Slide thuyt trinh Xây dựng game catapult| Windows Phone .

20 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:29

Xây dựng game catapult|Windows Phone Nội dung Windows Phone OS Ý tưởng App tương tự Mục đích Logic Game Thiết kế Phân công Tiến độ Kết Đánh giá Cải tiến Kết luận Windows Phone OS “Content is a king!” Nokia Lumia 1020 Dự báo tăng trưởng Windows Phone OS Thị phần Windows Phone “lên” Bắt nguồn từ quân Pháo Age Empires II Ý tưởng Người chơi điều khiển máy bắn đá Bắn trúng kẻ địch nhiều thắng Ý tưởng App tương tự Gunny 2.0 App tương tự Nhận xét Mạnh • Game play hay • Đa dạng nhân vật • Nhiều người chơi Chưa có • Chưa có cho mobile Mục đích Shift + • Rèn luyện khả lập trình • Lên market Microsof • Đặt quảng cáo Logic Game Thiết kế Solution Explorer  Package Management Player Utility Catapult CatapultGame.cs Screen Screen Manager Phân công Lực Trụ Hải Tiến độ Work’s Chart 96 90 90 85 100 25 10 Tuần Tuần Tuần Lực Hải Trụ Tuần Kết Load Game Kết Play Game Kết End game – Kết thúc bên bắn trúng đạn trước Kết Option Good / Bad – Good • Game khơng “giật” • Hình ảnh đẹp • Chưa phát lỗi logic – Bad • Một chơi • Ít tùy chọn Đánh giá Tùy chọn • Nhiều nhạc • Hoàn thiện chức “Giới thiệu cho bạn” Nội dung • Thêm nhiều game, nhiều chiến trường • Thêm nhân vật với khả tiến công đa dạng • Kết nối người chơi qua bluetooth Cải tiến THANK YOU .. . Windows Phone OS Ý tưởng App tương tự Mục đích Logic Game Thiết kế Phân cơng Tiến độ Kết Đánh giá Cải tiến Kết luận Windows Phone OS “Content is a king!” Nokia Lumia 1020 Dự báo tăng trưởng Windows. .. Catapult CatapultGame.cs Screen Screen Manager Phân công Lực Trụ Hải Tiến độ Work’s Chart 96 90 90 85 100 25 10 Tuần Tuần Tuần Lực Hải Trụ Tuần Kết Load Game Kết Play Game Kết End game – Kết thúc .. . Windows Phone OS Thị phần Windows Phone “lên” Bắt nguồn từ quân Pháo Age Empires II Ý tưởng Người chơi điều khiển máy bắn đá Bắn trúng kẻ địch nhiều thắng Ý tưởng App tương tự Gunny 2.0 App tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyt trinh Xây dựng game catapult| Windows Phone ., Slide thuyt trinh Xây dựng game catapult| Windows Phone .