NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC KẾT QUẢ, THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

72 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:21

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG –––––––––––––––––––– THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC KẾT QUẢ, THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025 Mã số: TN&MT.2017.09.06 (Theo Quyết định số 1882/QĐ-BTN&MT ngày 04 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) HÀ NỘI - 2017 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG –––––––––––––– THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC KẾT QUẢ, THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025 Mã số: TN&MT.2017.09.06 (Theo Quyết định số 1882/QĐ-BTN&MT ngày 04 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) CƠ QUAN CHỦ TRÌ Chánh Văn phòng Tăng Thế Cường CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Phạm Ngọc Anh Vũ Văn Long HÀ NỘI - 2017 PL2-TMNV.a 05/2015/TT-BTN&MT THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ (Áp dụng đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ ) I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài: 1a Mã số: Nghiên cứu, đánh giá đề xuất xây dựng hệ thống sở TN&MT.2017.09 liệu thông tin, tuyên truyền kết quả, thành tựu bật 06 ngành tài nguyên môi trường, định hướng phát triển đến năm 2025 Thời gian thực hiện: Năm 2017 Tổng kinh phí thực hiện: 1.841 triệu đồng, đó: Kinh phí (triệu đồng) Nguồn - Từ Ngân sách nghiệp khoa học: 1.841 - Từ nguồn tự có tổ chức - Từ nguồn khác Phương thức khoán chi: Khoán đến sản phẩm cuối Khốn phần, đó: - Kinh phí khốn: 1.666 triệu đồng - Kinh phí khơng khốn: 175 triệu đồng Thuộc Chương trình khoa học cơng nghệ cấp Bộ (Ghi rõ tên chương trình, có), Mã số: Độc lập Khác Lĩnh vực khoa học Tự nhiên; Kỹ thuật công nghệ; Khoa học xã hội nhân văn Khác Chủ nhiệm đề tài Họ tên: Phạm Ngọc Anh Ngày, tháng, năm sinh: 16/9/1976 Giới tính: Nam / Nữ: Học hàm, học vị/Trình độ chun mơn: Thạc sỹ Chức danh khoa học: Chức vụ: Giám đốc Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên Môi trường Điện thoại tổ chức: 0243.7956868; Nhà riêng: 02438346786; Mobile: 0983189918 Fax: 02438359221; E-mail: pnanh@monre.gov.vn Tên tổ chức công tác: Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng Bộ Tài ngun Mơi trường Địa tổ chức: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Địa nhà riêng: P215 Nhà A, Ngõ 218 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Đồng chủ nhiệm đề tài Họ tên: Vũ Văn Long Ngày, tháng, năm sinh: 25/11//1974 Giới tính: Nam / Nữ: Học hàm, học vị/Trình độ chun mơn: Thạc sỹ Chức danh khoa học: Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài ngun Mơi trường Điện thoại tổ chức: 0243.7956868; Mobile: 0913538508 Fax: 02438359221; E-mail: vvlong@monre.gov.vn Tên tổ chức cơng tác: Văn phòng Bộ Tài ngun Môi trường Địa tổ chức: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Địa nhà riêng: Số 33, Ngách 61/40 Phố Bằng Liệt, Phường Bằng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Thư ký đề tài Họ tên: Nguyễn Thị Thủy Ngày, tháng, năm sinh: 30/9/1991 Giới tính: Nam / Nữ: Học hàm, học vị/Trình độ chun mơn: Kỹ sư Chức danh khoa học: Chức vụ: Điện thoại: Tổ chức: 0243.7956868; Mobile: 0963090327 Fax: 2438359221; E-mail: thuynt96@wru.vn Tên tổ chức công tác: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên Môi trường Địa tổ chức: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Địa nhà riêng: Chung cư M4, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Tổ chức chủ trì đề tài Tên tổ chức chủ trì đề tài: Văn phòng Bộ Tài ngun Mơi trường Điện thoại: 0243.7956868 Fax: 0243.8359221 Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Họ tên thủ trưởng tổ chức: Tăng Thế Cường Số tài khoản: 9527.1.1016955 Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội Tên quan chủ quản đề tài: Bộ Tài nguyên Môi trường 10 Các tổ chức phối hợp thực đề tài Tổ chức 1: Cục Công nghệ thông tin Dữ liệu tài nguyên môi trường Tên quan chủ quản : Bộ Tài nguyên Môi trường Điện thoại: 024.37548161 Website: http://cirensoft.vn Địa chỉ: Số 28, đường Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Họ tên thủ trưởng tổ chức: Lê Phú Hà Số tài khoản: 116.000.002.899, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Nam Thăng Long Tổ chức 2: Công ty Cổ phần công nghệ Viking Địa chỉ: Số 163, phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Số Tài khoản: 16010000102850 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh sở giao dịch Điện thoại: 048.582.9280 Tổ chức 3: Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Sao Việt Địa chỉ: Số 17, ngách 394/26 Đình Thơn, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Số Tài khoản: 01.111 0278 8008 Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Mỹ Đình Điện thoại: 024.3763.7116 11 Các cán thực đề tài 11.1 Danh sách thành viên tham gia thực đề tài TT Họ tên, học hàm học vị Ths Phạm Ngọc Anh Tổ chức cơng tác Văn phòng Bộ TN&MT Văn phòng Ths Vũ Văn Long Bộ TN&MT Nội dung, cơng việc tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi2) Chủ nhiệm, Quản lý chung kế hoạch, tiến độ, sản phẩm đề tài, trực tiếp thực số công việc tất nội dung đề tài Đồng chủ nhiệm, Quản lý chung kế hoạch, tiến độ, sản phẩm đề tài, trực tiếp thực số công việc tất nội dung đề tài KS Nguyễn Thị Thủy Văn phòng Bộ TN&MT Thư ký, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung: Xây dựng thuyết minh, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 Ths Vũ Hồng Hải Văn phòng Bộ TN&MT Thành viên chính, trực tiếp tham gia thực số cơng việc thuộc nội dung: 1.2, 1.3, 1.8 Một (01) tháng quy đổi tháng làm việc gồm 22 ngày, ngày làm việc gồm tiếng Thành viên chính, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 Thành viên chính, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung: 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Trung tâm Công nghệ phần mềm GIS Thành viên chính, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung: 1.7, nội dung 2, nội dung 3, nội dung Ths Đặng Thị Thu Trang Trung tâm Cơng nghệ phần mềm GIS Thành viên chính, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung: Thuyết minh, 1.3, 1.7, nội dung 3, 4, 5 Ks Phạm Minh Trường Trung tâm Công nghệ phần mềm GIS Thành viên chính, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung: 1.5, 1.7, nội dung 2, 3, nội dung CN Nguyễn Hồng Hưng Nam Văn phòng Bộ TN&MT Văn phòng CN Trần Thu Vân Ks Lường Thanh Hiệp Bộ TN&MT 11.2 Danh sách thành viên trực tiếp tham gia thực đề tài TT Tổ chức Nội dung, công việc tham gia công tác (Số tháng quy đổi2) TS Đào Đức Mẫn Tổng cục Quản lý đất đai Thành viên, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung:1.4, 1.8 Ths Trương Thị Yến Cục Biến đổi khí hậu Thành viên, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung: 1.4, 1.8 3 CN Hoàng Thị Hoài Linh Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia Thành viên, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung: 1.4, 1.8 Ths Lê Minh Quang Cục Viễn thám quốc gia Thành viên, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung: 1.4, 1.8 Cục Đo đạc, Bản Thành viên, trực tiếp tham gia thực đồ Thông tin địa số công việc thuộc lý Việt Nam nội dung:1.4, 1.8 Họ tên, học hàm học vị Thời gian làm việc cho đề tài Ths.Nguyễn Văn Thảo Một (01) tháng quy đổi tháng làm việc gồm 22 ngày, ngày làm việc gồm tiếng Cục Quản lý tài nguyên nước CN.Trần Thị Thanh Tâm Tổng cục Ks Hà Thanh Biên Biển Hải đảo Việt Nam Tổng cục CN Lê Danh Hồng Môi trường Thành viên, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung:1.4, 1.5, 1.8 Thành viên, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung:1.4, 1.8 Thành viên, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung:1.4, 1.5, 1.8 Thành viên, trực tiếp tham gia thực số công việc thuộc nội dung:1.4, 1.8 Tổng cục Ths Nguyễn Xuân Quang Địa chất Khoáng sản Việt Nam II MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 12 Mục tiêu đề tài Đánh giá kết 15 năm xây dựng phát triển ngành tài ngun mơi trường, đề xuất giải pháp, hồn thiện chế, sách xây dựng phát triển Ngành đến năm 2025 Xây dựng sở liệu kết quả, thành tựu bật ngành tài ngun mơi trường từ thành lập tích hợp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên Mơi trường 13 Tình trạng đề tài Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu người khác 14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải mục tiêu nội dung nghiên cứu đề tài + Ngoài nước Theo đánh giá ITU (Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU – International Telecommunication Union), internet thực thể truyền thông mới, truyền thông trực tuyến Internet vừa nguồn tài nguyên thông tin quý giá vừa công cụ cần thiết cho hoạt động truyền thông [3] Ở Hoa Kỳ, Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission – FCC) triển khai kế hoạch bắt đầu thực vào tháng năm 2010 trị giá 7,2 tỷ USD cho việc triển khai băng thông rộng, có triển khai xúc tiến phổ biến băng thông rộng truyền thông cách bền vững [3] Đối với EU, mục tiêu EU với FP7 (Chương trình Khung lần thứ 7, 2007-2013) cơng nghệ thông tin truyền thông nâng cao khả cạnh tranh ngành công nghiệp EU cho phép EU làm chủ định hình phát triển tương lai đáp ứng nhu cầu xã hội kinh tế nước EU; tập trung vào mơ hình phương tiện truyền thơng mới, truyền thơng thơng tin tự tin [3] Chính phủ Hàn Quốc giới truyền thơng nước nhận thức đắn thống nhận thức vai trò u cầu truyền thơng sách Tổ chức KOICA lý giải cho “Kỳ tích sơng Hàn” mối quan hệ GAP: Chính phủ - trợ giúp từ tổ chức quốc tế - ý chí nhân dân Truyền thơng sách nghiên cứu, thực với mục đích: đáp ứng quyền thông tin người dân, quyền tự ngơn luận người dân; Xố bỏ bất tín phủ quyền cấp với người dân; Quảng bá hình ảnh thành tích Chính phủ quyền cấp… Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc quan tâm tới truyền thông xây dựng, cơng bố, thi hành đánh giá sách Đồng thời, mạng xã hội công cụ trực tuyến sử dụng thường xuyên phổ biến quản lý thơng tin, điều tra, thăm dò dư luận, truyền thơng hình ảnh quản lý hình ảnh, quản trị danh tiếng quản trị khủng hoảng “Quảng cáo Chính phủ” sử dụng mơi trường Internet Các cơng cụ trực tuyến có vai trò quan trọng việc tạo hiệu ứng lan toả cho quảng cáo sách cơng [2] Ở Úc, nhằm mục đích đảm bảo quan phủ tăng tối đa hội chia sẻ thông tin, xây dựng “Chiến lược quốc gia chia sẻ thông tin”, đề bước trách nhiệm quan việc tăng cường, chia sẻ thông tin [1] Trung Quốc với mục tiêu xây dựng hệ thống mạng thông tin phổ cập rộng khắp (U-INS) đến năm 2050, với đặc điểm phổ cập mạng thông tin 80%; mạng lưới thông tin phổ biến rộng khắp, tư thông tin thâm nhập vào ngành khác nhau; người hưởng dịch vụ miễn phí nhiều dịch vụ thơng tin chi phí thấp; … [3] Bên cạnh đó, hàng loạt website cung cấp thông tin mặt sống cơng khai, góp phần đưa thông tin đến gần với cộng đồng Qua tổng quan kinh nghiệm số nước giới cho thấy, thành tựu cách mạng khoa học kỹ thuật lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ phát thanh, truyền hình đặc biệt internet tạo bùng nổ thông tin phạm vi tồn cầu Thơng tin, tun truyền muốn theo kịp trình độ phát triển chung xã hội cần phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác đa dạng thơng tin, khơng thể bó hẹp thông tin phạm vi quốc gia hay khu vực giới hạn phương thức truyền thông cụ thể Sự phát triển cách mạng công nghệ thông tin truyền thông tác động ngày sâu rộng đến sống hàng ngày người, làm biến đổi sâu sắc cách thức làm việc Chính phủ, doanh nghiệp người dân Do đó, phát triển cách thức truyền thông đại, kết nối điện tử trở thành xu hướng tất yếu quốc gia toàn giới Thực tế việc kết nối, chia sẻ thông tin, truyền thông quan Chính phủ, với người dân nhiều nước giới quan tâm có nhiều kinh nghiệm triển khai, đặc biệt nước có Chính phủ điện tử phát triển + Trong nước Đảng Nhà nước coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, giải thích nhằm chuyển biến nâng cao nhận thức; bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, xây dựng thành niềm tin; thúc đẩy người hành động cách tự giác, nhằm thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề Thời gian qua, Bộ, ngành, địa phương có đầu tư thích đáng cho công tác tuyên truyền qua phương tiện truyền thông, giao tiếp, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin cho cộng đồng, điển hình kể đến Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Ngoại giao,… Ngồi ra, Chính phủ tạo điều kiện tăng cường hợp tác, đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động thơng tin tun truyền ngồi nước Tại Bộ Tài nguyên Môi trường (TN&MT), thông tin phục vụ tuyên truyền chưa hệ thống thành sở liệu tập trung mà nằm rải rác website: CTTĐT Bộ, Trang thông tin điện tử đơn vị trực thuộc, Sở TN&MT địa phương; hệ thống báo, tạp chí, truyền hình ngồi Ngành,… Thơng tin, tun truyền ngành TN&MT kể đến như: Kết quả, thành tựu bật ngành thời kỳ phát triển; Chiến lược, định hướng phát triển ngành theo giai đoạn; Các hoạt động bật; ….; nhiên, liệu thông tin, tuyên truyền chủ yếu biên tập, đăng tải rời rạc, liên kết dừng lại theo chủ đề/sự kiện cụ thể trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin báo chí viết ngành, lĩnh vực Dưới đây, giới thiệu khái quát số hệ thống thông tin bật có Ngành TN&MT như: Về hệ thống thông tin nội phục vụ đạo điều hành: - Hệ thống Quản lý văn hồ sơ công việc; - Hệ thống quản lý cán công chức viên chức ngành TN&MT; - Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tra, kiểm tra, tranh chấp, khiếu nại tố cáo; - Thư viện điện tử ngành TN&MT; - Hệ thống thư điện tử TN&MT; - Cổng thông tin điện TN&MT, Trang thông tin điện tử đơn vị trực thuộc Bộ; - Hệ thống hỗ trợ công tác quản lý nhà nước Vụ Tài chính; - Hệ thống hỗ trợ công tác quản lý nhà nước Vụ Kế hoạch; - Hệ thống thông tin hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nhà nước Pháp chế; - Hê ̣ thố ng thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước khoa học công nghệ; - Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TN&MT phục vụ công tác đạo, điều hành Về hệ thống thông tin chuyên ngành - Hệ thống cung cấp dịch vụ công Bộ TN&MT; - Các hệ thống chuyên ngành lĩnh vực: môi trường, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, biển hải đảo, đo đạc đồ, đất đai, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, cơng 10 IV Trình bày hiển thị thông tin liệu 17 Hiển thị thành tựu bật dạng tin 1,5 x x 1,5 18 Hiển thị thành tựu bật dạng hình ảnh 1,5 x x 1,5 19 Hiển thị thành tựu bật dạng video 1,5 x x 1,5 20 Tra cứu, tìm kiếm thơng tin liệu 1,5 x x 1,5 V Phân hệ quản trị hệ thống 21 Tích hợp người dùng từ hệ thống AD Bộ TNMT 1,5 x x 1,5 22 Tích hợp xác thực người dùng lần (SSO) 1,5 x x 1,5 1,5 x x 1,5 1,5 x x 1,5 1,5 x x 1,5 1,5 x x 1,5 23 24 25 26 Quản lý nhóm người dùng Quản lý người dùng Gán phân quyền cho nhóm người dùng Quản lý nhật ký hệ thống 58 27 Quản lý liên kết website x x 1,0 28 Sao lưu phục hồi liệu x x 1,0 29 Quản lý danh mục loại thành tựu bật x x 1,0 TỔNG SỐ THSD QUY ĐỔI 42,00 Số lượng THSD để tính dự tốn Phụ lục 4.3 Danh mục đối tượng quản lý thông tin chi tiết STT Tên đối tượng quản lý Thành tựu bật dạng tin Thành tựu bật dạng hình ảnh Thành tựu bật dạng video Thành tự bật dạng file tài liệu Định hướng, chiến lược phát triển Người dùng hệ thống Kiểu liệu Khơng Phi khơng gian gian Số thuộc tính Số ràng buộc Số lượng lớp, bảng liệu x 3 x x 10 4 x 12 x 11 x Thông tin mô tả 59 Quyền người dùng hệ thống Nhật ký hệ thống Loại thành tựu bật Danh mục lĩnh vực, chuyên ngành 10 14 x 12 12 4 4 x x x Phụ lục 4.4 Báo cáo quy đổi đối tượng quản lý TT Tên đối tượng quản lý Số lượng lớp, bảng liệu (1) Kiểu liệu Fi Số lượng quan hệ Ri (4) (5) (6) (7) Li Số lượng trường thông tin (2) (3) Ti Quy đổi (Li*Fi*Ri*Ti) (9) (10) (11) Phi Không không gian gian (8) Thành tựu bật dạng tin 0,3 0,9 1,0 x 1,0 0,3 Thành tựu bật dạng hình ảnh 0,3 0,9 1,0 x 1,0 0,3 Thành tựu bật dạng video 1,0 0,9 1,0 x 1,0 0,9 Định hướng, chiến lược phát triển 1,0 10 0,9 1,1 x 1,0 1,0 Ghi 60 10 Người dùng hệ thống Quyền người dùng hệ thống Nhật ký hệ thống Loại thành tựu bật Danh mục lĩnh vực, chuyên ngành Liên kết website 1,0 12 0,9 1,0 x 1,0 0,9 0,3 11 0,9 1,0 x 1,0 0,3 4 1,0 0,9 0,9 1,1 x x 1,0 0,9 1,0 1,0 14 12 1,0 1,0 1,0 12 0,9 1,1 x 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 x 1,0 0,9 TỔNG SỐ THSD (ĐTQL) QUY ĐỔI 7,5 Số lượng ĐTQL để tính dự tốn Phụ lục 4.5 Tác nhân STT Tên tác nhân Người quản trị hệ thống Lãnh đạo Bộ TN&MT Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT Chuyên viên đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT Ban biên tập CTTĐT Bộ TN&MT Người dân, tổ chức ngồi nước 61 Phụ lục 4.6 Bảng tính khó khăn STT Bước thực hiện/ Yếu tố ảnh hưởng Thu thập, xác định yêu cầu phần mềm Số lượng trường hợp sử dụng: 42 Số lượng tác nhân hệ thống: Đặc thù lĩnh vực: Trung bình Tổng điểm Phân tích nội dung thông tin dữ liêụ Số lượng đối tượng quản lý: 6,9 Đặc thù lĩnh vực: Trung bình Tổng điểm Mơ hình hóa chi tiết nghiệp vụ Số lượng trường hợp sử dụng: 42 Số lượng tác nhân hệ thống: Nhu cầu xây dựng: Xây dựng Đặc thù lĩnh vực: Trung bình Tổng điểm Thiết kế kiến trúc phần mềm Số lượng trường hợp sử dụng: 42 Số lượng tác nhân hệ thống: Nhu cầu xây dựng: Xây dựng Mơ hình quản lý CSDL: Tập trung Công nghệ GIS: Không áp dụng Mức độ bảo mật: Khơng mật Tính đa người dùng: Có hỗ trợ đa người dùng Điểm 60 20 85 60 65 45 10 25 10 90 40 10 15 0 Khó khăn KK3 30:m
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC KẾT QUẢ, THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC KẾT QUẢ, THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan