khoá luận thực tập nghề nghiệp

15 237 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 15:53

khoá luận thực thập nghề nghiệp luật, mô tả chức năng của trưởng phòng nhân sự, các công việc cần làm cả trưởng phòng nhân sự, báo cáo thực tập nghề nghiệp môn luật, báo cáo thực tập nghề nghiệp, trưởnng phòng nhân sự, vị trí, công việc trưởng phòng nhân sự I MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Giới thiệu Công ty thực tập 1.1.Giới thiệu chung Công ty thưc tập 1.2 Cơ cấu tổ chức, chức , nhiệm vụ 1.3 Bộ máy lãnh đạo 1.4.Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Giới thiệu cán hướng dẫn thực tập .5 2.1 Họ tên, chức vụ cán hướng dẫn thực tập .6 2.2 Mơ tả vị trí công việc cán hướng dẫn thực tập II NỘI DUNG 1.Mô tả khái quát vị trí nghề nghiệp sở thực tập 1.1.Mơ tả vị trí nghề nghiệp chức vị trí sở thực tập 1.2 Điều kiện tối thiểu cần phải có để đảm nhận vị trí nghề nghiệp trên: Mô tả vị trí nghề nghiệp mà quan tâm tìm hiểu 2.1 Nêu lí quan tâm vị trí nghề nghiệp 2.2 Mơ tả chi tiết điều kiện đảm nhân vị trí Trưởng phòng Kinh doanh .9 2.3 Mô tả chi tiết công việc mà vị trí nghề nghiệp cần thực 10 2.4 Mô tả chi tiết công việc hàng ngày mà vị trí Trưởng phòng nhân cần giải 10 2.5 Mô tả công việc cụ thể vị trí nghề nghiệp giải mà em tìm hiểu .10 Công việc giao thực 11 3.1 Mô tả công việc cán hướng dẫn công ty giao thực .11 3.2 Nêu đánh giá công việc thực 12 Nhận xét chung 13 4.1 Nêu nhận xét thân vị trí cơng việc tìm hiểu .13 4.2 Các nhận xét khác 14 III KẾT LUẬN 14 IV XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP .16 1.Xác nhận mức độ chuyên cần 16 2.Xác nhận ý thức, thái độ 16 Đánh giá nội dung chất lượng Báo cáo 16 I PHẦN MỞ ĐẦU 1.Giới thiệu Công ty thực tập 1.1.Giới thiệu chung Công ty thưc tập Công ty Cổ phần thiết bị TDT công ty chuyên buôn bán thiết bị, máy móc xuất nhập - Tên doanh nghiệp : Cơng ty Cổ phần thiết bị TDT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn - Ngày cấp giấy phép: 03/08/2011  - Ngày hoạt động: 16/12/2008 ( Đã hoạt động 10 năm) - Trụ sở : Số 54/9, Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại : 0462.851.948 - Fax : 0843.5409.264 Năm 2008 Công ty Cổ phần thiết bị TDT thành lập với đội ngũ nhân viên động, nhiệt tình có trách nhiệm Đây giai đoạn đầu, Công ty không ngừng quảng bá hình ảnh sản phẩm, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tạo niềm tin cho khách hàng chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Từ đến Cơng ty mở rộng quy mơ đội ngũ nhân viên Công ty Cổ phần thiết bị TDT ln hoạt động với tiêu chí:” An tồn- Chất lượngHiệu quả- Liên tục đáng tin cậy” Coi trọng quyền lợi khách hàng, trở thành người bạn đồng hành công ty 1.2 Cơ cấu tổ chức, chức , nhiệm vụ Cơng ty có cấu tổ chức gồm: Hội đồng cổ đông, Ban giám đốc phòng ban chức năng, cụ thể theo sơ đồ sau: HƠI ĐỒNG CỔ ĐƠNG GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC PHỊNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ TỐN PHỊNG KỸ THUẬT PHỊNG KINH DOANH (Nguồn: Phòng kỹ thuật)  Chức Cơng ty - Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đăng kí - Tổ chức nghiên cứu nâng cao suất lao động áp dụng tiến khoa học kĩ thuật, cải tiến công nghệ, chất lượng phù hợp với thị hiếu khách hàng Mở rộng thị phần đưa cơng ty ngày phát triển, có uy tín làm ăn có hiệu - Chấp hành pháp luật nhà nước, thực chế độ sách quản lý sử dụng tiền vốn, vật tư tài sản nguồn lực, hạch toán kinh tế, bảo toàn phát triển vốn Thực nghĩa vụ nhà nước  Nhiệm vụ Công ty Công ty tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mơi trường trị, pháp luật nhà nước, phải thực đầy đủ nhiệm vụ là: - Nộp khoản thuế theo quy định nhà nước, góp phần tăng thêm ngân sách cho nhà nước - Xây dựng thực đầy đủ cam kết hợp đồng kinh tế kí kết với đối tác nước - Quản lý toàn diện, đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên theo pháp luật, sách nhà nước, chăm lo cho đời sống cho người lao động - Bảo vệ mơi trường, giữ gìn an ninh trị trật tự an tồn xã hội theo quy định pháp luật Khi thực đầy đủ nghĩa vụ điều kiện đảm bảo phát triển ổn định vững Công ty tương lai 1.3 Bộ máy lãnh đạo NGUYỄN ANH TUẤN Chức vụ: Giám đốc LÊ THỊ HÀ Chức vụ: Phó giám đốc 1.4.Lịch sử hình thành phát triển Công ty Công ty Cổ phần thiết bị TDT thành lập vào năm 2008 theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0103046782 Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giai đoạn từ ngày thành lập đến năm 2013 giai đoạn đầu, việc đẩy mạnh kinh doanh tiêu thụ sản phẩm thị trường nước Trong thời gian cơng ty khơng ngừng quảng cáo hình ảnh sản phẩm đến khách hàng, doanh nghiệp Tạo cho khách hàng có niềm tin chất lượng sản phẩm công ty Từ năm 2013 đến thời kì vươn phát triển mạnh mẽ với doanh thu tăng nhanh Công việc kinh doanh vào ổn định đưa mức lợi nhuận cao, không sản xuất kinh doanh nước mà phát triển nước Giới thiệu cán hướng dẫn thực tập 2.1 Họ tên, chức vụ cán hướng dẫn thực tập Họ tên: LÊ HẢI SƠN Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh 2.2 Mơ tả vị trí cơng việc cán hướng dẫn thực tập Tại Công ty Cổ phần thiết bị TDT, ông LÊ HẢI SƠN giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh Đảm nhân công việc : - Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh trở thành đại diện thong mại công ty Thực nhiệm vụ quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh - Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo tiêu giao, giao tiêu cho nhân viên kinh doanh Thiết lập kế hoạch thực mục tiêu triển khai cho nhân viên kinh doanh - Tham dự hội thảo bán hàng, tham dự họp bán hàng tổ chức vùng, tổ chức hội nghị khách hàng, trưng bày, triển lãm, tham dự khóa đào tạo, trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nghiệp vụ bán hàng - Tìm thêm đại diện bán hàng mới, đào tạo cho đại diện bán hàng mới, công tác đại diện bán hàng mới, giúp công ty xây dựng kế hoạch hoạt động bán hàng - Tiếp đãi khách hàng: Mời khách hàng ăn trưa, giải khát, ăn tối, ăn tiệc, chơi golf, câu cá, đánh tennis - Phát khách hàng tiềm Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu bán sản phẩm - Thu thập thông tin khách hàng thị trường để xây dựng sở liệu cho phòng Chăm sóc khách hàng tìm kiếm khách hàng tìm - Tài chính: Lập kế hoạch dự tốn ngân quỹ trình Giám đốc bán hàng xem xét Thực theo kế hoạch ngân quỹ cơng ty - Theo dõi q trình tiếp xúc khách hàng nhân viên kinh doanh, tổng hợp báo cáo tiếp xúc, đưa hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc huấn luyện lại cho nhân viên - Lập kế hoạch hoạt động kênh, xét duyệt kế hoạch làm việc nhân viên kinh doanh công tác tháng, công tác tuần II NỘI DUNG 1.Mô tả khái quát vị trí nghề nghiệp sở thực tập 1.1.Mơ tả vị trí nghề nghiệp chức vị trí sở thực tập Đại hội cổ đơng: có thẩm quyền định cao công ty Đại hội cổ đông định theo nguyên tắc đa số phiếu, thể nguyện vọng quyền lợi cổ đông Giám đốc: Giám đốc Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Phó giám đốc: làm cơng việc giúp việc cho Giám đốc quản lý điều hành hoạt động công ty theo phân công Giám đốc Chủ động tích cực triển khai, thực nhiệm vụ phân công chịu trách nhiệm trước Giám đốc hiệu hoạt động Phòng hành chính- nhân sự: Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hành chính, quản lý nhân sự, sách đào tạo, tuyển dụng, cơng tác cơng đồn Các sách mang tính chất tổ chức cơng ty, chăm lo đời sống nhân viên giải vụ phát sinh tồn cơng ty Phòng tài chính- kế tốn: Thực nghiệp vụ kế tốn, hỗ trợ phòng ban khác để quản lý đầu vào, đầu có liên quan đến nguồn vốn tài sản cơng ty Phòng kỹ thuật: Xây dựng phương án thi công, phương án kỹ thuật cho dự án, loại phương tiện máy móc, thiết bị thi công Quản lý, thực kiểm tra công tác kỹ thuật, thi công nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng hiệu kinh tế, Quản lý sử dụng, sửa chữa, mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng kinh doanh: Được chia làm nhiều phận bán hàng, Đảm nhận công tác marketing để tiêu thụ sản phẩm nghiên cứu thị trường để đưa phương hướng kinh doanh để đạt hiệu tốt 1.2 Điều kiện tối thiểu cần phải có để đảm nhận vị trí nghề nghiệp trên: - Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định Khoản Điều 18 Luật Doanh Nghiệp 2014 - Có trình độ chun mơn, cấp, kinh nghiệm phù hợp lĩnh vực giao đáp ứng yêu cầu công việc Công ty Mơ tả vị trí nghề nghiệp mà quan tâm tìm hiểu 2.1 Nêu lí quan tâm vị trí nghề nghiệp Kinh doanh đóng vai trò quan trọng tồn phát triển Cơng ty Có chiến lược kinh doanh đắn tạo hướng tốt cho Cơng ty, chiến lược kinh doanh coi kim nam dẫn đường cho doanh nghiệp hướng Trong thực tế, có nhiều nhà kinh doanh nhờ có chiến lược kinh doanh đắn mà đạt nhiều thành công, vượt qua đối thủ cạnh tranh tạo vị cho thương trường Để có chiến lược kinh doanh tốt cần có đội ngũ nhân viên kinh doanh hiệu Và đặc biệt phải có người Trưởng phòng có tài, có khả dẫn dắt, quản lý đội ngũ nhân viên, Trưởng phòng kinh doanh phải người đạo tạo, truyền cảm hứng, động viên nhân viên mình, vạch hướng cụ thể cho chiến dịch quảng bá sản phẩm Nhiều người bắt đầu chưa quen với công việc trưởng phòng kinh doanh cảm thấy bỡ ngỡ, khơng biết phải làm từ đâu phải làm gì, ngành nghề lĩnh vực khác, trưởng phòng kinh doanh bên cạnh kỹ chuyên mơn bản, phải có tố chất tốt, hội tụ kỹ mềm Nhìn bề ngồi cơng việc đơn giản, thực chất lại khó khăn, khơng phải làm tốt cơng việc Để hiểu rõ vai trò, vị trí lý em chọn nghề Trưởng phòng kinh doanh 2.2 Mơ tả chi tiết điều kiện đảm nhân vị trí Trưởng phòng Kinh doanh Căn vào Luật Doanh Nghiệp năm 2014 vào Điều lệ Cơng ty cổ phần thiết bị TDT, Trưởng phòng Kinh doanh phải có tiêu chuẩn điều kiện sau: - Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế ngành liên quan - Có năm kinh nghiệm cở vị trí quản lý tương đương - Am hiểu kinh doanh marketing; Có kinh nghiệm sales tiếp thị - Có khả tổ chức, quản lý, điều hành; khả giao tiếp tốt, động sáng tạo; Có khả làm việc độc lập làm việc theo nhóm Ngồi điều kiện Trưởng phòng kinh doanh cần phải có kỹ ngoại ngữ tốt 2.3 Mơ tả chi tiết cơng việc mà vị trí nghề nghiệp cần thực - Lập kế hoạch tổ chức thực kế hoạch kinh doanh - Đề xuất giải pháp nhằm trì thúc đẩy hoạt động kinh doanh - Quản lý điều hành, giám sát cơng việc nhân viên thuộc phòng kinh doanh - Phối hợp với phòng nhân cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân viên phòng kinh doanh - Tìm kiếm phát triển quan hệ với khách hàng đối tác tiềm - Đàm phán, ký kết hợp đồng Đảm bảo tiêu doanh số đề - Chịu trách nhiệm báo cáo trước giám đốc hoạt động hiệu phòng kinh doanh 2.4 Mô tả chi tiết công việc hàng ngày mà vị trí Trưởng phòng nhân cần giải - Các công việc liên quan đến quản lý nhân viên phòng kinh doanh - Các cơng việc liên quan đến dây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh - Các báo cáo liên quan trình Ban giám đốc - Các cơng việc khác có liên quan 2.5 Mơ tả cơng việc cụ thể vị trí nghề nghiệp giải mà em tìm hiểu Cơng việc em tìm hiểu cơng việc liên quan đến việc Xây dựng chiến lược marketing Qua tìm hiểu trình thực tập em nhận thấy quy trình xây dựng chiến lược marketing gồm có: - Xác định mục tiêu marketing - Nghiên cứu, phân tích tình hình thị trường - Lựa chọn phân khúc thị trường thích hợp - Xác định thị trường mục tiêu - Triển khai thực kế hoạch - Đo lường, giám sát điều chỉnh Kế hoạch marketing chiến lược công ty xem kế hoạch marketing đơn vị tác chiến Nó cụ thể hố từ bảng kế hoạch cấp cơng ty, cấp phòng, với hay nhiều sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể đối thủ cạnh tranh cụ thể Công việc giao thực 3.1 Mô tả công việc cán hướng dẫn công ty giao thực Công việc em giao thực tập Công ty Cổ phần thiết bị TDT Xác định mục tiêu marketing nghiên cứu phân tích tình hình thị trường Mục tiêu yếu tố khởi đầu, hình thành nên kế hoạch marketing Để thực chiến lược bán hàng hiệu trước hết công ty cần có tầm nhìn rõ ràng mục tiêu cần đạt khoảng thời gian định Khi xây dựng kế hoạch marketing nhân viên Marketing nên tập trung vào mục tiêu cụ thể mong đợi đạt Kế hoạch marketing cần rõ hoạt động cần phải thực để đạt mục tiêu đề 10 Khi thiết lập mục tiêu marketing tương lai cho kế hoạch marketing, phòng kinh doanh xem xét mức độ cần thiết phương pháp Mơ hình SMART đóng vai trò “chuyên gia” giúp kiểm chắt lọc cho phương pháp hiệu Mơ hình SMART diễn giải cụ thể sau: S – Specific (mục tiêu tiết, cụ thể dễ hiểu) – Các thông tin có chi tiết đủ để xác định vấn đề hội? Mục tiêu có đủ chi tiết để đo lường vấn đề hội thực tế khơng? M – Measurable (mục tiêu đo lường được) – Có thể áp dụng thuộc tính định lượng định tính để tạo hệ thống đo lường? A – Actionable (tính khả thi mục tiêu) – Những thơng tin có sử dụng để cải thiện suất làm việc không? Nếu mục tiêu đề không làm thay đổi thái độ nhân viên để giúp họ cải thiện suất làm việc, phải có vấn đề xảy ra? R – Relevant (liên quan)– Mục tiêu đề có phù hợp với tầm nhìn chung doanh nghiệp đáp ứng vấn đề mà nhà marketer phải đối mặt? T – Time-Bound (thời hạn để đạt mục tiêu đề ra) –Các mục tiêu thiết lập thực khoảng thời gian đề ra? Tiếp theo công việc giai đoạn nghiên cứu, phân tích tình hình thị trường Trước định thâm nhập thị trường, tung sản phẩm mới, thực chiến dịch quảng bá truyền thông lớn, hay định điều chỉnh yếu tố chiêu thị tăng giảm giá, thay đổi bao bì sản phẩm, tái định vị v.v Công ty thực nghiên cứu thị trường trước xây dựng kế hoạch chi tiết 11 Trực tiếp thu thập thông tin từ khách hàng, tình hình thực tế thị trường, để từ có thông tin đưa chiến lược marketing hiệu Một sản phẩm thành công phải người mua chấp nhận người sử dụng dịch vụ hài lòng 3.2 Nêu đánh giá công việc thực Mục tiêu tầm nhìn rõ ràng, đánh giá kết cụ thể trình thực Khi có câu hỏi đặt mức độ phù hợp hoạt động cụ thể, câu trả lời cho thường trùng với mục tiêu tổng thể Mục tiêu Công ty Cổ phần thiết bị TDT đặt giai đoạn gia tăng thị phần bán buôn thiết bị, máy móc xuất nhập Trung Quốc cách đa dạng hóa loại sản phẩm Nghiên cứu thị trường công việc thách thức marketing Công việc đòi hỏi nhân viên có nhiều kỹ năng, phải có tập trung cao độ, tỉ mỉ để phân tích thơng tin số liệu cách xác; có kiên trì giải vấn đề; có kỹ giao tiếp để thu thập thơng tin từ khách hàng xác nhất; có tinh thần học hỏi kiến thức mở rộng tâm lý học, xã hội học, … để phục vụ cho công việc Nhận xét chung 4.1 Nêu nhận xét thân vị trí cơng việc tìm hiểu Thơng qua việc thực tập Công ty Cổ phần thiết bị TDT, Em thấy Cơng ty có chiến lược xây dựng kế hoạch marketing nhằm phù hợp với vận động kinh tế Một yếu tố góp phần giúp cơng ty đạt thành tựu đắc lực cơng ty xây dựng máy phòng ban hiệu Đặc 12 biệt phòng kinh doanh Đã tham mưu, đóng góp xây dựng phương án, kế hoạch chiến lược kinh doanh  Về ưu điểm - Triển khai từ kế hoạch marketing gia tăng thị phần, tăng số lượng sản phẩm bán Từ nâng cao vị công ty tăng doanh thu, lợi nhuận - Công ty kết hợp chiến lược marketing truyền thống marketing đại Tìm khách hàng thị trường  Về hạn chế - Việc sử dụng chiến lược marketing truyền thống tốn chi phí cao - Cơng tác tiếp thị tìm hiểu thơng tin hạn chế - Chưa có liên kết chặt chẽ phòng Kinh doanh phòng Hành chính- nhân nên số lượng nhân viên đầu vào nhiều không đáp ứng chất lượng 4.2 Các nhận xét khác  Về ưu điểm - Cơng ty có sở hạ tầng, trang thiết bị đầy đủ, có mối quan hệ tốt khách hàng - Chất lượng sản phẩm đánh giá cao - Đội ngũ quản lý điều hành có kinh nghiệm tốt, hoạt động có hiệu - Tình hình tài ổn định, có nguồn tài sản tích lũy  Về nhược điểm - Cơng tác tốn tiền hàng Cơng ty yếu vốn bị chiếm dụng nhiều - Tình trạng nợ nần kéo dài Điều ảnh hưởng lớn đến khả tốn hiệu sử dụng vốn Cơng ty 13 Trên thành tích hạn chế tồn ơng ty, để hoạt động kinh doanh Công ty ngày phát triển đòi hỏi cơng ty phải biết cách tận dụng, khai thác ưu Đồng thời đưa giải pháp khắc phục hạn chế III KẾT LUẬN Qua q trình đến Cơng ty Cổ phần thiết bị TDT thực tập, Em khái quát vị trí, chức vai trò nghề Trưởng phòng kinh doanh Từ em hiểu lý thuyết thầy cô giảng dạy trường Đồng thời qua công việc giao lúc thực tập, em hiểu xây dựng chiến lược marketing Có chiến lược kinh doanh đắn tạo hướng tốt cho Cơng ty, chiến lược kinh doanh coi kim nam dẫn đường cho doanh nghiệp hướng Do hạn chế nhiều mặt nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô nhân viên Công ty Cổ phần thiết bị TDT Em xin cảm ơn giúp đỡ lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần thiết bị TDT tận tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! IV XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP 1.Xác nhận mức độ chuyên cần Xác nhận sinh viên:……………………………………… thực tập …………………… …….… từ ngày … / …/ 2018 đến ngày … / … / 2018 V Tổng số … buổi; vắng: … buổi 2.Xác nhận ý thức, thái độ 14 Xác nhận sinh viên:………………………………….ln có thái độ …………… ; ý thức chấp hành kỷ luật Công ty ý thức, trách nhiệm thực công việc giao ………….; Đánh giá nội dung chất lượng Báo cáo - Vị trí nghề nghiệp công việc mô tả Báo cáo đầy đủ, trung thực xác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… - Chất lượng Báo cáo đạt loại: ………; ……., ngày….tháng….năm 201 NGƯỜI NHẬN XÉT 15
- Xem thêm -

Xem thêm: khoá luận thực tập nghề nghiệp, khoá luận thực tập nghề nghiệp, Giới thiệu về Công ty thực tập, Mô tả vị trí nghề nghiệp mà mình quan tâm tìm hiểu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm