nhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jr

456 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:26

nhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jrnhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jr Giới Thiệu Ebook miễn phí : www.SachMoi.net Cuốn sách bạn cầm tay mô tả chi tiết trình hình thành phát triển General Motors Có nhiều điều để nói doanh nghiệp tư nhân lớn giới Lịch sử kéo dài kỷ, hữu nhiều khu vực giới, xuất đâu có đường Nó liên quan chặt chẽ đến phát triển mau lẹ nghệ thuật chế tạo máy Rõ ràng, tên tuổi tập đoàn viết nên dòng xe Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac GMC Truck & Coach với nhà sản xuất khoảng nửa lượng xe lữ hành xe tải sản xuất Mỹ Canada ngày Các sở nước – gồm Vauxhall Anh, Adam Opel Đức, General Motors-Holden’s Úc nhà máy sản xuất Argentina Brazil – chiếm khoảng 1/10 số lượng xe lữ hành xe tải sản xuất Mỹ Canada năm 1962 giới tự Tập đoàn sản xuất lượng ổn định đầu máy, động diesel, tua-bin khí nhiều đồ gia dụng tồn giới Từ General Motors tập trung chủ yếu vào sản xuất sản phẩm ô tô – chiếm khoảng 90% mảng kinh doanh dân dụng – đa phần lĩnh vực Tuy nhiên, dành riêng vài chương cho lĩnh vực phi tơ vai trò GM chiến tranh quốc phòng Những ấn tượng tơi khoảng thời gian 65 năm hoạt động ngành công nghiệp ô tô – với 45 năm GM – mạch nguồn sách Tuy nhiên, câu chuyện diễn thời gian dài, chủ đề phức tạp hạn chế tư nên câu chuyện chủ yếu dựa ghi chép hồi ức khứ Tơi thường xun nhờ đến trí nhớ cộng Để khơng bị dàn trải, tơi phải tập trung vào nhân tố cụ thể mà theo tơi, có ảnh hưởng lớn đến phát triển tập đoàn – cụ thể nguồn gốc phát triển tổ chức phi tập trung GM, hệ thống kiểm sốt tài chính, quan điểm hoạt động kinh doanh thể qua cách tiếp cận với thị trường ô tô đầy cạnh tranh tồn cầu Theo tơi, có nhân tố làm tảng đường hướng phát triển cho hoạt động kinh doanh GM thị trường Về lịch sử, tơi phác thảo tồn vòng đời phát triển GM, từ thành lập thiên tài công nghiệp W.C Durant vào năm 1908 – với kiện thời kỳ đầu – Nhưng tập trung chủ yếu vào giai đoạn sau năm 1920, hay thứ mà tơi gọi tập đồn đại cụ thể giai đoạn từ năm 1923 đến năm 1946, giai đoạn mà tổng giám đốc, sau chủ tịch, kiêm CEO tập đoàn Trong suốt giai đoạn này, tập đồn định hình nên vài đặc điểm tồn ngày Tôi mơ tả tập đồn thời cũ trước năm 1921 để bạn thấy xuất phát điểm mà từ chúng tơi bắt tay vào xây dựng tập đoàn đại ngày Về phần tự truyện, kể lại thời gian đầu vào ngành mối lương duyên tập đoàn năm 1918 GM Hyatt Roller Bearing Company, doanh nghiệp mà giám đốc kiêm cổ đơng trước trở thành phần United Motors Corportation sau GM, chiếm phần quan trọng đời nghiệp Tơi cổ đơng quan trọng tập đồn từ ngày gia nhập thời gian dài, cổ đông cá nhân lớn với khoảng 1% cổ phần tập đoàn Gần toàn số tiền mà lượng cổ phần đại diện biến đến với tổ chức từ thiện tên tơi từ đó, vào giáo dục nghiên cứu khoa học lĩnh vực y khoa lĩnh vực khác Vì thế, đưa quan điểm cương vị cổ đơng tự nhiên Tơi ln giữ vị trí quan trọng với cương vị cổ đông, đặc biệt với vấn đề quyền đại diện ban giám đốc ủy ban hay việc phân chia cổ tức Thế nhưng, tơi coi giống loài mà gọi “giám đốc.” Chuyên môn quản lý Trong thời gian CEO, quyền đưa sách Tuy nhiên, GM, trở thành thơng lệ: Chính sách đưa từ đâu, phải ủy ban trí phê duyệt trước cá nhân thực thi Nói theo cách khác, GM quản lý theo nhóm tạo nên từ nhiều cá nhân có lực Và thế, tơi thường dùng đại từ nhân xưng “chúng tôi” thay cho “tôi,” dùng “tôi,” hàm ý “chúng tơi.” Xét đến phát triển GM, chúng tơi cần phải nhìn nhận đến nhiều nhân tố đa dạng xuất tảng tổ chức Hiếm nghĩ, với đội ngũ doanh nhân động; với nguồn lực khoa học, công nghệ, kinh doanh phương pháp sản xuất công nghiệp; với không gian lớn, đường sá thị trường màu mỡ; với đặc điểm dễ thay đổi, động sản xuất đại trà; với việc mở rộng mạnh mẽ kỷ với hệ thống tự nói chung doanh nghiệp cạnh tranh tự nói riêng, GM tồn ngồi quốc gia Việc thích ứng với đặc tính chuyên biệt thị trường ô tô Mỹ nhân tố quan trọng phức tạp trình phát triển GM Nếu chúng tơi đóng góp vào phong cách Mỹ đóng góp vào ngành tơ, kết có nhờ tương tác Ví dụ, sống sót ngành cơng nghiệp ô tô Mỹ dựa chủ yếu vào việc giành thiện ý người mua ô tô năm Một phần nhờ mẫu hàng năm, khuyến khích tổ chức phải đổi chết GM thúc đẩy cấp thiết việc làm thỏa mãn yêu cầu Rất nhiều yếu tố phát triển doanh nghiệp ngành “đâu vào đó” nhờ ý tưởng mẫu xe hàng năm – nguồn gốc phát triển nó; quan điểm liên đới loại xe nâng cấp GM đóng vai trò tiên phong đối lập với tổ chức Ford ban đầu Tôi không quên việc nhấn mạnh ô tô đại diện cho hội công nghiệp lớn thời đại GM thật may mắn tiên phong lĩnh vực Suy nghĩ làm nảy sinh quan điểm liên quan đến hai chương – chủ yếu tập trung vào thời kỳ đầu trình phát triển GM Hơn nữa, cách trao cho GM mối liên kết gần gũi với phát triển động đốt trong, ô tô khuyến khích tham gia vào việc ứng dụng nguồn lượng kiểu cho loại máy móc cần sử dụng lượng khác, điển hình máy bay đầu máy xe lửa Tỷ lệ tăng trưởng phần lớn nhờ việc sản xuất hàng loạt phương tiện lắp động đốt Khơng có ngạc nhiên cảm thấy lạc quan GM hoạt động hiệu tập đồn Nhưng quan điểm chủ quan riêng tơi nói GM biến hội mang tính lịch sử thành hài lòng xét quyền lợi tập đồn, từ cổ đơng đến nhân viên, từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng cuối Tuy nhiên, với vị doanh nghiệp lớn – với triệu cổ đông, khoảng 600.000 nhân viên, 9,2 tỷ đô-la tài sản; 14,6 tỷ đô-la doanh thu 1,46 tỷ đô-la lợi nhuận năm 1962 – GM lên điểm khác biệt đôi lúc khiến tập đồn trở thành mục tiêu trị Tơi vui đề cập đến vấn đề quy mô, tôi, quy mô doanh nghiệp cạnh tranh kết hiệu suất cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất thứ ô tô, đầu máy xe lửa với số lượng lớn cho cường quốc thị trường giới, quy mơ lớn điều dễ hiểu Cũng phải nhớ giá sản phẩm cao, chí nhà sản xuất tơ “nhỏ” nằm hàng ngũ hàng trăm tập đồn cơng nghiệp lớn nước Mỹ Tôi tin tăng trưởng nguồn sống cho phát triển doanh nghiệp Ngừng tăng trưởng đồng nghĩa với chết Chúng đưa đầy rẫy ví dụ điển hình minh chứng cho điều cơng nghiệp Mỹ Trong ngành công nghiệp ô tô nhiều ngành khác, trình tăng trưởng mang đến cho doanh nghiệp quy mô lớn vốn cho nét đặc trưng xã hội Chúng ta làm thứ cách rầm rộ Mỹ Tôi tin vào việc lập kế hoạch lớn ln khám phá thật sau rằng, dù nữa, làm chưa tới Thế nhưng, tơi khơng tiên đốn quy mơ GM hay đặt quy mô mục tiêu đầu Đơn giản nghĩ rằng, nên tập trung vào công việc bỏ qua hạn chế Tôi không giới hạn đà tăng trưởng tập đồn Tăng trưởng phát triển có mối liên hệ mật thiết với doanh nghiệp không phép nghỉ ngơi hay lơ kinh tế cạnh tranh Những trở ngại, xung đột, vấn đề nảy sinh hình dạng giới hạn gia tăng liên tục khuấy đảo hình dung liên tục q trình tăng trưởng ngành Tuy nhiên, thành cơng mang đến tự mãn Lúc đó, cạnh tranh sinh tồn, động lực kinh tế mạnh mẽ nhất, bị làm lu mờ Tinh thần mạo hiểm trôi tuột, thay vào tâm lý ngại thay đổi Khi ảnh hưởng nảy sinh, tăng trưởng ngừng lại suy giảm, nguyên nhân doanh nghiệp không nhận công nghệ nâng cao nhu cầu khách hàng thay đổi, hay có lẽ cạnh tranh ngày gay gắt mạnh mẽ Trong ngành công nghiệp nào, việc liên tục trì thành cơng tiêu chuẩn cao bất thường khả lãnh đạo đơi khó khăn nhiều so với việc đạt thành công khả lãnh đạo ban đầu Đó thách thức cần GM đáp ứng tương lai Cần phải làm rõ không coi quy mô rào cản Đối với tôi, vấn đề quản lý Những suy nghĩ vốn xoay quanh quan điểm ẩn chứa phức tạp lớn lý thuyết lẫn thực tế – khái niệm đưa với tên đơn giản hóa: Phi tập trung Tổ chức kiểu GM – phối hợp sách, phi tập trung quản lý – không hiệu chúng tơi mà trở thành tiêu chuẩn phần lớn ngành công nghiệp Mỹ Khi kết hợp với sáng kiến hợp lý tài chính, khái niệm bước đệm chắn cho sách tổ chức GM Một khía cạnh cần thiết liên quan đến triết lý quản lý cách tiếp cận thực tế hoạt động đánh giá kinh doanh Đương nhiên, hành động cuối đánh giá kinh doanh mang tính trực giác Có lẽ, có nhiều cách thống để cải thiện tính hợp lý chiến lược kinh doanh hay hoạch định sách Nhưng phần quan trọng đằng sau đánh giá kinh doanh tìm kiếm thừa nhận thực tình liên quan đến công nghệ, thị trường, v.v… với dạng thức thay đổi liên tục Tốc độ thay đổi công nghệ đại khiến việc tìm kiếm thật trở thành tính cần thiết ngành Điều rõ ràng, nhưng, vài thay đổi lớn vị ngành xuất phần đưa ý tưởng mà cho bất biến Tuy nhiên, để đảm bảo cho hoạt động quản lý có sở vững vàng, phải cần sơ đồ tổ chức Khơng có tổ chức hợp lý người điều hành ủy quyền cho người khác điều hành Họ người “cầm cân, nảy mực” tổ chức phi tập trung hướng đến tập trung chí quy tắc một-người GM trụ lâu thương trường đến nhờ điều hành tinh thần ổn định hoạt động phi tập trung Có vẻ hợp lý nói GM thể chế Tập đồn có mơi trường hoạt động khách quan tinh thần đoàn kết doanh nghiệp Một mạnh lớn tập đoàn nằm khách quan, khác hẳn kiểu tổ chức đắm chủ nghĩa chủ quan cá nhân Tuy nhiên, kinh nghiệm tơi cho thấy, khơng có cơng thức đơn giản vấn đề tổ chức Vai trò tính cá thể quan trọng đến mức đơi lúc nhân tố cần thiết để xây dựng tổ chức phần tổ chức theo một vài cá nhân thay ép cá nhân phải phù hợp với tổ chức Xét góc độ phát triển đội ngũ nhân viên kỹ thuật thời kỳ đầu chúng tơi, điều xuất dạng ấn tượng Tuy nhiên, phần tập đồn bị gò theo cá nhân đó, áp lực nặng nề gia tăng quy trình có hạn chế riêng Và tơi nói trên, để tồn phát triển, tổ chức phải thường trực xu hướng vượt lên tính chủ quan cá nhân Nếu đề cập ám đến thứ gọi ý thức hệ sách này, tơi cho cạnh tranh tín điều, phương tiện tiến cách sống Cạnh tranh xuất nhiều dạng: Ví dụ, GM cạnh tranh với doanh nghiệp khác cương vị tổ chức (phi tập trung) hoạt động kinh doanh lâu dài (nâng cấp dòng sản phẩm), hoạt động kinh doanh thường nhật Mặt khác, Henry Ford lại đặt niềm tin vào cấu tổ chức tập quyền kiểu mẫu khơng có thay đổi Cuộc cạnh tranh sách đơi lúc dứt khốt Chúng tiếp tục tiến lên với niềm tin vào thay đổi, điều thể rõ hoạt động hoạch định đầu tư cho tương lai Chúng sản xuất hàng hóa khơng phải cho số khách hàng chọn lọc mà cho thị trường đại chúng dựa mức sống ngày tăng cao người dân Nhận thức mức sống ngày tăng làm nên khác biệt mang tính định đối thủ thuở sơ khai làm nên thị trường đại Lĩnh vực thuộc GM mà tập trung sách khơng phải thứ lúc hữu hình Nó bắt nguồn từ ban giám đốc đến phận sản xuất, gồm hành tổng hợp, giám đốc điều hành, ủy ban sách, tổ chức chuyên môn lực mối quan hệ phận sản xuất; nói cách khác, lĩnh vực mà phận bổ sung cho tổ chức tổ chức hỗ trợ phận Vì phận sản xuất mà tổng hòa phận làm nên General Motors – chủ đề sách Cuốn sách chia thành hai phần Phần I câu chuyện liên tục, thống với nội dung liên quan đến q trình phát triển GM, đề cập đến nguồn gốc phát triển quan điểm quản lý tập đồn lĩnh vực tổ chức, tài sản phẩm Phần II vào thông tin chi tiết chuyên biệt kỹ thuật, phân phối, hoạt động nước ngoài, chiến tranh sản phẩm quốc phòng, bồi thường khuyến khích nhiều khía cạnh khác chi nhánh tập đoàn Tuy nhiên, không cố gắng liệt kê thông tin Việc cố gắng kể lại chi tiết câu chuyện GM với trình hình thành phát triển nửa kỷ điều không tưởng Tôi chọn lọc – hầu hết tác giả làm – dựa phần lớn kinh nghiệm thân đồng để đưa phán đoán hợp lý Cuốn sách đời nhằm phân tích hoạt động kinh doanh dựa quan điểm logic, kết hợp ý tưởng với lịch sử Cấu trúc sách này, cụ thể thứ tự chương phần I, kết cân nhắc tính logic quản lý liên đới với kiện ngành cơng nghiệp tơ Đương nhiên, có cách tiếp cận tiềm khác, tâm lý, xã hội, chủ quan, v.v… lựa chọn cách tiếp cận logic giúp diễn giải lượng lớn tài liệu phức tạp không gian hạn chế Nó giúp thực hóa việc đưa quan điểm rõ ràng hoạt động kinh doanh cương vị doanh nghiệp Cách tiếp cận phù hợp mục tiêu GM, khía cạnh chiến lược kinh doanh tập đồn nỗ lực ln khách quan suốt q trình theo đuổi mục tiêu kinh doanh Vậy nên, tơi tập trung vào đạt khứ, nhiều sách bản, lâu dài lần đưa Tuy nhiên, nhận suốt năm tháng thăng trầm tập đoàn, đội ngũ cán công nhân viên nỗ lực việc định hình làm sách ban đầu Hơn nữa, sách đưa để đáp ứng với điều kiện tình hình Như tơi nói, thay đổi đồng nghĩa với thách thức khả xử lý thách thức dấu hiệu cho thấy hoạt động quản lý hiệu Những thay đổi khó khăn sản phẩm, nhu cầu áp lực từ bên phải đáp ứng mau lẹ để trì tăng trưởng thịnh vượng GM Thực tế, ban quản lý GM đáp ứng bao quát gần toàn vấn đề nảy sinh vốn làm đau đầu hệ nhà quản lý tập đoàn Phần I Chương CƠ HỘI LỚN – I! Hai kiện diễn vào năm 1908 ảnh hưởng lớn đến phát triển ngành công nghiệp ô tô: William C Durant, làm việc văn phòng Buick Motor Company, thành lập General Motor Company – tiền thân General Motors Corporation – Henry Ford công bố đời Model T Mỗi kiện không đại diện cho công ty tơ Chúng đại diện cho quan điểm triết lý khác Lịch sử nằm việc biến triết lý thành vị trí tiên phong ngành cơng nghiệp tơ bước chuyển Trước tiên cơng ty Ngài Ford, kéo dài suốt 19 năm – thời gian tồn phát triển Model T – tạo nên tên tuổi thương hiệu ông Cơng trình tiên phong Durant chưa cơng chúng cơng nhận đáng Triết lý ông mẻ kỷ nguyên Model T sau người khác (gồm tơi), thay thân ơng, nhận Khơng Durant Ford hiểu rõ hội mà ngành công nghiệp ô tô thời kỳ đầu mang tới Ngành cơng nghiệp tơ lúc biết đến rộng rãi, đặc biệt giới ngân hàng, mơn thể thao; khơng dành cho thị trường đại chúng, có cấu tạo khác biệt thời đó, đường đa phần khơng phẳng Thế vào năm 1908, ngành công nghiệp sản xuất 65.000 “cỗ máy” Mỹ, Durant nhìn trước năm hàng triệu ô tô đến – ông gọi người đưa ý tưởng đột phá – Ford tìm cơng cụ Model T giúp biến ý tưởng thành thực Ngành công nghiệp tạo nửa triệu ô tô Mỹ vào năm 1914 Năm 1916, riêng Ford sản xuất nửa triệu ô tô mang thương hiệu Model T thời kỳ cao điểm vào đầu năm 1920, công ty tung thị trường triệu vòng năm Sự sụt giảm lượng ô tô chất lượng cao năm sau đó, sau làm tròn bổn phận mang tính lịch sử, thực tế mấu chốt câu chuyện Cả Durant Ford có tầm nhìn, lòng can đảm, liều lĩnh, sức tưởng tượng óc phán đốn khác người Cả hai đặt cược thứ vào tương lai ngành công nghiệp ô tô vào thời điểm lượng xe sản xuất năm lượng xe sản xuất ngày Cả hai tạo dòng sản phẩm bền đẹp với tên đồng hóa thành ngơn ngữ người Mỹ Cả hai tạo thể chế trường tồn Họ hệ mà tơi gọi kiểu nhà công nghiệp cá nhân; hay họ tiêm nhiễm nhân cách, óc thiên tài, nhân tố mang tính chủ quan vào hoạt động họ mà khơng có kỷ luật quản lý phương pháp hay nguyên tắc khách quan Tuy nhiên, phương pháp tổ chức họ lại nằm hai thái cực đối diện nhau, Ford nhà tập quyền cực đoan Durant lại nhà phi tập trung thái cực lại Và họ thể khác biệt dòng sản phẩm cách tiếp cận thị trường Sản xuất ô tô theo dây chuyền lắp ráp, mức lương tối thiểu cao ô tô giá thành thấp Ford mang tính đột phá mang đến nhiều đóng góp lớn văn hóa cơng nghiệp Quan điểm ông tơ có tính hữu dụng cao với mức giá thấp trước thị trường, đặc biệt thị trường nông nghiệp, thời điểm cần đến Thế cảm nhận Durant đa dạng dòng sản phẩm tơ, mơ hồ vào thời điểm đó, lại gần với xu hướng ngành đà phát triển vài năm sau Ngày nay, nhà sản xuất ô tô lớn Mỹ sản xuất nhiều loại ô tô khác Durant thiên tài sở hữu yếu điểm chết người – ơng nhà khởi tạo nhà quản lý – ông có phần tư kỷ tỏa sáng hoạt động sáng tạo trước tắt, ban đầu lĩnh vực vận tải sau ngành công nghiệp ô tô Việc ông khai sinh GM khơng thể tự điều hành lâu dài, phát triển hay trì vị thống lĩnh có cá nhân ơng bi kịch lịch sử ngành cơng nghiệp Mỹ Có thể nhiều người khơng biết giai đoạn chuyển giao kỷ, Durant – người hai bàn tay trắng – nhà sản xuất xe tải xe vận chuyển hàng đầu Mỹ; ông bước chân vào tái tổ chức Buick Motor Company thất bại năm 1904 trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Mỹ vào năm 1908 Ông làm 8487 Buick vào năm 1908, so với 6181 Ford 2380 Cadillac sản xuất năm Durant hợp tác với GM vào ngày 16 tháng năm 1908 Cùng với đó, ơng mang Buick vào ngày tháng năm 1908; Olds vào ngày 12 tháng 11 năm sau vào năm 1909 Oakland Martin con, giữ chức vụ chủ tịch Fed từ năm 1951 đến năm 1970 IOU nothing Continental dollar: loại tiền giấy số thuộc địa Mỹ phát hành sau Chiến tranh Cách mạng năm 1775 (*) μg: microgram = phần triệu gram (**) mg: miligram = phần ngàn gram (*) Hạ khô thảo: loại thân thảo, sống nhiều năm, cao 20 - 40 cm, tới 70 cm, thân vng màu tím (*)Đào nhân loại nhỏ, cao - mét, thân nhẵn, thường có chất nhầy (*) Câu đằng: loại dây leo, thường mọc nơi mát Lá mọc (*) Thanh bì: vỏ quýt xanh (*) Diêm phu tử: Việt Nam gọi muối, chu môi, dã sơn, sơn bút (*) Bệnh scorbut: bệnh thiếu sinh tố C, gây chế (*) Đỗ trọng: Loài song tử diệp, vỏ có tơ, dùng làm thuốc (*) Ngũ bội tử: túi (*) Một dạng sưng mủ ruột phổi Dưa Hami: gọi Dưa vàng Hami (tên tiếng Anh: Hami melon hay Chinese Hami melon), có tên dưa tuyết (snow melon), có nguồn gốc từ Tân Cương, Trung Quốc (*) Trĩ mũi: chung bệnh viêm mũi hay thối mũi (**) Bạch biến bệnh sắc tố da, lơng, tóc (*) Lát sơn trà sơn trà (*) Hoa tuyền phúc, tên khoa học Inula Japonica Thunb, thuộc họ hoa cúc, phận dùng làm thuốc hoa khô (*)Ban xuất huyết: thương tổn da niêm mạc hồng cầu ngồi mao mạch niêm mạc (**)GOT, GPT: GOT, GPT enzym thúc đẩy tạo thành axit amin gan nhiều quan khác thể, bị phân hủy nhanh sau ược tạo thành, máu người khỏe mạnh, có lượng định GOT, GPT bị đào thải Nhưng quan nội tạng bị thương tổn, có lượng lớn tế bào bị phân hủy, enzym bị thải ngoài, lượng GOT, GPT máu tăng cao Những bệnh phát sinh số GOT máu tăng cao: viêm gan, xơ gan, ung thư gan, nhồi máu tim, chứng teo cơ, viêm cơ, tán huyết Những bệnh phát sinh số GPT máu tăng cao: viêm gan, gan nhiễm mỡ… Tam cao: chứng bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao, cholesterol cao Theo thuyết vụ nổ tạo vũ trụ (N.D) Management Information Systems: Các hệ thống quản trị thông tin đưa vào máy vi tính (N.D) inch = 2,54cm Tên hãng cung cấp thực phẩm ăn nhanh (fast food) Ở lười biếng, muốn có ngay, khơng cần cơng sức hay suy nghĩ (N.D) EBI: Học viện Kinh doanh Trí tuệ (Enlightened Business Institute) (N.D) Đây nói đến trở ngại cho tâm linh chấp trước, phân biệt có - khơng, thường - đoạn… (nhị biên), ngã - pháp, lý - sự, phiền não - giải thoát… (nhị chướng) (N.D) Hay tam khổ: khổ từbên trong, khổ từbên ngồi, khở thiên nhiên (N.D) Diễn viên điện ảnh Mỹ, thường đóng vai người hùng miền Viễn Tây, thành thạo với dây thòng lọng (N.D.) Ngài Huyền Trang dịch Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh - “Năng đoạn” nghĩa “có thể chặt” “Chedika” nghĩa cắt, chặt, đập vỡ Tác giả dịch The Diamond Cutter nghĩa người hay dụng cụ dùng để chặt kim cương (N.D) Nguyên tác Anh ngữ “the Conqueror”, “người Chinh phục”, chuyển dịch thành “Thế tôn” cho quen thuộc với Phật tử Việt Nam (N.D) Ngày 2/2 Ở Hoa Kỳ, Canada, có truyền thuyết cho ngày có sóc đất (groundhog, woochuck, marmot hay ground squyrrel) từ hang chui Nếu khơng nhìn thấy bóng (trời âm u), tức mùa đơng hết Nếu ngược lại, trời nắng, lại chui vào hang để ngủ, tức mùa đông kéo dài thêm sáu tuần Viết tắt National Aeronautics and Space Administration: Cục Quản trị Hàng không Không gian Quốc gia Hoa Kỳ, thành lập năm 1958 (N.D) 'Boart' hay 'bort' loại kim cương kết tinh bất tồn, khơng có giá trị (N.D) I-dit (Yiddhish): Ngôn ngữ xem tiếng Do Thái quốc tế, dạng tiếng Đức cổ có từ mượn tiếng Hebrew (Do Thái cổ) nhiều ngôn ngữ đại người Do Thái Đông Trung Âu sử dụng (N.D.) Drek tiếng I-dít, nghĩa rác rưởi Nếu bạn quấy rầy doanh nhân Ấn Độ bạn thay từ từ karab Nếu ông ta người Nga bạn bảo musor Thế bạn làm chủ vấn đề Khi bạn mua đá quý từ người khác chúng ln ln “rác rưởi” Khi bạn bán đá quý cho người khác - viên đá “rác rưởi” mà sáng người khác chào bán cho bạn - chúng ln mitzia hay “món hời tin được” Điều đắt tiền đáng thực mà chúng tơi gọi hàng “có chứng chỉ” hay hàng cao cấp Video Cassette Recorder: Máy ghi hình ảnh âm Health Maintenance Organization: Tổ chức Bảo trì sức khoẻ - dạng bảo hhiểm sức khoẻ trả tiền trước bao gồm quyền lợi chăm sóc sức khoẻ tồn diện tập trung vào giữ gìn sức khoẻ phòng ngừa bệnh tật Cartel: Liên hiệp, hiệp hội công ty IPO (viết tắt cụm từ tiếng Anh Initial Public Offering) nghĩa phát hành cổ phiếu công chúng lần đầu Đây thử thách quan trọng doanh nghiệp Plastics: (nghĩa đen) dẻo; (nghĩa bóng) mềm dẻo, mềm mỏng Ý nói “hãy xi theo thời thế.” Chứng A số khoá học sinh Anh học sinh quốc tế lựa chọn Học sinh chọn từ đến môn học khác nhau, môn chia thành phần riêng biệt AS A2 NBA tên viết tắt National Basketball Association, giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam Bắc Mỹ Cuốn sách Thái Hà Books mua quyền xuất năm 2008 Cuốn sách Alpha Books mua quyền xuất năm 2012 Dao xếp Thụy Sỹ loại dao đa có từ thời La Mã cổ đại Cái tên Swiss Army Knife dùng để gọi cho thứ có tính đa năng-đa dụng độ bền tính đa dụng trở thành “huyền thoại” loại dao Tác giả sử dụng cụm từ với ẩn ý lời khuyên sắc bén, có giá trị, tiện dụng phù hợp Cuốn sách Alpha Books mua quyền xuất năm 2008 Acro Yoga kết hợp linh hoạt môn yoga, nhào lộn massage kiểu Thái Tequila loại rượu mạnh cất từ nhiệt đới, chủ yếu Mexico Cả hai sách Nhà xuất Trẻ mua quyền xuất Việt Nam Cuốn sách Alpha Books mua quyền xuất năm 2008 Cuốn sách Thái Hà Books mua quyền xuất năm 2011 Cuốn sách First News mua quyền xuất năm 2012 Cuốn sách Alpha Books mua quyền xuất năm 2011 Cuốn sách Alpha Books mua quyền xuất năm 2007 Ý người bị rơi vào hoàn cảnh chán nản lặp lặp lại Anita Martel cộng Perry-Martel International nhà quản lý đạt Chứng kiểm tra BarOn EQ-I Bà dành đời cho việc hỗ trợ nhà lãnh đạo, cá nhân nhóm làm việc việc tăng cường tính hiệu phát huy tối đa tiềm họ Muốn biết thêm thông tin chi tiết tham gia kiểm tra, bạn gửi e-mail đến anitam@perrymartel com Địa trang web Dennis Smith: www.WirelessJobs.com – địa e-mail: dennis@ wirelessjobs.com Dave Howlett người sáng lập kiêm giám đốc điều hành trang www.realhumanbeing.org RHB đăng cai tổ chức buổi thuyết trình văn hóa cơng ty, bán hàng kết nối mạng Bạn liên lạc với Howlett theo địa e-mail:dhowlett@realhumanbeing.org Simon Stapleton - giám đốc kiêm nhà đổi ngành công nghệ thông tin - thực sứ mệnh giúp đỡ nhà lãnh đạo lĩnh vực phát triển nghiệp, người họ Blog ông www.simonstapleton.com Bạn liên hệ với ơng qua địa e-mail: simon@simonstapleton.com Steven Rothberg chủ tịch kiêm người sáng lập CollegeRecruiter.com, có trang web www.CollegeRecruiter.com – trang tin tuyển dụng hàng đầu dành cho sinh viên đại học Dave Mendoza diễn giả nhà tư vấn nguồn nhân lực Là đối tác RecruitingBlogs.com, Dave Mendoza 20 người kết nối mạng tồn cầu LinkedIn Bạn biết thêm thông tin chi tiết Dave Mendoza www.linkedin.com/in/davemendoza/ www.sixdegreesfromdave.com Để xem lời nhận xét Steve Duncan, vào www.linkedin.com/in/steveduncan/ Jason Alba giám đốc điều hành JibberJobber.com Bạn tìm thấy thơng tin Jason địa www.linkedin.com/in/jasonalba/ Matt Massey Chủ tịch drive2 Inc., công ty lực lãnh đạo Bạn tìm thấy thơng tin ông www.linkedin.com/in/drive2/ Joseph Nour Giám đốc điều hành hãng Protus IT Solutions, chủ sở hữu trang web www.campaigner.com, dịch vụ tiếp thị qua e-mail dành cho doanh nghiệp quy mô nhỏ vừa Jill Tanenbaum chủ tịch công ty Jill Tanenbaum Graphic Design & Advertising Bạn xem thêm thơng tin Jill trang www.jtdesign.com Để xem lời khen ngợi Ross Macpherson, chủ tịch Career Quest, vào trang www.yourcareerquest.com Steve Panyko chuyên viên cấp cao AT&T Bell Laboratories, Motorola, Harris Corporation, ITT Ông giám đốc điều hành bốn công ty cổ phần tư nhân mà ơng giúp thành lập, huy động vốn dẫn dắt tới thành cơng Giờ đây, Steve làm việc cho văn phòng Colorado Springs Perry-Martel International Để liên hệ với Steve bạn vào địa www.linkedin.com/in/sfpanyko/ (*) Đơ-la tính tỷ ROI: Return on investment - Lợi tức đầu tư Chief executive officer Virginia Woolf (1882 - 1941) tiểu thuyết gia nhà văn tiểu luận người Anh coi nhân vật văn học đại lừng danh kỉ XX Tên gọi tắt Coca - cola PAR: Problem Action - Result Flat organization Fedex: Tập đoàn chuyển phát nhanh hàng đầu giới Return on investment Các phát viên tiếng Mỹ Các phát viên tiếng Mỹ Các phát viên tiếng Mỹ Các phát viên tiếng Mỹ Một thương nhân người Texas, chạy đua vào Nhà Trắng năm 1992 1996 John River: Danh hài tiếng người Mỹ Elizabeth Dole: Nhà trị người Mỹ, phục vụ cho quyền tổng thống Ronald Reagan Geogre Bush Ca sĩ nhạc dance tiếng người Australia Palm Springs: Một thành phố tên sa mạc thuộc hạt Riverside, bang California Eleanor Roosevelt: Đệ phu nhân Tổng thống Franklin D.Roosevelt Rehabilitation Act (1) Cuốn sách Thái Hà Books xuất (1) Monopoly gọi Cờ Tỷ Phú, loại trò chơi Parker Bros - nhãn hiệu công ty đồ chơi Hasbro sản xuất Người chơi đấu với để giành tài sản thông qua hoạt động kinh tế cách điệu có mua bán, cho thuê trao đổi tài sản cách sử dụng tiền, người chơi di chuyển xung quanh bàn cờ theo lần gieo xúc xắc (2) IRAs: Tài khoản tiết kiệm cá nhân dùng cho hưu trí, phù hợp với thuế thu nhập cá nhân Keogh: Tài khoản hưu trí cho chủ doanh nghiệp tự làm chủ, cho cổ đông nhân viên công ty (3) Employee savings plan: Một tài khoản đầu tư chung cung cấp người sử dụng lao động cho phép nhân viên dành phần lương trước thuế họ để tiết kiệm hưu trí (4) Là hội chơi lại cú đánh không bị phạt Thường thường tính cú phát bóng bệ phát hay 10 Hình thức đánh mulligan nằm ngồi luật gơn xảy chơi khơng thức (1) RBC (The Royal Bank of Canada - Ngân hàng quốc gia Canada) Dain Rauscher không cung cấp khoản thuế tư vấn pháp luật Mọi định liên quan đến vấn đề thuế hay pháp luật khoản đầu tư bạn nên thảo luận với nhà tư vấn thuế pháp luật riêng (*) Chú ý: Số phần trăm cột khơng 100% Vì nguồn tài người khác nên bạn thêm vào bớt khoản chi tiêu Tuy nhiên, ngân quỹ bạn phải tổng 100% thu nhập (1) Ted Turner tên đầy đủ Robert Edward Turner III, sinh ngày 19/11/1938 Cincinnati, Ohio, Mỹ Ông người sáng lập kênh truyền hình CNN (Cable News Network) mạng truyền hình cáp Mỹ thực phát sóng 24 suốt ngày tuần (1) Lassi: Loại đồ uống chế biến từ sữa chua sữa (1) Martin Luther King Jr (15/1/1929 – 4/4/1968) nhà hoạt động dân quyền Mỹ gốc Phi người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964 Ông nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn lịch sử Hoa Kỳ lịch sử đương đại phong trào bất bạo động (2) Henry Wadsworth Longfellow (1807 – 1882): Là nhà thơ người Mỹ, tác giả nhiều tập thơ tiếng: The Song of Hiawatha (Bài ca Hiawatha), A Psalm of Life (Bản thánh ca đời), Excelsior (3) Theodore Roosevelt (1858 – 1919): Tổng thống thứ 26 Hoa Kỳ (4) Michael Jordan (1963): Là cầu thủ bóng rổ nhà nghề tiếng giới Mỹ giải nghệ Anh coi cầu thủ bóng rổ vĩ đại thời đại, người phổ biến mơn bóng rổ NBA (National Basketball Association - Liên đồn bóng rổ quốc gia Mĩ) toàn giới thập niên 1980, 1990 (5) Mahatma Gandhi (1869 – 1948) anh hùng dân tộc Ấn Độ đạo kháng chiến chống chế độ thực dân Đế quốc Anh giành độc lập cho Ấn Độ với ủng hộ hàng triệu người dân Trong suốt đời, ơng phản đối tất hình thức khủng bố bạo lực thay vào đó, áp dụng tiêu chuẩn đạo đức tối cao (6) Jack Welch cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn General Electric Ơng có cơng lớn việc phát triển GE Tạp chí Fortune tặng cho ơng danh hiệu “CEO tạo giá trị cao giới” .sup sup (7) Edgar Allan Poe (1809 – 1849) nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình, nhà thơ Mỹ Poe ông tổ thể loại truyện trinh thám hình sự, có ảnh hưởng tới Arthur Conan Doyle (tác giả loạt truyện Sherlock Homes) (8) Aristotle (384 – 322 TCN) nhà triết học, nhà giáo dục nhà khoa học Hy Lạp cổ đại (9) Arthashastra tác phẩm quan chức cao cấp nhà hiền triết triều Chandragupta, vương triều Maurya, kỉ TCN, Kautilya, tiếng Việt “Luận bổn phận” (một số tác giả nước dịch “Khoa học trị”) (10) Shakespeare (26/4/1564 – 23/4/1616) nhà thơ nhà soạn kịch người Anh lừng danh giới Ông viết khoảng 38 kịch nhiều loại thơ khác, đặc biệt thơ sonnet (11) Ronald Reagan (1911 – 2004) tổng thống thứ 40 Hoa Kỳ (12) Wal-Mart: “Đế chế” bán lẻ có doanh thu lớn giới, Sam Walton thành lập năm 1962 (13) Costco: Tập đoàn bán lẻ đứng thứ Mỹ Lúc hình thành, Costco cửa hàng nhỏ lẻ Seatt le vào năm 1983, đến có 457 cửa hàng, hầu hết tập trung Mỹ, ngồi có Canada, Anh, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản Costco trở thành đối thủ cạnh tranh đáng lưu ý “đại gia” Walmart (14) Starbucks: Thương hiệu cà phê tiếng toàn giới, có trụ sở Seatt le, Washington, Hoa Kỳ (15) Apple: Tập đồn cơng nghệ máy tính Mỹ có trụ sở đặt Silicon Valley, San Francisco, bang California (16) Amazon.com: Công ty thương mại điện tử đa quốc gia có trụ sở thành phố Seatt le, bang Washington, Hoa Đây nhà bán lẻ trực tuyến lớn Hoa Kỳ (17) Arnold Palmer: Cầu thủ chơi gôn chuyên nghiệp người Mỹ, xem tay gôn vĩ đại lịch sử môn thể thao gôn chuyên nghiệp/nhà nghề (18) Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882): Là nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ, người đầu phong trào tự lực cánh sinh triết lý siêu việt (tiếng Anh transcendentalism) (1) Malcolm Gladwell: Tác giả sách “Những kẻ xuất chúng” (2) Johannes Gutenberg (1390-1468) cơng nhân nhà phát minh người Đức Ơng phát minh phương pháp in dấu vào năm 1450 (3) John Chambers: Giám đốc điều hành Cisco Systems Trên 10 năm gắn bó, Chambers đưa công ty từ cấp hạng trung thành công ty hàng đầu giới Do đó, ơng mệnh danh “Giám đốc điều hành tương lai” (4) John Chambers: Giám đốc điều hành Cisco Systems Trên 10 năm gắn bó, Chambers đưa cơng ty từ cấp hạng trung thành công ty hàng đầu giới Do đó, ơng mệnh danh “Giám đốc điều hành tương lai” (5) Numbers USA: Tổ chức phi lợi nhuận người không phân biệt đảng phái trị, hoạt động nỗ lực để ổn định dân số nước Mỹ (6) Medicare Medica: Chương trình chăm sóc sức khỏe phủ Mỹ tài trợ (7) Nguyên gốc “buy-cott ” Trước đó, tác giả sử dụng từ “boy-cott ” (có nghĩa “tẩy chay”) để thể phản ứng khơng đồng tình khách hàng Khi quan điểm thay đổi, khách hàng “chuộc lỗi” cách quay trở lại sử dụng sản phẩm Whole Foods, tác giả sử dụng lối chơi chữ “buy-cott ”, để chuyển tải lối chơi chữ tác giả, người dịch sử dụng từ “mua chay” (8) Daniel Pink: Học giả người Mỹ, tác giả “Một tư hoàn toàn – Bán cầu não phải thống trị tương lai” .sup (1) Birmingham: Thành phố miền Bắc Alabama thành phố lớn tiểu bang Alabama với số dân 240.000 người Context dependent behavior Driving While Distracted Asperger syndrome Executive skills Neuroscientists Jekyll and Hyde Behaviors Lost and Found White matter Gray matter A quadrillion= 1,000,000,000,000,000 (1015 ) Functional magnetic resonance imaging Amygdala Insula The fight-or-flight response Plasticity of brain Hot and cool cognition Neurotransmitter Limbic systerm Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) Positive psychology Premark Principle Grandma’s Law Một sản phẩm dịch vụ đổi gọi tắt đổi VP: Phó chủ tịch Mgr: Nhà quản lý Proj: Dự án Vấn đề nan giải vấn đề có tính chất khó khăn dai dẳng, khó xử lý kiểm sốt tới mức khơng thể giải 6-Sigma (Six Sigma) hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3,4 lỗi triệu khả gây lỗi cách xác định loại trừ nguồn tạo nên dao động (bất ổn) quy trình kinh doanh Học thuyết Deming: Học thuyết quản lý chất lượng, William Edwards Deming – nhà thống kê tiếng người Mỹ – đưa Deming chủ trương theo dõi chặt chẽ trình sản xuất cơng cụ thống kê Vòng tròn Quản lý chất lượng Deming gồm bốn yếu tố: lập kế hoạch, thực kế hoạch, kiểm tra khắc phục sai lỗi Đây thuật ngữ Richard Buchanan đưa ra, văn hóa thiết kế cũ Cuốn sách WorldChanging: A User’s Guide for the 21st Century (Làm thay đổi giới: Kim nam cho kỷ XXI) bút Mỹ Alex Steffen giới thiệu sản phẩm, xu hướng, cơng trình kiến trúc dịch vụ mang tính sáng tạo, có lợi cho Trái đất Tetra Pak tập đoàn kinh tế chuyên sản xuất bao bì giấy carton tỷ phú Ruben Rausing (Thụy Điển) sáng lập Bao bì Tetra Pak làm giấy carton, tái chế Trường phái Bauhaus nhà thiết kế Walter Gropius khởi xướng năm 1919, bắt nguồn từ thành phố Weimar, miền Đông nước Đức, nhằm tơn vinh tính thực dụng đơn giản Dãy số Fibonacci: Dãy số tiếng nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci (1175-1250) tìm ra, biến hóa vơ tận Ơtơ lai loại hình phương tiện ghép, sử dụng từ hai nguồn nhiên liệu trở lên cho động cơ, thường nhiên liệu xăng nguồn nhiêu liệu thứ hai điện Khóa dính Velcro: Loại khóa quần áo có hai dải, dải nhám, dải trơn, kéo dính chặt lại với FTSE 100: Chỉ số cố phiếu 100 cơng ty có giá trị vốn hóa lớn niêm yết Sàn Giao dịch Chứng khoán London (LSE), ngày 3/1/1984, với điểm sàn 1.000) Lean Sigma: Biện pháp cải tiến hoạt động doanh nghiệp cách loại bỏ lãng phí cách hệ thống dựa vào nỗ lực hợp tác theo nhóm Hệ thống sản xuất tinh gọn (lean): Phương pháp cải tiến có hệ thống, liên tục tập trung vào việc tạo thêm giá trị cho khách hàng lúc với việc loại bỏ lãng phí (wastes) q trình sản xuất/cung cấp dịch vụ Godfather: tác phẩm tiếng nhà văn Ý Mario Puzo CPA: certified public accountant Lục căn: bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Hiền giả: Chỉ Hiền giả Minh Triết, người thực hành ứng dụng phương pháp Thiền Minh Triết ( Phát triển Lực Nhiệm Màu Sự Thông Minh Sâu thẳm bên ) Phật Tâm Danh: Tên dùng để kích hoạt Thơng Minh Sâu Thẳm mà tác giả ấn chứng cho người học thực hành Phương pháp Duy Tuệ Garrison Keillor (7/8/1942): nhà văn châm biếm, nhà thơ trào phúng, nhà soạn kịch người Mỹ S&P 500: Cổ phiếu trung bình 500 cơng ty thuộc Standard & Poor Chỉ số Dow Jones: Chỉ số trung bình cơng nghiệp Dow Jones, vài số thị trường chứng khốn, Charles Dow tạo Ơng chủ báo The Wall Street Journal đồng sáng lập viên công ty Dow Jones & Company vào kỷ XIX Chuỗi cửa hàng quần áo dành cho phụ nữ Là kịch mang tên Waiting for Godot nhà văn giải Nobel Văn học Samuel Beckett Đây tác phẩm nói hai người đàn ơng đời biết chờ đợi nhân vật không quen biết tên “Godot” Bono: Nghệ danh học sĩ, ca sĩ, doanh nhân nhà hoạt động xã hội người Ireland, Paul David Hewson WWF (World Wildlife Fund): Quỹ bảo vệ đời sống thiên nhiên giới The Body Shop: Nhà sản xuất bán lẻ tồn cầu sản phẩm mĩ phẩm có nguồn gốc cảm hứng từ thiên nhiên Joe Boxen: Hãng đồ lót Mĩ Là chất dẫn truyền thần kinh, có tác dụng giảm đau Là khoa học ứng dụng liên quan tới việc tổ chức xếp thứ cho người sử dụng chúng dễ dàng an toàn Chuyên gia marketing thương hiệu Rainmaker (Người tạo mưa): ngày khái niệm sử dụng để người bán hàng xuất sắc ‒ người mang thu nhập cho tổ chức, dù tổ chức lợi nhuận hay phi lợi nhuận Chamanisme: loại hình tơn giáo cho người đó, bẩm sinh hay sau thay đổi thể tâm lý, tinh thần, có khả giao tiếp với siêu linh, vong hồn cách hồn thoát khỏi xác, thần thánh, ma quỷ nhập vào mình, để cầu xin với siêu linh điều Chữ đầu từ Meaning – ý nghĩa; Moat – hào; Management – quản lý; Margin of safety – biên an toàn Sticker price: giá bán lẻ sản phẩm mà nhà sản xuất đề nghị, thơng thường giá thương lượng Viết tắt từ tiếng Anh: Energy: lượng, Energize: kích thích, Edge: sắc sảo, Execute: thực hiện, Passion: đam mê Đạo luật Sarbanes-Oxley, biết với tên Đạo luật Sarbox luật nghề kế toán, kiểm toán, ban hành Hoa Kỳ năm 2002 Mục tiêu Đạo luật bảo vệ lợi ích nhà đầu tư vào công ty đại chúng cách buộc công ty phải cải thiện đảm bảo độ xác báo cáo, thơng tin tài cơng khai 1.Mã Hữu Hữu: nghệ sỹ cello, nhạc sỹ tiếng người Pháp gốc Hoa (2) Áp lực đồng cấp: Khái niệm mô tả thay đổi cá nhân hay bị thúc thay đổi thái độ, hành vi đạo đức chịu sức ép trực tiếp người nhóm (6) Gung Ho: Bắt nguồn từ tiếng Trung, Gung tức Cơng - làm việc, Ho tức Hợp hòa hợp, hợp tác; Gung Ho nghĩa hợp tác để làm việc chung với Ngày nay, có nghĩa thái độ hăng say, tận tâm tận lực vấn đề (1) SAT: Kỳ thi kiểm tra lực ứng viên xin học đại học SAT 1.000 điểm đủ điều kiện học Mỹ (5) The Dogs of the Dow: chiến lược khuyên nhà đầu tư hàng năm mua 10 loại cổ phiếu số 30 Cổ phiếu Cơng nghiệp Bình quân Dow Jones có số chia lợi tức cao Kaizen: ghép từ hai từ tiếng Nhật: Kai – “Thay đổi” Zen – “Tốt hơn”, nghĩa “Thay đổi để tốt hơn” “Cải tiến liên tục” Để tìm hiểu thêm phương pháp này, mời đọc Kaizen − Thiết lập Hệ thống Cải tiến Liên tục thông qua Thực Đề xuất Người lao động Alpha Books xuất (4) Jan Carlzon, thành viên ban điều hành Hãng hàng không Scandinavian, viết sách Moment of Truth (Khoảnh khắc thật), cụm từ trở nên phổ biến dịch vụ khách hàng ‒ phương tiện để định nghĩa khoảnh khắc mà khách hàng đánh giá sản phẩm hay dịch vụ tuyên bố kết luận “cái tốt” “tơi khơng thích này” Hiệu ứng Pygmalion hay gọi Self-fulfilling prophecy (lời tiên đoán tự trở thành thực) xem bí quan trọng quản lý nhân Nếu người (hoặc ta) nghĩ ta thơng minh hay ngu dốt hay đó, họ đối xử với ta theo cách mà họ nghĩ Nếu ta đối xử thể ta thông minh hay ngu dốt hay đó, ta hành xử chí trở thành Do vậy, “tiên cảm” ban đầu người ta trở thành thực! Tóm lại, ý niệm hình thành, chí khơng với thực tế, có khuynh hướng hành xử theo Và kỳ diệu thay, kết xảy theo kỳ vọng đó, thể có phép lạ! Ngụ ý đến tiểu thuyết Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Robert Louis Stevenson, kể người đa nhân cách, thể hai tính cách hồn toàn đối nghịch - thiện ác người JIT (Just-in-time): hệ thống hoạt động đảm bảo dòng sản phẩm đặn qua hệ thống với lượng tồn kho nhỏ – nhận đơn đặt hàng đảm bảo giao hàng thời gian cam kết thay sản xuất hàng loạt chờ đợi đơn đặt hàng Số tiền mà người bảo hiểm sẵn sàng trả cho chi phí thuốc thang thời gian thăm quan nước Stretch Goals: thuật ngữ Jack Welch GE đặt ra, mục tiêu dường đạt với nguồn lực Bằng cách chĩ rõ “điều đạt được”, người buộc phải suy nghĩ sáng tạo, cố gắng vượt mức thông thường họ Phản hồi 360 độ (360 Degree Feedback) phương pháp đánh giá nhân viên (thường cấp quản lý lãnh đạo) cách thu thập liệu họ tình làm việc thực tế phẩm chất hoạt động mà họ thể thơng qua q trình tổng hợp thơng tin từ người tiếp xúc với cá nhân đánh giá (giám đốc điều hành, quản lý, người đồng cấp, khách hàng hay đối tác…), nói chung đáng tin cậy biết rõ công việc cá nhân tham gia vào trình đánh giá Time to market: Khoảng thời gian từ lúc sản phẩm thai nghén đến lúc tung thị trường TTM đặc biệt quan trọng ngành có sản phẩm lỗi mốt nhanh chóng Niccolò di Bernardo dei Machiavelli nhà triết học trị, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà soạn kịch Ông xem nhà sáng lập khoa học trị đại Sống thời Phục Hưng Italia, ông nhân vật trung tâm máy trị thời Niccolò Machiavelli biểu tượng nhà khách đầy mưu mơ, thủ đoạn, đạo đức giả, vơ ln lí, tráo trở bất nhân mà triết lí cứu cánh biện minh cho phương tiện Sáu Sigma (Six Sigma) hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay đến mức 3,4 lỗi triệu khả gây lỗi cách xác định loại trừ nguồn tạo nên dao động (bất ổn) quy trình kinh doanh Trong việc định nghĩa khuyết tật, Sáu Sigma tập trung vào việc thiết lập thông hiểu tường tận yêu cầu khách hàng có tính định hướng khách hàng cao Hiệu ứng Pygmalion hay gọi Self-fulfilling prophecy (lời tiên đoán tự trở thành thực) xem bí quan trọng quản lý nhân Nếu người (hoặc ta) nghĩ ta thơng minh hay ngu dốt hay đó, họ đối xử với ta theo cách mà họ nghĩ Nếu ta đối xử thể ta thông minh hay ngu dốt hay đó, ta hành xử chí trở thành Do vậy, “tiên cảm” ban đầu người ta trở thành thực! Tóm lại, ý niệm hình thành, chí khơng với thực tế, có khuynh hướng hành xử theo Và kỳ diệu thay, kết xảy theo kỳ vọng đó, thể có phép lạ! Ngụ ý đến tiểu thuyết Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Robert Louis Stevenson, kể người đa nhân cách, thể hai tính cách hoàn toàn đối nghịch - thiện ác người JIT (Just-in-time): hệ thống hoạt động đảm bảo dòng sản phẩm đặn qua hệ thống với lượng tồn kho nhỏ – nhận đơn đặt hàng đảm bảo giao hàng thời gian cam kết thay sản xuất hàng loạt chờ đợi đơn đặt hàng Số tiền mà người bảo hiểm sẵn sàng trả cho chi phí thuốc thang thời gian thăm quan nước Stretch Goals: thuật ngữ Jack Welch GE đặt ra, mục tiêu dường đạt với nguồn lực Bằng cách chĩ rõ “điều đạt được”, người buộc phải suy nghĩ sáng tạo, cố gắng vượt mức thông thường họ Phản hồi 360 độ (360 Degree Feedback) phương pháp đánh giá nhân viên (thường cấp quản lý lãnh đạo) cách thu thập liệu họ tình làm việc thực tế phẩm chất hoạt động mà họ thể thơng qua q trình tổng hợp thông tin từ người tiếp xúc với cá nhân đánh giá (giám đốc điều hành, quản lý, người đồng cấp, khách hàng hay đối tác…), nói chung đáng tin cậy biết rõ cơng việc cá nhân tham gia vào trình đánh giá Time to market: Khoảng thời gian từ lúc sản phẩm thai nghén đến lúc tung thị trường TTM đặc biệt quan trọng ngành có sản phẩm lỗi mốt nhanh chóng Niccolò di Bernardo dei Machiavelli nhà triết học trị, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà soạn kịch Ông xem nhà sáng lập khoa học trị đại Sống thời Phục Hưng Italia, ông nhân vật trung tâm máy trị thời Niccolò Machiavelli biểu tượng nhà khách đầy mưu mô, thủ đoạn, đạo đức giả, vô luân lí, tráo trở bất nhân mà triết lí cứu cánh biện minh cho phương tiện Sáu Sigma (Six Sigma) hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay đến mức 3,4 lỗi triệu khả gây lỗi cách xác định loại trừ nguồn tạo nên dao động (bất ổn) quy trình kinh doanh Trong việc định nghĩa khuyết tật, Sáu Sigma tập trung vào việc thiết lập thông hiểu tường tận yêu cầu khách hàng có tính định hướng khách hàng cao Plugin (plug-in): phần mềm hỗ trợ thêm tính cụ thể cho phần mềm ứng dụng lớn Nếu hỗ trợ, plug-in cho phép tùy biến chức ứng dụng Ví dụ, plug-in thường sử dụng trình duyệt web để chơi video, quét virus, hiển thị loại tập tin Ví dụ hai plug-in biết đến rộng rãi bao gồm Adobe Flash Player QuickTime Add-on thường coi thuật ngữ chung dùng cho snap-in, plug-in, phần mở rộng chủ đề News Feed định dạng liệu sử dụng để cung cấp cho người sử dụng Facebook với nội dung cập nhật thường xuyên Nội dung cung cấp thông tin phân phối nguồn cấp liệu web, qua cho phép người dùng đăng ký vào Trending: thuật ngữ dùng Twitter, việc lan truyền điều việc có gắn hashtag (ND) Hashtag: thuật ngữ dùng Twitter, từ nhiều người sử dụng nhắc đến, thường đặt sau dấu “ (ND)" id="” Retweet: đăng lại ngun văn dòng tweet tài khoản Twitter (ND) Tweet: dòng cập nhật trạng thái Twitter.com, giới hạn độ dài 140 ký tự Món đồ chơi trơng giống ống lò xo có hai đầu, nhờ nguyên lý vật lý tự động thực bước nhảy liên tiếp qua bậc thang: giữ đầu đặt đầu lại xuống bậc thang thấp hơn, đầu tự động “nhảy” xuống thu lại thành hình khối lò xo ban đầu, trước “nhảy” xuống bậc thang (chú thích người dịch) Từ “Nguyệt” “Nhạc” tiếng Trung phát âm giống Cách gọi khác ni cô Tảng đá Theo quản lý hành thời phong kiến, mười hộ gọi giáp, giáp chọn người đứng đầu quản việc gọi “giáp trưởng” Cách hành văn thời xưa Chỉ kẻ “yêu râu xanh”, chuyên hãm hiếp hại phụ nữ Vật dụng dùng để chải người xưa, có cán gỗ, phần đầu có gắn sợi lông mềm Trong tiếng Trung, ba từ 揩齿 kai chi: Chải răng, 开始 kai shi: Bắt đầu 开齿 kai chi: Mở răng, đọc gần giống Trong tiếng Trung, từ “Cố lên” dịch theo nghĩa đen “thêm dầu” Còn có tên gọi khác kinh thụ bì, kim tiền tùng, có cơng hiệu diệt trùng, trị ngứa Một tượng trí nhớ bất thường mang tính lựa chọn, gọi tắt chứng lãng quên tâm lý, người bệnh chịu chấn động lớn kiện mà tạm thời khơng dám nhớ lại phần toàn việc xảy Thuật ngữ mô tả trạng thái tâm lý người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi căm ghét sang thông cảm q mến kẻ bắt cóc Nguồn gốc thuật ngữ từ vụ án xảy năm 1973 Stockholm, Thụy Điển Tiếng Anh nghĩa là: Trường hợp Tổ chức tín dụng thời xa xưa, bắt đầu xuất vào thời nhà Minh, có chức giống ngân hàng ngày Người phụ nữ trung niên làm công việc nặng nhọc, trường hợp người kiểm tra trinh tiết cô nương, nhằm phục vụ việc phá án Trong tiếng Trung, chữ “Võ” chữ “Vô” đọc gần giống Đạo bào: Áo khốc dài chấm gót mà đạo sĩ thường mặc Tiếng Anh có nghĩa trường hợp, vụ việc Họ Trần tiếng Trung phiên âm Chén, họ Trình phiên âm Chéng Tiếng Anh nghĩa là: Sáng tạo Thần trộm Tiếng Anh nghĩa lỗi Tiếng Anh nghĩa là: Lãnh đạm, lạnh lùng, điềm tĩnh 嗨(Hâi): Hey 害(Hài) Hại: Hai từ phát âm gần giống Chỉ lí lẽ đắn xưa nay, khơng có để bàn cãi, nghi ngờ Hiện tượng hồi quang phản chiếu hay gọi tượng bừng tỉnh trước chết Những người bệnh nặng lâu ngày, thể suy yếu tỉnh táo, khỏe mạnh thời gian ngắn, dấu hiệu tượng Ở tác giả muốn chơi chữ, tiếng Trung, khổ đắng từ, phát âm 'Kŭ' Nhân yêu: Tiếng Thái gọi grateai, tiếng Anh gọi shemale, từ đại dùng để người nam giả nữ, nữ giả nam, người giới tính khơng bình thường Chỉ hành động, việc làm người hoàn cảnh bắt buộc, xuất phát từ nguyện vọng thân người Câu xuất phát từ điển cố thời Tấn Trung Tông Trọng thần triều Vương Đôn khởi binh làm loạn, anh họ Vương Đôn Vương Đạo gia tộc bị liên lụy, cung chờ đợi Vương Đạo xin Chu Bá Nhân nói giúp trước mặt Hồng đế, Bá Nhân khơng để ý, dâng sớ xin xá tội cho Vương Đạo Vương Đạo ghi hận lòng Sau Vương Đơn lên nắm quyền, hỏi Vương Đạo có muốn giết Bá Nhân không, Vương Đạo im lặng, Bá Nhân bị giết Sau Vương Đạo tìm thấy tấu chương Bá Nhân, bừng tỉnh hiểu lên: “Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại ta mà chết Trong tăm tối, có hữu tốt này.” Âm Hán Việt “nhân gia” nghĩa “người ta” Tên tiếng Anh loại bệnh Change Blindness Trong y học, bệnh gọi Claustrophobia Về mặt đạo nghĩa không cho phép từ chối Cơng nhân thủ cơng Tiết tháo: chí khí cương trực Trẻ hư Tổng số chữ thảo gốc Chú cẩn cô: Câu thần mà Đường Tăng đọc lên cần khống chế Tôn Ngộ Không Một kiểu chơi chữ, lấy chữ Hán đồng âm phiên âm cho Intel với nghĩa xấu (Ưng vồ mồi) Mục lục GIỚI THIỆU Phần I - Chương CƠ HỘI LỚN – I Chương CƠ HỘI LỚN – II Chương KHÁI NIỆM VỀ TỔ CHỨC Chương CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM VÀ NGUỒN GỐC CỦA NÓ Chương ĐỘNG CƠ LÀM NGUỘI BẰNG ĐỒNG Chương SỰ ỔN ĐỊNH Chương PHỐI HỢP BẰNG ỦY BAN Chương QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN QUYỀN KIỂM SỐT TÀI CHÍNH Chương CHUYỂN DỊCH THỊ TRƯỜNG Ơ TƠ Chương 10 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH Chương 11 TĂNG TRƯỞNG TÀI CHÍNH PHẦN II - Chương 12 SỰ PHÁT TRIỂN TRONG NGÀNH Ô TÔ Chương 13 SỰ THAY ĐỔI MƠ HÌNH THƯỜNG NIÊN Chương 14 CÁC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Chương 15 PHONG CÁCH Chương 16 PHÂN PHỐI VÀ CÁC ĐẠI LÝ Chương 17 GMAC Chương 18 TỔNG CƠNG TY Ở NƯỚC NGỒI Chương 19 CÁC DỊNG KHÔNG PHẢI Ô TÔ: ĐẦU MÁY DIESEL ĐIỆN, THIẾT BỊ GIA DỤNG VÀ HÀNG KHƠNG Chương 20 ĐĨNG GĨP CHO QUỐC PHÒNG Chương 21 NHÂN LỰC VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Chương 22 BỒI THƯỜNG KHUYẾN KHÍCH Chương 23 QUẢN LÝ: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG Chương 24 THAY ĐỔI VÀ TIẾN BỘ
- Xem thêm -

Xem thêm: nhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jr, nhung-nam-thang-cua-toi-o-general-motors-alfred-p-sloan-jr