Trung Quốc Đã Được Cai Trị Như Thế Nào Tác giả: Victoria Tin-Bor Hui

21 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:18

Trung Quốc Đã Được Cai Trị Như Thế Nào Tác giả: Victoria Tin-Bor Hui Biên dịch: Ngô Di Lân Tôn Nữ Khánh Trinh 05/2018 https://daisukybiendong.wordpress.com Victoria Tin-bor Hui phó giáo sư khoa học trị Đại học Notre Dame Bà tác giả sách “Chiến tranh Sự hình thành Nhà nước Trung Quốc Cổ đại” “Châu Âu Buổi Đầu Hiện đại” (Nhà in Đại học Cambridge, 2005) Bài viết đăng The American Interest năm 2008 với tựa đề “How China Was Ruled” Ngô Di Lân Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Đại học Brandeis, Hoa Kỳ Tôn Nữ Khánh Trinh sinh viên chuyên ngành Báo chí cộng tác viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông với mối quan tâm lãnh vực Quan hệ quốc tế Dự án Đại Sự Ký Biển Đông – The South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI) dự án phi lợi nhuận, phi trị với sứ mệnh xây dựng biên niên kiện, tổng hợp hệ thống hố tư liệu, thơng tin chủ đề quan trọng tranh chấp Biển Đông theo tiêu chuẩn khoa học, đa chiều Mục đích Dự án nhằm góp phần cung cấp tư liệu tranh tổng thể hệ thống diễn tiến tranh chấp Biển Đơng, giúp nhà phân tích hoạch định sách hiểu thực chất tranh chấp có đánh giá, giải pháp đắn, đem lại cơng hồ bình, hướng tới an ninh hợp tác bền vững khu vực Website: https://daisukybiendong.wordpress.com Facebook: https://www.facebook.com/daisukybiendong/ Email: sukybiendong@gmail.com Tài khoản tài trợ qua Paypal: sukybiendong@gmail.com Các ấn phẩm Dự án Đại Sự Ký Biển Đông không thiết thể quan điểm tất thành viên cộng tác viên, hay nhà tài trợ Dự án Đại Sự Ký Biển Đông Bản quyền ấn phẩm thuộc tác giả, dịch giả Dự án Đại Sự Ký Biển Đông Mọi sử dụng lại hay trích dẫn phải ghi rõ nguồn dẫn link tới gốc Dự án Đại Sự Ký Biển Đơng Sử dụng cho mục đích thương mại phải đồng ý văn Dự án Đại Sự Ký Biển Đông https://daisukybiendong.wordpress.com Trung Quốc Đã Được Cai Trị Như Thế Nào Lịch sử giải đáp cho ta biết Trung Quốc hùng cường hành xử sao, mà làm rõ thêm câu hỏi Nếu có đồng thuận giới quan sát trường quốc tế Trung Quốc, vốn cường quốc, tương lai đạt vị siêu cường Đa số tin trỗi dậy Trung Quốc báo hiệu chuyển dịch ảnh hưởng chung mặt chiến lược chuẩn mực ứng xử từ phương Tây sang Châu Á với hệ lụy cho quan trọng bất định Một lý khiến hệ khơng rõ ràng bởi, kể có trí rộng rãi trỗi dậy Trung Quốc, khơng có đồng thuận đáng kể tính chất quyền lực Trung Quốc: Thỏa mãn hay hăng? Ơn hòa hay đàn áp? Dễ đốn hay thất thường? Hợp tác hay theo chủ nghĩa sô vanh? Thực tế, việc Trung Quốc trở thành siêu cường ngang hàng với Mỹ khơng phải tất yếu Điều phụ thuộc vào hình hài sức mạnh Châu Âu Mỹ, liệu Ấn Độ có trở thành hàng xóm ngang hàng hay chí có ảnh hưởng Trung Quốc hay không? Sự trỗi dậy Trung Quốc bị trật bánh khủng hoảng mơi trường cận kề Trung Quốc; thay liên tục tăng trưởng hai số, Trung Quốc đối mặt với “bước lùi vĩ đại”1 chuyên gia Elizabeth Economy Hội đồng Quan hệ đối ngoại (CFR) nói Tuy nhiên, tiềm Trung Quốc rõ ràng có, ngở nghệch khơng dự tính tính cách siêu cường Trung Hoa Đây nhiệm vụ đơn giản, phần có nhiều học thuyết hành vi quốc tế dẫn đến giả định khác buộc phải vận dụng phương pháp khác Khi đánh giá trỗi dậy Trung Quốc, số nhà phân tích tập trung vào động lực lực Bắc Kinh Nhưng cách tiếp cận làm nảy sinh câu hỏi nguồn gốc động lực xuất phát từ đâu Nhiều người tìm đến lịch sử Trung Quốc để hiểu rõ nguồn gốc sâu xa tư tưởng chiến lược hành vi Trung Quốc Nhưng cách tiếp cận lịch sử khác nên kết luận rút từ cách tiếp cận khác Đối với học giả có tư lịch sử, lịch sử (nói Henry Maine) theo cách hay cách khác nhà tiên tri Nhưng tham vấn lời tiên tri câu đố Một số nhà phân tích cho địa lý, văn hố logic quyền lực tương đối yếu tố định Vì tất yếu tố gần khơng thay đổi, quan điểm dẫn đến kỳ vọng rằng, Economy, “The Great Leap Backward?” Foreign Affairs, Tháng 9-10/2007; đọc thêm loạt “Choking on Growth” The New York Times https://daisukybiendong.wordpress.com lịch sử tự lặp lại Một số đồng ý lịch sử đóng vai trò quan trọng, chủ yếu cách diễn giải - từ ành hưởng học khứ - từ thân lịch sử Một số khác lại lập luận quan trọng nhà lãnh đạo tương lai hiểu lịch sử - lịch sử cho họ biết giao thoa chất người, trị vấn đề thường ngày Các nhà lãnh đạo kiểu bị ảnh hưởng diễn giải lịch sử phổ biến đưa vào thời kì trước, họ bị ảnh hưởng hàng loạt yếu tố khác Vậy giả thiết hành vi Trung Quốc tương lai bắt nguồn từ lịch sử Trung Quốc khơng? Các nhà trí thức Trung Quốc hiểu ý nghĩa lịch sử họ nào? Các nhà lãnh đạo đương nhiệm Trung Quốc diễn giải lịch sử nào, người kế nhiệm họ làm sao? Các mơ hình Ý nghĩa chúng Khơng có mơ hình độc việc nhà lãnh đạo Trung Quốc khứ sử dụng quyền lực thống trị Chắc chắn điều Trung Quốc có lịch sử qn theo khuynh hướng trị thực dụng mà số tín hiệu cảnh báo Vương quốc trung tâm giới (Middle Kingdom – cách dịch nghĩa xác tên gọi Trung Quốc) hồi sinh dựa việc tái thiết lập “hòa bình kiểu Trung Quốc” (Pax Sinica) khu vực địa lý phụ cận Nhưng lịch sử Trung Quốc có phát triển trị lý tưởng đưa đến chuyển biến hòa bình Trung Quốc trỗi dậy và cách hành xử quốc tế hữu hảo đạt đến đỉnh cao Hiển nhiên khoảng thời gian dài thời Xuân Thu Chiến quốc (770-221 TCN) - thăng trầm lịch sử tạo luồng quan điểm khác việc sử dụng quyền lực Những nhà cầm quyền cảm thấy bị bao vây không hành xử người cảm thấy an toàn, người tập trung vào việc củng cố chiến tích khơng hành động người rắp tâm tiến hành chinh phạt đầy mạo hiểm Do đó, việc mơ tả lịch sử Trung Hoa cách túy không thực hữu ích; dù nhiệm vụ đòi hỏi hàng trăm trang giấy để trình bày vấn đề Sẽ bổ ích đan xem trình bày lịch sử với nỗ lực diễn giải Khi làm điều này, thấy xung khắc hai học thuyết đối nghịch hoàn toàn với Nho giáo Pháp gia Trong hai thiên niên kỷ, sĩ đại phu (scholar officials -士大夫) Nho giáo thường thúc giục nhà lãnh đạo Trung Hoa lấy nguyên tắc Nho giáo để trị Do Khổng giáo chủ trương tuân thủ luân lý đạo đức hành vi mẫu mực nên sách đối ngoại Nho giáo cho phải tìm kiếm ảnh hưởng thơng qua lòng nhân thuyết phục áp đặt cưỡng ép Vũ lực dùng giải pháp cuối cùng: dù để phòng vệ hay để đạt mục tiêu đáng “các chinh phạt” Điều khơng có https://daisukybiendong.wordpress.com nghĩa nhà cầm quyền Trung Quốc lúc hành động theo nguyên tắc Nho giáo Hầu hết nhà quan sát, người Trung Quốc hay người Trung Quốc, ý nhiều đến ghi chép sĩ đại phu Nho giáo mà lưu tâm đến hồ sơ triều đại chiến dịch xâm lăng, làm dấy lên gọi kỳ bí truyền thống an ninh quốc gia Trung Quốc định hướng Khổng giáo Với yếu tương đối Trung Quốc kể từ Chiến tranh Nha phiến (1839-42), nhà phân tích trích dẫn lịch sử đại làm chứng ủng hộ quan điểm họ, vốn trở thành lẽ hiển nhiên từ lâu Quan điểm bị tranh cãi năm gần đây, bật tác phẩm “Cultural Realism” A Iain Johnston (1995) Johnston chứng minh tác phẩm binh pháp kinh điển Trung Quốc đứng lập trường “sẵn sàng chiến tranh” (parabellum) hay có quan điểm thực dụng cứng rắn an ninh Theo lời tác giả, họ "cho chiến tranh xung đột yếu tố khách quan tương đối bất biến quan hệ quốc tế, xung đột với kẻ thù thường dẫn đến kết cục “được ăn cả, ngã không” (zero sum); bạo lực cơng cụ hiệu để giải xung đột" Cơng trình nghiên cứu đầy tính đột phá Johnston thúc đẩy hệ học giả Trung Quốc nghiên cứu quan hệ quốc tế đào sâu tác phẩm kinh điển Trung Quốc để chứng minh ông sai Động lực đến thấy rõ: Huiyun Feng tuyên bố hai tác phẩm “Văn hố Chiến lược Trung Quốc” “Hoạch định Chính sách Ngoại giao” (2007) rằng, "theo nhà triết học cổ đại Trung Quốc thuộc trường phái Nho giáo, người Trung Quốc người u chuộng hòa bình hòa hợp" Vấn đề truyền thống Trung Quốc thực mang đậm chất Pháp gia Khổng giáo Pháp gia kẻ thù Nho giáo, đơn quan tâm đến việc tối đa hóa quyền lực nhà nước thông qua quy định ngặt nghèo hình phạt tàn nhẫn nội trị bành trướng lãnh thổ đối ngoại Nhưng nhiều người Trung Quốc hiểu lầm Nho giáo truyền thống Trung Quốc nhà cai trị Trung Quốc khơn khéo tn theo mà học giả Trung Quốc Hsiao Kung-chuan gọi "Pháp gia đội lốt Khổng giáo"2 Căng thẳng Nho giáo Pháp gia lên lần thời kỳ cổ điển Trung Hoa (770 - 221 TCN) Khi triển vọng trình thống đất nước xuất vào cuối kỷ TCN, nhà tư tưởng Nho giáo chủ trương thống đức hạnh Đặc biệt, nhà triết gia Mạnh Tử tin người thống thiên hạ phải "người khơng có khuynh hướng giết chóc" Trái với lời khuyên này, nhà Tần đè bẹp đối thủ bạo lực dựa cải cách tự cường toàn diện nhằm tạo khả tổng động viên cho chiến tranh Nhà Tần theo đuổi triệt để chiến lược “chia để trị” phá vỡ liên minh, đồng thời sử dụng mưu sách tàn nhẫn hối lộ lừa gạt nhằm tăng hội chiến thắng Các tướng lĩnh nhà Tần Hsiao, “Legalism and Autocracy in Traditional China”, Yu-ming Li, ed., Shang Yang’s Reform and State Control in China (M.E Sharpe, 1977) https://daisukybiendong.wordpress.com không sử dụng vũ lực để xâm chiếm lãnh thổ, họ tiêu diệt dã man binh lính bại trận nhằm làm tinh thần tàn phá quốc gia bại trận Để hỗ trợ việc sáp nhập miền đất vào nhà Tần (221-206 TCN), Hồng đế Tần Thủy Hồng, hay gọi Hồng đế Đệ nhất, sử dụng biện pháp nghiệt ngã để khuất phục dân chúng bị chinh phạt Điều bao gồm thảm sát gia đình hồng thân quốc thích ép gia đình q tộc giàu có phải chuyển đến kinh thành Triều đình nhà Tần áp đặt quy tắc cai trị trực tiếp lên lãnh thổ chiếm đóng, sử dụng án phạt tập thể hà khắc, giám sát khắp nơi thiết lập khu định cư vùng biên cương tiền đồn Những sử gia triều nhà Hán cho sụp đổ nhanh chóng nhà Tần năm 206 TCN bắt nguồn từ chế độ chuyên quyền trệch khỏi nguyên tắc Nho giáo Hồ sơ triều đại lý giải trường tồn tương đối triều đại nhà Hán (202 BCE-220 CE) nhờ vào việc khôi phục Nho giáo Sách giáo khoa lịch sử Trung Quốc ngày dạy triều đại Hán trì Khổng giáo tất triều đại sau làm vậy; xuất huyền bí truyền thống Trung Quốc Nho giáo Tuy nhiên, quan điểm làm sáng tỏ thứ làm rối nhiêu Đúng Hồng đế Hán Vũ Đế đời nhà Hán, cai trị từ 140 đến 87 TCN, thiết lập Khổng giáo hệ tư tưởng thức quốc gia Nhưng Nho giáo đế quốc có khác biệt đáng kể so với Nho giáo kinh điển Trong Nho giáo cổ súy cai trị lòng nhân đức, luật hình nhà Hán triều đại bám theo luật hà khắc nhà Tần Hơn nữa, văn tịch cổ Mạnh Tử đặt "thiên mệnh" (the mandate of heaven) vào tay người dân (vì "Trời khơng nói, trời thấy nghe người thấy nghe"), vị hoàng đế nhà Hán diễn giải lại ủy thác Trời cho Hồng đế Thiên tử Như John K Fairbank nhận thấy, "các vị hoàng đế nhà Hán đau khổ để nói thống trị họ dựa giáo lý Nho học trật tự xã hội họ sử dụng phương pháp nhà Pháp gia làm sở cho thể chế sách mình"3 Hơn 1000 năm sau, vào kỷ 14, người sáng lập nhà Minh, Chu Nguyên Chương, chí cấm câu nói tiếng Mạnh Tử "Trước hết nhân dân, tiếp đến triều chính, Vua cuối cùng" Như Kính Đằng (Hsiao) mỉa mai nhận xét, khái niệm nhà nước Nho giáo "có thể khiến Khổng Tử bối rối, khiến Mạnh Tử kinh hãi, chí khơng làm hài lòng Tn Tử, người có tư tưởng chuyên chế tất nhà tư tưởng Nho giáo cổ điển Nếu đạo Khổng có ảnh hưởng khơng đáng kể đến mối quan hệ nhà nước xã hội, tác động đến chiến tranh triền miên Trung Quốc Những người diễn giải lịch sử Trung Quốc theo cách khiến họ dự báo Trung Quốc trỗi dậy hồ bình đến vị cường quốc cho "Trung Quốc không bành trướng họ hùng Fairbank, “Introduction: Varieties of the Chinese Military Experience”, Frank A Kierman, Jr and John K Fairbank, eds., Chinese Ways in Warfare (Harvard University Press, 1974) https://daisukybiendong.wordpress.com mạnh" lời Huiyun Feng Họ lập luận trường hợp bành trướng lịch sử Trung Quốc thực "những cộng đồng thiểu số du mục người Mơng Cổ Mãn Châu" Thật khó để hòa hợp lập luận với lịch sử quân thật Trung Quốc Các học giả tin vào văn hố chiến lược hòa bình Trung Quốc vơ tình bác bỏ lập luận Johnston lệ thuộc vào tác phẩm quân kinh điển, bao gồm “Binh pháp Tôn Tử” Tuy nhiên, nhiều nguồn khác Trung Quốc, kể ghi chép thức vương triều khơng chứa đựng thành kiến phương Tây, cho thấy lịch sử Trung Quốc đầy rẫy xung đột quân Cuốn “Biên niên chiến tranh qua triều đại Trung Quốc”- xuất Báo Quân Giải phóng Nhân dân năm 2006 biên soạn từ hồ sơ triều đại - liệt kê 3.756 chiến dịch từ 770 TCN đến cuối triều Thanh vào năm 1911 Lịch sử qn Trung Quốc mơ tả xác mối quan hệ tương tác bành trướng mang tính hội ảnh hưởng từ nỗ lực mở rộng quyền lực nhà nước: nói cách khác, thực tiễn địa trị qua lăng kính bao trùm Pháp gia Những hội bành trướng thường xuất quốc gia có ưu tương đối giành thắng lợi quân định đối thủ suy yếu từ bên Nhưng hội yếu tố tĩnh hay bên Đây nơi mà việc tập trung xây dựng quyền lực nhà nước phát huy vai trò Các quốc gia tham vọng vượt qua yếu điểm tương đối tạo hội cách huy động nguồn lực bên trong, mánh khóe ngoại giao chiến thuật tàn nhẫn Sự trỗi dậy mạnh mẽ nhà Tần từ lực tương đối yếu thành vương triều thống giới Trung Hoa cổ đại ví dụ Tương tự vậy, triều đại sau từ Hán qua Đường Minh đến Thanh thành thục việc tận dụng chiến thắng quân sự, khai thác đấu tranh quyền lực nội đối thủ triển khai chiến lược chia để trị Tuy nhiên, có giới hạn Cơ hội trở thành thực, muốn làm Đây lý ghi chép cho thấy Trung Quốc lịch sử không ngừng tiến hành bành trướng lãnh thổ Việc bành trướng mang tính hội khơng có nghĩa tiến hành chiến liều lĩnh giá phải trả vượt lợi ích thu được; toan tính việc bành trướng lãnh thổ chịu tác động từ rào cản vật lý, khoảng cách địa lý – mà Robert Gilpin gọi "đường biên giảm sức mạnh" (loss-of-strength gradient)4 Bành trướng lãnh thổ đòi hỏi việc quản lý địa bàn chinh phạt khuất phục thành phần phản kháng - đối tượng khiến chiến thắng chinh phạt trở thành vật cản làm trì trệ kinh tế quốc Do đó, chinh phục lãnh thổ quy mô lớn thường vô tốn - trường hợp Trung Quốc nước khác Gilpin, War and Change in World Politics (Princeton University Press, 1981) https://daisukybiendong.wordpress.com Do đó, khơng cần phải viện tới Khổng giáo để hiểu việc Trung Quốc tiến hành chinh phạt thể ngoại vi láng giềng tương đối không thường xuyên Trong thời kỳ Chiến Quốc, nhà Tần trôi quốc gia khác khác hệ thống tương đối nhỏ, bao gồm vùng trung nguyên thung lũng sông Hoàng Hà Khi triều đại nhà Tần thống mở rộng đến vùng Ordos phía bắc, Quảng Đơng Quảng Tây phía nam, giá cao việc bành trướng góp phần vào sụp đổ nhanh chóng triều đại Các triều đại mắc sai lầm trình mở rộng lãnh thổ từ trung tâm Trung Quốc tới vùng lân cận Trung Á, Mông Cổ Mãn Châu Chi phí khổng lồ phát sinh từ việc đưa quân đội lớn chiến trường vận chuyển lương thảo qua quãng đường dài dẫn đến thâm hụt ngân sách, khai thác cạn kiệt tài nguyên theo dậy nơng dân Đáng ý q trình này, chiến dịch lớn chống lại Koguryo, vương quốc hùng mạnh phiá nam Mãn Châu bắc Triều Tiên, góp phần vào sụp đổ triều đại nhà Tùy năm 618 sau Công nguyên Mặc dù Hán Vũ Đế (140-87 TCN) thành công việc chiếm đoạt vùng lãnh thổ khu vực phía Tây (Đơng Trung Á), triều đình nhà Hán khơng thể trì chinh phạt xa xôi thời gian dài Sau trường hợp nhà Hán nhà Tùy, nhà Đường (618-907) chinh phục miền Tây chí chinh phục Koguryo năm đầu trị mình, thất bại việc giữ vững vùng lãnh thổ giành Có chút thật nhận thức thông thường triều đại khơng phải gốc Trung Hoa có khả mở rộng lãnh thổ ngoại biên tốt hơn, khơng thiết có gien người du mục hiếu chiến ghi chép văn tịch cổ Trung Quốc Thay vào chiến tranh vùng thảo ngun u cầu kỵ binh tinh nhuệ, triều đình Trung Quốc huy động kỵ binh từ kỵ binh du mục bị đào thải lính đánh thuê Chỉ đến có phát triển cách mạng công tác hậu cần pháo phương Tây, triều đại nhà Thanh, triều đại cuối lịch sử Trung Quốc, cuối chinh phục vùng lân bang rộng lớn vào kỷ 18 Vạn Lý Trường Thành tiếng thường xem chứng văn hố phòng vệ Trung Quốc, văn hố hãn thể thảo nguyên Nhưng Arthur Waldron chứng minh tác phẩm “Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc” (1990), Vạn Lý Trường Thành thấy ngày xây dựng nhà Tần người thường nghĩ, mà nhà Minh Nhà Tần thực tế có xây dựng tường dài, đất cát đá tảng Trên sở nghiên cứu kỹ “Sử ký Tư Mã Thiên” nhà Hán, chuyên gia Trung Á tường nhà Tần nguyên thủy công trình nhằm cơng Ordos (khu vực phía nam khúc sơng sơng Hồng Hà) vùng vừa chiếm từ tộc người Hung Nô5 Trong Vạn Lý Trường Thành nhà Christopher I Beckwith, Empires of the Silk Road (Princeton University Press, forthcoming); Nicola Di Cosmo, Ancient China and Its Enemies (Cambridge University Press, 2002) https://daisukybiendong.wordpress.com Minh thực hệ thống phòng thủ kiên cố để đối phó với người Mơng Cổ (nó chạy nửa phía nam Ordos, vơ hình trung cơng nhận kiểm sốt Mơng Cổ vùng lãnh thổ rộng lớn phía bắc), xây dựng vào kỷ 16, sau đế chế suy yếu tương đối phải thối lui khỏi sách hăng trước mà người lập quốc theo đuổi Ngay quan viên Khổng giáo triều lúc người chống chiến tranh Đôi khi, họ biện minh cho chiến dịch cơng thể tộc thảo nguyên bán thảo nguyên cách dẫn lại quan điểm triều đình Hồng đế Hán Vũ Đế người du mục người bán du mục giống giống "người man rợ" nhân đức Nho giáo không áp dụng với họ Những lập luận tương tự "sứ mệnh văn minh" áp dụng cho nhiều chiến chống lại nhóm người khơng phải gốc Hoa phía nam tây nam Trung Quốc Rồi người Trung Quốc vốn theo sát giáo lý Khổng tử đối xử với Điều thấy rõ thời Chiến Quốc thời kỳ chia cắt sau Để thu phục "tồn thể Thiên hạ", chế độ Trung Hoa có giao tranh với khơng ngần ngại vận dụng thủ đoạn tàn nhẫn chiến tranh trừ diệt lẫn Những đấu tranh bạo lực người Quốc Dân Đảng Cộng sản kỷ 20 minh chứng rõ ràng cho xu Thật vậy, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhà Nho học thực sự, thống từ năm 221 TCN đến khơng xảy Như câu nói tiếng Mao Trạch Đơng: "Quyền lực trị xuất phát từ nòng súng" Về mặt này, nhận định Mao không đánh dấu đứt đoạn với truyền thống Trung Quốc: Phần lớn người tiền nhiệm ông người ủng hộ Nho giáo ông Tựu chung lại, đơn giản khơng có ủng hộ cho quan điểm cho cách Trung Quốc mở rộng bá quyền lịch sử thơng qua biện pháp văn hố khơng phải qn Chiến tranh, lý tưởng Nho giáo, giải thích cách Trung Quốc bành trướng từ thung lũng sơng Hồng Hà từ thời Chiến Quốc đến đế chế lục địa thời nhà Thanh Khi nước Cộng hòa Trung Quốc, sau Cộng hòa Nhân dân, kế thừa lãnh thổ nhà Thanh, họ bảo vệ lãnh thổ sức mạnh quân Liệu điều có nghĩa việc theo đuổi thống trị “ăn vào máu” người Trung Quốc hay khơng? Có vẻ nhà phân tích theo thuyết "mối đe dọa Trung Quốc" nghĩ Steven Mosher đề xuất tác phẩm “Bá Quyền: Kế hoạch thống trị châu Á giới Trung Quốc” (2000) cho chủ nghĩa chuyên chế đế quốc cấu thành “ADN văn hóa Trung Quốc.” William Hawkins, chuyên viên nghiên cứu cao cấp an ninh quốc gia Hội đồng doanh nghiệp công nghiệp Hoa Kỳ cho hành vi đối ngoại gần Bắc Kinh giống với cải cách tự cường nhà Tần, chiến lược chia để https://daisukybiendong.wordpress.com trị tàn nhẫn Sự trỗi dậy mạnh mẽ nhà Tần từ tình trạng tương đối yếu trở thành lực thống trị chứng tỏ với số nhà quan sát phủ Hoa Kỳ không nên tự mãn với vượt trội vũ khí quy lẫn vũ khí hạt nhân Riêng Lầu Năm Góc theo dõi cách đầy quan ngại chương trình chiến tranh bất đối xứng Trung Quốc, thiết kế để làm tê liệt hệ thống huy kiểm soát Mỹ bắt đầu chiến Tuy nhiên, vẽ đường thẳng từ khứ Trung Quốc đến tương lai Cuối cùng, phương pháp khơng thể giải thích vấn đề thân phương Tây Các nước phương Tây sinh từ chiến tranh liên miên giới tục Hobbesian Machiavellian Hãy nghĩ đến Charles V, Louis XIV, Napoleon Hitler, trường hợp đáng ý hàng ngàn ví dụ nhỏ Nước Đức chí vượt mặt nhà Tần lớn mạnh nhanh chóng từ vương quốc Phổ nhỏ bé ban đầu Tất cường quốc giới, bao gồm Hoa Kỳ, có lịch sử quân đẫm máu, lịch sử định trước tương lai Nếu phương Tây có thái độ khác biệt chiến tranh so với bậc tiền bối họ – dù xuất vũ khí hạt nhân hay nhân tố khác-thái độ giới phi phương Tây thay đổi Chính hiểu biết nơng cạn lịch sử dẫn đến lầm lẫn theo cách khác: Chừng hồng đế Trung Quốc thích tự ca tụng thân việc thống trị thiên hạ (tianxia), “tất lưới Trời”, đế quốc Trung Hoa lúc thống trị thiên hạ, khái niệm bao hàm hạn hẹp khu vực châu Á Cuộc tranh luận gần thường xoay quanh vấn đề Trung Quốc bá quyền có tính đàn áp hay nhân từ, giả định cho tranh luận - Trung Quốc nhìn chung thống hùng mạnh - tranh cãi nhiều Thuật ngữ để Trung Quốc tiếng Trung, zhongguo ban đầu nghĩa “Vương quốc Trung tâm” Nó đề cập đến "các nước vị trí trung tâm" thời kỳ trước thời nhà Tần tiếp tục hiểu theo nghĩa số nhiều thời kỳ hậu Tần (Tiếng Trung khơng phân biệt dạng số số nhiều) Trình tự thời gian thơng thường, Bảng 1, ba thời đại Tam Quốc, Bắc & Nam triều, Ngũ Đế & Thập Quốc Ngồi việc phân chia thời kỳ rõ ràng đó, trình tự thời gian theo chuẩn cho thấy chuyển tiếp suôn sẻ từ triều đại sang triều đại khác Nhưng liệu lấy ngày lập quốc thức triều đại làm sở thống thức thực sự? Nếu Trung Quốc đương đại trải qua dậy rộng rãi nông dân nội chiến nhiều năm trước sau triều đại nhà Thanh sụp đổ vào năm 1911, liệu có nên nghi ngờ giả định chuyển tiếp suôn sẻ thời kỳ trước? https://daisukybiendong.wordpress.com Bảng 1: Bảng niên đại triều đại Trung Quốc Nhà Hạ (Xia) 2070 – 1600 TCN Nhà Thương (Shang) 1600 – 1046 TCN Nhà Chu (Zhou) 1045 – 256 TCN Nhà Tần (Qin) 221 – 206 TCN Nhà Hán (Han) 206 TCN – 220 SCN Thời Tam Quốc (Three Kingdoms) 220 – 265 Nhà Tấn (Jin) 265 – 420 Nam – Bắc Triều (Northern & Southern) 421 – 580 Nhà Tuỳ (Sui) 581 – 618 Nhà Đường (Tang) 618 - 907 Ngũ Đế & Thập Quốc (Five Dynasties and Ten 907 – 960 Kingdoms) Nhà Tống (Song) 960 – 1297 Nhà Nguyên (Yuan) 1297 – 1368 Nhà Minh (Ming) 1368 – 1644 Nhà Thanh (Qing) 1644 – 1911 Cộng hoà Trung Quốc (Republic of China) 1912 – Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (People’s Republic of 1949 China) Đúng vậy, nên nghi ngờ Quan niệm phổ thông người Trung Quốc mơ hồ nghĩa từ zhongguo ý nghĩa thống Nếu theo quan niệm chuẩn Weber quyền lực nhà nước, quyền hiệu phải sở hữu độc quyền công cụ cưỡng lãnh thổ nó, gần tất triều đại năm đầu cuối thất bại việc thống – lực lượng vũ trang chiến đấu cho triều đại tiền nhiệm hay cho tham vọng mình, hay người nắm quyền lực địa phương cam kết trung thành danh nghĩa với triều đình khẳng định tình trạng bán tự trị trì lực lượng vũ trang, biểu tình lẻ tẻ nơng dân trở thành dậy vũ trang có tổ chức Nếu trừ năm mà https://daisukybiendong.wordpress.com kiện xảy hồ sơ cho thấy giai đoạn thống ngắn nhiều so với tưởng Nói đường biên giới zhongguo, nhà địa lý - lịch sử người Trung Quốc Ge Jianxiong đề xuất chúng phải xác định từ vùng lãnh thổ cốt lõi Trung Quốc triều đại nhà Tần kiểm sốt, thời kỳ hồng kim vào năm 214 TCN6 Khơng gian lãnh thổ bao quanh cách tương đối sơng Hồng Hà phía tây bắc, dãy núi Âm Sơn hạ lưu sơng Liêu Hà phía đơng bắc, lưu vực Tứ Xuyên phía tây, phần phía đơng cao ngun Vân-Q phía tây nam, Quảng Đơng phía nam, bờ biển phía đơng (Một số nhà sử học Trung Quốc gộp vùng biên giới rộng lớn Mãn Châu, Mông Cổ, Trung Á Tây Tạng, thấy, triều đại hùng mạnh nhà Hán nhà Đường lúc thịnh gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi chiến tranh củng cố chinh phạt vùng ngoại biên Tình thay đổi vào triều đại nhà Thanh kỷ 18 Vậy nên định nghĩa mở rộng chắn thiên vị với quan điểm phổ thông Trung Quốc) Theo tiêu chuẩn Weber định nghĩa lãnh thổ tối giản, lịch sử Trung Quốc có 936 năm thống từ lịch sử bắt đầu đến năm 2000 Nếu theo quan điểm thức Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử 936 năm chiếm phần nhỏ Ngay xem xét giai đoạn lịch sử đế quốc kể từ nhà Tần thống vào năm 221 TCN, thấy Trung Quốc thống 42% lịch sử Do đó, tranh luận nhà Nho giáo nhà phê bình họ có phần quan trọng hai bên tưởng Chiều Thứ ba, Ba phần Bóc tách khái niệm zhongguo theo cách cho phép hiểu rõ mặt lịch sử Trung Quốc, đánh giá tầm quan trọng mối quan hệ biện chứng quyền lực gắn kết quốc gia Nhận thức thông thường người Trung Quốc coi thống bảo đảm cho ổn định thịnh vượng, phân chia công thức dẫn đến hỗn loạn khổ đau Nhưng chiến tranh lực mang tính xây dựng lẫn phá hủy thăng trầm trình tranh giành địa vị quốc gia quốc gia Lịch sử Châu Âu cho thấy cạnh tranh quốc tế, mà tất nhiên có vơ số chiến tranh, yếu tố tạo nên quyền công dân, quan hệ ngoại giao thương mại quốc tế rộng mở Theo "Hòa bình vĩnh viễn" Immanuel Kant năm 1795, phủ cộng hòa, luật pháp quốc tế thương mại ba yếu tố tự yếu cho phép châu Âu tránh tình trạng chiến tranh triền miên Lịch sử zhongguo trải qua tượng tương tự thời kỳ phân tranh: Trong zhongguo đồng thường hướng đến kiềm chế quan Ge, Tongyi yu fenlie (“Unification and Division”) (Sanlian shudian, 1994) https://daisukybiendong.wordpress.com điểm cá nhân, thống trị láng giềng cản trở thương mại, zhongguo bị chia rẽ nhiều khả biết nhượng xã hội, phát triển luật pháp quốc tế thúc đẩy thương mại Quyền công dân: Nhiều nhà quan sát Trung Quốc phương Tây bỏ qua chi tiết họ thường hiểu sai xã hội Người phương Tây tìm nguồn gốc chủ nghĩa đa nguyên xã hội phương Tây thường tiến hành thể dân chủ phương Tây tiến hóa đường thẳng khơng ngắt quãng từ Athens cổ đại đến Đại Hiến chương Magna Carta đến “quyền người” Hiến pháp Hoa Kỳ Riêng vấn đề Kant lại không đồng tình với giả định thiếu vào lịch sử Ơng nhận thấy điều trớ trêu chiến tranh buộc thể chế quân chủ chuyên chế phải tự hóa nhà nước để đổi lấy ủng hộ thần dân, người mang trọng trách chiến đấu cung ứng cho chiến tranh Phát kiến Kant minh chứng nghiên cứu đương đại hình thành nhà nước, nhấn mạnh quyền cơng dân nảy sinh từ thương lượng nhà nước xã hội công cụ chiến tranh.7 Người Trung Quốc thường bỏ lỡ học này: Nền tảng quân tương tự quyền công dân xuất zhongguo mang hình thái đất nước phân chia Điều đặc biệt thời kỳ Xuân - Thu Chiến Quốc, chiến tranh buộc nhà cầm quyền đầy tham vọng phải thực ba mặc nhằm huy động nguồn lực ủng hộ dân chúng Thứ có liên quan đến phúc lợi vật chất Bởi an ninh nhà nước nằm phồn vinh người nông dân, nhà cầm quyền cấp đất cho nông dân để đổi lấy nghĩa vụ quân sự, thuế sưu dịch Thứ hai bảo vệ pháp lý: Nhiều quốc gia khác công khai ban hành luật để ràng buộc người cai trị lẫn người bị cai trị Thứ ba tự ngôn luận minh họa “Bách Gia Chư Tử”, thuật ngữ bùng phát tư tưởng cổ điển, bao gồm Nho giáo, Pháp gia, Đạo giáo, Binh pháp Tôn Tử tư tưởng khác Tư tưởng Khổng giáo kinh điển lên môi trường cạnh tranh rõ ràng mang tính tự Những người theo đạo Khổng tác giả nguyên tắc vô đại cho nhân dân tạo nên tảng quyền người lãnh đạo đầy tớ nhân dân Những học trò Mạnh Tử khơng lập luận “Thiên mệnh" nằm nhân dân, mà cho người dân có quyền phế truất hành hình nhà cai trị tàn bạo, biện minh cho loại giống xảy lâu sau người Huguenots Pháp thời Cải cách John Locke vận dụng thời kỳ Khai sáng Tuy nhiên, điểm mấu chốt điều kiện xã hội trị, cạnh tranh chiến tranh phần then chốt giúp phát triển triết học, chiều ngược lại Đọc Charles Tilly, “Grudging Consent”, The American Interest (July/August 2007) https://daisukybiendong.wordpress.com Thật không may, thống nhà Tần thời kỳ Chiến Quốc làm thui chột phát triển khái niệm mang tính tự quyền cơng dân Trung Quốc Trong giai đoạn chuyển tiếp nhà Tần sang nhà Hán, zhongguo có hội thứ hai để trở thành hệ thống bao gồm nhiều “nhà nước trung tâm”, nhà lãnh đạo phiến loạn Hạng Vũ tìm cách khơi phục nhà nước tiền Tần Nhưng ông bị thay Lưu Bang, người sáng lập triều đại nhà Hán tái lập đế chế thống Trong ông Lưu cai trị theo học thuyết Đạo giáo phủ tối thiểu, vài hệ sau Hán Vũ Đế tạo mơ hình Pháp chế đội lốt Khổng giáo tất triều đại sau theo Các triều đình sau có lúc trở lại quan tâm đến ấm no nông dân để thúc đẩy ổn định xã hội Tuy nhiên, thống biến "tất Thiên hạ" thành tư hữu Thiên tử, chẳng có trừng phạt hiệu ngăn hồng đế nơ dịch hóa bóc lột tài sản người dân Tần Thủy Hồng khơng phải người đánh thuế nặng nề bắt người dân lao động khổ sai để xây dựng cung điện lăng mộ sang trọng Hán Vũ Đế ông vua khác làm Các khởi nghĩa tràn lan nông dân lịch sử Trung Quốc chứng chống lại quan điểm cho thống thúc đẩy phúc lợi người dân Thay vào đó, thời kỳ chia cắt, chế độ cạnh tranh buộc phải đưa sách mở để thu hút nhân tài phát triển vùng đất bị lãng quên nhằm mở rộng sở thuế Luật pháp Ngoại giao: Tư tưởng chủ nghĩa đại Hán cho zhongguo lịch sử khơng có mối quan hệ quốc tế nào, có mối quan hệ trên-dưới cống-nạp Nhiều người tranh luận hệ thống phân cấp hiệu nhiều cho hòa bình ổn định so với hệ thống cân quyền lực mong manh thời vơ phủ phương Tây.8 Nhưng kiểu hòa bình gì? Hòa bình trì "các tộc người người man di" công nhận vượt trội người Trung Quốc việc triều cống cho hoàng đế; chiến dịch bình định diễn họ từ chối tn theo Mối quan hệ cống-nạp không liên quan đến chủ nghĩa vị chủng (ethnocentrism), mà áp che giấu cách vụng Thậm chí ngày nay, người Tây Tạng người Duy Ngô Nhĩ chống lại đồng hóa văn hóa người Trung Quốc, mối quan hệ song phương Trung Quốc với Việt Nam, miền Triều Tiên, tiếp tục nhuốm màu ngờ vực lịch sử Trong Trung Quốc thống nhất, hùng mạnh áp đặt ý chí lên nước láng giềng yếu hơn, chia cắt tạo điều kiện cho phát triển luật pháp quốc tế dạng hiệp ước tập quán Hiện tượng dần hoàn thiện suốt thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, chưa có tiền lệ thống thành công Mặc dù Qin Yaqing, “A Chinese School of International Relations Theory: Possibility and Inevitability”, World Economics and Politics (in Chinese), No 3, 2006 https://daisukybiendong.wordpress.com chiến quốc thường xuyên đụng độ chiến trường, họ theo nghi thức nhà Chu, nghi thức ngoại giao, giao ước quốc tế, hiệp định liên minh thỏa thuận hòa bình tập tục tạo nên trật tự quốc tế ba kỷ Điều chấm dứt nhà Tần tiến hành thống việc phát động chiến tranh khuất phục Những chiến vi phạm quy chuẩn hành vi đẵn ngoại giao Trong thời kỳ phân tranh nối tiếp sau đó, chế độ cạnh tranh noi theo gương nhà Tần tham gia vào tranh đấu một để thu phục “Thiên hạ.” Tuy nhiên, tình trạng chiến tranh, đối thủ tham gia hiệp định liên minh giải pháp hòa bình nhằm đạt mục tiêu chiến lược Điều phản ánh trải nghiệm Châu Âu, luật pháp quốc tế xuất bất chấp (và số khía cạnh, vì) việc lặp lặp lại âm mưu giành lấy thống trị Thương mại: Các triều đại yếu bị chia rẽ lại hay cho phép chí thúc đẩy việc mở rộng thương mại, quyền trung ương mạnh thường quản lý chặt chẽ đơi cản trở thương mại Thời kỳ hoàng kim phát triển kinh tế giai đoạn Xuân Thu Chiến Quốc mang lại cải thiện giao thông, phát triển hệ thống tiền tệ tín dụng, tăng trưởng kinh thành, đô thị mới, đồng thời có thương gia đủ giàu để cạnh tranh với ngân khố quốc gia Mặc dù quyền nhà Tần hạn chế thương mại, song hoạt động buôn bán tiếp tục nở rộ nơi lại hệ thống zhongguo giai đoạn trước đất nước thống Tuy nhiên, sau thống nhất, nhà Tần dùng vũ lực ép 120.000 hộ buôn bán chuyển kinh thành để kiểm soát họ sát Triều đại nhà Hán thời Vũ Đế kiểm sốt thương mại thơng qua quản lý chặt chẽ, độc quyền nhà nước, đánh thuế nặng bắt buộc người giàu địa phương di cư thủ Các triều đình thống tiếp tục nặng tay kiểm soát thương mại ngồi nước Điều khơng phải để nói khơng có phát triển kinh tế nước Trung Quốc đế quốc; thương mại tự hoạt động vị Hồng đế anh minh lên ngơi triều đình đánh mát kiểm sốt xã hội Ngoại lệ lớn mô hình triều nhà Tống (Bắc Tống 960–1126; Nam Tống 11271279) Đây triều đại Trung Hoa tích cực thúc đẩy thương mại nước quốc tế Khơng phải ngẫu nhiên, triều đại không thống trọng tâm Trung Quốc (Nó thất bại việc kiểm sốt “Mười Sáu Quận Ngoại Ô" miền bắc Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh ngày nay.) Được vây quanh người láng giềng thù địch hệ thống Châu Á đầy cạnh tranh, nhà Tống tăng nguồn thu đánh thuế hoạt động thương mại Khi nhà Tống bị người Nữ Chân dồn phía nam, triều đình phía nam chí bị buộc phải bù đắp việc giảm thuế đất cách chuyển sang thuế đánh vào thương mại hàng hải Nam Tống nơi vài mức độ tự ngôn luận https://daisukybiendong.wordpress.com khiến chủ nghĩa Nho giáo phát triển đáp trả trước thách thức từ Phật giáo Đạo giáo Nếu người cai trị đầy quyền uy Trung Quốc tàn nhẫn việc cản trở mặc nhà nước người dân, trình bành trướng lãnh thổ cản trở hoạt động thương mại, họ không đơn độc Rất nhiều nhà cai trị châu Âu tìm cách thiết lập chế độ chuyên chế, mở rộng biên giới cản trở hoạt động thương mại mà thân họ khơng kiểm sốt Nhưng tồn nhiều quốc gia cạnh tranh hạn chế khả gây thiệt hại từ nhà cầm quyền châu Âu Hơn nữa, “quyền đi” không nên đánh giá thấp Nó kiểm tra ngầm quyền phán xử chí thay cho đại diện thức.9 Ở Trung Quốc thời phân tranh, học giả, nhà buôn nông dân “bỏ phiếu chân” Do đó, bang cạnh tranh buộc phải giảm bớt đàn áp để tránh dân - sở quyền lực quân thịnh vượng Trong từ điển Amy Chua, họ hiểu cần thiết phải thực hành khoan dung tương đối.10 Sự tương phản zhongguo số [thống - ND] số nhiều [cắt - ND] chí rõ rệt mở rộng phạm vi phân tích từ vùng địa tâm Trung Quốc đến vùng ngoại vi Thứ nhất, thể chế thảo nguyên dựa quan hệ xã hội nhà nước bình đẳng, qua cho phép tự trị mức độ định, điều kiện thảo nguyên không cho phép đa số thường dân Trung Quốc rời bỏ đất nước dễ dàng Họ bị ngăn trở biên giới canh giữ nghiêm ngặt đức tin vào ưu việt văn hóa Trung Quốc Thứ hai, hoàng đế xem nước láng giềng yếu Hàn Quốc Việt Nam kẻ thấp hơn, họ thường bị buộc phải công nhận thể chế hùng mạnh Trung Á bình đẳng họ, chí có lúc vượt trội hơn, bất chấp miệng lưỡi quan hệ triều cống Thứ ba, vùng thảo nguyên Trung Á vùng đất màu mỡ thiên niên kỷ trước rơi vào cảnh nghèo đói bị chia cắt nhà Thanh nước Nga Trong “Các đế chế Con Đường Tơ Lụa” xuất bản, Christopher Beckwith nhận chế độ Trung Á-Âu "đánh giá cao “ln nhiệt tình theo đuổi" thương mại "Con đường tơ lụa tiếng chất tồn kinh tế Trung Á-Âu, khơng phải đá tảng ngăn cách việc lưu chuyển hàng xa xỉ Trung Quốc phương Tây” Ba yếu tố cho thấy độc lập kéo dài chế độ thảo nguyên góp phần vào ổn định tương đối hệ thống Châu Á lịch sử Tóm lại, lịch sử Trung Quốc không khác lịch sử châu Âu bao trải qua yếu tố trị thực dụng (realpolitik) lẫn trị lý tưởng (idealpolitik) Trong Trung Quốc có lịch sử thống trị áp lâu đời, đất nước đồng thời có truyền thống Eric L Jones, The European Miracle: Environments, Economies, and Geopolitics in the History of Europe and Asia (Cambridge University Press, 1981); Andrew Moravcsik, “Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics”, International Organization 51: (1997) 10 Chua, Day of Empire (Doubleday, 2007) https://daisukybiendong.wordpress.com tự bám rễ sâu - truyền thống có nguồn gốc từ thời kỳ cổ điển phát triển thông qua thời kỳ phân tranh lịch sử Do đó, truyền thống tự không bao gồm Nho giáo kinh điển cấp độ triết học mà quan trọng nhiều, thể qua thương lượng nhà nước người dân, quan hệ ngoại giao hoạt động thương mại Sự hữu đồng thời thành tố trị thực dụng lẫn trị lý tưởng khiến dự báo giản đơn lấy từ khứ Trung Quốc để tương lai nước sai lầm Quá khứ Hiện Liệu Trung Quốc thống hùng cường có học cách cư xử giống nước Trung Quốc cát ơn hòa lịch sử? Bản thân thống vấn đề Thật vậy, kinh nghiệm Liên minh Châu Âu cho thấy thống bổ ích hòa bình giới, dân chủ lập hiến thịnh vượng kinh tế Điều ám ảnh lịch sử Trung Quốc phương tiện để đạt trì thống – vũ lực Các nhà trí thức Trung Quốc từ Tôn Trung Sơn tới Nghiêm Gia Kỳ hiểu vấn đề gốc rễ trị Trung Quốc ủng hộ mơ hình liên bang dân chủ với tiềm thúc đẩy Trung Quốc hướng tới chuyển đổi tự Liệu nhà lãnh đạo Trung Quốc đương thời học học tương tự từ lịch sử? Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu ý nghĩa lịch sử Trung Quốc, nhiều thập niên sau câu châm ngôn “nòng súng” Mao? Trong đòn "tấn cơng quyến rũ", Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tuyên bố vào tháng năm 2005 tôn lãnh đạo ơng hòa hợp phát triển hòa bình: "Một xã hội hài hòa nên thể tính dân chủ, luật pháp, bình đẳng, cơng bằng, chân thành, hữu nghị trường tồn Vì yếu tố tạo nên mối quan hệ gần gũi nhân dân phủ, xã hội hài hòa mang lại “sự ổn định đoàn kết dài lâu" Theo ơng Ơn Gia Bảo, Thủ tướng Quốc vụ viện, “sự phát triển hòa bình” nghĩa “Trung Quốc khơng theo đuổi lợi ích quốc gia thơng qua xâm lược, bánh trường hay thuộc địa hóa… khơng thách thức tồn vẹn lãnh thổ chủ quyền quốc gia khác” Với việc phát triển khái niệm Khổng giáo “trật tự toàn Thiên hạ”, ơng Hồ Trung Quốc “mong mỏi xã hội lý tưởng, nơi người yêu thương nhau, ai bình đẳng toàn giới cộng đồng” Để đảm bảo với giới khơng phải lời nói sáo rỗng, ông Hồ ông Ôn nhấn mạnh "việc theo đuổi hòa bình hòa hợp cốt lõi cách tư Trung Quốc" Để đem văn hóa ngơn ngữ Trung Hoa giới, Bắc Kinh liên tục lập Viện Khổng Tử thành phố lớn khác giới Thái độ ông Hồ khác hẳn lời lên án ông Mao thứ Nho giáo Ở đỉnh cao Cách mạng Văn hóa, Khổng Tử bị dán nhãn “một kẻ phản động lì lợm bảo vệ chế độ nơ lệ người có học thuyết bè lũ phản động áp dụng, dù cổ đại hay https://daisukybiendong.wordpress.com đương đại, người Trung Quốc hay nước ngoài, suốt 2.000 năm kể từ thời ơng”.11 Ơng Mao ghét Khổng giáo khơng phải ơng bàng quan Lớn lên giáo dục cổ điển truyền thống, ông hẳn thành thạo tác phẩm kinh điển Trung Quốc phép biện chứng Mác-xít Thay vào đó, thù địch ơng có liên quan đến ngưỡng mộ mà ơng dành cho Tần Thủy Hồng Như ơng thể thơ viết năm 1973: Khuyên anh bớt mắng Tần Thuỷ Hồng, Đốt chơn chuyện phải bàn Long tổ khuất nghiệp đó, Khổng học danh cao thực làm Trăm đời theo phép Tần Chính… Sự trừ thức sau lại thúc đẩy Khổng giáo nhắc nhở nỗ lực tương tự Tần Thuỷ Hoàng Hán Vũ Đế Nhưng việc sử dụng có chọn lọc triết học trị vốn khơng phải vấn đề bẩm sinh Nho giáo ủng hộ hòa hợp hòa bình Sẽ tin tốt nhà lãnh đạo Trung Quốc cuối từ bỏ mơ hình Pháp gia đội lốt Nho giáo thực làm sống lại truyền thống Nho giáo cổ điển Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Trung Quốc sử dụng có chọn lọc lịch sử Trung Quốc theo cách đáng lo ngại Sau kiện Thiên An Mơn năm 1989, quyền Giang Trạch Dân bắt đầu bù đắp cho phá sản chủ nghĩa cộng sản cách thổi bùng chủ nghĩa dân tộc hình thức hợp pháp tư tưởng Các hoàng đế theo chủ nghĩa bành trướng ca tụng anh hùng lịch sử để gây dựng niềm tự hào dân tộc Trước ông Giang nhiều, Mao Trạch Đơng tơn vinh Tần Thủy Hồng người anh hùng vĩ đại thống đất nước Trung Quốc, bất chấp đánh giá tiêu cực ác độc ông ta thể "Sử ký Tư Mã Thiên" nhà Hán Các sách giáo khoa lịch sử không ca tụng Hoàng đế nhà Tần mà Hán Vũ Đế Đường Thái Tông (626–50 TCN), hai vị vua chinh phục phía Đơng Trung Á nhiều vùng khác Các tuyên bố thức Bắc Kinh đề cập đến “Những thiên luận muối sắt” - vốn trích chiến dịch Hán Vũ Đế đem lại vơ vàn khó khăn cho sống nơng dân Quan điểm thức chí im tiếng mơ hình lịch sử nhiều zhongguo giúp thúc đẩy thương lượng quyền nhân dân, quan hệ ngoại giao hoạt động kinh tế Thực tế, đường lối Đảng lại rao giảng học ngược lại truyền thơng Trung Quốc hợp tác với giới Bộ phim Anh hùng (2002) - đánh dấu tàn bạo 11 “Publisher’s note”, Workers, Peasants, and Soldiers Criticize Lin Piao [Lin Biao] and Confucius: A Collection of Articles (Foreign Languages Press, 1976) https://daisukybiendong.wordpress.com chiến nhà Tần để thống giang sơn ca ngợi Tần Thủy Hoàng sau thống “tồn Thiên hạ” Loạt phim truyền hình tiếng Han Wu dadi (“Hán Vũ Đại Đế”) tái lại chiến dịch vinh quang chống lại quân Hung nô miền nam Trung Quốc.12 Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên truyền lịch sử chiều không khứ huy hoàng xa xưa, mà lịch sử "ơ nhục" gần Ơng Giang Trạch Dân định số di tích lịch sử bảo tàng làm “các sở giáo dục yêu nước” với vai trò lời nhắc nhở ô nhục đến từ xâm chiếm lực ngoại bang chủ nghĩa anh hùng đấu tranh đất nước Tất nhiên, dân tộc cần hiểu khứ đau thương Vì lý này, nỗ lực Trung Quốc để vạch trần thật vụ thảm sát Nam Kinh quân đội đế quốc Nhật Bản nhận đồng cảm quốc tế Tuy nhiên, gọi "trăm năm ô nhục" bị cường điệu cách mức Năm 1973, ông Mao than phiền với Henry Kissinger việc nửa triệu kilomet vng lãnh thổ kéo dài từ phía Đơng Tân Cương, rìa ngồi Mơng Cổ Mãn Châu đến Liên Xô Nhưng thấy, vùng ngoại vi hợp vào lãnh thổ Trung Quốc vào kỷ 18 William C Kirby bình rằng, “Chứng đáng kinh ngạc kỷ 20 vùng không gian [ngoại biên] không tái cắt nghĩa “Trung Hoa” vùng đất thiêng liêng Trung Quốc, mà bảo vệ ngoại giao tới mức mà biên giới nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa gần trùng khớp với biên giới nhà Thanh ”.13 Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên đối xử với lịch sử Trung Quốc cách chân thành họ làm với lịch sử xâm lăng Nhật Bản Có phải việc sử dụng có chọn lọc lịch sử Trung Quốc chứng cho thấy nước bị mắc kẹt vào mơ hình Pháp gia xa xưa đội lốt Khổng giáo hay không? Những diễn biến gần cho thấy điều khó trơng đợi hệ trẻ, người trưởng thành với "giáo dục yêu nước" tăng cường lái tàu Trung Quốc khỏi quỹ đạo Pháp gia Tuy nhiên, lịch sử cho thấy nhà lãnh đạo bị mắc bẫy hùng biện họ Không giống ông Mao Trạch Đông, người công khai khinh thường Khổng giáo tha thứ cho tàn bạo nhà Tần, ông Hồ Cẩm Đào gặp nhiều khó khăn hành động ngược lại “hài hòa” “hòa bình” Nếu ơng Hồ áp đặt “sự hài hòa” vào người bất đồng kiến đặc biệt người láng giềng, ông ta cần lưu ý Khổng giáo có phân biệt khách “hài hòa” “giống nhau” Như ông Ôn Gia Bảo hiểu điều này, hài hòa có nghĩa “hài hòa khơng cần giống nhau, khác biệt mà khơng xung đột Hài hòa đòi hỏi việc tồn thịnh vượng, khác biệt dẫn đến việc bổ sung hỗ trợ lẫn nhau” Và ông Hồ kết hợp lòng yêu nước với lòng 12 Maochun Yu, “China’s State Control Mechanisms and Methods: Chinese Nationalism”, Điều trần trước Uỷ ban Đánh giá An ninh Kinh tế Mỹ-Trung (U.S.-China Economic and Security Review Commission), 14/4/2005 13 Kirby, “Lessons of China’s Twentieth Century”, báo cáo trình bày Wianno summer study, 24–8/6/2002 https://daisukybiendong.wordpress.com khoan dung, ông ta nên nhắc nhở nguyên tắc Nho giáo Luận ngữ:“ Đừng lừa dối [người cai trị]; thay vào đó, chống lại anh ta” Nói cách khác, việc tuân lệnh mù quáng kẻ cai trị cỏi khơng khác phá hủy nhà nước Có lẽ viên thuốc đắng cho nhà lãnh đạo tương lai Trung Quốc, câu nói người Trung Quốc: "Thuốc đắng dã tật" https://daisukybiendong.wordpress.com NHÀ TÀI TRỢ Bản dịch hỗ trợ kinh phí từ quỹ tài chung Dự án Sự Ký Biển Đông, tài trợ nhà tài trợ sau: I Tổ chức II Cá nhân TS Phạm Thanh Vân PGS TS Nguyễn Hồng Thao Nhà nghiên cứu Thái Văn Cầu Một độc giả Dự án Đại Sự Ký Biển Đông Th.S Trần Thị Phương Thảo Một thành viên Dự án Nghiên cứu sinh Cái Ngọc Thiên Hương Anh Nguyễn Phúc Thiện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông https://daisukybiendong.wordpress.com Digitally signed by Dự án Đại Sự Ký Biển Đông DN: cn=Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, o=daisukybiendong.wordp ress.com, ou, email=sukybiendong@gm ail.com, c=DE Date: 2018.05.28 08:28:07 +02'00'
- Xem thêm -

Xem thêm: Trung Quốc Đã Được Cai Trị Như Thế Nào Tác giả: Victoria Tin-Bor Hui, Trung Quốc Đã Được Cai Trị Như Thế Nào Tác giả: Victoria Tin-Bor Hui

Từ khóa liên quan