QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

97 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:01

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 - 2012 MỤC LỤC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 T.T NỘI DUNG Đặt vấn đề Trang Phần I Hiện trạng phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 10 I Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 10 Đặc điểm tự nhiên 10 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh phúc 12 Đánh giá chung 14 II Tình hình phát triển ngành nghề tiểu thủ cơng nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000-2010 16 Tình hình chung 16 Tình hình phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000-2010 24 2.1 Gốm mỹ nghệ 24 2.2 Mây tre đan lát 26 2.3 Chế biến gỗ gia dụng, đồ mỹ nghệ 27 2.4 Chế tác đá 30 2.5 Công cụ cầm tay, (rèn) 31 2.6 Sản xuất gạch 33 2.7 Chế biến nông sản thực phẩm 35 Đánh giá chung 37 Phần II Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến 2030 42 I Vai trò tiểu thủ cơng nghiệp 42 II Quan điểm 44 III Mục tiêu 45 IV Phương án phát triển tiểu thủ công nghiệp 47 V Định hướng phát triển 51 Những ngành nghề truyền thống cần khôi phục 51 phát triển Những ngành nghề cần hình thành 61 Một số định hướng cụ thể 68 Phần III Giải pháp thực quy hoạch 83 I Phát triển kết cấu hạ tầng 83 II Giải pháp đầu tư 86 Về hỗ trợ đầu tư 87 Về mặt sản xuất đầu tư kết cấu hạ tầng cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề 88 Về thành lập doanh nghiệp 90 Về sách thuế, tài 91 Giải pháp thị trường, xúc tiến thương mại 92 III Giải pháp nguồn nhân lực 95 IV Giải pháp khoa học, công nghệ, môi trường 98 V Giải pháp tổ chức điều hành quy hoạch Phần IV Phụ lục 100 Danh sách làng nghề công nhận theo định UBND tỉnh Vĩnh Phúc tính đến năm 2010 102 Các cụm cơng nghiệp có địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 103 Các cụm công nghiệp dự kiến quy hoạch địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 104 Một số dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2011-2020 105 Bản đồ trạng phân bố cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 106 Bản đồ quy hoạch cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 107 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong lịch sử phát triển lồi người, nghề thủ cơng xuất nghề phụ nông nghiệp, lao động nông nghiệp tiến hành Dần dần, nghề thủ công phát triển thành hoạt động thợ thủ công chuyên nghiệp, hộ sản xuất thủ công chuyên nghiệp, sau mở rộng dần thành làng nghề, khu vực làng nghề tiểu thủ công nghiệp hoạt động chuyên sâu, đạt quy mô định tách khỏi nơng nghiệp hình thành doanh nghiệp cơng nghiệp có quy mơ, trình độ kỹ thuật cơng nghệ độc lập đại hố dần Các làng nghề Việt Nam đời từ hàng ngàn năm trước vùng dân cư tập trung châu thổ sông Hồng Những di khảo cổ phát khảo sát địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy có nhiều vật sản phẩm thủ cơng với trình độ sản xuất cao, lưu thông rộng phổ biến Vĩnh Phúc địa phương nằm châu thổ sơng Hồng có nghề thủ cơng tương đối sớm, không nhiều nghề, quy mô sản xuất nhỏ, tổ chức phân tán, chủ yếu hình thức nghề phụ hộ gia đình; giai đoạn chuyển từ sản xuất thủ công sang thủ công chuyên nghiệp chậm nhiều so với tỉnh khác đồng sông Hồng Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) lĩnh vực sản xuất bao gồm sở công nghiệp nhỏ nghề thủ công (kỹ thuật sản xuất chủ yếu làm tay) TTCN phận hợp thành công nghiệp nông thôn, động lực trực tiếp giải việc làm thu nhập cho người lao động hộ gia đình nơng thơn Ngồi việc góp phần hỗ trợ thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển, TTCN tạo việc làm cho nhiều người nông nhàn, tăng thu nhập cho người lao động, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo nông thôn thành thị Nông thôn khu vực chiếm 77% dân số toàn tỉnh với 62% số người độ tuổi lao động, nhiều lao động khơng có việc làm thường xun thời vụ; chất lượng lao động chưa cao; bình quân ruộng đất thấp, sở hạ tầng thiếu đồng bộ, môi trường nông thôn ngày ô nhiễm; chênh lệch thu nhập đời sống khu vực nông nghiệp, nông thôn so với khu vực thành thị ngành kinh tế khác địa bàn lớn TTCN với thu nhập bình quân tuỳ thuộc ngành nghề thường cao sản xuất nông nghiệp từ đến lần không giải việc làm, cải thiện điều kiện sống khu vực nơng thơn mà góp phần cơng nghiệp hố, đại hố, xố bỏ cách biệt nông thôn thành thị Quy hoạch phát triển ngành nghề địa bàn giải pháp nhằm thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nêu Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIV I SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC Tốc độ tăng trưởng Vĩnh Phúc thời gian qua đạt mức cao so với tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh đứng đầu nước tốc độ tăng trưởng cao nhiều so với tốc độ trung bình nước Tuy nhiên, mặt trái tăng trưởng làm nảy sinh nhiều thách thức lớn kinh tế, xã hội môi trường địa bàn tỉnh thể qua mặt sau: - Diện tích đất nơng nghiệp ngày giảm, làm cho nông dân phần lớn tư liệu sản xuất Những dự kiến khai thác sử dụng lực lượng lao động thừa đất không thực cách hiệu trình độ tay nghề số lao động hạn chế; việc đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp - Cơ cấu công nghiệp Vĩnh Phúc có dịch chuyển dần sang ngành sử dụng cơng nghệ cao, cần lao động, đặc biệt nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước số doanh nghiệp khu công nghiệp Những ngành phát triển lao động dơi dư lớn nhiêu; phân hoá giàu nghèo tầng lớp dân cư địa bàn tỉnh nước gia tăng - Các khu cơng nghiệp hình thành chưa hoạt động hết công suất tiêu ô nhiễm môi trường ngày rõ rệt Trên địa bàn chưa có cơng trình xử lý chất thải tập trung ngoại trừ khu xử lý nước thải khu cơng nghiệp Khai Quang, KCN Bình Xuyên - Công nghiệp Vĩnh Phúc phát triển chưa đồng bộ, thiếu hệ thống ngành hỗ trợ, kể ngành, lĩnh vực có nhu cầu lớn; chưa thiết lập mối quan hệ hợp tác có hiệu với tỉnh nằm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thể qua số lượng chủng loại bán thành phẩm lưu thông qua lại hạn chế - Phần lớn sở sản xuất công nghiệp tập trung dọc theo quốc lộ 2, gần với Hà Nội, chưa khai thác tiềm lao động khu vực nông thôn Mặt hàng thủ công mỹ nghệ mặt hàng tiềm năng, trọng điểm cơng nghiệp nơng thơn cần khuyến khích đầu tư phát triển vì:  Thị phần giới hàng Thủ cơng mỹ nghệ (TCMN) Việt Nam thấp (chiếm 11% kim ngạch nhập sản phẩm từ mây tre lá, 11% kim ngạch gốm sứ 2,6% sản phẩm kim loại EU, …) mặt hàng có khả phát triển sản xuất khoảng thời gian ngắn  Nguồn nguyên liệu cho hàng TCMN chủ yếu gỗ, đá, đất, mây, tre, nứa, cói, lá… sẵn có tự nhiên, dễ trồng, dễ khai thác Việt Nam  Hàng TCMN Việt Nam sử dụng nhiều lao động thủ cơng, chi phí sản thấp, giá phải có khả cạnh tranh với số nước khu vực thị trường chấp nhận  Việt Nam thức thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO), thuế nhập nước thành viên giảm thuận lợi cho hàng TCMN xuất Việt Nam  Nguyên phụ liệu khác phải nhập cho hàng TCMN khơng lớn, tổ chức sản xuất nước; ưu để nâng cao sức cạnh tranh giá trị gia tăng sản phẩm, nâng cao tỷ lệ thực thu ngoại tệ xuất hàng TCMN Việt Nam  Việc sản xuất hàng TCMN thu hút lực lượng lớn lao động phổ thông địa phương, thời gian đào tạo ngắn, thực nơi sản xuất Theo nghiên cứu “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn đến năm 2020” Cục Cơng nghiệp địa phương, xuất triệu USD/năm thu hút khoảng 3,5 đến ngàn lao động  Thị trường trọng điểm nhập hàng TCMN Việt Nam Mỹ, nước EU, Nhật Bản, Đài Loan phát triển thị trường tiềm khác Bắc Âu, Đông Âu, Nam Phi, Canada Do sản xuất mang tính tự phát, sở sản xuất nhỏ đan xen khu dân cư, mặt sản xuất chật chội, sử dụng máy móc, thiết bị chắp vá, khơng đồng bộ, tạo nên loại hình nhiễm phân tán, khó kiểm sốt Ý thức bảo vệ mơi trường sinh thái người dân làng nghề hạn chế, việc đầu tư xử lý chất phát thải gây nhiễm mơi trường quan tâm nên tình trạng nhiễm mơi trường làng nghề ngày gia tăng, chất lượng môi trường hầu hết khu vực sản xuất làng nghề không đạt tiêu chuẩn Theo Cục Công nghiệp địa phương, khảo sát 52 làng nghề điển hình nước vừa qua cho thấy 46% làng nghề có mơi trường bị nhiễm nặng khơng khí, nước, đất ba dạng; 27% ô nhiễm vừa 27% ô nhiễm nhẹ So với làng nghề phụ, tỷ lệ người mắc bệnh nhiều làng nghề có xu hướng tăng cao, đặc biệt nhóm trực tiếp tham gia lao động gây tổn thất không nhỏ kinh tế xã hội Công tác quản lý, kiểm sốt gặp nhiều khó khăn, lại chưa có chế tài đủ mạnh sở gây ô nhiễm môi trường nên thường nảy sinh xung đột xã hội gay gắt Vĩnh Phúc có 50 làng nghề TTCN, sử dụng khoảng 40% lao động cơng nghiệp tồn tỉnh, chưa tạo việc làm ổn định, mức thu nhập chưa cao, nhiều nơi sản xuất gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống dân cư Tính chất tự phát làng nghề khiến cộng đồng gặp nhiều hạn chế khả tổ chức quản lý, nguồn lực tài chính, kiến thức thị trường, công nghệ kỹ thuật bảo vệ môi trường Việc quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh hy vọng khắc phục tồn tại, bất cập nêu II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN Mục tiêu đề án nhằm quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn theo hướng phát triển nhanh, bền vững, đồng hành với phát triển kinh tế xã hội phát triển ngành khác, sở khai thác tiềm năng, nguồn lực sẵn có, đón bắt hội, vận dụng linh hoạt chế thị trường Việc quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiến hành đồng với quy hoạch ngành khác, quy hoạch vùng nguyên liệu bảo vệ môi trường; phát triển làng nghề lồng ghép với chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội địa phương Phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề theo hướng phát huy nghề truyền thống, hình thành nghề mới, đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường nhằm tạo thêm việc làm thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội nơng thơn, góp phần cơng nghiệp hóa nơng thơn, bước cải tạo nâng cao đời sống nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2015 hình thành 11 cụm công nghiệp, 23 cụm TTCN làng nghề địa bàn để thu hút doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ sản xuất TTCN vào sản xuất tập trung để nâng cao hiệu sản xuất, kiểm soát xử lý chất thải, bảo vệ môi trường Cùng với khôi phục làng nghề truyền thống xây dựng, nhân cấy số nghề khu vực nông nghiệp nông thôn nghề mây tre đan xuất khẩu, thêu ren xuất khẩu, chế biến nông sản thực phẩm, nghề mộc mỹ nghệ, tập trung vào số nghề sử dụng nhiều lao động, vừa học vừa làm, tăng thu nhập cho người lao động góp phần xố đói giảm nghèo, tạo tiền đề cho phát triển bền vững III PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu giới hạn số nghề, ngành sản xuất tiểu thủ cơng nghiệp tiêu biểu, có lợi cạnh tranh, có khả phát triển bền vững, cải thiện thu nhập cho người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Sở Công thương phối hợp với cấp, ngành, doanh nghiệp triển khai thực đề án hỗ trợ, nhân cấy, phát triển nghề, hình thành làng nghề Với hình thức hỗ trợ đào tạo thợ lành nghề, truyền nghề, chuyển đổi mặt hàng sản xuất, từ sản xuất sản phẩm phục vụ tiêu dùng nước sang sản phẩm để xuất khẩu, số làng nghề truyền thống phát triển như: làng đá Hải Lựu (Sông Lô), làng mộc Thanh Lãng, làng gốm Hương Canh (Bình Xuyên); đan lát Triệu Đề (Lập Thạch), nuôi chế biến sản phẩm từ rắn Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường) Một số làng nghề khuyến khích như: mây tre đan, mây xiên, ươm tơ… Các mơ hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ đổi cho sở sản xuất đạt kết tốt tiếp tục nhân rộng như: mơ hình chuyển giao cơng nghệ phun phủ sơn bóng cơng nghiệp sản xuất đồ gỗ làng nghề mộc Thanh Lãng, mơ hình sản xuất chiếu tre, trúc Công ty TNHH Sông Hồng, mơ hình trình diễn kỹ thuật sản xuất dụng cụ khí cầm tay Cơng ty TNHH Tiến Thịnh, mơ hình trình diễn kỹ thuật sấy ngun liệu sản phẩm mây tre đan doanh nghiệp mây tre đan Tiến Đa Đây ngành nghề TTCN quy hoạch phát triển nhằm tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, xố bỏ cách biệt nông thôn thành thị, tạo tiền đề cho phát triển bền vững PHẦN I HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC I KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC I.1 Đặc điểm tự nhiên Vĩnh Phúc - cửa ngõ Tây Bắc Thủ đô Hà Nội, thuộc vùng Châu thổ sông Hồng tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên tỉnh Tun Quang; Phía Đơng phía Nam giáp Thủ Hà Nội; Phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ Do tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội nằm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nên nhà đầu tư có nhiều thuận lợi sử dụng cơng trình kỹ thuật hạ tầng khu vực Vĩnh Phúc nằm vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm 24,20C; lượng mưa 1.500 - 1.700 ml; độ ẩm trung bình 84 - 85%, số nắng năm 1.400 - 1.800 Hướng gió thịnh hành hướng Đông - Nam thổi từ tháng đến tháng 9, gió Đơng - Bắc thổi từ tháng 10 tới tháng 3, kèm theo sương muối Riêng vùng núi Tam Đảo có khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình 180 C thích hợp với hoạt động du lịch, nghỉ ngơi, giải trí Sau Mê Linh sáp nhập Hà Nội năm 2008, tổng diện tích đất tự nhiên Vĩnh Phúc 123.176,43 ha; rừng chiếm 26,7% diện tích với 10.821,51 rừng sản xuất Do đặc điểm vị trí địa lý nên nơi hình thành vùng sinh thái rõ rệt: Đồng bằng, trung du miền núi thuận tiện cho phát triển nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp du lịch – dịch vụ Địa hình núi cao chủ yếu thuộc dãy Tam Đảo, đứng vùng trung du dài 50 km chạy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, từ huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đến huyện Sóc Sơn Hà Nội, danh giới tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc Tuyên Quang Dãy Tam Đảo có 10 đỉnh cao 1.400m, đỉnh núi (giữa tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc) cao 1529m đến cuối dãy đèo Nhe cao 600m đến Dõm 300m hồ vào đồng Sóc Sơn Trên địa phận Vĩnh Phúc xã Đạo Trù (Tam Đảo) đến xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) có chiều dài 30 km Địa hình núi thấp Vĩnh Phúc rộng hàng chục km2 đại diện núi Sáng thuộc địa phận xã Đồng Quế Lãng Công (huyện Sông Lô) cao 633m, dạng địa hình xâm thực, bóc mòn Ngồi núi sót gồm núi Đinh, núi Trống (Vĩnh n) chạy theo hướng Tây Bắc - Đơng Nam, có chiều dài vài km, rộng vài trăm mét, với độ cao từ 50-70m Một ưu Vĩnh Phúc so với tỉnh xung quanh Hà Nội có diện tích đất đồi lớn vùng trung du, có đặc tính lý tốt thuận tiện cho việc xây dựng phát triển công nghiệp Ở Vĩnh Phúc huyện có đồi, nhiều đồi hai huyện Lập Thạch Tam Dương Các huyện đồng Vĩnh Tường, n Lạc sót lại đồi gò đồi Me, gò Đồng Đậu Đồi Vĩnh Phúc bát úp, kích thước khơng lớn, vùng đồng cao từ 20 - 50m, vùng trung du cao từ 50 - 200m Địa hình đồng chiếm 40% diện tích tồn tỉnh bao gồm đồng châu thổ hình thành trình lắng đọng trầm tích cửa sơng lớn Sơng Hồng, Sơng Lơ, Sơng Phó Đáy hệ thống sông suối từ dãy Tam Đảo chảy Diện tích đồng phân bố tồn huyện Yên Lạc, hầu hết huyện Vĩnh Tường, chiếm diện tích lớn Tam Dương, Bình Xuyên Đồng châu thổ phì nhiêu thu hút người đến sinh cư lập nghiệp từ sớm Đồng liền kề với núi (đồng giới hạn) hình thành sức bóc mòn, xâm thực nước mặt bồi lắng tạo thành, bao quanh đồi núi So với đồng châu thổ, đồng liền kề với núi màu mỡ Ngồi có thung lũng, bãi bồi sơng hình thành chủ yếu tác động xâm thực dòng chảy, nguồn phù sa màu mỡ tạo thuận lợi cho canh tác nông nghiệp, đồng thời cung cấp cát, sỏi, thạch anh silíc cho ngành xây dựng Vĩnh Phúc có hệ thống sơng ngòi, đầm hồ dày đặc, ngồi giá trị kinh tế tạo mơi trường cảnh quan, tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển tương lai Hệ thống Sông gồm Sông Hồng, Sông Lô Sông Phó Đáy Sơng Hồng bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, chảy vào địa phận Vĩnh Phúc Sông Lô chảy vào Vĩnh Phúc qua huyện Sơng Lơ, Lập Thạch dài 43 km Sơng Phó Đáy chảy vào địa phận Vĩnh Phúc từ xã Quang Sơn đến xã Sơn Đông (Lập Thạch) đổ vào Sơng Lơ dài 55 km Ngồi có Sơng Phan, Sơng Cầu Bòn, Sơng Bá Hạ, Sơng Cà Lồ bắt nguồn từ dãy Tam Đảo chảy phía Nam tỉnh Hệ thống đầm, hồ phân bố rải rác khắp địa bàn tỉnh đầm Vạc (Vĩnh Yên), đầm Dưng, Vực Xanh, Vực Quảng Cư, đầm Ngũ Kiên (Vĩnh Tường), đầm Tam Hồng, Cốc Lâm (Yên Lạc) Hồ Đá Ngang, hồ Khuân, hồ Bò Lạc, suối Sải (Sông Lô), Vân Trục (Lập Thạch), hồ Đại Lải (Phúc Yên), hồ Xạ Hương, hồ Làng Hà (Tam Đảo) Nhờ địa hình tự nhiên, Vĩnh Phúc có tiềm lớn tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn Vĩnh Phúc có quần thể danh lam, thắng cảnh tự nhiên tiếng: Rừng Quốc gia Tam Đảo, thác Bản Long, hồ Đại Lải, hồ Làng Hà, Nhiều lễ hội dân gian đậm đà sắc dân tộc nhiều di tích lịch sử, văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử giá trị tâm linh danh thắng Tây Thiên, Tháp Bình Sơn, Đền thờ Trần Nguyên Hãn, Di Đồng Đậu Nằm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cạnh Hà Nội, thiên nhiên ưu đãi Vĩnh Phúc có đủ ba vùng sinh thái: đồng - trung du - miền núi có nhiều tiềm phát triển du lịch cung cấp nguyên vật liệu chỗ cho tiểu thủ công nghiệp; Con người Vĩnh Phúc cần cù, chịu khó, động, sáng tạo, nguồn lao động chiếm khoảng 61,6% dân số, chủ yếu lao động trẻ, có tinh thần ham học hỏi cầu tiến, có khả tiếp thu kiến thức, nâng cao tay nghề; Vĩnh Phúc dẫn đầu khu vực đồng sơng Hồng số tính động tiên phong lãnh đạo tỉnh sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội Đó nhân tố với phát triển kinh tế mạnh mẽ năm qua, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh I.2 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh phúc Vĩnh Phúc có huyện, thành, thị (trong có thành phố Vĩnh Yên; thị xã Phúc Yên huyện Sông Lô tách từ Lập Thạch năm 2009) Theo kết điều tra dân số đến ngày 01/4/2009, tồn tỉnh có 269.163 hộ có 69.045 hộ thuộc khu vực thành thị (chiếm 25,65%) 200.118 hộ thuộc khu vực nông thôn (chiếm 74,35%); tổng dân số tỉnh Vĩnh Phúc 1.000.838 người, số người thuộc khu vực thành thị chiếm 22,42%, số người khu vực nông thôn chiếm 77,58% Mật độ dân số 813 người/km2 Nam chiếm 49,5%, nữ chiếm 50,5%; Số người từ 15 tuổi trở lên chiếm 75,43% dân số tồn tỉnh, số 10 phù hợp với quy hoạch chung tiêu kinh tế, kỹ thuật mơ hình hoạt động khơng ngắn hạn mà phải thích hợp với biến đổi thường xuyên thị trường Xây dựng tốt đồng kết cấu hạ tầng điều kiện quan trọng để khu sản xuất tập trung làng nghề phát trỉên có hiệu Trước hết cần phải giải khâu quan trọng xây dựng đường giao thông, nối liền từ khu sản xuất tập trung làng nghề tới thị trấn, huyện, tỉnh trung tâm thương mại vùng đảm bảo lưu thông thông suốt việc vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, trao đổi hàng hoá Xây dựng hệ thống điện, cấp thoát nước, hệ thống dịch vụ, tài chính, ngân hàng, bưu viễn thơng…phục vụ cụm sản xuất tập trung gắn liền với khu dân cư lân cận để đảm bảo nguồn cung ứng đầu vào Về nguồn vốn: Bên cạnh chế sách hỗ trợ Nhà nước cấp quyền địa phương, cần xã hội hoá nguồn vốn đầu tư từ sở, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng hoạt động khu sản xuất tập trung Huy động thành phần kinh tế, đặc biệt thành phần kinh tế tư nhân việc góp vốn, tạo sở vật chất ban đầu Có thể góp vốn theo giai đoạn khác nhau, góp vốn theo cách tham gia sản xuất kinh doanh khu góp vốn kinh doanh hạ tầng thu hồi có hưởng lãi khu sản xuất vào hoạt động Về tổ chức quản lý: Có thể thành lập ban quản lý khu sản xuất tập trung để giải vấn đề chung toàn khu vực bảo vệ mơi trường, quản lý cơng trình cơng cộng, đảm bảo an ninh…hoạt động theo quy chế xã hội hố quản lý khu cụm điểm cơng nghiệp địa phương Theo Nghị 12/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010, nhà đầu tư hạ tầng ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường, kinh phí lập đồ quy hoạch cụm tỷ lệ 1/500, kinh phí rà, phá bom mìn cụm; hỗ trợ số hạng mục hàng rào như: hệ thống thu gom rác thải, xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn quy định; mức hỗ trợ tuỳ thuộc quy mơ diện tích cụm khơng q 10 tỷ đồng/cụm Đối với sở đầu tư vào cụm hỗ trợ đào tạo nghề 700 ngàn đồng/người hỗ trợ chi phí di dời khơng q 10 triệu đồng/cơ sở sản xuất vào cụm II.3 Về thành lập doanh nghiệp Hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến làng nghề nông thôn đồng sông Hồng kinh tế hộ gia đình, chiếm khoảng 96%; Hiện hình thức phổ biến tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Hộ kinh tế gia đình có ưu điểm tận dụng thời gian loại lao động vào sản xuất, huy động vốn nhàn rỗi dân, tạo động lực phát triển, lại có nhiều hạn chế quy mô, vốn đổi công nghệ, thiết bị mở rộng sản xuất, khả tiếp cận thị trường 83 Để làng nghề TTCN vào sản xuất hàng hoá, cần phát triển mạnh doanh nghiệp vừa nhỏ thuộc thành phần kinh tế khác địa bàn nông thôn Các doanh nghiệp vừa nhỏ hình thành theo cách: từ hộ kinh tế gia đình tích tụ tập trung thành doanh nghiệp vừa nhỏ (đây cách chủ yếu) lập số doanh nghiệp vừa nhỏ nông thôn cách gọi vốn đầu tư từ người sống thành thị tỉnh khác Chính phủ ban hành nhiều sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Nghị định 90/2001/NĐ-CP; Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 trợ giúp doanh nghiệp nhỏ vừa; Nghị định 61/2010/NĐCP ngày 04/6/2010 sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhiên theo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa, ý tưởng tốt đẹp Nghị định triển khai nhiều khó khăn để trở thành thực, doanh nghiệp khó tiếp cận sách cần có văn hướng dẫn cụ thể Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, biện pháp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa quy định rõ Nghị 22/NQ-CP bao gồm: - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa - Tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng huy động nguồn lực hỗ trợ tài cho doanh nghiệp nhỏ vừa - Tháo gỡ khó khăn mặt sản xuất - Hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ vừa - Đẩy mạnh thực số giải pháp cải cách thủ tục hành tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ vừa - Xây dựng củng cố hệ thống trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Hy vọng văn pháp quy hoàn thiện hỗ trợ tích cực cho sở sản xuất TTCN chuyển đổi sang hình thức tổ chức kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu thị trường II.4 Về sách thuế, tài Theo Nghị 22/NQ-CP, ngày 05/5/2010 việc triển khai Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa; Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ vừa thuê dành quỹ đất để xây dựng khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ vừa Hàng năm, địa phương phải thơng báo cơng khai diện tích đất khu, cụm công nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ vừa Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì xây dựng tin quy hoạch sử dụng đất nhằm cung cấp thông tin, công khai quy hoạch sử dụng đất đến địa phương hỗ trợ doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước chủ trì việc tiếp tục thực biện pháp điều chỉnh sách tiền tệ, kiểm sốt hoạt động tín dụng theo hướng tập trung phục vụ nhu cầu vốn đối 84 với lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nhà nước đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp nhỏ vừa bao toán, cho thuê tài ; Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì xây dựng đề án thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì nghiên cứu, mở rộng đối tượng cho vay vốn, tăng mức vốn vay dự án đem lại hiệu cao tạo việc làm doanh nghiệp, trọng đối tượng doanh nghiệp nhỏ vừa theo chương trình quốc gia giải việc làm, nghiên cứu mở rộng đối tượng hưởng sách hỗ trợ theo quy định Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015, tập trung vào giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn làng nghề truyền thống, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp nhỏ vừa gắn liền với địa bàn nông thôn, miền núi, miền biển, vùng sâu, vùng xa Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đây, UBND tỉnh gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất số doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh địa bàn II.5 Giải pháp thị trường, xúc tiến thương mại Thị trường ban đầu để phát triển sản xuất Vì vậy, thị trường ngày có ý nghĩa vai trò động lực thúc đẩy vận động phát triển sản xuất hàng hoá làng nghề Tình hình thị trường làng nghề truyền thống có bước phát trỉên hẳn so với thời kỳ trước, song thực tế mang tính tự phát thiếu ổn định, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho phát triển làng nghề vấn đề quan trọng cấp thiết Mở rộng thị trường mặt nhằm gia tăng khối lượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ, tránh ứ đọng tiêu thụ, đồng thời tạo điều kiện mở rộng sản xuất chiều rộng lẫn chiều sâu Mặt khác mở rộng thị trường điều kiện giúp cho sở sản xuất kinh doanh tham gia chủ động vào quan hệ thị trường để từ xác định phương hướng sản xuất phù hợp, thoả mãn nhu cầu thị trường sở khai thác tiềm lợi so sánh Một số giải pháp chủ yếu thị trường xúc tiến thương mại: - Đào tạo nâng cao kiến thức kỹ hoạt động thị trường cho sở tiểu thủ công nghiệp tham gia chuỗi sản xuất giá trị sản phẩm - Tăng cường khả tiếp cận thông tin thị trường ngồi nước thơng qua hiệp hội, quảng cáo ngành, triển lãm, hội chợ nước quốc tế; tổ chức nghiên cứu, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, thông tin thị trường, chất lượng giá hàng hoá, điều kiện mua bán khách hàng, phương thức mua bán trao đổi Việc nghiên cứu dự báo thị trường phải coi 85 trọng, dự báo dài hạn trung hạn loại sản phẩm Điều khơng có ý nghĩa người sản xuất việc xác định chiến lược kinh doanh thích ứng mà có ý nghĩa ngành cấp xây dựng kế hoạch sách vĩ mô - Tổ chức xúc tiến thương mại thông qua tuỳ viên thương mại đại sứ quán, thông qua festival, hội chợ - Gia nhập hiệp hội nghề khu vực, tổ chức phi phủ khác nhằm tìm kiếm thị trường hội kinh doanh sản phẩm tiểu thủ công nghiệp - Cần có sách hỗ trợ bảo hiểm sản phẩm hàng hố khuyến khích phát triển thời gian tiếp cận thị trường nhằm hỗ trợ cho sản phẩm đứng vững thị trường, đồng thời khắc phục rủi ro người sản xuất có cố xảy - Khuyến khích phát triển quan hệ liên kết sở sản xuất làng nghề với nhau, sở sản xuất làng nghề doanh nghiệp đô thị vùng khác, với tổ chức xúc tiến thương mại nhằm tăng sức cạnh tranh thị trường, tạo hệ thống hoàn chỉnh từ cung cấp nguyên, vật liệu đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm - Hỗ trợ ứng dụng tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng tính cạnh tranh sản phẩm thị trường chấp nhận Để triển khai thực cần tăng cường thông tin kỹ thị trường, quy hoạch bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống nhân cấy phát triển làng nghề có lợi cạnh tranh thị trường nước, gắn với du lịch, huy động nguồn vốn, hỗ trợ ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ để nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh sản phẩm, bước xây dựng thương hiệu làng nghề, thương hiệu cho đơn vị, cá nhân bảo tồn, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Trên số giải pháp chủ yếu áp dụng cho thị trường làng nghề Song loại thị trường lại có đặc thù riêng nên cần phải có giải pháp phù hợp với loại thị trường Thị trường nguyên vật liệu cho làng nghề phần lớn thị trường địa phương chỗ, gắn bó với nguồn tài nguyên loại sản phẩm nông, lâm ngư nghiệp Tuy nhiên năm gần việc cung ứng gặp nhiều khó khăn Nguồn nguyên liệu chỗ đủ trì sản xuất quy mô nhỏ không đủ để mở rộng quy mô sản xuất Nguồn nguyên liệu nhiều làng nghề lại phụ thuộc lớn vào nguồn cung cấp nguyên, vật liệu từ địa phương khác thị trường quốc tế Việc quy hoạch vùng cung cấp nguyên vật liệu gặp nhiều khó khăn trở ngại, làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ gia dụng, đồ mây tre đan Để phát triển bền vững, ổn định, cần xây dựng kế hoạch sản xuất gắn liền với kế hoạch khai thác cung ứng nguyên, vật liệu sở phân công lao động chun mơn hố sản xuất, đồng thời cần phải tiêu chuẩn hoá loại nguyên liệu để đảm bảo chất lượng sản phẩm 86 Phát triển thị trường nước mục tiêu lớn nằm nhóm giải pháp thị trường Tình trạng sản xuất thủ cơng gặp nhiều khó khăn tiêu thụ vừa qua, đặc biệt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, gây thiệt hại bất ổn cho người sản xuất cho thấy phụ thuộc vào thị trường bên lớn Khi thị trường xuất suy thoái, sở sản xuất ý tới thị trường nội địa Với dân số 86 triệu người mức sống ngày cải thiện thị trường tiềm thuận lợi cho sở TTCN phát triển ln nắm bắt nhu cầu tiêu dùng, chủ động cung cấp giảm thiểu chi phí vận chuyển Để mở rộng phát triển thị trường nước, nhà nước quyền địa phương cấp cần xây dựng hệ thống trung tâm thương mại, hình thành chợ đầu mối vùng nơng thơn, tạo điều kiện cho sở sản xuất mở rộng mạng lưới tiêu thụ, bán hàng mình; Cần có biện pháp kích cầu làm tăng sức mua, khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa mà sở nước sản xuất được; Áp dụng biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn hàng nhập lậu Xây dựng mối liên kết đơn vị sản xuất, kinh doanh làng nghề với với doanh nghiệp lớn làm đầu mối thu mua, bao tiêu sản phẩm cho sở sản xuất TTCN tinh thần bình đẳng, hợp tác lâu dài có lợi Bên cạnh khuyến khích hình thành hiệp hội ngành nghề từ làng xã đến huyện, tỉnh trung ương để thông qua tổ chức này, sở sản xuất cá nhân người thợ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cung cấp thông tin kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, thị trường giá cả, thị hiếu tiêu dùng…tạo hợp tác cạnh tranh lành mạnh sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm Hiện nhiều loại sản phẩm thủ công truyền thống nước ta có mặt ưa chuộng nhiều nước giới song gặp đối thủ cạnh tranh nhiều tiềm kinh nghiệm sản xuất, xuất hàng thủ công mỹ nghệ Trung Quốc, Thái Lan, Philippin, Inđônêxia, Malayxia, Ấn Độ…Để mở rộng thị trường xuất kể đến giải pháp sau: - Nhà nước có sách hỗ trợ khuyến khích hàng thủ cơng mỹ nghệ xuất ưu đãi thuế, bảo hộ hàng thủ công mỹ nghệ thời gian thâm nhập thị trường mới, hỗ trợ vay vốn xúc tiến thương mại - Xây dựng giúp triển khai thực chương trình xuất hàng thủ công sở nắm bắt nhu cầu thị trường khả cạnh tranh hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam - Tạo điều kiện cho sở sản xuất kinh doanh hàng TTCN tham gia hội chợ triển lãm hàng thủ cơng nước ngồi để tìm hiểu thị trường nắm bắt nhu cầu khách hàng - Tạo điều kiện cho sở sản xuất nghệ nhân tham quan khảo sát tiếp cận thị trường, tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh nước 87 - Phát huy vai trò quan thương vụ nước ngồi việc giúp đỡ làng nghề tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm - Tổ chức liên kết sản xuất kinh doanh để nâng cao lực sản xuất đảm bảo chất lượng hàng hoá thời gian giao hàng theo hợp đồng cam kết Đây cách tốt để vừa nâng cao uy tín doanh nghiệp quan hệ mua bán quốc tế, vừa trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cách ổn định bền vững Các đoàn khách tham quan, du lịch thị trường quan trọng làng nghề, giúp xuất sản phẩm chỗ Hàng năm nước ta thường đón khoảng triệu khách du lịch quốc tế ghé thăm chưa kể thương nhân, nhà đầu tư, chuyên gia nước tới làm ăn sinh sống Việt Nam Những sản phẩm TTCN truyền thống thể nét độc đáo văn hoá dân tộc mang đậm dấu ấn lịch sử thời kỳ khách nước ưa chuộng đồ gốm, sứ, khảm trai, khắc gỗ, đá, bạc, đồng đồ thêu, ren, đan lát số hàng tiêu dùng khác tơ lụa, thảm len… Nhiều làng nghề truyền thống thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu lịch sử phát triển sản phẩm làng nghề để từ thiết lập quan hệ thương mại Đây hội để làng nghề nắm bắt thị hiếu thẩm mỹ nhu cầu khách hàng để sản xuất Chính quyền địa phương cấp cần tạo điều kiện cho sở sản xuất có gian hàng giới thiệu mặt hàng địa danh du lịch Cần ý đặc điểm khách du lịch, mặt hàng phục vụ cần phải gọn nhẹ, đẹp mắt có bao bì bảo quản thuận tiện cho vận chuyển, lại III GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC Để trở thành tỉnh công nghiệp, Vĩnh Phúc đề mục tiêu, đến năm 2015 công nghiệp - xây dựng chiếm 61-62% cấu kinh tế, thương mại dịch vụ chiếm 31-32%, nơng-lâm-ngư nghiệp 6,5-7% Theo đó, tỉnh ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống, công nghiệp hàng tiêu dùng hàng xuất Đồng thời tiếp tục thực sách khuyến khích phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp làng nghề; Tập trung đạo thực tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng chế sách hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ phát triển Đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nhân lực có chất lượng để thu hút dự án đầu tư cơng nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn Điều lý giải việc chuyển dịch cấu lao động nông thôn Vĩnh Phúc diễn mạnh Do tốc độ thị hố tăng nhanh, với việc hình thành khu, cụm cơng nghiệp làm diện tích đất canh tác ngày bị thu hẹp dẫn đến lao động nơng thơn thiếu việc làm Tình trạng lao động thu hồi đất khơng tư liệu sản xuất đòi hỏi phải chuyển đổi nghề Tuy nhiênphần lớn lao động khu vực 88 nông thôn làm việc theo kinh nghiệm, cha truyền nối nên hiệu kinh tế không cao không đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội Để chuyển dịch cấu lao động nông thôn địa bàn tỉnh theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế khu vực nông thôn nâng cao đời sống cho nông dân Cần thực theo hướng giải pháp sau: - Nâng cao chất lượng lao động nông thôn thông qua công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn để chuyển sang phục vụ phát triển công nghiệp dịch vụ thương mại - Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề để thu hút lao động chuyển sang khu vực có suất thu nhập cao - Chuyển đổi loại hình nơng lâm thuỷ sản từ lao động giản đơn cho suất thấp sang loại hình sản xuất tập trung có suất hiệu kinh tế cao phát triển kinh tế trang trại, phát triển sản xuất hàng hoá quy mô lớn Nhân lực nguồn vốn đặc biệt tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm, yếu tố bảo đảm lực cạnh tranh phát triển bền vững đơn vị Trong sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp - làng nghề, vấn đề nhân lực lại quan trọng sản phẩm phụ thuộc nhiều vào trình độ tay nghề lao động Tuy nhiên đánh giá vai trò chế độ đãi ngộ nghệ nhân chưa thoả đáng nên chừng mực làm giảm tâm huyết truyền nghề, đồng thời thiếu hấp dẫn người học nối nghiệp Hiện có tình trạng lao động tiểu thủ cơng nghiệp làng nghề khơng thiết tha gắn bó với nghề, niên khơng muốn theo nghề cha ơng, nghệ nhân nhiều cụ tuổi cao, thiếu điều kiện để sáng tác truyền nghề Chính vậy, cần coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho lớp trẻ, hình thành nhiều lớp nghệ nhân tạo lực lượng kế thừa làng nghề, phát huy vốn quý nghệ nhân nhiều tuổi, qua lưu giữ tinh hoa truyền thống làng nghề Để ổn định việc làm thu nhập cho người lao động, cần có sách khen thưởng ưu đãi thích đáng nghệ nhân, khuyến khích họ dạy nghề truyền nghề cho lớp trẻ Tổ chức hội thi thợ giỏi, xét, công nhận trao tặng danh hiệu cao quý thưởng vật chất xứng đáng cho người thợ giỏi, nhà kinh doanh có tài làm nhiều sản phẩm có chất lượng cao, xuất nhiều người có phát minh sáng chế, cải tiến máy móc, thiết bị công nghệ sản xuất Ưu tiên sử dụng tốt nguồn lao động chỗ, phân công lao động hợp lý theo quan điểm toàn dụng lao động, hạn chế di dân tự do, tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương Nguồn lao động làng nghề tiểu thủ công nghiệp thường đào tạo theo phương thức truyền thống, vừa học vừa làm có hạn chế định mặt kiến thức, giao dịch với khách hàng, kỹ tiếp cận Thị trường lao động làng nghề hình thành hoạt động 89 mang tính tự phát, thiếu tổ chức quản lý chặt chẽ Các hợp đồng lao động chủ yếu thoả thuận miệng Các chế độ bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội không thực làng nghề Sự thiếu hụt mặt tổ chức không thực theo luật lao động nguyên nhân khiến người lao động làng nghề khơng gắn bó với nghề Vì cần phải có biện pháp tăng cường kiểm soát việc thi hành luật lao động sở sản xuất kinh doanh làng nghề để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo điều kiện thu hút nhân lực phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất làng nghề số lượng chất lượng Bên cạnh cần thành lập trung tâm giới thiệu việc làm nông thôn để cung cấp thông tin giúp sở tìm ngưòi người lao động tìm việc làm phù hợp với trình độ khả nghề nghiệp Hướng tới phân luồng giáo dục, đào tạo sau trung học sở Việc đào tạo nghề cần định hướng ưu tiên phát triển ngành nghề có tiềm năng, lợi nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu, thu hút nhiều lao động chế biến nông lâm sản, thủ công mỹ nghệ, khí, sản xuất vật liệu xây dựng….Nhà nước quyền địa phương cấp cần hỗ trợ tổ chức đào tạo truyền nghề, nâng cao tay nghề, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, tiến khoa học kỹ thuật, quản trị kinh doanh để sở sản xuất kinh doanh hoạt động hiệu Việc đào tạo thơng qua số hình thức sau: Đào tạo trung tâm, mở lớp tập huấn ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, kế toán, thị trường, tiếp thị… Đào tạo thông qua câu lạc giám đốc ngành nghề; theo phương thức giúp giám đốc, cán chuyên môn vừa giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm vừa tiếp thu kiến thức chun mơn, thương trương vừa tìm kiếm bạn hàng Đào tạo thông qua Trung tâm khuyến công tư vấn cho doanh nghiệp Trung tâm vừa có nhiệm vụ tư vấn, vừa có nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp hoạt động Việc đào tạo nghề nâng cao tay nghề phải xuất phát từ nhu cầu làng nghề Để chất lượng lao động đào tạo tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường, cần có kết hợp học đôi với hành, cầu phối hợp với cung q trình đào tạo Có thể áp dụng hình thức sau: - Dạy nghề theo lối truyền thống Đây phương pháp đào tạo phổ biến nghề TTCN Ở số nơi tổ chức mời nghệ nhân thợ giỏi nơi đến dạy nghề Hoặc phổ biến sở sản xuất gửi người đến học làng nghề truyền thống thời gian định Do đặc thù làng nghề TTCN truyền thống mơ hình đào tạo tốt cần khuyến khích phát triển 90 - Đa dạng hố hình thức dạy nghề theo nhiều ngành nhiều cấp khác nhau, sở lập kế hoạch nhu cầu lao động cần đào tạo ngành nghề Có thể đưa việc dạy nghề truyền thống vào trường dạy nghề - Phát triển trung tâm dạy nghề của nhiều thành phần kinh tế để tăng nhanh số lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển nghề TTCN - Kết hợp với trường Đại học Viện Nghiên cứu mở lớp cho học viên người lao động làng nghề truyền thống, giúp họ nâng cao trình độ kỹ thuật, mỹ thuật trình độ chun mơn để tự tạo mẫu mã đẹp, phong phú có tính hợp lý cao - Thông qua hiệp hội, quỹ phát triển quỹ khuyến công để mở lớp tạo nguồn kinh phí đào tạo Nâng cao trình độ văn hố giáo dục cho cư dân nơng thơn nói chung làng nghề truyền thống nói riêng Đây yếu tố có tính chất định đến chất lượng lao động nơng thơn Trên sở tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 06/12/2011của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị số 37/2011/NQ-HĐND số sách hỗ trợ dạy nghề, giải việc làm có hỗ trợ chi phí học tập cao đẳng nghề mức 400.000 đồng/tháng; 350.000 đồng/tháng cho trung cấp nghề, bổ túc văn hố-nghề theo thời gian học khơng 30 tháng cao đẳng nghề, bổ túc văn hoá - nghề 20 tháng trung cấp nghề Học nghề trình độ sơ cấp, ngắn hạn (dưới tháng) hỗ trợ 500.000 đồng/tháng; tập huấn ngắn hạn mức 25.000 đồng/ngày; hỗ trợ chi phí học nghề làng nghề mức 500.000 đồng/tháng cho học viên; ngồi tỉnh hỗ trợ tiền ăn, tiền mua giấy bút, hỗ trợ giải việc làm, hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, kinh phí bồi dường nâng cao lực đội ngũ cấp làm công tác dạy nghề, giải việc làm IV GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC, CƠNG NGHỆ, MƠI TRƯỜNG Nhìn chung tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh nước có quy mơ nhỏ, chủ yếu hộ gia đình, vốn nên việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật bảo vệ mơi trường hạn chế Việc đưa sở sản xuất vào cụm tập trung giúp hình thành mối liên kết hỗ trợ lẫn việc đầu tư ứng dụng công nghệ, kỹ thuật khai thác hiệu máy móc, trang thiết bị kỹ thuật Đặc biệt việc giới hoá, đại hoá dây chuyền sản xuất giúp nâng cao suất, chất lượng, tiết kiệm nguyên vật liệu nhân công, nâng cao sức cạnh tranh giá trị gia tăng sản phẩm Bên cạnh làm giảm mức tiêu hao vật tư, lượng, nhiên liệu làm giảm phát thải tập trung cụm nên dễ dàng kiểm soát sử lý chất phát thải bảo vệ môi trường Môi trường làng nghề TTCN vấn đề xúc nơng thơn Mỗi làng nghề có phương thức sản xuất khác nhau, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên khác Do vậy, giải pháp bảo vệ môi trường cải thiện môi trường cho làng nghề phải vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội làng nghề Mục tiêu giải pháp nhằm nâng 91 cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời nâng cao vai trò làng nghề việc phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn - - - - - - - Dưới số giải pháp cho vấn đề này: Cần phổ biến triển khai ứng dụng sản xuất loại hình sản xuất TTCN địa bàn nhằm giúp sở nắm phương pháp ngày hồn thiện quy trình sản xuất mình, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, giảm thiểu phát thải từ nguồn Ứng dụng tiến khoa học, kỹ thuật, máy móc thiết bị cơng nghệ khâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao suất lao động, giảm tiêu hao, kiểm soát phát thải, hạ giá thành biện pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường Ứng dụng thành tưu khoa học công nghệ việc sản xuất sản phẩm có nhiều cơng sản phẩm có nhiều ưu điểm thay sản phẩm truyền thống sản xuất đồ gốm phục vụ kỹ thuật, sản xuất gạch không nung thay cho gạch nung truyền thống, sản xuất thực phẩm chức Tập trung sở sản xuất vào cụm TTCN làng nghề tách sản xuất khỏi khu dân cư, Xây dựng khu xử lý chất thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam môi trường để phát triển bền vững Quy hoạch vùng nguyên liệu cho TTCN xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng để chủ động nguyên liệu phát triển bền vững Cần có sách hỗ trợ nhà nước để đầu tư xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng nông thôn; hỗ trợ vốn giúp người sản xuất bước áp dụng công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường; ưu tiên vốn cho nghề sử dụng nguyên liệu tái chế, nghề sử dụng chất thải chỗ làm nguyên liệu Hoàn thiện quy định quản lý nhà nước bảo vệ môi trường làng nghề quy định xử phạt hành người gây nhiễm, sở gây nhiễm mơi trường phải đình sản xuất Nâng cao ý thức người dân bảo vệ mơi trường Xuất phát từ trình độ ý thức người dân chưa cao, nhiều chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà không ý tới môi trường sức khoẻ, giải pháp cần coi trọng Trước hết cần phổ biến tuyên truyền thường xuyên vấn đề cấp thiết phải bảo vệ mơi trường, giới thiệu luật sách bảo vệ môi trường, trạng ô nhiễm môi trường hậu sức khoẻ người Làm rõ quyền lợi, trách nhiệm khả người dân làng nghề vấn đề bảo vệ môi trường Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán phụ trách môi trường làng nghề để nâng cao trình độ nhận thức lực xử lý ô nhiễm sản xuất gây 92 Tháng 12/2011, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành nghị số 27/2011/NQ-HĐND chế hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn có hỗ trợ khơng q tỷ đồng/cơng trình xử lý nước thải khu dân cư, làng nghề, hỗ trợ 50% tổng chi phí đầu tư xử lý phát thải khác không 200 triệu đồng/hệ thống xử lý V GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH QUY HOẠCH Quy hoạch tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh phải gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch công nghiệp, quy hoạch nông thôn Sau quy hoạch phê duyệt cần triển khai quy hoạch chi tiết phổ biến rộng rãi tới cư dân nhà đầu tư để thống thực Về tổ chức điều hành quy hoạch: UBND tỉnh chịu trách nhiệm quản lý nhà nước địa bàn, định sử dụng vốn ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm CN; đạo thực chế, sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển TTCN phù hợp với điều kiện địa phương; Ban hành Quy chế phối hợp Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp đơn vị liên quan để phát triển TTCN; Sở Công Thương quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh thực nhiệm vụ quản lý nhà nước cụm CN địa bàn; chủ trì xây dựng bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển TTCN trình UBND tỉnh phê duyệt; thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm CN; tham gia ý kiến thiết kế sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm CN dự án đầu tư xây dựng cơng trình cụm CN theo thẩm quyền; đề xuất thực chế, sách, quy định liên quan đến phát triển TTCN, cụm CN; quản lý hoạt động Doanh nghiệp cụm CN theo thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài phối hợp với Sở Cơng Thương, hướng dẫn thực hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách hàng năm để xây dựng hạ tầng cụm CN, chương trình khuyến cơng, đào tạo nghề Sở Xây dựng hướng dẫn vấn đề quy hoạch chi tiết, xây dựng cơng trình Sở Nơng nghiệp PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn vấn đề đất đai, quản lý bảo vệ mơi trường UBND cấp huyện có trách nhiệm thực quản lý nhà nước cụm công nghiệp địa bàn, đạo quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã hỗ trợ thực công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư… để nhanh chóng triển khai xây dựng cụm CN địa bàn; đạo lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng tổ chức triển khai đầu tư xây dựng cụm công nghiệp địa bàn sau duyệt Đến nay, phần lớn xã, thị trấn vùng nông thôn Sở Xây dựng đạo lập quy hoạch chung quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, cụm xã Ngành hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố đạo lập đồ án quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn, từ quy hoạch cụm 93 cơng nghiệp tách khỏi khu dân cư, thuận lợi giao thơng, có hạ tầng sở đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất cung ứng điện, nước, có hệ thống thu gom xử lý chất rắn, lỏng, khí phát thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, cuối hướng gió đảm bảo cự ly với khu dân cư theo quy phạm Các đơn vị phối hợp triển khai cắm mốc quy hoạch cụm CN, hệ thống giao thông nội kết nối tuyến đường liên xã, liên huyện tỉnh lộ theo quy hoạch mở rộng thực địa UBND cấp tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơng trình theo quy hoạch, đưa dần sở sản xuất vào cụm CN quy hoạch thực tốt quy chế hoạt động, đảm bảo phát triển bền vững bảo vệ môi trường; Từng bước cải tạo kết cấu hạ tầng nông thôn đồng hạ tầng kỹ thuật, cơng trình cơng cộng điểm dân cư, cơng trình dịch vụ liên vùng, hệ thống hạ tầng kết nối thị trấn, thị tứ với khu vực nông thôn PHỤ LỤC Danh sách làng nghề công nhận theo định UBND tỉnh Vĩnh Phúc tính đến năm 2010 TT I II III IV 10 11 12 13 14 15 V 16 Tên làng Huyện Bình Xuyên Làng Hương Canh Làng Hợp Lễ Làng Yên Lan Làng Xuân Lãng Huyện Lập Thạch Làng Triệu Xá Làng Xuân Lan Huyện Sông Lô Làng Hải Lựu Thôn Mới Huyện Vĩnh Tường Làng Vĩnh Sơn Làng Bàn Mạch Làng Vân Giang Làng Văn Hà Làng Thủ Độ Làng Bích Chu Làng Việt An Huyện Yên Lạc Làng Vĩnh Đoài Địa (xã) Nghề Hương Canh Thanh Lãng Thanh Lãng Thanh Lãng Gốm Mộc Mộc Mộc Triệu Đề Văn Quán Mây tre đan Mây tre đan Hải Lựu Cao Phong Trạm khắc đá Sơ chế mây tre đan Vĩnh Sơn Lý Nhân Lý Nhân Lý Nhân An Tường An Tường Việt Xuân Nuôi, chế biến rắn Rèn Mộc Mộc Mộc Mộc Cơ khí vận tải TT Yên Lạc Mộc 94 17 18 19 20 21 22 Làng Vĩnh Đông Làng Vĩnh Trung Làng Lũng Hạ Làng Tảo Phú Làng Thôn Gia Làng Đông Mẫu “ “ Yên Phương Tam Hồng Yên Đồng Yên Đồng Mộc Mộc Mộc CB tơ nhựa Tái chế Tái chế nhựa (Nguồn tổng hợp: Sở Công Thương Vĩnh Phúc) Các cụm cơng nghiệp có địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc STT I Tên cụm Công nghiệp Vĩnh Yên Lai Sơn II Phúc Yên III Diện tích QH theo QĐ 181 phê duyệt chi tiết (ha) Diện tích Vốn Trong sử đầu tư (tỷ vốn NS dụng (ha) Đ) (tỷ Đ) 50,00 2,93 50,00 2,93 - - - - - - Bình Xuyên 69,27 18,50 12,50 3,25 Hương Canh 40,00 10,50 Hương Canh 11,57 Thanh Lãng 17,70 8,00 12,50 3,25 98,47 33,71 4,79 3,50 Tân Tiến 18,00 18,00 Lý Nhân 10,60 0,98 4,79 3,50 Vĩnh Sơn 20,87 2,70 IV Vĩnh Tường Đồng Sóc- Vũ Di 49,00 12,03 62,52 29,69 66,00 9,00 6,30 4,23 58,90 3,00 26,05 18,46 3,00 10 Đồng Văn 26,47 7,00 3,00 11 Yên Đồng 3,70 V Yên Lạc Thị trấn Yên Lạc Tề Lỗ VI Tam Dương 13 Hợp Thịnh VII Tam Đảo VIII Lập Thạch 7,10 41,30 11,00 41,30 11,00 - - - - - - 7,20 3,60 - 3,00 95 14 Thị trấn Lập Thạch IX 7,20 3,60 - 3,00 - - - - 328,75 99,43 83,29 18,75 Sông Lô Cộng Nguồn : Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc Các cụm công nghiệp dự kiến quy hoạch địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 STT Tên cụm Công nghiệp I Phúc Yên 2012-2015 2016-2020 100 100 Xuân Hòa - Cao Minh 50 50 Nam Viêm 50 50 II Ghi Bình Xuyên 69,325 59,765 Hương Canh 40 40 Hương Canh 11,57 11,565 Thanh Lãng 17,76 8,2 9,56 155,31 125,31 30 Tân Tiến 18,74 18,74 Đang hoạt động Lý Nhân 10,06 10,06 Đang hoạt động An Tường 16,29 16,29 Đã QHCT Đồng Sóc- Vũ Di 49,35 49,35 Đang hoạt động III Vĩnh Tường 9,56 Đang hoạt động Đã giao chủ đầu tư Đang đầu tư XDHT Đại Đồng 30 Việt Xuân 10 10 Vĩnh Sơn 20,87 20,87 96,32 82,32 4,23 4,23 Đang hoạt động Tề Lỗ 22,91 22,91 Đang hoạt động Đồng Văn 26,48 26,48 Đang đầu tư XDHT IV Yên Lạc Thị trấn Yên Lạc Đại Tự V Diện tích QH (ha) 30 Đã QHCT 14 5 Nguyệt Đức 2,5 2,5 Trung Kiên 1,5 1,5 Tam Hồng 5 Yên Đồng 3,7 3,7 Minh Phương 25 25 100 90 Đạo Tú 30 30 Hoàng Đan 10 10 Tam Dương Đang đầu tư XDHT 10 96 Hợp Thịnh 50 50 Đang hoạt động Thanh Vân- Đạo Tú 5 Hợp Hòa 5 VI Tam Đảo Tam Quan VII Lập Thạch 19,2 10,2 7,2 7,2 Triệu Đề 3 Thái Hòa- Bắc Bình Thị trấn Lập Thạch Đang đầu tư XDHT VIII Sông Lô 2 Hải Lựu 2 547,155 367,595 Cộng 179,56 Nguồn : Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc Một số dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2012-2020 TT Các dự án kêu gọi đầu tư Giai đoạn Các dự án đầu tư xây dựng cụm CN 2012-2020 Các dự án sản xuất loại vật liệu xây dựng không nung sử dụng nguyên liệu chỗ 2012-2015 Các dự án sản xuất đồ mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng phục vụ thị trường nước xuất 2012-2020 Các dự án CN hỗ trợ, khí, sửa chữa, lắp ráp tô xe máy, phương tiện vận tải, điện, điện tử 2012-2020 Các dự án sản xuất trang thiết bị phục vụ sinh hoạt… 2012-2020 Các dự án sản xuất dụng cụ, máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, chế biến nông lâm thuỷ sản thực phẩm 2012-2020 Các dự án sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương 2012-2020 Các dự án chế biến nông sản thực phẩm 2012-2020 Các dự án tái chế phế liệu không gây ô nhiễm môi trường 2012-2020 Bản đồ Hiện trạng phân bố cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Bản đồ Quy hoạch cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 97
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Từ khóa liên quan