Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao kiến thức và thực hành phòng bệnh ung thư cổ tử cung của phụ nữ tỉnh Bình Định (TT)

26 163 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 12:17

2. .ĐẶT VẤN ĐỀ Cứ mỗi 2 phút trôi qua lại có thêm một phụ nữ (PN) trên thế giới bị tử vong do ung thư cổ tử cung (UTCTC). Hàng năm ước tính vẫn còn khoảng 500.000 trường hợp UTCTC mới được chẩn đoán và hàng triệu PN chưa tiếp cận được với thông tin, dịch vụ phòng ngừa và điều trị về UTCTC. Thực sự UTCTC là một vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được ưu tiên can thiệp dự phòng và sàng lọc sớm, đặc biệt là các nước đang phát triển Việt Nam không phải là ngoại lệ và hoạt động sàng lọc, điều trị tiền ung thư để dự phòng UTCTC đã được đưa vào trong chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với một chỉ tiêu rất rõ ràng là “Tỷ lệ phụ nữ (30-54 tuổi) được sàng lọc UTCTC đạt 20% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020”. Đặc biệt gần đây Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch hành động riêng cho lĩnh vực này đó là “Kế hoạch hành động quốc gia dự phòng và kiểm soát UTCTC giai đoạn 20162025”. Mặc dù vậy kết quả triển khai thực hiện các văn bản chính sách trên còn khá hạn chế và các thông tin về thực trạng và hiệu quả của các giải pháp cũng chưa có nhiều đặc biệt ở các vùng khó khăn và đồng bào dân tộc vì vậy kết quả của đề tài này sẽ góp phần vào cung cấp các bằng chứng chính xác cho công tác triển khai những định hướng và xây dựng kế hoạch của ngành y tế nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Mục tiêu nghiên cứu 1. Mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành phòng ung thư cổ tử cung của phụ nữ 15 - 49 tại tỉnh Bình Định năm 2017; 2. Đánh giá hiệu quả sau một năm can thiệp nâng cao kiến thức, thực hành dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung ở phụ nữ 15 – 49 tuổi bằng truyền thông và cải thiện cung cấp dịch vụ tại một xã miền núi tỉnh Bình Định. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG NGUYỄN THỊ NHƢ TÖ THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÕNG BỆNH UNG THƢ CỔ TỬ CUNG CỦA PHỤ NỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Y tế công cộng Mã số: 62 72 03 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG Hà Nội - 2019 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ XUẤT BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1 Nguyễn Thị Như Tú, Ngơ Văn Tồn, Trương Quang Đạt, Phan Trọng Lân, Nguyễn Thị Thùy Dương, Võ Hồng Phong, Trần Thị Xuân Tâm (2019), “Đánh giá hiệu can thiệp nâng cao kiến thức thực hành phòng ung thư cổ tử cung phụ nữ 15-49 tuổi xã Canh Hồ, tỉnh Bình Định” Tạp chí Y học dự phòng; Tập 27, số 8-2017, tr 246-2 Nguyễn Thị Như Tú, Ngơ Văn Tồn, Trương Quang Đạt, Phan Trọng Lân, Nguyễn Thị Thùy Dương, Võ Hồng Phong, Trần Thị Xuân Tâm (2019), “Thực trạng kiến thức, thực hành dự phòng, phát sớm ung thư cổ tử cung phụ nữ 15-49 tuổi tỉnh Bình Định, 2017” .ĐẶT VẤN ĐỀ Cứ phút trơi qua lại có thêm phụ nữ (PN) giới bị tử vong ung thư cổ tử cung (UTCTC) Hàng năm ước tính khoảng 500.000 trường hợp UTCTC chẩn đoán hàng triệu PN chưa tiếp cận với thông tin, dịch vụ phòng ngừa điều trị UTCTC Thực UTCTC vấn đề sức khỏe cộng đồng cần ưu tiên can thiệp dự phòng sàng lọc sớm, đặc biệt nước phát triển Việt Nam ngoại lệ hoạt động sàng lọc, điều trị tiền ung thư để dự phòng UTCTC đưa vào chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với tiêu rõ ràng “Tỷ lệ phụ nữ (30-54 tuổi) sàng lọc UTCTC đạt 20% vào năm 2015 50% vào năm 2020” Đặc biệt gần Bộ Y tế ban hành kế hoạch hành động riêng cho lĩnh vực “Kế hoạch hành động quốc gia dự phòng kiểm sốt UTCTC giai đoạn 20162025” Mặc dù kết triển khai thực văn sách hạn chế thông tin thực trạng hiệu giải pháp chưa có nhiều đặc biệt vùng khó khăn đồng bào dân tộc kết đề tài góp phần vào cung cấp chứng xác cho cơng tác triển khai định hướng xây dựng kế hoạch ngành y tế nói chung tỉnh Bình Định nói riêng Mục tiêu nghiên cứu Mơ tả thực trạng phân tích số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành phòng ung thư cổ tử cung phụ nữ 15 - 49 tỉnh Bình Định năm 2017; Đánh giá hiệu sau năm can thiệp nâng cao kiến thức, thực hành dự phòng kiểm sốt ung thư cổ tử cung phụ nữ 15 – 49 tuổi truyền thông cải thiện cung cấp dịch vụ xã miền núi tỉnh Bình Định Những điểm khoa học giá trị thực tiễn đề tài Đề tài công trình nghiên cứu có hệ thống thực trạng, số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành phòng UTCTC PN (15 – 49) tỉnh Bình Định nghiên cứu Việt Nam biện pháp can thiệp nâng cao kiến thức, thực hành dự phòng kiểm sốt UTCTC PN (15-49) tuổi người dân tộc cho thấy việc áp dụng biện pháp truyền thông giáo dục cải thiện cung cấp dịch vụ khám sàng lọc test VIA y tế sở thực mang lại hiệu cao việc nâng kiến thức cải thiện thực hành PN (15-49) tuổi người dân tộc dự phòng kiểm sốt UTCTC Nghiên cứu có tính ứng dụng cao giúp ích cho ngành y tế xây dựng biện pháp truyền thông giáo dục cải thiện cung cấp dịch vụ khám sàng lọc CẤU TRÖC CỦA LUẬN ÁN Luận án gồm 140 trang không kể tài liệu tham khảo phụ lục, có 31 bảng, 14 hình Đặt vấn đề trang; tổng quan 35 trang; đối tượng phương pháp nghiên cứu 25 trang; kết nghiên cứu 37 trang; bàn luận 38 trang; kết luận trang khuyến nghị trang Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Gánh nặng ung thƣ cổ tử cung 1.1.1 Khái niệm phát triển ung thư cổ tử cung UTCTC xảy tế bào cổ tử cung (CTC) bắt đầu phát triển nhân rộng cách bất thường khơng kiểm sốt Các tế bào bị chức bình thường hình thành khối u Các khối u ác tính CTC di phá huỷ phận khác thể Hầu hết trường hợp UTCTC tế bào vùng chuyển tiếp bị tổn thương, nhiễm HPV biến đổi dần dần, phát triển thành tiền ung thư UTCTC Sau lần nhiễm HPV đầu tiên, khoảng 5-10% hình thành biến đổi PN bị nhiễm HPV nguy cao phối hợp thêm nguy khác, tổn thương ban đầu tồn tiến triển 10 - 20 năm để hình thành UTCTC 1.1.2 Gánh nặng ung thư cổ tử cung giới Khu vực Châu Á Châu Đại Dương tỷ lệ mắc UTCTC (ASR) chung (15,2), thấp Australia (4,9), cao gồm Ấn Độ (27), Campuchia (27,4), Mông Cổ (28,0) Nepal (32,0) Tại nước có thu nhập trung bình thấp cao Đơng Phi (Zimbabwe) thấp Tây Á Gần 90% trường hợp tử vong UTCTC giới xảy khu vực phát triển 60.100 trường hợp Châu Phi Châu Mỹ Latin, vùng Caribê (28.600) Châu Á 144.400 1.1.3 Gánh nặng ung thư cổ tử cung Việt Nam UTCTC loại ung thư phổ biến nữ giới Việt Nam Đối với PN (15-44) tuổi UTCTC mắc phổ biến thứ tử vong xếp thứ Uớc tính năm có 5.146 trường hợp mắc 2.423 PN tử vong UTCTC Mỗi ngày Việt Nam có PN chết UTCTC ước tính 100.000 PN có 22 người bị UTCTC Theo IARC (2012) tỷ lệ UTCTC Việt Nam tương đương so với nước khu vực Indonesia, Philippines, Brunei Năm 2016, Việt Nam có khoảng 36,91 triệu PN từ 15 tuổi trở lên có nguy bị UTCTC 1.2 Nguyên nhân yếu tố nguy ung thƣ cổ tử cung Nhiễm HPV nguyên nhân cần thiết gây UTCTC Một số yếu tố xem làm tăng nguy nhiễm HPV phát triển UTCTC phụ nữ (PN) có quan hệ tình dục (QHTD) sớm, quan hệ với nhiều người, sinh nhiều con, vệ sinh sinh dục không cách, viêm CTC mạn tính, mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục STDs, đặc biệt viêm sinh dục nhiễm Trichomonas, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus type (HSV2)…; điều kiện dinh dưỡng kinh tế xã hội thấp, sử dụng thuốc tránh thai đường uống loại phối hợp kéo dài, hút thuốc lá, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch nhiễm HIV 1.3 Dự phòng kiểm sốt ung thƣ cổ tử cung UTCTC bệnh nguy hiểm làm giảm tử vong gánh nặng cho gia đình xã hội phát sớm điều trị kịp thời Tuy nhiên hàng năm ước tính khoảng 500.000 trường hợp UTCTC chẩn đoán hàng triệu PN chưa tiếp cận với thơng tin, dịch vụ phòng ngừa điều trị UTCTC Trên giới có nhiều nghiên cứu can thiệp phát triển nhằm mục đích làm tăng tỷ lệ PN tham gia khám sàng lọc tham gia điều trị tổn thương tiền UTCTC triển khai nghiên cứu can thiệp nhằm tăng tỷ lệ PN tiêm vắc xin HPV phòng UTCTC, hiệu loại can thiệp khác chưa rõ ràng Tại Việt Nam phần lớn nghiên cứu tập trung vào khía cạnh, lĩnh vực UTCTC xác định tỷ lệ nhiễm HPV, định danh tuýp HPV, tỷ lệ mắc UTCTC, tỷ lệ tổn thương tế bào cổ tử cung nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành tầm soát UTCTC tiêm vắc xin HPV Nghiên cứu cách toàn diện UTCTC bao gồm kiến thức thực hành tầm sốt UTCTC đặc biệt nghiên cứu can thiệp nhằm cải thiện kiến thức thực hành phòng UTCTC lại Tại Bình Định chưa có Chương trình phòng chống UTCTC nên việc nghiên cứu đề xuất biện pháp can thiệp nhằm dự phòng kiểm sốt UTCTC vô cần thiết Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu mô tả cắt ngang 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu: PN (15-49) tuổi, có hộ tạm trú lâu dài Bình Định 2.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu: Từ tháng 01 đến tháng năm 2017 Bình Định 2.1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.1.3.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích 2.1.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu: Áp dụng cơng thức sau để tính cỡ mẫu + n: cỡ mẫu + Z(1-/2): Hệ số tin cậy (Với độ tin cậy 95% Z(1-/2)= 1,96) + p: Tỷ lệ phụ nữ có kiến thức vể UTCTC Kết nghiên cứu Nguyễn Thị Như Tú (2010) tỷ lệ PN có kiến thức vể UTCTC Bình Định 31,5%, nên chọn p = 0,315 + d: Sai số tuyệt đối mẫu nghiên cứu quần thể (d= 4%) + DE: Hệ số hiệu thiết kế (DE = 2) Thay vào công thức ta có cỡ mẫu n=1.038, dự kiến tỷ lệ bỏ 15% nên tổng số PN cần điều tra 1.194 PN Thực tế, nghiên cứu bao gồm 1.200 PN 2.2 Nghiên cứu can thiệp 2.2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu phía sử dụng dịch vụ y tế: PN độ tuổi từ 15 – 49, có hộ 02 xã Canh Hòa Vĩnh Kim tỉnh Bình Định, có khả hiểu trả lời câu hỏi nghiên cứu Tự nguyện, đồng ý tham gia nghiên cứu 2.2.1.2 Đối tƣợng nghiên cứu bên cung cấp dịch vụ y tế - Lãnh đạo Sở Y tế Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y; - Lãnh đạo Trung tâm CSSKSS tỉnh TTYT huyện Vân Canh; - Lãnh đạo Đội BVBMTE&KHHGĐ huyện Vân Canh; - Trưởng trạm y tế xã Canh Hòa chuyên trách CSSKBMTE xã Canh Hòa; - Tất cán y tế trạm y tế (TYT) xã Canh Hòa 2.2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 2.2.2.1 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8/2017 đến tháng 10/2018 2.2.2.2 Địa điểm nghiên cứu: Vĩnh Kim xã đối chứng Canh Hòa xã can thiệp 2.2.3 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp cộng đồng, có đánh giá trước, sau can thiệp có đối chứng 2.2.4 Cỡ mẫu 2.2.4.1 Cỡ mẫu cho nghiên cứu định lƣợng Áp dụng công thức sau để tính cỡ mẫu { √ ̅ ̅ √ } Trong đó: n: Cỡ mẫu can thiệp tối thiểu p1: Ước tính tỷ lệ % PN có kiến thức vể UTCTC Kết nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Như Tú (2010) tỷ lệ PN có kiến thức vể UTCTC Bình Định 31,5%, nên chọn P1 = 0,315 p2 : Giả thiết can thiệp làm tăng tỷ lệ PN có kiến thức UTCTC sau can thiệp 41,5% (tăng lên 10% so với trước can thiệp) Z (1 / ) : Độ tin cậy 5% Z (1  ) : Lực mẫu mong muốn 80% Cỡ mẫu tối thiểu tính từ cơng thức 286, dự kiến tỷ lệ bỏ 5% nên tổng số PN (15-49) cần điều tra xã 300 Thực tế điều tra 300 PN cho xã 2.2.4.2 Cỡ mẫu nghiên cứu định đính: 07 vấn sâu 03 thảo luận nhóm 2.2.5 Hoạt động can thiệp xã Canh Hòa: Bao gồm ba hoạt động: (1) Giám sát hỗ trợ hoạt động cung cấp dịch vụ phòng UTCTC TYT xã; (2) hoạt động cung cấp dịch vụ phòng chống UTCTC gồm hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp thực kỹ thuật VIA TYT xã (3) hoạt động sử dụng dịch vụ phòng UTCTC PN độ tuổi sinh đẻ (15-49) 2.5 Đạo đức nghiên cứu:Đề cương nghiên cứu chấp thuận Hội đồng đạo đức Viện Vệ sinh dịch tể trung ương thành lập theo Quyết định số 278/QĐVSDTTU ngày 23/3/2016 khía cạnh khoa học đạo đức nghiên cứu; Các thông tin đối tượng cung cấp cam kết giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thƣc trạng kiến thức thực hành phòng ung thƣ cổ tử cung phụ nữ (15 – 49) tuổi tỉnh Bình Định 100% 90% 80% 70% 84,1% 95,0% 98,2% 98,2% 99,3% 60% 50% 40% 30% 20% 1,8% 0,7% 5,0% 1,8% 15,9% 10% 0% Yếu tố nguy Kiến thức chung Dấu hiệu nghi ngờ Kiến thức đạt Biện pháp phòng Cách phát sớm Khơng đạt Hình 3.1 Kiến thức chung/tồn diện phụ nữ (15-49) bệnh ung thƣ cổ tử cung (n=1200) Kiến thức chung/toàn diện PN (15-49) tuổi UTCTC mức độ đạt thấp chiếm 1,8% 15,2% 84,8% Khơng đạt Đạt Hình 3.2 Kiến thức phụ nữ (15-49) nhiễm HPV tiêm vắc xin HPV (n=1200) Kiến thức PN nhiễm HPV tiêm vắc xin HPV xếp mức độ đạt 15,2% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 97,0% 81,3% 73,5% 26,5% 18,7% 3,0% 10% 0% Khám VIA Khám Pap Smear Có Khám sàng lọc Khơng Hình 3.3 Tỷ lệ khám phát sớm phụ nữ (21-49) quan hệ tình dục (n=980) Tỷ lệ PN (21-49) tuổi có QHTD tham dự khám sàng lọc chiếm 26,5% Tỷ lệ PN khám phát tổn thương CTC Pap smear Test VIA là: 18,7% 3% Hình 3.4 Tỷ lệ tiêm vắc xin phụ nữ (15-49) nghe có vắc xin HPV 10 Bảng PN tư vấn từ CBYT, bác sĩ nhận thông tin từ internet, tờ rơi, loa phát xã đài truyền hình có kiến thức xếp mức độ đạt cao riêng PN có tiếp cận thơng tin với đài phát có kiến thức nhiễm HPV tiêm vắc xin HPV cao so với PN khác Bảng 3.2 Mối liên quan thực hành phòng UTCTC PN (21-49) tuổi loại nguồn cung cấp thông tin (n=980) Nguồn cung cấp thông tin Số PN làm XN Pap smear SL (%) Cán y tế xã SL (%) OR (95% CI) Khơng 142 (17,9) Có 41 (21,8) 1,3 (0,861,89) 13(6,9) 3,6 ***(1,707,63) Không 150 (17,1) 22 (2,5) Có 33 (31,4) 2,2** (1,423,47) (6,7) 2,8 * (1,156,65) 130 (1,8,3) Có 53 (19,8) 1,1 (0,771,58) Khơng 143 (16,0) Có 40 (47,1) 4,7*** (2,95-7,42) Không 182 (19,3) 1 (2,9) 0,12* (0,020,91) Không Internet Tờ rơi, tờ gấp OR (95% CI) 16 (2,0) Bác sĩ Đài truyền hình Số PN làm Test VIA Có 14 (2,0) 15 (5,6) 20 (2,2) (10,6) 28 (3,0) (2,9) 3,0 ** (1,416,21) 5,2***(2,2811,77) 0,9 (0,137,29) (*): p
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao kiến thức và thực hành phòng bệnh ung thư cổ tử cung của phụ nữ tỉnh Bình Định (TT), Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao kiến thức và thực hành phòng bệnh ung thư cổ tử cung của phụ nữ tỉnh Bình Định (TT)

Từ khóa liên quan