Kỹ năng buông bỏ Kỹ năng buông bỏ

64 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 13:47

Lời Nói ĐầuChương 1: Vì Sao Nên Buông Bỏ?Chương 2: Đối Mặt Với Sự Chần ChừChương 3: Đối Mặt Với Nỗi SợChương 4: Đối Mặt Với Những Người Kì CụcChương 5: Đối Mặt Với Sự Xao NhãngChương 6: Đối Mặt Với Thói QuenChương 7: Đối Mặt Với Khát Khao Sở HữuChương 8: Đối Mặt Với Sự Phản Đối Từ Người KhácChương 9: Đối Mặt Với Sự Thay ĐổiChương 10: Đối Mặt Với Sự Mất MátChương 11: Phát Triển Kĩ Năng Buông BỏChương 12: Kỹ Năng Thứ Nhất Nhận Biết Dấu HiệuChương 13: Kĩ Năng Thứ Hai Nhận Biết Viễn Cảnh Lý TưởngChương 14: Kĩ Năng Thứ Ba Nhận Biết Tác HạiChương 15: Kĩ Năng Thứ Tư Buông Bỏ Bằng Tình YêuChương 16: Kĩ Năng Thứ Năm Nhận Thức Thực TạiChương 17: Luyện Tập Các Kĩ NăngChương 18: Sau Khi Buông BỏChương 19: Những Nhầm Lẫn Về Buông BỏChương 20: Những Ví Dụ Về Buông BỏChương 21: Con Đường Phía TrướcQuyển sách Kĩ Năng Buông Bỏ mà các bạn đang đọc được ecoblader dịchtừ bản tiếng Anh The One Skill How Mastering the Art of Letting Go WillChange Your Life của Leo Babauta. Tác giả cho phép mọi người chia sẻquyển sách này miễn phí, với mong muốn những bài học trong sách có thểgiúp mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn.Leo Babauta thường lặp đi lặp lại nhiều ý trong quyển sách mình bởi hailí do. Thứ nhất, những nội dung trong sách rất đơn giản, nhưng chỉ có thểhiểu bằng cách tự cảm nhận. Thế nên, Leo Babauta luôn lặp lại các ý tưởngđể từng ý có thể thấm dần dần trong quá trình đọc. Thứ hai, nếu bạn thựchành cùng lúc với việc đọc sách (chứ không đợi đến kết thúc mới bắt đầunghĩ xem nên làm theo hay không), bạn sẽ thấy quan điểm mình dần thay đổimỗi lần nhìn lại những ý tưởng, những ví dụ cũ đã nói đến ở những chươngtrước.Kĩ Năng Buông Bỏ có thể được đọc xong chỉ trong một tiếng đồng hồ,nhưng để tối ưu hóa lợi ích, dịch giả khuyến nghị độc giả nên đọc một vàichương, sau đó nghiền ngẫm làm theo, để rồi hôm sau lại đọc các chươngnày và thêm một số chương khác nữa. Có thể bạn sẽ mất cả tháng để đọcxong quyển sách hơn 100 trang, nhưng chính 1 tháng đó lạilà 1 tháng giúpbạn thay đổi đời mình gần như toàn diện.Ngoài ra, các bạn có thể download miễn phí một quyểnsách khác của LeoBabauta: Biết Hài Lòng, dịch từ bản tiếngAnh Little Book of Contentment.Các bạn có thể đọc cả hai, hoặc chỉ đọc một vài chương cũng được, bởi vấnđề không phải là nội dung, mà là thấu hiểu tinh thần sống. Chúc các bạn cóthể bình tâm hơn trong mọi chuyện vàthấy được vẻ đẹp của cuộc sống xungquanh mình Mụclục TácGiả LờiNóiĐầu Chương1:VìSaoNênBngBỏ? Chương2:ĐốiMặtVớiSựChầnChừ Chương3:ĐốiMặtVớiNỗiSợ Chương4:ĐốiMặtVớiNhữngNgườiKìCục Chương5:ĐốiMặtVớiSựXaoNhãng Chương6:ĐốiMặtVớiThóiQuen Chương7:ĐốiMặtVớiKhátKhaoSởHữu Chương8:ĐốiMặtVớiSựPhảnĐốiTừNgườiKhác Chương9:ĐốiMặtVớiSựThayĐổi Chương10:ĐốiMặtVớiSựMấtMát Chương11:PhátTriểnKĩNăngBngBỏ Chương12:KỹNăngThứNhất-NhậnBiếtDấuHiệu Chương13:KĩNăngThứHai-NhậnBiếtViễnCảnhLýTưởng Chương14:KĩNăngThứBa-NhậnBiếtTácHại Chương15:KĩNăngThứTư-BngBỏBằngTìnhu Chương16:KĩNăngThứNăm-NhậnThứcThựcTại Chương17:LuyệnTậpCácKĩNăng Chương18:SauKhiBngBỏ Chương19:NhữngNhầmLẫnVềBngBỏ Chương20:NhữngVíDụVềBngBỏ Chương21:ConĐườngPhíaTrước KỸNĂNGBNGBỎ LeoBabauta TácGiả KĨNĂNGBNGBỎ Dịchtừquyển:TheOneSkillHowMasteringtheArtofLettingGoWill ChangeYourLife Tácgiả:LeoBabautaDịchgiả:NguyễnHạoNhiên SáchnàythuộcTủsáchECOBLADER-ecoblader.com "Quyểnsáchnàyđượcviếttặngchonhữngđộcgiảtuyệtvời,những ngườiđãủnghộvàhỗtrợtơikhơngngừngnghỉtrongsuốtthờigianqua Khơnglờinàocóthểthểhiệnđượclòngbiếtơnsâusắccủatơiđốivớicác bạn.Tơicảmơncácbạnrấtnhiều!" -LeoBabautaVềtácgiả LeoBabautalàngườisánglậpZenHabits,mộtblogvềlốisốngđơngiản hóa,pháttriểnthóiquenvànângcaosứcmạnhtinhthần AnhsốngởSan Franciscocùngvợvà6đứanhóc Leobắtđầucuộchànhtrìnhthayđổiđời mìnhvàonăm2005,bỏthuốclávàtậpchạybộ Trongsuốtnhữngnămsau, anhđãthamgiachạymarathon,giảmhơn13kg(saunàylà32kg),bắtđầuăn chay(saunàychuyểndầntừvegetariansangvegan),giảmvàtrảhếtnợ,bắt đầudậysớm,ítchầnchừ,vàxửlíhồntồnmọithứbừabộnvềvậtchấtvà tinhthần.AnhbắtđầuviếtZenHabitsđểchiasẻnhữnggìmìnhđãhọcđược trongqtrìnhthayđổicácthóiquen Ngàynay,anhgiúpmọingườithay đổicuộcsốngthơngquacácquyểnsáchvàchươngtrìnhthayđổithóiquen SeaChange KỸNĂNGBNGBỎ LeoBabauta LờiNóiĐầu QuyểnsáchKĩNăngBngBỏmàcácbạnđangđọcđượcecobladerdịch từbảntiếngAnhTheOneSkill-HowMasteringtheArtofLettingGoWill ChangeYourLifecủaLeoBabauta Tácgiảchophépmọingườichiasẻ quyểnsáchnàymiễnphí,vớimongmuốnnhữngbàihọctrongsáchcóthể giúpmọingườicómộtcuộcsốngtốtđẹphơn LeoBabautathườnglặpđilặplạinhiềuýtrongquyểnsáchmìnhbởihai lído Thứnhất,nhữngnộidungtrongsáchrấtđơngiản,nhưngchỉcóthể hiểubằngcáchtựcảmnhận Thếnên,LeoBabautalnlặplạicácýtưởng đểtừngýcóthểthấmdầndầntrongqtrìnhđọc Thứhai,nếubạnthực hànhcùnglúcvớiviệcđọcsách(chứkhơngđợiđếnkếtthúcmớibắtđầu nghĩxemnênlàmtheohaykhơng),bạnsẽthấyquanđiểmmìnhdầnthayđổi mỗilầnnhìnlạinhữngýtưởng,nhữngvídụcũđãnóiđếnởnhữngchương trước KĩNăngBngBỏcóthểđượcđọcxongchỉtrongmộttiếngđồnghồ, nhưngđểtốiưuhóalợiích,dịchgiảkhuyếnnghịđộcgiảnênđọcmộtvài chương,sauđónghiềnngẫmlàmtheo,đểrồihơmsaulạiđọccácchương nàyvàthêmmộtsốchươngkhácnữa Cóthểbạnsẽmấtcảthángđểđọc xongquyểnsáchhơn100trang,nhưngchính1thángđólạilà1thánggiúp bạnthayđổiđờimìnhgầnnhưtồndiện Ngồira,cácbạncóthểdownloadmiễnphímộtquyểnsáchkháccủaLeo Babauta:BiếtHàiLòng,dịchtừbảntiếngAnhLittleBookofContentment Cácbạncóthểđọccảhai,hoặcchỉđọcmộtvàichươngcũngđược,bởivấn đềkhơngphảilànộidung,màlàthấuhiểutinhthầnsống Chúccácbạncó thểbìnhtâmhơntrongmọichuyệnvàthấyđượcvẻđẹpcủacuộcsốngxung quanhmình! ecoblader KỸNĂNGBNGBỎ LeoBabauta Chương1:VìSaoNênBngBỏ? Khơngthểbngbỏlànguồngốccủamọivấnđề TơibắtgặpýtưởngnàytrongmộtquyểnsáchvềThiềnvàinămtrước,và tơivơcùngbấtngờvìsựđơngiảncủaýtưởngấy Cóthậtlànhưthếkhơng? Hãytưởngtượngmộtconchimđangbay Conchimhồntồnsốngtrong thựctạiấy,hồntồntậptrungbaylượnvàdùngđơimắttinhtườngcủa mìnhtìmkiếmthứcăn Nókhơnghềnghĩ:"Tạisaotrêncaolạnhthếnày?Mấyconchimkhácsẽ nghĩgìvềmình?Chútnữamìnhsẽlàmgìkhigặpmấyconchimkhác? Mìnhcóphảilàkẻthànhcơngtrongnghiệpxâytổkhơng?Tạisaongực mìnhkhơngbựnhưmấyconkhác?Tạisaomìnhkhơngdậysớmđượcnhư mấyđứakia?" Vânvânvàvânvân Dĩnhiênlànãoconngườilớnhơnchim,nêntamớicókhảnănggiải quyếtvấnđề,làmthơvàxâynhữngtòanhàchọctrời Tacónhiềukhảnăng vàviệcđểnghĩhơnlàmộtconchimđơngiảnchỉbaytronggió Tuynhiên,cũngvìthế,talạibắtđầugặpvấnđề Vấnđềởđâykhơng phảilànghèođói,bệnhtật,màlàsuynghĩqnhiều,từđóconngườibắt đầukhóở,bựcbội,buồnchánvàtứcgiậnvớinhữnggìđãvàsẽxảyravới Nhậnrađượcvấnđề,tơibắtđầuthựchànhýtưởngThiềnnàytrong nhữngnămqua,vàkếtquảcựckìtuyệtvời:Tơigiảmstress,ítchầnchừhơn, nângcaochấtlượngcácmốiquanhệ,tăngcườngkhảnăngđốidiệnvớithay đổi,học đượccáchthayđổithóiquen,vàchútâmhồntồnvàothựctạicuộc sốngcủamình Kĩnăngbngbỏlàmộtkĩnăngcựckìquantrọng Vàngạcnhiênthay, nhiềungườilạicóxuhướngphảnđốiýtưởngnày Hãyxemmộtsốvídụ(tơisẽnóirõhơnởnhữngchươngsau): -Stress:Tathườngmuốnmọiviệcdiễnratheoýmình,vàkhithựctại khơngđượcnhưý,tabắtđầustress Nếutacóthểbngbỏhìnhảnhlí tưởngấyđểchấpnhậnvàtrântrọngthựctại,tacóthểgiảmstressrấthiệu -Sựchầnchừ:Tachầnchừvìsợthấtbại,sợlàmviệckhó,sợsựrốiloạn vàkhóchịu Nhưngnếutacóthểbngbỏthamvọngvềsựdễdàng,sự thànhcơng,sựdễchịu trongýnghĩ,vàchấpnhậnrằngcuộcđờitasẽcó nhiềutrảinghiệmkháchơn,tasẽcóthểdấnthânlàmmọithứmàkhơngsuy nghĩnhiềunữa -Thóiquenvàsựmấttậptrung:Nhiềungườikhơngthểthayđổithóiquen haythườngmấttậptrungcũngvìlídotươngtựnhưtrên -Sựkhóchịuvớingườikhác:Tabựcmìnhvớingườikhácvìhọkhơngcư xửtheoýta Từđó,quanhệgiữatavớihọbắtđầuxấuđikhitatrútgiậnlên họ Thayvìđó,tacóthểthơikhơngkhăngkhănghọphảihànhđộngtheoý mình,chấpnhậnconngườihọ,thếthơi Nhưthế,mốiquanhệgiữatavàhọ sẽtốthơn Tơiđãápdụngthànhcơngvớichatơi,vợtơivàcáccon -Sựmấtmát:Khimộtngườibạnuthươngmấtđi,haykhitamấtviệc, haykhitabệnhnặng,tathườngrấtđau Vìđâylàchuyệnkhơngthểtránh được(vàtanênchấpnhậnsựđauthương,mấtmátnày),nênnếucóthể bngbỏ,tasẽ đốimặtvớisựmấtmáttốthơn -Hammuốnhiệndiện:Rấtnhiềungườimuốnhiệndiện ởmọinơiđểkhơngbỏquabấtkìsựkiệnnào,bởitheohọ,chỉcónhưvậy họmớitậnhưởngcuộcsốnghồntồnđược Thếnhưng,cứtưởngtượng bạnđangcómộtdĩađồănhấpdẫntrướcmặt,vàvẫnvừaănvừasuynghĩvề cơngviệc,thìrõràngbạnđãbỏquamùivịtuyệtvờicủathứcănrồi Nếu bạncóthểchútâmhồntồnvàothưởngthức,trântrọngtrảinghiệmkhiăn, thìmọithứtốtđẹphơnnhiều Cuộcsốnglàthếđó,tathườngbịámảnhbởi nhữngthứkhác,muốnhiệndiệnởnhữngnơikhác,nênlạikhơngthểtận hưởngbảnthântrongthựctại Tacóthểhọccáchbỏquanhữngsuynghĩvề bảnthântrongtươnglaihayqkhứ,đểhồntồnchútâmvàocuộcsống thựctại,đểcóthểcảmnhậnrõrànghơn -Nỗisợhãi:Nguồngốccủamọivấnđềlàsựsợhãi-sợhãikhơngdám khởinghiệp,chođếnsợhãikhơngdámgiảmcân Nguồngốccủasựsợhãi lạiđếntừnhữngviễncảnhlítưởngtatựđặtrachomình Tasẽnóiđếnviệc nàykĩhơnởphầnsau Cònởđây,tađơngiảnsẽđểýrằngnếumìnhcóthể bngbỏnhữngviễncảnhlítưởngấy,tasẽcóthểbngchonỗisợbay theogió Nhữngđiềuởtrênsẽchobạncảmnhậncuộcsốngcủatasẽthayđổithế nàonếubiếtbngbỏ Khiđó,bạnsẽđốimặtvớinhữngvấnđềtrongcuộc sốngdễdànghơnnhiều Bngbỏlàmộtkĩnăngcóthểluyệntậpđược Rõrànglàkhơngdễ, nhưngbạncóthểluyệnthànhchỉvới5phútluyệntậpmỗingày 5phútngắn ngủimỗingàyấynghecóvẻđơngiản,nhưngsẽtạonênnhữngthứcựckì lớnlao Trongquyểnsáchnhỏnày,tasẽnghiêncứuxemkĩnăngbngbỏsẽ giúptaxửlícácvấnđềkhácnhaunhưthếnào,cũngnhưchỉrõcáchphát triểnvàluyệntậpkĩnăngbngbỏmộtcáchhiệuquả tươnglai Cảitiếnkếhoạchchotuầnsaubằngcáchthêmvàonhữngcáchthứcloại bỏcảntrở Nếucamkếtlàmtheoqtrìnhnày,tasẽcóthểluyệntậpngàycàngtốt KỸNĂNGBNGBỎ LeoBabauta Chương18:SauKhiBngBỏ Bngbỏvànhìnnhậnmọithứmộtcáchthựctếkhơngphảilàxong Câu hỏicầngiảiquyếttiếptheolàsaukhiđãbngbỏvàchúývàothựctạithì cầnlàmgìnữa Dướiđâylàmộtsốgợiý: -Chấpnhậnthờiđiểmhiệntại,trântrọngvàtậnhưởngnó -Chấpnhậnconngườithậtcủanhữngngườixungquanh,tậnhưởng nhữnggiờphútbênhọ Dĩnhiênlàvớisựchấpnhận -Chấpnhậnconngườithậtvàhàilòngvớichínhbảnthânmình -Nhìnnhậntheohướngnày:mọingười(ngaycảbảnthânta)cũngcó nhữnghànhđộngtiêucựcvìđanggặpkhókhăn,đaukhổ Hãycốcảmthơng vớihọ -Nhìnnhậnrằngkhihaingườiđanggiậndữ,quantrọnglàcảhaiđangcó nhữngvấnđềcầngiảiquyếthơnlàchỉchămchămtứctốilẫnnhau Bng bỏcácviễncảnhlítưởng,bngbỏlnsựnónggiậnsẽgiúpcảtavàngười đốidiệngiảiquyếtđượcvấnđềmộtcáchbìnhtĩnhvàcảmthơnghơn -Bngbỏcáclítưởng,nhìnnhậnthựctạivàphảnứngthíchhợp Đừng hoangtưởngrằngmọithứđềuchốnglạimình,bạnsẽphảnứngvớithựctại mộtcáchhiềnhòahơn -Sốngtrongthựctạimàkhơngphánxét Hãysốngvàtậnhưởng,khơng cốgắnggiảiquyếtvấnđềhayđạtđượcthànhtựugìcảtrongchỉmộtvài phútthửxem -Bngbỏkhaokhátkiểmsốtmọithứ,cứđểmọithứdiễnranhưthế Sốngtrongthựctạimàkhơngcứtìmcáchkiểmsốtcuộcsống -Nhìnnhậnbảnchấtbấtổnđịnhcủathựctại Hãyngắmnhìnsựthayđổi, nhữngdòngchảycủacuộcsốngtrongtừngphútgiây Đâylàmộtqtrình họchỏirấttuyệtvờivàcóthểgiúpconngườitakhaisáng Dĩnhiênvẫncònnhữngcáchluyệntậpnângcaokhác Trênđâychỉlà mộtsốgợiýđểbạncóthểbiếtmìnhnênlàmgìsaukhiđãbngbỏnhững thứkhơngquantrọngkiađi KỸNĂNGBNGBỎ LeoBabauta Chương19:NhữngNhầmLẫnVềBngBỏ Nhiềungườihiểusaivàphảnđốiýtưởngbngbỏ,chủyếuvìnótrái ngượcvớicáchtưduythơngthường Tađãquenvớiviệckiểmsốtmọithứ, cốgắnglàmmộtđiềugìđóxảyra,cốgắngchiếnđấuvìsựcơngbằngvàlẽ phải,cốgắnghướngngườikhácsaochohọbiếthànhđộngđànghồng,cố gắnglàmcảthếgiớivàcảbảnthântốtđẹphơnmỗiphútmỗigiây Nóingắngọn,chấpnhậnhaybngbỏkhơngtồntạitrongthếgiớiquan Tuynhiên,sựcảmthơng,tìnhu,nỗiđauvàsựnónggiậnlnlàmột phầncáchnhìnấy Giờhãythửxemviệcbngbỏvàchấpnhậnthựctại nhưmộtcơngcụđểđốimặtvớinhữngcảmxúckểtrên Nhữnghiểunhầmvềbngbỏ: Bngbỏkhơngcónghĩalàbỏcuộc Vídụ,bạnđangcãinhau Bng bỏviễncảnhlítưởngnghecứnhưbạnphảibỏcuộcvàđểngườikhácchiến thắng Tuynhiên,thựctếlàbấtkìtrậncãinhaunàocũngkhơngnhằmđể thắng,màlàđểgiảiquyếtvấnđềvàcủngcốcácmốiquanhệ Nếucóthể bngbỏnhữngngunnhânkhiếnbảnthânnónggiận,bạnsẽcóthểnói năngtừtốnvàcảmthơnghơn,tậptrungvàovấnđề(chứkhơngphảitập trungvàosailầmcủamỗingười)vàcáchgiảiquyết Thậmchíbạncũngcó thểnóivềcácvấnđềvềcảmxúcmộtcáchcảmthơng,thayvìđổhếtnóng giậnlênđầungườiđốidiện Bngbỏkhơngphảilàbỏcuộc,màcónghĩalà tìmcáchgiảiquyếtvấnđềtheocáchphùhợphơn Bngbỏkhơngcónghĩalàcamchịulàmnạnnhân Nếucóngườilàm gìđócóhạichobạn,dĩnhiênlàkhơngvuichútnào Vàdĩnhiênbạnsẽđau đớn,tứcgiận,ứcchế Cảmthấynhưthếhồntồnkhơngcógìsai,thậmchí nênđểbảnthâncảmnhậnnữalàđằngkhác Tuynhiên,ẩnsâutrongđóln làkhaokháttrảthù-đâylàthứcóhạichocảbảnthânlẫnngườiđốidiện Dùtrảđũalnrấtsướng,nhưngkhơnglàmmọithứtốtđẹphơn Tasẽ chẳngvuivẻgìhơn Thậmchí,nếukhơngtrảđũađược,tasẽkhơngthỏa mãnvàcònứcchếnặnghơntrước Thayvàođó,tacóthểđơngiảnbng bỏđinỗiđau(saukhiđãcảmnhận)vàbắtđầutựhồiphục Điểmquantrọnglàkhơngđượctrảthù Qtrìnhtựhồiphụcsẽgiúpta vuivẻhơn,thayvìđaubuồnvìtộilỗicủangườikháctrongsuốtqngđời cònlạicủamình 3.Bngbỏkhơngcónghĩalàkhơngtiếnbộ Nhiềungườihaynghĩrằng họcầncáclítưởngđểpháttriển,vàrằngbngbỏcáclítưởngđồngnghĩa vớiviệckhơngtiếnbộ Đầutiênlàthếnày,nếucáclítưởngcóíchchobạn, thìkhơngcầnbngbỏlàmgì;nhưngnếucáclítưởngbắtđầucóhại,thì nênthửbngbỏđi,dùrấtkhó Thứhai,bạnchỉthậtsựcầnsựtiếnbộnếu nghĩbảnthânhiệntạikhơngđủtốt Thậtsựlàbạnđãcótấtcảnhữngthứcần thiếtđểvuivẻrồi Bạnsẽđủtốtngaykhibiếtcáchbngbỏcáclítưởngmà bạnđặtrachobảnthânmình,đểchấpnhậnbảnchấtthựcsựcủachínhmình Conngườithậtcủamỗichúngtalnrấtđặcbiệtvàtuyệtvời Saukhiđã chấpnhậnbảnthân,bạnvẫnlncóthểthiếtlậpcácthóiquenmới,khơng phảiđểcảitiếnbảnthânhướngđếnmộtlítưởngnàohết,màlàvìbạnthấu hiểuchínhmìnhvàthếgiớixungquanh 4.Bngbỏkhơngcónghĩalàđểngườikhácthốttộisaukhilàmviệc xấu Đúng,nhiềungườicưxửrấtchán,vàdĩnhiênbạnsẽmuốnhọphảitrả giá Tuynhiên,nếucứchạyvòngvòngđòihỏicơnglí,bạnsẽlnnóng giận,vàchẳngthayđổiđượcaicả Chẳngaithayđổivìbịbạnhétvàomặt hết Họcóthểsẽthayđổinếubạnbngbỏsựnónggiậnvànóichuyệnmột cáchthấuhiểuvềvấnđềhọđanggặpphải Màcũngcóthểhọsẽchẳngthayđổi Nhưngdùlàhướngnào,thìviệc bngbỏsựnónggiậncũngsẽgiúpbạnhạnhphúchơnthơi Bngbỏkhơngcónghĩalàđểnhàcửabừabộn Nếubạncóviễncảnh vềmộtcănnhàngănnắp(haynhữngthứtươngtự),bạnsẽcóthểbựcbội, nónggiậnkhingườikháckhơnggiúpbạndọndẹp Thếlàbạnbắtđầucằn nhằn,gắtgỏng Hànhđộngnhưthếkhơnghềlàmbạnvuihơn,haykhiếncho mốiquanhệgiữahaingườitốtđẹplên Tuynhiên,liệubạncócầnphảilàm hếtmọiviệcdọndẹp,haybâygiờbạnsẽcứđểnhàthànhchuồngheo? Khơngcầnphảivậy Đầutiên,nếucóthểbngbỏviễncảnhrằngmọi ngườilncóýthứcgiữnhàsạchsẽ,bạnsẽcóthểbngbỏcơngiận Khi đó,bạncóthểbìnhtĩnhchấpnhậntínhcáchmỗingười(vàthấyrằnghọ đanggặpvấnđềtrongviệcxâydựngthóiquengiữnhàcửasạchsẽ) Nhìn nhậnbảnchấtmỗingườisẽgiúptacảithiệnquanhệvớihọ,đồngthờicóthể nóichuyệnvàbàncáchgiảiquyếtmộtcáchbìnhtâmvàthânthiệnhơn Nhưngnếuhọkhơngmuốngiảiquyếtthìsao?Khiđó,bạnđơngiảncóthể chấpnhậnrằngmìnhkhơngkiểmsốtđượcngườikhác,vàtậptrungvào nhữngviệcbạncóthểkiểmsốt Mọithứchỉkhóchịukhitanghĩmìnhphải kiểmsốtđượcmọingười Lúcnày,bạncóthểtìmcáchđạtmộtthỏathuận vềvệsinhnhàcửavớibạncùngphòng,đểtạmthờicảithiệntìnhhình Bạn cũngcóthểtừtừtìmcáchdọnđinếubạncùngphòngqkhóchịuđựng Hiệuquảnhấtlàlàmgươngchohọ,tiếptụcthuyếtphụcmộtcáchbìnhtĩnh vềchuyệnnhàcửa,vàthểhiệnthiệnchíđạtđượcmộtthỏathuậncólợicho cảđơibên Dùsaukhibngbỏbạncóthểvẫnphảitựdọn,nhưngítnhấtlà tựdọnmàkhơngbựcbội Bngbỏkhơngcónghĩalàkhơngxâydựngnênmộtthếgiớitốtđẹp Tạonênmộtthếgiớitốtđẹphơnlàmộtýtưởngtuyệtvời,nhưngnếu chínhviễncảnhlítưởngchủquanvềthếgiớiấy(rằngaicũngcưxửđúng mựcvàlntậptrungvàonhữngvấnđềtamuốn)lạikhiếntabựcbội,thìđã đếnlúcbngbỏrồi Hãychấpnhậnrằngthếgiớithựckhơnghềlítưởng,và đócũngchínhlàđiểmđặcbiệtcủathếgiớikháchquan Đólàlúctacóthể bìnhtâmlại,chấpnhậnthựctại,vàthấyrằngnhữngconngườixungquanh mìnhcũngđanggặpnhiềuvấnđềrắcrối Tasẽcóthểcảmthơngvớihọhơn, từđótạonênmộtthếgiớitốtđẹphơnchotấtcảmọingười 7.Bngbỏkhơngcónghĩalàchongườikhácđúngtrongkhihọđangsai Mộttrongnhữngnguồncơngiậndữlớnnhấtđólàmuốnkhẳngđịnhrằng mìnhđúngvàngườikhácsai Đâylàthứkhiếntavàcảnhữngngườixung quanhtrởnênbựcbộivàcứngđầu Viễncảnhnàylàmmọingườikhơngvui, vàlàmvỡtannhữngmốiquanhệgiữangườivớingười Tacóthểbngbỏ lítưởngrằngmìnhđúng,thayvàođó,chấpnhậnrằnggiữamọingườiđang cóbấtđồngquanđiểm Tacóthểphảnhồivớisựbấtđồngnàymộtcách bìnhtâmvàthânthiệnhơnkhơng?Liệuviệcđậpvàomặtngườikhácchohọ thấyrằngtađúngcóquantrọnglắmkhơng?Thayvàođó,cứgiữmộtmối quanhệtốtvàtừtừtìmcáchgiảiquyếtbấtđồngcóhayhơnhaykhơng? 8.Bngbỏkhơngcónghĩalàchốibỏcácchuẩnmựcxãhội Aicũngnên đốixửvớingườikhácmộtcáchtơntrọng Dĩnhiênaicũngnêncơngbằng, vàcũngdĩnhiênlàkhơngainênchạycắtđầuxengườikhác Đólànhững chuẩnmựcxãhộiphổbiến Vậyliệucóphảibngbỏcónghĩalàxóabỏ lncácchuẩnmựcấyhaykhơng?Khơng,takhơngbngbỏchuẩnmực,ta chỉbngbỏlítưởngrằngaiaicũngtntheochuẩnmựcmọinơimọilúc màthơi Trênthựctế,rấtnhiềungườilàmtheochuẩnmực,vàcũngrấtnhiều ngườiđạplêntrênchuẩnmựcmàsống Nhữngngườinàyđanggặpvấnđề, nhưngkhơngcónghĩalàhọđượcphépcưxửtồitệnhưthế,màcónghĩalà tacóthểhiểu,cảmthơngvàtìmcáchgiảiquyếtcùnghọmộtcáchthânthiện Vàtacũngcóthêmsứcmạnhcủasựthathứnữa tacóthểgiúphọđiều chỉnhhànhvi,vànếukhơnggiúpđược(chuyệnnàythườngxảyrahơn),thì tacũngcóthểbngbỏsựbựcbội Tacóthểthảoluậnnhómvềcácchuẩn mựcvàthốngnhất,nhưngcũngnhớrằngkhơngphảitấtcảmọingườicũng sẽtntheo100% Vàchuyệnđócũngbìnhthườngthơi Vẫncònrấtnhiềulầmtưởngkhácvềbngbỏ,nhưngbạncóthểnhìn thấyđiểmchungtrongtấtcảnhữngýtrên:mọithứbắtđầutừviệcbngbỏ viễncảnhlítưởng,chấpnhậnthựctạiđểcóthểcưxửphùhợpvàkhơngphải đaukhổ,buồnbựckhơngcầnthiết Sựthayđổivĩđạivềcáchsốngấykhơngphảilàkhó,nếutachịukhó luyệntậpmỗingàymộtchútthơi KỸNĂNGBNGBỎ LeoBabauta Chương20:NhữngVíDụVềBngBỏ Cuộcsốnghàngngàysẽnhưthếnàonếutacóthểbngbỏ?hãyxem mộtsốvídụvềcáccáchgiảiquyếttrongcáctìnhhuốnghàngngày -Đồngnghiệpcưxửthơlỗvớita Phảnứngthơngthườnglàbựcbộihay khóchịu,vìtađanggiữviễncảnhrằngmọingườiđềucưxửmộtcáchlí tưởng Nóngnảylúcnàychỉlàmtìnhhìnhtệhơnthơi,vàtalạiđượctặng kèmsựbựcbộivàkhóchịu Nếucóthểbngbỏlítưởngvàsựnónggiận, thayvàođónhìnnhậnrằngđồngnghiệpcủatacóthểđanggặpchuyện Có thểlàanhtahơmnayđangcóvấnđềvàđổhếtcơngiậnlênđầuta(vậylà anhtakhơnggiảiquyếtvấnđềtốtlắm);cóthểlàanhtacóthóiquenlàmvậy hàngngày,cónghĩalàanhtađanggặpvấnđềtrongcuộcsống Tacóthể cảmthơngvớinỗikhổcủahọnhưchínhmình Bảnthântatrướcđâycũng haycáugắtvớingườikhác,nênhơnaihết,taphảihiểurằngđólàmộtsai lầmrấtconngười Khiđãthấyđượcnỗikhổvàcảmthơng,tacóthểphản ứngphùhợphơn,thậmchícóthểtìmcáchgiúphọngibớt Saunày,khi anhđồngnghiệpđãbìnhtĩnhhơn,tacóthểnóilạimộtcáchnhẹnhàngrằng takhơngthấyvuikhibịđốixửthơlỗnhưthế,vànênđềxuấtmộtsốcách thểhiệnsựbựcbộimộtcáchdễchịuhơn -Thằngconcủatakhơngchịudọnphòng Dĩnhiêntasẽnổiquạuvìcon khơngnghelời Tađãnhắchàngngànlầnrồimànócứcãi Cơngiậnnày khơngbắtnguồntừnó,màbắtnguồntừviễncảnhvềlốicưxửlítưởngcủa concái Hànhđộngcủanókhơngphùhợpvớiviễncảnhcủata,thếlàta quạu Cơngiậnnàylàmmốiquanhệgiữachamẹvàconcáixuốngdốc ta đãnổinóngvàchonóthấytađangbựcmìnhrasao Nóbắtđầuphòngthủ, mệtmỏivớimấylờicằnnhằn(cũngdễhiểu) Còntathìkhơngvuinổi Thay vìvậy,tacóthểbngbỏviễncảnhlítưởng,bìnhtĩnhlại,nhìnnhậnthựctế vềcontraimình:mộtđứatrẻtốt,muốnvuivẻ,khơngcóthóiquentốt(mà bảnthântacũngvậythơi),hoặccóthểđơngiảnlàcónhữngmốiquantâm vàmứcđộưutiênkhácvớita Quanđiểmvềsựvuivẻcủanókhácchamẹ Tacóthểtrântrọngconngườinó,tìmhiểuxemđiềugìlàmnóhạnh phúcvàchấpnhậnthựctạiấy Nếunógặpvấnđềvềviệcdọndẹp,tavẫncó thểnóichuyệnnhẹnhàngvàcùngtìmhướnggiảiquyếttốtchocảđơibên Tacóthểnhậnrarằngchẳngquanóvẫncòncóthóiquenbàybừa,vàchỉ cầnmộtchúthỗtrợtừchamẹlàthóiquenmớihìnhthànhngay -Congáitanổicộc Nókhơnghànhđộngnhưhìnhảnhvềmộtđứaconlí tưởngtrongđầuta,thếnêntabắtđầuứcchế Tanổinóng,lamắngcon,và khiếncảhaikhơngvuivẻgì Thayvàođó,tacóthểđểlítưởngvềmộtđứa conhồnhảoquamộtbên,vàchấpnhậnhànhvi"xấu"củanó Nhìnnhận thựctếrằng,chínhcongáimìnhcũngđangbuồnbực,vàđâylàcáchduy nhấtđểthểhiệnsựbựcbộimànóbiết Chínhcongáitacũngđangphảiđối mặtvớisựbựcbộinhưtatronglúcnày Vànóxửlíkhơngđượckhéo Khi đó,tacóthể1)thấyrằngconmìnhcũngđanggặpkhókhăn,2)giúpnógiải quyếthoặcngingoaicơngiận,và3)bắtđầugiáodụccáchđốimặtvới cơngiậntốthơnkhiconbéđãbìnhtĩnhlại Tacứlàmgươngchoconbé,để sựnónggiậnquamộtbên,vànósẽtựhọchỏi -Chacủamộtngườinọđangsắpmấtvìbệnhungthư Rõràngđâylàđiều cựckìbuồn,vàanhấychắcchắncảmthấymấtmátvàđauthương Nỗiđau nàysẽkéodàitrongsuốtqngthờigianngườichađanghéomòndần Anh ướcrằngchasẽkhỏemạnhhơn Anhướcrằngchamìnhkhơngphảichết Đólànhữngviễncảnhlítưởng(mộtngườichakhỏemạnh,khơngsắprađi) khơnghềđúngvớithựctại Vậyanhấynênlàmgì?Anhcóthểluyệntập bngbỏcáclítưởng,vàchấpnhậnngườichahiệntại(đangdầnhéomòn), vàcũngchấpnhậnnỗiđaucủabảnthânvàcủachamình Hãychấpnhậnvà sốngbêncha,trântrọngngườichađauyếuhiệntại Trântrọngqngthời gianhiệntại,trântrọngnhữnggìchađãchoanh Anhcóthểcảmthơngvà cốgắnggiúpchavượtquanghịchcảnh Anhcóthểnhìnlạiđờimình,và thấyrằngchínhmìnhcũngchẳngcònsốngbaolâunữa,từđótìmcáchsống từnggiâytheocáchtốthơn Trongnhữnggiâyphútấy,anhhồntồncóthể chọn,hoặclàngồiướcaonhữnglítưởngphithựctếđểrồiđaukhổ,hoặclà tậndụngtốiđathờigianxâydựngcácmốiquanhệvớingườixungquanh, mưucầuhạnhphúcchobảnthânvàmọingười -Vợcủabạncóvẻxacáchvàkhơngnồngấmlắmvớichồng Bạnsẽthấy buồnbãvàđaukhổvìvợkhơngnhưtưởngtượng(lnuthương,quan tâmmộtcáchnồngnhiệtmọilúc) Thếlàbạnbắtđầuhànhđộngtiêucực, làmmốiquanhệgiữahaingườingàycàngxấuđi,vàcũngkhiếnbảnthân khơnghạnhphúc Thayvàođó,thửbngbỏlítưởngnày,vànhìnnhậnvào thựctế:chínhvợmìnhcũngđanggặpvấnđề Cóthểcơấyđangphảiđối mặtvớikhókhănnàođó,vàbạncóthểcảmthơngvớivợ Cóthểcơấy muốnkểvớibạn,cóthểcơấycầnởmộtmình Cứtưởngtượnglạimột khoảngthờigiannàođóbạnmuốnởmộtmìnhthửxem,bạnsẽnhậnrarằng khơngphảivợbạnmuốnxacáchbạn,vấnđềkhơngphảidobạn,màlàdo vợbạnđanggặpchútvấnđề Khimọithứdịulại,bạncóthểhỏichuyệnvà tìmcáchcùnggiảiquyết -Hơmnaybạncóqnhiềuthứphảilàm Thếlàbạnbịstress,vìviễn cảnhlítưởnglàbạnlncóvừađủviệcđểlàm,vàbạnlnhồnthành cơngviệcmộtcáchvuivẻ Dobịstressnêncảngàybạnbựcbội,khơnglàm tốtcơngviệcvìkhơngtậptrungđược Thayvìvậy,hãythửbỏquamấylí tưởngnày Chấpnhậnrằngbảnthânđanggặpvấnđềvà"giảicứu"chính mình,chomìnhngingoai Chấpnhậnthựctế:bạncóhàngtấnviệc,thời gianthìgấprút Vậythìbạnnêntốiưuhóakhoảngthờigiancóhạnnàyđể thựchiệntừngviệcmộtmộtcáchhợplívàhếtsứcmình Thửthỏathuậnlại cácdeadlinenếuthấyrõmìnhkhơngthểlàmhếtnổi Bạnkhơngthểnàolàm nhiềuthứcùnglúc,thếnênhãytậptrunglàmxongviệcvàchấpnhậngiới hạncủabảnthân Nếuluyệnđượckhảnăngtậptrunglàmmỗilúcmộtviệc, bạncóthểhọccáchlàmviệcmộtcáchtậptrungvàobìnhtĩnh Vàdĩnhiênlà mộtcáchvuivẻnữa -Bạnmuốntậpthểdụcnhưngcứtựtìmcáchtránhné Bạnkhơngsống nhưkìvọngcủabảnthân Bạnkhơngkỉluậtnhưmìnhmuốn,vàrấtchán chínhmình Thếlàvìđangchán,bạntìmcáchgiảiquyếtsựchánbằngăn uốngvàxemtivi Vềdàihạn,nhữnghànhvinàysẽkhiếnbạnchánhơn Thayvàođó,hãythửbngbỏkìvọngvềmộtthằngtơikỉluậtđi Chấp nhậnrằngbảnthânđanggặpkhókhăn,rằngmìnhcónhiềuviệcphảilàm, rằngmìnhmệtmỏi,thếnênmìnhlnchầnchừthiếuquyếtđốnkhibắtđầu tậpthểdục Hãycảmthơngvớichínhmình Nhìnnhậnrằngtậpthểdụccũng làmộtcáchgiúpchínhmìnhgiảiquyếtkhókhăn,bởinógiúptagiảistress vàthấyhàilònghơn Bỏlạiphíasaunhưngcảmxúctiêucựcvềnhữngthất bạiđãqua,lênkếhoạchluyệntậptốthơn,giúpbạntránhđượcnhữngtrở ngạiđãđánhbạibạntrongqkhứ(vídụnhưđingủsớmhơnnếusángdậy bạnthườngmệtmỏi,tậpthểdụcbuổitrưanếukhơngcóthờigiantậpcuối ngày ) Cứtậptrungvàothựctạiởnhữngphútgiâytậpthểdục,thayvìcứ mongrằngbàitậpdễdàngvàdễchịuhơn -Bạnđangchờvisa,vàtheolịchthìhơmnaysẽxongđểcóthểđidulịch, nhưngtinbáovềlàđếntuầnsaumớirồi thếlàkếhoạchđitong!Rõràngrất đángbực,bởivìbạnđãtưởngtượngvềcảchuyếnđitrongmơ2thángnay Bạnđãlênkếhoạchđichơi,gặpgỡbạnbè,đểrồigiờlàmmọingườihụt hẫng Cuộcđờikhơngnhưmơ Bạnkhơngthểcómộtchuyếnđihồnhảovà làmmọingườivuivẻ Thếlàbạncựckìquạu,nổiđiênvớimấyngườicấp visa,hoặcthầmướcrằngmọichuyệnkhácđi Cơngiậnnàychẳnglàmvisa xongsớmhơn,nóchỉlàmbạnbuồnbãhơnmàthơi Thayvìvậy,hãybng bỏlítưởngphithựctếấyđi Kìvọngấychỉlàmbạnchánhơnthơi Hãynhìn nhậnkhókhănvàchấpnhậnnó Chấpnhậnrằngchuyếnđisẽkhơngnhưkế hoạch Nóivớimọingườirằngcóchútthayđổi Lênkếhoạchmớidựatheo tìnhhìnhmới Nhìnnhậnthựctạimớicũngkhơngđếnnỗitệlắm-nóchỉtệ khisosánhvớilítưởngmàthơi Cuộcđờikhơngphảilàmơ,thếnênhãybỏ nhữnggiấcmơphithựctếvàtrântrọnghiệntạiđi,bạnsẽthấyvuivẻhơn nhiều -Bạnkhơnghàilòngvềdángvóccủamình Cơthểbạnkhơngnhưkì vọng(cânđối,ngựcbự,haybụngsáumúi ) Thếlàbạnthấtvọngvềbảnthân,vàgiảitỏasựthấtvọngbằngcáchtiêu cực(điănchobớtbuồnchẳnghạn),màmọithứcàngbếtắchơn Lítưởng phithựctếkéotheosựbuồnbã Thayvàođó,hãybngbỏlítưởngấyđi Tồnlàảotưởngmàthơi Chấpnhậnthựctạivềcơthểchínhmình Cơthể mỗingườilnrấttuyệtvờinếubấtkìaichịunhìnthấyvẻđẹpcủachính Hãynghĩlạixem,chínhcơthểnàylàmđượcbaonhiêuchuyện Nóđã giúpchínhtahàngngàythếnào Wow!Bạnđangcómộtcơthểtuyệtvời đấythơi OK,dĩnhiênbạnkhơngnhưsiêumẫu,nhưngmấysiêumẫutrênbìatạp chícũngđềuđãquataythợsửaảnh,vàmụcđíchcủahọchỉlàkhiếnbạn muatờtạpchíhayquầnáocủahọmàthơi Thayvìvậy,hãycảmthơngvới chínhmình Chấpnhậnthựctếlàcóthểbạnhơithừacânđểtìmcáchnâng caosứckhỏevớitháiđộtíchcựchơn Bạnsẽchẳngthểcócơthểhồnmỹ (ảotưởng,tồnlàảotưởng)nhưngcóthể1)họccáchtrântrọngcơthểmình, và2)tậptrungvàosứckhỏe Hãylànhữngthứtốtchosứckhỏe,vídụnhư ănnhiềurau,giảmđồănnhanhvớvẩn,tậpthểdụcvàtậpthiền Nhữngviệc ấysovớiviệccứngồimơtưởngvềsiêumẫurõràngvẫncòncóíchhơn nhiều Dĩnhiêncònrấtnhiềuvídụkhác,nhưngnếubạnđãđọccácvídụtrênkĩ càng,bạnsẽdễdàngnhậnramotifsau: 1.Nhìnnhậnrằngviễncảnhlítưởnglàmbảnthânđaubuồn 2.Nhìnnhậnrằngviễncảnhlítưởnglàmtìnhhìnhxấuhơn(bạnnổigiận sẽchỉlàmmốiquanhệxấuđi,bạnbuồnbãvàănnhiềucũngkhơngkhágì ) 3.Bỏkìvọngphithựctếvàsựnónggiậnquamộtbên 4.Nhìnnhận,chấpnhậnvàxoadịunỗiđaucủabảnthânmình 5.Nhìnthẳngvàobảnchấtcủanhữngngườixungquanh,cũngnhưbản chấtcủathựctại Pháthiệnrarằngnhữngngườikháccũngđanggặpkhó khăn Chấpnhậnhọ,chấpnhậntìnhhìnhthựctại 6.Cảmthơngvớingườixungquanh Giảiquyếttìnhhuốngmộtcáchbìnhtĩnhvàphùhợp Tìmgiảiphápvà chấpnhậnkhókhăn,thayvìcãivãnhau Dĩnhiênkhơngphảilúcnàotacũnggiảiquyếtđượctheocáchlítưởng nhưtrên Cólúctasẽgiảiquyếthơikhơngđượctốt Bìnhthườngthơi Hãy nghĩlạitừngtìnhhuốngvàtìmcáchgiảiquyếttốthơn,cóthểthamkhảo7 bướcởtrên Sauđónhớvàvậndụngởlầnsau KỸNĂNGBNGBỎ LeoBabauta Ebookmiễnphítại:www.Sachvui.Com Chương21:ConĐườngPhíaTrước Bạnđãđiđếncuốiquyểnsáchnày,nhưngđâychỉlàkhởiđầucủamột hànhtrìnhmới Mọithứphụthuộcvàochínhbạn Liệubạncógậtđầuvànghĩ"ýtưởnghay"đểrồilạitiếptụcsốngđời mìnhnhưtrướckia? Haybạnsẽcamkếtvớibảnthânsẽluyệntậpkĩnăngbngbỏđểxemkĩ năngnàycógiúpíchgìchođờimìnhhaykhơng? Tơinghĩrằng,nếubạnluyệntậpkĩnăngbngbỏ,bạnsẽthấymìnhbớt giậndữ,nổinónghaybựcbộihơn Bạnsẽítphảingồimơướcthựctếkhác đi,ítnghĩngợitạisaomìnhlạikhổthế,vàtậptrungvàothựctạihơn Nhưngtấtcảchỉlàgiảthuyết Tasẽchẳngbiếtđượctrừkhibạnthử nghiệm Cứthửvàituầnxem Hãycamkếtvớimộtaiđó Tựhứarằngsẽluyện23phútmỗingày Làmmộtcáighichúnhắcnhởmình Ngồimộtvàiphút,rồiluyệntập Xemxemthếnào Sauđóchotơibiếtkếtquảvới Bạncóthểchotơibiếtkếtquả(1),hoặcnếucócâuhỏihayvướngmắc nàocứghilại Tơirấtcầnthơngtintừbạn! Cảmơntấtcảcácbạn Cứtậnhưởngcuộchànhtrìnhnhé LeoBabauta ZenHabits (1)LeoBabautatạomộtformbằngtiếngAnhđểbạncóthểhỏihoặcbáo kếtquảthựchành (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5AYUbPJ2Blw7MiZhzgUUtLOKzqb Gnhbe4IbJM0w/viewform) Bạncũngcóthểliênhệfanpagecủaecoblader, hoặccommenttrựctiếplênwebecobladernếucầnhỗtrợbằngtiếngViệt Webecoblader:http://www.ecoblader.com/ Fanpagemàtsearchđược:https://www.facebook.com/ecoblader/ ... Chương11:PhátTriểnKĩ Năng Bng Bỏ Chương12: Kỹ Năng ThứNhất-NhậnBiếtDấuHiệu Chương13:Kĩ Năng ThứHai-NhậnBiếtViễnCảnhLýTưởng Chương14:Kĩ Năng ThứBa-NhậnBiếtTácHại Chương15:Kĩ Năng ThứTư-Bng Bỏ BằngTìnhu... Trongquyểnsáchnhỏnày,tasẽnghiêncứuxemkĩ năng bng bỏ sẽ giúptaxửlícácvấnđềkhácnhaunhưthếnào,cũngnhưchỉrõcáchphát triểnvàluyệntậpkĩ năng bng bỏ mộtcáchhiệuquả KỸNĂNGBNGBỎ LeoBabauta Chương2:ĐốiMặtVớiSựChầnChừ... Chương15:Kĩ Năng ThứTư-Bng Bỏ BằngTìnhu Chương16:Kĩ Năng ThứNăm-NhậnThứcThựcTại Chương17:LuyệnTậpCácKĩ Năng Chương18:SauKhiBng Bỏ Chương19:NhữngNhầmLẫnVềBng Bỏ Chương20:NhữngVíDụVềBngBỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng buông bỏ Kỹ năng buông bỏ, Kỹ năng buông bỏ Kỹ năng buông bỏ, Chương 1: Vì Sao Nên Buông Bỏ?, Chương 3: Đối Mặt Với Nỗi Sợ, Chương 4: Đối Mặt Với Những Người Kì Cục, Chương 9: Đối Mặt Với Sự Thay Đổi, Chương 10: Đối Mặt Với Sự Mất Mát, Chương 13: Kĩ Năng Thứ Hai - Nhận Biết Viễn Cảnh Lý Tưởng, Chương 17: Luyện Tập Các Kĩ Năng, Chương 19: Những Nhầm Lẫn Về Buông Bỏ, Chương 20: Những Ví Dụ Về Buông Bỏ

Từ khóa liên quan