Báo cáo mô phỏng mạch chỉnh lưu cầu 3 pha

1 353 20
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 13:13

mạch chỉnh lưu cầu pha sử dụng phần mềm PSIM Trịnh Hoàng Vũ 20164723 Điện I – K61 Sơ đồ chỉnh lưu cầu pha có điều khiển, tải R Thông số mạch Phần tử Điện áp van, nguồn, tín hiệu điều khiển Giá trị Ua Nguồn pha, điện áp dây 3x380 ; 50Hz Ub Dạng dòng, điện áp tải, vòng sơ cấp, thứ cấp Uc I1 40 Lý thuyết U1 400 20 Máy biến áp Hệ số K=10:1, mắc Y-Y Thyristor Dòng trì: Ih=0, điện áp rơi U=0 200 -20 -40 Phụ tải R=3Ω Điều khiển alpha Góc điều khiển: α=30◦ ; 50Hz Cảm biến điện áp Hệ số khuếch đại k=1 UD1 UD3 -200 UD5 -400 40 20 -20 -40 -60 Mạch so sánh I2 Ua 40 UD2 UD4 UD6 Mạch lực 60 40 20 -20 -40 -60 Điện áp trung bình tải Ud (V) 44,4426 39,3939 Dòng trung bình tải Id (A) 14,8142 13,1313 Điện áp định mức cuộn thứ cấp U2 (V) 21,9393 21,9375 12,296 11,2447 Dòng định mức cuộn thứ cấp I2 (A) 20 -20 Công suất tải Sd (VA) 680,3624 601,7875 Công suất sơ cấp S1 (VA) x 452,652 x 478,3404 3x 269,7656 x 257,6502 1083,6264 1103,9862 -40 Id Udk1 Udk2 Udk3 Udk4 Udk5 Ud Công suất thứ cấp S2 (VA) 60 Udk6 40 0.8 0.6 0.4 0.2 20 Công suất máy biến áp Sba (VA) -20 0.01 0.02 0.03 Time (s) 0.04 0.05 0.06 0.01 0.02 0.03 Time (s) 0.04 0.05 0.06 Mạch điều khiển Nhận xét • Mạch làm việc chế độ dòng liên tục, dòng điện áp dạng, pha, từ 0,0083s đến 0,0099s mạch trình độ • Hệ số đập mạch n=6 → dòng, điện áp ổn định, phẳng so với mạch chỉnh lưu khác • Tỉ số Sba/Sd theo lý thuyết 1,59 , theo kết 1,83 → Sai số tổn hao máy biến áp, thời gian khảo sát từ 1x10−5 s đến 0,06s khoảng từ pha đến 120, mạch chưa chỉnh lưu ( van mở van chưa mở) • Sơ đồ sử dụng 54,64% cơng suất huy động từ lưới điện Sơ đồ chỉnh lưu cầu pha có điều khiển, tải RL Thơng số mạch Phần tử Điện áp van, nguồn, tín hiệu điều khiển Giá trị Nguồn pha, điện áp dây 3x380 ; 50Hz Ua Ub I1 Uc 40 Máy biến áp Hệ số K=10:1, mắc Y-Y Thyristor Dòng trì: Ih=0, điện áp rơi U=0 Phụ tải R=3Ω, L=0,001 400 200 0 -20 Góc điều khiển: α=30◦ ; 50Hz Cảm biến điện áp Hệ số khuếch đại k=1 -200 UD1 UD3 -400 20 I2 Ua 40 -20 -40 Điện áp trung bình tải Ud (V) 44,4426 39,4179 Dòng trung bình tải Id (A) 14,7954 13,0772 Điện áp định mức cuộn thứ cấp U2 (V) 21,9393 21,9381 12,404 11,604 Dòng định mức cuộn thứ cấp I2 (A) 20 -60 UD2 UD5 40 Mạch so sánh Lý thuyết U1 20 -40 Điều khiển alpha Dạng dòng, điện áp tải, vòng sơ cấp, thứ cấp UD4 UD6 60 -20 40 Mạch lực 20 Công suất tải Sd (VA) 674,8372 595,6532 Công suất sơ cấp S1 (VA) x 452,852 x 478,2436 Công suất thứ cấp S2 (VA) x 272,135 x 254,57 Công suất máy biến áp Sba (VA) 1066,2427 1099,2217 -40 -20 Id -40 -60 Ud 60 Udk1 Udk2 Udk3 Udk4 Udk5 Udk6 40 20 0.8 0.6 0.4 0.2 -20 0 0.01 0.02 Mạch điều khiển 0.03 Time (s) 0.04 0.05 0.06 0.01 0.02 0.03 Time (s) 0.04 0.05 0.06 Nhận xét • Mạch làm việc chế độ dòng liên tục, dòng chậm pha 5,978 độ, từ 0,0083s đến 0,0099s mạch q trình q độ • Hệ số đập mạch n=6 → dòng, điện áp ổn định, phẳng so với mạch chỉnh lưu khác • Tỉ số Sba/Sd theo lý thuyết 1,58 , theo kết 1,84 → Sai số tổn hao máy biến áp, thời gian khảo sát từ 1x10−5 s đến 0,06s khoảng từ pha đến 120, mạch chưa chỉnh lưu ( van mở van chưa mở) •Sơ đồ sử dụng 54,34% công suất huy động từ lưới điện s Sơ đồ chỉnh lưu cầu pha có điều khiển, tải RLE Thông số mạch Phần tử Nguồn Máy biến áp Điện áp van, nguồn, tín hiệu điều khiển Giá trị pha, điện áp dây 3x380 ; 50Hz Ua Ub Dạng dòng, điện áp tải, vòng sơ cấp, thứ cấp I1 Uc 40 Hệ số K=10:1, mắc Y-Y Lý thuyết U1 400 20 200 Thyristor Dòng trì: Ih=0, điện áp rơi U=0 Phụ tải R=3Ω, L=0,001, E=5 Điều khiển alpha Góc điều khiển: α=30◦ ; 50Hz 0 -20 -40 -200 UD1 UD3 Hệ số khuếch đại k=1 -400 20 I2 Ua Mạch so sánh 40 -20 -40 20 -60 UD2 UD4 UD6 60 Mạch lực Mạch lực Điện áp trung bình tải Ud (V) 39,4426 34,9741 Dòng trung bình tải Id (A) 12,442 11,6051 Điện áp định mức cuộn thứ cấp U2 (V) 21,9393 21,9382 Dòng định mức cuộn thứ cấp I2 (A) 10,196 10,3231 Công suất tải Sd (VA) 519,35 472,1933 Công suất sơ cấp S1 (VA) 3x 399,5275 x 459,0148 Công suất thứ cấp S2 (VA) 3x 223,6931 x226,472 Công suất máy biến áp Sba (VA) 934,831 1028,2303 UD5 40 Cảm biến điện áp -20 40 20 -40 -20 Id -40 -60 Ud 50 Udk1 Udk2 Udk3 Udk4 Udk5 40 Udk6 30 0.8 20 0.6 10 0.4 0.2 -10 0 0.01 0.02 Mạch điều khiển Nhận xét 0.03 Time (s) 0.04 0.05 0.06 0.01 0.02 0.03 Time (s) 0.04 0.05 0.06 • Mạch làm việc chế độ dòng liên tục, dòng điện áp, từ 0,0083s đến 0,0099s mạch q trình q độ • Hệ số đập mạch n=6 → dòng, điện áp ổn định, phẳng so với mạch chỉnh lưu khác • Tỉ số Sba/Sd theo lý thuyết 1,8 , theo kết 2,18 → Sai số tổn hao máy biến áp, thời gian khảo sát từ 1x10−5 s đến 0,06s khoảng từ pha đến 120, mạch chưa chỉnh lưu ( van mở van chưa mở) •Sơ đồ sử dụng 45,87% công suất huy động từ lưới điện Bài Thi kì – Mã lớp: QT104984 Viện Điện – Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo mô phỏng mạch chỉnh lưu cầu 3 pha, Báo cáo mô phỏng mạch chỉnh lưu cầu 3 pha

Từ khóa liên quan