CHƯƠNG 5 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

90 106 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:26

CHƯƠNG V KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Giảng viên: Huỳnh Quốc Tuấn Email: hqtuan87@yahoo.com SĐT: 01223.571.545 Mục tiêu học tập: Giúp người học hiểu 1.Tìm hiểu thuyết trình gì; 2.Nguyên nhân gây tâm lý hồi hộp phải thuyết trình; Tìm cách chế ngự hồi hộp thể thuyết trình; Mục tiêu học tập: Giúp người học hiểu Tìm cách thức để tăng cường tự tin thuyết trình như: -Xác định rõ mục tiêu thuyết trình -Vạch ý ý phụ cho thuyết trình -Xây dựng cấu trúc hồn chỉnh cho thuyết trình -Học cách sử dụng phương tiện trực quan hỗ trợ cho phần trình bày bạn - Tham khảo phương pháp luyện tập diễn tập để thuyết trình có hiệu Một số lưu ý thiết kế slide Powerpoint THUYẾT TRÌNH LÀ GÌ?  Thuyết trình việc trình bày vấn đề có chuẩn bị trước  Bài thuyết trình phải truyền đạt tồn nội dung vấn đề đến người nghe  Cần có giao tiếp hai chiều người nói người nghe THUYẾT TRÌNH LÀ GÌ?  Thuyết trình thực chất ”TRÒ CHUYỆN”  VỚI CHỦ ĐỀ CỤ THỂ NHỮNG BIỂU HIỆN HỒI HỘP Tốtmồ mồhơi Tốt Timđập đậpmạnh mạnh Tim Nóilắp lắp bắp, bắp,gấp gấpgáp gáp Nói Tằnghắng hắngliên liên tục tục Tằng Giọngrun runrun run Giọng Khôngthốt thốtnên nên lời lời Không Nuốtnước nướcbọt bọtliên liên Nuốt tục tục Run tay/chân tay/chân Run Bấmviết viết liên liêntục tục Bấm Mânmê mêáo áoquần/đồ quần/đồ Mân trangsức,… sức,… trang Gãiđầu đầu Gãi Khơngdám dám nhìn nhìn Không ngườinghe nghe người Đitới tớiđi đilui luiliên liên tục tục Đi Khôngdám dám cử cử động động Không Lặplại lạinhững nhữngtừ từ(à, (à, Lặp ơ,… ơ,… TẠI SAO CHÚNG TA HỒI HỘP?  Những thuyết trình đặt tình mà người phải nói (đặc biệt thuyết trình mang tính chất quan trọng nghiêm túc)  Không hiểu suy nghĩ phản ứng người đối diện -> Mất tự tin, lo sợ  Bạn sợ bạn trình bày làm hại bạn CHẾ NGỰ SỰ HỒI HỘP CỦA CƠ THỂ  Chuẩn bị thật chu đáo  Chế độ nghỉ ngơi trước thuyết trình  Có mặt sớm  Tự động viên thân  Ăn mặc lịch chọn trang phục phù hợp với bối cảnh đối tượng thính giả  Gây thiện cảm với cử tọa TĂNG CƯỜNG SỰ TỰ TIN KHI TRÌNH BÀY Bước 1: Xác định mục tiêu (xác định 5W – 1H)  Lý thuyết trình gì? (What – objectives)  Người nghe ai? (Who – audience)  Thuyết trình đâu? (Where – location) TĂNG CƯỜNG SỰ TỰ TIN KHI TRÌNH BÀY Bước 1: Xác định mục tiêu (xác định 5W – 1H)  Thời gian thuyết trình bao lâu? (When – time)  Tại họ phải nghe bạn thuyết trình? (Why – reasons)  Làm truyền đạt ý bạn đến người nghe cách tốt nhất? (How can you best convey your massage) - Phong cách tự tin, lịch sự, thoải mái làm hài lòng người nghe - Hãy thể ý bạn ngôn ngữ không lời (non verbal) - Chú ý ngơn ngữ thuyết trình: cách dùng từ, ngữ pháp, phát 10 Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (1) April 18, 2005 Business Week • Adobe acquire Macromedia: $3.4BN • mobile phones & other handheld devices Slide N •Dùng từ then chốt •Font size = 28 points 76 Nông sản VN trước thách thức gia nhập WTO Kiến nghị  Nhà nước cần có sách khuyến nơng chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp  Cần cải thiện chất lượng nông sản, nâng cao suất , hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm  Sản xuất xuất phải gắn liền với việc quy hoạch vùng ngun liệu  Nâng cao trình độ cho nơng dân nhà quản lý kinh doanh Câu đầy đủ! Nên dùng từ then chốt! Chữ: • Quá nhiều! • Q nhỏ! • Q chi chít!! 77 Nơng sản VN trước thách thức gia nhập WTO Kiến nghị  khuyến nông  chất lượng, suất, giá thành, vệ sinh an tồn nơng sản  quy hoạch vùng ngun liệu  Nâng cao trình độ Slide N •Dùng từ then chốt •Font size = 28 points 78 Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (2) “… we believe the combined offerings will be even more compelling to our customers given the challenges they're going to face in trying to communicate information in this very complex environment.” Bruce Chizen, chief executive officer of Adobe Slide N • Only the first citation • Font size = 30 points • Read it aloud! 79 Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (3) "It's a lot easier to combine two companies that are healthy and doing really well with lots of growth than it is to try to acquire and integrate a company that is broken." Slide N •Only the second citation •Read it aloud! •Font size = 30 80 Slide Design Guidelines Tránh nhiều chữ hình (Example 2) 81 Technology Offers Opportunities… • To share information: – Blackboard, Xanedu, and other content delivery mechanisms allow information to be accessed from a wide variety of places with no limit on consecutive users • To collaborate on ideas: – Microsoft NetMeeting and other software allows people in distinct locations to communicate, and interact in ways that previously could only be done in person (Virtual White board) • To learn by doing: – Several firms design job simulations that allow users to learn by doing This prevents the audience Chữ:from tuning out, and leads to higher retention •Quá nhiều! • To learn at the right pace: •Khó đọc! – As content is stored online, users can revisit lessons •Chi chít! without holding up an entire training seminar They can also find time for training that works in their schedule 82 Chúng ta làm gì? Hãy tìm cách làm cho slide dễ đọc 1) 2) 3) Chia nội dung thành slides Highlight each topic Trình bày thơng điệp 83 Technology Offers Opportunities… To share information To collaborate on ideas To learn by doing To learn at the right pace Blackboard, Xanedu, and other content delivery mechanisms allow information to be accessed from a wide variety of places with no limit on consecutive users 84 Technology Offers Opportunities… Technology Offers Opportunities… To share information To collaborate on ideas To learn by doing To learn at the right pace Microsoft NetMeeting and other software allow people in distinct locations to communicate, and interact in ways that previously could only be done in person (Virtual White board) 85 Technology Offers Opportunities… Technology Offers Opportunities… To share information To collaborate on ideas To learn by doing To learn at the right pace Several firms design job simulations that allow users to learn by doing This prevents the audience from tuning out, and leads to higher retention 86 Technology Offers Opportunities… Technology Offers Opportunities… To share information To collaborate on ideas To learn by doing To learn at the right pace As content is stored online, users can revisit lessons without holding up an entire training seminar Users can also find time for training that works in their schedule 87 Tóm lại cần TRÁNH: Nhiều chữ Nhiều số Tất cả=0 Cở chữ nhỏ Kiểu chữ có chân Màu chữ & khơng phù hợp NÊN: Sử dụng đồ họa Sử dụng đồ thị Giản lược=Tinh túy Kiểu chữ không chân Sáng tạo 88 Slide Design Guidelines Congratulations!! (you learned a lot!) 89 90 ... luyện tập diễn tập để thuyết trình có hiệu Một số lưu ý thiết kế slide Powerpoint THUYẾT TRÌNH LÀ GÌ?  Thuyết trình việc trình bày vấn đề có chuẩn bị trước  Bài thuyết trình phải truyền đạt... thuyết trình như: -Xác định rõ mục tiêu thuyết trình -Vạch ý ý phụ cho thuyết trình -Xây dựng cấu trúc hồn chỉnh cho thuyết trình -Học cách sử dụng phương tiện trực quan hỗ trợ cho phần trình. .. vững trình bày - Giới thiệu mục tiêu, nội dung, cấu trúc thuyết trình 15 TĂNG CƯỜNG SỰ TỰ TIN KHI TRÌNH BÀY MỞ ĐẦU • • • • • • • • • Xin chào… Tên … Hiện (nêu chức vụ)…… Bài trình bày /thuyết trình
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 5 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH, CHƯƠNG 5 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH, Mục tiêu học tập:, THUYẾT TRÌNH LÀ GÌ?, NHỮNG BIỂU HIỆN HỒI HỘP, TĂNG CƯỜNG SỰ TỰ TIN KHI TRÌNH BÀY, Mục đích chính của sử dụng PP?, mô hình/đồ họa thay cho chữ, Sử dụng đồ họa/mô hình, Đồ thị thay bảng số liệu, Tất cả = chẳng có gì, Mô hình 5 tác lực của M.Porter Có gì không ổn?, Biễu diễn từng tác lực một, Biễu diễn từng tác lực một (2), Sáng tạo để khẳng định mình, Màu sắc của chữ, Chúng ta có thể làm gì?, Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (1), Nông sản VN trước thách thức gia nhập WTO, Adobe Buys Macromedia in $3.4BN Stock Deal (3)

Mục lục

Xem thêm