Nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế của Thailand”

10 180 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 11:11

Luận văn Đề tài: “ Nghiên cứu cán cân tốn quốc tế Thailand” Mục Lục Lời nói đầu I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Khái niệm ý nghĩa kinh tế cán cân toán quốc tế (CCTTQT) 1.1 Khái niệm 1.2 Ý nghĩa kinh tế CCTTQT Kết cấu cán cân phận cán cân toán quốc tế 2.1 Các thành phần cán cân toán 2.2 Các phận cán cân toán Thặng dư thâm hụt CCTTQT 14 3.1 Thặng dư thâm hụt cán cân thương mại 15 3.2 Thặng dư thâm hụt cán cân vãng lai 16 3.3.Thặng dư thâm hụt cán cân bản(BB) 18 3.4 Thặng dư thâm hụt cán cân tổng thể 19 II/Cán cân toán Thái Lan qua thời kỳ 21 1/Khái quát chung Kinh tế ngoại thương Thái Lan 21 2/Phân tích cán cân tốn Thái Lan giai đoạn 2005-nay: 28 3/Cơ cấu kinh tế xu hướng mối quan hệ Thái Lan EU 32 III Giải pháp Việt Nam 33 3.1/Tổng quan chung kinh tế Việt Nam: 33 3.2 Các giải pháp chung 36 3.3 Các giải pháp cải thiện cán cân toán quốc tế Việt Nam 38 Lời nói đầu 1.Tính cấp thiết đề tài: Cán cân toán quốc tế tài khoản kinh tế vĩ mô quan trọng phản ánh hoạt động kinh tế đối ngoại nước với phần lại giới Nó có quan hệ chặt chẽ với tài khoản kinh tế vĩ mô khác cân đối ngân sách, cân đối tiền tệ, hệ thống tài khoản quốc gia Chính vậy, cán cân tốn trở thành cơng cụ quan trọng để đề sách phát triển kinh tế diễn biến cán cân toán nước mối quan tâm hàng đầu nhà hoạch định sách Tuy nhiên để lập cán cân toán quốc tế đầy đủ xác kịp thời việc khó khăn phạm vi thu thập số liệu cán cân tốn quốc tế q rộng Việc phân tích tình trạng đưa giải pháp điều chỉnh cán cân tốn thời kì phát triển kinh tế quốc gia việc khó khu vực kinh tế có quan hệ tác động lẫn Để cán cân toán quốc tế trở thành cơng cụ phân tích, quản lý tốt hoạt động kinh tế đối ngoại vấn đề cấp thiết phải có nghiên cứu lý luận lẫn thực tiễn việc thành lập, phân tích điều chỉnh cán cân tốn quốc tế Thái Lan quốc gia nằm khu vực Đông Nam Á, trải dài 1.620km từ Bắc đến Nam 775km từ Đông sang Tây Thái Lan có biên giới phía Bắc tiếp giáp với Lào Myanmar, phía Đơng giáp với Campuchia Vịnh Thái Lan, phía Tây giáp với Myanmar Ấn Độ Dương phía Nam giáp với Malaysia Lãnh hải Thái Lan phía Đông Nam giáp với lãnh hải Việt Nam vịnh Thái Lan, phía Tây Nam giáp với lãnh hải Indonesia Ấn Độ biển Andaman Nền kinh tế Thái Lan kinh tế công nghiệp hóa ,với mạnh xuất khẩu, với kim ngạch xuất hàng hoá dịch vụ tương đương với gần 70% GDP năm 2010 Ngoài xuất khẩu, kinh tế Thái Lan đẩy mạnh nhờ thỏa thuận tự thương mại song phương với số nước như: Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Peru, Bahrain Đề tài: “ Nghiên cứu cán cân toán quốc tế Thailand” giúp có lý luận đắn cán cân tốn quốc tế, bên cạnh tìm hiểu tình hình kinh tế cán cân tốn Thailand từ đưa giải pháp cho nước Việt Nam ta Mục đích nghiên cứu đề tài: - Phân tích sở khoa học việc thành lập, phân tích điều chỉnh cán cân tốn quốc tế - Phân tích thực trạng cán cân toán Malaysia qua thời kỳ - Trên sở phân tích đưa biện pháp điều chỉnh thích hợp cho cán cân tốn quốc tế Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng vấn đề thực tiễn lý thuyết việc thành lập cán cân toán biện pháp điều chỉnh cán cân toán Thái lan Phạm vi nghiên cứu: mặt lý thuyết phân tích sở khoa học việc xây dựng cán cân toán quốc tế chế điều chỉnh cán cân toán quốc tế; mặt thực tiễn, phân tích thực trạng cán cân tốn quốc tế Thái Lan năm qua Từ đề biện pháp điều chỉnh cán cân toán quốc tế thích hợp, đảm bảo phát triển cân đối bên lẫn bên kinh tế Phương pháp nghiên cứu: Bài viết sử dụng biện pháp vật biện chứng, so sánh tổng hợp phân tích, kết hợp kết thống kê vận dụng lý thuyết để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Khái niệm ý nghĩa kinh tế cán cân toán quốc tế (CCTTQT) 1.1 Khái niệm Cán cân toán quốc tế (balance of payment) hiểu bảng kế toán tổng hợp luồng vận động hàng hoá dịch vụ , tư bản… quốc gia với phần lại giới thời kỳ định Những giao dịch tiến hành cá nhân, doanh nghiệp cư trú nước hay phủ quốc gia Đối tượng giao dịch bao gồm loại hàng hóa, dịch vụ, tài sản thực, tài sản tài chính, số chuyển khoản Thời kỳ xem xét tháng, quý, song thường năm Những giao dịch đòi hỏi tốn từ phía người cư trú nước tới người cư trú nước ghi vào bên tài sản nợ Các giao dịch đòi hỏi tốn từ phía người cư trú ngồi nước cho người cư trú nước ghi vào bên tài sản có Vậy, cán cân tốn quốc tế đối chiếu khoán tiền thu từ nước với khoản tiền trả cho nước quốc gia thời kỳ định Theo Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/2009 Chính phủ quản lý cán cân tốn quốc tế Việt Nam, Cán cân toán quốc tế Việt Nam quy định bảng tổng hợp có hệ thống tồn tiêu giao dịch kinh tế Người cư trú Người không cư trú thời kỳ định Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao quan chịu trách nhiệm chủ trì lập, theo dõi phân tích cán cân tốn 1.2 Ý nghĩa kinh tế CCTTQT Thực chất cán cân toán quốc tế tài liệu thống kê, có mục đích cung cấp kê khai đầy đủ hình thức phù hợp với yêu cầu phân tích quan hệ kinh tế tài nước với nước ngồi thời gian xác định Do đó, CCTTQT công cụ quan trọng quản lý kinh tế vĩ mô Thông qua, cán cân tốn thời kỳ, Chính phủ quốc gia đối chiếu khoản tiền thực tế thu từ nước với khoản tiền mà thực tế nước chi cho nước ngồi thời kỳ định Từ đó, đưa sách điều hành kinh tế vĩ mô sách tỷ giá, sách xuất nhập Ngồi ra, CCTT cơng cụ đánh giá tiềm kinh tế quốc gia, giúp nhà hoạch định kinh tế có định hướng đắn Cán cân toán bộc lộ rõ ràng khả bền vững, điểm mạnh khả kinh tế việc đo lường xác kết xuất nhập hàng hố dịch vụ đất nước CCTT sử dụng số kinh tế tính ổn định trị Ví dụ, nước có thặng dư cán cân tốn có nghĩa có nhiều đầu tư từ nước ngồi đáng kể vào nước nước khơng xuất nhiều tiền tệ nước ngồi dẫn đến tăng giá giá trị đồng nội tệ so với ngoại tệ Kết cấu cán cân phận cán cân toán quốc tế 2.1 Các thành phần cán cân toán Theo quy tắc biên soạn biểu cán cân toán IMF đề năm 1993, cán cân toán quốc gia bao gồm bốn thành phần sau:  Tài khoản vãng lai: Tài khoản vãng lai ghi lại giao dịch hàng hóa, dịch vụ số chuyển khoản  Tài khoản vốn : Tài khoản vốn ghi lại giao dịch tài sản thực tài sản tài  Thay đổi dự trữ ngoại hối nhà nước  Mức tăng hay giảm dự trữ ngoại hối ngân hàng trung ương Do tổng tài khoản vãng lai tài khoản vốn mục sai số nhỏ, nên gần tăng giảm cán cân toán tăng giảm dự trữ ngoại hối tạo nên  Mục sai số Do ghi chép đầy đủ toàn giao dịch thực tế, nên phần ghi chép thực tế có khoảng cách Khoảng cách ghi cán cân toán mục sai số 2.2 Các phận cán cân toánCán cân vãng lai (current balance)  Cán cân vốn (capital balance)  Cán cân bù đắp thức (official finacing balance)  Cán cân (basic balance)  Cán cân tổng thể (overall balance) 2.2.1 Cán cân vãng lai Tài khoản vãng lai (còn gọi cán cân vãng lai) cán cân toán quốc gia ghi chép giao dịch hàng hóa dịch vụ người cư trú nước với người cư trú nước Những giao dịch dẫn tới toán người cư trú nước cho người cư trú nước ghi vào bên "nợ" (theo truyền thống kế tốn ghi mực đỏ) Còn giao dịch dẫn tới toán người cư trú nước cho người cư trú nước ghi vào bên "có" (ghi mực đen) Thặng dư tài khoản vãng lai xảy bên có lớn bên nợ Theo quy tắc biên soạn báo cáo cán cân toán quốc gia IMF soạn năm 1993, tài khoản vãng lai bao gồm: ● Cán cân thương mại hàng hóa Cán cân thương mại mục tài khoản vãng lai cán cân toán quốc tế Cán cân thương mại ghi lại thay đổi xuất nhập quốc gia khoảng thời gian định (quý năm) mức chênh lệch (xuất trừ nhập khẩu) chúng Khi mức chênh lệch lớn 0, cán cân thương mại có thặng dư Ngược lại, mức chênh lệch nhỏ 0, cán cân thương mại có thâm hụt Khi mức chênh lệch 0, cán cân thương mại trạng thái cân Cán cân thương mại gọi xuất ròng thặng dư thương mại Khi cán cân thương mại có thặng dư, xuất ròng/thặng dư thương mại mang giá trị dương Khi cán cân thương mại có thâm hụt, xuất ròng/thặng dư thương mại mang giá trị âm Lúc gọi thâm hụt thương mại Tuy nhiên, cần lưu ý khái niệm xuất khẩu, nhập khẩu, xuất ròng, thặng dư/thâm hụt thương mại lý luận thương mại quốc tế rộng cách xây dựng bảng biểu cán cân toán quốc tế lẽ chúng bao gồm hàng hóa lẫn dịch vụ Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại: + Nhập khẩu: có xu hướng tăng GDP tăng chí tăng nhanh Sự gia tăng nhập GDP tăng phụ thuộc xu hướng nhập biên (MPZ) MPZ phần GDP có thêm mà người dân muốn chi cho nhập Ví dụ, MPZ 0,2 nghĩa đồng GDP có thêm người dân có xu hướng dùng 0,2 đồng cho nhập Ngoài ra, nhập phụ thuộc giá tương đối hàng hóa sản xuất nước hàng hóa sản xuất nước Nếu giá nước tăng tương đối so với giá thị trường quốc tế nhập tăng lên ngược lại Ví dụ: giá xa đạp sản xuất Việt Nam tăng tương đối so với giá xe đạp Nhật Bản người dân có xu hướng tiêu thụ nhiều xe đạp Nhật Bản dẫn đến nhập mặt hàng tăng + Xuất khẩu: chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến quốc gia khác xuất nước nhập nước khác Do chủ yếu phụ thuộc vào sản lượng thu nhập quốc gia bạn hàng Chính mơ hình kinh tế người ta thường coi xuất yếu tố tự định + Tỷ giá hối đoái: nhân tố quan trọng quốc gia ảnh hưởng đến giá tương đối hàng hóa sản xuất nước với hàng hóa thị trường quốc tế Khi tỷ giá đồng tiền quốc gia tăng lên giá hàng hóa nhập trở nên rẻ giá hàng xuất lại trở nên đắt đỏ người nước ngồi Vì việc tỷ giá đồng nội tệ tăng lên gây bất lợi cho xuất thuận lợi cho nhập dẫn đến kết xuất ròng giảm Ngược lại, tỷ giá đồng nội tệ giảm xuống, xuất có lợi nhập gặp bất lợi xuất ròng tăng lên Ví dụ, ấm chén sứ Hải Dương có giá 70.000 VND ấm chén tương đương Trung Quốc có giá 33 CNY (Nhân dân tệ) Với tỷ giá hối đoái 2.000 VND = CNY ấm chén Trung Quốc bán mức giá 66.000 VND ấm chén tương đương Việt Nam 70.000 VND Trong trường hợp ấm chén nhập từ Trung Quốc có lợi cạnh tranh Nếu VND già tỷ giá hối đoái thay đổi thành 2.300 VND = CNY lúc ấm chén Trung Quốc bán với giá 75.900 VND lợi cạnh tranh so với ấm chén sản xuất Việt Nam Tác động cán cân thương mại đến GDP : Đối với kinh tế mở, cán cân thương mại có hai tác động quan trọng: xuất ròng bổ sung vào tổng cầu (AD) kinh tế; số nhân đầu tư tư nhân số nhân chi tiêu phủ khác phần chi tiêu bị "rò rỉ" qua thương mại quốc tế Xuất ròng GDP cânCán cân thương mại phi hàng hóa - Cán cân dịch vụ : Bao gồm khoản thu chi từ dịch vụ vận tải, du lịch, bảo hiểm, bưu chính, viễn thơng, ngân hàng, thơng tin xây dựng hoạt động khác người cư trú với người không cư trú Giống xuất nhập hàng hoá xuất dịch vụ làm phát sinh cung ngoại tệ nên ghi vào bên co có dấu dương; nhập ngoại tệ làm phát sinh cầu ngoại tệ Các nhân tố ảnh hưởng lên giá trị xuất dịch vụ giống nhân tố ảnh hưởng lên giá trị xuất nhập dịch vụcũng giống nhân tố ảnh hưởng lên giá trị xuất nhập hàng hoá - Cán cân thu nhập: + Thu nhập người lao động: khoản tiền lương, tiền thưởng khoản thu nhập khác tiền vật người cư trú trả cho người không cư trú hay ngược lại.các nhân tố ảnh hưởng lên thu nhập người lao động nước + Thu nhập đầu tư: khoản thu từ lợi nhuận đầu tư trực tiếp, lãi từ đầu tư giấy tờ có giá khoản lãi đến han phải trả khoản vay người cư trú không cư trú - Cán cân chuyển giao vãng lai chiều : Các khoản viện trợ khơng hồn lại, quà tặng, quà biếu khoản chuyển giao khác tiền, vật cho mục đích tiêu dùng người không cư trú chuyển cho người không cư trú ngược lại Các khoản chuyển giao vãng lai chiều phản ánh phân phối lại thu nhập người cư trú với người không cư trú khoản thu làm phát sinh cung ngoại tệ (cầu nội tệ) nên ghi vào bên có (+), khoản chi làm phát sinh cầu ngoại tệ nên ghi vào bên nợ (-) Nhân tố ảnh hưởng lên chuyển giao vãng lai chiều lòng tốt, tình cảm người cư trú người không cư trú Chúng ta thấy cán cân dịch vụ, thu nhập chuyển giao vãng lai chiều quan sát mắt thường nên chúng gọi cán cân vơ hình (invisible) Như vậy, cán cân vãng lai biểu diễn : Cán cân vãng lai = cán cân hữu hình +cán cân vơ hình Tóm lại, khoản thu nhập người cư trú từ người không cư trú làm phát sinh cung ngoại tệ nên dược ghi vào bên có khoản thu nhập trả cho người không cư trú làm phát sinh cầu ngoại tệ nên ghi vào bên nợ Tất khoản toán phận nhà nước hay tư nhân gộp chung vào tính tốn Đối với phần lớn quốc gia cán cân thương mại thành phần quan trọng tài khoản vãng lai Tuy nhiên, số quốc gia có phần tài sản hay tiêu sản nước ngồi lớn thu nhập ròng từ khoản cho vay hay đầu tư chiếm tỷ lệ lớn Vì cán cân thương mại thành phần tài khoản vãng lai, xuất ròng chênh lệch tiết kiệm nước đầu tư nước, nên tài khoản vãng lai thể chênh lệch ... nghiên cứu I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Khái niệm ý nghĩa kinh tế cán cân toán quốc tế (CCTTQT) 1.1 Khái niệm Cán cân toán quốc tế (balance of payment) hiểu bảng kế toán tổng... xây dựng cán cân toán quốc tế chế điều chỉnh cán cân toán quốc tế; mặt thực tiễn, phân tích thực trạng cán cân toán quốc tế Thái Lan năm qua Từ đề biện pháp điều chỉnh cán cân tốn quốc tế thích... CHUNG VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Khái niệm ý nghĩa kinh tế cán cân toán quốc tế (CCTTQT) 1.1 Khái niệm 1.2 Ý nghĩa kinh tế CCTTQT Kết cấu cán cân phận cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế của Thailand”, Nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế của Thailand”

Từ khóa liên quan