Thuyết minh đồ án tốt nghiệp xây dựng tuyến đường a b

298 116 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 11:24

CHƯƠNG 5 CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT5.1 PHƯƠNG ÁN VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG, THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ CỦA TUYẾN ĐƯỜNG, CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC CỦA TỪNG ĐOẠN TUYẾN5.1.1 PHƯƠNG ÁN VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNGa) Những căn cứ để xác định bình đồĐể vạch tuyến trên bình đồ ta cần phải dựa vào các căn cứ sau: Tình hình địa hình, địa mạo của khu vực tuyến đi qua. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 20000, mức chênh cao 5 m. Cấp hạng kỹ thuật của đường. Nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa của khu vực tuyến đi qua trong tương lai. Tham khảo bản đồ quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng các công trình thủy lợi... trong vùng.b) Xác định các điểm khống chế của tuyếnĐiểm khống chế là những điểm tuyến bắt buộc phải đi qua hoặc phải tránh. Đó là những điểm đầu, điểm cuối và những điểm ở giữa như là chỗ giao nhau với đường ôtô cấp hạng cao hơn, những điểm giao nhau với dòng nước lớn, những chỗ thấp nhất của dãy núi, những chỗ tận dụng được đoạn đường đã có...Chiều dài giữa hai điểm tính theo đường chim bay khoảng 3392.066 m.Dựa vào những điểm khống chế đã được xác định ta bắt đầu tiến hành vạch tuyến trên bình đồ.c) Nguyên tắc và cách vạch tuyến trên bình đồCác nguyên tắc khi vạch tuyến trên bình đồ.Khi vạch tuyến trên bình đồ cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Đảm bảo xe chạy an toàn và êm thuận. Đảm bảo tốt các yêu cầu về kinh tế và quốc phòng. Đảm bảo giá thành xây dựng là rẻ nhất và không cần phải sử dụng các biện pháp thi công phức tạp. Đảm bảo cho việc duy tu bảo dưỡng sau này được thuận lợi. Cách vạch tuyến trên bình đồ.Dựa vào các căn cứ, các điểm khống chế và các nguyên tắc trên. Ta dùng compa đi độ dốc đều 4% (ta dùng độ dốc nhỏ hơn độ dốc tối đa để sau này còn điều chỉnh vị trí các đỉnh). Các đường đồng mức cách nhau 10m, do vậy mở khẩu độ compa là 10mm. Sau đó, ta xê dịch các đỉnh sao cho giảm bớt được điểm gãy mà vẫn đảm bảo độ dốc dọc không quá 6%.5.1.2 THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ CỦA TUYẾN ĐƯỜNGa) Chọn bán kính đường cong trên bình đồTuyến đường thiết kế là thuộc loại đường đồi cho nên tuyến phải đổi hướng nhiều lần để giảm tối thiểu khối lượng đào đắp nhưng sự đổi hướng nhiều lần lại làm tăng mức độ quanh co của tuyến.Chính vì vậy trên tuyến ta cần phải bố trí các đường cong. Việc lựa chọn bán kính đường cong cần phải dựa vào các yếu tố sau: Đảm bảo sự an toàn và êm thuận khi xe chạy vào đường cong vì lực ly tâm có xu hướng làm cho xe bị trượt hoặc lật đổ. Giảm thiểu khối lượng đào đắp. Việc bố trí đường cong cũng làm tăng sự chú ý của lái xe vì đường thẳng nếu dài quá sẽ làm cho điều kiện lái xe trở nên đơn điệu, người lái xe sinh ra chủ quan, phản xạ kém dễ gây tai nạn.Đường cong trên bình đồ bố trí theo cung tròn, đặc trưng của đường cong tròn là bán kính R và góc chuyển hướng . Đường cong tròn gồm các điểm chủ yếu sau. + Điểm tiếp đầu: TĐ + Điểm tiếp cuối: TC THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN Sau thời gian giảng đường Đại học em trang bị khối kiến thức để thực đồ án tốt nghiệp Đó kết học tập em suốt thời gian với tận tình dạy dỗ thầy trường ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÂN HIỆU TẠI TP.HCM Và khoảng thời gian làm đồ án tốt nghiệp điều kiện tốt để em kiểm tra, củng cố lại kiến thức thu thập được; đồng thời bổ sung thêm kiến thức nhằm hoàn thiện sở lý thuyết tính tốn áp dụng vào thực tế Nhờ trực tiếp hướng dẫn tận tình thầy TS NGUYỄN PHƯỚC MINH , đồ án tốt nghiệp em hồn thành thời gian quy định, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Thầy Em xin chân thành cảm ơn quý thầy Khoa cơng trình truyền đạt cho em nguồn kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Mặc dù chuẩn bị cố gắng thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế em hạn chế nên đồ án em khơng tránh khỏi sai sót, em kính mong nhận bảo quý thầy cô Xin chân thành biết ơn ! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2019 Sinh viên NGUYỄN TRUNG NHÂN SVTH: NGUYỄN TRUNG NHÂN LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.SNGUYỄN PHƯỚC MINH NHẬN XÉT ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Giáo viên hướng dẫn SVTH: NGUYỄN TRUNG NHÂN  2 LỚP:CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.SNGUYỄN PHƯỚC MINH T.S NGUYỄN PHƯỚC MINH NHẬN XÉT ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Giáo viên đọc duyệt SVTH: NGUYỄN TRUNG NHÂN  3 LỚP:CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.SNGUYỄN PHƯỚC MINH T.S NGUYỄN VĂN DU MỤC LỤC  Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG .2 1.2 NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LY .2 1.3 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 1.3.1 VỀ KHẢO SÁT 1.3.2 VỀ THIẾT KẾ 1.3.3 VỀ NGHIỆM THU .3 1.4 CÁC NGUỒN TÀI LIỆU SỬ DỤNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG PHÂN TÍCH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ, CÁC ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 2.1 Y NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG VÀ TÍNH CẤP BÁCH CỦA VIỆC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐỐI VỚI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG NGHIÊN CỨU VÀ VÙNG LÂN CẬN 2.2 Y NGHĨA PHỤC VỤ GTVT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, HOÀN CHỈNH MẠNG LƯỚI QUỐC GIA 2.3 Y NGHĨA VỀ MẶT AN NINH QUỐC PHỊNG, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, VĂN HÓA VV… 2.4 NHỮNG KHÓ KHĂN THUẬN LỢI KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN 2.4.1 KHÓ KHĂN SVTH: NGUYỄN TRUNG NHÂN  4 LỚP:CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.SNGUYỄN PHƯỚC MINH 2.4.2 THUẬN LỢI CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC CƠNG TRÌNH 3.2.2 THỦY VĂN .11 3.4 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT 11 3.5 VẬT LIỆU XÂY DỰNG 12 3.6 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI CỦA VÙNG 13 CHƯƠNG 14 QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA CƠNG TRÌNH .14 4.1 CHỌN CẤP CƠNG TRÌNH .14 4.1.1 CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ 14 4.1.2 XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT ĐƯỜNG .14 4.1.2.1 Các yếu tố mặt cắt ngang 16 4.1.2.2 Quy mô mặt cắt ngang (Điều TCVN 4054 – 2005) 17 4.1.2.3 Tính bề rộng phần xe chạy – chọn lề đường 17 4.1.2.4 Tính tốn tầm nhìn xe chạy bình đồ .18 4.1.2.5 Xác định bán kính tối thiểu đường cong nằm 21 4.1.2.6 Tính tốn bố trí siêu cao 23 4.1.2.7 Chiều dài đoạn nối siêu cao đoạn chêm 25 4.1.2.8 Đường cong chuyển tiếp .26 4.1.2.9 Độ mở rộng phần xe chạy đường cong nằm 27 4.1.2.10 Nối tiếp đường cong bình đồ 27 4.1.2.11 Xác định tầm nhìn đường cong nằm 29 4.1.2.12 Bán kính tối thiểu đường cong đứng 31 4.1.2.13 Dốc dọc .32 4.2 QUY MÔ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 36 SVTH: NGUYỄN TRUNG NHÂN  5 LỚP:CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.SNGUYỄN PHƯỚC MINH CHƯƠNG 37 CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 37 5.1 PHƯƠNG ÁN VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG, THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ CỦA TUYẾN ĐƯỜNG, CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC CỦA TỪNG ĐOẠN TUYẾN 37 5.1.1 PHƯƠNG ÁN VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG 37 5.1.2 THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ CỦA TUYẾN ĐƯỜNG .38 42020’29” 39 300 39 141.31 39 22.09 39 271.7 39 39 50 39 39 1500 39 57.95 39 1.12 39 115.84 39 39 39 35052’14” 39 200 39 89.89 39 10.76 39 175.21 39 39 50 39 1809’18” 39 SVTH: NGUYỄN TRUNG NHÂN  6 LỚP:CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.SNGUYỄN PHƯỚC MINH 350 39 80.96 39 4.74 39 160.9 39 39 50 39 79038’13” 39 125 39 140.48 39 39.86 39 243.51 39 39 70 39 42019’51” 39 400 39 179.97 39 29.21 39 345.53 39 39 50 39 400 39 211.36 39 41.52 39 398.61 39 39 50 39 450 39 SVTH: NGUYỄN TRUNG NHÂN  7 LỚP:CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.SNGUYỄN PHƯỚC MINH 122.68 39 10.71 39 242.29 39 39 50 39 49016’52” 40 250 40 139.86 40 25.5 40 265.03 40 40 50 40 47055’44” 40 250 40 136.3 40 24.04 40 259.13 40 40 50 40 92037’41” 40 200 40 234.92 40 90.31 40 373.33 40 40 50 40 54058’58” 40 SVTH: NGUYỄN TRUNG NHÂN  8 LỚP:CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.SNGUYỄN PHƯỚC MINH 250 40 155.3 40 32.29 40 289.91 40 40 50 40 48016’16” 40 250 40 137.19 40 24.4 40 260.62 40 40 50 40 80049’48” 40 125 40 142.74 40 41.32 40 246 34 40 40 70 40 10028’23” 40 800 40 98.33 40 3.48 40 196.23 40 40 50 40 SVTH: NGUYỄN TRUNG NHÂN  9 LỚP:CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.SNGUYỄN PHƯỚC MINH 29046’16” 40 275 40 192.89 40 9.94 40 192.89 40 40 50 40 44054’41” 40 275 40 138.81 40 22.97 40 265.56 40 40 50 40 54024’56” 40 300 40 179.4 40 37.71 40 334.92 40 40 50 40 5.2 THIẾT KẾ MẶT CẮT DỌC ĐƯỜNG 43 5.2.1 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ .43 5.2.2 MỘT SỐ YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ 44 5.2.3 GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHƯƠNG ÁN ĐƯỜNG ĐỎ ĐÃ VẠCH 45 5.3 THIẾT KẾ MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 45 5.3.1 NHỮNG YỀU CHUNG ĐỐI VỚI MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 45 SVTH: NGUYỄN TRUNG NHÂN  10  LỚP:CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP → nht = GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH × 0, 75 = 9,375(htrinh) 0, 64 → P = 9,375 × 10 = 93,75 m3/ca Số ca xe cần thiết : n = 170, = 1,82 ca 93, 75 4.1.7.2 Rải cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca máy rải cần thiết là: n= 170, × 0, 21 = 0,358 ca 100 4.1.5.3 Lu lèn cấp phối đá dăm loại I a Lu sơ : 10 11 12 n =2 Hình 5.2: Sơ đồ lu sơ cấp phối đá dăm loại I Trước tiên dùng lu bánh thép BOMAG BW 141 AD-5, có tải trọng làm việc 6,9T, bề rộng vệt bánh 1,5m , lu sơ lượt/điểm, vận tốc 3Km/h Do số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca lu cần thiết: SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  267  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP n= GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH 170, × 0, 21 = 0,358 ca 100 b Lu chặt n =2 Hình 5.3: Sơ đồ lu chặt cấp phối đá dăm loại I Dùng lu rung HAMM 3410, có tải trọng làm việc 16T, lu 16 lượt/ điểm,bề rộng vệt bánh 2140mm, V = km/h Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca lu cần thiết: n= 170, × 0, 42 = 0, 716 ca 100 c Lu hoàn thiện: SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  268  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH 10 11 12 n =2 Hình 5.4: Sơ đồ lu hoàn thiện cấp phối đá dăm loại I Dùng lu bánh thép HAMM HD70, có tải trọng 9T, bề rộng vệt bánh 1500mm, lu lượt/điểm; vận tốc lu 3km/h Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính toán theo định mức 1776 Số ca lu cần thiết: n= 170, × 0, 21 = 0,358 ca 100 4.1.8 THI CÔNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT 19 DÀY CM Khối lượng bê tông nhựa cho đoạn thi cơng 100 m : Q = ×100 × 16, 62 = 132,96 (Tấn) 100 Đơn vị thi công có xe máy rải bê tơng nhựa BOMAG BF800C Máy rải lớp dày từ 1-15cm bề rộng rải đến 6m Q trình cơng nghệ thi công lớp bê tông nhựa hạt trung: 4.1.8.1 Chuẩn bị móng đường Trước rải hổn hợp BTNC 19 cần phải làm khơ phẳng lớp móng, xử lý độ dốc ngang thiết kế Sử dụng công nhân dọn bụi rác lớp CPĐD SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  269  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH Phải định vị cao độ rải mép đường với thiết kế, kiểm tra cao độ máy cao đạc Trước rải bê tông nhựa ta phải làm vệ sinh lớp mặt móng đường Làm mặt đường máy thổi Cho xe ZIN kéo theo Năng suất 17500m 2/ca Diện tích mặt đường cần làm vệ sinh đoạn thi công là: S = ×100 = 800m Số ca máy cần thiết : n= 800 =0,046 (ca) 17500 Trước trải bê tơng nhựa nóng ngồi việc làm sạch, khơ phải tưới lớp nhựa thấm bám l kg/m2 Lượng nhựa cần tưới cho đoạn thi công: G = 800 × = 800 kg = 0,8 Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca xe tưới nhựa cần thiết: n=0 , 098 (ca) 4.1.8.2 Vận chuyển BTNC 19 dày cm Dùng ôtô có tải trọng QH = 12 tấn, Trạm trộn bê tông nhựa nằm cách đầu tuyến km Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca ôtô tự đổ cần thiết : n= 132,96 × 1, 72 = 2, 287ca 100 4.1.8.3 Rải hỗn hợp BTNC 19 dày cm Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca máy rải cần thiết là: n= 800 × 0, 0608 = 0, 487 ca 100 4.1.8.4 Lu lèn lớp BTNC 19 dày cm a Lu sơ bộ: SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  270  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH n =2 Hình 5.13: Sơ đồ lu sơ BTNC 12,5 Trước tiên lu bánh thép BOMAG BW 141 AD-5, bề rộng vệt bánh 1,5m, lu sơ lượt/điểm; vận tốc km/h Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính toán theo định mức 1776 Số ca lu cần thiết: n= 800 × 0, 06 = 0, 48 ca 100 b Lu chặt n =2 Hình 5.14: Sơ đồ lu chặt BTNC 19 Dùng lu bánh lốp XCMG XP263, bề rông vệt bánh lu 2365mm, lu 12 lượt/ điểm, V = km/h Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca lu cần thiết: SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  271  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP n= GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH 800 × 0, 064 = 0,512 ca 100 c Lu hoàn thiện n =2 Hình 5.15: Sơ đồ lu hoàn thiện BTNC 12,5 Dùng lu bánh sắt HAMM HD70, có tải trọng làm việc 9T; bề rộng vệt bánh lu 1500mm; lu lượt/điểm, vận tốc lu km/h, Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca lu cần thiết: n= 800 × 0, 06 = 0, 48 ca 100 4.1.9 THI CÔNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT 12,5 DÀY CM Khối lượng bê tông nhựa cho đoạn thi công 100 m : Q = ×100 × 14,54 = 116,32 (Tấn) 100 Đơn vị thi cơng có xe máy rải bê tơng nhựa BOMAG BF800C Máy rải lớp dày từ 1-15cm bề rộng rải đến m Q trình cơng nghệ thi cơng lớp bê tông nhựa 12,5: 4.1.9.1 Chuẩn bị Phải định vị cao độ rải mép đường với thiết kế, kiểm tra cao độ máy cao đạc Trước trải bêtơng nhựa nóng lớp phải tưới lớp nhựa dính bám 0.5 kg/m2 Lượng nhựa cần tưới cho đoạn thi công: SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  272  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH G = 800 × , = 400 kg = 0,4 Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca xe tưới nhựa cần thiết: n = 0, 098 (ca) 4.1.9.2 Vận chuyển BTNC 12,5 dày cm Dùng ôtô có tải trọng QH = 12 tấn, Trạm trộn bê tông nhựa nằm cách đầu tuyến km Do số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca ơtơ tự đổ cần thiết : n= 116,32 × 1, 72 = 2ca 100 4.1.9.3 Rải hỗn hợp BTNC 12,5 dày cm Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca máy rải cần thiết là: n= 800 × 0, 0521 = 0, 417ca 100 4.1.9.4 Lu lèn lớp BTNC 12,5 dày cm a Lu sơ bộ: n =2 Hình 5.13: Sơ đồ lu sơ BTNC 12,5 Trước tiên lu bánh thép BOMAG BW 141 AD-5, bề rộng vệt bánh 1,5m, lu sơ lượt/điểm; vận tốc km/h SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  273  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca lu cần thiết: n= 800 × 0, 06 = 0, 48 ca 100 b Lu chặt n =2 Hình 5.14: Sơ đồ lu chặt BTNC 9,5 Dùng lu bánh lốp XCMG XP263, bề rông vệt bánh lu 2365mm, lu 12 lượt/ điểm, V = km/h Do khơng có số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca lu cần thiết: n= 800 × 0, 064 = 0,512 ca 100 c Lu hoàn thiện n =2 SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  274  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH Hình 5.15: Sơ đồ lu hồn thiện BTNC 9,5 Dùng lu bánh sắt HAMM HD70, có tải trọng làm việc 9T; bề rộng vệt bánh lu 1500mm; lu lượt/điểm, vận tốc lu 3km/h, Do số liệu từ đoạn thi cơng thí điểm nên ta tính tốn theo định mức 1776 Số ca lu cần thiết: n= 800 × 0, 06 = 0, 48 ca 100 4.1.10 THI CÔNG LỀ ĐẤT LỚP DÀY 13 CM 4.1.10.1 Khối lượng đất cần vận chuyển: Diện tích thi cơng: S = 2× 0, 695 + 0,5 × 0,13 = 0,1554m 2 Khối lượng đất cần vận chuyển : Qđ = k.S.L = 1,4 × 0,1554 × 100= 21,756 m3 5.4.10.2 Số ca xe vận chuyển Dùng xe DEAWOO có Q = 10 m3 để vận chuyển đất đắp lề Giả sử mỏ đất cách nơi thi công km Năng suất xe vận chuyển : P = nht * Q Trong đó: nht = Tx × K t t Tx: thời gian làm việc ca ,T = 8h Kt : hệ số sử dụng thời gian , Kt = 0,8 t : thời gian chu kì để hồn thành khối lượng cơng việc: t = tb + td + 2.Ltb 2× = 0, + 0,1 + = 0, 46h V 50 tb : thời gian bốc vật liệu lên xe , tb = 15phút = 0,2 h td : thời gian dỡ vật liệu , td = phút = 0,1h SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  275  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH V : vận tốc xe chạy V = 50km/h Ltb: cự ly vận chuyển trung bình Ltb = + → nht = L = + = Km 2 × 0,8 = 13,95 (hành trình) 0, 46 → P = 13,95 × 10 = 139,5 m3/ca Số ca xe yêu cầu: n = 21,756/139,5 = 0,156 ca 4.1.10.3 San lớp đất dắp lề Dùng nhân công để san đất đắp lề, đống vật liệu ôtô vận chuyển đổ thành đống nhỏ cách 2-3m Nhân cơng tính ứng với 10m /1cơng Nên với 21,756 m3 làm 21,756/10 = 2,1756 công 4.1.10.4 Lu lèn lớp đất đắp lề dày 11 cm Do diện tích thi cơng hạn chế nên ta dung đầm cóc để lèn chặt lớp đất đắp Dùng đầm cóc, theo định mức AB.65130 5,09 ca/100m nên ta có số ca cần thiết là: 5,09 × 21,756/100 = 1,107 ca 4.1.11 CƠNG TÁC HỒN THIỆN Cho tuyến bao gồm công việc như: dọn dẹp, quét đá rơi vãi, cắm cọc tiêu, biển báo, cọc Km, gia cố lề, bạt mái taluy, trồng cỏ… Có thể biên chế đội làm cơng tác hồn thiện gồm: - Nhân cơng: 20 người với suất khoảng 24 công/1 Km - Số ca cần thiết: n = 24 × 0,1 = 2, 4ca SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  276  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH 4.2 THỜI GIAN CẦN THIẾT ĐỂ HỒN THÀNH CÁC CƠNG TÁC Định vị lòng đường: 0.174cong × 8h = 0.464h 3cn Vận chuyển đất đắp lề lớp 1: 0.5ca × 8h = 0.5h xe San lề lớp thủ công: 5.367cong × 8h = 2.147 h 20cn Lu lề lớp lu SAKAI HS67ST (0,65 tấn): 0.444ca × 8h = 1.78h 2lu Vận chuyển CP đá dăm loại II lớp dưới: 1,82ca × 8h = 1,82h xe Rải CP đá dăm loại II lớp dưới: 0,358ca × 8h = 1, 432h 2may Lu sơ CP đá dăm loại II lớp lu bánh thép BOMAG BW 141 AD-5 (6,9T): 0,358ca × 8h = 1, 432h 2lu Lu chặt CP đá dăm loại II lớp lu rung HAMM 3410 (16T) 0,579ca × 8h = 1,158h 4lu Lu hồn thiện CP đá dăm loại II lớp lu bánh thép HAMM HD70 (9T): 0,358ca × 8h = 1, 432h 2lu 10 Vận chuyển đất đắp lề lớp 2: SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  277  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH 0, 413ca × 8h = 0, 413h xe 11 San đất đắp lề lớp thủ cơng: 4,337cong × 8h = 2,147 h 20cn 12 Lu lề lớp lu SAKAI HS67ST (0,65T): 0.444ca × 8h = 1.78h 2lu 13 Vận chuyển CP đá dăm loại II lớp trên: 1,82ca × 8h = 1,82h xe 14 Rải CP đá dăm loại II lớp trên: 0,358ca × 8h = 1, 432h 2may 15 Lu sơ CP đá dăm loại II lớp lu bánh thép BOMAG BW 141 AD-5 (6,9T): 0,358ca × 8h = 1, 432h 2lu 16 Lu chặt CP đá dăm loại II lớp lu rung HAMM 3410 (16T) 0,579ca × 8h = 1, 432h 4lu 17 Lu hồn thiện CP đá dăm loại II lớp lu bánh thép HAMM HD70 (9T): 0.358ca × 8h = 1.432h 2lu 18 Vận chuyển đất đắp lề lớp 3: 0,323ca × 8h = 0,323h xe 19 San lề lớp thủ cơng: 3,192cong × 8h = 1, 2766h 20cn 20 Lu lề lớp lu SAKAI HS67ST (0,65T): SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  278  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH 0, 223ca × 8h = 0,892h 2lu 21 Vận chuyển CPĐD loại I: 1,82ca × 8h = 1,82h xe 22.Rải CPĐD loại I: 0,358ca × 8h = 1, 432h 2may 23 Lu sơ CPĐD loại I lu bánh thép BOMAG BW 141 AD-5 (6,9T): 0,358ca × 8h = 1, 432h 2lu 24 Lu chặt CPĐD loại I lu rung HAMM 3410 (16T) 0, 716ca × 8h = 1, 432h 4lu 25 Lu hoàn thiện CPĐD loại I lu bánh thép HAMM HD70 (9T): 0,358ca × 8h = 1, 432h 2lu 26 Làm mặt đường máy chổi cho xe ZIN kéo theo: 0, 046ca × 8h = 0,368h 1xe 27 Tưới nhựa thấm bám: 0, 098ca × 8h = 0, 784h 1xe 28 Vận chuyển hỗn hợp BTNC 19 dày 7cm: 2, 287ca × 8h = 2, 287 h xe 29 Rải hỗn hợp BTNC 19: 0, 487ca × 8h = 1,948h 2may 30 Lu sơ BTNC 19 lu bánh thép BOMAG BW 141 AD-5 (6,9T): SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  279  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH 0, 48ca × 8h = 1,92h 2lu 31 Lu chặt BTNC 19 lu bánh lốp XCMG XP263 (16T): 0,512ca × 8h = 2, 048h 2lu 32 Lu hoàn thiện BTNC 19 lu bánh sắt HAMM HD70 (9T): 0, 48ca × 8h = 1,92h 2lu 33 Vận chuyển hỗn hợp BTNC 12,5 dày 5cm: 2ca × 8h = 2h xe 34 Rải hỗn hợp BTNC 12,5: 0, 417ca × 8h = 1, 67 h 2may 35 Lu sơ BTNC 12,5 lu bánh thép BOMAG BW 141 AD-5 (6,9T): 0, 48ca × 8h = 1,92h 2lu 36 Lu chặt BTNC 12,5 lu bánh lốp XCMG XP263 (16T): 0,512ca × 8h = 2, 048h 2lu 37 Lu hoàn thiện BTNC 12,5 lu bánh sắt HAMM HD70 (9T): 0, 48ca × 8h = 1,92h 2lu 38 Vận chuyển đất đắp lề lớp 4: 0.156ca × 8h = 0.156h xe 39 San lề lớp thủ cơng: 2,1756cong × 8h = 0,87 h 20cn 40 Lu lề lớp đầm cóc: SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  280  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH 1.107ca × 8h = 2,952h 3may 41 Làm cơng tác hồn thiện: 2.4ca × 8h = 0.96h 20cn SVTH: NGYỄN TRUNG NHÂN  281  LỚP: CẦU ĐƯỜNG BỘ 2-K54 ... 7 LỚP:CẦU ĐƯỜNG B 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH BIỂU ĐỒ HOA GIĨ B 20.6 B 11.2 8.8 TB 8.8 0.6 7.2 T Ñ 12 ÑN 8.6 TN 22.2 N Hình : Biểu đồ hoa gió B ng thống kê... 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN PHƯỚC MINH CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG  1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG - Tên dự án : Xây dựng tuyến đường A- B - Đ a điểm : Huyện Trảng Bom – Tỉnh Đồng Nai... LỚP:CẦU ĐƯỜNG B 2-K54 THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: T.SNGUYỄN PHƯỚC MINH CHƯƠNG 37 CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 37 5.1 PHƯƠNG A N VỊ TRÍ TUYẾN ĐƯỜNG, THIẾT KẾ B NH ĐỒ C A TUYẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh đồ án tốt nghiệp xây dựng tuyến đường a b, Thuyết minh đồ án tốt nghiệp xây dựng tuyến đường a b

Từ khóa liên quan