đồ án tổng hợp

31 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 11:10

2016 57KD ĐỒ   Á N   T ỔNG   H ỢP   ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 57KD  1  Tên  học  phần:    Đồ  án  tổng  hợp  -­‐  Mã  môn  học:  351617    2  Số  9n  chỉ:      3    3  Trình  độ:      Sinh  viên  năm  thứ  5,  Ngành  KT&QH    4  Phân  bổ  thời  gian:                      -­‐  Tuần  1  (08/08/2016)  và  2  (15/08/2016)  à  Các  bộ  môn  phân  công  GV   hướng  dẫn,  SV  nhận  đồ  án  và  Ym  hiểu  nhiệm  vụ  thiết  kế    -­‐  Tuần  3  (22/08/2016)  đến  10  (10/10/2016):  SV  thực  hiện  đồ  án    -­‐  Tuần  11  (17/10/2016)  và  12  (24/10/2016):  SV  thể  hiện  đồ  án  (02  tuần),   nộp  và  bảo  vệ  đồ  án   ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 57KD §   NHÀ  HÁT  DÂN  CA                 QUAN  HỌ  BẮC  NINH   §   KHU  DU  LỊCH  SINH  THÁI   MŨI  NÉ   ĐỀ  TÀI     §   TRƯỜNG  ĐÀO  TẠO             CÔNG  NGHỆ  PHẦN  MỀM   NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH Khu  đất       khu   đất   quần   thể   văn   hoá   khu   Thuỷ   tổ   Quan   họ   Bắc   Ninh   (xã   Hoà   Long,   TP   Bắc  Ninh)    1,94  ha   NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH  Khu  đất      trong  khu  đất   quần   thể   văn   hoá   khu   Thuỷ   tổ   Quan   họ   Bắc   Ninh   (xã   Hoà   Long,   TP   Bắc  Ninh)    1,94  ha   NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH  Quy  mơ  xây  dựng     §   Quy  mô  sử  dụng  đất:    1,94ha   §   Mật  độ  xây  dựng  tối  đa:    16,5%   §   Diện  ych  xây  dựng:  khoảng  3.200m2     §   Tổng  diện  ych  sàn  các  cơng  trình:  khoảng  6.220m2   §   Tổng  diện  ych  khối  phụ  trợ:    khoảng  16.400m2   NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH  Cơng  năng  sử  dụng   §    Cơng   trình   nhà   hát     đại   à   khán   phòng   cỡ   C   -­‐   500   chỗ   à   5070m2  sàn,  3  tầng   §    Cơng  trình  nhà  hát  truyền  thống  à  2  khối  nhà  (kiểu)  Việt  cổ  5  gian   à  kết  cấu  gỗ  lim,  mái  ngói,  tường  gạch   à  250m2  à  có  thể  kết  hợp   vào  trong  khối  nhà  hát  hiện  đại   §   Cơng  trình  trụ  sở  làm  việc  Nhà  hát  dân  ca  Quan  họ  Bắc  Ninh  à  ≥  3   tầng,  400m2  à  100  người  làm  việc   §   Hạ  tầng  kỹ  thuật  ngoài  nhà   NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH  Yêu  cầu  chung   §   Tổng  mặt  bằng  đáp  ứng  được  ynh  chất  công  năng  sử  dụng,  phân   khu  chức  năng  rõ  ràng   §   Cơng  trình  liên  kết  chặt  chẽ  với  thiên  nhiên  à  kiến  trúc  mở   §    Hướng   ‹ếp   cận     Đơng-­‐Nam   (từ   trục   đường   quy   hoạch),   phụ   Tây-­‐Bắc  (từ  trục  đường  bê  tơng  hiện  trạng)   §   Vật  liệu  xây  dựng  à  hiện  đại  +  truyền  thống  à  ‹ết  kiệm  năng   lượng,  thân  thiện  mơi  trường   §   Hệ  thống  kỹ  thuật,  công  nghệ  à  hiện  đại,  đặc  thù   KHU DU LỊCH SINH THÁI MŨI NÉ  Dự  án              -­‐  Tổng  diện  ych  khu  đất                                   39.581  m2              -­‐  Diện  ych  xây  dựng   12.144  m2              -­‐  Tổng  diện  ych  sàn  xây  dựng   13.683  m2              -­‐  Mật  độ  xây  dựng   16.5%              -­‐  Hệ  số  sử  dụng  đất   0.307              -­‐  Diện  ych  chiếm  đất   6.544  m2              -­‐  Tầng  cao  trung  bình   2.17              -­‐  Số  phòng   129  phòng   KHU DU LỊCH SINH THÁI MŨI NÉ  Dự  án     §   Khối  khách  sạn  theo  ‹êu  chuẩn  quốc   tế  (khoảng  80-­‐100  phòng)   §   Khu  hồ  bơi,  giải  trí  ven  biển;   §   Khối  nhà  nghỉ  sinh  thái  (1  biệt  thự  VIP,    biệt  thự  sea  view,  4  bungalow  sea   view  và  11  bungalow  triền  vực)   §   Nhà  dịch  vụ  trung  tâm   §   Nhà  hàng  240  chỗ  +  nhà  Sea  Bar   §   Khu  sauna  -­‐  massage  (nằm  trong   khách  sạn)   §   Sân  thể  thao  tennis   §   Nhà  phục  vụ  +  nhà  kỹ  thuật   +  nhà  nghỉ  tài  xế   §   Bãi  đậu  xe   §   Cây  xanh  cảnh  quan,  sân   vườn,  thảm  cỏ   §   Hệ  thống  hạ  tầng  kỹ  thuật   §   Hệ  thống  cổng,  hàng  rào   §   Hệ  thống  giao  thông  nội  bộ   KHU DU LỊCH SINH THÁI MŨI NÉ  Cơ  cấu  sử  dụng  đất   §    Tổ   hợp   khu   nhà   nghỉ   du   lịch   bao   gồm     phân   khu:   (1)   Khu   khách   sạn   +  khối  nhà  nghỉ,  (2)  Khu  điều  hành  trung  tâm,  sảnh  đón  ‹ếp,  (3)  Khu  nhà    nhân  viên,  khối  văn  phòng   §    Tổ   hợp   khu   công   viên   văn   hoá,   thể   thao   bao   gồm     phân   khu:   (1)   Khu  công  viên  +  hồ  sinh  thái,  (2)  Khu  văn  hoá  -­‐  thể  thao,  khối  phục  vụ   công   cộng   (karaoke,   spa/massage,   bể   bơi,   sân   tennis ),   (3)   Khu   công   viên,  cây  xanh,  vườn  hoa,  bể  phun  nước,  (4)  Các  cơng  trình  hạ  tầng  khác   (hệ  thống  cấp  thoát  nước,  đường  nội  bộ,  cây  xanh,  sân  bê  tơng,  bãi  đỗ   xe…)   §    Tổ  hợp  khu  ẩm  thực  bao  gồm  các  phân  khu:  (1)  Buffer,  khu  ẩm  thực,   quầy  bar…,  (2)  Các  gian  hàng  ẩm  thực  thức  ăn  ba  miền   KHU DU LỊCH SINH THÁI MŨI NÉ  Yêu  cầu  phương  án  thiết  kế   §   Đảm  bảo  các  yêu  cầu  quy  hoạch  xây  dựng  (mật  độ,  chiều  cao…)   §   Hiện  đại,  có  ynh  đặc  sắc,  đảm  bảo  sự  trang  trọng  ‹nh  tế  trong  kiến  trúc    cảnh  quan  (gia  tăng  ‹ểu  cảnh  đồng  bộ,  nhiều  cây  bóng  mát  à  cuộc   sống  xanh  vì  thiên  nhiên  và  gắn  bó  với  thiên  nhiên)  à  dự  án  =  một  tác   phẩm  nghệ  thuật   §   Sử  dụng  vật  liệu  mới,  màu  sắc  trang  nhã,  có  khả  năng  chống  chọi  về  sự   thay  đổi  khắc  nghiệt  của  thời  ‹ết   §   Nội  thất  ‹ện  ích,  văn  minh   §   Kết  cấu  phù  hợp  với  địa  chất  địa  hình  cơng  trình   §   Phù  hợp,  tuân  thủ    các  ‹êu  chuẩn,  quy  phạm,  định  mức  kỹ  thuật   KHU DU LỊCH SINH THÁI MŨI NÉ  Yêu  cầu  đồ  án     §   Phần  quy  hoạch  à  thiết  kế  tổng  mặt  bằng  tồn  bộ  dự  án   §   Phần  kiến  trúc  à  triển  khai  2  phần:   -­‐     1  Phần  bắt  buộc:  (1)  Tổ  hợp  khu  nhà  nghỉ  du  lịch   -­‐     2  Phần  tự  chọn:  chọn  tối  thiểu  1  trong  2  phần  sau:                (2)  Tổ  hợp  khu  cơng  viên  văn  hố,  thể  thao                (3)  Tổ  hợp  khu  ẩm  thực   § Phần  nội/ngoại  thất  à  triển  khai:  hoặc  1  ‹ểu  cảnh  hoặc  1  nội  thất   TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  Khu  đất   §    thuộc   dự   n   C ô n g   viên   Công   nghệ  phần   m ề m   H   Nội   §    phường   Phúc   Lợi,   quận   Long   Biên,   TP   Hà  Nội TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  Dự  án   §   Diện  ych  khu  đất:      3,0  ha   §   Tầng  cao  tối  đa:            14  tầng   §   Mật  độ  xây  dựng:      30%   §   Hệ  số  sử  dụng  đất:    3,5  lần TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  Dự  án   §    Khu  giảng  đường:  (1)  các  phòng  học  (lý  thuyết  /  thực  hành  /  đặc   thù),  (2)  các  phòng  đa  năng,  phòng  họp,  (3)  thư  viện,  (4)  các  phòng   hiệu  bộ,  (5)  các  phòng  phục  vụ,  (6)  các  phòng  kỹ  thuật   §   Khu  thể  thao:  (1)  khu  trong  nhà  à  nhà  thi  đấu,  (2)  khu  ngồi  trời   §   Khu  ký  túc  xá:  (1)  các  phòng  ở  à  khoảng  1.800  SV,  (2)  các  phòng  tự   học,  học  nhóm,  (3)  căng  ‹n,  nhà  ăn,  giải  khát,  (3)  các  phòng  kỹ  thuật   +  phục  vụ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  Yêu  cầu  phương  án  thiết  kế   §   Đảm  bảo  các  yêu  cầu  quy  hoạch  xây  dựng  (mật  độ,  chiều  cao…)   §    Phân  khu  chức  năng  bên  trong  khu  đất  rõ  ràng,  có  mối  liên  hệ  với    cơng  trình  bên  ngồi  khu  đất   §   Hiện  đại,  công  nghệ  cao  à  thể  hiện  sự  phát  triển,  tầm  cao   §   Sử  dụng  vật  liệu  mới,  màu  sắc  trang  nhã,  có  khả  năng  chống  chọi  về    thay  đổi  khắc  nghiệt  của  thời  ‹ết   §   Nội  thất  hiện  đại,  ‹ện  ích,  văn  minh   §   Kết  cấu  phù  hợp  với  địa  chất  địa  hình  cơng  trình   §   Phù  hợp,  tn  thủ    các  ‹êu  chuẩn,  quy  phạm,  định  mức  kỹ  thuật   TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  Yêu  cầu  đồ  án     §   Phần  quy  hoạch  à  thiết  kế  tổng  mặt  bằng  tồn  bộ  dự  án   §   Phần  kiến  trúc  à  triển  khai  2  phần:   -­‐     1  Phần  bắt  buộc:  (1)  Khu  giảng  đường   -­‐   2  Phần  tự  chọn:  chọn  tối  thiểu  1  trong  2  phần  sau:                (2)  Khu  thể  thao                (3)  Khu  ký  túc  xá   §   Phần  nội/ngoại  thất  à  triển  khai:  hoặc  1  ‹ểu  cảnh  hoặc  1  nội  thất   SPEC GO GREEN AWARDS 2016 Tiêu  chí  đánh  giá   §   1  Địa  điểm  bền  vững   §   2  Sử  dụng  tài  nguyên,  năng  lượng  hiệu  quả   §   3  Chất  lượng  mơi  trường  trong  nhà   §   4  Kiến  trúc  ‹ên  ‹ến,  bản  sắc   §   5  Tính  xã  hội,  nhân  văn  bền  vững   SPEC GO GREEN AWARDS 2016 Thể  lệ   §   Nhận  hồ  sơ  dự  thi  à  16h30  ngày  30/11/2016   §   Quy  cách   -­‐               02  tờ  A1  (nằm  ngang)  +  01  CD   -­‐               Ghi  đầy  đủ  tên  đồ  án  mơn  học,  tên  cơng  trình,  nhiệm  vụ  thiết  kế   -­‐               Ghi  họ  tên  SV,  lớp  học,  năm  học,  số  điện  thoại  +  ảnh  chân  dung  4x6   -­‐               Có  xác  nhận  của  GVHD  và  Khoa   §   Trao  giải  à  07/01/2017  tại  TP  Hồ  Chí  Minh   SPEC GO GREEN AWARDS 2016 Giải  thưởng   §   01  giải  nhất  à  75  triệu  VND   §   01  giải  nhì  à  55  triệu  VND   §   01  giải  ba  à  40  triệu  VND   §   07  giải  khuyến  khích  à  10  triệu  VND/giải   §   07  giải  cộng  đồng  à  10  triệu  VND/giải   2016 57KD ĐỒ   Á N   T ỔNG   H ỢP   ...ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 57KD  1  Tên  học  phần:   Đồ án tổng hợp  -­‐  Mã  môn  học:  351617    2  Số  9n  chỉ:      3    3...  -­‐  Tuần  11  (17/10/2016)  và  12  (24/10/2016):  SV  thể  hiện đồ án  (02  tuần),   nộp  và  bảo  vệ đồ án   ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHỐ 57KD §   NHÀ  HÁT  DÂN  CA                 QUAN  HỌ  BẮC...  phân  công  GV   hướng  dẫn,  SV  nhận đồ án  và  Ym  hiểu  nhiệm  vụ  thiết  kế    -­‐  Tuần  3  (22/08/2016)  đến  10  (10/10/2016):  SV  thực  hiện đồ án    -­‐  Tuần  11  (17/10/2016)  và
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tổng hợp, đồ án tổng hợp