TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT, BẢO TỒN CÁC LOÀI ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NĂM 2017

25 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:38

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT VIET NAM CITES MANAGEMENT AUTHORITY TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SỐT, BẢO TỒN CÁC LOÀI ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NĂM 2017 Tháng 12 năm 2017 MỤC LỤC I BỐI CẢNH II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 28/CT-TTG Thực thị 28/CT-TTg Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố Thực thị 28/CT-TTg Cơ quan Trung ương Thực thị 28/CT-TTg Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Hoạt động quan thơng tấn, báo chí 10 Hợp tác với tổ chức quốc tế, phi phủ 11 III KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 11 Về quy định pháp luật 11 Về đối tượng phạm tội 11 Về nguồn lực thực 11 Việc điều tra, bắt giữ, truy tố, xét xử 12 IV KHUYẾN NGHỊ 12 PHỤ LỤC 14 Phụ lục 1: Hình ảnh hoạt động tài liệu tập huấn nâng cao lực cho lực lượng thực thi pháp luật cộng đồng 14 Phụ lục 2: Các hoạt động tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm từ động thực vật hoang dã buôn bán trái pháp luật 16 Phụ lục 3: Hình ảnh hoạt động hợp tác quốc tế 17 Phụ lục 4: Thống kê vụ bắt giữ sừng tê giác Việt Nam năm 2017 18 Phụ lục 5: Thống kê vụ xét xử buôn bán, vận chuyển ngà voi trái pháp luật Việt Nam năm 2017 19 Phụ lục 6: Thống kê vụ xét xử buôn bán, vận chuyển tê tê trái pháp luật Việt Nam năm 2017 20 Phụ lục 7: Hoạt động hợp tác với tổ chức quốc tế, phi phủ 21 I BỐI CẢNH Trong thập kỷ gần đây, vấn nạn săn bắt, buôn bán trái pháp luật loài động vật hoang dã ngày leo thang với thủ đoạn tinh vi, hoạt động quy mô lớn tổ chức tội phạm, buôn bán trái phép xuyên quốc gia Đây loại hình tội phạm nghiêm trọng, làm gia tăng nguy tuyệt chủng cho loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, làm suy yếu phát triển quản lý bền vững, góp phần gia tăng lợi nhuận cho tổ chức tội phạm quốc tế Trong bối cảnh đó, thành viên tích cực Cơng ước Bn bán quốc tế lồi động vật, thực vật hoang dã (CITES), quan quản lý Nhà nước nhận thức cấp thiết cần có hành động thể thực cam kết có Ngày 20/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg việc tăng cường đạo thực biện pháp kiểm soát, bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, quy định rõ trách nhiệm Bộ, ngành, cấp quyền đấu tranh chống bn bán trái pháp luật tuyên truyền không sử dụng sản phẩm loài động vật, thực vật hoang dã; Luật Hình sửa đổi đồng thời Quốc hội thơng qua có hiệu lực từ tháng 01/2018, với quy định tội vi phạm quy định quản lý, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã; gần Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 17/9/2017 Thủ tướng Chính Phủ việc số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại loài động vật hoang dã trái pháp luật Căn vào Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 17/9/2017 Thủ tướng Chính Phủ việc số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại loài động vật hoang dã trái pháp luật, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tổng hợp thơng tin có liên quan sau: II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 28/CT-TTG Thực thị 28/CT-TTg Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố a) Kiểm sốt hoạt động bn bán động, thực vật hoang dã sở kinh doanh, làng nghề Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạo quan chức phối hợp với cấp uỷ, quyền sở trì thường xuyên việc kiểm tra khu rừng trọng điểm có nguy bị lấn chiếm, bị phá, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định đường dây, “đầu nậu”; xử lý nghiêm minh vi phạm theo pháp luật bảo vệ phát triển rừng, tập trung thống kê, điều tra, triệt phá “đầu nậu”, chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố Thanh Hố, Đắk Nơng, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hậu Giang, Cà Mau… có văn đạo: (i) ngành, cấp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu địa bàn quản lý tăng cường kiểm tra, phát xử lý nghiêm hành vi săn, bắt, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, đặc biệt ngà voi, sừng tê giác; tập trung kiểm tra làng nghề, sở chế biến, cửa hàng bán đồ lưu niệm địa điểm du lịch, bến tàu, sở buôn bán, bào chế thuốc y học cổ truyền… Kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân tham gia tích cực có thành tích việc phát hiện, ngăn chặn hàng vi săn, bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ bất hợp pháp động vật hoang dã (ii) Cán bộ, đảng viên, công chức hội viên đồn thể trị, xã hội, nghề nghiệp gương mẫu đầu việc thực không săn, bắt, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng, tặng, cho quà biếu động vật hoang dã sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã; tuyên truyền cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thực tham gia trực tiếp vào hoạt động tuyên truyền, lên án hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã Trong quý II, III IV năm 2016 tháng đầu năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thành phố phối hợp với lực lượng Cảnh sát Môi trường, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, tiêu thụ sở nuôi, nhà hàng, nơi thực việc chế biến, kinh doanh động vật hoang dã, sở bào chế thuốc cổ truyền Thực công tác quản lý, lập hồ sơ theo dõi, quản lý chặt chẽ trại nuôi; kiên xử lý hành vi vi phạm pháp luật động vật hoang dã b) Công khai kết xử lý phương tiện thông tin đại chúng Thông tin vụ bắt giữ, khởi tố xét xử vụ buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã quan thực thi pháp luật công khai phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài…) Thực thị 28/CT-TTg Cơ quan Trung ương a) Xử lý hoạt động buôn bán quốc tế trái pháp luật động, thực vật hoang dã (i) Hợp tác liên ngành: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển, Cảnh sát Mơi trường, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường… thông qua hoạt động Ban đạo liên ngành quan thực thi pháp luật kiểm sốt bn bán động vật, thực vật hoang dã để kịp thời trao đổi thông tin đối tượng, đường dây, tổ chức có biểu hoạt động mua bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, quảng cáo, tiêu thụ trái pháp luật mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; tổ chức phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý quy định pháp luật (ii) Các biện pháp xác định hoạt động nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động buôn bán du lịch mẫu vật động vật hoang dã bất hợp pháp, đặc biệt ngà voi, sừng tê giác Việt Nam quốc tế: - Tổ chức kiểm tra, xác minh hoạt động chế tác, buôn bán ngà voi, sừng tê giác làng Nhị Khê làng Thuỵ Ứng, huyện Thường Tín, Hà Nội - Bộ Công an đạo Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng tiến hành xác minh, điều tra đối tượng có biểu bn bán trái pháp luật sản phẩm động vật hoang dã - Bộ công an tiến hành lập danh sách tiến hành điều tra tổ chức, cá nhân có hoạt động quảng cáo, rao bán công khai ngà voi, sừng tê giác mạng xã hội - Tăng cường phối hợp kiểm soát an ninh mạng, tập trung kiểm soát chặt chẽ mạng xã hội, ứng dụng giao dịch trực tuyến, đặc biệt Facebook, WeChat, Zalo, phát ngăn chặn giao dịch buôn bán, trao đổi động vật hoang dã đối tượng công dân Việt Nam công dân Trung Quốc - Tổng cục Du lịch Việt Nam có Cơng văn số 20/TCDL-LH, ngày 11/1/2016 gửi Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Doanh nghiệp lữ hành quốc tế yêu cầu không đưa khách du lịch tới mua bán sản phẩm làm từ động vật hoang dã - Bộ Công an Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam công dân nước cửa biên giới Việt Nam Trung Quốc, giám sát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất hàng hoá cửa biên giới Việt Nam - Trung Quốc Trong tháng đầu năm 2017, quan thực thi pháp luật Việt Nam phát bắt giữ 230kg sừng tê giác 5,5 ngà voi nhiều chuyến hàng đến Việt Nam (Chi tiết Phụ lục kèm theo) b) Xử lý hoạt động buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã nội địa (i) Thực Bộ luật Hình thông qua năm 2015 Tháng 6/2017, Quốc hội thức thơng qua Bộ luật Hình 2017 thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018; theo đó, hành vi bn bán ngà voi từ kg trở lên bị coi vi phạm nghiêm trọng: cá nhân vi phạm bị xử phạt lên mức 50 nghìn USD bị 15 năm tù; pháp nhân vi phạm bị xử phạt 75 nghìn USD, bị cấm kinh doanh hoạt động số lĩnh vực định cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm (ii) Phối hợp, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm buôn bán vận chuyển động vật hoang dã - Theo đạo Bộ Cơng an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương tỉnh thành phố nước, quan Cơng an, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tập trung tuyến cửa đường bộ, cửa hàng không cảng biển, đường bộ, đường mòn lối mở qua biên giới, tụ điểm buôn bán trái phép mẫu vật động vật hoang dã khu vực biên giới thị trường nội địa; tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, đặc biệt khu vực trọng điểm nằm vùng lõi, vùng đệm vùng tiếp giáp với khu rừng đặc dụng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển, khai thác, săn bắn trái pháp luật động vật hoang dã Bên cạnh đó, xây dựng triển khai kế hoạch kiểm tra, điều tra đối tượng người nước ngoài, người Việt Nam định cư, công tác, du lịch nước châu Phi - Các lực lượng Công an, Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp điều tra, xử lý nghiêm đối tượng săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, chế biến động vật hoang dã khơng có nguồn gốc hợp pháp; thường xuyên kiểm tra trường hợp có dấu hiệu vận chuyển trái pháp luật động vật hoang dã tuyến đường Lực lượng Công an sở (quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn…) tăng cường cơng tác nắm tình hình đối tượng có dấu hiệu xâm phạm đến lồi động vật hoang dã địa bàn quản lý; phối hợp chặt chẽ với quan có liên quan tổ chức, giám sát, điều tra, kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật quản lý, bảo vệ động vật hoang dã - Kiên xử lý, tịch thu động vật hoang dã khơng có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, kiểm sốt hoạt động ni nhốt, buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm, tăng cường công tác nắm thông tin điều tra, bắt giữ, xử lý hành vi xâm hại, quảng cáo, tiêu thụ trái pháp luật mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, đặc biệt ngà voi, sừng tê giác c) Hoạt động truy tố xét xử i) Số lượng vụ bắt giữ năm 2017 Trong năm 2017, quan chức Việt Nam phát bắt giữ vụ sau: - 08 vụ buôn bán, vận chuyển trái pháp luật ngà voi, tịch thu 5,5 - 06 vụ buôn bán, vận chuyển trái pháp luật sừng tê giác, tịch thu 161,7 kg - 08 vụ buôn bán, vận chuyển trái pháp luật tê tê, tịch thu 992,6kg vảy tê tê 1297,7 kg tê tê sống (Thông tin chi tiết Phụ lục đính kèm) ii) Tình hình xét xử Trong năm 2017, xử 07 vụ án liên quan đến buôn bán trái pháp luật sừng tê giác, 03 vụ án liên quan đến buôn bán trái pháp luật tê tê nhiều vụ án liên quan đến buôn bán trái pháp luật hổ, linh trưởng loài hoang dã khác Hiện có số vụ án buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã chưa xử lý vướng mắc quy định pháp luật nguyên nhân khác Thực thị 28/CT-TTg Bộ Nông nghiệp phát triển nơng thơn a) Xây dựng chế, sách, văn Pháp luật Bộ Nông nghiệp phát triển nơng thơn tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ xây xây dựng hệ thống sách pháp luật bảo vệ động vật hoang dã bao gồm: - Một số điều Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018; - Luật Lâm nghiệp năm 2017; - Luật Thuỷ sản năm 2017; - Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 Chính phủ quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; - Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, bảo vệ phát triển rừng; - Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/2/2017 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý Công ước buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Tiếp tục tham mưu cấp thẩm quyền thời gian tới: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2006/NĐ-CP theo hướng bổ sung điều khoản xử lý mẫu vật tịch thu, giám định tang vật, truy xuất nguồn gốc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phối hợp với Cơ quan khoa học CITES quan thực thi để xác định phương pháp xử lý phù hợp với quy định CITES b) Tập huấn, tăng cường lực Hàng năm, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phối hợp với Cục Phòng chống ma tuý tội phạm (Bộ Tư lệnh Biên phòng), Tổng cục Hải quan, Cục Kiểm lâm tổ chức lớp tập huấn thực thi CITES nhận dạng loài động vật, thực vật hoang dã Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hợp tác với WCS tổ chức 01 khoá tập huấn cho 50 thẩm phán Với cam kết hỗ trợ tổ chức Humane society international, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phối hợp với Vụ Pháp luật hành chính, hình sự, Cục Phòng chống ma t tội phạm tổ chức 03 khoá tập huấn áp dụng điều tội phạm động vật hoang dã cho khoảng 120 cán Hải quan, Cơng an, Biên phòng, thẩm phán, kiểm sát viên; kết thúc tháng 11/2017 Trong thời gian tới, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam triển khai khóa tập huấn nội dung Bộ luật Hình vi phạm quy định buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh động vật hoang dã nguy cấp quý đến quan, tổ chức có liên quan Trong thời gian tới, Cơ quan quản lý CITES dự kiến: - Tiếp tục thực khóa tập huấn nâng cao lực cho lực lượng thực thi pháp luật quy định pháp luật cập nhật, nhận dạng lồi khn khổ Dự án bảo tồn lồi động vật, thực vật hoang dã giai đoạn 2017-2021 Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hợp tác với Cơ quan hỗ trợ hợp tác Hoa Kỳ (USAID) xây dựng thực - Phối hợp với Cục Phòng chống ma tuý tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức 03 khố tập huấn “Thực thi CITES nhận loài thuộc CITES thường gặp bn bán” cho Bộ đội Biên phòng tỉnh biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn Lào Cai Thời gian tổ chức tháng 12/2017 tháng 1/2018 c) Điều phối hoạt động hợp tác liên ngành Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đầu mối tổ chức 02 họp Ban đạo liên ngành quan thực thi pháp luật kiểm sốt bn bán động vật, thực vật hoang dã vào tháng 03 tháng 11/2017 Thông qua họp này, quan có liên quan kịp thời trao đổi thông tin đối tượng, đường dây, tổ chức có biểu hoạt động mua bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, quảng cáo, tiêu thụ trái pháp luật mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; tổ chức phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý quy định pháp luật d) Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức giảm nhu cầu sử dụng động, thực vật hoang dã năm 2017 Tính đến tháng 11/2017, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn tiến hành hoạt đông nhằm nâng cao nhận thức, tuyền truyền giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã nước, cụ thể sau: - Tháng 7/2017, tổ chức 01 Hội thảo nâng cao nhận thức cho giới doanh nhân công ty vận tải logistic vai trò động vật hoang dã tác hại việc tiêu thụ, vận chuyển mẫu vật động vật hoang dã tài nguyên quốc gia, cộng đồng xã hội, thân doanh nghiệp - Từ tháng đến tháng 9/2017, phối hợp với Sở Giám dục tỉnh/thành phố tổ chức 07 Cuộc thi tìm hiểu đặc tính sinh học, tầm quan trọng động vật hoang dã cân đa dạng sinh học tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã bị buôn bán trái phép, với tham dự khoảng 6.000 học sinh trường trung học phổ thông giáo viên Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hoà, Cần Thơ - Tháng 10/2017, phối hợp với Chương trình Mơi trưởng Liên Hợp Quốc tổ chức Khóa tập huấn xây dựng Chiến lược Truyền thông nhằm giảm nhu cầu sử dụng mẫu vật động, thực vật hoang dã buôn bán trái pháp luật Việt Nam e) Hợp tác quốc tế động, thực vật hoang dã năm 2017 Tính đến tháng 11/2017, Cơ quan quản lý CITES thực hoạt động hợp tác quốc tế cụ thể sau: (i) Tổ chức trao đổi đoàn, họp song phương, đa phương: - Tháng 1/2017, họp đa phương Việt Nam – Lào – Trung Quốc xây dựng kế hoạch hành động tăng cường thực thi CITES chống buôn bán trái pháp luật loài động vật, thực vật hoang dã, nhằm thực hoá cam kết Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam, Lào Nghị CITES có liên quan - Ngày 5-10/3/2017, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thăm làm việc Cộng hòa Mozambique, ký với Văn phòng Tổng chưởng lý Mozambique Thỏa thuận hợp tác hai quan tiến tới ký Hiệp định tương trợ tư pháp hình thời gian sớm nhằm tăng cường nỗ lực chung thực thi pháp luật, bao gồm hợp tác chống lại nạn bn bán ĐVHD xuyên quốc gia - Ngày 31/5-02/6/2017, họp song phương Việt Nam Trung Quốc Bắc Kinh, Trung Quốc tăng cường thực thi CITES, củng cố, hồn thiện chế hợp tác nhằm phòng ngừa, ngăn chặn bn lậu lồi hoang dã, thúc đẩy hoạt động giao thương hợp pháp hai nước, tăng cường phối hợp, chia sẻ thơng tin tình báo tội phạm loài hoang dã, đặc biệt quan thực thi pháp luật có liên quan tỉnh có đường biên giới chung - Ngày 11/7/2017, họp song phương Việt Nam – Nam Phi Hà Nội, Việt Nam tăng cường thực Biên ghi nhớ Kế hoạch hành động hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam trao cho Nam Phi 50 mẫu sừng tê giác tang vật vụ bắt giữ để Nam Phi giám định ADN, xác định nguồn gốc, phục vụ công tác hợp tác điều tra - Ngày 1/8/2017, họp song phương Việt Nam – Indonesia họp song phương Hà Nội, Việt Nam tăng cường hợp tác đấu tranh chống bn bán trái phép lồi động vật, thực vật hoang dã, đẩy mạnh hợp tác tăng cường cam kết cấp cao hai quốc gia thực thi pháp luật chống tội phạm động vật hoang dã, thống hoạt động ưu tiên, - Ngày 1/8/2017, Hà Nội, Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Chính phủ Mozambique ký Bản ghi nhớ Hợp tác bảo vệ, bảo tồn loài động vật, thực vật hoang dã, tạo tiền đề cho hoạt động cho hoạt động hợp tác bảo tồn kiểm sốt bn bán lồi động vật, thực vật hoang dã (ii) Ngày 18-22/9/2017, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam chủ trì đón tiếp Ban thư ký CITES đến Việt Nam đánh giá cao Trong chuyến cơng tác này, Ban thư ký có gặp thức với 08 Cơ quan Trung ương tổ chức quốc tế, phi Chính phủ Hoạt động quan thơng tấn, báo chí a) Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam Trong năm 2016, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện: - Chuỗi chương trình bảo vệ động vật hoang dã hình thức phim hoạt hình kênh VTV2, VTV4 VTV6 từ tháng đến tháng 12/2016 - Thực 02 tọa đàm với chủ đề Động vật hoang dã kênh VTV3 VTV6 - Dự kiến năm tới tiếp tục hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục phát song sản phẩm tuyên truyền động, thực vật hoang dã khn khổ Dự án Bảo tồn lồi động vật, thực vật hoang dã giai đoạn 2017 – 2021 b) Hoạt động Cơ quan thông tấn, báo chí 10 Để chuẩn bị triển khai Bộ luật Hình 2017, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phối hợp với Các quan thông tấn, báo chí tuyên truyền nội dung Bộ luật Hình vi phạm quy định bn bán, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh động vật hoang dã nguy cấp quý Hợp tác với tổ chức quốc tế, phi phủ Bên cạnh nỗ lực Cơ quan quản lý Nhà nước cơng tác chống bn bán lồi động vật hoang dã trái pháp luật, không kể đến hỗ trợ tổ chức phi phủ tổ chức phủ quốc tế ngồi nước Trong năm 2017, tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ hỗ trợ quan thực thi pháp luật Việt Nam tổ chức tổ chức nhiều lớp tập huấn, cập nhật quy định CITES pháp luật Việt Nam bảo vệ động vật hoang dã, tập huấn nghiệp vụ điều tra xử lý vi phạm pháp luật lâm nghiệp, đặc biệt vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã cho cán Kiểm lâm, Hải quan, Cảnh sát Mơi trường, Bộ đội Biên phòng, chia sẻ thông tin thủ đoạn buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật phương pháp nhận dạng loài động vật thường xuyên bị buôn bán (Nội dung chi tiết Phụ lục đính kèm) III KHĨ KHĂN, THÁCH THỨC Hiện nay, việc truy tố, xét xử vụ buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã gặp nhiều khó khăn nguyên nhân sau: Về quy định pháp luật - Hiệu lực Bộ luật hình có thời hạn 01/01/2018 - Quy định lấy mẫu ngà voi, sừng tê giác để giám định quốc tế chưa cụ thể, chưa phù hợp với quy định pháp luật vụ án trính điều tra Về đối tượng phạm tội Đối tượng tham gia phạm tội gồm nhiều thành phần, có yếu tố quốc tế, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, đại, tận dụng nhiều tuyến đường: hàng không, đường bộ, đường biển, sử dụng giao dịch Internet, tận dụng vị trí địa lý Việt Nam đầu mối giao thương khu vực ASEAN châu Á, sử dụng chung đường biên giới biển đất liền với Trung Quốc, Lào, Campuchia Về nguồn lực thực - Phương tiện công cụ hỗ trợ cho công tác thực thi thiếu chưa trang bị kịp thời để đáp ứng yêu cầu tình hình 11 đối tượng vi phạm thường sử dụng phương tiện, kỹ thuật đại thủ đoạn tinh vi - Kỹ điều tra giao dịch online hợp tác quốc tế an ninh mạng lĩnh vực tội phạm động vật hoang dã hạn chế - Kỹ nhận dạng mẫu vật bị buôn bán áp dụng quy định pháp luật quan thực thi quan tố tụng chưa cập nhật thường xuyên - Nguồn lực phân bố cho công tác thực thi pháp luật lĩnh vực hạn chế Việc điều tra, bắt giữ, truy tố, xét xử Công tác điều tra, bắt giữ, truy tố, xét xử cần có hợp tác nhiều quốc gia: quốc gia nguồn gốc, quốc gia trung chuyển quốc gia tiêu thụ Hiện nay, việc hợp tác quốc gia đấu tranh chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã dừng việc trao đổi thông tin bắt giữ Việt Nam nhiều nước giới chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp, nhiều yêu cầu tương trợ tư pháp không phản hồi kịp thời Các hoạt động hợp tác mở rộng kết thúc điều tra sau bắt giữ, đặc biệt việc thu mẫu gửi mẫu giám định ADN, xử lý thông tin sau giám định AND chưa chuyên sâu IV KHUYẾN NGHỊ - Việt Nam hoan nghênh sẵn sàng hỗ trợ tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ hợp tác nâng cao lực, tham gia xây dựng sách pháp luật chia sẻ thông tin thực thi CITES, hỗ trợ quan Việt Nam thực thi CITES có hiệu - Về thực thi pháp luật: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam kêu gọi hỗ trợ tài kỹ thuật để thực phổ biến Luật hình sửa đổi đến cán thực thi pháp luật đặc biệt cán cấp sở Đồng thời, khuyến nghị Ban thư ký hướng dẫn cụ thể Quy định lấy mẫu ngà voi, sừng tê giác để giám định quốc tế chưa cụ thể, để sở đề xuất đưa vào hệ thống văn pháp luật Việt Nam - Về việc tăng cường năm bắt thông tin đối tượng phạm tội: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đề nghị tổ chức nước, quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, Đại sứ quán hỗ trợ trao đổi thông tin tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt tội phạm mạng internet - Về nguồn lực: lực lượng thực thi pháp luật ĐTVHD mong muốn nhận hỗ trợ phương tiện công cụ hỗ trợ cho công tác thực thi xe cộ, 12 thiết bị; đồng thời cần tiếp nhận đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức nhận dạng lồi đối phó với tội phạm mang tính đặc thù - Về hợp tác quốc tế: Đề nghị nước nguồn gốc nước trung chuyển tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, buôn bán lô hàng động vật hoang dã lơ hàng có dấu hiệu nghi vấn để tăng hiệu thực thi CITES tồn cầu; chia sẻ thơng tin mẫu vật lồi thường xun bị bn bán, khai thác, cung cấp kịp thời cho Việt Nam nước có liên quan Hoạt động giảm cầu sử dụng động vật hoang dã cần thực đồng nhiều quốc gia./ CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM 13 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hình ảnh hoạt động tài liệu tập huấn nâng cao lực cho lực lượng thực thi pháp luật cộng đồng Hình ảnh Tập huấn cho cán thẩm phán Phú Quốc, Kiên Giang Tập huấn nâng cao lực cho cán Kiểm lâm, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát Mơi trường Tập huấn giết mổ nhân đạo cho chủ sở nuôi trăn 14 Tài liệu tập huấn Cơ quan quản lý CITES Việt Nam 15 Phụ lục 2: Các hoạt động tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm từ động thực vật hoang dã buôn bán trái pháp luật Chương trình tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác trường Trung học sở Chuyên ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Hà Nội, tháng năm 2017 Tài liệu tuyên truyền nhằm giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác Tài liệu tuyên truyền nhằm giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác Tranh tuyên truyền học sinh trung học sở vẽ khuôn khổ Chương trình tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác trường Trung học sở 16 Phụ lục 3: Hình ảnh hoạt động hợp tác quốc tế Ký kết Bản ghi nhớ Chính phủ Việt Nam Chính phủ Mozambique kiểm sốt bn bán động vật hoang dã Việt Nam – Lào – Trung Quốc họp hợp tác thực thi CITES Đánh giá tình hình thực Bản ghi nhớ bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam – Nam Phi Việt Nam – Indonesia họp song phương lần thứ tăng cường hợp tác đấu tranh chống buôn bán trái phép ĐTVHD 17 Phụ lục 4: Thống kê vụ bắt giữ sừng tê giác Việt Nam năm 2017 TT Thời gian Trọng lượng (kg) Đối tượng vi phạm 14/3/2017 102.0 27/4/2017 36.0 Chưa xác định Nguyễn Mậu Chiến (Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) 8/5/2017 1.5 Chưa xác định danh tính Phương thức vận chuyển Đường hàng không Thủ đoạn Giấu hành lý Đường sắt Đường hàng không Địa điểm bắt giữ Sân bay Nội Bài Ga Hà Nội Giấu hộp bánh Sân bay Tân Sơn Nhất 26/5/2017 13.0 14/6/2017 4.0 Nguyễn Anh Sơn (phường Định Cơng, quận Hồng Mai, Hà Nội) Lê Văn Ngọc Lã Thị Loan (khu 5, xóm Cầu, huyện Mê Linh, Hà Nộ) Quận Hồng Mai, Hà Nội Nhà riêng Đường hàng khơng Giấu hộp mỹ phẩm, ấm đun nước 22/7/2017 Tổng cộng 5,184 233.88 Cao Xuân Vinh, Hồ Văn Viết, Nguyễn Đức Nam Đường Ơ tơ Sân bay Tân Sơn Nhất Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Đơn vị bắt giữ Cục Hải quan Hà Nội C74, Cơng an Hồn Kiếm Hà Đơng Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất C49, CA quận Hoàng Mai CCQLTT Hà Nội Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất Công an tỉnh Tây Ninh Phụ lục 5: Thống kê vụ xét xử buôn bán, vận chuyển ngà voi trái pháp luật Việt Nam năm 2017 TT Thời gian Trọng lượng (kg) 03/03/2017 Đối tượng vi phạm Phương thức vận chuyển Thủ đoạn Địa điểm bắt giữ Lực lượng bắt giữ 20.4 Đường hàng khơng Khai sai tên hàng hố Sân bay Nội Bài Cục Hải quan Hà Nội 14/5/2017 4.5 Đường hàng không Giấu hành lý Sân bay Tân Sơn Nhất Cục Hải quan Hồ Chí Minh 24/4/2017 10 xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai C74 Cục Kiểm lâm Nguyễn Bá Tùng Đường Chi cục Quản lý thị trường PC46 Thanh Hoá 07/08/2017 2,758 Đường 09/06/2017 1,300 Đường biển Giấu container nhựa đường Cục Hải quan Hồ Chí Minh 18/9/2017 1,400 Đường Giấu xe Công an Bạc Liêu 30/10/2017 40 Đường Giấu xe Cục Hải quan Lạng Sơn 31/8/2017 47 Chuyển phát nhanh Giấu bưu kiện Tổng Phan Mạnh Hùng Ngơ Hồi Chương 5.559 19 Bưu điện thành phố Hà Nội Cục Hải quan Hà Nội Phụ lục 6: Thống kê vụ xét xử buôn bán, vận chuyển tê tê trái pháp luật Việt Nam năm 2017 Số lượng (cá thể) Trọng lượng (kg) 387,5 TT Thời gian Sản phẩm 03/03/2017 Vảy tê tê 04/05/2017 Tê tê sống 14/5/2017 07/06/2017 Vảy tê tê 600 20/10/2017 Tê tê sống 128 Vảy tê tê 3,2 30/6/2017 Tê tê sống 27/10/2017 Tê tê java 118 556 31 120 11 20 Cá nhân, tổ chức vi phạm Lực lượng bắt giữ Cục Hải quan Hà Nội Phan Xuân Bảo (SN 1981, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) Vũ Trọng Hùng (SN 1970, trú xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) CA Hồ Bình CA Thanh Hố Hải quan Hải Phòng Trần Văn Minh (SN 1974, trú xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) Trần Hữu Phong (quê quán Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) Lê Quang Hạnh, ấp 3, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Cơng an Ninh Bình Cục Hải quan Quảng Nam C49 Phụ lục 7: Hoạt động hợp tác với tổ chức quốc tế, phi phủ Tham gia xây dựng sách pháp luật Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tập trung vào hoạt động phát triển sách, thực thi pháp luật, điều tra, truy tố kết án tội phạm, đặc biệt hoạt động hỗ trợ nghiên cứu tư vấn hoàn thiện quy định liên quan đến động vật hoang dã Bộ luật Hình thơng qua vào năm 2017; Luật Bảo vệ Phát triển rừng (sửa đổi, bổ sung) Nghị định liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng loài động vật hoang dã Tổ chức TRAFFIC trì hoạt động cung cấp thơng tin cho quan phủ vụ buôn bán trái phép động vật hoang dã để hỗ trợ việc thực Bộ luật Hình sửa đổi, bổ sung Cơ quan Phòng chống Ma tuý Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) rà soát quy định Chương Các tội phạm môi trường Bộ luật Hình năm 2015 đưa khuyến nghị, xây dựng cẩm nang thực thi pháp luật (dành cho cảnh sát, cán quản lý môi trường, kiểm sát viên ) đào tạo việc thực Bộ luật Hình sửa đổi năm 2015 Cứu hộ nuôi động vật sống Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS) phối hợp với đơn vị Trung tâm Cứu hộ Tê tê Thú ăn thịt, Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp Vườn Quốc gia Cúc Phương, Dự án Bảo tồn vọoc Cát Bà Vườn Quốc gia Cát Bà tiến hành khám sức khoẻ, lấy mẫu động vật thu hồi từ vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép; WCS, phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), Bộ Y tế thu thập 148 mẫu dơi quạ Bắc Giang để mang phân tích Phòng Thí nghiệm NIHE tổ chức hội thảo khởi động chương trình giám sát người Bắt giữ, điều tra truy tố Trung tâm ENV phối hợp quan thực thi pháp luật có liên quan, bao gồm quan cảnh sát môi trường quan công an cấp tỉnh để phá hủy đường dây bắt giữ cá nhân buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp Cụ thể, ENV phát đường dây buôn bán trái phép 10 rùa biển Khánh Hoà, hỗ trợ bắt giữ ngà voi sừng tê giác bất hợp pháp Nhị Khê (Hà Nội), 14 kg sừng tê giác Hoàng Mai, nhận dạng cá nhân bán động vật hoang dã Internet ENV hướng dẫn thực thi pháp luật giải pháp xử lý trường hợp vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã tổng hợp kết xử lý tất vụ vi phạm liên quan đến loài động vật nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ Tổ chức TRAFFIC giám sát việc buôn bán động vật hoang dã Việt Nam cung cấp thông tin cho quan có liên quan vụ bn bán động vật hoang dã bất hợp pháp TRAFFIC hỗ trợ quan phủ mặt kỹ thuật tài để điều tra, gần để giám định ADN sừng tê giác bị tịch thu TRAFFIC tạo điều kiện cho quan phủ Việt Nam quan phủ khác Hải quan Nigeria Cơ quan quản lý CITES Nam Phi phối hợp với tiến trình chống buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp TRAFFIC Việt Nam làm việc để chống lại tội phạm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp thông qua việc giám sát hoạt động buôn bán động vật hoang dã thị trường truyền thống thị trường trực tuyến Cơ quan UNODC tăng cường khả điều tra tội phạm buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã sản phẩm gỗ xuyên quốc gia, bảo vệ trường, lấy mẫu giám định ADN, điều tra trực tuyến, quản lý sở liệu tội phạm thông tin kỹ thuật, theo dõi hoạt động biên giới, hỗ trợ Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO), quản lý rủi ro phòng chống bn bán trái phép qua đường biển, hỗ trợ kỹ thuật cho UNREDD để chuẩn hóa công tác chống buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp WCS có báo cáo tội phạm động vật hoang dã sở số liệu thống kê vụ bắt giữ xử lý vi phạm Viện kiểm sát nhân dân, đơn vị Kiểm lâm, Công an Hải quan cấp tỉnh; hỗ trợ Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Công an tăng cường hợp tác thực thi pháp luật chống lại tội phạm buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia với Văn phòng Chưởng lý Bộ Tư pháp Mozambique Đào tạo Tổ chức Freeland tổ chức khóa tập huấn cho 1.000 sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân tội phạm liên quan đến động vật hoang dã, quy định pháp luật sẵn có để truy tố bị can cách sử dụng ứng dụng Wildscan điện thoại Freeland xây dựng Cẩm nang Đào tạo Tội phạm môi trường (DETECT) cho đối tượng sinh viên năm hai Freeland phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin Mạng lưới thực thi pháp luật bảo vệ động vật, thực vật hoang dã nước ASEAN (ASEAN WEN) vụ bắt giữ điều tra, khóa tập huấn Đấu tranh chống tội phạm bn bán xun quốc gia, có tổ chức châu Phi - Châu Á, có hai học viên đến từ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Tổ chức TRAFFIC phối hợp với quan Hải quan tổ chức họp Nâng cao kỹ phát ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 22 động vật hoang dã vào tháng năm 2016 cho nhân viên sân bay hàng không Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Cơ quan UNODC tổ chức hai hội nghị liên ngành địa phương cho kiểm sát viên công chức làm việc ngành hải quan UNODC hỗ trợ tăng cường phối hợp hợp tác quốc tế với Tổ chức Cảnh sát Hình Quốc tế (Interpol), Tổ chức Hải quan giới (WCO) Bộ Công an điều tra xuyên quốc gia hoạt động buôn bán trái phép ngà voi sừng tê giác UNODC tổ chức khoá tập huấn xử phạt hành hình phạt khác lĩnh vực tội phạm mơi trường bao gồm vi phạm hành buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã gỗ, ngăn ngừa rửa tiền tham nhũng ngành lâm nghiệp, nâng cao hiệu việc truy tố tội này, chương trình đào tạo cho công tố viên Tổ chức WildAct hợp tác với Trường Đại học Vinh để tạo mô-đun cho khóa học Thạc sỹ Quản lý Đa dạng sinh học để đào tạo sinh viên thực điều tra nghiên cứu thị trường buôn bán động vật hoang dã trái phép Việt Nam WildAct tiến hành khảo sát bán hàng động vật hoang dã trực tuyến thông qua Facebook tiến hành chiến dịch Facebook nhằm ngăn chặn việc mua sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp WCS hỗ trợ Ủy ban tư pháp Quốc hội tổ chức hội thảo tham vấn để rà soát số quy định liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã Bộ luật Hình sửa đổi; phối hợp với UNODC tổ chức khoá tập huấn tội phạm buôn bán buôn bán động vật hoang dã trái phép Hạn chế thực thi pháp luật Trung tâm ENV xác định quy định pháp luật không đầy đủ không áp dụng tương tự quan tư pháp quan cấp tỉnh, dẫn đến kết xử lý khác vụ việc có tính chất tương tự nhau; quan cấp tỉnh khơng nhận hỗ trợ từ phía quan có thẩm quyền, dẫn đến định đình vụ án; quan thực thi pháp luật cấp tỉnh không thực pháp luật; nhiều vụ án bị ngưng xử lý sau bị bắt giữ tịch thu, đó, khơng thể tiếp tục điều tra đối tượng chủ mưu mạng lưới buôn bán Cơ quan UNODC nêu thực trạng trì trệ việc áp dụng Bộ luật Hình năm 2015 chế hợp tác quốc tế đòi hỏi phải có khn khổ pháp lý để đấu tranh chống lại tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, tình trạng khơng kịp thời nắm bắt nguồn gốc tội phạm liên quan đến buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp 23 Giảm nhu cầu tiêu thụ nỗ lực khác Trung tâm ENV vận hành trì đường dây nóng miễn phí (18001522) đầu mối thơng tin liên lạc để công dân thông báo cho quan thực thi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã (từ năm 2005); trì mạng lưới 6.600 tình nguyện viên bảo vệ động vật hoang dã 59 tổng số 63 tỉnh thành nước; sửa đổi, phát sóng 31 phim ngắn bảo vệ động vật hoang dã 70 kênh truyền hình trung ương cấp tỉnh; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng 5.000 thơng điệp bảo vệ động vật hoang dã 120 chương trình phát sóng Đài tiếng nói từ năm 2005; phát triển trì mạng lưới 200 nhà báo có liên quan, người sẵn sàng có viết quản lý bảo vệ động vật hoang dã Freeland phối hợp với đơn vị Bộ NN & PTNT tỉnh Quảng Nam tổ chức "Chạy lồi voi Việt Nam", chiến dịch Dọn dẹp Lên tiếng Thiên nhiên Hà Nội Freeland xây dựng website iThink, tảng học tập, chia sẻ thông tin ý kiến trực tuyến; xây dựng nội dung cho chương trình truyền hình Việt Nam kết hợp với sở liệu iThink TRAFFIC tiếp tục công tác giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã Việt Nam thơng qua chiến dịch Chi Ngồi ra, TRAFFIC tham gia vào Dự án Phòng, chống bn bán trái pháp luật loài động, thực vật hoang dã (Saving species) Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam việc áp dụng quy trình bước TRAFFIC việc thay đổi hành vi, nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm loài tê giác, tê tê voi TRAFFIC làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp để tập huấn nâng cao lực nhận dạng lồi gỗ thường bị bn bán trái phép theo RAFTIII Cơ quan UNODC uỷ quyền để hỗ trợ quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đấu tranh chống lại nạn buôn bán ma túy trái phép, tội phạm khủng bố Tổ chức WildAct thực dự án "Giải mã tin đồn: bảo vệ tê giác người", nhằm nâng cao nhận thức mối đe dọa loài tê giác nhân viên bệnh viện, bệnh nhân người thân họ thông qua hội thảo phát tài liệu tuyên truyền đến 59 bệnh viện Hà Nội TP Hồ Chí Minh Tổ chức phối hợp với Đài Truyền hình Nhân dân tiến hành hội thảo với đại diện quan phủ, tổ chức phi phủ, luật sư, nhà báo Về thực trạng giải pháp nhằm tăng hiệu cơng tác phòng chống tội phạm liên quan đến động vật hoang dã Việt Nam; WCS hợp tác với VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam để tổ chức vấn tù nhân Việt Nam Kenya bị 24 bắt giam vi phạm quy định pháp luật bảo vệ động vật hoang dã đây; vấn đại diện số quan thực thi pháp luật động vật hoang dã Kenya để làm tư liệu cho phim tài liệu "Trả giá", nhằm nâng cao nhận thức rủi ro buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp cho người Việt Nam sinh sống, làm việc du lịch Châu Phi; xuất hai ấn phẩm "Hình phạt tội phạm động vật hoang dã" Việt Nam số nước châu Phi; hợp tác với số quan ngoại giao Việt Nam nước để phân phối tài liệu cho cộng đồng người Việt Nam Phản hồi Tổ chức quốc tế Tổ chức phi phủ Trung tâm ENV chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép nâng cao nhận thức cộng đồng cần thiết việc bảo vệ thiên nhiên động vật hoang dã ENV tập trung vào mục tiêu chiến lược để ngăn chặn nạn bn bán trái phép động vật hoang dã: giảm nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm động vật hoang dã thông qua chiến dịch dài hạn để thay đổi thái độ hành vi công chúng; tăng cường thực thi pháp luật thông qua hỗ trợ trực tiếp cho quan thực thi pháp luật khuyến khích tham gia tích cực cộng đồng để ngăn chặn việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp; phối hợp với nhà hoạch định sách để cải thiện sách tại, giải lỗ hổng pháp lý, xây dựng sách hiệu quả, thúc đẩy q trình định liên quan đến bn bán động vật hoang dã bất hợp pháp Freeland thực Dự án “A World Free of Wildlife Trafficking and Human Slavery” với sứ mệnh cải tiến, phát triển liên tục cải thiện chương trình cơng cụ giúp loại bỏ tội phạm tham nhũng có tổ chức khỏi xã hội để khôi phục cộng đồng hệ sinh thái TRAFFIC hoạt động phạm vi toàn cầu lĩnh vực buôn bán động vật thực vật hoang dã bối cảnh bảo tồn đa dạng sinh học phát triển bền vững để đảm bảo việc buôn bán động vật, thực vật hoang dã mối đe dọa việc bảo tồn thiên nhiên WildAct tổ chức phi phủ với sứ mệnh nâng cao nhận thức người dân vấn đề bảo tồn qua việc giáo dục trẻ em Việt Nam WCS tập trung vào việc chống hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã WCS Việt Nam tham gia vào việc tháo gỡ mạng lưới buôn bán động vật hoang dã giảm nạn săn bắn động vật hoang dã WCS Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với quan thực thi luật pháp Chính phủ làm việc với Chính phủ Việt Nam để nâng cao khả thành công việc chấm dứt hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp 25
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT, BẢO TỒN CÁC LOÀI ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NĂM 2017, TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT, BẢO TỒN CÁC LOÀI ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NĂM 2017

Từ khóa liên quan