Sáng kiến Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn Vật lí 7

24 164 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:54

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi :Hội đồng khoa học phòng GD-ĐT huyện Mỹ Lộc Tôi ghi tên đây: S TT Họ tên Vũ Thị Hạt Ngày, tháng năm, sinh 15/08/1978 Nơi công tác THCS Mỹ Thành Chức danh Trình độ Tỷ lệ % đóng chun góp tạo môn sáng kiến Tổ Đại học 100% trưởng - Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường giảng dạy mơn Vật lí 7” - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lớp trường THCS Mỹ Thành - Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu dùng thử: 9/2017 - Mô tả chất sáng kiến: Vấn đề mơi trường "vấn đề tồn cầu" Những hiểm họa suy thối mơi trường ngày đe dọa sống người Chính vậy, bảo vệ môi trường (BVMT) trở thành nhiệm vụ cấp bách người, dân tộc, quốc gia Trái Đất Tuy nhiên, nhiều học sinh khơng quan tâm, chí thờ việc bảo vệ mơi trường Vì vậy, q trình dạy học giáo viên cần giáo dục học sinh hiểu rõ cần thiết phải bảo vệ môi trường biết cách bảo vệ môi trường, trước hết môi trường sống xung quanh em Để giải vấn đề cơng việc giáo dục BVMT biện pháp hữu hiệu nhất, tinh tế nhất, có tính bền vững sâu rộng số biện pháp để thực mục tiêu bảo vệ môi trường phát triển bền vững đất nước - Các điều kiện cần thiết để áp dụng: Trong trường THCS Mỹ Thành - Đánh giá lợi ích thu được:Nhằm góp phần hiệu phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực, phát huy phẩm chất tốt đẹp cho học sinh Tôi xin cam đoan thông tin đơn trung thực, thật Mỹ Thành, ngày 22 tháng 10 năm 2018 Người nộp đơn Vũ Thị Hạt -1- THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy môn Vật lí 7” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy mơn vật lí trường THCS Mỹ Thành Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 01 tháng năm 2017 đến ngày 20 tháng 10 năm 2018 Tác giả: Họ tên: Vũ Thị Hạt Năm sinh: 15/08/1978 Nơi thường trú: Số – tổ 15 – Cửa Nam – TP Nam Định Trình độ chun mơn: Đại học SP Tốn Chức vụ cơng tác: Giáo viên Nơi làm việc: Trường THCS Mỹ Thành – huyện Mỹ Lộc – tỉnh Nam Định Điện thoại: 0975.057.525 Đơn vị áp dụng sáng kiến: Tên đơn vị: Trường THCS Mỹ Thành – huyện Mỹ Lộc – tỉnh Nam Định Địa chỉ: xã Mỹ Thành - huyện Mỹ Lộc Điện thoại: 03503.810.783 -2- BÁO CÁO SÁNG KIẾN I Điều kiện hoàn cảnh tạo sáng kiến Ngày vấn đề ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân sinh thái vấn đề quan tâm chung nhân loại Vấn đề môi trường "vấn đề tồn cầu" Những hiểm họa suy thối mơi trường ngày đe dọa sống lồi người Chính vậy, bảo vệ mơi trường (BVMT) trở thành nhiệm vụ cấp bách người, dân tộc, quốc gia Trái Đất Để giải vấn đề cơng việc giáo dục BVMT biện pháp hữu hiệu nhất, tinh tế nhất, có tính bền vững sâu rộng số biện pháp để thực mục tiêu bảo vệ môi trường phát triển bền vững đất nước Trong số mơn học trường THCS mơn Vật lí mơn học thực nghiệm, cung cấp cho học sinh nhiều kiến thức giới tự nhiên nói chung mơi trường xung quanh Vì qua mơn học này, cung cấp đơn vị kiến thức có liên quan đến mơi trường người thầy tích hợp giáo dục BVMT vào đơn vị kiến thức giảng Để việc tích hợp giáo dục BVMT vào giảng có liên quan đến mơi trường đạt hiệu cao theo tơi, từ em làm quen với mơn Vật lí cần phải để gây hứng thú học tập cho em môn học này, mà lồng ghép kiến thức môi trường vấn đề BVMT để từ xây dựng ý thức BVMT cho em Là GV dạy mơn vật lí, tơi trăn trở vấn đề làm vừa dạy học sinh nắm bắt kiến thức môn, vừa lồng ghép đơn vị kiến thức BVMT cho học sinh Trên sở tìm tòi tư liệu bảo vệ mơi trường, thu thập thông tin qua báo đài internet, đặt biệt nắm bắt phương pháp dạy học có tích hợp mơi trường mơn vật lí, phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá trường phổ thông theo định hướng phát triển lực học sinh, bên cạnh dựa vào việc tìm đơn vị kiến thức chương trình Vật lí có liên quan đến việc giáo dục BVMT, cộng với trình dạy thử nghiệm đạt hiệu tốt Chính tơi viết sáng kiến kinh nghiệm “Tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường giảng dạy mơn Vật lí ” áp dụng vào giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục II Mô tả giải pháp kỹ thuật Mô tả giải pháp kỹ thuật trước có sáng kiến 1.1 Thuận lợi - Trước thực nghiệm sáng kiến ln trăn trở việc cá nhân thực sáng kiến có hiệu hay khơng, giúp đỡ đồng nghiệp từ việc làm sử dụng đồ dùng dạy học qua tiết học, đến xây dựng giảng, thường xuyên dự đóng góp ý kiến, hỗ trợ thơng tin cần thiết cho việc giảng dạy, bên cạnh hợp tác học sinh nhân tố quan trọng -3- - Sự hỗ trợ sách báo, đặc biệt internet, thường xuyên trao đổi kiến thức với đồng nghiệp thông qua internet, tham khảo giảng thông qua trang cá nhân (Trường học kết nối.vn), thường xuyên cập nhật chủ trương sách giáo dục việc đưa BVMT vào giảng dạy - Ngồi tơi thuờng xun nhắc nhở giáo dục em kiến thức BVMT lúc nơi 1.2 Khó khăn - Trước ô nhiễm môi trường nay, để bảo vệ người thân mình, người phải có ý thức bảo vệ mơi trường thông qua việc làm cụ thể Là học sinh lớp ngồi ghế nhà trường em nhỏ, nhiều lúc nhận thức mơi trường hạn chế - Hơn nữa, khái niệm mơi trường khái niệm rộng mà trình độ hiểu biết em lớp hạn chế, thời gian tiết học có 45 phút, việc tiếp cận với internet chưa thường xun Bên cạnh ý thức bảo vệ mơi trường em học sinh bậc phụ huynh hạn chế - Sáng kiến “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy mơn Vật lí ” sáng kiến quan trọng nhằm giáo dục ý thức BVMT cho em học sinh từ lớp đầu cấp học, qua nhờ em mang thơng điệp BVMT gia đình, địa phương, người chưa có am hiểu mơi trường để từ người quan tâm nhiều đến ô nhiễm môi trường họ sống làm việc thân thiện môi trường Mô tả giải pháp kỹ thuật sau có sáng kiến 2.1 Khái niệm dạy học tích hợp: Q trình dạy học tích hợp hiểu q trình dạy học tồn thể hoạt động học tập góp phần hình thành học sinh lực rõ ràng, có dự tính trước điều cần thiết cho học sinh, nhằm phục vụ cho trình học tập tương lai, nhằm hòa nhập học sinh vào sống lao động Mục tiêu tư tưởng sư phạm tích hợp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh phù hợp mục tiêu giáo dục nhà trường 2.2 Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường trường học: - Hiểu biết chất vấn đề mơi trường: Tính phức tạp, quan hệ nhiều mặt, tính hữu hạn tài nguyên thiên nhiên khả chịu tải môi trường … - Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề môi trường nguồn lực để sinh sống, lao động phát triển cá nhân, cộng đồng, quốc gia quốc tế Từ có thái độ cách ứng xử đắn trước vấn đề môi trường, xây dựng quan niệm ý thức trách nhiệm, giá trị nhân cách - Có tri thức, kĩ năng, phương pháp hành động để nâng cao lực lựa chọn phong cách sống thích hợp với việc sử dụng hợp lí khơn ngoan nguồn tài nguyên thiên nhiên; tham gia có hiệu vào việc phòng ngừa giải vấn đề môi trường cụ thể nơi sinh sống làm việc 2.3 Nguyên tắc, phương thức, phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường mơn vật lí trường Trung học sở * Nguyên tắc -4- - Giáo dục bảo vệ môi trường lĩnh vực liên ngành, tích hợp vào mơn học hoạt động - Mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường phải phù hợp với mục tiêu đào tạo cấp học, góp phần thực mục tiêu đào tạo cấp học - Phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường nhằm tạo cho người học chủ động tham gia vào trình học tập, tạo hội cho học sinh phát vấn đề mơi trường tìm hướng giải vấn đề tổ chức hướng dẫn giáo viên - Tận dụng hội để giáo dục bảo vệ môi trường phải đảm bảo kiến thức mơn học, tính logic nội dung, không làm tải lượng kiến thức tăng thời gian học * Phương thức giáo dục: - Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp mơn Vật lí thơng qua chương, cụ thể Việc tích hợp thể mức độ: + Mức độ toàn phần: Mục tiêu nội dung học chương phù hợp hoàn toàn với mục tiêu nội dung giáo dục bảo vệ môi trường + Mức độ phận: Chỉ có phần học có mục tiêu nội dung giáo dục bảo vệ môi trường + Mức độ liên hệ: Có điều kiện liên hệ cách logic - Các hoạt động giáo dục bảo vệ mơi trường ngồi lớp học: + Hoạt động tham quan theo chủ đề: khu bảo tồn, danh lam thắng cảnh … + Điều tra, khảo sát, nghiên cứu tình hình mơi trường địa phương, thảo luận phương án xử lí + Hoạt động trồng cây, xanh hóa trường học: tổ chức tết trồng cây, ngày môi trường giới 5/6 … + Tổ chức thi tìm hiểu môi trường: thi điều tra, sáng tác, văn nghệ chủ đề mơi trường + Hoạt động Đồn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh bảo vệ mơi trường: vệ sinh trường, lớp, làng xóm, tun truyền bảo vệ môi trường nhà trường địa phương * Các phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường - Phương pháp tham quan, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa - Phương pháp thí nghiệm - Phương pháp khai thác kinh nghiệm thực tế để giáo dục - Phương pháp hoạt động thực tiễn - Phương pháp giải vấn đề cộng đồng - Phương pháp học tập theo dự án - Phương pháp nêu gương 2.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Trong nghiên cứu lí luận ta dựa vào lí thuyết khẳng định, thành tựu nhân loại nhiều lĩnh vực khác nhau, văn kiện đạo Đảng Nhà nước liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu để xem xét vấn đề tìm giải pháp hợp lí, có sức thuyết phục, xây dựng lí thuyết mới, bổ sung hồn chỉnh cụ thể hố lí thuyết cũ -5- - Phương pháp quan sát đàm thoại: Việc dự giờ, quan sát trình thái độ học tập rèn luyyện học sinh biện pháp sư phạm giáo viên tiết học Trực tiếp vấn, trò chuyện, tham gia hoạt động em để tìm thấy biểu có liên quan đến hứng thú tham gia hoạt động giáo dục học sinh - Phương pháp kiểm chứng, đánh giá tổng kết thực hiện: Trên sở kiểm chứng, đánh giá thông tin thu lượm hình dung thực trạng, đặc điểm hoạt động học sinh cách tương đối xác Từ có phương hướng điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình tập thể học sinh - Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp: Dựa kết điều tra thống kê lại, so sánh tổng hợp để tìm ngun nhân, từ đưa biện pháp thích hợp để giáo dục học sinh Thông thường phương pháp nghiên cứu kết hợp với làm cho kết thu vừa có sức thuyết phục mặt lí luận vừa có ý nghĩa thực tiễn 2.5 Nội dung nghiên cứu 2.5.1 Thực trạng vấn đề đặt ra, cần thiết để tiến hành nghiên cứu đề tài Bảo vệ môi trường nhiệm vụ tồn xã hội, có học sinh Tuy nhiên, nhiều học sinh không quan tâm, chí thờ việc bảo vệ mơi trường Vì vậy, trình dạy học giáo viên cần giáo dục học sinh hiểu rõ cần thiết phải bảo vệ môi trường biết cách bảo vệ môi trường, trước hết môi trường sống xung quanh em Trong q trình dạy học Vật lí, tơi giáo viên đề cập đến biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường Tuy nhiên việc làm chưa thường xun, đơi mang tính sách vở, thiếu gần gũi với đời sống thực tế học sinh Trong đó, Vật lí mơn khoa học mang tính thực tiễn cao, hồn tồn vừa đưa biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường liên quan đến nội dung học cụ thể lại vừa gần gũi với hiểu biết học sinh Chính điều có tác dụng kích thích óc tò mò, sáng tạo, hứng thú học tập, mở rộng hiểu biết học sinh, đặc biệt hướng quan tâm em tới môi trường để từ biết cách bảo vệ mơi trường Thực tế trường THCS Mỹ Thành qua tìm hiểu đồng nghiệp giảng dạy Vật lí địa bàn huyện Mỹ Lộc nói chung, chưa có tài liệu cụ thể hướng dẫn giáo viên nội dung, chương trình phương pháp dạy học tích hợp giáo dục mơi trường mơn Vật lí cách cụ thể, rõ ràng phù hợp Hầu hết giáo viên tự tìm tòi, nghiên cứu tự đưa nội dung giáo dục mơi trường cần tích hợp khơng có thống nội dung, chương trình phương pháp Cũng trình dạy học, hầu hết giáo viên chưa quan tâm nhiều đến việc dạy học tích hợp giáo dục mơi trường, có mang tính đối phó Đa số giáo viên dạy học có tích hợp có sinh hoạt chuyên đề, thao giảng Để nắm rõ thực trạng hiểu biết kiến thức môi trường môn Vật lí học sinh khối trường THCS Mỹ Thành, bắt đầu nghiên cứu lí luận để viết sáng kiến tiến hành kiểm tra 15 phút lấy điểm hệ số (sau học sinh học xong Tiết 16 –Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn – Vật lí 7) với câu hỏi kiến thức môi trường sau: -6- Câu hỏi: Trong q trình lưu thơng phương tiện giao thơng đường bộ, làm phát sinh khói bụi gây nhiều tiếng ồn Hiện tượng gây tác hại mơi trường người ? Em đề xuất giải pháp để hạn chế tác hại đó? Kết học sinh trả lời câu hỏi sau: Lớp 7A 7B Tổng Tổng số học sinh 31 32 63 Kết Trả lời SL 12 TL% 22,6 15,6 19,4 Có trả lời chưa đầy đủ SL TL% 25,8 25,0 16 25,4 Khơng có câu trả lời trả lời sai SL TL% 16 51,6 19 59,4 35 55,6 Qua kết kiểm tra thấy tỉ lệ học sinh hiểu biết môi trường (sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biết cách bảo vệ mơi trường) hạn chế, có 55% số học sinh không quan tâm không hiểu biết kiến thức môi trường liên quan môn Vật lí Trước thực trạng trên, năm học 2017 – 2018 tơi viết sáng kiến kinh nghiệm “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy môn Vật lí 7” với mục đích: - Xây dựng nội dung, chương trình tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường dạy học mơn Vật lí lớp - Đề xuất số phương pháp dạy học tích hợp giáo dục mơi trường mơn Vật lí lớp đạt hiệu cao 2.5.2 Một số giải pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường dạy học Vật lí lớp 2.5.2.1 Xây dựng nội dung, chương trình tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường mơn Vật lí lớp Tên Địa tích hợp Nội dung GDBVMT (kiến thức, kĩ (vào nội dung tích hợp) bài) Bài Nhận biết ánh sángNguồn sáng vật sáng Ta nhìn thấy vật Ở thành phố lớn, nhà cao tầng che cắn có ánh sáng nên học sinh thường phải học tập làm việc truyền từ vật vào ánh sáng nhân tạo, điều có hại cho mắt Để mắt ta làm giảm tác hại này, học sinh cần có kế hoạch học tập vui chơi dã ngoại -7- - Các mặt hồ xanh tạo cảnh quan đẹp, dòng sơng xanh ngồi tác dụng nơng nghiệp sản xuất có vai trò quan trọng Bài Gương phẳng việc điều hòa khí hậu, tạo môi trường Ảnh phần mặt phẳng, lành vật phản xạ ánh - Trong trang trí nội thất, gian phòng chật tạo sáng hẹp, bố trí thêm gương phẳng lớn gương tường để có cảm giác phòng rộng phẳng - Các biển báo hiệu giao thông, vạch phân chia đường thường dùng sơn phản quang để người tham gia giao thơng dễ dàng nhìn thấy ban đêm Bài Gương cầu lồi Bài Gương cầu lõm Bài 10 Nguồn âm Vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước Tại vùng núi cao, đường hẹp uốn lượn, khúc quanh người ta đặt gương cầu lồi nhằm làm cho lái xe dễ dáng quan sát đường phương tiện khác người súc vật qua Việc làm làm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thơng bảo vệ tính mạng người sinh vật Gương cầu lõm có tác dụng biến chùm tia sáng song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào điểm ngược lại, biến chùm tia tới phân kì thích hợp thành chùm tia phàn xạ song song - Mặt trời nguồn lượng Sử dụng lượng Mặt Trời yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu việc sử dụng lượng hóa thạch (tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường) - Một cách sử dụng lượng Mặt Trời là: Sử dụng gương cầu lõm có kích thước lớn tập trung ánh sáng Mặt Trời vào điểm (để đun nước, nấu chảy kim loại Các vật phát âm Để bảo vệ giọng nói người, ta cần luyện tập dao động thường xun, tránh nói q to, khơng hút thuốc -8- Âm phát cao Bài 11 (càng bổng) tần Độ cao số dao động âm lớn Âm phát thấp (càng trầm) tần số dao động nhỏ - Trước bảo thường có hạ âm, hạ âm làm người khó chịu, cảm giác buồn nôn, chống mặt; số sinh vật nhạy cảm với hạ âm nên có biểu khác thường Vì vậy, người xưa dựa vào dấu hiệu để nhận biết bảo - Dơi phát siêu âm để săn tìm muỗi, muỗi sợ siêu âm dơi phát Vì vậy, chế tạo máy phát siêu âm bắt chước tần số siêu âm dơi để đuổi muỗi Bài 14 Phản xạ âm tiếng vang Các vật mềm, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm Các vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém) Khi thiết kế rạp hát, cần có biện pháp để tạo độ vọng hợp lí để tăng cường âm, tiếng vọng kéo dài dẽ làm âm nghe khơng rõ, gây cảm giác khó chịu Ơ nhiễm tiếng ồn xẩy tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hoạt động Bài 15 bình thường Chống người nhiễm tiếng ồn Tác hại tiếng ồn: - Về sinh lý, gây mệt mỏi tồn thân, nhức đầu, chống váng, ăn khơng ngon, gầy yếu Ngồi người ta thấy tiếng ồn lớn làm suy giảm thị lực - Về tâm lý, gây khó chịu, lo lắng, bực bội, dễ cáu gắt, sợ hãi, ám ảnh, tập trung, dễ nhầm lẫn, thiếu xác Để tránh chống ô nhiễm tiếng ồn cần làm giảm độ to tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm theo hướng khác Phòng tránh nhiễm tiếng ồn: - Trồng cây: Trồng xung quanh trường học, bệnh viện, nơi làm việc, đường phố đường cao tốc cách hiệu để giàm thiểu tiếng ồn - Lắp đặt thiết bị giảm âm: Lắp đặt số thiết bị giảm âm phòng làm việc như: thảm, rèm, thiết bị cách âm, để giảm thiểu tiếng ồn từ bên truyền vào - Đề nguyên tắc: Lặp bảng thông báo quy định việc gây ồn Cùng xây dựng ý thức giữ trật tự cho người -9- - Các phương tiện giao thông cũ, lạc hậu gây tiếng ồn lớn Vì vậy, cần lắp đặt ống xả thiết bị chống ồn xe Kiểm tra, đình hoạt động phương tiện giao thông cũ lạc hậu - Tránh xa nguồn gây tiếng ồn: Khơng đứng gần máy móc, thiết bị gây ồn lớn máy bay phản lực, động cơ, máy khoan cắt, rèn kim loại… Khi cần tiếp xúc với thiết bị cần sử dụng thiết bị bào vệ (mũ chống ồn) tuân thủ quy tắc an toàn Xây dựng trường học, bệnh viện, khu dân cư xa nguồn gây ô nhiễm thiếng ồn Học sinh cần thực nếp sống văn minh trường học: bước nhẹ lên cầu thang, khơng nói chuyện lớp học, khơng nơ đùa, trật tự trường học… - Vào lúc trời mưa dông, đám mây bị cọ xát vào nêm nhiễm điện trái dấu Sự phóng điện đám mây (sấm) đám mây Bài 17 Có thể làm nhiễm với mặt đất (sét) vừa có lợi vừa có hại cho Sự nhiễm điện vật cách sống người điện cọ cọ xát + Có lợi: Giúp điều hòa khí hậu, gây phản ứng xát hóa học nhằm tăng thêm lượng ơzơn bổ sung vào khí + Có hại: Phá hủy nhà cơng trình xây dựng, ảnh hưởng đến tính mạng người sinh vật, tạo khí độc hại (NO NO2 ….) - Để giàm tác hại sét, bào vệ tính mạng người cơng trình xây dựng, cần thiết xây dựng cột thu lơi Bài 21 hai loại điện tích Hai loại dương điện tích điện tích âm Các vật nhiễm điện loại đầy nhau, khác loại hút Trong nhà máy thường xuất bụi gây hại cho cơng nhân Bố trí kim loại tích điện nhà máy khiến bụi bị nhiễm điện bị hút vào kim loại, giữ môi trường sạch, bảo vệ sức khỏe công nhân - 10 - Bài 22 Tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng dòng điện Bài 23 Tác dụng Từ tác dụng hóa học tác dụng sinh lí dòng điện Dòng điện qua vật dẫn thơng thường, làm cho vật dẫn nóng lên Nếu vật dẫn nóng lên đến nhiệt độ cao phát sáng Điơt phát quang có khả phát sáng có dòng điện qua, điơt chưa nóng tới nhiệt độ cao - Nguyên nhân gây tác dụng nhiệt dòng điện vật dẫn có điện trở Tác dụng nhiệt có lợi, có hại - Để làm giảm tác dụng nhiệt, cách đơn giản làm dây dẫn chất có điện trở suất nhỏ Việc sử dụng nhiều kim loại làm vật liệu dẫn điện dẫn đến việc làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên Ngày người ta cố gắng sử dụng vật liệu siêu dẫn (có điện trở suất không) đời sống kỉ thuật Sử dụng điơt thắp sáng góp phần làm giảm tác dụng nhiệt dòng điện, nâng cao hiệu suất sử dụng điện - Dòng điện gây xung quanh từ trường Các đường dây cao áp gây điện từ trường mạnh, người dân sống gần đường dây điện cao chịu ảnh hưởng trường điện từ - Dưới tác dụng trường điện từ mạnh, vật đặt bị nhiễm điện hưởng ứng, Dòng điện có tác nhiễm điện hưởng ứng khiến cho dụng từ tuần hồn máu người bị ảnh hưởng, căng Dòng điện có tác thẳng, mệt mỏi dụng hóa học - Để giảm thiểu tác hại này, cần xây dựng lưới điện cao áp xa khu dân cư - Dòng điện gây phản ứng điện phân, Việt Nam đất nước có khí hậu nóng ẩm, yếu tố tự nhiên, việc sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đố, …) hoạt động sản xuất công nghiệp tạo nhiều khí thải độc hại (CO2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, …) Các khí hòa tan nước tạo môi trường điện li Môi trường điện li khiến cho kim loại bị ăn mòn (ăn mòn hóa học) - Để giảm thiểu tác hại cần bao bọc kim loại chất chống ăn mòn hóa học giảm thiểu khí thải độc hại - 11 - Dòng điện có tác - Dòng điện gây tác dụng sinh lí dụng sinh lí + Dòng điện có cường độ 1mA qua thể người gây cảm giác tê, co bắp (điện giật) Dòng điện mạnh nguy hiểm cho sức khỏe tính mạng người Dòng điện mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, tim ngừng đập, ngạt thở, dòng điện mạnh gây tử vong + Dòng điện có cường độ nhỏ sử dụng để chữa bệnh (điện châm) Trong cách điện cực nối với huyệt, dòng điện làm huyệt kích thích hoạt động Việt Nam nước có y học châm cứu tiên tiến giới - Biện pháp an toàn: Cần tránh bị điện giật cách sử dụng chất cách điện để cách li dòng điện với thể tuân thủ quy tắc an toàn điện - Quá trình đóng ngắt mạch điện cao áp ln kèm Bài 29 Phải thực theo tia lửa điện, tiếp xúc điện khơng tốt An tồn quy tắc an tồn làm phát sinh tia lửa điện Tia lửa sử sử dụng điệ điện có tác dụng làm nhiễu sóng điện từ ảnh dụng hu7ng3 đến thông tin liên lạc gây phản điện ứng hóa học (tạo khí độc CO 2, NO, NO2 …) Vì vậy, cần đảm bảo tiếp xúc điện thật tốt trình vận hành sử dụng thiết bị điện Tia lửa điện truyền đến vật liệu xốp, dễ cháy gây hỏa hoạn - Biện pháp an toàn sử dụng điện + Đề biện pháp an toàn điện nơi cần thiết + Cần tránh bị điện giật cách tránh tiếp xúc trực tiếp với dòng điện có điện áp cao + Mỗi người cần tuân thủ quy tắc an tồn sử dụng điện có kiến thức sơ cứu người bị điện giật - 12 - 2.5.2.2 Một số phương pháp dạy học tích hợp giáo dục mơi trường mơn Vật lí lớp Phương pháp 1: Thông qua tiết học mơn Vật Lí lớp Khi dạy học tích hợp giáo dục mơi trường theo phương pháp cần đảm bảo nguyên tắc sau: - Không làm tính đặc trưng mơn học Khơng biến học Vật lí thành học giáo dục mơi trường - Khai thác nội dung có chọn lọc, tập trung, không tràn lan, tùy tiện - Phát huy cao độ hoạt động tích cực nhận thức học sinh kinh nghiệm thực tế học sinh, tận dụng hội cho học sinh tiếp xúc trực tiếp với môi trường - Nội dung giáo dục môi trường cần gần gủi, thiết thực, gắn liền với hoạt động thực tiễn địa phương, đất nước Phương pháp 2: Tích hợp giáo dục môi trường thông qua hoạt động ngoại khóa (Có thể ngoại khóa mơn Vật lí, ngoại khóa nhiều mơn học có mơn Vật lí) Để tổ chức hoạt động ngoại khóa mơi trường đòi hỏi giáo viên cần có kế hoạch tổ chức hoạt động khoa học, hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh *Lưu ý: Để giảng dạy tiết có tích hợp BVMT đạt hiệu trước hết GV phải nắm chắn chuẩn kiến thức, kỹ đó, kết hợp tìm tư liệu có liên quan(tranh, ảnh, đoạn phim…)đến kiến thức BVMT học qua báo đài internet…, xác định mục tiêu lồng ghép kiến thức đó, đơn vị kiến thức phải dễ hiểu, vật tượng mà giáo viên giới thiệu phải nằm tầm hiểu biết học sinh, tránh trường hợp trở thành kiến thức trừu tượng, khó hình dung, dễ gây nhàm chán cho học sinh, phương pháp giảng dạy đưa kiến thứ BVMT đơn giản, cụ thể gắn liền với sống, với địa phương, kết hợp nhắc nhở giáo viên yếu tố góp phần cho thành cơng cho tiết dạy có tích hợp BVMT, cần tổ chức buổi ngoại khóa để học sinh có điều kiện tìm hiểu vấn đề mơi trường địa phương, để từ em có biện pháp hành động cụ thể bảo vệ môi trường, thường xuyên liên hệ với môi trường trường học, gia đình, địa phương Người giáo viên phải guơng vấn đề BVMT Để cụ thể vấn đề trên, Tơi có xây dựng phương pháp giảng dạy kiến thức cho số có tích hợp BVMT mơn vật lí - THCS Giải pháp cụ thể cho số có tích hợp bảo vệ mơi trường Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG Địa tích hợp: Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta Phương pháp tích hợp: Sử dụng thí nghiệm để hình thành kiến thức làm để nhìn thấy vật (hình 1.2 a), GV kết hợp đặt câu hỏi GV hỏi: Các em có biết bạn học sinh thành phố bị cận nhiều bạn học sinh nông thôn không? HS nhận thức: Ở thành phố, nhà cao tầng che chắn nên học sinh thường phải học tập, làm việc vui chơi ánh đèn điện (ánh sáng nhân tạo) ánh sáng - 13 - khuếch tán nên mắt thường dễ bị cận Chúng ta nông thôn học tập, làm việc vui chơi ánh sáng chủ yếu ánh sáng tự nhiên mà bị cận GV: Để khắc phục tượng học sinh thành phố cần phải làm gì? HS trả lời: Các học sinh thành phố cần có kế hoạch học tập hợp lí, tổ chức vui chơi, dã ngoại nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên GV nhấn mạnh: Các học sinh học tập phải đảm bảo ánh sáng, hạn chế học tập ánh sáng nhân tạo Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYÊN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG Địa tích hợp: Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Phương pháp tích hợp: Làm thí nghiệm H3.1-SGK Vậ lý 7, H 3.2-SGK Vậ lý để hình thành kiến thức bống tối, sau kết hợp giáo dục BVMT cho học sinh(có sử dụng hình ảnh minh họa) GV:Trong sinh hoạt học tập ta cần làm để bóng tối? HS trả lời: Trong sinh hoạt học tập ta cần đảm bảo đủ ánh sáng, bóng tối Vì vậy, cần lắp đặt nhiều bóng đèn nhỏ thay lắp đặt bóng đèn lớn GV: Vì người ta nói thành phố thường bị nhiễm ánh sáng? (sử dụng hình ảnh để học sinh quan sát) Hình ảnh nhiềm ánh sáng đô thị Hs trả lời: Ở thành phố thường bị ô nhiễm ánh sáng nhiều loại nguồn sáng có cường độ chiếu sáng khác GV: Sự nhiễm ánh sáng có gây tác hại cho người? HS nhận thức: Sự ô nhiễm ánh sáng gây tác hại cho người như: Làm cho người bị mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm lí, lãng phí lượng, an tồn giao thơng sinh họat - 14 - GV: Làm để giảm thiểu ánh sáng đô thị? HS nhận thức: Để giảm thiểu ánh sáng đô thị cần phải: + Sử dụng nguồn sáng vừa đủ với yêu cầu + Tắt đèn không cần thiết sử dụng chế độ hẹn + Cải tiến dụng cụ chiếu sáng phù hợp, tập trung ánh sáng vào nơi cần thiết + Lắp đặt loại đèn phát ánh sáng phù hợp với cảm nhận mắt Bài 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG Địa tích hợp: Gương phẳng phần mặt phẳng phản xạ ánh sáng Phương pháp tích hợp: Hình thành kiến thức tính chất ảnh tạo gương phẳng(có sử dụng thí nghiệm H5.2- SGKVL7), cho học sinh nêu ví dụ thực tế, kết hợp sử dụng hình ảnh vể ô nhiễm nguồn nước, hành động để bảo vệ môi trường nước GV: Các mặt nước xanh dòng sơng, ao, hồ có vai trò gì? HS trả lời: Các mặt nước xanh dòng sơng, ao, hồ khơng những gương phẳng tự nhiên để tôn lên vẽ đẹp cho q hương mà góp phần quan trọng vào việc điều hòa khí hậu tạo mơi trường lành GV: giới thiệu hình ảnh mơi trường nước tình trạng nhiễm nghiêm trọng Hình ảnh chất độc hại thải xuống ao hồ GV: Vậy cần phải làm để có mặt nước xanh này? HS nhận thức: Dòng sơng địa phương tình trạng nhiễm nghiêm trọng, không vứt rác thải xuống sông, nhắc nhở người không bơm chất độc hại xuống hồ, ao, sông, suối, tuyên truyền cho người xung quanh ý thức giữ gìn mơi trường Bài 8: GƯƠNG CẦU LÕM Địa tích hợp: Gương cầu lõm có tác dụng biến chùm tia sáng song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào điểm ngược lại, biến đổi chùm tia tới phân kì thích hợp thành chùm tia phản xạ song song - 15 - Phương pháp tích hợp: Làm thí nghiệm( H 8.2 – SGK VL7), kết hợp sử dụnh hình ảnh lợi ích việc dùng gương cầu lõm đời sống ngày, đặt câu hỏi có liên quan, giáo viên nhấn mạnh kiến thức BVMT GV: Các em cho biết chùm sáng Mặt Trời chùm sáng hội tụ, song song hay phân kì? HS: Chùm sáng Mặt Trời chùm sáng song song GV: Chùm sáng Mặt Trời có vai trò gì? HS: Chùm sáng Mặt Trời có vai trò quan trọng cho sống Trái Đất, nguồn lượng vơ tận GV: Vậy sử dụng nguồn lượng khơng? HD: Chúng ta sử dụng nguồn lượng GV:Việc sử dụng nguồn lượng có mang lại lợi ích khơng? HS nhận thức: Việc sử dụng nguồn lượng yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu việc sử dụng nguồn lượng hóa thạch, tiết kiệm tài nguyên đồng thời bảo vệ môi trường Ngồi guơng cầu lõm nhiều ứng dụng vào sống(như nấu nướng, nấu chảy kim loại…) Hình ảnh sử dụng gương cầu lõm để nấu nướng Dùng gương đốt cháy thuyền giặc Bài 15: CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN - 16 - Địa tích hợp: Ô nhiễm tiếng ồn xảy tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hoạt động bình thường người mà ảnh hưởng đến tập tính mơi trường sống số loài động vật giới Phương pháp tích hợp: Sử dụng hình ảnh ô nhiễm tiếng ồn, nêu ví dụ thực tế địa phương, Gv nêu biện pháp để học sinh hiểu rõ việc chống ô nhiễm tiếng ồn GV: Em nêu tác hại tiếng ồn? + Về sinh lý, gây mệt mỏi tồn thân, nhức đầu, chống váng, ăn khơng ngon, gầy yếu Ngồi người ta thấy tiếng ồn lớn làm suy giảm thính lực + Về tâm lý, gây khó chịu, lo lắng, bực bội, dễ cáu gắt, sợ hãi, ám ảnh, tập trung, dễ nhầm lẫn, thiếu xác + Làm ảnh hưởng đến môi trường sống số loài động vật GV: Chúng ta cần phải làm để chống nhiễm tiếng ồn? HS hiểu: Phòng tránh nhiễm tiếng ồn: + Trồng cây: Trồng xung quanh trường học, bệnh viện, nơi làm việc, đường phố đường cao tốc cách hiệu để giảm thiểu tiếng ồn + Lắp đặt thiết bị giảm âm: Lắp đặt số thiết bị giảm âm phòng làm việc như: thảm, rèm, thiết bị cách âm để giảm thiểu tiếng ồn từ bên truyền vào + Đề nguyên tắc: Lập bảng thông báo quy định việc gây ồn Cùng xây dựng ý thức giữ trật tự cho người + Các phương tiện giao thông cũ, lạc hậu gây tiếng ồn lớn Vì vậy, cần lắp đặt ống xả thiết bị chống ồn xe Kiểm tra, cấm phương tiện giao thông cũ lạc hậu hoạt động + Tránh xa nguồn gây tiếng ồn: Khơng đứng gần máy móc, thiết bị gây ồn lớn như: máy bay phản lực, động cơ, máy khoan cắt, rèn kim loại… Khi cần tiếp xúc với thiết bị cần sử dụng thiết bị bảo vệ (mũ chống ồn) tuân thủ quy tắc an toàn Xây dựng trường học, bệnh viện, khu dân cư xa nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn + Học sinh cần thực nếp sống văn minh trường học: Bước nhẹ lên cầu thang, khơng nói chuyện lớp học, khơng nơ đùa, trật tự trường học… Hình ảnh tác hại ô nhễm tiếng ồn - 17 - Bài 17: SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ SÁT Địa tích hợp: Có thể làm nhiễm điện vật cách cọ sát Phương pháp tích hợp: Làm thí nghiệm để hình thành kiến thức làm nhiễm điện vật cách cọ sát, sử dụng hình ảnh tác hại sét biện pháp làm giảm sét, kết hợp lấy ví dụ thực tế GV: Có thể làm vật nhiễm điện cách ? HS: Có thể làm vật nhiễm điện cách cọ sát GV: Trong tự nhiên vật tự nhiễm điện khơng? Em cho ví dụ? HS: Trong tự nhiên vật nhiễm điện mà không cần tác động người Ví dụ, vào lúc trời mưa giơng, đám mây bị cọ sát vào nên nhiễm điện trái dấu GV : Sự nhiễm điện dẫn đến tượng tự nhiên? HS: Sự nhiễm điện dẫn đến phóng điện đám mây (sấm) đám mây với mặt đất (sét) GV: Hiện tượng có ảnh hưởng đến mơi trường khơng? HS: Hiện tượng vừa có lợi, vừa có hại cho sống người + Lợi ích: Giúp điều hòa khí hậu, gây phản ứng hóa học nhằm tăng thêm lượng ozon bổ sung vào khí quyển… + Tác hại: Phá hủy nhà cửa cơng trình xây dựng, ảnh hưởng đến tính mạng người sinh vật, tạo khí độc hại (NO, NO2…) GV: Vậy cần phải làm để làm giảm tác hại sét? HS ý thức: Để giảm tác hại sét, bảo vệ tính mạng người cơng trình xây dựng, cần thiết xây dựng cột thu lơi Hình ảnh dùng cột thu lơi để làm giảm tác hại sét - 18 - Bài 29 : AN TỒN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN Địa tích hợp: Phải thực quy tắc an toàn sử dụng điện Phương pháp tích hợp: Tiến hành thí nghiệm H29.1, 29.2 – SGK VL7, để nêu tác hại dòng điện người, liên hệ thực tế, hình ảnh cố chập điện… GV: Khi sử dụng điện thường gặp cố nào? HS nhận thức: Q trình đóng ngắt mạch điện cao áp kèm theo tia lửa điện, tiếp xúc điện khơng tốt thiết bị đóng - ngắt mạch điện làm phát sinh tia lửa điện Tia lửa điện có tác dụng làm nhiễu sóng điện từ ảnh hưởng đến thơng tin liên lạc gây phản ứng hóa học (tạo khí độc NO, NO 2, CH4…), tia lửa điện truyền đến vật liệu xốp, dễ cháy gây hỏa hoạn Hàng năm vụ hỏa hoạn khu chợ, khu đô thị xãy chủ yếu chập điện, nguyên nhân sâu xa nhiều người thiếu hiểu biết vấn đề “An toàn sử dụng điện” Hiện tượng cháy - chập điện cướp tính mạng người mà làm thiệt hại nhiều tài sản, làm lãng phí điện năng, làm ô nhiễm môi trường cách trực tiếp gián tiếp GV: Để khắc phục cố em cần phải làm gì? HS nhận thức: Để khắc phục cố ta cần phải: - Đảm bảo tiếp xúc điện thật tốt trình vận hành sử dụng thiết bị điện - Cần phải tìm hiểu kĩ biện pháp an toàn sử dụng điện - Nhắc nhở người thân gia đình phải sử dụng điện cách cẩn thận Hình ảnh vụ cháy phố Lê Hồn, TP Thanh Hóa( Ngày 28-8-2018) - 19 - Kết nghiên cứu Qua q trình nghiên cứu lí luận, đề xuất giải pháp áp dụng vào thực tế giảng dạy bước đầu thu kết khả quan Để thấy kết mà sáng kiến mang lại, từ đầu năm học chủ động lồng ghép vào kiểm tra 15 phút, kiểm tra tiết kiểm tra học kì câu hỏi liên quan đến kiến thức môi trường môn Vật lí khối Kết thu sau: Đợt kiểm Lớp tra 45 phút HKI A B B Tổng Học kì I A B B Tổng 45 phút HKII A B Tổng Học kì II A B Tổng Tổng số học sinh Kêt Trả lời SL TL% Có trả lời Khơng có câu trả chưa đầy đủ lời trả lời sai SL TL% SL TL% 31 22,6 25,8 16 51,6 32 15,6 25,0 19 55,6 63 12 19,4 16 25,4 35 53,9 31 25,8 14 45,2 29,0 32 25,0 15 46,9 28,1 63 16 25,4 29 46,0 18 28,6 31 10 32,3 13 41,9 25,8 32 11 34,4 13 40,1 25,0 63 21 33,3 26 41,3 16 25,4 31 12 38,7 13 41,9 19,4 32 13 40,1 13 40,1 18,8 63 25 39,7 26 41,3 12 19,0 Qua kết kiểm tra thấy tỉ lệ học sinh hiểu biết môi trường (sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biết cách bảo vệ môi trường) ngày tăng + Khi chưa áp dụng giải pháp sáng kiến có gần 54% số học sinh không quan tâm không hiểu biết kiến thức môi trường liên quan môn Vật lí Đến tháng 12/ 2017 (thi kết thúc học kì I) bước đầu áp dụng giải pháp sáng kiến số học sinh giảm xuống 28,6% + Kết khảo sát gần vào tháng 3/2018 (kiểm tra tiết học kì II), việc triển khai áp dụng giải pháp nêu thực cách đồng bộ, quán cho thấy số học sinh có hiểu biết kiến thức môi trường liên quan đến môn Vật lí tăng lên rõ rệt với 80% Tóm lại: - 20 - Nét bật phương pháp “Tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường giảng dạy mơn Vật lí ” nhận thức học sinh môi trường ngày cải thiện, từ việc tổ chức phong trào bảo vệ mơi trường như: phong trào giữ vệ sinh phòng học, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp trường học, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh xung quanh trường học, khơng xả rác nơi cơng cộng,…Ngồi em tổ chức buổi tọa đàm, thảo luận vấn đề bảo vệ mơi trường, em tun truyền viên tích cực cho gia đình người xung quanh biết cần phải làm để bảo vệ mơi trường sống, bảo vệ mơi trường bảo vệ sống thân gia đình - Nhận thức em mơn Vật lí khơng đơn giản mơn thực nghiệm nữa, mà mơn học giúp em gần gủi với mơi trường sống, biết làm để BVMT, bảo vệ trường học, bảo vệ gia đình…, song song em hăng hái xây dựng bài, có tích hợp BVMT em hăng hái thảo luận, đưa ý kiến, nhóm tích cực đưa ý kiến việc BVMT, khiến cho buổi học thường đạt hiệu cao III Hiệu sáng kiến đem lại Hiệu kinh tế - Giúp giáo viên rút ngắn thời gian chuẩn bị cho tiết dạy có khung nội dung, chương trình giáo dục mơi trường cần tích hợp - Giúp cho giáo viên có kĩ dạy học tích hợp đạt hiệu thơng qua phương pháp dạy học tích hợp nêu - Phương pháp dạy học sử dụng nhằm khai thác vốn kiến thức mà em tích lũy, hiểu biết thực tế đời sống vận dụng kiến thức vào sống lao động sản xuất.Từ tăng suất lao động tiết kiệm thời gian - Phương tiện dạy học chuẩn bị cho phương pháp hoạt động đơn giản, dùng hình ảnh liên hệ thực tế diễn hàng ngày, qua đài báo qua mạng Intenet Hiệu mặt xã hội - Giúp học sinh hiểu rõ cần thiết phải bảo vệ môi trường biết cách bảo vệ môi trường, trước hết môi trường sống xung quanh em; tham gia có hiệu vào việc phòng ngừa giải vấn đề môi trường cụ thể nơi em sinh sống Ccá em tun truyền viên tích cực BVMT gia đình địa phương - Qua hoạt động em có đồn kết, chia sẻ với nhau, biết cách hợp tác lại giải vấn đề sống Đây điều cần thiết xã hội - Học sinh tự tin, có lực , phẩm chất tốt, có kỹ sống tốt - Cần kết hợp phương pháp với phương pháp đặc trưng môn sở nội dung học Các phương pháp cần phát huy tính tự giác, tích cực chủ động, sáng tạo học sinh tổ chức đạo giáo viên Thông qua thực tế, tơi tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường vào học thấy rằng, thời gian để tơi tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường đơn vị kiến thức có liên quan đến môi trường ngắn học sinh thảo luận sôi - 21 - nhà em vận dụng thành cơng kiến thức vào sống hàng ngày em đưa nhiều ý kiến hay vấn đề bảo vệ môi trường IV Cam kết không chép vi phạm quyền Tôi xin cam kết sáng kiến không chép vi phạm quyền Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Mỹ Thành, ngày 22 tháng 10 năm 2018 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÁC GIẢ SÁNG KIẾN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Vũ Thị Hạt - 22 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Năm Nhà TT Tên tác giả Xuất Tên tài liệu xuất bản Vũ Quang 2009 Vật lí Giáo dục 2009 Sách giáo viên Vật lí Giáo dục Bùi Gia Thịnh Vũ Quang Bùi Gia Thịnh Nguyễn Mỹ Hảo Mai Lễ - Vũ Quang Nguyễn Đức Thâm 2008 Thiết kế giảng Vật lí Hà Nội 2007 Tự kiểm tra kiến thức Vật lí Giáo dục 2008 Phương pháp dạy học Vật lí Đại học Huế Chuẩn kiến thức - kĩ mơn 2008 BGD Vật lí THCS 2003 Luật bảo vệ môi trường Internet MỤC LỤC STT 10 11 NỘI DUNG Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến Thông tin chung sáng kiến Báo cáo sán kiến I Điều kiện hoàn cảnh tạo sáng kiến II Mô tả giải pháp kỹ thuật Mô tả giải pháp kỹ thuật trước có sáng kiến Mơ tả giải pháp kỹ thuật sau có sáng kiến 2.1 Khái niệm dạy học tích hợp 2.2 Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường trường học 2.3 Nguyên tắc, phương thức, phương pháp tích hợp GDBVMT 2.4 Phương pháp nghiên cứu - 23 - TRANG 3 3 4 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2.5 Nội dung nghiên cứu 2.5.1 Thực trạng vấn đề đặt 2.5.2 Một số giải pháp tích hợp GDBVMT dạy học Vật lí l Giải pháp cụ thể cho số có tích hợp bảo vệ mơi trường Bài 1:NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYÊN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG Bài 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG Bài 8: GƯƠNG CẦU LÕM Bài 15: CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN Bài 17: SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ SÁT Bài 29 - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN Kết nghiên cứu III Hiệu sáng kiến đem lại IV Cam kết không chép vi phạm quyền TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC - 24 - 6 13 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn Vật lí 7, Sáng kiến Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn Vật lí 7

Từ khóa liên quan