Donkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-Mantra

285 281 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:27

Donkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-MantraDonkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-Mantra Mục lục LỜI GIỚI THIỆU LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I CHƯƠNG II CHƯƠNG III CHƯƠNG IV CHƯƠNG V CHƯƠNG VI CHƯƠNG VII CHƯƠNG VIII CHƯƠNG IX CHƯƠNG X CHƯƠNG XI CHƯƠNG XII CHƯƠNG XIII CHƯƠNG XIV CHƯƠNG XV CHƯƠNG XVI CHƯƠNG XVII CHƯƠNG XVIII CHƯƠNG XIX CHƯƠNG XX CHƯƠNG XXI CHƯƠNG XXII CHƯƠNG XXIII CHƯƠNG XXIV CHƯƠNG XXV CHƯƠNG XXVI CHƯƠNG XXVII CHƯƠNG XXVIII CHƯƠNG XXIX CHƯƠNG XXX CHƯƠNG XXXI CHƯƠNG XXXII CHƯƠNG XXXIII CHƯƠNG XXXIV CHƯƠNG XXXV CHƯƠNG XXXVI CHƯƠNG XXXVII CHƯƠNG XXXVIII CHƯƠNG XXXIX CHƯƠNG XL CHƯƠNG XLI CHƯƠNG XLII CHƯƠNG XLIII CHƯƠNG XLIV CHƯƠNG XLV CHƯƠNG XLVI CHƯƠNG XLVII CHƯƠNG XLVIII CHƯƠNG XLIX CHƯƠNG L CHƯƠNG LI CHƯƠNG LII LỜI GIỚI THIỆU Mighel đê Xervantêx Xaavêđra (Miguel de Cervantes Saavedra), nhà đại văn hào Tây Ban Nha, sinh tháng 10 năm 1547 thị trấn Alcala đê Enarêx, gần thủ Mađrít, gia đình quý tộc nhỏ, sa sút Ông thân sinh Xervan-têx làm nghề thầy thuốc, phải lang thang từ tỉnh sang tỉnh khác để kiếm tiền nuôi sống bảy đứa Về thời niên thiếu Xervantêx, người ta biết Sách ghi cậu bé Xervantêx theo bố mẹ sống Vaiađơlít, Xalamanca, Mađrít, Xêviia Trình độ học vấn Xêvantêx mức trung bình Trong hồn cảnh gia đình sống mai đó, Xervantêx khơng thể theo học trường đến đầu đến đũa Có thời kỳ ơng học viện thầy dòng Giêduýt, thời kỳ sau ông lại theo học học giả tiếng Mađrít Huan Lơpêx đê Ơiơ Tuy nhiên, bù đắp vào thiếu sót đó, Xervan-têx có trí thơng minh, óc nhận xét tính ham đọc sách Sự nghiệp văn chương ông mở đầu thơ làm vào dịp hoàng hậu Tây Ban Nha Idabel đê Valơix tạ Năm đó, ơng 21 tuổi (1568) Vào thời kỳ này, Ý-đại-lợi nơi tụ tập kẻ tìm cơng danh binh nghiệp văn chương Năm 1569, người ta thấy Xervantêx Rôma, phục vụ giáo chủ Huliô Aquaviva Năm sau, Xervantêx gia nhập quân đội Tây Ban Nha đồn trú đất Ý Năm 1571, trận thủy chiến Lêpantô bên đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, bên thành thị Ý liên minh với Tây Ban Nha đôn Huan đê Aoxtria huy, Xervantêx bị trọng thương, bàn tay trái bị nghiền nát, người ta đặt biệt hiệu cho ông "Người cụt tay trận Lêpantô" Năm 1572, bệnh viện ra, Xervantêx lại gia nhập quân đội Trong ba năm ngũ, ông qua nơi đảo Xixilia, Xerđênha, thành phố Phlôrenxia, Hênôva, Napôlêx, Milan, Rôma kho tàng di tích văn học nghệ thuật cổ điển Hy-La Năm 1575, ông nước với thư giới thiệu chủ tướng đôn Huan đê Aoxtria, hy vọng nhà vua trọng dụng Rủi thay, ngày 26 tháng 9, đường Tây Ban Nha, tàu ông bị bọn cướp biển công ông bị bắt giải Arhêl (Alger) Trong thời gian bị cầm tù Arhêl (1575 - 1580), ơng ln ln có ý chí đấu tranh, khuyến khích bạn bè giữ vững tinh thần tìm hội thân Ông tổ chức bốn, năm lần vượt ngục thất bại, lần, ông can đảm nhận phần trách nhiệm người chủ mưu Tinh thần dũng cảm lòng vị tha Xervantêx khơng gây tín nhiệm anh em chung số phận mà làm cho vua Arhêl phải kính nể, không giết Quãng đời Xervan-têx nhắc lại câu chuyện Người tù, tiểu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra Cũng thời gian này, ông nhiều lần cầu cứu nhân viên cao cấp Tây Ban Nha giải cho ơng, song vơ hiệu Cuối cùng, gia đình ơng phải lo liệu tiền nong và, với giúp đỡ Nhà dòng, chuộc ơng nước Lúc này, Xervantêx 33 tuổi Ông trở Tây Ban Nha, tưởng với cơng trạng xưa mình, triều đình cất nhắc Nhưng, thất vọng Năm 1585, ơng lập gia đình với Catalina đê Palaxiơ Xaladar Ngán ngẩm bước đường công danh lận đận, lại gặp khó khăn kinh tế, ơng bắt đầu viết sách để kiếm thêm tiền ni sống gia đình Tập La Galatêa tác phẩm đầu tay Xervantêx (1585) Cũng thời gian này, ông sáng tác hại chục kịch đưa lên sân khấu Nhưng nhà viết kịch thiên tài Lôpê đê Vêga (Lope de Vega), "Lôpêt vĩ đại" Xer-vantêx gọi, xuất hiện, Xervantêx bỏ nghề viết kịch Cuốn tiểu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, tác phẩm xuất sắc Mighel đê Xervantex Xaavêđra, đời năm 1605 (phần thứ - 52 chương) Người ta cho ông bắt đầu sáng tác vào năm 1602, lúc nhà tù Xêviia, ơng viết lời nói đầu, "tơi thai nghén (cuốn tiểu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra - ND) nhà tù, nơi trú ngụ bất tiện âm buồn thảm" Năm 1614, Taragôna dưng xuất Tập hai Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra Tác giả không giám ký tên thật mà núp tên giả Alphônxô Phernanđêx đê Avêianêđa Năm sau, 1615, Xervantêx xuất lần thứ hai tiểu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra (gồm 74 chương) Qua lời mở đầu phần này, ông vạch mặt kẻ cướp đoạt văn chương Trong phần thứ hai tiểu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, nghệ thuật Xervantêx tỏ điêu luyện, già dặn Tác phẩm cuối ông Perxilêx Xihixmunđa Từ ngày Arhêl nước cuối đời, Xervantêx vừa viết văn, vừa phải nhận triều đình số việc linh tinh để bảo đảm sinh kế, làm nhiệm vụ tiếp lương cho hạm đội Armađa bách chiến bách thắng, lúc thu thuế, v.v đơi ba lần phải tòa, bị ngồi tù oan ức, mà cuối nghèo túng hoàn nghèo túng Sách có ghi lại câu chuyện sau: Vào tháng năm 1615, có đồn sử giả Pháp sang Tây Ban Nha để đón cơng chúa Ana đê Aoxtria Lâu hâm mộ tài Xervantêx, họ xin tới thăm ông Tới nơi, thấy cảnh nhà bạch, người lên: "Sao! Một người mà nước Tây Ban Nha không lấy công quỹ cung dưỡng làm cho giàu có ư!" Một người khác nói thêm cách ý nhị: "Nếu nghèo túng buộc ông ta phải viết sách cầu Chúa cho ơng ta khơng sung túc để tác phẩm người nghèo ông làm giàu thiên hạ" Ngày 23 tháng năm 1616, Mighel đê Xervantêx Xaavêđra qua đời Mađrít Khi đó, ơng 69 tuổi Từ đời, tiểu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra chinh phục dư luận người đọc nước nước Ngay năm 1605, Tây Ban Nha, tập truyện tái lần, sinh thời, Xervantêx nhìn thấy tác phẩm xuất 13 lần (6 lần Tây Ban Nha, lần Bồ Đào Nha, lần Bỉ, lần Ý) Trải qua gần 400 năm, vượt khỏi đào thải thời gian, Đôn Kyhôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra giành hâm mộ rộng khắp công nhận tác phẩm văn học lớn nhân loại Năm 1795, nhà đại văn hào Đức, Gớt (Goethe), viết cho nhà thơ lớn Silơ (Schiller): "Tơi tìm thấy tiểu thuyết Xervantêx kho tàng thú vị bổ ích" Pho truyện thật sâu vào quần chúng Trong ngày hội, vui hóa trang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nhiều nước châu Âu khác, người ta thường thấy xuất hiệp sĩ đôn Kihôtê giám mã Xantrô Panxa "hệt tả truyện", Cuốn sách dịch hầu hết thứ tiếng giới: Anh, Pháp, Ý, Đức, Thổ, Arập, Êbrơ, Xăngxcri, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên Thế giới ngữ Ngót bốn kỷ nay, Đôn Kihôtê đề tài sân khấu, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, ảnh Từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, nhà phê bình, triết học, cácnhà văn, nhà thơ, người làm công tác văn nghệ, không không xác nhận giá trị tư tưởng nghệ thuật truyện Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra tiểu thuyết cận đại Tây Ban Nha, viết theo hướng thực phê phán Trước đó, độc giả nước phương Tây ham thích loại tiểu thuyết kiếm hiệp kể "những truyện hoang đường khơng lệ thuộc vào u cầu xác thật, nhận xét ngành thiên văn học, luật lệ hình học hay tu từ học" (Lời mở đầu phần thứ nhất, tiểu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra Loại tiểu thuyết hoang đường có tác dụng tai hại tạo cho người đọc quan niệm hoàn toàn sai lầm vũ trụ, nhân sinh, tư tưởng, xã hội Sách kể lại có gia đình khóc lóc thảm thiết đọc tới đoạn nói chết hiệp sĩ Amađix! Với tiểu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, Xervantêx chôn vùi văn chương kiếm hiệp khai sinh cho tiểu thuyết cận đại Selinh (Schelling), triết gia Đức, phát biểu: "Chúng ta không lời khẳng định có hai tiểu thuyết, Đơn Kihơtê Xervantêx Vinhem Maixtơ Gớt" Sơlêgơn (Schlegel), nhà phê bình văn học người Đức, đánh giá Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra "tác phẩm có khơng hai loại nó, mở đầu cho tiểu thuyết cận đại " Toàn tiểu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra gồm 126 chương, tranh sinh động xã hội Tây Ban Nha với màu sắc thật địa phương, thời đại Tác giả đưa vào truyện hai trăm người thuộc đủ lứa tuổi tầng lớp, từ lão chủ quán "giảo quyệt" đến cô gái quán trọ "nom thiện nhân", từ chàng sinh viên Grixơxtơmơ si tình đến cô Marxêla xinh đẹp yêu tự do, từ gã lái la độc ác đến tên chủ trại tham lam, cha xứ, bác phó cạo, bà quản gia, ơng thầy tu, lão chăn dê, viên cảnh sát, đám phạm nhân loạt vương tôn công tử, quan lại, nhà giàu Và ngần người xoay quanh hai nhân vật anh chàng quý tộc nghèo đôn Kihôtê bác giám mã Xantrô Panxa, thợ cày cống Tác giả đưa hiệp sĩ giám mã chàng khắp đất nước Tây Ban Nha, từ thành thị đến thôn quê, từ cánh đồng bao la tới miền núi sâu vực thẳm, từ quán trọ bình dân tới chốn thâm nghiêm quyền quý Cảnh vật, người có thật Và trí tưởng tượng phong phú Đôn Kihôtê biến quán trọ thành lâu đài, chậu thau thành mũ sắt, đàn cừu thành đạo qn thì, trái lại, lời nói giản dị mà chí lý bác giám mã gốc nơng dân ln ln lơi kéo ta với thực Tóm lại, Xervantêx phản ánh toàn diện sống thật xã hội đương thời Và ông thành công Một hôm, vua Tây Ban Nha Phêlipê III đứng lâu đài nhìn xuống đường, thấy anh học trò đọc sách, lại ngừng đọc cười vang Nhà vua thầm nghĩ: "Hoặc tên học trò điên, đọc tiểu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra" Quả nhiên anh học trò đọc tiểu thuyết thật Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra tiểu thuyết giàu tính trào lộng Làm người đọc không cười thấy Đôn Kihôtê thương mã lăn xả vào cơng cối xay gió vơ tội cánh đồng Môntiel mà chàng tưởng "những tên khổng lồ tợn có cánh tay dài tới gần hai dặm", chàng nhè bao rượu quán trọ mà đâm, mà chém, ngỡ đọ sức với tên khổng lồ vương quốc Mi-cômicôn! Thế Đơn Kihơtê có phải kẻ viển vơng, điên rồ không? Và Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra phải sách kể hành động nực cười chàng hiệp sĩ xứ Mantra? Bàn tác phẩm số Xervantêx, năm 1821 Bairơn (Byron), nhà đại thi hào Anh, viết: "Đó truyện buồn nhất, buồn làm cười" Prơxper Mêrimê (Prosper Mérimée), nhà văn kỷ XIX Pháp, nói: "Bất hạnh thay kẻ khơng có vài ý nghĩ Đôn Kihôtê không dám gan nhận roi đòn chế giễu để bênh vực kẻ yếu hèn!" Có hai cách đọc tiểu thuyết Đơn Kihơtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra: dòng chữ, ta thấy tồn sách mũi nhọn cơng vòa tiểu thuyết kiếm hiệp; hai đọc dòng chữ để tìm hiểu ý tứ sâu xa tác giả tác phẩm Đọc theo cách thứ hai ta thấy tốt từ tồn tác truyện học nhẹ nhàng, ý nhị nghĩa, cơng lý, tự Đơn Kihơtê người chân Mục đích đời chàng "trả thù cho người bị xúc phạm, bênh vực kẻ hèn yếu, uốn nắn điều sai trái, phi lý, đả phá lạm dụng, bất công" Ta xem chàng lý luận với tên chủ trại giải thoát cho bé chăn cừu Anđrê bị tên hành hạ quịt tiền cơng: "- Tên đê tiện dám nói dối ta ư? Đơn Kihơtê thét lên Cởi trói cho Tên chủ trại cúi đầu, khơng dám răng, vội vàng cởi trói cho bé Đơn Kihơtê hỏi số tiền cơng chủ thiếu Chú bé thưa chủ nợ chín tháng cơng, tháng bảy đồng Đôn Kihôtê nhân lên thành sáu mươi ba đồng, chàng bảo tên chủ trại muốn sống phải trả Tên sợ hãi đáp lời y thề (thực y thề câu đâu), số tiền khơng nhiều đến y chi cho bé ba đôi giày đồng để chích máu hai lần ốm - Được rồi, Đôn Kihôtê vặn lại; việc thằng bé phải chịu roi vọt, khơng có tội tình gì, đủ bù vào số tiền giày tiền chích máu Nó làm rách da giày làm rách da thịt Người ta chích máu đau ốm chích máu mạnh khỏe Như hòa " Đơn Kihơtê - hay nói Xervantêx - vạch trần tính tham lam độc ác bọn nhà giàu thơn q Đây, đoạn khác tính chất hà khắc thối nát pháp luật phong kiến Một hôm, đờng phiêu lưu, Đôn Kihôtê gặp toán người "cổ đeo chung dây xiềng to sắt, tay đeo xích; theo họ có hai người cưỡi ngựa hai người bộ; hai người cưỡi ngựa có súng hai người cầm gươm mác" Chàng hiệp sĩ dừng ngựa hỏi duyên cớ đâu mà họ khốn khổ Đám tù nhân kể tội trạng họ: anh "yêu" giành quần áo mà phải chịu trăm roi ba năm khổ sai; anh ăn trộm gia súc mà bị hai trăm roi sáu năm khổ sai; anh bị năm năm khổ sai khơng có mười đồng tiền vàng đút lót cho bọn lục sự, biện lý; ông già "đạo mạo" bị đưa đày ơmuốn cho người sung sướng sống n lành, vui vẻ với nhau, không cãi cọ, không ưu phiền " Trong hành động điên rồ Đơn Kihơtê, thấy tốt lên tình thương u nhân loại Nếu Xantrơ Panxa, cối xay gió cối xay gió, trái lại, mắt Đôn Kihôtê, chúng tên khổng lồ ác, ômột giống xấu xa cần phải quét khỏi trái đất" Đôn Kihôtê yêu tự do, công lý, nghĩa Chàng mong muốn với "cánh tay dũng mãnh" mang lại hạnh phúc, sống yên vui cho người Với tinh thần dũng cảm, sợ, không ngại gian nguy, đơn thương độc mã, chàng lao vào "cuộc chiến đấu không cân xứng", luôn tin tưởng lạc quan, lần lại bị biêu đầu sứt trán trước thực tế đáng buồn thời đại Đôn Kihôtê biểu tương phản thực tế phũ phàng với lý tưởng cao đẹp mà chàng mơ ước chiến đấu cho nó, hình ảnh tượng trưng cho đấu tranh giới thực giới tương lai mà vươn tới Cuộc sống phải trút bỏ vỏ bề ngồi nó, trút bỏ giả dối, ích kỷ, bất cơng, phải mang ước mơ làm cho ước mơ trở thành thực Đó nội dung tư tưởng sâu xa tác phẩm Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra kho tiểu thuyết trường thiên tiếng Tây Ban Nha Khung cảnh hoạt động nhân vật địa bàn bao la, với nhiều màu sắc dân tộc, với đặc điểm địa phương tính cách riêng biệt nhân vật Tác giả sử dụng ngôn ngữ phong phú, đa dạng, đặc biệt ông dùng nhiều ca dao, tục ngữ, từ ngữ dân gian vùng đất nước Tây Ban Nha Văn chương Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra lại văn chương kỷ XVI - XVII Dịch khó Bản dịch khơng khỏi sai sót, "hạt sạn" mà trình độ có hạn không cho phép tránh Tôi thành thật mong độc giả lượng thứ cho Tôi trông chờ nhận xét, phê bình bạn để rút kinh nghiệm cho dịch phần thứ hai truyện tốt LỜI NÓI ĐẦU Độc giả nhàn hạ, chẳng cần thề thốt, bạn phải tin muốn sách đẻ trí tuệ - phải sách hay nhất, tốt nhất, hoàn hảo mà người đời hình dung Nhưng tơi khơng thể làm trái quy luật tạo hóa lồi sinh giống Thành thử, với khối óc khơ cằn thơ thiển mình, tơi tạo nên câu chuyện khô khan, ngô nghê, vô lý, đầy rẫy ý tưởng tản mạn không nghĩ tới Vả chăng, tơi thai nghén nhà tù(1), nơi trú ngụ bất tiện âm buồn thảm Cảnh vật yên tĩnh, thơn xóm bình, đồng q êm ả, bầu trời sáng, tiếng suối róc rách, tâm trí thảnh thơi, phần lớn khiến cho thi hứng cằn cỗi trở nên phong phú nảy nở án văn chương khiến người ta phải thích thú thán phục Một người cha có đứa xấu xí, khơng vẻ gì, tình thương che mắt ơng ta khiến ơng ta nhìn dở, xấu lại thấy hay, đẹp, ơng ta khoe khắp với bà con, bạn hữu Nhưng bố đẻ Đôn Kihôtê người ta tưởng, mà bố dượng Cho nên, không muốn làm người, khóc lóc van xin bạn đọc yêu quý rộng lượng bỏ qua sai sót sách Bạn người thân kẻ thuộc nó, bạn có suy xét riêng có quyền phê phán với tất sáng suốt Bạn lại nhà bạn, nơi mà bạn có tồn quyền nhà vua có tồn quyền việc thu thuế Phương ngơn có câu: "Một khơng sợ bị tội, người giết vua" Hồn tồn khơng có bó buộc bạn bạn nghĩ nói vậy, khen chê vơ thưởng vơ phạt, khơng có đáng e ngại Tôi muốn sách tới tay bạn cách mộc mạc tự nhiên, không tô điểm lời tựa vô số thơ ca lời tán tụng, người ta mở đầu sách Bởi vì, xin thú thật, công việc biên soạn sách có vất vả, song khơng vất vả việc viết lời mở đầu Đã bao lần cầm bút lên lại đặt bút xuống, chẳng biết viết Một hơm, lúc tơi phân vân, tờ giấy trước mặt, quản bút gài tai, khuỷu tay chống lên bàn, tay ơm má, đâu có anh bạn bước vào Anh người học rộng tài cao Thấy ngồi trầm ngâm, anh hỏi Không giấu giếm, trả lời suy nghĩ lời mở đầu phải viết cho truyện Đôn Kihôtê, nản, không muốn làm chẳng muốn giới thiệu với thiên hạ chiến công trang hiệp sĩ tài ba Anh bạn ạ, tơi nói, tơi chẳng khỏi hổ thẹn trước lời phê phán người giám định nghệ thuật già đời trước công chúng thấy tôi, sau bao năm im lặng tiếng, ngần tuổi đầu, đưa câu chuyện khơ ngói, khơng chút sáng tạo, bút pháp ngớ ngẩn, ý tứ nghèo nàn, học vấn thô thiển, thiếu dẫn giải ghi lề trang hay phụ ghi trang cuối sách khác; thật hoang đường phàm tục lại độc giả khâm phục chứa đầy câu châm ngôn Arixtôtêlêx, Platôn nhiều triết gia khác Tác giả sách coi bậc tài giỏi, uyên bác, hùng biện; họ lại trích lời Thánh kinh tưởng đâu họ thánh sống thuyết gia giáo lý đại tài Câu họ tả anh chàng si tình đồi bại, câu họ dẫn giáo thuyết nhỏ, khiến người đọc cảm thấy vui tai, mát mắt Sách tơi thiếu tất tơi khơng biết ghi ngồi lề trang phần cuối; nữa, chẳng biết lời tơi trích dẫn viết để ghi tên họ lên đầu sách theo thứ tự A, B, C người ta thường làm Cuốn sách thiếu thơ đề tựa vị công tước, hầu tước, bá tước, vị giám mục, mệnh phụ văn hào danh, ngỏ ý với vài người bạn quen, họ tặng cho thơ hay tất tác phẩm thi sĩ tiếng tăm đất Tây Ban Nha Cuối cùng, anh bạn ạ, tơi nói tiếp, tơi định vùi sâu chôn chặt anh chàng Đôn Kihôtê đống văn thư lưu trữ xứ Mantra Trời giúp cho người có tài tơ son vẽ phấn cho chàng ta Riêng thấy bất lực thiếu học vấn chất nhút nhát, lười biếng, khơng chịu tìm kiếm người nói lên điều mà tơi nói khơng có họ Đó, mà anh thấy ngồi đắn đo, suy nghĩ Bây giờ, sau nghe tơi trình bày, anh hiểu rõ ngun nhân Anh bạn vỗ trán, cười phá lên nói: - Lạy Chúa, té biết nhầm,anh bạn Từ lâu kết bạn với nhau, tưởng anh người khôn ngoan thận trọng Giờ đây, thấy anh người có khoảng cách xa, trái đất cách xa mặt trời Làm việc con dễ giải lại chi phối trí tuệ già dặn anh, sẵn sàng đạp trở ngại lớn nhiều! Thật ra, điều khơng phải phát sinh từ thiếu tài mà từ lười biếng mức thiếu suy nghĩ Muốn biết tơi nói có hay khơng, xin lắng nghe khoảnh khắc, anh thấy gạt trở ngại khắc phục hết thiếu sót mà anh vừa nêu ra, khiến anh phải dự, lùi bước, không dám cho mắt độc giả chuyện chàng Đôn Kihôtê trứ danh anh, ánh sáng gương hiệp sĩ giang hồ Nghe anh bạn nói, tơi hỏi lại: - Thế theo ý anh làm gạt bỏ nỗi lo lắng vph ý nghĩ mơ hồ tôi? Anh bạn đáp: - Trước hết thơ ca hay lời tán dương nhân vật có chức có quyền đề tựa Để giải vấn đề này, thân anh phải chịu khó làm, sau ký tên đó, tỉ dụ vua Huan xứ Ấn Độ hay hồng đế xứ Trapixônđa nhà thơ tiếng xưa kia, theo chỗ tơi biết Và dù họ khơng có tiếng tăm nữa, dù kẻ thơng thái dởm ngứa mồm chê bai hoài nghi sau lưng anh, anh quan tâm; cho họ phát điều dối giả chẳng chặt bàn tay cầm bút anh Về việc ghi lề trang tên tác giả sách anh trích câu châm ngơn, ngạn ngữ, cần làm đưa lúc chỗ câu La Tinh mà anh thuộc lòng khơng, cần bỏ chút cơng sức tìm Ví dụ, người ta nói đến tự giam cầm, đưa câu La Tinh vào: "Ngàn vàng không mua tự do", ghi lề trang tên Ơraxiơ(2) hay tên người nói câu Bàn sức mạnh chết, có câu: "Cái chết đến với kẻ sang người hèn" Nếu nói tình bạn tình yêu, lấy câu Chúa Thánh kinh: "Ta khuyên yêu mến kẻ thù mình" Và ý nghĩ xấu xa, sách Phúc Âm nói rằng: "Nhưng ý nghĩ xấu xa xuất phát từ trái tim" Về tráo trở người có câu Catơn: "Giàu sang nhiều bạn bè, đến hoạn nạn chẳng có ai" Với câu La tinh câu tương tự, anh coi nhà thông thái, mà đời này, điều mang lại cho ta vinh dự quyền lợi khơng nhỏ Còn phần phụ cuối sách, chắn làm theo cách sau đây: anh định nêu tên gã khổng lồ phải Gơliáx, anh khơng mà lại có sẵn lời phụ dài: "Trong sách đế vương có chương nói Gơliáx hay Gôliát, kẻ ngoại đạo; y bị anh chàng chăn cừu Đavít dùng ná bắn đá giết chết thung lũng Têrêbintơ" Và để tỏ người học rộng, am hiểu vũ trụ, tìm cách đưa sông Tahô vào truyện anh, lại lời ghi hay: "Một ông vua Tây Ban Nha đặt tên cho sơng sơng Tahơ Nó bắt nguồn từ nơi đó, chảy qua thành Lixboa tiếng đổ biển, theo lời đồn, cát có vàng " Nếu muốn tả bọn kẻ cắp, tơi kể cho nghe chuyện Cacơ mà tơi thuộc lòng, để mở máy ngựa gỗ cho chàng Pierêx cưỡi mây; bên cạnh chốt ghế Babiêca; Rơnxenvaiêx tù Rolđan, to xà lớn Do đó, ta kết luận mười hai vị đình thần, chàng Pierêx, vị Đầu lãnh hiệp sĩ giang hồ khác nhân vật thật; Theo lời thiên hạ, người tìm kiếm phiêu lưu mạo hiểm Nếu khơng phải phủ nhận hiệp sĩ giang hồ dũng Luxitania tên Huan đê Merlô, chuyến chàng tới Borgônha, hai giao chiến chàng tỉnh Rax với lãnh chúa tiếng Sarni (còn gọi ngài Pierêx) tỉnh Baxilêa với ngài Enrikê đê Rêmextan, hai trận mang lại cho chàng thắng lợi tiếng tăm lừng lẫy; phải phủ nhận phiêu lưu mạo hiểm trận đọ sức Borgônha hai hiệp sĩ Tây Ban Nha dũng cảm tên Pêđrô Barba Gutierê Kihađa (vị có quan hệ họ hàng bên nội với tơi) đánh bại trai bá tước Xan Pơlơ Nếu phủ nhận chuyện chàng Đơn Phernanđơ đê Ghêvara tìm kiếm phiêu lưu mạo hiểm Đức, chàng giao chiến với ngài Horhê, hiệp sĩ dòng họ cơng tước Áo-đại-lợi; coi chuyện phiếm trận đấu thương Xuêrô đê Kinhônêx, lời thách thức ngài Luix đê Phalxêx Đôn Gônxalô đê Guxman, hiệp sĩ Caxtiia, bao chiến công hiệp sĩ Ki-tơ giáo khác ngồi nước; chuyện có thật tơi xin nhắc lại kẻ phủ nhận chuyện kẻ thiếu lý trí suy xét Nghe Đơn Kihơtê thuyết trình, ơng thầy tu khơng khỏi ngạc nhiên thấy chàng lẫn lộn thật giả, lại thấy chàng am hiểu tất vấn đề có liên quan đến nghề hiệp sĩ giang hồ chàng; ông đáp: - Thưa ngài Đôn Kihôtê, phủ nhận điều ngài vừa nói có câu đúng, đặc biệt chuyện hiệp sĩ Tây Ban Nha; tơi xin cơng nhận có mười hai vị đình thần Pháp, tơi khơng tin họ làm tất việc tổng giám mục Turpin tả Sự thật họ hiệp sĩ ông vua Pháp chọn lọc phong cho đình thần gọi người đồng đẳng người ngang đạo đức, phẩm chất lòng dũng cảm; dù họ khơng có đức tính phải cố gắng đạt tới Đó tổ chức giống tổ chức Xantiagô hay Calatrava ngày nay, thành viên phải coi hiệp sĩ dũng cảm thuộc dòng dõi trâm anh Cũng ngày ta nói hiệp sĩ Xan Huan hay hiệp sĩ Alcantara, thời người ta nói hiệp sĩ tổ chức mười hai người đồng đẳng số người chọn vào tổ chức gồm mười hai vị ngang tài ngang sức Vị Đầu lãnh hiệp sĩ Bernarđô đel Carpiô nhân vật thật chiến công họ thiên hạ đồn, tơi cho phóng đại Ngài có nhắc tới chốt ngựa gỗ bá tước Pierêx bày phòng vũ khí nhà vua, bên cạnh ghế Babiêca; điểm này, xin nhận khuyết điểm ngu dốt mắt nên nhìn thấy ghế mà khơng thấy chốt to ngài tả - Chắc chắn chốt có bày phòng đó, Đơn Kihơtê đáp; người ta nói rõ đặt bao da thuộc để tránh ẩm mốc - Có thể vậy, thầy tu nói; phần tơi nhà tu hành, tơi xin nói tơi khơng nhớ nhìn thấy chốt Nhưng dù công nhận chốt có bày phòng vũ khí, khơng phải mà buộc phải tin vào chuyện chàng Amađix xâu xốc hiệp sĩ khác; khơng có lý người ngài, có danh giá, có đủ đức tính, có trí tuệ, lại tin vào chuyện điên rồ kể sách kiếm hiệp nhảm nhí ([1])Bà đứng làm mơi giới tình dun bất hiệp sĩ Lanxarơtê hồng hậu Hinêbra, vợ vua Artux nước Anh-cát-lợi CHƯƠNG L CUỘC TRANH LUẬN LÝ THÚ GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ VÀ ÔNG THẦY TU, CÙNG NHỮNG SỰ VIỆC KHÁC - Được, Đơn Kihơtê nói Một sách in sau có phép nhà vua phê chuẩn vị giám khảo, người đọc khen ngợi - người lớn trẻ con, người giàu kẻ nghèo, người có chữ kẻ vơ học, người bình dân nhà q tộc, tóm lại, hạng người có vị trí hoàn cảnh khác - sách chứa đựng điều bịa đặt có chi tiết thật nêu tên cha mẹ, quê quán, họ hàng, tuổi tác hiệp sĩ, chiến công nơi lập chiến cơng họ cách rành mạch rạch ròi! Thôi, ngài im không nên lời phỉ báng vậy, ngài người khơn nghe lời tơi khun, khơng xin đọc sách thấy thích thú Thử hỏi thú vị nhìn thấy trước chúng ta, lúc này, hồ lớn nước nóng sơi lúc nhúc lồi rắn, rắn nước, thằn lằn, nhiều thú vật khủng khiếp; từ hồ vọng lên tiếng nói buồn thảm: “Dù người ai, hiệp sĩ đứng nhìn hồ nước đáng sợ này, người muốn hưởng hạnh phúc nằm mặt nước đen ngòm nóng bỏng, tỏ người can đảm nhảy xuống Nếu người khơng dám làm việc khơng xứng đáng nhìn thấy kỳ quan bảy tòa lâu đài bảy bà tiên chìm đáy hồ tối tăm” Tiếng nói rùng rợn vừa dứt, chàng hiệp sĩ khơng suy tính hết, chẳng quản nguy hiểm chờ không trút bớt đống vũ khí nặng nề vai, nhảy xuống dòng nước sơi, miệng cầu nguyện Chúa tình nương mình; lúc bàng hồng ngơ ngác, chàng nhìn thấy đứng vườn hoa tuyệt đẹp, cảnh thiên đường không thấm vào đâu Chàng cảm thấy bầu trời trẻo mặt trời sáng tỏ hơn; trước mắt chàng khu rừng tĩnh mịch, cối xanh tươi sum suê nom thật ngoạn mục; bên tai chàng réo rắt tiếng hót véo von hồn nhiên muôn vàn chim nhỏ lông cánh sặc sỡ bay chuyền từ cành sang cành nọ; có suối nhỏ, nước mát pha lê lỏng, lòng suối đầy cát nhỏ mịn sỏi trắng tinh khác thảm dát vàng nạm ngọc quý; có bể nước xây đá vân nhiều màu đá cẩm mài nhẵn; xa có bể khác xây theo lối tự nhiên vỏ sò vỏ ốc trắng ngà xen lẫn miếng pha lê bóng bẩy viên giả ngọc bích, cơng trình nghệ thuật làm giả thiên nhiên lại có phần đẹp mắt Rồi đâu chàng nhìn thấy phía trước thành trì hay tồ lâu đài nguy nga tráng lệ, tường xây vàng khối, khe tường kim cương, cửa ngọc; kiến trúc tòa lâu đài lại kỳ diệu giá trị vật liệu để xây kim cương, thạch lựu ngọc, hồng ngọc, trân châu, vàng bích ngọc Sau chứng kiến cảnh rồi, khối mắt thấy từ cổng lâu đài bước tiểu thư khoác người xiêm áo sang trọng, tả sách thường tả không hết lời Rồi gái - dáng chừng ta người có vai vế - cầm tay chàng hiệp sĩ gan dám nhảy xuống hồ nước sôi dắt chàng vào lâu đài, cởi hết quần áo chàng đứa trẻ sơ sinh, tắm cho chàng nước ấm, xoa dầu thơm lên khắp người chàng mặc cho chàng sơ-mi thơm phức vải mịn; cô gái khác tới quàng lên vai chàng khăn trị giá tối thiểu thành phố Còn thú vị ta nghe kể sau chàng hiệp sĩ đưa sang phòng khác có bàn tiệc bày biện linh đình khiến chàng phải kinh ngạc; người ta giội vào tay chàng chất nước long diên hương hoa thơm đặt chàng ngồi lên ghế ngà; cô gái mời chàng vào tiệc với vẻ yên lặng kỳ lạ Họ bưng ăn khác nhau, ngon lành khiến bụng muốn ăn mà tay chọn Trong lúc yến tiệc, nhã nhạc lên mà từ đâu vọng tới Bữa tiệc xong xuôi bàn tiệc dọn dẹp, chàng hiệp sĩ tựa lưng vào ghế có lẽ xỉa theo thường lệ, đâu từ cửa có tiểu thư xinh đẹp tất gái bước vào phòng, ngồi xuống bên chàng bắt đầu giới thiệu tòa lâu đài, việc nàng bị phù phép việc khác khiến chàng hiệp sĩ không khỏi sửng sốt độc giả phải thích thú đọc sách viết đời chàng Tôi không cần dài dòng làm ta kết luận đoạn sách kiếm hiệp mang lại thích thú ngạc nhiên cho độc giả Xin ngài nghe tơi; tơi nói, ngài đọc sách đó, ngài thấy ưu phiền tiêu tan tính tình ngài trở lên vui vẻ xưa ngài người bẳn tính Riêng tơi xin nói từ trở thành hiệp sĩ giang hồ, trở nên dũng cảm, lễ phép, phóng khống, cao thượng, rộng rãi, lịch sự, gan dạ, nhu mì, kiên nhẫn, chịu đựng gian khổ, tù đày phép yêu ma Và bị bỏ cũi thằng điên, nghĩ với cánh tay dũng mãnh tôi, với phù hộ Thượng đế số phận tơi khơng oan trái, ngày tơi trị vương quốc tơi tỏ rõ lòng biết ơn tính rộng rãi sẵn có lòng tơi Thưa ngài, kẻ nghèo hèn khơng có cách bày tỏ đức tính rộng rãi với tính rộng rãi Một biết ơn biểu ý nghĩ, biết ơn chết lòng tin mà khơng có hành động lòng tin chết Bởi vậy, cầu mong vận may sớm tạo hội cho tơi trở thành hồng đế để tơi bày tỏ lòng, làm điều tốt cho bạn hữu, đặc biệt cho giám mã Xantrô Panxa tôi, người tuyệt diệu đời; muốn phong cho chức bá tước mà hứa từ lâu, e không đủ tài cán để cai trị lãnh địa mà thơi Nghe lời chủ vừa ra, Xantrơ vội nói: - Thưa ngài Đôn Kihôtê, xin ngài gắng phong cho làm bá tước lãnh địa mà ngài nhiều lần hứa hẹn tơi nhọc lòng trơng chờ Tơi xin hứa với ngài tơi có đủ tài cán để cai trị Còn tơi khơng cáng đáng nổi, tơi nghe nói đời có người lính canh chăm nom đất đai lãnh chúa, năm nộp cho chủ đất khoản lợi tức định, vị lãnh chúa ngồi dãi thẻ mà thu tô, lo lắng tới chuyện khác Tôi làm vậy; xin kiếu hết việc, khơng phải bận tâm cả, ngồi hưởng địa tô ngài công tước, mặc đời Ơng thầy tu nói: - Người anh em Xantrơ, ngồi dãi thẻ thu tơ được, lãnh chúa phải lo phần tư pháp phạm vi lãnh thổ mình, cần có tài óc sáng suốt, phải có thiện chí xét xử cơng minh, thiếu ngun tắc phương pháp sai mục đích khơng đạt Cho nên Chúa thường phù hộ người ngu si lương thiện không phù hộ kẻ khôn ngoan gian giảo - Tơi khơng biết triết lý đó, Xantrơ Panxa đáp; biết mong sớm phong bá tước sớm biết cách quản lý đất đai Tơi có óc người thân hình tơi to béo chẳng người đẫy đà nhất; tơi làm vua cai trị đất đai ông vua nào; làm vua, muốn làm được; muốn làm được, làm theo ý tôi; làm theo ý tôi, thỏa mãn; người thỏa mãn khơng để mong ước nữa; khơng để mong ước hết chyuện để nói Nào, trao đất đai cho tơi nói với nhau: “Hẹn nhìn lại nhau” anh mù nói với anh mù khác - Xantrơ, triết lý khơng dở anh nói đâu; thật vấn đề phong bá tước cho anh nhiều điều cần phải bàn Đơn Kihơtê nói xen vào: - Tơi khơng thấy có điều cần phải bàn tơi noi gương hiệp sĩ vĩ đại Amađix nước Gôlơ mà thôi; chàng phong cho giám mã chức bá tước đảo Phirmê Bởi vậy, tơi n tâm phong chức bá tước cho Xantrô Panxa, giám mã ưu tú mà hiệp sĩ giang hồ có Ơng thầy tu lấy làm kinh ngạc lời lẽ ngông cuồng nghe lại có lý Đơn Kihơtê, chuyện Hiệp sĩ bên hồ mà chàng vừa kể, ý nghĩ sai lầm mà thân ơng bị ảnh hưởng đọc chuyện viển vông sách kiếm hiệp, ông ngạc nhiên thấy Xantrô Panxa ngây thơ mong ước chức bá tước mà chủ hứa phong cho Lúc này, đám gia nhân ông thầy tu từ quán trọ trở với la chở lương thực Họ trải thảm lên đám cỏ non làm bàn, người kiếm chỗ có bóng mát lặng lẽ ngồi ăn để khỏi ảnh hưởng tới vẻ đẹp cảnh vật thiên nhiên Mọi người ăn đâu có tiếng động mạnh tiếng chuông loong coong đám bụi bên cạnh, từ xuất dê xinh xắn, tồn thân có khoang đen, trắng nâu, theo sau chàng chăn dê vừa vừa gọi dê quay trở đàn lời có chàng vật hiểu Con dê sợ hãi cuống cuồng tới chỗ người ngồi dừng lại cầu cứu họ Chàng chăn dê chạy lại nắm lấy đôi sừng rồi, thể vật nghe hiểu lời mình, chàng nói với nó: - Dê khoang hay nhảy ơi, ngày mi tập tễnh vậy? Con ta ơi, sói làm sợ hãi? Mi khơng nói cho ta biết sao, dê xinh đẹp? Phải mi dê nên khơng chịu ngồi n chỗ? Tính nết mi tất dê mà mi bắt chước thật đáng chê trách! Hãy quay trở về, bạn ta! Nếu sống chuồng bên cạnh bạn bè, mi khơng thoải mái, mi yên ổn Mi dê đầu đàn mà chạy nhảy lung tung dắt dẫn khác được? Những lời nói chàng chăn dê làm người phải ý, đặc biệt ông thầy tu; ông bảo chàng: - Xin người anh em nguôi giận vội bắt dê quay với đàn làm chi Vì anh vừa nói nên phải tuân theo nó, dù có ngăn cấm thơi Hãy ăn miếng, uống ngụm với chúng tôi, nỗi tức giận anh dịu dê nghỉ chút thời gian Vừa nói, ông thầy tu vừa đưa cho chàng chăn dê miếng thăn thỏ nguội cắm vào mũi dao Trong bụng nguôi, chàng chăn dê cảm ơn đỡ lấy, vừa ăn vừa uống, chàng nói: - Tơi khơng muốn để ngài phải nghĩ kẻ ngốc nghếch nói với vật lời lẽ nghiêm trang Quả thật điều tơi vừa chứa đựng bí ẩn bên Tôi quê mùa không cách đối xử với người với súc vật - Tơi tin vậy, Cha xứ nói; kinh nghiệm cho thấy núi non sinh sĩ phu, túp lều người chăn cừu nơi nương thân nhà triết học Chàng chăn dê đáp lại: - Thưa ngài, túp lều nơi trú ngụ kẻ tỉnh ngộ Để ngài tin vào thật sờ tận tay nhìn tận mắt, ngài không phật ý sẵn sàng bớt chút thời lắng tai nghe, xin kể hầu câu chuyện có thật khơng bảo tơi kể; câu chuyện chứng minh lời nói ngài (anh ta vào Cha xứ) lời nói tơi Nghe xong, Đơn Kihơtê bảo chàng chăn dê: - Xem câu chuyện có phảng phất chuyện kiếm hiệp; tơi vui lòng nghe anh bạn kể tất ngài vui lòng họ người hiểu biết thích câu chuyện ly kỳ mang lại cho người nghe cảm giác hồi hộp thú vị tin câu chuyện anh mang lại Anh bạn bắt đầu, tất xin nghe - Tơi xin rút khỏi cuộc, Xantrơ nói, tơi mang suối bánh nhân thịt để có đủ lương ăn ba ngày liền Ơng chủ Đơn Kihơtê tơi thường nói với tơi giám mã hiệp sĩ giang hồ phải ăn no căng bụng có dịp ăn ln ln gặp phải trường hợp bất ngờ bị lạc rừng sâu năm sáu ngày chưa khỏi; bụng không no túi hai ngăn khơng đầy ắp anh giám mã phải nằm lại rừng xảy nhiều lần, da thịt đét lại xác ướp - Xantrô, anh nắm đằng chuôi, Đôn Kihơtê nói; thơi được, muốn việc ăn việc ăn Ta no bụng rồi, cần bồi bổ tinh thần thơi ta làm việc cách nghe chàng trai kể chuyện - Tất bọn cần bồi bổ tinh thần, thầy tu nói Rồi ơng yêu cầu chàng chăn dê kể cho người nghe câu chuyện mà chàng hứa Một tay nắm sừng dê, chàng chăn dê lấy tay vỗ nhẹ hai vào sườn vật bảo: - Dê khoang, tựa vào người ta mà ngủ; đủ thời để trở chuồng trại Hình dê nghe hiểu thấy chủ ngồi xuống, ngoan ngỗn nằm bên cạnh, nhìn vào mặt chàng trai tỏ chăm nghe chàng kể chuyện Câu chuyện chàng chăn dê bắt đầu sau: CHƯƠNG LI CHÀNG CHĂN DÊ KỂ CHUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI ÁP GIẢI ĐÔN KIHÔTÊ Cách thung lũng ba dặm có làng nhỏ trù phú khắp vùng Trong làng có nơng gia người kính trọng, kính trọng bắt nguồn từ giàu sang, ông ta kính trọng đạo đức tiền tài Thế nhưng, điều làm cho ông sung sướng nhất, ông thường nói, sinh người gái nhan sắc tuyệt vời, thơng minh có, vừa đẹp người vừa đẹp nết, khiến nom thấy phải ngạc nhiên tạo hóa thiên nhiên dành cho nàng nhiều điều tốt lành Hồi nhỏ nàng xinh, lớn xinh, đến tuổi mười sáu tuyệt đẹp Tiếng đồn nhan sắc nàng lan tới khắp xóm làng lân cận, lan tới tỉnh xa, tới tận cung đình nhà vua tới tai khắp bàn dân thiên hạ khiến người từ nơi kéo tới chiêm ngưỡng thể ta chiêm ngưỡng quý cảnh tượng màu nhiệm Cha nàng giữ gái nghiêm ngặt nàng biết giữ thân thật khơng có khóa giữ người gái tốt đức hạnh người gái Của cải người cha sắc đẹp người gái khiến cho nhiều chàng trai làng ngồi xóm muốn hỏi làm vợ Vì nắm tay quý nên người cha đâm khó xử, khơng biết nhận lời số nhiều đám tới hỏi Trong số có tơi Tơi có nhiều hy vọng thành cơng cha biết tơi người làng, lại nhà gia thế, tuổi xuân, có không phần thông minh Một chàng trai khác làng có đủ ưu điểm đến hỏi nàng làm vợ Việc khiến cha nàng trở nên dự ơng ta thấy gả gái cho anh tốt Để giải lúng túng này, ông định nói cho Lêanđra biết (đó tên gái xinh đẹp làm đau khổ); ông bảo nàng hai đám tốt ông muốn để gái yêu tùy ý lựa chọn Thật gương tốt đáng ông bố khác noi theo họ định cưới vợ gả chồng cho cái; tơi khơng muốn nói bố mẹ để mặc cho lựa chọn lung tung, trái lại họ phải giới thiệu đám tử tế để tùy ý lựa chọn Tôi Lêanđra ưng người nào, biết sau cha nàng gặp hai người chúng tơi, nói nàng tuổi dùng lời lẽ chung chung khác khiến cho bố ông ta không bị ràng buộc mà chẳng phật lòng Đối thủ tơi tên Anxelmơ, tơi Ơhêniơ; tơi cần nói rõ để ngài dễ theo dõi nhân vật câu chuyện bi thảm kể đây, câu chuyện kết thúc cách đáng buồn Vào thời gian có anh chàng trở làng, tên Vixentê đê la Rôca, trai nông phu nghèo làng Hắn nhà binh, qua Ý-đại-lợi nhiều nơi khác Năm mười hai tuổi, có ông đại úy đại đội qua làng bắt đem đi; mười hai năm sau, trở làng quân phục rực rỡ, người đầy đồ trang sức pha lê dây dợ kim loại Nay đóng này, mai lại khác Nhưng tất hào nhống đồ tập tàng thơi Người dân quê vốn tinh nghịch, họ rỗi rãi nên tinh nghịch; họ ghi lại tỉ mỉ quần áo mặc đồ trang sức đeo người cuối phát có ba màu sắc khác cộng với số dây nịt bít tất Tuy nhiên khéo thay đổi cách ăn mặc không ghi tỉ mỉ, người ta tưởng có tới mười y phục hai chục lông gắn ngù mũ Vấn đề trang phục mà nêu vơ ích thừa đâu quần áo đóng vai trò quan trọng toàn câu chuyện Hắn hay ngồi bãi trống làng, ghế đá bạch dương lớn, há to mồm lắng nghe kể trận chiến thắng Không nơi trái đất không đặt chân tới, khơng có trận khơng dự; số người Mơrơ bị giết nhiều số dân hai xứ Maruêcôx Tunêx Theo lời kể dự nhiều trận độc chiến Gantê Luna, Điêgô Garxia đê Parêđêx hàng ngàn dũng sĩ khác mà đọc tên ra; tất trận đó, thắng mà không giọt máu Rồi vào vết sẹo chẳng nhận ra, khoe bị trúng đạn giao chiến làm nhiệm vụ Với láo xược chưa thấy, gọi người vai người quen biết thằng thằng kia; nói cánh tay cha hắn, trở nên quý tộc công lao hắn, với tư cách người lính, khơng thua đức vua Ngồi thái độ ngơng nghênh đó, biết âm nhạc đơi chút, tập tọng chơi đàn ghi-ta (người ta bảo bắt đàn nói hơn) Tài chưa hết: thi sĩ nữa; làng có chuyện nhỏ nhặt gì, làm thành thơ dài tới dặm rưỡi Thế mà chàng quân nhân vừa tả, chàng Vixentê đê la Rôca, người dũng cảm, lịch thiệp, biết nhạc lại biết làm thơ, Lêanđra để ý qua nhiều lần nàng từ cửa sổ nhìn xuống bãi Những y phục thêu kim tuyến choáng lộn làm nàng say đắm; thơ soạn làm nàng mê mẩn tâm thần; chiến công khoe lập nên lọt tới tai nàng Cuối cùng, ma xui quỷ khiến làm sao, Lêanđra yêu Vixentê trước tên nảy ý định tán tỉnh nàng Trong chuyện u đương, khơng có thuận lợi người đàn bà ngỏ ý trước, mà Lêanđra Vixentê dễ dàng thỏa thuận với Lêanđra thực ý định trước vài anh số đám cầu hôn phát ra: nàng rời bỏ nhà người cha yêu quý (mẹ nàng từ lâu) khỏi làng với Vixentê, kẻ giành thắng lợi to lớn tất thắng lợi mà tự gán cho Cả làng sửng sốt biết tin phải kinh ngạc Tơi ngạc nhiên, Anxelmơ bàng hồng, cha nàng buồn xỉu, họ hàng nàng bẽ mặt, công lý cầu cứu đội lính cảnh sát sẵn sằng hành động Người ta lùng sục nẻo đường, khu rừng ba ngày sau tìm thấy gái Lêanđra đỏng đảnh hang núi, có độc áo lót, tiền nong đồ tư trang quý giá mang theo bị lột Người ta đưa nàng nhà trình diện người cha đáng thương; hỏi tai họa đến với nàng, nàng nói toạc Vixentê đê la Rơca lừa dối, hứa lấy nàng làm vợ, bảo nàng khỏi nhà cha đưa tới Napôlêx, tỉnh trù phú ăn chơi trần gian; nhẹ tin, nàng làm y lời, lấy cắp số cải cha theo đêm bỏ nhà đi; dẫn nàng vào sâu núi nhốt hang người tìm thấy Lêanđra kể thêm không làm nhục nàng lấy hết cải chuồn thẳng bỏ mặc nàng hang Mọi người nghe xong lại ngạc nhiên Thưa ngài, thật khó tin tên Vixentê tự kiềm chế Tuy nhiên Lêanđra mực nói khiến người cha đau khổ thấy yên tâm; ông không tiếc số cải bị mang q gái ơng ngun vẹn, khơng hòng lấy lại Ngay hôm Lêanđra trở nhà, cha nàng đưa biệt tích; ơng nhốt nàng nhà tu kín tỉnh gần đó, hy vọng thời gian làm phai nhạt dần dư luận khơng hay gái Đối với người không quan tâm tới việc Lêanđra tốt hay xấu, dư luận chung cho nàng đáng tha thứ tuổi non; biết nàng người khôn ngoan thông minh lại khơng nghĩ nàng sai lầm dại dột mà đàn bà xưa nhẹ thơng thường có thiên hướng hư hỏng xấu xa Sau Lêanđra bị nhốt nhà tu, Anxelmơ có mắt mù chàng khơng có thích thú đáng nhìn nữa; đôi mắt mờ đi, không ánh sáng làm cho thấy vật tốt đẹp Vắng Lêanđra, nỗi buồn tăng sức chịu đựng giảm Chúng nguyền rủa y phục hào nhoáng Vixentê oán trách bất cẩn cha Lêanđra Cuối cùng, Anxelmô bàn bỏ làng vào thung lũng này, chàng mang theo đàn cừu lớn, đàn dê để chăn Chúng sống cỏ cho khuây khỏa nỗi buồn đau; có lúc hai ca ngợi chê trách cô nàng Lêanđra xinh đẹp, có lúc chúng tơi than thở kêu trời thấu cho nỗi lòng khổ đau Có nhiều chàng trai yêu Lêanđra bắt chước vào sống vùng núi âm u làm nghề Cả thung lũng đầy chàng chăn cừu chăn dê chuồng trại, nom chẳng khác miền Arcađia Hy Lạp; thấy vang lên tiếng gọi nàng Lêanđra xinh đẹp Có anh nguyền rủa nàng đỏng đảnh, thay lòng đổi dạ, khơng chung tình; có anh kết tội nàng dễ dãi, nhẹ dạ; anh tha thứ, anh lên án xỉ vả; có anh ca ngợi sắc đẹp nàng, anh khác lại chê trách tính tình nàng; tóm lại, anh trách móc nàng yêu nàng Tất hóa điên hóa dại đến mức có anh trách nàng kiêu ngạo chưa nói với nàng lời; có anh than phiền bị ghen giày vò nàng khơng nhận lời với (như kể trên, tới phát sai lầm Lêanđra, người ta biết ý định nàng) Trong hốc đá, bên bờ suối, bóng cây, có chàng chăn cừu đứng ngồi than thở với trời đất nỗi bất hạnh Tên Lêanđra vang vọng khắp nơi: Lêanđra vang núi, Lêanđra thầm bên suối, Lêanđra làm hồi hộp, sung sướng, hy vọng mà không tin tưởng, lo sợ mà khơng biết lo sợ điều Trong số tất đám người điên loạn ấy, riêng có người tỏ tỉnh táo cả, Anxelmơ, đối thủ tơi Tuy có nhiều điều để than phiền, trách móc, than phiền vắng mặt người yêu Vốn giỏi thổi sáo làm thơ, anh vừa thổi vừa ngâm thơ để nói lên nỗi đau khổ Tôi làm cách khác, theo tôi, dễ làm hơn: tơi trách móc đàn bà nhẹ dạ, bất trắc, hai lòng, hứa sng, thề hão, thiếu chín chắn suy nghĩ ý đồ Thưa ngài, mà bước chân tới đây, tơi nói với dê lời mà ngài nghe thấy Vì dê nên tơi khơng q dê hay đàn Đấy đầu đuôi câu chuyện mà hứa kể hầu ngài Nếu kể nhiều thời giờ, dành nhiều thời để phụng ngài Chuồng trại tơi gần đây, có sữa tươi, phó-mát ngon nhiều trái chín mọng, vừa ngon mắt vừa ngon miệng CHƯƠNG LII CUỘC ẨU ĐẢ GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ VÀ CHÀNG CHĂN DÊ, CÙNG CÂU CHUYỆN LY KỲ CỦA CÁC THẦY TU KHỔ HẠNH MÀ CHÀNG HIỆP SĨ ĐÃ KẾT THÚC TỐT ĐẸP BẰNG MỒ HƠI NƯỚC MẮT CỦA MÌNH Câu chuyện chàng chăn dê làm cho tất đám thính giả thích thú, nhầt ơng thầy tu Với quan sát tỉ mỉ, ông ta nhận thấy lối kể chuyện chàng chăn dê chứng tỏ hồn tồn khơng phải người thơ lỗ mà phải triều thần giỏi giang; ông công nhận Cha xứ có lý nói núi non sản sinh sĩ phu Mọi người ngỏ ý muốn giúp đỡ Ơhêniô; Đôn Kihôtê tỏ sốt sắng nhất, chàng nói: - Người anh em chăn dê ơi, tình tơi có khả làm phiêu lưu mạo hiểm mới, lên đường để giải tốt việc cho anh Tơi giải nàng Lêandra khỏi nhà tu kín (chắc chắn nàng miễn cưỡng vào đó) ni viện trưởng bao kẻ khác chống lại, trao nàng tận tay anh để anh muốn làm tùy ý miễn anh tơn trọng luật lệ hiệp sĩ đạo cấm hành động xúc phạm tới công nương Với phù hộ Chúa chúng ta, tin pháp sư độc ác dù tài nghệ cao cường đến bị pháp sư thiện tâm trừng trị Bởi thế, xin hứa ủng hộ giúp đỡ anh nghề nghiệp buộc phải cứu vớt kẻ hoạn nạn đơn Nhìn Đơn Kihơtê, chàng chăn dê lấy làm ngạc nhiên trước mã diện mạo xấu xa chàng hiệp sĩ, hỏi bác phó cạo ngồi bên: - Thưa ngài, chẳng hay người mà diện mạo lời lẽ vậy? Bác phó cạo đáp: - Còn ngồi hiệp sĩ trứ danh Đơn Kihơtê xứ Mantra, người chuyên uốn nắn điều sai trái, đả phá bất công, chỗ dựa cô gái yếu đuối, nỗi kinh hoàng lũ khổng lồ kẻ chiến thắng chiến trận Chàng chăn dê nói: - Ngài giới thiệu ơng ta sách tả hiệp sĩ giang hồ làm công việc Riêng tơi nghĩ ngài nói đùa cho vui, hai đầu ông bạn hiền có khoang rỗng tuếch - Mi tên đại súc sinh, Đơn Kihơtê hét to, mi kẻ rỗng tuếch hèn nhát; đầu ta to đầy bụng đĩ mẹ đẻ mi Nói rồi, chàng vớ bánh mì bên cạnh ném mạnh vào mặt chàng chăn dê làm mũi anh bẹp gí Vốn khơng biết đùa, lại thấy bị đánh đau, anh chàng chăn dê quên thảm có thức ăn, quên khăn ăn, quên người ngồi ăn, nhảy bổ lên người Đơn Kihơtê, hai tay thít chặt cổ chàng Vừa lúc đó, Xantrơ Panxa xơng tới khơng chắn anh chăn dê làm cho Đôn Kihôtê tắc thở; bác giám mã túm hai vai chàng ta ném vào bàn ăn, đĩa cốc vỡ tan rơi loảng xoảng đất Được giải vây, Đôn Kihôtê lao lên người chàng chăn dê; mặt mày đầm đìa máu me, lại bị Xantrô đánh nhừ tử, anh quờ quạng tìm dao để trả thù lưu huyết; ông thầy tu Cha xứ vội ngăn lại Trong đó, bác phó cạo giúp cho anh chăn dê ngồi lên người Đôn Kihôtê, chàng hiệp sĩ khốn khổ bị ăn no đòn, mặt mày đầy máu đối phương Ông thầy tu Cha xứ cười vang, người lính cảnh sát thích q nhảy cỡn, người đứng ngồi xuỵt ầm lên ta xuỵt chó thấy chúng cắn Riêng Xantrơ đứng nhìn cách tuyệt vọng bác bị người hầu ông thầy tu giữ chặt không gỡ để chạy lại cứu chủ Trong lúc người mê mải say sưa xem hai đối thủ cấu xé nhau, đâu vọng lại tiếng kêu buồn thảm khiến họ phải quay mặt phía Người tỏ xúc động tiếng kêu Đơn Kihơtê lúc miễn cưỡng chịu nằm chàng chăn dê, nửa thân người nhừ tử đòn; chàng nói: - Người anh em quỷ sứ ơi, ta gọi anh anh khơng thể khác được; anh tỏ dũng cảm ta khuất phục ta; ta yêu cầu ngưng chiến vòng tiếng đồng hồ Ta ngờ tiếng kèn thảm thiết vừa nghe thấy kêu gọi ta giải phiêu lưu mạo hiểm Chàng chăn dê lúc mệt phờ đánh người bị người đánh, buông chàng hiệp sĩ Đôn Kihôtê đứng dậy quay mặt phía có tiếng kèn vừa hay nhìn thấy có đồn người từ sườn đồi xuống, toàn thân mặc đồ trắng kiểu thầy tu khổ hạnh Số năm đó, đám mây không chịu nhả sương xuống mặt đất khắp vùng dân chúng tổ chức rước xách, cầu đảo xin Thượng đế mở rộng đôi bàn tay bác mưa xuống cho Vì mà dân làng lân cận tổ chức đám rước tới đền dựng bên sườn đồi thung lũng Đây lần Đôn Kihôtê trông thấy y phục thầy tu khổ hạnh; chàng không nhớ chuyện cũ mà lại tưởng phiêu lưu mạo hiểm dành riêng cho hiệp sĩ giang hồ chàng Đã vậy, đám rước lại mang theo viền tang khiến chàng đinh ninh có phu nhân quyền quý bị tên súc sinh ngu xuẩn láo xược bắt đem Nghĩ vậy, chàng nhanh nhẹn chạy tới chỗ Rôxinantê gặm cỏ, tháo khiên buộc cốt n, đóng cương vào tử tế, bảo Xantrơ đưa cho kiếm nhảy lên ngựa, tay ôm khiên, mồm thét to: - Hỡi đám người dũng cảm kia, người nhận có mặt kẻ hành nghề hiệp sĩ giang hồ đời vô quan trọng; đây, người thấy ta giải thoát cho phu nhân kia, người phải quý trọng hiệp sĩ giang hồ Vì khơng có đinh thúc ngựa, chàng phải dùng đùi thúc Rôxinantê nước kiệu (đọc suốt câu chuyện có thật này, khơng thấy kể Rôxinantê phi nước đại bao giờ) lao tới trước mặt đám thầy tu khổ hạnh Cha xứ, ông thầy tu bác phó cạo khơng ngăn lại được; Xantrô kêu ầm lên: - Ngài đâu vậy, ngài Đôn Kihôtê? Con quỷ nhập vào người ngài khiến ngài dám chống tín ngưỡng vậy? Rõ khổ chưa! Ngài phải biết thầy tu khổ hạnh rước, bà phu nhân người ta khiêng kiệu hình Đức Mẹ đồng trinh đáng kính Xin ngài suy nghĩ hành động kẻo lần người ta bảo ngài chẳng hiểu hết Xantrơ tốn cơng vơ ích chủ bác cương xơng tới đám người khốc áo chồng trắng giải cho phu nhân để tang nên khơng nghe thấy gì; chàng có nghe thấy chẳng quay đầu dù lệnh vua Đến nơi, chàng ghìm ngựa lại (quả thật lúc Rôxinantê muốn nghỉ chân chút), hổn hển nói giọng the thé: - Có lẽ người thiện nhân nên che mặt Hãy giỏng tai nghe ta nói Những người khiêng ảnh dừng lại trước; bốn nhà tu hành đọc kinh cầu đảo, nhìn thấy diện mạo kỳ lạ Đơn Kihơtê, hình thù gầy gò Rơxinantê hành động nực cười khác chàng hiệp sĩ, đáp: - Người anh em muốn nói xin nói nhanh lên kẻo người khiêng ảnh rách thịt rồi; không dừng lại nghe nói khơng nói lời - Ta nói lời, Đơn Kihơtê đáp; giải phóng cho phu nhân xinh đẹp Những giọt nước mắt vẻ mặt buồn rầu bà ta chứng tỏ cưỡng đưa bà ta rõ ràng có hành động xúc phạm tới bà ta Ta sinh đời để uốn nắn sai trái, ta không người tiến lên bước người không trả lại tự mà bà ta mong muốn xứng đáng hưởng Nghe lời lẽ Đôn Kihôtê, người nghĩ chàng điên họ phá lên cười khiến Đơn Kihơtê khùng; chẳng nói chẳng rằng, chàng rút gươm xông tới ảnh Một người khiêng bỏ ảnh chạy tới trước mặt Đơn Kihơtê, giơ đòn lên đỡ (chiếc đòn dùng để chống khung ảnh đám rước dừng lại); Đôn Kihôtê chém nhát đứt đôi; lại nửa đòn tay, bác phu khiêng ảnh nện thẳng cánh vào vai bên phía tay cầm gươm Đôn Kihôtê khiến tay cầm khiên chàng khơng đỡ ngón đòn chí tử đó; đau quá, chàng hiệp sĩ lăn đất Xantrô Panxa lật đật chạy đằng sau, thấy chủ ngã kêu van kẻ đánh người dừng tay lại chủ bác hiệp sĩ xấu số bị phù phép, xưa chưa làm hại Tên súc sinh dừng tay, khơng phải nể lời Xantrơ mà thấy chân tay chàng khơng động đậy Tưởng đánh chết Đôn Kihôtê, y vội gài gấu áo vào thắt lưng lủi hoẵng Lúc này, người đoàn Đôn Kihôtê vội chạy tới chỗ chàng; người rước thấy số có lính cảnh sát đeo cung nỏ, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, đứng vây quanh ảnh, xắn quần xắn áo, người cầm roi kẻ vớ đèn sáp, chờ đợi công với tâm tự bảo vệ chí, có thể, đánh trả lại người xông tới May việc diễn tốt lành hơn: tưởng Đôn Kihôtê chết, Xantrô ôm lấy chủ mà khóc lóc thảm thiết, nom thật tức cười, Cha xứ theo đám rước nhận Cha xứ đồn Đơn Kihơtê; hai bên hỏi han nỗi lo lắng hai đoàn tiêu tan Cha xứ kể cho Cha xứ nghe Đôn Kihôtê Sau rõ chuyện, đám thầy tu khổ hạnh vội chạy lại xem chàng hiệp sĩ khốn nạn sống hay chết thấy Xantrơ Panxa nước mắt vòng quanh than thở sau: - Ôi, tinh hoa ngành hiệp sĩ! Chỉ nhát gậy mà người ta kết thúc năm tháng tốt đẹp đời chàng Ơi, niềm tự hào dòng họ, vinh quang xứ Mantra trái đất! Vắng người, trái đất đầy rẫy kẻ bất lương chúng làm việc xấu xa mà khơng lo bị trừng trị Ơi, người phóng khống hồng đế Alêhanđrơ! Tơi theo hầu hạ người có tám tháng trời mà người ban cho tơi đảo nằm biển khơi! Ôi người nhũn nhặn kẻ kiêu ngạo cứng rắn người hèn mọn([1]), gian nguy không lùi bước, biết nhẫn nhục, biết yêu mà không vụ lợi, biết làm theo người hay, căm ghét kẻ dở, kẻ thù tên xấu xa đê tiện, cuối hiệp sĩ giang hồ trứ danh tức khơng để nói nữa! Những tiếng kêu khóc Xantrơ làm Đơn Kihơtê hồi tỉnh câu chàng lên là: - Hỡi nàng Đulxinêa vô dịu hiền, kẻ sống xa cách nàng phải chịu nỗi bất hạnh to lớn Anh bạn Xantrô, đỡ ta lên xe bị phù phép ta khơng đủ sức ngồi lên yên Rôxinantê; bên vai ta gãy vụn - Thưa ngài, tơi vui lòng làm việc đó, Xantrơ đáp, thầy trò ta trở làng với người tốt bụng này; sau ta chuẩn bị xuất hành thứ ba, mong xuất hành mang lại lợi ích tiếng tăm cho thầy trò ta - Anh nói chí lý đấy, Đơn Kihơtê nói; tốt ta ảnh hưởng xấu xa chiếu mệnh qua Ông thầy tu, Cha xứ bác phó cạo bảo Đơn Kihơtê chàng làm lời hay Sau cười no lời lẽ ngớ ngẩn Xantrô Panxa, họ lại nhốt Đôn Kihôtê lên xe trước Đám rước tiếp tục lên đường; chàng chăn dê từ giã người; viên lính cảnh sát không muốn tiếp Cha xứ trả tiền công cho họ; ông thầy tu yêu cầu Cha xứ làng báo tin cho biết kết bệnh tình Đơn Kihơtê có giảm hay khơng, ơng xin phép tiếp tục hành trình Thế họ chia tay nhau, người hướng, lại Cha xứ, bác phó cạo, Đơn Kihơtê, Xantrơ Panxa Rơxinantê từ đứng nhìn việc xảy với nhẫn nại không thua chủ Người chủ xe buộc bò vào ách xe, đặt Đôn Kihôtê lên đống cỏ khô lại thủng thẳng đánh xe theo đường Cha xứ dẫn Sáu ngày sau tới làng Đôn Kihôtê, vào buổi trưa Hôm lại ngày chủ nhật, dân làng kéo bãi chơi; thấy xe bò Đơn Kihơtê ngang qua bãi, người xúm lại xem xe có Khi nhìn thấy người đồng hương bên trong, làng sửng sốt Một bé chạy báo cho bà quản gia cháu gái Đôn Kihôtê biết chủ cậu họ về, người gầy đét, da vàng ệnh, nằm dài đống cỏ khơ xe bò Nghe bà quản gia cháu gái kêu gào, phải động lòng thương xót, họ tự vả vào mặt lại sức nguyền rủa sách kiếm hiệp đáng ghét Khi Đôn Kihôtê bước vào nhà, tiếng kêu gào, vả, lời nguyền rủa lại tiếp tục Nghe tin Đôn Kihôtê về, vợ Xantrô Panxa lật đật chạy sang bác biết chồng theo làm giám mã cho chàng hiệp sĩ Thoạt nhìn thấy Xantrô, bác hỏi sức khỏe lừa Xantrô đáp lừa khỏe chủ - Xin cảm tạ Thượng đế phù hộ cho con, bác nói Bây thầy cho tơi biết làm giám mã bổng lộc gì? Có mang váy sống cho tơi giày dép cho khơng? - Chả mang thứ đâu, bu ạ, mang thứ khác nặng có giá trị cơ([2]) - Vậy thích nhỉ, vợ Xantrơ nói; nào, thầy đưa thứ nặng nề giá trị xem Tơi muốn nhìn tận mắt cho thỏa nỗi lòng kỷ thầy vắng nhà, buồn rũ người, chán hết - Về nhà tơi đưa cho bu xem Bây bu vui lên Nếu trời cho thầy trò chúng tơi tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm lần nữa, bu thấy chẳng trở thành bá tước hay thống đốc hải đảo khơng thuộc loại xồng mà phải vào loại không chơi đâu - Lạy trời giúp cho thầy thật vợ chồng ta cần đến thứ Nhưng tơi hỏi thầy này: hải đảo gì? Tơi chẳng hiểu - Mật ong đâu phải lừa ăn, Xantrơ đáp; đến lúc khắc biết, bu ạ, bu lấy làm lạ nghe lũ thần dân gọi lệnh bà - Thầy nói vậy? Thế lệnh bà, hải đảo thần dân? Huana Panxa lại hỏi (Đó tên vợ Xantrơ; hai người khơng có họ hàng với theo tục lệ xứ Mantra, người vợ mang tên họ chồng) - Thơi Huana, khơng cần vội biết chuyện làm gì; miễn tơi nói thật, đủ rồi, đừng hỏi Chỉ cần biết sơ sơ đời khơng có thú vị làm giám mã cho hiệp sĩ giang hồ chuyên tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm Thực chuyện kết thúc tốt đẹp mong muốn đâu trăm chuyện xảy có đến chín mươi chín chuyện ngang trái Tơi biết kinh nghiệm thân có lần tơi bị tung lên vật xuống, lần khác bị đánh nhừ tử; thế, tìm chuyện phiêu lưu điều thú vị, trèo đèo, lúc sục sạo rừng sâu, leo vách đá, lúc thăm lâu đài, lại thỏa chí ngủ đỗ qn trọ mà khơng phải trả đồng xu nhỏ Trong lúc vợ chồng Xantrô Panxa hàn huyên với bà quản gia cháu gái chăm sóc cho Đơn Kihơtê; họ cởi quần áo chàng đặt lên giường cũ Đơn Kihơtê nhìn hai người, đơi mắt ngơ ngác, khơng biết đâu Cha xứ dặn cháu gái phải chăm sóc ơng cậu ln đề phòng chàng trốn khỏi nhà lần nữa; ông kể lại khó khăn mà ông phải vượt qua để đưa chàng nhà Hai người đàn bà lại tru tréo ầm lên, lại nguyền rủa sách kiếm hiệp, cầu Chúa dìm xuống đáy vực thẳm kẻ bày đặt chuyện dối giả bậy bạ Cuối cùng, họ tỏ lo lắng, sợ lại ông chủ ông cậu sức khỏe Đôn Kihôtê hồi phục đôi chút Quả thật việc diễn họ nghĩ Song tác giả sách cơng mày mò sưu tầm chiến công Đôn Kihôtê chuyến xuất hành lần thứ ba, ơng khơng tìm dấu tích dù điều ghi lại giấy Tuy nhiên, ký ức dân chúng xứ Mantra, tiếng tăm đồn đại lưu Đơn Kihơtê bỏ nhà lần thứ ba tới Đaragơda, chàng tham dự trận đấu thương tiếng có hành động xứng đáng với lòng dũng cảm trí thơng minh Về phần cuối đời chàng, tác giả khơng tìm tài liệu khơng tìm khơng có may mắn cụ y sư trao lại cho hòm chì Theo lời cụ kể lại, cụ tìm thấy hòm đổ nát đền người ta xây dựng lại Trong hòm có tập giấy ghi thơ Tây Ban Nha viết chữ gơ-tích([3]), kể lại nhiều chiến công Đôn Kihôtê, tả nhan sắc nàng Đulxinêa làng Tơbơxơ, hình dạng Rơxinantê, lòng trung thành Xantrô Panxa mộ phần chàng hiệp sĩ, ngồi có số câu thơ ghi mộ chí lời ca tụng đời tính tình chàng Tác giả đáng tin cậy câu chuyện lạ ghi lại tất câu chữ đọc Để đền bù cho cơng lao khó nhọc tìm kiếm tất thư tịch xứ Mantra đưa ánh sáng câu chuyện này, tác giả yêu cầu bạn đọc với tin tưởng kẻ thức thời thường tin vào sách kiếm hiệp thịnh hành khắp năm châu Được vậy, tác giả coi trả công cách thỏa đáng mạnh dạn tìm kiếm câu chuyện khác; câu chuyện thiếu phần chân thực, khơng phần sáng tạo lý thú câu chuyện Dưới dòng chữ ghi tập giấy tìm thấy hòm chì: Các viện sĩ Viện Hàn lâm Argamaxiia xứ Mantra viết đời chết hiệp sĩ dũng cảm Đôn Kihôtê xứ Mantra El Mônicôngô Viện sĩ Viện hàn lâm Argamaxiia Ghi mộ chí Đơn Kihơtê Cái đầu điên dại làm rạng rỡ xứ Mantra muôn ngàn chiến công hiển hách; óc quay cuồng chong chóng, khơng chịu chỗ đứng yên; Cánh tay dũng mãnh vươn tới năm châu bốn biển; nguồn thi hứng vô tận, vần thơ tuyệt diệu khắc biển đồng; Yêu chung thủy, dũng cảm vô song, chàng bỏ xa Amadix, xem khinh Galaor bắt Bêlianix cúi mặt; Khách giang hồ rong ruổi lưng tuấn mã Rôxinantê, yên nghỉ phiến đá lạnh lẽo El Paniaguađô Viện sĩ Viện hàn lâm Argamaxiia Ca ngợi Đulxinêa làng Tôbôxô Mặt to, vai rộng, tưởng mạo nam nhi, Đulxinêa, bà hồng Tơbơxơ, tình nương Đơn Kihơtê vĩ đại Vì nàng, chàng vượt Hắc Sơn, đồng Mơntiel khét tiếng, tới bình nguyên Aranhuêx đầy hoa thơm cỏ lạ; âu Rôxinantê mà chàng chồn chân mỏi gối Ác nghiệt thay chiếu mệnh giai nhân xứ Mantra chàng hiệp sĩ vô địch! Nàng từ giã cõi trần lúc đầu xanh tuổi trẻ, dù danh thơm ghi bảng đồng bia đá, chàng khơng tránh khỏi sợi dây oan nghiệt tình yêu, hờn giận dối lừa El Caprichôxô Viện sĩ xuất sắc Viện hàn lâm Argamaxiia, Ca ngợi Rôxinantê, tuấn mã hiệp sĩ Đôn Kihôtê xứ Mantra Trên ngai nạm kim cương oai hùng in dấu tích bao lần huyết chiến, chàng hiệp sĩ đầy bầu máu nóng xứ Mantra phất cao cờ với lòng cảm phi thường Chàng treo vũ khí giáo sắc bén chém, giết, phanh thây quân thù Chiến công kỳ diệu! Chàng hiệp sĩ đời mang phong cách mẻ Thuở xưa nước Gôlơ kiêu hãnh Amađix, người kế nghiệp chàng mang lại bao chiến thắng huy hoàng tiếng tăm lừng lẫy cho Hy Lạp; Ngày triều đình Bêlơna phải tun dương Đơn Kihơtê, xứ Mantra oanh liệt kiêu hãnh chàng hai nước Hy Lạp Gôlơ Công trạng chàng mãi không rơi vào lãng qn lòng dũng cảm Rơxinantê vượt xa chiến mã Briiađôrô Baiarđô El Burlađor Viện sĩ Viện hàn lâm Argamaxiia Tặng Xantrô Panxa Bé người mà chí lớn, Xantrơ Panxa, kỳ diệu thay! Một giám mã giản dị chất phác trần gian, xin thề chứng nhận Thiếu chút, Xantrô Panxa thành bá tước bác không nạn nhân xúc phạm láo xược kỷ lừa lọc khiến lừa không Người giám mã hiền lành cưỡi lừa (xin phép nói đùa chút), theo chân ngựa Rơxinantê nhu mì chủ Ơi, hy vọng hão huyền người đời! Ngươi hứa hẹn bao điều tốt đẹp cuối bóng đen, mây khói, giấc mơ mà thơi! El Cachiđiablơ Viện sĩ Viện hàn lâm Argamaxiia Ghi mộ chí Đơn Kihôtê Tại yên nghỉ chàng hiệp sĩ bất hạnh bị đòn nhừ tử; lưng Rơxinantê, lang thang khắp chốn khắp nơi Cùng yên nghỉ bên chàng có Xantrơ Panxa, người khờ dại, giám mã trung thành hàng giám mã El Tikitốc Viện sĩ Viện Hàn lâm Argamaxiia Ghi mộ chí Đulxinêa làng Tôbôxô Nơi yên nghỉ Đulxinêa; chết khủng khiếp xấu xa biến thân ngà ngọc nàng thành tro bụi Nàng vốn dòng trâm anh phiệt có dáng dấp phu nhân đài các; Nàng lửa Đôn Kihôtê vĩ đại, niềm vinh quang xứ sở quê hương Trên thơ đọc được; khác bị côn trùng gặm nhấm, trao lại cho viện sĩ nghiên cứu tìm tòi Có tin sau bao ngày đêm lao tâm khổ tâm khổ tứ, ơng hồn thành nhiêm vụ ông định cho mắt độc giả thơ chờ đợi chuyến xuất hành thứ ba Đôn Kihôtê Forse altri cantera miglior plettro([4]) ([1]) Vì q thương chủ, Xantrơ Panxa nói ngược; lẽ phải nói: "Con người cứng rắn kẻ kiêu ngạo nhũn nhặn người hèn mọn" ([2]) Xantrơ muốn nói tới trăm đồng tiền vàng lấy rương Carđêniô ([3])Một kiểu chữ cổ ([4])Một câu thơ trích tác phẩm Orlanđơ giận thi hào Ý Luđôvicô Ariôxtô, đại ý là: Một người khác kể hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Donkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-Mantra, Donkihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-Mantra