Phương pháp nghiên cứu tài liệu

21 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 15:27

Slide nghiên cứu tài liệu của tâm lí học, đây là môn thuyết trình cơ bản của môn nghiên cứu lịch sử tâm lí học.................................................................................................................................................................................... CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BUỔI THUYẾT TRÌ NH MƠN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÍ HỌC Giảng viên: Tiêu Thị Minh Hường Phương pháp nghiên cứu tài liệu Khái niệm tài liệu phân loại tài liệu? Phương pháp nghiên cứu tài liệu gì? Nêu rõ quy trình xác định tài liệu phù hợp với vấn đề nghiên cứu? Sử dụng tài liệu nghiên cứu nào? Khái niệm nghiên cứu tài liệu Khái niệm nghiên cứu tài liệuTài liệu nguồn cung cấp thông tin nhằm đáp ứng mục tiêu nội dung nghiên cứu Tham khảo dựa nguồn tài liệu khác Tài liệu nghiên cứu phân thành loại sau: Các ấn phẩm công bố kết nghiên cứu Các tài liệu thứ cấp 01 sơ cấp 02 Các báo cáo khoa học, tài liệu cá nhân Thông tin hội thảo khoa học Sách giáo khoa, 06 03 05 sách chun khảo, giáo trình 04 Các tạp chí khoa học Khái niệm phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu ( gọi phương pháp phân tích tài liệu) phương pháp dựa tài liệu có, phát hành, kiểm tra với mức độ đó, phương pháp xem thơng tin có sẵn tài liệu để rút thông tin cần thiết nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề tài định… Việc hiểu rõ nghiên cứu tiến hành tránh việc sang tạo lại phát minh có, nghĩa thực nghiên cứu tiến hành Tham khảo tài liệu Khi thực việc tham khảo tài cho phép nhà liệu, nhà nghiên cứu đối chiếu nghiên cứu theo sát tranh luận lý thuyết ý tưởng nghiên cứu với ý tưởng nghiên cứu nhà nghiên cứu khác  Cuối cùng, tri thức tài liệu khoa học mang đến cho nhà nghiên cứu giúp đỡ quý báu để xây dựng phương pháp luận nghiên cứu =>Tóm lại , tham khảo tài liệu nghiên cứu có sẵn tránh đặt câu hỏi có câu trả lời, kết nối quan tâm nhà nghiên cứu với nghiên cứu khoa học tiến hành, giúp cho nhà nghiên cứu nhiều suy nghĩ vấn đề nghiên cứu xây dựng phương pháp luận nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu phân thành loại sau:  Nghiên cứu tài liệu định tính: *Trong phân tích tài liệu định tính có hai loại:  Nghiên cứu tài liệu bên ngồi: +Phân tích bối cảnh lịch sử tài liệu, hình thức nó, khơng gian, thời gian, mục đích, mục tiêu theo đuổi mức độ tin cậy  Nghiên cứu tài liệu bên trong: + Tìm hiểu quan điểm cá nhân, tác giả kiện, tượng nêu tài liệu  Ưu điểm  Làm rõ chất tài liệu phân tích  Nắm bắt ý nghĩ, tư tưởng chủ yếu, nguồn gốc tư tưởng ấy, làm rõ logic lập luận chúng, giúp cho người nghiên cứu hiểu sâu nội dung tài liệu   Nhược điểm Thường bị ảnh hưởng tính chủ quan người nghiên cứu xem xét tài liệu, nhà nghiên cứu dễ bị chi phối quan điểm chủ quan Nghiên cứu tài liệu định lượng Là nghiên cứu nhằm tìm Nghiên cứu định Nghiên cứu định đặc điểm, tính chất lượng thường lượng sử dụng tài liệu,phản ánh đánh dấu tần số phân tích số khía cạnh chủ yếu xuất thông liệu thống kê có dấu hiệu, phạm trù để lường nội dung tin tài liệu nghiên cứu  Ưu điểm  Nhược điểm Có thể sử dụng hỗ trợ cho việc thu thâp thông 01 tin, kiểm tra thông tin thu từ phương pháp khác Yêu cầu phải có số lượng lớn, đảm bảo độ tin cậy 02 tính khách quan nghiên cứu đòi hỏi tính xác cao tài liệu Tiến trình nghiên cứu tài liệu Chuẩn bị đề cương  Soạn thảo đề cương bước trình nghiên cứu, phải nêu rõ tầm quan trọng đề tài nghiên cứu, mục đích, nội dung nghiên cứu, giai đoạn nghiên cứu A B D C  Xác định tài liệu phù hợp với vấn đề nghiên cứu, trước hết phải học qua danh mục tạp chí, sách báo, tư liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu Thường tài liệu dùng để phân tích chia hai nhóm lớn: tài liệu cá nhân văn kiện tài liệu nhóm Trong đó:  Tài liệu cá nhân liên quan đến việc ghi chép hoạt động thể nghiệm  Những tài liệu thức, tức văn kiện xuất phát từ cá nhân mà từ quan Chiến lược nghiên cứu Giai đoạn Giai đoạn Kiểm tra báo, báo cáo Giai đoạn Giai đoạn Xác định danh mục tài Tìm kiếm báo, báo cáo liệu tham khảo khoa học nhất, phù hợp với báo, báo vấn đề cáo khoa học nghiên cứu tài liệu phù hợp vấn đề nghiên cứu Lặp lại giai đoạn hai để có khoa học dựa vào danh mục tập tài liệu gốc nghiên chủ đề cứu tâm lí học Xác định tiến độ nghiên cứu Xác định tiến độ nghiên cứu xác định quỳ thời gian cụ thể cho công việc nghiên cứu Xác định nhân lực nghiên cứu Việc xác định nhân lực hoàn toàn phụ thuộc vào khối lượng công việc thời gian hạn định cho nghiên cứu A Xác định điều kiện kinh phí cần thiết để nghiên cứu B C Kinh phí cho nghiên cứu cần xem xét chi tiết vật tư, trang thiết bị, nguồn tài liệu, nguồn tài trợ, chi phí lại, tiền cơng Sử dụng tài liệu nghiên cứu Khi xác định báo, báo cáo khoa học công bố phù hơp với vấn đề nghiên cứu, người nghiên cứu cần có khả khai thác thơng tin Trước hết: 01 Trong phần thứ phần cuối Phần thứ Xác định vấn đề nghiên cứu, giả thuyết khoa học, cách thức chung hay phương pháp tác giả sử dụng để nghiên cứu vấn đề đặt 03 02 Phần thứ Tác giả giới thiệu luận vấn đề nghiên cứu Có thể phân biệt ba kiểu luận cứ: luận logic, luận lí thuyết luận thực nghiệm báo cáo Tác giả tổng hợp lại luận mà tác giả trình bày phần thứ rút kết luận vấn đề đặt phần mở đầu Kết luận  Tóm lại để hiểu báo cáo khoa học, báo rút thật nhanh  thông tin bản, người nghiên cứu phải biết báo có cấu trúc  Tìm hiểu rõ tin vào giá trị luận cứ, thử phê phán luận để khẳng định tính đắn báo, báo cáo khoa học công bố Xử lí số liệu Kết xử lí số liệu ghi lại bảng thống kê biểu tương đồng dạng thơng tin khơng tương đồng Trình bày kết đưa kết luận  Kết nghiên cứu tiến hành bước kiểm tra đo độ xác độ tin cậy phép phân tích Thank you For watching ... chí khoa học Khái niệm phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu ( gọi phương pháp phân tích tài liệu) phương pháp dựa tài liệu có, phát hành, kiểm tra với mức độ đó, phương pháp xem... tiến hành, giúp cho nhà nghiên cứu nhiều suy nghĩ vấn đề nghiên cứu xây dựng phương pháp luận nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu phân thành loại sau:  Nghiên cứu tài liệu định tính:... nhà nghiên cứu đối chiếu nghiên cứu theo sát tranh luận lý thuyết ý tưởng nghiên cứu với ý tưởng nghiên cứu nhà nghiên cứu khác  Cuối cùng, tri thức tài liệu khoa học mang đến cho nhà nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Từ khóa liên quan