Tu-duy-lai-tuong-lai

183 386 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:27

Tu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-laiTu-duy-lai-tuong-lai Thông tin ebook Tên sách: Rethinking the Future (Tư lại tương lai) Tác giả: Nhiều tác giả - Rowan Gibson (biên tập) Thể loại: Quản trị - Kinh tế Nhà xuất bản: Nhà xuất Trẻ Tp.HCM Năm xuất bản: 2002 Thể loại: Economic Tạo hiệu chỉnh ebook: Hoàng Nghĩa Hạnh Diễn đàn Tinh Tế Thư viện Ebook SachMoi.Net LỜI NĨI ĐẦU Tương lai khơng giống mà nhà kinh doanh hình dung Do thiết phải tư lại tương lai Những nhà lãnh đạo kinh doanh nhà chiến lược kinh doanh muốn thành công môi trường biến đổi dội nay, không nên bỏ qua sách này! Từ thuở bình minh cách mạng cơng nghiệp đến nay, chưa nhà quản lý lại có nhiều điều phải học (và nhiều điều phải quên đi) chưa họ lại nhận lời khuyên đa dạng lộn xộn Lý đảo lộn tư quản lý xuất giới “phương thức tạo cải” mới, có tính chất cách mạng Những nhà sử học cắt khứ thành vô số lát nhỏ Nhưng tính thay đổi có tính chất họ có điểm ngoặt thực quan trọng để phân kỳ lịch sử, điểm ngoặt gắn liền với phương thức riêng biệt việc tạo cải Sự thay đổi lịch sử văn minh, mà chúng tơi gọi “Làn sóng thứ nhất”, phát minh nông nghiệp Phát minh đem lại cho người cách thức để biến tài nguyên đất thành cải vật chất, triển khai hầu hết nơi, tạo kinh tế nông nghiệp, lấy nông dân làm trung tâm, cuối thay cho săn bắn hái lượm làm phương tiện chủ yếu để trì sống người Tương tự vậy, cách mạng công nghiệp khởi động thay đổi “Làn sóng thứ hai”, đem lại cho phương thức lấy nhà máy làm sở tạo cải vật chất Đến lượt nó, phương thức dẫn đến sản xuất hàng loạt quy mơ lớn, đòi hỏi phải có thị trường ngày rộng lớn hơn, doanh nghiệp ngày lớn hơn, v ngày quan liêu Mãi thời gian gần đây, hầu hết điều dạy sách giáo khoa quản lý trường kinh doanh phản ánh cách suy nghĩ “Làn sóng thứ hai” Dựa giả định tuyến tính trạng thái cân bằng, lượng hóa mức độ cao, mơ hình (paradigm) chủ đạo quản lý thời kỳ coi tương ứng với giả định mang tính máy móc kinh tế học phương Tây, với vật lý học Newton Với niềm tin cho “khoa học” quản lý hoàn toàn phù hợp với “khoa học” kinh tế, hai “khoa học” thích hợp với biết vật lý học, tương ứng nhiều tầng làm cho mơ hình quản lý cơng nghiệp trở nên vô thuyết phục Thực vậy, ba “tầng” khoa học tạo thành phận hệ thống tư tưởng mang tính nhận thức luận triết học chí bao qt hơn, vốn mơ tả “thực công nghiệp” (indust-reality), nghĩa thực tiếp nhận qua mắt người trưởng thành văn hóa cơng nghiệp Nói tóm lại, mơ hình kinh doanh chủ đạo kỷ nguyên “Làn sóng thứ hai” phận kiến trúc tư tưởng rộng lớn nhiều Năm 1970, Cú sốc tương lai (Future Shock), lần cơng khai phê phán mơ hình thịnh hành Trong đó, chúng tơi gợi ý doanh nghiệp cần phải không ngừng tự cấu trúc lại “vượt qua tình trạng quan liêu”; cần phải thu hẹp hệ thống cấp bậc tổ chức họ tiếp nhận tính chất mà chúng tơi gọi “ad-hocracy” (tính thích hợp với mục tiêu) Lúc giờ, dường nhiều độc giả cho ý kiến để gây chấn động mà Chúng có kinh nghiệm tương tự vào năm 1972, chúng tơi trao phúc trình tư vấn cho công ty AT&T, lúc công ty tư nhân lớn giới, khuyên họ nên chia nhỏ công ty họ Nhưng nhiều năm sau, người ta giấu phúc trình cấp quản lý cần biết để họ chuẩn bị cho chia nhỏ Mười hai năm sau, cuối AT&T phải chia nhỏ công ty họ ra, chia nhỏ lớn đau đớn lịch sử Và đến năm 1980, Làn sóng thứ ba (The Third Wave), chúng tơi đưa thuật ngữ “de-massification” (phi đại chúng hóa) để mô tả xu vượt qua khỏi lối sản xuất hàng loạt (mass production), phân phối đại trà (mass distribution), truyền thơng đại chúng (mass media) tính đồng kinh tế xã hội, lại bị số người cho hão huyền Chúng nhiều tác giả sách vấp phải thái độ hoài nghi tương tự Lý dễ hiểu: cơng kích q sớm mơ hình thịnh hành tất bị máy trí thức kinh viện ngự trị nhìn cặp mắt nghi ngờ Nhưng mơ hình, kể mơ hình quản lý, đâu phải trường cửu Và mô thức quản lý kỷ nguyên công nghiệp, đặc biệt Hoa Kỳ, bị lung lay tận gốc Cuộc cách mạng tri thức (knowledge revolution) ngày hôm nay, sau đem lại thay đổi to lớn kinh tế, kỹ thuật xã hội “Làn sóng thứ ba”, buộc doanh nghiệp phải hoạt động theo cách thức hồn tồn mới, khơng ngừng thay đổi khái niệm “Làn sóng thứ hai” tồn đầu óc họ Niềm tin thời đại cơng nghiệp vào hội nhập theo chiều dọc, cộng lực (synergy), kinh tế quy mô lớn (economies of scale), cách tổ chức theo hệ thống cấp bậc, mệnh lệnh-và-kiểm tra, phải nhường chỗ cho tán thưởng mẻ việc huy động nguồn lực từ bên ngoài, việc giảm bớt quy mô sản xuất, trung tâm sinh lợi, mạng lưới hình thức tổ chức đa dạng khác Từng ngóc ngách lối tư kỷ nguyên công nghiệp xem xét lại kỹ lưỡng tu chỉnh lại cách mạnh mẽ Chính lúc giao thời, m hình cũ sụp đổ mà mơ hình chưa xác lập, có bùng nổ tư sáng tạo Nay thời điểm số tư sáng tạo quản lý ngày hôm phản ảnh sách Cũng tất tuyển tập nhiều người viết khác, tuyển tập này, lẽ đương nhiên có số đóng góp tốt hơn, hơn, có tính khai phá số đóng góp khác Nhưng nhìn chung sách hấp dẫn Nó phác họa cho tranh mơ hình kinh doanh hình thành Điều thiếu mơ hình mối liên hệ chặt chẽ tư quản lý Làn sóng thứ ba lên với kinh tế học Làn sóng thứ ba Lý nhịp độ thay đổi hai lĩnh vực có khác Trong nhà lý luận kinh doanh nhà tư vấn quản lý tác giả sách thăm dò nhiều khía cạnh thực kinh doanh mới, mau chóng trình bày phát mình, nhà kinh tế học, trừ số ngoại lệ đáng ý, bị giam hãm thành tựu họ khứ, dám lao vào lãnh địa “Làn sóng thứ ba” Một ví dụ điển hình tình trạng bất cập nói có liên quan đến tri thức, yếu tố sản xuất hàng đầu phương thức tạo cải Các công ty tư vấn quản lý làm nhiều việc để nghiên cứu vấn đề quản lý tri thức (knowledge management) định giá tài sản tri thức, cách tiếp cận việc học tập tổ chức cá nhân, cố gắng tạo hệ đo lường tri thức Ngược lại, hầu hết nhà kinh tế học chủ đạo lại bỏ qua coi nhẹ tri thức yếu tố sản xuất Trong “lối suy nghĩ xé rào” thịnh hành giới doanh nhân nhạy bén nhà tư vấn giỏi nhà kinh tế học thường sợ làm nguy hiểm cho danh tiếng nghề nghiệp họ Kết là, kinh tế học “Làn sóng thứ ba” giai đoạn phơi thai hệ thống tri thức thống lý thuyết quản lý với kinh tế học chưa thành hình Nhiệm vụ tạo hệ thống phía trước Tuy nhiên, điều mà người thực hành kinh doanh, nhà kinh tế học nhà tư vấn họ, cần đến mô thức (model) bao quát thực đến “Làn sóng thứ ba”, không tập trung vào vấn đề kinh tế học quản lý, mà cách thức đáp ứng với cú sốc xã hội, công nghệ, trị, văn hóa tơn giáo vốn xuất nhiều năm tới Cần phải tiên liệu cú sốc đó, tác động chúng công việc kinh doanh, biến động lớn đột ngột cú sốc gây tác hại cho công ty hay ngành công nghiệp chẳng khác thay đổi kinh tế Không may vấn đề rộng lớn nằm khung tham chiếu nhà nghiên cứu lý thuyết kinh doanh nhà kinh tế học Tuy nhiên, tác giả đáng kính trang sách cung cấp phận khái niệm quan trọng người ta dùng để dựng nên mơ hình kinh doanh Trong sách có nhiều ý tưởng kích thích suy nghĩ, soi sáng, nhiều câu hỏi bổ ích, nhiều hiểu biết sâu sắc mẻ nhiều cách suy nghĩ khác chiến vừa cạnh tranh vừa hợp tác tới Khi phương thức tạo cải “Làn sóng thứ ba” triển khai rộng rãi, đánh dấu cạnh tranh khốc liệt, cách mạng công nghệ liên tục, xáo trộn xung đột xã hội, tạo tình trạng khơng thể đốn trước mức độ cao điều kiện phi tuyến tính Những nhà lãnh đạo kinh doanh nhà chiến lược kinh doanh muốn thành công môi trường hỗn loạn cách mạng không nên mạo hiểm bỏ qua sách Alvin Heidi Toffler NHÌN LẠI CƠNG CUỘC KINH DOANH Rowan Gibson Vào đầu thập niên 60 đầu thập niên 70, người khơng nghi ngờ đích mà theo đuổi cách thức để tới Những cơng ty thành cơng, kinh tế hùng mạnh sau chiến tranh định chế vốn dược thiết lập từ lâu tiến tương lai giống xe hạng sang lao đường cao tốc rộng thênh thang Qua trí tưởng tượng họ nhìn thấy đường dài thẳng trước mặt vươn tới chân trời xa xăm, đường mà họ tiếp chẳng khác đường mà họ qua Tương lai hồn tồn thuộc họ Nhưng khơng có xa rời chân lý Bài học ba thập kỷ vừa qua khơng lái xe đến tương lai theo chương trình cài đặt sẵn Trong sách kinh doanh có đầy rẫy ví dụ cơng ty danh bất khả chiến bại ngủ quên tay lái phải trả giá đắt Đối với nhiều công ty, trừng phạt ập đến cách bất ngờ từ đối thủ cạnh tranh nước ngoài, đối thủ vốn dấu chấm nhỏ lên kính chiếu hậu, lướt nhanh qua thời kỳ năm 70 đầu năm 80 để trở thành nhà công nghiệp hàng đầu Nhiều trường hợp khác bị đối thủ nhỏ hơn, giỏi kinh doanh hơn, biết lợi dụng điểm giao – tức giao điểm đường cao tốc – nơi mà cơng nghệ tiên tiến khơng ngừng hình thành để vượt lên Trong khoảng thời gian vài năm thôi, đường mà nhiều người nghĩ họ làm chủ biến thành đấu trường cạnh tranh liệt Và hành trình biến thành chạy đua Trong khoảng thời gian đó, hàng trăm cơng ty bị rơi rụng khỏi danh sách xếp hạng 500 công ty tạp chí Fortune, trở thành kẻ tụt hậu đứng sau kẻ bị loại đứng đường đến tương lai, Gary Hamel Prahalad mơ tả họ Khơng kẻ dẫn đầu trước bị bỏ rơi hẳn đua trượt dài vào lãng quên Câu chuyện huyền thoại “tối ưu” (excellence) đời ngưỡng mộ khắp nơi vào đầu năm 80 chết vào cuối thập kỷ Xét mặt kinh tế, hành trình tới tương lai hóa khác với điều dự tính Trong thời kỳ sau chiến tranh, lực siêu cường kinh tế tất nhiên Hoa Kỳ Trong năm 50, Hoa Kỳ dẫn xa tuyến đầu đến mức nực cười, đem nước làm đối thủ cạnh tranh với tính siêu cường kinh tế May ra, ngoại trừ Liên Xơ Vào lúc đó, Liên Xơ phát triển kinh tế với tốc độ nhanh Mỹ, xu hướng kéo dài Liên Xô thực vượt Mỹ GNP (Tổng sản phẩm quốc gia) vào thập niên 80 Trong nỗ lực nhằm cân với sức mạnh Liên Xô, Washington trì sách dựa sở giúp đỡ nước khác giới tiến kịp kinh tế mà không lo ngại hậu xảy cuối điều thành cơng Cuối cùng, khác với dự đốn người, Liên Xô biến đổi theo chiều ngược lại, chớp nhoáng tan rã chuyển từ thập kỷ 80 sang thập kỷ 90 Vào lúc đó, Mỹ thấy cạnh tranh với hai siêu cường kinh tế đáng gờm mà Mỹ giúp sức tạo nên, Nhật Bản nhà chung Châu Âu, mà trung tâm nước Đức Thực tế ngày Lester Thurow nêu khơng thể nói rõ ba siêu cường – Mỹ, Châu Âu Nhật Bản – giành thắng lợi chạy đua kinh tế giới Trong năm qua diễn nhiều thay đổi lớn lao khác mà phần lớn không lường Chẳng hạn, ba thập kỷ trước đây, sống xã hội liên kết vào định chế đầy quyền lực phủ, luật pháp, hệ thống giáo dục, nhà thờ, gia đình, tổ chức lao động Chúng ta tơn trọng định chế Chúng ta giao phó tương lai cho chúng Cho phép chúng điều hành kiểm soát Nhưng Giống tảng đá cổ xưa bị sóng biển va đập làm xói mòn, sở quyền hành cũ kỹ khơng ngừng bị xói mòn cơng nghệ tư tưởng vốn chuyển đổi quyền lực từ định chế sang cá nhân cách đảo ngược Thế thân chủ nghĩa tư sao? Trước nghĩ đường thênh thang dẫn đến tiến phồn thịnh Hiện có nhiều người lên tiếng hỏi chủ nghĩa tư thực dẫn đến đâu Hoặc, phải chạy đua để đến Và chạy đua làm cho sống, cho cộng đồng cho môi trường Đây câu hỏi không dễ chịu chút Đây thời kỳ không dễ chịu chút Ngày nay, nhìn vào tương lai, chẳng có chắn nơi tới cách đến Chúng ta khơng nhìn thấy đường cao tốc rộng, dài thẳng vươn đến chân trời Thay vào phát điểm cuối đường! Bởi lẽ kết thúc kỷ XX coi tượng trưng cho kết thúc trật tự Sự kết thúc mô thức công nghiệp Sự kết thúc giới thời hậu chiến Sự kết thúc thời kỳ ưu Hoa Kỳ Sự kết thúc nhà nước quan phòng Sự kết thúc chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa tư thời hậu chiến Thậm chí có lẽ kết thúc lịch sử (theo Francis Fukuyama) Cái nằm bên điểm cuối đường? Trong sách Sự chuyển đổi quyền lực (Powershift), Alvin Toffler mơ tả terra incognita – nghĩa vùng đất chưa thăm dò tương lai Nhìn phía trước thấy giới hỗn mang bất định Một giới thay đổi ngày nhanh Một giới mà kinh tế khơng dựa vào đất đai, tiền bạc nguyên vật liệu mà dựa vào vốn trí tuệ Một nơi mà cạnh tranh liệt thị trường trở nên tàn nhẫn Một nơi mà công ty nhỏ vượt trội công ty khổng lồ quy mơ tồn cầu Một nơi mà khách hàng tiếp cận vô hạn với sản phẩm, dịch vụ thông tin Một nơi mà mạng lưới thơng tin quan trọng quốc gia Và nơi mà bạn hoạt động kinh doanh theo sát thời gian thực (real-time) chết Thay ổn định, dường xã hội công nghiệp gặp rắc rối sâu sắc lao vào nơi mà nhà khoa học gọi bờ vực hỗn mang, tức giai đoạn độ dội, mà trật tự cũ cuối phải nhường chỗ cho trật tự Tuy nhiên, đồng thời phiêu lưu lớn lao hội dành cho người Chuẩn bị cho tương lai Trong chuẩn bị để rời khỏi đường tiến vào vùng đất lạ lẫm nằm phía trước hiển nhiên cần phải có loại phương tiện vận chuyển mới, số kỹ điều khiển khác so với trước nhận thức phương hướng Nhưng điều quan trọng hơn, cần phải thách thức lại giả định cá nhân tập thể giới mà tới – tức giới kỷ XXI hồn tồn khác Nói tóm lại, cần phải nhìn lại tương lai Nhưng tương lai lại có nhiều mặt, phải bắt đầu nhìn lại nào? Trong sách này, tập hợp ý kiến số nhà tư tưởng hàng đầu giới lĩnh vực kinh doanh, cách xào xáo lại từ sách, báo, diễn văn họ, mà cách kéo họ tham gia vào đàm đạo trực tiếp cách nhìn họ kỷ XXI Trong đối thoại đối một, diễn thời gian vài tháng, họ chia sẻ ý kiến độc đáo với tơi cách nhìn giới ngày mai làm để chuẩn bị cho từ hơm Những ý kiến mà họ nêu trang sách thật lý thú, kích thích suy nghĩ có chỗ phải tranh cãi Điều khơng tránh khỏi có gay cấn khác biệt ý kiến họ, có trùng lắp chương mục sách Nhưng theo tơi, bạn khơng thể tìm sách khác bao gồm tất ý tưởng Mục đích tơi làm xét nghiệm tương lai với nhiều khía cạnh tốt, nhằm tổng hợp thành quan điểm toàn diện nơi mà giới tới Vì lý đó, bạn đọc tìm thấy sách đối thoại với chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác như: dự báo xu thế, kinh tế toàn cầu, quản trị thực tiễn, chiến lược tiếp thị, tái thiết quy trình kinh doanh, tin học, kiến thức tổ chức nghệ thuật lãnh đạo Điều mà bạn đọc không tìm thấy câu trả lời dễ dãi Khơng có “con đường lát gạch” vào tương lai, khơng có đường tắt hay “con đường tốt nhất” Thay vào đó, cách cung cấp cho bạn đọc nhìn tồn cảnh, tơi muốn giúp bạn tự tìm đường độc đáo cho để vào vùng đất Nhằm mục đích đó, tơi khơng dùng phần giới thiệu cho sách làm diễn đàn cho việc tổng kết thảo luận chúng tôi, cho việc tái chế lặp lại ý kiến tác giả Mục tiêu đưa vài giải pháp phổ quát đó, tức làm phép cộng lại tất ý kiến nêu sách Tốt để chun gia tự nói cho mình, tạo hội cho bạn đọc nghe ý kiến người, để suy ngẫm hàm ý lời lẽ để bạn đọc tự rút kết luận, qua bạn tự làm sáng tỏ sâu vào viễn cảnh Xét cho cùng, để định nghĩa nhìn lại tương lai trình mà cá nhân phải tự chiêm nghiệm Tuy nhiên, trình tiến hành biên tập nội dung vấn, có ba đề tài chung lên mà theo chúng phản ánh thông điệp quan trọng sách Đề tài thứ “con đường chấm dứt đây” – tức nhận thức tương lai khác với khứ Điều hiển nhiên hầu hết tin Nhưng lại hành động thể Rất nhiều nhà lãnh đạo ngày bám vào ý nghĩ cho nhiều chuyện bị trục trặc phần nào, sửa chữa để quay lại với cách thức cũ Đây ảo tưởng Q khứ khơng Con đường mà nhiều thập kỷ qua đến chỗ kết thúc Từ trở đi, hành trình đến tương lai diễn biến nằm kinh nghiệm trải qua cần phải thay đổi tư cách tương ứng Đề tài thứ hai “thời đại đòi hỏi phải có tổ chức mới” Chúng ta không xa đua xe đường trường Paris-Dakar lại xe du lịch sang trọng Cái cần loại phương tiện tổ chức hồn tồn chịu địa hình kinh doanh gồ ghềất trắc mà qua Phương tiện đại diện cho thời đại thông tin tương lai thời đại công nghiệp khứ Đề tài thứ ba “sau đến đâu?” Tổng thống Bush thắng chiến tranh Vùng Vịnh lại thua tranh cử tổng thống sau chủ yếu ơng ta khơng vạch viễn cảnh rõ ràng quyền ơng ta đâu Thông điệp sách cần có viễn cảnh, đích, cách nhìn tương lai, phương hướng để tập kết nỗ lực người làm việc với Chúng ta không triển khai viễn cảnh cách nhìn vào đồ Đơn giản khơng có đồ cho terra incognita (vùng đất lạ) Thay vào nhà lãnh đạo phải nhìn phía trước tự thám hiểm chân trời Họ phải tự tạo ý tưởng nơi mà họ tới từ dẫn dắt tổ chức họ cách thuyết phúc Con đường chấm dứt Từ lâu hiểu sâu sắc tương lai khác với khứ Tất tác giả khoa học viễn tưởng, từ Jules Verne William Gibson, nhắc nhở điều Nhưng điều mà ngoan cố khơng chịu thừa nhận tương lai khác với dự kiến Hầu hết hành động tương lai nối tiếp tuyến tính ngoại suy tại, giống đường thẳng kéo dài đến tận chân trời Cách nhìn sai lầm tương lai bám rễ từ ý niệm văn hóa thâm cố đế khả dự đốn kiểm sốt Trong Sự ước tính vĩ đại (The Great Reckoning, tác giả James Dale Davidson William Rees-Mogg nói “những kết luận sai lầm lập trình vào sống virus máy tính” Họ lập luận nhìn giới định hình hàng kỷ nhận thức Newton thực tiễn, thay đổi diễn theo đường tuyến tính, liên tục với mức độ dự đốn Chẳng hạn A dẫn đến B đến C đến D Lý thuyết hỗn mang (Chaos Theory) cho biết ngược lại Như Michael Crichton viết sách Công viên kỷ Jura (Jurassic Park): “Lý thuyết hỗn mang dạy tính chất tuyến tính thẳng băng, mà cho đương nhiên vật từ vật lý tiểu thuyết, khơng có thật Tính chất tuyến tính (linearity) phương thức nhân tạo để nhìn nhận giới Cuộc sống thực tế đâu phải chuỗi kiện có quan hệ liên kết với giống hạt đá quý xâu lại với thành chuỗi hạt Cuộc sống chuỗi va chạm, kiện làm thay đổi kiện cách hồn tồn khơng thể đốn trước chí mang tính tàn phá nữa” Khi mà giới trở nên phức tạp phụ thuộc lẫn nhiều hơn, thay đổi ngày trở nên phi tuyến tính, gián đoạn khơng dự đoán Do tương lai trở nên khác xa so với khứ khác xa so với mà dự kiến Chúng ta nhận thấy A dẫn đến E đến K đến Z! Thực tiễn đòi hỏi cách nhìn hồn tồn tương lai công ty, xã hội sống riêng Tư lại tương lai (tựa gốc: Rethingking the Future) sách đề cập đến việc thay nhận thức cũ – tức nhận thức cho chừng mực kiểm soát, xếp dự đoán tương lai, nhận thức dựa thay đổi mang tính đứt đoạn Đây sách nói việc chấp nhận bất thường chuẩn mực Sự thật tương lai tiếp tục khứ Nó chuỗi gián đoạn Và cách chấp nhận gián đoạn làm tương ứng, có may thành cơng tồn kỷ XXI Điều hấp dẫn tính chất gián đoạn chỗ tạo hội Nó có nghĩa khơng làm chủ kỷ XXI Nhưng để nắm lấy tương lai, phải bỏ qua khứ Chúng ta phải thách thức nhiều trường hợp phải qn mơ hình cũ, quan niệm cũ, quy tắc cũ, chiến lược cũ, giả thiết cũ, cơng thức thành cơng cũ Về điều tất tác giả sách tán thành Chẳng hạn, trích dẫn số phát biểu chờ bạn trang sau sách: Charles Handy: “Các bạn khơng thể nhìn tương lai tiếp tục khứ… tương lai khác Và để đương đầu với tương lai, phải thực quên cách thức mà dùng khứ” Peter Senge: “Chúng ta phải từ bỏ việc cố tìm điều phải làm cách dựa vào điều làm” Michael Hammer: “Nếu bạn nghĩ bạn tốt rồi, bạn chết Thành cơng q khứ chẳng có quan hệ đến thành công tương lai… Công thức cho thành công ngày hôm qua chắn công thức cho thất bại ngày mai” CK Prahalad: “ bạn muốn thoát khỏi sức hút trọng trường khứ để tái sinh chiến lược cốt lõi để xem xét lại giả định cách làm để bạn cạnh tranh được, bạn phải sẵn sàng đương đầu với niềm tin thống mình” Những thơng điệp khơng nói rõ Chúng báo cho biết đường qua kết thúc Rằng phải chấm dứt việc nhìn tương lai đường cao tốc lớn tưởng tượng vươn dài tận chân trời Rằng khơng có đường phía trước, tên sách bán chạy Bill Gates Các đường mang tính chất tuyến tính, lối tư tuyến tính vơ ích giới phi tuyến tính Thay vào đó, phải tạo bước nhảy trí tuệ từ tuyến tính chuyển sang phi tuyến tính Từ biết sang chưa biết Từ terra firma (đất chắc) sang terra incognita (đất lạ) Quyển sách đem đến hiểu biết sâu sắc lĩnh vực chủ yếu thay đổi có tính gián đoạn vốn tác động đến tất kỷ XXI Các tác giả sách đề cập tới đề tài sau đây: nguyên Trung Quốc có lẽ vào kỷ XXII kỷ XXI Đã đến lúc nước phát triển Đông Nam Á phải làm chuyển đổi Từ lâu họ có sức mạnh cạnh tranh mạnh nhờ vào lao động rẻ họ phải tiến lên công nghệ cao có nơi khác cung cấp lao động với giá rẻ Lương công nhân số nước Singapore tăng cao, gần Hà Lan Như vậy, nước phải chuyển đổi, có vài nước thành cơng nước khác Một câu hỏi lớn đặt liệu nước Đơng Nam Á thâm nhập vào thị trường giới công nghiệp không Trước phần nhiều nước phát triển trông cậy xâm nhập vào thị trường Mỹ khơng Khó khăn đến họ chưa bán hàng cho Nhật, chẳng bán cho thị trường Châu Âu Vậy vấn đề thâm nhập thị trường khó khăn chủ yếu cho nước Đơng Nam Á Ø Vậy, với tư cách cá nhân tổ chức hay quốc gia, ta phải làm muốn thành cơng kinh tế tồn cầu kỷ XXI? Với tư cách cá nhân, bạn muốn trở thành người làm cơng ăn lương thành đạt phải có kiến thức kỹ cao nhiều so với kỷ XIX XX Điều đặc biệt quan trọng 60% lao động từ tầng lớp thấp xã hội Nếu nhìn vào thành phần hoa Kỳ bạn thấy lương bổng họ tụt giảm 20% so với 20 năm trước tiếp tục giảm kiến thức kỹ họ khơng tiến triển Vậy với tư cách xã hội, phải định nên đầu tư nhiều cho giáo dục dạy nghề cho lực lượng lao động nên tạo mơi trường chương trình giáo dục dạy nghề đem lại lợi ích Ở Châu Âu lẫn Mỹ người ta phải lo đối phó với lạm phát mức tăng trưởng thấp nên làm cho đầu tư giáo dục sinh lời chương trình giáo dục đắn Ở Mỹ, lương trả cho nam công nhân thuộc đủ trình độ tụt giảm cho dù họ có cấp tiến sĩ Khơng có chương trình giáo dục đặt bạn vào thang hướng lên Và ngược lại bạn đặt họ thang xuống nhanh chóng loại bỏ người tận bậc thang lúc Đây tai họa cho xã hội Đó vấn đề không dễ dàng giải Cần phải làm hàng loạt điều để tái thiết lập “thang lên” cho phận lớn lực lượng lao động mà có nhà nước làm Nhưng phủ bận tâm với vấn đề người già nên khơng có tiền để lo cho khác Nếu bạn tin bước vào kỷ nguyên “sức mạnh trí tuệ” có hai việc quốc gia phải tập trung vào Một là: Bạn có xây dựng tảng kỹ cho chưa? Kỹ có nghĩa điều từ cấp tiến sĩ cơng nhân sản xuất có tay nghề Hai là: Bạn có đầu tư cho nghiên cứu phát triển không? Như bạn xây dựng tảng kiến thức cạnh tranh số ngành công nghiệp mũi nhọn Hàn Quốc quốc gia có GNP tính theo đầu người 30 – 40% Hà Lan so với Hà Lan họ đầu tư nhiều cho nghiên cứu phát triển tính theo tỷ lệ so GNP Rõ ràng Hàn Quốc trọng kiến thức kỹ nhiều số nước Châu Âu Tây Ban Nha chẳng hạn, có số dân gần tương đương với Hàn Quốc đầu tư cho nghiên cứu phát triển tỷ lệ nhỏ so với Hàn Quốc Đối với doanh nghiệp có khác Họ trở nên tồn cầu nhanh phủ Nếu tơi cơng ty, tơi khơng lo lắng Liên Hiệp Anh Nếu Liên Hiệp Anh không cho tơi tơi muốn tức khắc tơi nơi khác Khơng ngu mà tơi phí bỏ sức lực để tìm cách thay đổi Trên đời có nhiều tốt đẹp nên làm; Trung Quốc có cơng nhân giỏi Sussex tơi đến với Trung Quốc Cứ Sussex lo lắng hệ thống giáo dục họ Có thể bắt đầu với vấn đề tiêu chuẩn quốc tế mà bạn nói: “Hãy xem xét thân cách trung thực xác định ta làm giỏi làm dở Với làm dở ta xem tiêu chuẩn giới tìm cách làm cho đạt tiêu chuẩn này.” Đây điều dễ nói khó thực Lester Thurow Lester C Thurow nhà phân tích kinh tế hàng đầu giới, có tiếng nói quan trọng việc địnhchính sách kinh tế Mỹ Ông giáo sư quản trị kinh tế học Viện kỹ thuật Massachusetts (MIT) Hoa Kỳ, nguyên trưởng khoa Quản trị Sloan School thuộc MIT Tốt nghiệp cử nhân Williams College, Thurow lấy tiến sĩ (Ph.D) đại học Harvard, ơng giảng dạy vào thập niên 1960 sau nhiệm kỳ làm cố vấn kinh tế cho tổng thống Mỹ Lyndon B Johnson Ông tác giả nhiều sách bán chạy (bestseller) đề cập tới vấn đề kinh tế toàn cầu, làm ban biên tập tờ New York Times, cộng tác viên biên tập tuần báo Newsweek thành viên ban kinh tế tuần báo Time Ơng thường xun xuất chương trình truyền hình Tin Kinh doanh hàng đêm (Nightly Business Report) Sách nên đọc The future of Capitalism: How today ‘s economic forces will shape tomorrow ‘s world (1996) US: William Morrow/UK: Nicholas Brealey Head to Head: The coming economic battle among Japan, Europe and Emerica (1994) US: William Morrow/UK: Nicholas Brealey “Các cơng ty bắt đầu mang tính phức tạp hệ thống sinh học Và đến mức chúng vượt khỏi tầm kiểm sốt.” Kevin Kelly QUAN ĐIỂM SINH HỌC MỚI VỀ KINH DOANH Kevin Kelly Đã từ lâu, người ta thường nói tới thiết chế tổ chức sinh vật, thể sống Ý niệm dùng sinh vật hình ảnh ẩn dụ khơng phải chuyện mẻ Nếu có mới chỗ ta hiểu cách xác hình ảnh ẩn dụ ấy, hình ảnh có thời có ý nghĩa văn vẻ Chúng ta có số khoa học xác tiến làm cho hình ảnh ẩn dụ hữu ích nhiều cho chúng ta, chí đem lại lợi nhuận nhiều Một thí dụ cho thấy ta hiểu rõ tổ chức kinh doanh khơng khác thể sinh vật, nhìn vào hệ thống phân bố đa dạng hoạt động thiên nhiên Trong sách Ngồi kiểm sốt (Out of control), tơi có nói “tư theo kiểu tổ ong”, cách diễn tả vắn tắt động thái rộng lớn xuất phát từ vô số động thái nhỏ, tựa ong làm tổ tới động thái to lớn hình thành Ý niệm Adam Smith bàn tay vơ hình ví dụ Một số cơng trình nghiên cứu nhà khoa học thực hệ thống phức tạp phần mềm máy tính làm cho quan niệm Adam Smith thay đổi, trở nên mang tính sinh học nhiều Chẳng hạn ta thấy mà yếu tố hệ thống ấy, bề ngồi hoạt động tự do, thực lại có nhiều đặc tính khác với suy nghĩ, cho chúng có đủ thời đủ chỗ, chúng bắt đầu kết lại thành vật trông bên giống thể sống Khi quan niệm cơng ty hay xí nghiệp sinh vật, câu hỏi đặt cho là: Làm để có tổ chức thích nghi theo thời gian? Và đem đặc trưng mà nhà khoa học thu lượm tính thích nghi giới sinh vật để áp dụng vào doanh nghiệp Điều thú vị có ăn khớp diễn giới tự nhiên với xảy mối quan hệ phức tạp tổ chức Chúng ta thấy số nguyên tắc sinh thái học, chẳng hạn tương tác chuồn chuồn ếch với bèo tấm, hữu hiệu ứng dụng vào giới kinh doanh Những điều bảo chúng biết thay hiểu doanh nghiệp theo mơ hình cơng nghiệp – dây chuyền sản xuất nhỏ, đơn vị khép kín hồn tồn vận hành cách máy móc – ta phải bắt đầu xem chúng giống thể sinh vật Những mơ hình cũ khơng thích hợp sản phẩm người làm ngày phức tạp Khi nói sản phẩm nhân tạo, tơi muốn nói đến thứ ta sản xuất ra, từ dụng cụ vật liệu đến tổ chức quy trình Tất người làm trở nên ngày phức tạp Từ đầu máy video hệ thống kế tốn thuế, cơng ty thiết chế, tất trở nên phức tạp chúng bắt đầu mang tính phức tạp hệ thống sinh vật Và đến mức tính phức tạp chúng trở nên khơng thể điều khiển khống chế lối tư máy móc Nó q phức tạp nên khơng thể điều khiển theo kiểu tuyến tính Kết phức tạ lúc tăng nên thiết chế sản phẩm nhân tạo phần tự sinh quán tính hay đẻ lịch trình Vì thế, chúng vượt khỏi tầm kiểm soát Tuy nhiên, “vượt khỏi tầm kiểm sốt” lại có ích cho ta, thực tế ta thường muốn sản phẩm làm tự chúng vận hành lấy, ta khơng phải đỡ đần Có thể nói muốn nhà cửa, xe cộ nhà máy theo cách tự vận hành, sửa chữa, bảo trì lấy, khơng cần phải kiểm soát bước Thế nên, sản phẩm làm phức tạp đương nhiên chúng vượt khỏi tầm kiểm sốt ta Tình trạng có hai mặt Một đàng, chúng làm ta hốt hoảng ta cần phải lưu ý Nhưng mặt khác, tình trạng có ích cho ta Biến phức tạp thành đơn giản Hiện nay, văn hóa văn hóa cơng nghệ Tơi định nghĩa cơng nghệ điều người làm ra, định nghĩa trừu tượng Ngay hệ thống kế toán kép loại cơng nghệ; tựa chương trình phần mềm tu sĩ Châu Âu triển khai Bất thứ làm xét cho công nghệ Và công nghệ giới người tạo hay tái tạo Nói cách khác, giới mà tiến tới giới vật chế tạo trông giống sinh vật; sử dụng công nghệ ngày nhiều để chế tạo thực thể sinh vật mà biết Như vậy, hai công việc tiến tới đồng quy Các vật tiến tới tình trạng sinh học ngày trở nên phức tạp Cơng nghệ trở thành liên tục định hình chúng ta, định hình cơng nghệ Sự việc diễn theo hai chiều Điều công nghệ cách biến phức tạp thành đơn giản Thử lấy trái cà chua làm thí dụ Theo nghĩa trừu tượng, trái cà chua loại công nghệ, theo nghĩa đưa (công nghệ điều người làm ra) – tại, trái cà chua chưa người làm dù ngày trở thành người táy máy với gen – mà theo nghĩa làm từ nhiều quy trình phức tạp mà hòa hợp hoạt động tốt Đây điều tương đương với công nghệ Tuy nhiên, nhìn trái cà chua, ta thấy thật đơn giản Cà chua dễ hái Chúng ta nắm tay Nó có định dạng rõ ràng Nhưng ta muốn có trái cà chua từ số khơng phức tạp Cũng vậy, hầu hết vật mà ta cho đơn giản lại không đơn giản chút nào, mà phức tạp sâu vào Nhưng “cơng nghệ” sinh học, với tất phức tạp nó, làm cho vật trở nên thật đơn giản Một điều phải nói cơng nghệ người làm có thời gian người ta phản ứng nhiều loại cơng nghệ ấy, cho kinh khủng phi nhân Trong chừng mực đó, lời trích đúng, cơng nghệ thập niên 1950, chí đến thập niên 60 hay 70, tàn bạo, ngu xuẩn, cơng nghiệp Theo nghĩa đó, cơng nghệ lúc mang nặng tính máy móc, không thực phù hợp với người Thế nhưng, ta thấy có triển vọng cơng nghệ “được sinh vật hóa”, giúp cơng nghệ trở nên thông minh hơn, giống với sống, phù hợp với người tập quán người Và công nghệ trở nên thế, trông thật đơn giản, trơng hợp với người Như thế, ta giải thoát khỏi phức tạp không cần thiết, cho dù đằng sau ta trơng thấy, vật phức tạp, phức tạp hết Nhưng vật thích nghi với lối sống hứa hẹn lớn lao cơng nghệ Còn lúc này, xem cơng nghệ công nghiệp chưa tỏ thân thiện với lồi người Mà đâu thiết phải Chúng ta làm cho cơng nghiệp trở nên thân thiện hơn, cách cho cơng nghệ có phức tạp sinh vật Chẳng hạn, nhờ cơng nghệ ta đưa nhiều thơng tin phức tạp nhiều tính thơng minh vào sản phẩm Làm làm tăng giá trị sản phẩm mà làm cho chúng trở nên thân thiện cho việc sử dụng Công nghệ giúp đưa vào trình thiết kế chế tạo phức tạp thơng minh hơn, nhờ khả thích nghi tăng lên, có nghĩa sản phẩm trở nên có tính cá nhân theo ý khách hàng Xét theo nghĩa đó, tân biên cương Nó nâng việc thiết kế sản phẩm thiết kế quy trình lên tầm mức cao nhiều, ta tìm cách đưa tính phức tạp sinh học vào sản phẩm Các mạng lưới có tổ chức Hình ảnh ẩn dụ tự nhiên để trình bày phức tạp tổ chức hình ảnh gần với mạng lưới Đó chắn hẳn phải mơ hình chung sinh học Hình ảnh ẩn dụ liên kết tổ chức lại theo kiểu sinh học, tức theo kiểu mạng lưới Trong mạng lưới có hệ thống cấp bậc lệ thuộc hệ thống cấp bậc tương tác lẫn nhau; thuộc tính mơ hình sinh học Vấn đề toàn mạng lưới làm ta lúng túng Nguyên việc xác định mạng lưới cay chua Mạng lưới kiểu cũ mạng lưới nơron chẳng hạn Thậm chí khơng có lấ hình tốn học mạng lưới Như hình ảnh ẩn dụ nào, lấy hình ảnh mạng lưới để hiểu cấu quan hệ nội hữu ích, định nghĩa cho xác mạng lưới thật khó khăn Về bản, mạng lưới thể phân quyền, khơng có ranh giới cứng nhắc, khơng có trung tâm, khơng có đầu não, khơng có phận phụ trách Các nguyên nhân tác động khơng theo đường thẳng khó xác định gây Theo mơ hình cơng nghiệp cổ điển Hy lạp ngày xưa, A gây B gây C gây D Vì nhiệm vụ triết gia người khác xác định nguyên nhân chủ chốt dây chuyền Chẳng hạn, bạn xác định nguyên nhân theo kiểu nghiên cứu đồng hồ Nhưng bạn làm cánh đồng hay hầu hết mạng lưới trí thơng minh hay thể sống chẳng hạn Bởi vì, bạn có A gây B gây C gây D, D lại gậy A Quả vòng tròn nhân - gần chuỗi nguyên nhân – dải ngun nhân khơng phải ngun nhân theo đường thẳng Chính thế, có mạng lưới, bạn có cảm giác bất trắc, cảm giác lệ thuộc nhau, chí cảm giác tương đối Điều thâm nhập vào văn hóa lúc nhiều Theo nghĩa đó, điều gần giống với quan niệm “Làn sóng thứ ba” Alvin Toffler Trước hết, trải qua thời đại nông nghiệp, người ta thường cư xử theo khơn ngoan truyền thống thấy làm đó, A làm đến B Kế đến thời đại công nghiệp, làm việc dựa lối tư Hy Lạp, xem nguyên nhân, quan sát thí nghiệm Sự việc rút thành dòng logic Thế nhưng, lúc bước vào kỷ nguyên sinh thái học, vật xếp thành mạng lưới Và văn minh sinh học kiểu mới, bạn có dải nguyên nhân, vòng tròn ngun nhân Bạn có điều chẳng hạn nguyên tắc không chắn, nguyên tắc dựa tương đối Bạn gặp kiện chẳng hạn siêu văn (hypertext) – kiểu mạng lưới: hình thức văn chương mạng lưới, nơi bạn tùy ý lưu thông văn bản, nối kết chúng theo ý nghĩa riêng mà bạn muốn Ø Điều đem lại hiệu ứng doanh nghiệp? Thế giới kinh doanh trải qua số thay đổi quan trọng Điều yếu cần hiểu chuyển từ tổ chức nguyên khối, hàng dọc, sang tổ chức tản mạn, phân tán, hỗn tạp Nói cách khác, tiến sang mạng lưới Nói cho rõ hơn, tổ chức bành trướng rộng mặt địa lý Những tổ chức to lớn theo nghĩa khác, tổ chức mang tính tồn cầu khơng phải ảnh hưởng mà doanh thu nữa, lại khơng tuyển dụng nhiều người tổ chức công nghiệp hóa thường làm Đó tổ chức liên kết với nhau, địa lý mà thông tin, luồng thông tin nhanh dồn dập, tràn ngập chi nhánh rải rác khắp nơi mạng lưới Trong mơ hình tổ chức mẻ ấy, ngày ta thấy mơ hồ không chắn việc người thực phận cơng ty, người khơng Nói cách khác, có nhiều người làm tham vấn, nhiều nhà thầu phụ, nhiều người làm việc bán thời gian Ngay khách hàng đơi cảm thấy thành viên công ty Sự phân biệt khách hàng nhân viên lờ mờ thơi Tại tạp chí Wired chẳng hạn, có phận phụ trách đặt báo dài hạn, dĩ nhiên đa số báo truyền thống có phận đăng ký dài hạn, ítất Hoa Kỳ Vậy ban trị tạp chí Wired phải giữ trì số độc giả dài hạn đó, liệu họ phải nạp vơ máy để từ qua công ty lớn Midwest mà tạp chí th làm cơng việc này, gửi tới họ nhãn thư tín Như tốn kém, nhiều phiền toán phức tạp, lại chẳng hữu hiệu Do đó, tạp chí Wired thử khách hàng tự điều khiển lấy công việc đăng ký báo dài hạn Người ta truy cập Wired qua mạng, qua trang Web đó, người ta đánh địa vào khơng có dịp đánh địa nhiều thường đánh Mỗi người tự đăng ký, tự điền vào phiếu, tự tái đăng ký, tự trả tiền Lúc ấy, phải độc giả tạp chí Wired làm việc cho tạp chí? Bởi họ làm cơng việc mà trước tạp chí Wired phải thuê người để làm Tương tự, vào trang Web Federal Express để bắt đầu truy cập theo kiện hàng mình, bạn làm cơng việc mà trước Federal Express thường làm thuê người để làm Chính thế, bạn bắt đầu thấy có đan xen mang tính sinh học tổ chức Sự đan xen lan toàn quan, làm cho quan trở thành môi sinh, ta khơng thể xác định ranh giới rạch ròi Cơng ty trở thành mạng nhện, mạng lưới nút hay người đến đi, quy tụ lại để thực dự án tiếp Mỗi người có hợp đồng quan hệ khác Đó xã hội với trung tâm làm việc nhỏ, nút nhỏ, hoạt động lõi rải rác công ty Ở quy mơ lớn hơn, mạng lưới khổng lồ vươn khắp nơi, tới mức thu nạp hết người mà cơng ty có liên hệ thị trường: nhân viên, nhà cung cấp vật tư, môi giới, khách hàng Tất trở thành thành viên cơng ty Theo nghĩa đó, họ công ty Tư theo kiểu tổ ong Khi tổ chức trở nên phân tán tản quyền hơn, cần phải dựa nhiều vào kiểm soát từ lên – kiểm soát bắt đầu xuất – thường thấy nơi bầy chim hay đàn ong Tơi có dịp vấn ông Steve Jobs, kiến trúc sư máy tính Apple Macintosh người sáng tạo máy tính Next, loại máy tính để bàn có lẽ tốt Chúng trao đổi với phương thức tạo tổ chức kiệt xuất tạo sáng kiến thịnh vượng kinh tế Đại để Steve Jobs bảo thuê người giỏi người xung quanh gấp 20 lần, quy tụ họ lại để họ muốn làm tùy ý Như cấp kiểm sốt công việc nhiều nhiều so với công ty theo mơ hình cơng nghiệp Tuy nhiên, cần phải nói thêm vấn đề Ai quen biết Steve Jobs rõ ơng đóng vai trò lãnh đạo cơng ty tốt Vì thế, tơi khơng định nói cơng ty bạn cho cấp định làm gì, khơng cần huy hay lãnh đạo chi Các tổ chức kinh doanh tổ ong, muốn bay đâu bay, muốn làm làm Chúng ta muốn tổ chức phải làm số việc định, phải tiến bước theo số hướng định Vì thế, cần có lãnh đạo Nhưng kiểu lãnh đạo khác Đó khơng phải lãnh đạo theo kiểu kiểm sốt việc Đó lãnh đạo cách gợi ý hay đích cụ thể cho người ta tới Đó lãnh đạo cách dự kiến hay tìm cách dự báo tương lai Như thế, thay lèo lái cơng ty, người lãnh đạo tìm cách nhìn phía trước trình bày viễn cảnh tới, sau cố gắng truyền đạt để cấp hiểu, cấp tự lèo lái tới viễn cảnh Những điều xảy kiểu máy tính mang hệ thống phức tạp thích nghi dễ dàng Một chức mà nhà máy tiến hóa nhanh, khả nhìn thấy trước Nếu áp dụng nguyên tắc vào loại tổ chức kinh doanh mới, có khả thích nghi cao, có nghĩa cấp lãnh đạo tổ chức phải chịu khó dự báo tương lai Cấp tự lèo lái, cho thấy rõ phải đâu Kinh tế nối mạng Trong sách tôi, đề cập tới kinh tế nối mạng, ý tưởng thật đơn giản Về bản, máy tính lỗi thời Tất mà xã hội trơng chờ từ máy tính hoạt động riêng lẻ xảy Ngay máy tính để bàn lỗi thời Chúng ta khơng chờ đợi kết quan trọng từ loại máy tính nữa, chúng thu nhỏ lại Tương tự trường hợp động Vào năm đầu kỷ XX, thiên hạ nói nhiều “động nhà” Người ta dự đoán trang bị động khổng lồ nhà mình, phần cách mạng công nghiệp Và hậu chỗ thấy có động Chúng hòa tan vào mơi trường sống Hiện đồng hồ đeo tay có động cơ, máy chụp hình Đâu đâu thấy có động Thế mà khơng để ý điều Trường hợp máy tính gần Máy tính có khắp nơi Sự thay đổi thực thụi cấu trúc lại kinh tế – cách mạng mà can dự vào khơng phải cách mạng máy tính mà cách mạng thông tin liên lạc Chúng ta tính tới chuyện nối với giới Nghĩa sản phẩm làm gắn vi mạch, phận bé tí bạc có chút tính thông minh, cỡ ong hay kiến Tất vi mạch ấy, có di động có đứng yên, nối kết liên lạc với Như thế, đồ thị số sản phẩm làm đồ thị số sản phẩm nối kết với nhau, tương lai gần, gặp nhau, đồng quy với nhau; làm nối với khác Đó mạng lưới, “Net” theo nghĩa rộng mà ta hiểu Khi nói tới “Net”, tơi khơng muốn ám người ngồi bàn máy tính để gõ, cho dù chữ “Net” bao hàm hình ảnh Mà tơi muốn nói tới máy tính tiền giới, máy quay video xách tay, máy cảm biến nhỏ xíu trái đất hay trang trại, nghĩa thứ thu thập gởi liệu tung vào lớp bao quanh trái đất, gọi “Net” Tất thứ tạo mơi trường hồn tồn mới, đại dương thông tin kết nối Và mạng lưới làm đổi thay kinh tế chúng ta, ảnh hưởng tới điều làm Ảnh hưởng trước mà nhà kinh tế gọi “Luật phản hồi gia tăng” Còn tơi gọi “hiệu fax” Nghĩa anh có máy điện thoại máy chẳng có giá trị Nếu có máy điện thoại thứ hai xem máy trước giá trị thêm đôi chút Và có nhiều máy điện thoại điện thoại tơi có giá trị Tình trạng xảy cho máy fax Đi đâu nghe người ta nói: “bạn nên sắm máy fax đi” Tại vậy? Vì có máy fax thêm giá trị Thư điện tử Như thế, ta gặp t trái ngược hẳn với kinh tế cổ điển, theo kinh tế vật nhiều người có, vật bớt giá trị Như vàng hay kim cương chẳng hạn: giá trị Bây có đảo ngược có nhiều thêm giá trị Đây dẫn cho biết khuynh hướng làm cho kinh tế khác biệt hẳn kinh tế công nghiệp Nếu có nhiều làm tăng giá trị, đường làm giàu có lẽ cho Thật vậy, nhìn kinh nghiệm Netscape rõ Netscape chương trình dựa mạng trực tuyến để chạy Web Công ty tặng không bốn triệu chương trình kiếm bộn tiền Phương thức kiếm tiền cơng ty tặng chương trình đọc Web (Browser) dành cho khách hàng bán chương trình dành cho máy chủ (server) Cũng tựa tặng máy điện thoại, chuyển đổi hay dịch vụ Ý tưởng thông dụng Trường hợp Shareware vậy: tặng không phần mềm, bán sách hướng dẫn Như có nhiều điều xem phản trực giác mà trước thực kinh tế công nghiệp Cứ thử nghĩ xem buổi họp hội đồng công ty nọ, vào khoảng năm 1950 chẳng hạn, có anh chàng giơ tay đề nghị: “Tơi có sáng kiến Ta tặng không bốn triệu sản phẩm này.” Hẳn bị cho nghỉ việc Một điểm quan trọng “Net” “Net” máy photocopy cỡ hành tinh, đưa vào chụp Cố gắng chặn đứng trình chụp “Net” vơ ích Bạn khơng thể làm điều Thế nên, để mặc cho in ra, phải tìm cách khác để trả tiền số Bạn phải tách bạch luồng lợi nhuận với luồng Đó bước tiến lớn Kỹ nghệ âm nhạc có kinh nghiệm chuyện Trong nhiều thập niên công ty tặng không cho đài phát vơ số nhạc Càng tặng nhiều tốt Sau đài phát trả cho tác giả hay nghệ sĩ tiền quyền dựa thống kê Đó thí dụ cho thấy phải tách luồng lợi tức với luồng chép Nói cách khác, lĩnh vực kinh doanh kinh tế nối mạng thay đổi cấu trúc lại Không phải cách phân phối phần mềm (phim ảnh, âm nhạc, sách báo) mà phân phối dịch vụ tài (trả tiền mặt ngay, cấp thẻ tín dụng xài ngay) Và tác dụng kinh tế nối mạng cho phép ta cấu hình lại giới theo yêu cầu riêng Từ có báo riêng, video theo yêu cầu, album nhạc theo ý muốn Người ta tập trung ý vào cá nhân Ø Nền kinh tế nối mạng tác động lên tốc độ hoạt động kinh doanh nào? Nếu không kinh doanh theo sát thời gian, bạn chết Nếu kinh tế nối mạng làm tăng vòng quay tiền bạc thơng tin Người ta trả tiền điện tử, trừ tiền làm hóa đơn tiền lập tức, chí tính tốn tới phần trăm đồng xu nữa, nghĩa tính thành đơn vị nhỏ nhiều so với đơn vị tiền sử dụng Thông tin hàng mua khách tiến tới chỗ tức khắc Mọi nhà sản xuất quần áo có mạng lưới điện tử nối với máy tính tiền chuỗi cửa hàng cơng ty khắp giới Ngay khách hàng mua xong hàng, thơng tin dựa theo mã vạch hàng hóa chuyển xuống nhà máy cách người ta đưa đơn đặt hàng trở lại cho mặt hàng vừa bán Người ta có mạng lưới phức tạp thông báo cho nhà cung cấp vật tư biết lúc nhà máy cần thêm vải jersey để làm mặt hàng áo ấm khách hàng mua sắm Công việc diễn với việc người bán dùng máy điện tử đặt hànghệ thống tinh vi để lưu kho, chuyên chở phân phối quần áo Như thế, chủ yếu vấn đề thông tin liên lạc Thông tin qua mạng nhanh, khách hàng phục vụ tốt Một lần nữa, trở lại tiền đề bản: môi trường kinh doanh này, lợi cạnh tranh thuộc người nhanh Và cách nhanh làm việc bám sát thời gian, việc phát sinh Những công ty “ảo” Công ty “ảo” tổ chức mà kiểm tra, bạn khơng thấy có làm việc Ở cơng ty có khung quy trình, đa số cơng việc đặt hàng công ty khác làm, công ty đến lượt lại đặt hàng với cơng ty khác Vì thế, muốn vẽ sơ đồ tổ chức, e khó khơng thấy rõ thực cơng việc, làm chủ cơng việc Và có nhiều thí dụ Trong sách mình, tơi có nêu thí dụ cơng ty xe “giả định”, đặt hàng bên làm hầu hết việc Sẽ có nhóm chừng tám đến mười người trơng coi quy trình, lại việc khác họ đặt làm bên ngồi cơng ty: kế toán, thư ký, dĩ nhiên chế tạo xe, phân phối… Hiện có số cơng ty làm ăn Nhưng việc họ công ty “ảo” khó nhận biết Ngay Apple ban đầu làm ăn theo lối Khi đời, cơng ty khơng làm hết mà vẽ thiết kế máy tính, việc khác thuê bên làm Sở dĩ ngày loại cơng ty xuất nhiều, tính phức tạp q trình xử lý thơng tin ngày cao mà giá mua bán thông tin từ xa lại hạ thấp Những kỹ thuật hội thảo qua video xuống tới giá thấp Ngồi ra, nhiều cơng nghệ khác tạo điều kiện choự phát triển cơng nghệ kế tốn, kế hoạch, phần mềm làm việc nhóm Tất yếu tố làm cho công việc phân nhỏ hay tản quyền Chúng cho phép người ta làm việc từ xa, làm việc cho nhiều cơng ty lúc Vì tổ chức kinh doanh ngày phân tán Rất khó nói loại cơng ty lớn tới mức Nhưng có điều chắn công ty lớn, thu nhiều lợi nhuận tuyển dụng nhiều cơng nhân, tiếp tục đóng vai trò lớn kinh tế tồn cầu Tuy nhiên, có điều khơng công ty nhỏ, không 100 người hay chí chưa tới mười người, có mặt khắp nơi tồn cầu làm khoản tiền kếch sù Chúng ta sửa thấy kinh tế toàn cầu – kinh tế nối mạng – có nhiều công ty lớn lẫn công ty nhỏ đa dạng Một lần nữa, điều lại tùy thuộc vào việc bạn xác định quy mô công ty nào, chúng khó nêu ranh giới công ty lớn công ty nhỏ Tôi cho hình thành liên kết tự nhiên nhóm làm việc từ đến 12 người Các nghiên cứu dựa vào nhóm khác thám hiểm, quân đội doanh nghiệp khởi nghiệp cho thấy số Ta gọi số “hấp dẫn lạ lùng” Đó số người làm việc tốt Con số cho phép ta liên lạc với mà tốn chi phí nhỏ Đó số người giới hạn, vượt qua số người ta khó làm việc hiệu Vượt qua số bạn bắt đầu trả nhiều, kỹ thuật thơng tin đại phí tổn tiếp tục giảm Nhưng tơi hình dung giới với tổ làm việc chừng 12 người, làm việc theo dự án tạm thời, sau giải tán; lúc lại quy tụ để làm thành tổ làm việc khác Đó mạng lưới chằng chịt tiểu tổ Dĩ nhiên, hình thức làm việc có giới hạn nó, tùy theo dự án mà bạn thực Nhưng có nhiều cơng ty thử nghiệm điều Nhiều Hollywood Nhiều người lý luận – - Hollywood mô hình cho cơng ty lớn tương lai Bởi làm ăn lớn sở thực theo dự án Tại Hollywood người ta đến làm việc cho dự án, phim, họ quy tụ thành nhóm khơng có trụ sở thường trực Có thể họ phân tán cao ốc rải khắp Burbank hay nơi khác Họ lập văn phòng tạm thời làm phim, kéo dài chừng vài năm, tùy theo vai trò họ phim Có vài trò họ kéo dài năm Sau họ lại rã đám để làm phim khác theo xếp hoàn toàn Tất người dân chuyên nghiệp Chúng ta có dịp chứng kiến điều ngày nhiều hơn, ngành công nghiệp kỹ thuật cao Có dự án đa truyền thơng hay dự án vi mạch mà người ta quy tụ lại làm việc theo cách đó, khơng cần có văn phòng thường trực quan kiểm sốt thường trực Ø Vì tổ chức kinh doanh ngày nối mạng với tổ chức kinh doanh khác, ông có nghĩ mai ta thấy tập đoàn hay tổ chức kinh doanh rộng lớn phát triển – tương lai tập đoàn Keiretsu Nhật Bản, có khách hàng có nhà cung cấp vật tư ưa chuộng? Theo tơi, có lẽ có số tập đồn phát triển Thật ra, tơi tìm hiểu vấn đề này, muốn biết có ẩn dụ sinh học dùng để diễn tả điều tơi tìm tài liệu có tập hợp sinh học Đã có thời người ta tưởng có tập hợp thế, thật không thấy nhiều sinh thái học Tôi nghĩ kinh tế có hình thức liên minh khối thương mại iều Tơi nghĩ có thay đổi thái độ người ta công ty độc quyền, hãng Microsoft Vì theo tơi, độc quyền tượng xảy tự nhiên, cho dù thực tế chúng có chu kỳ sống nhanh chóng Chúng ta thấy công ty độc quyền có ích, khơng cách cách khác Nói khác đi, tất điều vừa nói xuất Và vận động tới chỗ kết hợp thành nhóm – nhóm xuyên cấp độ - phần điều mà gọi khổng lồ theo kiểu khác Một khổng lồ theo chiều ngang, rộng lớn thay theo chiều thẳng đứng độc khối Ngày xưa, lúc mơi trường hoạt động tĩnh, bạn làm theo hệ thống dọc kiểm sốt tồn dây chuyền làm việc Lợi cạnh tranh nằm chỗ tối ưu hóa, mà quy trình cơng nghệ mang đến cho ta Người ta tối ưu hóa tất họ thấy có hiệu quả, cách họ làm giàu, lợi họ Nhưng môi trường tương lai – mơi trường thay đổi nhanh – kẻ nhanh, biết thích nghi, kẻ nắm lợi cạnh tranh Và cấu trúc cho thích nghi hẳn phải mạng lưới, hình thức hình thức Sự thích nghi đòi phải có sư phân tán mỏng Có mơi trường sinh thái cho vật Người làm vườn hiểu rõ điều Bất sinh vật đơn lẻ phải lệ thuộc sinh vật cộng sinh – vi khuẩn ký sinh trùng – sinh vật gián tiếp cung cấp cho thể sinh vật đơn lẻ mà cần Thế nên, khơng thể lập sinh vật với mơi trường Thậm chí bạn khơng thể tách bạch sinh vật với môi trường Tất nhiên, có lằn ranh Nếu hoa hay rau cỏ, bạn cầm tay Nhưng sống khơng thể lập vàược bạn tồn đơn độc lâu đâu Hãy nhìn ngồi cửa sổ, ta thấy cỏ cây, hoa lá, chim chóc, tất nối kết với Tất phát triển dựa vào Ta không thấy rõ hỗ trợ nào, làm việc cho Có thể nói, tất làm việc Các công ty Chúng ta chứng kiến mạng lưới mối liên kết chiến lược, hợp tác mang tính cộng sinh, kẻ cạnh tranh cộng sinh làm việc với Ranh giới ngành công nghiệp biến mất, thay vào thấy mạng lưới khơng xác định tổ chức có liên quan với Đây nguyên tắc kinh tế học Một điều lạ hệ thống mở - gọi hệ thống sống – công ty kinh doanh đời kéo theo việc tạo môi trường cho cơng ty khác xuất Như thế, thay trò chơi có kết triệt tiêu – sở kinh doanh đời sở khác phải chết – việc xảy hoàn tồn ngược lại Càng có thêm nhiều doanh nghiệp có thêm chỗ cho doanh nghiệp khác Một lần ta lại thấy kinh doanh giống với sống, thiên nhiên sinh học Cứ mảnh sống lại tạo mảnh đất cho sống khác xuất Đây nguyên tắc sinh học mà ta áp dụng vào kinh doanh: Bạn thật cần ngày có nhiều doanh nghiệp hơn, tốt cho công việc kinh doanh Sinh thái công nghiệp Trong thiên nhiên khơng có phế thải, bỏ Khơng có bị coi rác rưởi Chất thải sinh vật liệu cho sinh vật khác Nếu ta áp dụng xử lý sinh thái vào cơng nghiệp, ta tốn vấn đề nhiễm chẳng hạn, chất thải trình cơng nghiệp dùng làm ngun liệu cho q trình khác Một lần nữa, cơng nghệ thơng tin giúp ta thực tiến trình xử lý ngun liệu cách thơng minh vừa nói – vấn đề mà bế tắc, quy trình cơng nghiệp tạo ngun liệu hữu ích cho quy trình cơng nghiệp khác, người ta khơng biết Rồi vấn đề chí phí vận chuyển Nhưng thông tin công nghệ giúp ta giải vấn đề Tại Đan Mạch, người ta thử nghiệm hệ sinh thái công nghiệp có tính sơ khởi Một cộng đồng nối mạng gồm nhiều xí nghiệp nhiều ngành cơng nghiệp khác xí nghiệp chế biến xi măng, xí nghiệp sản xuất thạch cao, số nhà kính trồng hoa, nhà máy xử lý chất thải nhà máy sản xuất nước, cung ứng nhiệt cho làng Hầu hết nguyên liệu xoay vòng khu vực nhỏ Thế nên, chất thải từ nhà máy xi-măng chuyển tới nhà máy chế tạo thạch cao, sức nóng cao từ quy trình chế tạo dùng để sưởi ấm nhà kính, chất thải làng xử lý dng để bón phân cho hoa nhà kính Đó mạng lưới kín, chu trình khép kín gồm nhiều vật liệu lượng xoay chuyển tập thể Ở ngồi nhìn vào, xem khơng có phế thải Vì khơng có phải bị chất đống hay đem chôn Quả thông minh Một nhà máy mạ kim loại Massachusetts tổ chức theo quy trình tương tự: người ta thêm vào tiến trình xử lý cơng việc chút thơng minh cách làm nước sau sử dụng Trước đây, nước chảy vào nhà máy từ sơng ngòi; sau dùng, người ta lại thải nước sông hay biển trở lại, với số kim loại nặng Còn bây giờ, sau hồn thành quy trình cơng nghiệp, người ta chất bẩn nước, nghĩa làm nước để tái sử dụng Nhờ nước làm lấy từ sông vào Không kể việc tiết kiệm tiền bạc nhờ sử dụng nước nhà máy, người ta làm sản phẩm có chất lượng Các kim loại nặng rút từ nước, mà tái chế, người ta sử dụng nguyên liệu trở lại cách Khơng có nhiễm, khơng có chất thải Ý niệm thu hồi tất nguyên liệu lượng gọi sản xuất theo mạch đóng kín Bởi khơng có lọt ngồi mạng kết nối rộng lớn mà bạn tạo Hiện người ta áp dụng mơ hình cho nhiều quy trình khác, từ sắt thép, đến hóa chất đủ thứ Hãng 3M có dự án liên kết lớn nhằm thực quy trình xí nghiệp hãng Và thấy rõ điều Người ta tự hỏi trước không làm Tuy nhiên, muốn thực quy trình ấy, ta phải có cơng nghệ để đo lường sự, để lấy số lượng nhỏ để làm cho quy trình trở nên khả thi kinh tế qua việc làm cho vật phẩm phù hợp với người cần sản phẩm phế thải Ø Ơng có tin cơng nghiệp hòa nhập với thiên nhiên? Tôi dành nhiều thời gian để suy nghĩ riêng vấn đề kể từ viết Ngồi kiểm sốt (Out of Control) Và tơi linh cảm việc Tơi cố gắng nghĩ số lý lẽ ủng hộ việc ấy, chứng chưa tìm thấy, tơi chưa đặt bút viết Đó điều theo trực giác tơi thấy Trong xã hội có bất đồng sâu sắc người cho thiên nhiên công nghiệp hai kẻ thù không đội trời chung người cho bên hòa hợp với Theo tơi giả định mà người chưa thực xem xét dựa công nghệ Chúng ta chưa cân nhắc xem có khả xây dựng kiểu công nghệ đưa ta tới mức sống cao – gần với mức sống mà người phương Tây hưởng –cho hết dân tộc, mà không làm xuống cấp môi trường sống hay làm hại chủng loài thiên nhiên Nhiều người thấy điều khó hình dung xảy Nhưng lại không thấy có điều cơng nghệ cản trở việc Có thể từ đến lúc nhiều khó khăn, Một điều mà chứng kiến công nghệ làm cho quy trình mang tính sinh học chúng an tồn cho người cho mơi trường nhiêu Hiện người ta có khuynh hướng chung lập quy trình sản xuất nguy hiểm độc hại Vì thế, có hy vọng việc chế tạo ngày thông minh hơn, nghĩa sử dụng lượng, nước thải chất độc hại hơn; nói tóm lại, mơi trường sống an tồn Tuy nhiên, phần vấn đề thiên nhiên công nghệ tồn Còn vấn đề lớn nữa, giao thoa mơi trường tự nhiên văn minh Bởi có điều chưa rõ hậu việc xây dựng thành phố, thị trấn đường sá khu vực thú vật cối sinh sống Theo tơi, cuối cơng nghiệp khơng thể khơng theo não trạng mang tính sinh học chấp nhận phương thức làm việc mang tính sinh học Bởi thiên nhiên dạy biết cách làm chủ phát minh, tổ chức quy trình ngày phức tạp Nó dạy biết cách sử dụng ngun liệu lại hồn thành cơng việc tốt Thiên nhiên dạy dẹp giới tự nhiên sang bên để lấy chỗ cho công nghiệp văn minh không muốn gặp hậu bi thảm Ø Ơng có điều cần khuyên người kinh doanh họ suy nghĩ lại chỗ cho tổ chức họ kỷ sau? Hầu hết tổ chức sinh vật tạo để tăng tối ưu hóa khả thích nghi, để xem làm việc tốt làm tốt Nhưng kinh tế – cục diện thay đổi nhanh – điều quan trọng khơng phải tối ưu hóa thực hiện, mà phát định nên làm Nói cách khác, thăm dò cục diện này, tìm xem nên đứng đâu bảo đảm trèo lên đỉnh cao nhất, đỉnh cao thực đỉnh điểm giả tạo, nói theo thuật ngữ nhà sinh học Như có nghĩa bạn muốn ln ln rướn lên cao lên cao Bạn có máy giúp tối ưu hóa thứ bạn cần làm, kẹt lại núi nhỏ, lên đến đỉnh, nhìn xung quanh thấy leo nhầm núi Cách núi đứng dặm núi cao gấp hai lần Vấn đề đặt cho ta hai thách thức Một phải học cách khảo sát toàn cảnh bảo đảm tìm núi cao để leo – nghĩa xác định việc để làm Sau đó, bạn thấy đỉnh núi núi bạn muốn trèo – việc ta thường xuyên mắc phải – bạn phải biết cách quay lại, leo xuống Nói cách khác, bạn phải xuống núi, băng qua sa mạc leo lên núi cao Người ta gọi bỏ rơi, kết liễu sản phẩm đỉnh cao phát triển Đó bỏ rơi máy tính lớn lúc sinh lời để chuyển qua máy tính cá nhân Đó định, lúc lợi tức bạn từ phim tráng bạc, bạn dẹp hết để chuyển kỹ thuật số Đó làm đủ điều mà khơng ngờ Nhưng cục diện ta nói Như vậy, có hai lời nhắn nhủ: khảo sát kỹ lưỡng để tìm việc phải làm làm cơng việc cho đúng; thứ đến, phải có khả buông bỏ thành công leo tới đỉnh, quay lại tiếp Đây bước khó làm, chúng ngược lại khuynh hướng hầu hết tổ chức kinh doanh Những bước thật nguy hiểm cam go Nhưng mơ hình sinh học, điều có ích nhiều cho chúng ta: chúng giúp hiểu cách làm việc với cục diện kinh doanh Chính hiểu biết tạo thành cơng hay thất bại kỷ XXI Kevin Kelly Kevin Kelly biên tập tạp chí Wired thành viên Mạng kinh doanh toàn cầu (Global Business Network) Trước ông chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Whole Earth review, tờ báo tiếng duyên hải phía Tây Kelly đưa nhiều quan điểm tiên phong việc đưa cơng nghệ vào văn hóa, bao gồm Hội nghị tin tặc (Hacker‘s Conference), thực tế ảo Cyberthon, WELL, cộng đồng mạng dùng làm khuôn mẫu cho việc gia tăng người sử dụng Internet Quyển sách Ngồi kiểm sốt (Out of Control) ơng nói bình minh thời đại cơng nghệ hệ thống người sáng tạo (kể cơng ty) tiến tới tình trạng thực thể sống phức tạp, mà sinh học hình ảnh ẩn dụ tốt để hiểu cách kiểm soát giới Sách nên đọc Out of Contr The new biology of machines, social systems and the economic world (1995) US: Addison-Wesley/UK: Fourth Estate [1] Nhân vật truyện ngắn tên nhà văn Mỹ Washington Irving (1783-1859) Rip van Winkle, nông dân, ngủ giấc 20 năm thức dậy thấy thay đổi (chú thích người dịch)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu-duy-lai-tuong-lai, Tu-duy-lai-tuong-lai

Mục lục

Xem thêm