THUYẾT TRÌNH PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

6 82 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:29

Phân khúc theo địa lý Phân khúc theo HVTD -Quốc gia -Vùng -Tỉnh, thành … Phân khúc theo tâm lí -Vị trí xã hội -Phong cách sống Phân khúc theo nhân học -Tuổi -Giới tính -Hơn nhân -Số người trog gia đình -Thu nhập Phân khúc theo HVTD -Thời gian mua -Lợi ích -Tình trạng sử dụng -Mức độ trung thành Phân loại THỜI GIAN MUA HÀNG Khách hàng hay mua vào dịp tháng, quý, LỢI ÍCH MUA HÀNG/NHU CẦU Phân khúc dựa theo nhu cầu sử dụng khách hàng năm Nhu cầu mang tính thời vụ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG Doanh nghiệp phân khúc khách hàng theo mức độ sử dụng sản phẩm nhiều, trung bình MỨC TRUNG THÀNH VỚI NHÃN HIỆU Có nhiều mức độ trung thành Thời Gian Mua Hàng Nhu Cầu Mức độ sử dụng .. .Phân loại THỜI GIAN MUA HÀNG Khách hàng hay mua vào dịp tháng, quý, LỢI ÍCH MUA HÀNG/NHU CẦU Phân khúc dựa theo nhu cầu sử dụng khách hàng năm Nhu... dựa theo nhu cầu sử dụng khách hàng năm Nhu cầu mang tính thời vụ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG Doanh nghiệp phân khúc khách hàng theo mức độ sử dụng sản phẩm nhiều, trung bình MỨC TRUNG THÀNH VỚI NHÃN HIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG, THUYẾT TRÌNH PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Từ khóa liên quan