viết ra, nói ra, người ta gọi lý tưởng, ý người Vì vậy, lý luận khơng quan hệ trực tiếp với giới chung quanh Tức nằm tâm khảm nên hồn tồn tự không bị hạn chế Mặt khác, thực hành việc biểu suy nghĩ lòng Thực hành tác động trực tiếp vào giới chung quanh Vì vậy, thực hành ln bị ràng buộc giới chung quanh, khơng tự suy nghĩ đầu Để phân biệt hai việc trên, người xưa thường có câu: "Miệng nói Tay làm" "Ý chí Cơng sức" Còn ngày nay, thường gọi "Lý thuyết Hành động" CHỈ TIN KHI THẤY KẾT QUẢ Người xưa có câu "nói đằng làm nẻo" Tức lý thuyết thực hành không thống với Hoặc có câu chê trách việc nói mà khơng làm cả, tức "nói rồng leo, làm mèo mửa" Hay "trả tiền cho kết cơng việc, khơng trả tiền cho lời nói sng" Cả hai trường hợp ví dụ để phê phán việc nói làm khơng thống với Vì vậy, lý thuyết thực hành cần phải một, phải ăn khớp với không sai lệch dù ly, tý Có hai từ tiện lợi người học Đó từ lý tưởng từ hành động Hai từ bổ sung cho nhau, thống với Tôi xin bàn luận đoạn đây, nguyên nhân mang lại lợi ích tác hại phát sinh cân hai chữ lý tưởng hành động bị phá vỡ ĐỂ CĨ NĂNG LỰC PHÁN ĐỐN VÀ HÀNH ĐỘNG CẦN CÓ ĐỘNG CƠ VÀ BÁNH LÁI Thứ nhất, hoạt động người có nặng nhẹ, to nhỏ khác Diễn kịch hoạt động người Học tập hoạt động người Việc kéo xe tay, việc lái tàu hoả, việc cầm cày cuốc ruộng, việc cầm bút sáng tác hoạt động người Nhưng hoạt động người, người ta khơng thích nghề đóng kịch mà lại thích trở thành học giả Người ta khơng thích nghề kéo xe tay mà lại thích học kỹ thuật điều khiển tàu Người ta kêu ca công việc nhà nông ao ước theo nghiệp sáng tác để trở thành nhà thơ nhà văn Đó người ta phân biệt hoạt động người theo kiểu việc to tát, việc nhỏ vặt, việc nặng, việc nhẹ Người ta thường khơng thích làm việc bị coi nhỏ vặt, mà muốn theo làm việc cho to tát Có thể nói hành vi cầu tiến bộ, hành vi mong muốn vươn lên người Tại người lại muốn chọn lựa vậy? Đó tâm chí thân người Người có tâm huyết ý chí người cao thượng Vì người cần có lòng cao thượng Người khơng có lòng cao thượng khơng có hành động cao thượng Thứ hai, hoạt động người coi to lớn hay nhỏ nhặt tuỳ thuộc vào mức độ có ích cho xã hội, khơng phụ thuộc vào độ khó dễ Ví dụ độ khó nghiên cứu cờ vây, cờ tướng không thua môn học thiên văn, địa lý, tốn, khí Nói vậy, đem so sánh to lớn hay nhỏ bé phương diện có ích cho xã hội khập khiễng Tơi muốn nhấn mạnh để nhận biết việc có ích, việc vơ dụng, để làm cơng việc có ích cần phải có lực phán đốn Vì vậy, lực phán đốn khơng xác có bỏ bao cơng sức nhọc nhằn khơng mang lại kết gì, cơng lao thành cơng cốc Thứ ba, phải biết kiềm chế hành động Đồng thời hành động phải lúc chỗ Ví dụ, đạo đức quan trọng, bàn tiệc tùng vui vẻ lại đứng lên thuyết giảng đạo đức hành động lại trở thành trò cười cho thiên hạ Hoặc giảng đường tranh luận kịch liệt vấn đề hay, bạn sinh viên lại đem điều tranh luận dịp họp mặt gia tộc, họp mặt phụ nữ hay trẻ em hành động bị coi gàn dở Để biết phân biệt chỗ, lúc biết kiềm chế hành động thật phải dựa vào lực phán đoán Hành động nổ thiếu lực phán đoán chẳng khác tàu hoả quên lắp động cơ, thuyền bè quên lắp bánh lái Đã khơng mang lại lợi ích mà vơ hình trung lại trở thành hành động phá hoại Thứ tư, có lực hành động khơng biết suy tính thấu đáo gây tác hại; ngược lại, suy nghĩ cao vĩ đại, khơng có lực hành động lại tệ hại Những người có suy nghĩ cao vĩ đại lực hành động nghèo nàn thường hay than thân trách phận Nào cơng việc định làm người ta làm trước Nào cơng việc khơng bõ làm khơng phù hợp, không suy nghĩ Chẳng qua họ biện hộ cho thiếu lực hành động họ mà thơi Thay tự trách mình, họ lại phê phán chê trách người khác Họ kêu ca không gặp thời, số phận hẩm hiu Cứ chẳng việc đáng làm xã hội Họ quay lưng lại với đời, nghĩ quẩn lo quanh Miệng suốt ngày ca cẩm, mặt tỏ bất mãn, tụ lập Họ coi người xung quanh kẻ thù, xã hội muốn vùi dập Có trường hợp bị thần kinh, chưa cho vay tiền mà gặp nghĩ ngưòi vay tiền khơng chịu trả Các nhà Nho học ưu phiền không người đời biết đến Học sinh lo lắng khơng nâng đỡ Quan chhức âu sầu khơng có nơi bấu víu để lên quan chức cao Thương nhân cảm thấy việc làm ăn thất bát Võ sĩ cảm thấy đường sống Quan chức rời bỏ cơng sở cảm thấy buồn khơng kính trọng Ở người này, suốt ngày tồn ưu tư, không thấy thú vui Những kẻ bất mãn đầy rẫy xã hội Nếu cho tơi nói q, làm đến mức độ đó; giả đòi tơi đưa chứng, chẳng cần nhìn đâu xa, để tâm nhìn cho kỹ mặt người xung quanh rõ Ít gặp hân hoan vui vẻ hạnh phúc lời nói, cử chỉ, tâm khảm Tồn khn mặt tối tăm trĩu nặng gặp bất hạnh Chẳng phải cám cảnh sao? Đối với người này, cần cho họ làm công việc phù hợp với lực hành động tự khắc họ trở lại trạng thái bình thường Họ tìm thấy niềm vui công việc Và cuối suy nghĩ hành động họ thống Tuy vậy, thân họ hồn tồn khơng tự cảm nhận Năm tháng trôi qua, hành động dừng lại mức thấp kém, mà lý tưởng cao với vợi Năng lực hành động có mà đòi thực lý tưởng gấp mười lần Không thực chìm ưu tư phiền muộn Nào muốn làm tượng Phật biết chạy Nào muốn biến người bị tê liệt thần kinh thành người mẫn cảm Chúng ta hình dung bất mãn, kêu ca họ PHÊ PHÁN NGƯỜI KHÁC THÌ DỄ Người có suy nghĩ cao xa mà khơng có lực hành động thường cô độc, bị người ghét bỏ xa lánh Năng lực hành động không người khác lại hay đem lý tưởng soi rọi vào hành động người khác xem thường khinh miệt người khác Ở đời, coi thường người cách hồ đồ bị người khác coi thường lại Có kẻ bị người đời ghét bỏ tự cao tự đại, muốn giành phần cho mình, tồn đòi hỏi người khác thật nhiều mà chẳng chịu nỗ lực, mở miệng nói xấu người khác Sẽ sai lầm đem họ so sánh với người xung quanh Nếu lấy lý tưởng cao xa tự cho thân làm thước đo để bình phẩm chê bai người ta, tuỳ tiện mang khơng tưởng áp đặt cho người ta tự chuốc lấy cảnh bị người ta ghét Và kết cục rơi vào tình cảnh tự xa lánh người, tự lập Các bạn niên, bạn sinh viên! Tôi muốn cảnh báo bạn Nếu cảm thấy bất mãn với công việc người ta làm tự đứng làm thử việc Nếu thấy cách làm ăn bn bán người ta dở tự thử làm ăn buôn bán người ta xem Nếu cám cảnh trước sống hàng xóm nhìn lại sống nhà chút Muốn phê bình tác phẩm người ta trước hết tự cầm bút viết thử xem Muốn phê bình học giả tự trở thành học giả Muốn phê phán bác sỹ tự trở thành bác sỹ Từ việc trọng đại xã hội đến việc cỏn gia đình mình, dù cơng việc đứng vào vị trí người khác, suy nghĩ làm thử trước có định góp ý góp ý Cần phải suy nghĩ cho kín kẽ, cho thấu đáo độ khó dễ, nặng nhẹ cơng việc người khác bình phẩm Trên sở lấy nội dung cơng việc làm thước đo, dù có can dự vào nội dung cơng việc ấy, hay chí cơng việc khác hồn tồn tính chất, không xảy lầm lẫn đáng tiếc so sánh chỗ đứng thân với vị trí người khác Tháng năm Minh Trị thứ chín (tức năm 1786) PHẦN MƯỜI BẢY BÀN VỀ SỰ TÍN NHIỆM NĨI TỚI TÍN NHIỆM TỨC LÀ NĨI TỚI ĐỘ TIN CẬY Quan sát mười người, quan sát trăm người, nhận người người chín chắn, người người trơng cậy Giao việc cho người giải định ổn thoả Giao việc cho người làm chắn hoàn thành tốt Ai bộc lộ phẩm chất vượt trội, kỳ vọng so với người bình thường khác người tín nhiệm Trong xã hội người, thường khơng người đặt lòng tin, khơng trọng dụng khó mà làm nên trò trống Thống đốc ngân hàng điều hành khối lượng tiền lớn theo uỷ thác tin tưởng người gửi, khách hàng Bộ trưởng, tỉnh trưởng giao trọng trách đảm bảo lợi ích sống danh dự người dân Do học người tín nhiệm, tin tưởng trọng dụng nên hồn tất công việc lớn sống Sản phẩm hàng hoá Tổ hợp bách hoá Mitsukoshi hay Daimaru giá niêm yết rõ ràng, chất lượng bảo đảm, người tiêu dùng tín nhiệm, yên tâm mua Các tác phẩm nhà văn Takizawa Bakin, cần thấy tên ông sách in người đọc cảm thấy tin tưởng, đặt mua Vì nơi này, người khách hàng, độc giả mực tín nhiệm Cho nên cửa hàng Mitsukoshi, Daimaru phát đạt Sách Bakin bán chạy Tầm quan trọng việc người tín nhiệm trọng dụng chỗ u cầu người có sức lực đủ sức vác trọng lượng sáu mươi ký lô mang sáu mươi ký lơ Cho người có tài sản trị giá nghìn n vay số tiền nghìn n Đó điều dĩ nhiên Nó hồn tồn khơng liên quan tới việc tin tưởng hay tín nhiệm Quan hệ người xã hội đơn giản Trên thực tế, có người bình thường đủ sức lực vác khối lượng ba chục ký lô, người cần ngồi mà làm chuyển động khối lượng hàng hoá nặng hàng trăm ký lơ Có người, tài sản cá nhân đáng giá ngàn yên, tin tưởng, tín nhiệm người khác người điều hành khối lượng tiền lên tới hàng triệu triệu yên Bây đưa số thí dụ Hãy thử giở sổ sách thu chi thương nhân có tiếng giàu có xem So với số thu vào số chi gấp nhiều lần Khoan chênh lệch nhiều so với tài sản Hoá nghèo người ăn mày khơng đồng xu dính túi Vậy mà người xã hội lại khơng nhìn với mắt Chẳng cần phải nói biết có lòng tin xã hội Con người, khơng phải cần có lực khơng phải có tài sản lớn có tín nhiệm Mà tín nhiệm có kết q trình tích tụ tài trí tuệ, lòng trực, lòng thành thật người THẬT VÀ GIẢ KHÁC NHAU RA SAO? Trước đây, tơi đề cập tới việc Trí Đức đem lại tín nhiệm Tuy vậy, xã hội có nhiều kẻ tin tưởng tín nhiệm thực tế Thầy lang băm thường sơn phết phòng khám hào nhống hòng dụ bệnh nhân tìm tới Tiệm bán thuốc thường khuếch đại quảng cáo hòng bán nhiều thuốc Cơng ty làm ăn mờ ám lại hay phơ trương két tiền rỗng tếch Học giả thường khoe khoang thư phòng nhiều sách chẳng đọc Cũng có kẻ chữ ngoại ngữ không biết, mà ngồi xe ô tô lại cầm tờ báo tiếng Anh vẻ nghiền ngẫm Có người Chủ nhật nhà thờ, sám hối rỏ lệ trước lời linh mục, sáng sớm thứ hai vợ chồng lại cãi cọ ầm ĩ Trong xã hội rộng lớn này, thật giả, thiện ác lẫn lộn Khó mà phân biệt đâu tốt đâu xấu Cũng có trường hợp tín nhiệm lầm người, tài khơng có mà đức khơng nốt Lại trường hợp nữa, người sống ẩn dật, trốn tránh xã hội Họ mở miệng "tôi không màng tới danh tới lợi, chẳng qua hư danh thời mà thôi." Nhưng bụng họ thật bất bình danh lợi lánh đời thơi Thế nhưng, nhìn chăm chăm vào mặt cực đoan mà khơng nhìn trạng muôn màu nhiều vẻ xã hội vội phê phán sao? Cái xã hội chê bai phản đối Nhìn xã hội thấy thứ điều tiêu cực xấu xa Phải họ thực mong muốn tiến xã hội "Tôi đâu màng tới danh tiếng, tín nhiệm xã hội." Thoạt nghe kêu Nhưng chất danh tiếng mà thân họ khơng cần tới vậy? Danh vọng, tiếng theo kiểu trang hồng phòng khám thầy lang băm, theo kiểu quảng cáo tiệm thuốc đương nhiên cần phải tránh xa, khơng phải bàn đến Vì đồ rởm hàng giả, người ta bán hư danh Đồng thời nhìn từ phía khác quan hệ người xã hội xấu, dối trá lừa đảo Tri thức, nhân cách người ví thân Còn danh dự, tín nhiệm coi bơng hoa nở Vì lại khơng chấp nhận việc trồng cây, chăm bón chờ ngày nụ nở hoa? Tại lại phải chạy trốn nó? Đã khơng suy nghĩ cặn kẽ chất tín nhiệm xã hội, lại trốn tránh tất không từ gì, chẳng khác khơng muốn cho hoa nở mà giấu nốt giá trị Làm có ích lợi Trái lại làm hại cho xã hội Tự tiêu diệt sống, tiêu diệt hữu ích CẦN NĨI VỀ BẢN THÂN MÌNH Vậy có nên mong vào vinh hạnh tín nhiệm hay khơng? Điều cần phải có câu trả lời rõ ràng Tôi nghĩ cần phải dựa vào nỗ lực thân Khi đó, cần phải xác định rõ vị trí đòi hỏi người khác phải đánh giá Có tín nhiệm xã hội nỗ lực mình, giống người hàng xáo cân bán gạo Kẻ dốt khách cần mua 10 ký lô lại cân lên thành 10.3 ký Kẻ gian lận cân thiếu thành 9.7 ký Lẽ khách cần 10 ký lơ phải cân đủ cho khách, không thừa không thiếu Sự chênh lệch dù phần trăm, tích lại có khoản lời lớn Có thể có người cho biết cách làm ăn Nhưng nhìn từ góc độ đạo đức kinh doanh, kẻ gian lận kẻ đáng bị lên án Khổng Tử có câu "Đừng buồn người khơng biết ta Hãy buồn ta khơng có để người biết" Câu có nghĩa người có tài có đức khơng buồn phiền khơng nhìn nhận Ngược lại họ lo lắng khơng có tài đức để người khác biết đến Lời răn chủ trương nhằm thay đổi tập quán xấu thịnh hành xã hội lúc Vậy mà nhà hủ nho hậu lại hiểu sai, cho thu lại Khơng cần tranh luận, khơng cần biểu lộ tình cảm mặt, khơng cười khơng khóc trước mặt người Như cao tao nhã Họ sùng bái học giả vô cảm miệng câm hến Thật kỳ quặc! Chúng ta cần phải rũ bỏ, phải thoát khỏi tập quán làm người ta trở nên chán ghét Phải tham gia vào xã hội người sống động, giao tiếp với tầng lớp, tìm hiểu vật, biết người để người biết Vậy phải làm để thoả sức phát huy tính cách thực lực thực thân, làm để cống hiến cho xã hội Muốn cần bốn điều kiện sau COI TRỌNG TIẾNG MẸ ĐẺ P hải học cách nói Đương nhiên không xem nhẹ viết, tác phẩm, chữ viết vốn có vai trò quan trọng việc chuyển tải suy nghĩ cho độc giả Nhưng để thông báo trực tiếp suy nghĩ cho người xung quanh, khơng có nói chuyện Vì cần học nói cho trơi chảy, lưu lốt, sinh động Gần đây, nhiều diễn thuyết tổ chức Ngoài lợi nghe vấn đề diễn giả đề cập, có lợi người nghe lẫn người diễn thuyết học cách diễn đạt, cách nói chuyện Vơ phúc phải nghe nói diễn giả ngôn ngữ nghèo nàn, diễn đạt khô khan thật buồn chán Ngay thầy giáo đứng bục giảng, cách diễn đạt quan trọng Ví dụ để giải thích loại khống chất "thạch anh" chẳng hạn Nếu hướng xuống học trò với khn mặt nghiêm nghị nói câu khơ khốc: "Đây viên thạch anh" dĩ nhiên học trò hiểu Nhưng thầy giáo giảng giải tỷ mỉ từ ngữ sinh động hấp dẫn em Ví dụ nói "Các em nhìn vào lòng bàn tay thầy đốn xem gì? Trơng giống bi phải khơng nào? Trong thuỷ tinh phải không nào? Thực thuỷ tinh mà hợp chất khai thác từ mỏ Tỉnh Yamaken có nhiều Người ta gọi thạch anh." Khơng học cách nói, cách diễn thuyết ngun nhân làm nghèo nàn cách diễn đạt ngơn ngữ Gần đây, sinh viên có xu hướng sính tiếng Anh cho tiếng Nhật thật bất tiện Là người Nhật Bản mà khơng nói sõi tiếng mẹ đẻ, khơng dùng trơn tru tiếng Nhật thật tệ hại Tiếng mẹ đẻ phát triển với tiến văn minh Người Nhật phải rèn giũa tiếng Nhật, phải nỗ lực học cách trình bày vấn đề cách trôi chảy mạch lạc KHI GIAO TIẾP NÉT MẶT CẦN TƯƠI TẮN, ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI TA GHÉT Mới gặp lần đầu mà người đối diện lại mang mặt khó đăm đăm, khen mà khơng dám nở nụ cười sợ trở thành vơ dun, chẳng biết nói Việc biểu lộ vẻ mặt tươi tắn, sinh động điểm quan trọng giao tiếp người với người Vì vậy? Bởi sắc mặt người giống cánh cửa vào nhà Để giao tiếp, để bạn bè, khách khứa đến chơi, cửa nhà phải rộng mở, Muốn giao tiếp sâu với người khác mà lại không ý đến sắc mặt, dung nhan, tin vào cách ngôn Khổng Tử, lúc vẻ quan trọng, cao đạo có khác mời khách tới chơi mà lại treo lủng lẳng xương người trước cổng, để cỗ quan tài ngáng lối vào nhà Thế dám lại gần? Trên giới, nước Pháp coi nơi văn minh, trung tâm văn hố tri thức nhân loại Một nguyên nhân khí chất quốc dân Động tác người Pháp lúc nhanh nhẹn, cách nói hoạt bát, sôi nổi, vẻ mặt vui vẻ làm người ta dễ gần, dễ tiếp xúc Cũng có người nói rằng: "Lời nói dung nhan bẩm sinh, có cố gắng sửa khơng Có rỗi đâu mà phải để ý hay bàn luận chuyện này" Ừ Nhưng tưởng mà Tinh thần người hoạt động phát triển Nó giống bắp thường xuyên tập luyện phát triển rắn Hoạt động tinh thần làm cho cách nói năng, sắc mặt dung nhan trở nên tốt đẹp Vậy mà định đem vứt bỏ hoạt động tinh thần, trở nên vô cảm, câm hến theo tập quán cổ hủ xưa người Nhật sai lầm lớn Cho nên, phải lưu tâm, đừng qn học cách nói năng, cách biểu lộ tình cảm sống hàng ngày VẤT BỎ HÌNH THỨC, HÃY THẬT LỊNG, THÀNH THỰC Cũng có người này: "Nói ơng có tơ điểm mặt tơ điểm bề ngồi thơi Vả lại, giao tiếp thơi khơng có đủ Còn phải sắm sửa trang phục đắt tiền nữa, lại phải bày vẽ đồ ăn thức uống, người khơng hợp tính cách suy nghĩ phải tiếp, lại phải mở tiệc khoản đãi Như xúi bẩy người ta chạy theo hình thức bề ngồi hào nhống tốn sao?" Ý kiến có lý nó, hình thức khơng phải chất việc giao tiếp Hình thức làm trở ngại giao tiếp Nếu coi hình thức chất giao tiếp sinh tập tục xấu Cũng giống chất thức ăn dinh dưỡng Dinh dưỡng nuôi sống thể ăn nhiều gây bội thực, làm hại thể Giao tiếp người Trong thân mật, cần thẳng thắn khơng cần hình thức Chạy theo hình thức bề ngồi khơng phải chất giao tiếp Trong sống khơng có quan hệ thân thiết quan hệ vợ chồng Có lẽ mối quan hệ trì bộc trực khơng che đậy, lòng chân thực thẳng Chỉ gột bỏ che đậy bề ngồi, hình thức bộc trực có thân thiết yêu thương Sự thân thiết hoà thuận chỗ bộc trực, thẳng thắn Người đời thường chê người hời hợt, người khơng có ý tứ, người nhạt nhẽo cách đề cao thái độ thẳng thắng thân mật TÌM KIẾM BẠN MỚI, KHƠNG QN BẠN CŨ Trong sống, có thực tế nhiều người không muốn quan hệ với người khác suy nghĩ khác Trong xã hội, học giả chơi với học giả, bác sĩ chơi với bác sĩ Có trường hợp, học trường, sau tốt nghiệp, người trở thành viên chức hành chính, người bn bán làm ăn, hai khơng gặp nhau, thành ghét bỏ nhau, thật phân biệt Khi giao tiếp, phải mong muốn có bạn khơng qn bạn cũ Hai phía khơng thử giao tiếp quan hệ khơng thể hiểu ý muốn Và không hiểu ý muốn người đối diện có nghĩa khơng thể hiểu đối phương Còn để có bạn thân khơng đơn giản Chơi với mười người có người làm bạn tốt Và chơi với hai mươi người có hai người bạn hay sao? Bước đầu việc "biết người người biết" chỗ Sự tín nhiệm, danh dự nên tạm gác sang bên Trước hết để có nhiều bạn tốt Xã hội có đủ hạng người, người quỷ, mãng xà Kẻ xấu không nhiều tới mức gặp thấy người có ý định làm hại Đừng nghĩ hay sợ hãi, đừng khách sáo, phải giao tiếp thẳng thắn thực tình Điều quan trọng việc mở rộng giao tiếp phải có lòng rộng mở, quan hệ với giới xã hội, khơng bó hẹp Gặp gỡ bạn bè, bạn học vấn, bạn làm ăn, bạn đánh cờ, bạn hội hoạ Trong trường hợp thích đầu phương tiện để giao tiếp rộng, có tách trà, cốc nước, hay bắt tay Xã hội vô rộng lớn, quan hệ người với người vô phức tạp Chẳng lẽ suốt đời, người biết sống lũ cá thờn bơn ngoe nguẩy lòng giếng hẹp toại nguyện hay sao? Tháng 11 năm Minh Trị thứ chín (tức năm 1876)
- Xem thêm -

Xem thêm: khuyen-hoc-fukuzawa-yukichi, khuyen-hoc-fukuzawa-yukichi