THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT DO-03) THUỘC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG TỶ LỆ 1/5000 TRUNG TÂM THỊ TRẤN BÌNH LIÊU

57 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:20

Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT DO-03) THUỘC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG TỶ LỆ 1/5000 TRUNG TÂM THỊ TRẤN BÌNH LIÊU ĐỊA ĐIỂM : THỊ TRẤN BÌNH LIÊU– HUYỆN BÌNH LIÊU - TỈNH QUẢNG NINH CHỦ ĐẦU TƯ: PHỊNG KINH TẾ HẠ TẦNG BÌNH LIÊU ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CITIARCHI CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN TM PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN BÌNH LIÊU TRƯỞNG PHỊNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƠ THỊ citiARCHI PHĨ GIÁM ĐỐC KTS-Nguyễn Văn Thạo Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lơ đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO THIẾT KẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH Lý cần thiết lập quy hoạch chi tiết Bình Liêu huyện miền núi, biên giới phía Đơng Bắc tỉnh Quảng Ninh, phía bắc giáp với Sùng Tả Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc, phía tây giáp với tỉnh Lạng Sơn, phía Đơng giáp huyện Hải Hà, phía Nam giáp huyện Tiên Yên huyện Đầm Hà Theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 ngồi 2050 UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014, huyện Bình Liêu thuộc tiểu vùng Khu kinh tế cửa với Trung Quốc định hướng tập trung phát triển KKT cửa Hồnh Mơ- Đồng Văn, đồng thời phát triển sản phẩm lâm nghiệp đặc sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số phát triển du lịch Thực mục tiêu phát triển huyện Bình Liêu trở thành trung tâm phát triển kinh tế, thương mại, du lịch hành lang kinh tế ViệtTrung nêu đồng thời góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, ngày 31/12/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Bình Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định số 3428/QĐ-UBND Theo Quy hoạch phê duyệt, Khu trung tâm thị trấn Bình Liêu tập trung nguồn lực đầu tư để trở thành đô thị loại IV, phát triển khu dân cư phía Bắc khu dân cư dọc tuyến đường quy hoạch Khu xanh đô thị chạy dọc sông Tiên Yên Lô đất DO- 03 nằm khu trung tâm thị trấn Bình Liêu xác định đất khu dân cư đất xanh theo Quy hoạch điều chỉnh chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn ngồi 2030 UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 Ngày 10/5/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1413/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn ngồi năm 2030 nhằm đảm bảo việc triển khai thực quy hoạch chung huyện thống nhất, chặt chẽ Việc triển khai lập quy hoạch chi tiết Lô đất DO- 03 trung tâm thị trấn Bình Liêu huyện Bình Liêu nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, triển khai, quản lý quy hoạch theo Quyết định UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng thị mới, góp phần đưa trung tâm thị trấn Bình Liêu sớm trở thành khu trung tâm thị loại IV huyện Bình Liêu trở thành trung tâm phát triển kinh tế, thương mại, du Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh lịch hành lang kinh tế Việt-Trung Sau nội dung cần thiết để Lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500- Nhóm nhà (ký hiệu lơ đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Mục tiêu nhiệm vụ đồ án: a Mục tiêu: - Cụ thể hóa Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Bình Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2025 tầm nhìn ngồi năm 2025; Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 phê duyệt điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn ngồi 2030 Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định quản lý Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn ngồi năm 2030 - Xây dựng khu dân cư thị góp phần phát triển trung tâm thị trấn thành đô thị loại IV - Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hành quy hoạch phân khu đô thị, đảm bảo phát triển khu vực theo hướng có khơng gian kiến trúc đại, hài hòa cảnh quan khu vực - Tạo cảnh quan tổng thể kết nối khu thị có với khu vực lân cận, tạo thêm quỹ đất đô thị đáp ứng nhu cầu đất cho người dân - Hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông khu vực, góp phần phát triển hồn chỉnh quy hoạch chung địa phương - Nhanh chóng hình thành Khu thị đô thị văn minh đại, đồng nhằm giải nhu cầu đất cho nhân dân khu vực, tận dụng, khai thác tối đa điều kiện tự nhiên để tạo dựng không gian quy hoạch đô thị phong phú, đóng góp vào cảnh quan chung tồn thị - Quy hoạch xây dựng đồng toàn khu vực nghiên cứu, nâng cao điều kiện, môi trường sống, kinh doanh buôn bán người dân khu vực xây dựng phát triển dịch vụ thương mại xứng tầm với tiềm vị trí huyện Bình Liêu - Nâng cao chất lượng ở, sử dụng đất hiệu hợp lý, tạo dựng môi trường sống ổn định lâu dài Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng làm sở để lập dự án , đầu tư xây dựng theo quy định hành Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lơ đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp quy hoạch tổ chức khơng gian hài hồ, hấp dẫn Khai thác triệt để, sử dụng hiệu quỹ đất, đảm bảo phát triển lâu dài bền vững cho khu vực quy hoạch, phù hợp với quy hoạch chung tỉnh - Đề xuất nguyên tắc thiết kế nhằm định hướng cho bước triển khai thiết kế chi tiết khu nhà kiểm soát thực quy hoạch chung khu vực quy hoạch b.Nhiệm vụ: - Trên sở thiết kế quy hoạch, cần đánh giá thực trạng trạng khu vực quy hoạch, khai thác tối đa quỹ đất trống phẳng có để giải pháp quy hoạch mang lại hiệu cao - Lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng phù hợp cho lơ đất quy hoạch để có giải pháp thiết kế quy hoạch hợp lý - Định hướng tổ chức khơng gian kiến trúc cảnh quan có tính thẩm mỹ cao, hài hoà với cảnh quan khu vực - Đảm bảo mối quan hệ tốt hệ thống kết cấu hạ tầng nội với bên - Lập kế hoạch khai thác sử dụng đất đai hợp lý đến lô đất theo quy hoạch phát triển khơng gian - Xây dựng cơng trình điểm nhấn trục cảnh quan đặc trưng cho khu nhà - Xác định không gian cảnh quan từ tập trung đến phân tán, không gian mở, không gian đồi núi tự nhiên sẵn có - Thiết lập hệ thống xanh tự nhiên đồi núi trạng trục không gian xanh mang đặc trưng riêng khu nhà - Căn vào điều kiện địa hình tự nhiên khu vực quy hoạch để phân bổ khu chức năng, tầng cao phân bổ đường không gian khu nhà - Đề xuất không gian hoạt động chủ yếu khu nhà - Xác định phân đoạn đầu tư dự án để đảm bảo hiệu cao - Nêu tồn kiến nghị cần giải - Tôn trọng môi trường cảnh quan dựa ưu đãi thiên nhiên việc thiết kế không làm biến dạng phá huỷ cảnh quan thiên nhiên sẵn có - Diện tích khai thác sử dụng tối đa hợp lý, tránh lãng phí quỹ đất - Đảm bảo tiêu chuẩn môi trường xanh, khơng khí, mặt nước Tạo cảm giác lành, gần gũi với thiên nhiên Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lơ đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh - Làm sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật - Làm sở pháp lý cho công tác quản lý, đầu tư xây dựng kinh doanh dự án II CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH Các sở pháp lý: - Luật Xây dựng Việt Nam số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; - Luật nhà số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 ; - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009 ngày 17/6/2009; - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Chính phủ Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng; - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 Chính phủ lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị; - Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; - Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 Bộ Xây Dựng vê hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng quy hoạch thị; - Căn định 3600/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh việc công bố đơn giá xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh Quảng Ninh Công văn 1919 sở Xây dựng đơn giá nhân công - Căn Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 Bộ Xây Dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng - Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng năm 2016 Bộ Xây Dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù; - Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng năm 2013 Bộ Xây Dựng hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị; - Tiêu chuẩn TCVN số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐBXD ngày 03/4/2008 Bộ Xây dựng Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng”; Văn tỉnh Quảng Ninh huyện Bình Liêu: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh - Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 2050 - Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Bình Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2025 tầm nhìn ngồi năm 2025 - Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn ngồi 2030 - Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định quản lý Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn ngồi năm 2030 - Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 UBND tỉnh Quảng Ninh việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) địa bàn tỉnh Quảng Ninh; - Văn số 332/KTHT ngày 15/10/2015 phòng Kinh tế- Hạ tầng, UBND huyện Bình Liêu việc đề nghị cho triển khai thực lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 số khu vực địa bàn thị trấn Bình Liêu xây dựng 02 điểm vườn hoa xanh, điện chiếu sáng đầu vào trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu - Quyết định số 4231/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 UBND tỉnh Quảng Ninh việc chấp thuận địa điểm lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh - Quyết định số ./QĐ-UBND ngày / / UBND huyện Bình Liêu việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500Nhóm nhà (ký hiệu lơ đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Tiêu chuẩn thiết kế: - Nhà nhà công cộng Thơng số hình học TCVN 3907-1994 - Thốt nước, mạng lưới bên ngồi cơng trình, Tiêu chuẩn thiết kế 26 TCXD 46-84 - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4449-1987 Quy hoạch xây dựng đô thị Tiêu chuẩn thiết kế - Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình TCXDVN 2622-95 - Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường đô thị TCXDVN 259-2001 - Điều lệ báo hiệu đường bộ: 22 TCN 237-01 - Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054-2005 - Tiêu chuẩn chiếu sáng bên nhân tạo bên ngồi cơng trình cơng cộng kỹ thuật hạ tầng thị TCXDVN 333-2005 - Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-2006 - Quy trình thiết kế áo đường cứng 22TCN 223-95 - Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị, quảng trường TCXDVN 104-2007 - Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật điện lực an toàn điện Các quy chuẩn xây dựng Việt nam tiêu chuẩn Quốc tế Bộ Xây dựng cho phép vận dụng 4.Các nguồn tài liệu, số liệu: - Bản đồ khảo sát địa hình trung tâm thị trấn Bình Liêu tỷ lệ 1/5000 - Bản đồ khảo sát địa hình Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư xanh trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu tỷ lệ 1/500, tọa độ nhà nước VN2000 - Các tài liệu, số liệu kinh tế - xã hội - kỹ thuật địa phương ngành liên quan cung cấp - Các số liệu điều kiện tự nhiên, trạng khu vực Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh - Các văn bản, đồ có liên quan khác III TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Tên dự án - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Nhóm nhà (ký hiệu lơ đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Tổng diện tích quy hoạch khoảng 33.741m2 Địa điểm: trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Chủ đầu tư Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Bình Liêu Đơn vị lập Quy hoạch Công ty cổ phần đô thị citiARCHI Cơ quan thẩm định Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Bình Liêu Cơ quan lấy ý kiến Sở Xây dựng Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lơ đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG I VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Vị trí, giới hạn khu đất Khu vực quy hoạch thuộc Lô đất DO- 03 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (theo QH 1/5.000 UBND tỉnh phê duyệt) Phạm vi nghiên cứu quy hoạch lô đất DO- 03 Trung tâm thị trấn Bình Liêu: Ranh giới nghiên cứu Quy hoạch 55.600m2 giới hạn điểm A1,A2,A3,A4 .A9,A1; Diện tích ranh giới quy hoạch khoảng 33.741m2 giới hạn điểm M1,M2,M3,M4 .M14,M1; + Phía Bắc giáp quốc lộ 18C sân vận động + Phía Tây giáp quốc lộ 18C + Phía Nam giáp đất tượng đài Liệt sỹ + Phía Đơng giáp trường phổ thơng trung học sở khu dân cư Bình An Đặc điểm địa hình Khu vực dự án có hai mương chảy qua với tổng chiều dài khoảng 300m mưa lớn nước chảy theo hướng tự nhiên dồn mương nước phía rãnh nước ven quốc lộ 18C Phía đơng bắc khu vực khảo sát khu dân cư tập trung khu vực đấu nối hệ thống giao thông nguồn điện cho dự án hồn thành Khu vực khảo sát có địa hình thuận lợi cho việc phát triển dân cư nhằm thị hố khu vực theo hướng phát triển huyện Khu vực thấp có độ cao khoảng 105m, đỉnh cao đạt 137m Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Ảnh trạng khu vực dự án Đặc điểm khí hậu, thủy văn: a Khí hậu: - Do ảnh hưởng vị trí địa lý cấu trúc địa hình, đặc trưng khí hậu Bình Liêu khí hậu miền núi phân hố theo độ cao, tạo tiểu vùng sinh thái nhiệt đới nhiệt đới thuận lợi cho phát triển đa dạng loại trồng, vật nuôi: + Nhiệt độ trung bình hàng năm từ: 18 - 28oC + Nhiệt độ trung cao mùa hạ: 30 - 34oC + Nhiệt độ trung cao mùa đông: - 15oC + Lượng mưa năm cao, không điều hồ, bình qn: 2000- 2400 mm/năm, khoảng 70% lượng mưa tập trung từ tháng - b Thuỷ văn: - Bình Liêu có nhiều sơng suối nhỏ, ngắn dốc, tụ hội chảy vào sông Tiên Yên bắt nguồn từ vùng núi biên giới Việt Trung, chảy theo hướng Đơng bắc Tây nam, có độ dốc lớn, lòng sơng nhiều thác ghềnh - Thuỷ chế sông suối miền núi phức tạp, mà tương phản phân phối dòng chảy khơng năm Mùa mưa lượng nước lớn dồn nhanh dòng chính, tạo nên dòng chảy lớn xiết gây lũ ngập lụt Mùa khơ dòng chảy cạn kiệt, mực nước sơng thấp Tài nguyên thiên nhiên 10 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Phát triển hệ thống điện Bảo vệ tài nguyên rừng + + + + O + Ghi : - Tác động tiêu cực : o - nhẹ,- - Trung bình, x - Mạnh, - Tác động tích cực: + - Từ bảng cho thấy, hoạt động dự án tác động đến môi trường đánh giá ý kiến chuyên gia kinh nghiệm thực tế phân thành tác động tích cực tác động tiêu cực (tác động nhẹ, trung bình tác động mạnh) Việc thực dự án cho thấy làm thay đổi mục đích sử dụng đất khu vực, gây tác động tới môi trường cảnh quan môi trường khu vực * Các nguồn gây tác động đến môi trường qua giai đoạn - Giai đoạn chuẩn bị xây dựng: Các nguồn gây nhiễm q trình chuẩn bị thi cơng xây dựng kết cấu hạ tầng cơng trình dự án bao gồm : + Ô nhiễm bụi đất, bụi đá, cát gây tác động lên công nhân trực tiếp thi công tới môi trường xung quanh, đặc biệt tác động đến quần thể sinh vật hệ khu vực thi cơng + Ơ nhiễm nước thải từ hoạt động sinh hoạt công nhân trực tiếp thi công công trường, nước làm mát thiết bị, máy móc + Ơ nhiễm tiếng ồn hoạt động phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phục vụ thi cơng cơng trường xây dựng + Ô nhiễm nhiệt phương tiện vận tải, máy móc thi cơng Loại nhiễm chủ yếu tác động đến người công nhân làm việc trực tiếp cơng trường + Ơ nhiễm khí thải từ phương tiện vận tải, phương tiện máy móc thi cơng Đây chủ yếu loại khí thải từ động cơ, máy móc Loại ô nhiễm thường không lớn bị phân tán lại gây ảnh hưởng tới hệ quanh khu vực thi công + Đối với sức khoẻ cộng đồng, vấn đề cần quan tâm nhất, với việc tập trung lực lượng lao động không nhỏ, nên việc tổ chức sống cho họ cần đảm bảo lán trại, nước sạch, ăn Cơng nhân thi cơng ngồi trời điều kiện thời tiết không thuận lợi bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, bệnh dịch xảy ảnh hưởng tới khu vực xung quanh - Các tác động giai đoạn san lấp mặt bằng: 43 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh - Giai đoạn san lấp tạo mặt dự án giai đoạn gây tác động lớn tới môi trường khu vực Tuy nhiên khu dự án san lấp cục số vị trí tác động giai đoạn tới môi trường xung quanh không nhiều hết sau kết thúc công tác san lấp tạo mặt - Các nguồn gây ô nhiễm giai đoạn thi cơng xây dựng: Trong q trình thi cơng xây dựng kết cấu hạ tầng Khu đô thị, nguồn gây nhiễm tương tự giai đoạn chuẩn bị thi công Nhưng mức độ tăng cao số lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công tăng lên, lượng vật tư, thiết bị máy móc vào khu vực tăng lên Do mật độ phương tiện vận chuyển vào khu vực tăng lên số lượng công nhân thi cơng cơng trường nhiều lên Vì vấn đề an toàn lao động giai đoạn coi trọng nhiều so với giai đoạn trước Tuy nhiên tác động tiêu cực nêu mang tính chất tạm thời tác động dự án hoàn thành vào hoạt động Giai đoạn xây dựng dự án bao gồm nội dung sau : + Xây dựng hệ thống đường giao thông + Xây dựng hệ thống nước mưa tồn diện tích khu thị + Xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt + Xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước sinh hoạt + Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, + Xây dựng hệ thống cấp điện thông tin liên lạc + Xây dựng bãi trung chuyển rác thải, Đánh giá tác động dự án tới môi trường hệ sinh thái a Ô nhiễm bụi: - Trong giai đoạn san lấp mặt bằng, việc giải toả, san ủi thi công mặt kéo theo ảnh hưởng đến môi trường xung quanh bụi đất đá trình vận chuyển đất cát để san lấp - Tuy nhiên, trình san lấp mặt khu vực dự án kéo dài không lâu, mật độ thi công không lớn, nên tác động tới môi trường không nhiều Kết thúc giai đoạn thi cơng này, tác động có hại tới mơi trường khơng b Các tác động đến mơi trường nước : - Ơ nhiễm nước mưa chảy tràn: Vào trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống cac lưu vực thấp hơn, nguồn nước mặt khu vực Nếu lượng 44 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh nước khơng quản lý tốt gây tác động tiêu cực lớn đến nguồn nước mặt, nước ngầm đời sống thuỷ sinh khu vực Theo số liệu thống kê Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nồng độ chất ô nhiễm nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5-1,5 mgN/l; 0,004-0,03 mgP/l; 10-20 mgCOD/l 10-20 mgTSS/l Nước mưa bị nhiễm chảy qua khu vực sân bãi có chứa chất thải ô nhiễm bãi chứa nguyên liệu, khu vực thi cơng ngồi trời Tính chất nhiễm nước mưa trường hợp bị ô nhiễm học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu dầu mỡ Vấn đề ô nhiễm nước mưa kéo theo ô nhiễm nguồn nước khu vực dự án từ gây tác động đến mơi trường nước khu vực - Ô nhiễm nước thải : Nguồn gốc ô nhiễm nước thải giai đoạn xây dựng kết cấu hạ tầng Khu dự án bao gồm : + Nước thải từ q trình thi cơng xây dựng có chứa nhiều cặn lắng, vật liệu xây dựng, dầu mỡ + Nước thải sinh hoạt cơng nhân xây dựng có chứa chất lơ lửng, chất hữu cơ, chất cặn bã vi sinh Bảng nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt Chât ô nhiễm Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) Không xử lý TCVN 5945 - 2005, (cột B) BOD5 225 - 270 50 TSS 350 - 725 100 Tổng N 30 - 60 60 Tổng P - 20 vi sinh (NPN/100ml) nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) 45 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Tổng Coliform 106 - 109 Feacal Coliform 105 - 106 Trứng giun sán 103 - Đánh giá tác động nước thải tới môi trường : + Chất rắn lơ lửng : Chất rắn lơ lửng tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thuỷ sinh làm tăng độ đục nguồn nước, làm giảm suất sinh học gây bồi lắng cho nguồn tiếp nhận Theo TCVN 6986-2001 nồng độ chất lơ lửng nước thải phép thải môi trường 80mg/l + Các chất dinh dưỡng (N, P): Các chất dinh dưỡng gây tượng phù dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng tới chất lượng nước sống sinh vật thuỷ sinh Theo TCVN 6986-2001, tổng Nitơ cho phép 15mg/l, tổng Photpho cho phép mg/l - Dầu mỡ: chất lỏng khó tan nước, tan dung môi hữu Dầu mỡ có độc tính cao tương đối bền vững môi trường nước Hầu hết loại động, thực vật bị tác hại dầu mỡ Các loài thuỷ sinh ngập nước dễ bị chết dầu mỡ ngăn cản q trình hơ hấp, quang hợp cung cấp dinh dưỡng c Các tác động đến mơi trường khơng khí : - Trong q trình thi công kết cấu hạ tầng Khu dự án, có nhiều phương tiện, máy móc tham gia thi cơng Ngoài ra, số lượng xe chở nguyên vật liệu đến cơng trình làm gia tăng lưu lượng giao thơng khu vực Các thiết bị hoạt động công trường gây nên tác động mơi trường khơng khí: + Ơ nhiễm bụi đất, đá, cát + Ô nhiễm nhiệt q trình thi cơng phương tiện giao thơng + Ơ nhiễm khí thải từ phương tiện vận tải vào khu vực dự án + Ơ nhiễm khí thải từ phương tiện thi công giới Bảng đặc trưng nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 46 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Các chất nhiễm khơng khí Giai đoạn thi cơng xây dựng Khói thải từ phương tiện giao thơng vận tải, phương tiện máy móc thi công công trường Bụi, SOx, NOx, CO, CO2, HC, Tiếng ồn * Tác động khí thải từ hoạt động giao thông - Một nguồn gây ô nhiễm giai đoạn hoạt động dự án loại khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải khu vực Do khu dự án khu dân cư xanh, hàng ngày có lượng lớn phương tiện giao thông vận tải vào khu vực, gồm: ô tô con, ô tô tải, mô tô,… Các khí phát tán vào khơng khí gây nhiễm mơi trường chủ yếu CO, SO2, Pb, NOx, bụi… Các khí tạo trình đốt nhiên liệu động đốt - Tải lượng chất ô nhiễm số phương tiện giao thông thể bảng sau: Bảng Tải lượng chất ô nhiễm xe ô tô sử dụng xăng chạy km Chất ô nhiễm Bụi SO2 NO2 CO VOC Pb Tải lượng ô nhiễm Động < 1400 cc Động 1400-2000 cc Động > 2000 cc 0,07 0,07 0,07 1,9 S 2,22 S 2,74 S 1,64 1,87 2,25 45,6 45,6 45,6 3,86 3,86 3,86 0,13 P 0,15 P 0,19 P Ghi chú: - S: hàm lượng lưu huỳnh xăng dầu (%) - P: hàm lượng chì nhiên liệu (xăng: max 0,4 g/l, dầu: mg/l) Bảng Tải lượng chất ô nhiễm xe mô tô sử dụng xăng chạy km Chất ô nhiễm Bụi < 50 cc, 0,12 Tải lượng nhiễm < 50 cc, 0,12 47 < 50 cc, 0,12 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh SO2 NO2 CO VOC 0,36 S 0,05 10 0,6 S 0,08 22 15 0,76 S 0,3 20 Ghi chú: - S: hàm lượng lưu huỳnh xăng dầu (%) - Tác động chất ô nhiễm trình bày phần - Tác động khí thải từ hoạt động đốt nhiên liệu - Hoạt động đun nấu khu vực thương mại, dịch vụ, nhà sản sinh chất thải gây nhiễm khơng khí sản phẩm đốt nhiên liệu gas, than: SO2 (Sulfide dioxide), SO3 (Sulfide trioxide), NO2 (Oxít nitơ), CO (Oxít cacbon), R-CHO (Aldehyde), HC (Hydrocacbon), bụi Bảng Mức ô nhiễm không khí q trình đốt nhiên liệu (kg/tấn nhiên liệu đốt – Theo Naatz) Loại ô nhiễm Các phần tử rắn (khói, bụi,) Oxit lưu huỳnh (tính SO2) Oxit nito (tính NO2) NH3 Axit (tính CH3COOH) Andehyt (tính HCHO) Một vài chất hữu tính hydrocacbon Tổng cộng Độ nhiễm tính % trọng lượng nhiên liệu Than Dầu Khí 75 40 30 13,5 6,9 15 13,5 1,3 1,3 1,0 10 4,6 1,4 144 62,5 10,3 * Các tác động tiếng ồn - Trong q trình thi cơng xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật khu dự ánmở rộng, tiếng ồn gây chủ yếu máy móc thi công, phương tiện vận tải công trường va chạm máy móc thiết bị, loại vật liệu kim loại, tiếng búa đóng cọc - Tiếng ồn cao tiêu chuẩn cho phép gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu Tiếng ồn làm giảm 48 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh suất lao động, sức khoẻ cán bộ, công nhân thi công khu vực công trường - Tuy nhiên tác dộng diễn thời gian thi cơng ,diện tích mặt rộng người nên ảnh hưởng đến mơi trường sống không đáng kể tồn thời gian d Các tác động chất thải rắn phát sinh - Chất thải rắn phát sinh giai đoạn thi công: + Chất thải vệ sinh công nhân xây dựng bao gồm loại chất thải thực phẩm, chất thải từ nhà bếp, túi, cốc đựng giấy, nhựa, vải đồ thuỷ tinh Rác thải từ vật liệu xây dựng chủ yếu mảnh gỗ vụn, mảnh kim loại, giấy đá vôi xây dựng Rác thải sau sửa chữa chủ yếu phận, dây mảnh vụn kim loại + Chất thải xây dựng: chất đất đá từ cơng tác san nền, làm móng cơng trình gạch, đá, xi măng, sắt thép gỗ, giấy từ cơng việc thi cơng hồn thiện cơng trình Một số chất thải thu gom sử dụng vào mục đích khác, chất thải rắn khơng tái sử dụng dự án thu gom, vận chuyển tới bãi chôn lấp qui định Số lượng chất thải không lớn nên tác động dự án vào hoạt động - Chất thải rắn phát sinh dự án vào hoạt động: chủ yếu chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, vui chơi… người dân Lượng rác thải có thành phần tính chất giống chất thải rắn sinh hoạt đô thị Chất thải rắn bao gồm chất hữu cơ, giấy loại, nylon, nhựa, kim loại, vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng nhiên có điểm đặc biệt thành phần rác tái chế cao như: chai nước thủy tinh, chai nhựa, túi nilon, hộp, gói giấy v.v… Bảng thành phần chất thải rắn dự án sau Thành phần % trọng lượng Độ ẩm (%) Trọng lượng riêng (kg/m3) Chất thải thực phẩm 15 70 228 Giấy 40 81,6 Catton 49,6 Chất dẻo 64 Vải vụn 10 64 Cao su 0,5 128 49 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Da vụn 0,5 10 160 Sản phẩm vườn 12 60 104 Gỗ 20 240 Thủy tinh 193,6 Can hộp 88 Kim loại không thép 160 Kim loại thép 320 Bụi, tro, gạch 480 100 20 300 Tổng hợp - Lượng chất thải rắn phát sinh Khu dự án vào hoạt động tính sau: Lượng rác sinh hoạt phát sinh: Rsh = r.N (kg/ngđ) = 760 x = 760 (kg/ngđ) Trong đó: Rsh: Lượng chất thải rắn phát sinh ngày đêm (kg/ngđ) r: tiêu thuẩn xả rác thải cho người, r = (kg/ng.ngđ) N: số người dân khu dân cư, khoảng 760 người Tỷ lệ thu gom rác phụ thuộc vào quản lý Khu dự án Theo định hướng, chất thải rắn phát sinh khu dự án phải thu gom triệt để, tỷ lệ thu gom 95% e Các tác động đến nguồn đất Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy nước mặt có ảnh hưởng tới nguồn đất khu vực giải pháp thoát nước khơng tính tốn kỹ Do ảnh hưởng mưa gió, đất màu vốn mỏng bề mặt bị xói mòn Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa xung quanh làm giảm chất lượng đất giảm hoạt động vi sinh vật đất, ảnh hưởng đến hệ tự nhiên Biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường 3.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khơng khí - Trong q trình thi cơng xây hạ tầng: nhà thầu thực thi công công trình phải thực đầy đủ quy định an toàn lao động vệ sinh 50 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh mơi trường Các biện pháp sau thực để hạn chế tác động có hại tới mơi trường xung quanh: - Bố trí hợp lý đường vận chuyển lại Thiết kế chiếu sáng cho nơi cần làm việc ban đêm bảo vệ cơng trình Che chắn khu vực phát sinh bụi dùng xe tưới nước để tưới đường giao thông mùa khô Không khai thác vận chuyển ban đêm Các phương tiện vận chuyển có bạt phủ kín - Lập kế hoạch xây dựng nhân lực xác để tránh chồng chéo quy trình thực hiện, áp dụng phương pháp xây dựng đại, hoạt động giới hố tối ưu hố quy trình xây dựng - Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu bố trí vào thời điểm thích hợp, tránh trung số lượng lớn vào thời điểm, gây ùn tắc nguy hiểm địa hình núi, đường hẹp - Không sử dụng xe, máy cũ để vận chuyển vật liệu thi cơng cơng trình - Khơng chun chở hàng hố vượt trọng tải danh định - Giảm tốc độ thi công, lưu lượng vận tải từ 22h đêm đến 6h sáng để không làm ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh - Trong trình dự án vào hoạt động: nguồn gây nhiễm khơng khí khí thải từ xe giới nên nồng độ ô nhiễm nhỏ hơn, thảm thực vật rừng đóng vai trò làm hàng rào xanh để giảm thiểu ô nhiễm xe cô gây 3.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước a Giảm thiểu ô nhiễm nước mưa chảy tràn khu vực - Nước mưa chảy tràn khu vực dự án bố trí chảy vào hệ thống nước chung khu vực Phải đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước riêng khu vực, ưu tiên hệ thống thoát nước mưa trước để giải tượng nước mưa chảy tràn - Phương án tiêu thoát nước mưa (đã đề xuất phần trên) - Loại nước mưa thu vào rãnh thoát nước bên đường xả hệ thống thoát nước chung khu vực (xem tk phần đường giao thông) - Trong q trình thi cơng, khơng xả nước thải trực tiếp xuống thuỷ vực xung quanh khu vực dự án, không gây ô nhiễm nước mặt khu vực thải nước thải xây dựng Vì dự án cần bố trí thêm hố thu nước xử lý cặn bùn lắng để không gây tượng bồi lắng 51 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lơ đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh - Xây dựng cơng trình xử lý nước thải tạm thời (bể tự hoại kiểu thấm), quy định bãi rác trung chuyển tạm thời tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường công nhân xây dựng thải b Xử lý nước thải sinh hoạt - Toàn nước thải sinh hoạt khu nhà phải xử lý sơ bể tự hoại truyền dẫn hệ thống cống tròn BTCT tự chảy tới trạm xử lý Tại nước xử lý theo dây chuyền cơng nghệ hồn chỉnh để chất lượng nước đủ tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo TCVN 5942 - 2005 trước xả vào nguồn Bảng thành phần tính chất nước thải sinh hoạt dự kiến sau xử lý STT Thông số Đơn vị PH Hàm lượng lơ lửng mg/l Tổng chất rắn hoà tan mg/l BOD mg/l Nitrat NO3mg/l Dầu mỡ thực phẩm mg/l Tổng Coliforms MPN/100ml Kiểm sốt nhiễm chất thải rắn Trước xử lý 7,2 - 7,5 200 800 150 60 40 15000 Sau xử lý 6,8 - 7,2 50 500 40 30 20 5000 Chất thải rắn trình xây dựng chủ yếu vật liệu hư hỏng gạch vụn, xi măng chết, gỗ copha hỏng, phế liệu bảo vệ bên thiết bị rác thải sinh hoạt công nhân thi công công trường Các loại chất thải rắn thu gom, vận chuyển đến nơi quy định a Biện pháp thu gom phân loại - Để thực tốt việc quản lý chất thải rắn, Ban quản lý dự án Khu dự án thực việc phân loại chất thải nguồn phát sinh Điều thực cách : đặt thung rác công công khu ở, công viên vui chơi, thể thao… - Rác phân làm loại: - Rác hữu cơ: Rác thực phẩm từ nhà bếp, hoa, quả, thức ăn thừa… - Rác tái chế: Rác từ sản phẩm sản xuất từ giấy, kim loại, nhựa, thuỷ tinh… - Rác vô cơ: đất, cát, xỉ than, sành xứ vỡ… - Tại vị trí đặt thùng rác có thùng khác mầu nhau, có ghi hướng dẫn loại rác đổ vào thùng, cụ thể rác vô đựng thùng mầu xanh da 52 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh trời, rác hữu đựng thùng mầu xanh cây, rác tái chế đựng thùng mầu vàng cam b Biện pháp xử lý - Xử lý chất thải rắn phương pháp sinh học + Ủ chất hữu dễ phân huỷ thành phân bón hữu phương pháp áp dụng phổ biến quốc gia phát triển Cơng nghệ ủ chất thải hữu chia thành loại : + Ủ hiếu khí : Cơng nghệ ủ hiếu khí dựa hoạt động vi khuẩn hiếu khí với có mặt oxy Sản phẩn sau q trình ủ đem sử dụng nông nghiệp + Ủ yếm khí : Q trình ủ nhờ vào hoạt động vi khuẩn yếm khí Phương pháp xử lý rẻ tiền sản phẩm phân huỷ kết hợp với phân người gia súc (đôi than bùn) cho ta phân hữu có hàm lượng dinh dưỡng cao, tạo độ xốp cho đất tốt - Chôn lấp hợp vệ sinh: Việc chôn lấp thực cách dùng xe chuyên dụng chở chất thải rắn tới bãi rác khu vực quy hoạch trước Sau chất thải rắn đổ xuống, xe ủi san mặt chất thải đổ lên lớp đất Theo thời gian, phân huỷ vi sinh vật làm cho chất thải trở nên tơi xốp thể tích bãi thải giảm xuống Tuy nhiên, việc chôn lấp cần phải khảo sát kỹ lưỡng có quy hoạch mơi trường biện pháp phòng chống nhiễm thích hợp việc quy hoạch phải thoả thuận Sở Tài nguyên Môi trường quan quản lý nhà nước cho phép CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bình Liêu Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500- Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu - Địa điểm xây dựng: Tại trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Đơn vị quản lý dự án: Phòng kinh tế thành lập ban quản lý dự án có kinh nghiệm để quản lý dự án Tiến độ thực hiện: - Từ Quý I/2017 đến Quý II/2017: Cơng bố quy hoạch, hồn thiện thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng 53 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh - Hết Q III/2017: Hồn thiện cơng tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giao đất… - Từ Quý IV/2017 đến Quý IV/2018 Xây dựng hạng mục cơng trình, hồn thành đưa dự án vào hoạt động Quý I/2019 Hình thức quản lý Dự án: - Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án có kinh nghiệm, có tư cách pháp nhân để quản lý dự án theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng - Việc đầu tư xây dựng thực theo quy định hành Nhà nước quản lý đầu tư xây dựng - Quy mô dự án thực theo định đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt - Tổng mức đầu tư vào định đầu tư phân chia theo giai đoạn đầu tư theo tiến độ - Trong trình thực đầu tư, hồ sơ thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng Dự tốn phải Cơ quan theo phân cấp uỷ quyền thẩm tra theo nguyên tắc đầu tư Kế hoạch thực hiện, giai đoạn Dự án Các công việc tiến hành phân theo giai đoạn chủ yếu sau: - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Sau Dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư tiến hành triển khai thực dự án, lập thiết kế vẽ thi công, tổng dự toán dự toán chi tiết - Giai đoạn đầu tư dự án : Thi công xây dựng, nghiệm thu bàn giao cơng trình - Đơn vị quản lý dự án: Được chọn theo theo quy định quản lý xây dựng Đơn vị quản lý dự án thay mặt cho Chủ đầu tư thực tồn phần cơng việc: Lập hồ sơ mời thầu, quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công theo yêu cầu cụ thể Chủ đầu tư - Các đơn vị thi công: Được chọn theo hình thức đấu thầu định thầu theo quy định quản lý xây dựng hành - Các đơn vị cung cấp vật liệu thiết bị: Được chọn theo hình thức đấu thầu chào giá cạnh tranh theo quy định quản lý xây dựng CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 54 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lơ đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh I TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Các tính tốn - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 Chính phủ Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Thơng tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tu xây dựng cơng trình - Đơn giá Xây dựng cơng trình- phần đơn giá xây dựng số 3482/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 định số 3600/2012/QĐ – UBND ngày 28 tháng 12 UBND Tỉnh Quảng Ninh - Giá thiết bị, máy móc thị trường thời điểm tính tốn chi phí đầu tư xây dựng dự án cơng trình tương tự - Suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình năm 2014 (Kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 Bộ Xây dựng) Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác chi phí dự phòng Trên sở quy mơ dự kiến hình thức so sánh cơng trình thi cơng địa bàn để đề xuất khái tốn kinh phí cho dự án Tham khảo Bảng suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình năm 2014 kèm theo định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 Bộ Xây dựng Bảng sơ tổng mức đầu tư Đơn vị tính: đồng TT Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng Đơn Khối vị lượng 3,37 Đơn giá 6.550.000.000 55 Thành tiền trước thuế 22,100,355,000 Thành tiền sau thuế 24,310,390,000 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh TT Khoản mục chi phí Đơn Khối vị lượng 3,37 Đơn giá thuế 1,094,896,000 1,566,649,540 1,723,314,494 161,513,177 177,664,494 5,000,000,000 5,500,000,000 1,234,230,064 1,234,230,064 Dự phòng phí trượt giá 1,241,193,886 1,241,193,886 Tổng mức đầu tư 32,299,301,667 35.281.688.938 32,299,301,667 35.281.689.000 Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn QLDA Chi phí khác Chi phí bồi thường 295.000.000 GPMB dự kiến Dự phòng phí phát sinh KL thuế Thành tiền sau 995,360,000 Thành tiền trước Tổng mức đầu tư (làm tròn) - Tổng mức đầu tư dự kiến (gồm VAT): 35,281,689,000đồng (Ba mươi năm tỷ hai trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn đồng) Nguồn vốn cấu vốn - Vốn ngân sách (30%): 10.584.067.000 đồng - Vốn huy động hợp pháp khác (70%): 24.697.182.000 đồng CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500- Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh góp phần cụ thể hóa Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Bình Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2025 tầm nhìn ngồi năm 2025; Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 phê duyệt điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn ngồi 2030 Quyết định số 56 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh 1413/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định quản lý Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn ngồi năm 2030 Việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 -Nhóm nhà (ký hiệu lơ đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh theo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết phê duyệt sở quan trọng để huyện Bình Liêu có điều kiện quản lý sử dụng đất đai hợp lý chuẩn bị đầu tư sở hạ tầng có liên quan, đảm bảo phát triển khu vực theo hướng có khơng gian kiến trúc đại, hài hòa cảnh quan khu vực phát triển trung tâm thị trấn thành đô thị loại IV Với mục tiêu tạo lập nên chất lượng sống mới, Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500- Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh trở thành biểu tượng cho phát triển bền vững II NHỮNG KIẾN NGHỊ: Chủ đầu tư đơn vị tư vấn lập quy hoạch kính trình UBND huyện Bình Liêu, UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Sở, ban, Ngành có liên quan sớm xem xét thỏa thuận phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 -Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO-03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh để làm để thực bước 57 ... Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn ngồi năm 2030 nhằm đảm bảo việc triển khai thực quy hoạch chung huyện thống nhất, chặt chẽ Việc triển khai lập quy hoạch chi tiết Lô đất DO- 03 trung tâm thị trấn... chuyển tiếp 03 hồ sơ, với tổng dư nợ 3,95 tỷ đồng triển khai hỗ trợ 51,4 triệu đồng, đạt 10,28 % kế hoạch 13 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO -03) thuộc điều... hoạch khu đồi thoải Cao độ cao khu ĐO -03 +129,00 thấp +115,00m (Hệ cao độ nhà nước) 29 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhóm nhà (ký hiệu lô đất DO -03) thuộc điều chỉnh cục Quy hoạch chung
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT DO-03) THUỘC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG TỶ LỆ 1/5000 TRUNG TÂM THỊ TRẤN BÌNH LIÊU, THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500 NHÓM NHÀ Ở (KÝ HIỆU LÔ ĐẤT DO-03) THUỘC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG TỶ LỆ 1/5000 TRUNG TÂM THỊ TRẤN BÌNH LIÊU

Từ khóa liên quan