giao an hat van dong co day be bai hoc giao thong

3 1,154 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 13:26

GIÁO ÁN Lĩnh Vực: Phát Triển Thẩm mĩ Đề Tài: Hát và vận động“Cô dạy bài học giao thông” Nghe nhạc: Đèn xanh, đèn đỏ Chủ Điểm:Giao thông Đối Tượng: Trẻ 5-6 Tuổi Thời Gian:30-35 Phút Ngày Soạn: Ngày dạy: Người Dạy: Vũ Thị Thức I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Kiến Thức: - Trẻ nhớ tên hát “Cô dạy học giao thông” tác giả Lâm Trọng Tường - Biết hát giai điệu, gõ theo tiết tấu chậm 2/ kỹ năng: - Trẻ thể sắc thái, tình cảm hát dạy học giao thông" - Trẻ biết phối hợp phận thể để vận động theo lời hát, sáng tạo động tác theo ý thích - Hát vận động theo tiết tấu chậm 3/ giáo dục: - Trẻ ý thức tham gia giao thông nắm số luật giao thông: Đi phần đường người bộ, đường không nô đùa chơi giỡn, sang đường phải phần đường phải người lớn dẫn qua II/ CHẨN BI - Đồ dùng cơ: +Tivi, máy tính, power point âm nhạc +Nhạc hát: dạy học giao thông - Đồ dùng trẻ + sắc xô, gáo dừa, phách… Hoạt động của 1: Ổn định: (3-4 phút) - xin giới thiệu ban giám hiệu đến thăm lớp dự lớp đấy, nổ tràng pháo tay thật lớn để chào mừng (vỗ tay) - Trò chơi: Bắt chước tiếng kêu phương tiện giao thơng - Các vừa chơi trò chơi phương tiện giao thông biết nhiều hát nói phương tiện giao thơng đấy, lắng nghe đốn xem giai điệu hát nhé! 2: Nội dung (18-24 phút) Hoạt động Nghe giai điệu đoán tên bài hát - Các lắng nghe giai điệu đốn xem giai điệu hát gì? Và tên tác giả nhé? (2-3 trẻ trả lời) => Đúng rồi, vừa nghe giai điệu hát “Cô dạy học giao thông” tác giả Lâm Trọng Tường - mời lớp đứng dạy hát vang hát với ! nhớ chưa nào! - thấy lớp giọng hát thật tuyệt vời tặng lớp i trò chơi thú vị trò chơi “ giọng hát to, giọng hát nhỏ” - Lớp chơi giỏi đấy, tặng lớp trò chơi “ Hát nối tiếp” Chúng vỗ tay khen ngợi (cô cho trẻ hát lần) - Các vừa hát hát gì? Của tác giả nào? - Nội dung hát: Các ạ, hát “Cô dạy học giao thông” nhắc nhở đường nhớ phải luôn chấp hành luật lệ giao thông: bên phải đường, đường quy định, không nô đùa theo dẫn công an giao thông Hoạt động tài Để cho hát hay hơn, rộn ràng hơn, vận động thật giỏi hát nhé! - Bạn ý tưởng vận động hát nào? - thấy vận động theo nhịp hay mời chúng Hoạt động của trẻ - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ hát - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ trả lời - Trẻ vận động vận động (hát lần) - Trẻ trả lời - bạn ý tưởng khác nào? (vận động theo phách) ( hát lần) - Trẻ trả lời - Ngồi ý tưởng vận động bạn ý tưởng khác? (vận động theo tiết tấu chậm) ( hát lần) - thấy đưa ý tưởng hay Và ý tưởng - Trẻ vận động “vận động theo tiết tấu chậm” mà bạn đưa trùng với ý tưởng thấy hát vận động theo tiết tấu chậm phù hợp Vậy vận động hát “Cô dạy - Trẻ trả lời học giao thông”theo tiết tấu chậm nhé! (hát lần) - Các biết “Vận động theo tiết tấu chậm nào? - làm mẫu -> lớp vận động - Tổ , nhóm, cá - mời nhóm, tổ nhân thực - mời cá nhân Hoạt động 3’ Nghe hát bài hát: “Đèn xanh,dènđỏ” - Qua phần thể tài thấy xuất sắc tài mình, nên tặng hát - Trẻ lắng nghe “Đèn xanh ,đèn đỏ” Phan Huỳnh Điểu nhé! Bài hát nói luật lệ an tồn giao thơng - Lần 1: hát cho trẻ nghe kết hợp với cử điệu - Lần 2: trẻ thể hát - Trẻ lắng nghe Kêt Thúc: (1-2 phút) chào khách Nhận xét, tuyên dương, chào khách mời ... bài hát: “Đèn xanh,dènđỏ” - Qua phần thể tài cô thấy xuất sắc tài mình, nên cô tặng hát - Trẻ lắng nghe “Đèn xanh ,đèn đỏ” Phan Huỳnh Điểu nhé! Bài hát nói luật lệ an tồn giao thông - Lần 1:... hát: Các ạ, hát “Cô dạy bé học giao thơng” nhắc nhở đường nhớ phải luôn chấp hành luật lệ giao thông: bên phải đường, đường quy định, không nô đùa theo dẫn công an giao thông Hoạt động Bé tài... thiệu có ban giám hiệu đến thăm lớp dự lớp đấy, nổ tràng pháo tay thật lớn để chào mừng (vỗ tay) - Trò chơi: Bắt chước tiếng kêu phương tiện giao thơng - Các vừa chơi trò chơi phương tiện giao thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an hat van dong co day be bai hoc giao thong, giao an hat van dong co day be bai hoc giao thong

Từ khóa liên quan