Bài thuyết trình:Động cơ không đồng bộ ba pha

29 580 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 19:25

Bài thuyết trình: Động khơng đồng ba pha GVHD: Đỗ Đức Trí Nhóm 19: Hồ Minh Quang Trần Tiến Hồng Lê Văn Tú Định nghĩa: Động khơng đồng ba pha máy điện xoay chiều, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, tốc độ rotor khác với tốc độ từ trường quay máy Động không đồng ba pha 1.Cấu tạo ∗ ∗ - Gồm phận stato rơto; - Ngồi vỏ máy, nắp máy STATOR(phần tĩnh): phần đứng yên động cơ, tạo thành từ nhiều thép kỹ thuật điện ghép lại thành hình trụ vành khăn -Lõi thép stato: ghép thép kỹ thuật điện hình vành khăn, xẻ rãnh bên -Dây quấn stato: dây điện từ, dây đồng nhôm,được quấn thành bối dây,tổ bối dây Dây stator quấn ROTO: phần quay động Với động cảm ứng roto thường chế tạo theo dạng: ∗ Roto lồng sóc ∗ Roto dây quấn Roto lồng sóc: phần động cuống dây roto nối ngắn mạch Roto lồng sóc Roto dây quấn: dây quấn roto đấu thành hình Y, tồn đầu dây dây quấn roto nối đến vành trượt bố trí trục roto Roto dây quấn 2.Nguyên lý hoạt động động không đồng ba pha Khi cho dòng điện ba pha tần số f vào ba dây quấn stator sinh từ trường quay p đôi cực quay với tốc độ: (*) Tốc độ quay rôto n luôn nhỏ tốc độ từ trường quay n1 Mở máy cuộn kháng nối tiếp stator , Mở máy biến áp tự ngẫu Mở máy đổi nối Y-> Hộp đấu dây Nối tam giác ( ) Mở máy đổi nối Y-> 4.Giản đồ phân bố lượng máy không đồng Các mối quan hệ : Bài tập Giải 5.Các phương pháp hãm động không đồng bộ(phương pháp điện từ) ∗ ∗ ∗ Phương pháp hãm đổi thứ tự pha Phương pháp hãm đổi thành máy phát điện Phương pháp hãm động Phương pháp hãm đổi thứ tự pha Sau cắt điện ta đóng cầu dao phía khác để đảo thứ tự pha stator từ trường quay ngược với chiều quay rotor  rotor ngừng quay Phương pháp hãm đổi thành máy phát điện Hệ số trượt s < tốc độ từ trường quay bé tốc độ rotor  động chuyển thành máy phát sinh moment điện từ ngược chiều làm hãm động  Để thực ta tăng số đôi cực Phương pháp hãm động -Cắt nguồn điện xoay chiều vào độngđóng nguồn điện chiều vào dây quấn stator dòng điện từ chỉnh lưu qua stator tạo thành từ trường -Rotor qn tính quay từ trường.Dây quấn stator cảm ứng nên sức điện động dòng điện cảm ứng tác dụng với từ trường  tạo thành moment điện từ quay ngược lại chiều quay máy 6.Điều chỉnh tốc độ động không đồng ba pha Từ biểu thức : Ta điều chỉnh tốc độ cách như: - Thay đổi tần số f - Thay đổi số đôi cực p -> thay đổi dây quấn stator - Thay đổi hệ số trượt s -> thay đổi điện áp đặt vào stator ...Định nghĩa: Động không đồng ba pha máy điện xoay chiều, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ rotor khác với tốc độ từ trường quay máy Động không đồng ba pha 1.Cấu tạo ∗ ∗ - Gồm... vành trượt bố trí trục roto Roto dây quấn 2.Nguyên lý hoạt động động không đồng ba pha Khi cho dòng điện ba pha tần số f vào ba dây quấn stator sinh từ trường quay p đôi cực quay với tốc độ: (*)... 4.Giản đồ phân bố lượng máy không đồng Các mối quan hệ : Bài tập Giải 5.Các phương pháp hãm động không đồng bộ( phương pháp điện từ) ∗ ∗ ∗ Phương pháp hãm đổi thứ tự pha Phương pháp hãm đổi thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình:Động cơ không đồng bộ ba pha, Bài thuyết trình:Động cơ không đồng bộ ba pha, Nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha, Mở máy động cơ không đồng bộ (roto lồng sóc), Giản đồ phân bố năng lượng của máy không đồng bộ

Từ khóa liên quan