Slide thuyt trinh Tìm hiểu phần mềm quản lý bệnh viện

18 195 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:29

Khoa Điện tử y sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội BÀI THUYẾT TRÌNH Mơn: Hệ thống thơng tin y tế Đề tài: Tìm hiểu phần mềm quản bệnh viện Nhóm SV thực hiện: Phạm Quỳnh Trang – CNHY16-44053 Lê Xuân Thắng – CHNY16-44043 Hà Nội, năm 2018 Nội dung trình bày Ứng dụng CNTT vào y tế Giới thiệu chung Hiện trạng số bệnh viện Giới thiệu phần mềm khám bệnh BVST FULL bệnh viện đa khoa Bảo Sơn Kết luận Kết đạt 4 Mơ hình quản BV Tính phần mềm Giao diện phần mềm So sánh ưu, nhược điểm phần mềm QLBV MỞ ĐẦU Giải pháp để giảm tỷ lệ tải Bệnh viện nước ta gì? “ Phần mềm quản bệnh viện là ứng dụng công nghệ thơng tn vào q trình quản khám chữa bệnh, giúp quản đầy đủ từ thông tn bệnh nhân, trình khám chữa bệnh bệnh nhân trình cấp phát thuốc thu chi trình khám chữa bệnh. Phần mềm quản bệnh viện là giải pháp tổng thể quản bệnh viện, quản y tế, cho phép quản khám chữa bệnh tổng hợp báo cáo cách nhanh chóng thuận lợi”  Hiện trạng bệnh viện Việt Nam Hình ảnh bệnh nhân xếp hàng chờ khám vào 4h sáng  Hiện trạng bệnh viện Việt Nam  Ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ an toàn bệnh nhân: • Thiếu giường bệnh => Thời gian KCB Số bệnh nhân 36% Số giường bệnh 48%  Ảnh hưởng tới nhân viên y tế: Tình trạng thiếu nhân lực => nhân viên phải làm 17% thêm => ảnh hưởng tới sức khỏe nhân viên chất lượng dịch vụ VD: Tình trạng tải BV Bạch Mai Số nhân viên  Ưu điểm CNTT y tế • • Góp phần cải cách thủ tục hành bệnh Tăng cường lực quản cho bệnh viện, giảm thất thoát têu cực bệnh viện viện • Nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác • Tạo cấu nhân hợp cho bệnh viện • Xây dựng sở hạ tầng tn học cho bệnh chẩn đốn, điều trị, chăm sóc sức khoẻ người bệnh viện, tến tới điện tử hố bệnh viện • Giải tình trạng ùn tắc bệnh nhân • Từng bước thay công việc giấy tờ, hạn chế sai sót việc tính tốn thủ cơng • Tiết kiệm thời gian, nhân lực để tổng hợp số liệu, báo cáo, thống kê toàn hoạt động toàn bệnh viện PHẦN II: Giới thiệu phần mềm quản bệnh viện Bệnh viện Bảo Sơn FPT.eHospital  Mơ hình quản bệnh viện BỆNH NHÂN BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP BỘ PHẬN QUẢN THUỐC BỘ PHẬN THANH TOÁN BAN LÃNH ĐẠO Biểu đồ hệ thống quản khám chữa bệnh Tính phần mềm Giảm thời gian tếp nhận bệnh nhân Hiện đại hóa bệnh viện Cơng tác thu viện phí đảm bảo chặt chẽ Lấy liệu từ máy cận lâm sàng Quản kho thuốc Giải tình trạng ùn tắc bệnh nhân Hỗ trợ BS khám bệnh nhanh, kê HIS Thống kê báo cáo nhanh chóng đơn, tránh sai sót Sao lưu liệu bệnh nhân Giao diện đẹp, đơn giản, dễ sử dụng Giao diện phần mềm:  Ưu điểm, nhược điểm phần mềm quản bệnh viện nay: - Medisof Hsof E.Hospital DHG.Hospital (Links TC) (Đăng Quang) (FPT) (Dược Hậu Giang) Ổn định Nhiều chức Hỗ trợ form bảo hiểm/ - Bộ y tế Ưu điểm - Có đầy đủ phân hệ: Nhược điểm Triển khai chậm Hỗ trợ Giá thành cao Nhiều chức Hỗ trợ form bảo hiểm/ Bộ - Ổn định Đội ngũ chuyên nghiệp Hỗ trợ nhanh - Chuyên nghiệp Hỗ trợ nhiệt tình - - Giá thành rẻ y tế HIS, LIS, PACs - Ổn định Vimes Ổn định Có đầy đủ phân hệ: HIS, LIS, PACs - Giá thành rẻ - Triển khai lâu Có đầy đủ phân hệ: HIS, LIS, PACs - Hỗ trợ chậm Giá thành cao - Giá thành cao - Khơng có LIS Chưa triển khai nhiều BV lớn tuyến tỉnh, TW Hỗ trợ  Kết đạt được: • Phần mềm giúp người quản giải công việc thuận lợi dễ dàng giấy tờ • Giảm chi phí nhân cơng thời gian • Giúp bệnh nhân đăng ký khám bệnh nhanh chóng • Quản bệnh viện dễ dàng ... chữa bệnh. Phần mềm quản lý bệnh viện là giải pháp tổng thể quản lý bệnh viện, quản lý y tế, cho phép quản lý khám chữa bệnh tổng hợp báo cáo cách nhanh chóng thuận lợi”  Hiện trạng bệnh viện. .. hoạt động toàn bệnh viện PHẦN II: Giới thiệu phần mềm quản lý bệnh viện Bệnh viện Bảo Sơn FPT.eHospital  Mơ hình quản lý bệnh viện BỆNH NHÂN BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP BỘ PHẬN QUẢN LÝ THUỐC BỘ... tải Bệnh viện nước ta gì? “ Phần mềm quản lý bệnh viện là ứng dụng công nghệ thơng tn vào q trình quản lý khám chữa bệnh, giúp quản lý đầy đủ từ thông tn bệnh nhân, trình khám chữa bệnh bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyt trinh Tìm hiểu phần mềm quản lý bệnh viện, Slide thuyt trinh Tìm hiểu phần mềm quản lý bệnh viện