skkn ĐÁNH GIÁ sự PHÁT TRIỂN của TRẺ mầm NON

27 1,426 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 10:26

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON A MỤC TIÊU • Học viên hiểu vấn đề đánh giá phát triển trẻ chương trình giáo dục mầm non; • Có kỹ vận dụng phương pháp, hình thức đánh giá phát triển trẻ mầm non; • Biết cách lập hồ sơ theo dõi đánh giá phát triển trẻ mầm non B TÀI LIỆU VÀ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ - Chương trình Giáo dục mầm non; - Hướng dẫn thực chương trình GDMN theo độ tuổi; - Thông tư số 23/2010-BGD-ĐT việc Banh hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi - Tài liệu tham khảo: Kế hoạch giáo dục năm; Kế hoạch chủ đề: Kế hoạch tuần, ngày; - Máy chiếu, máy tính - Giấy A0, bút C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG I Giới thiệu phần “Đánh giá phát triển trẻ” chương trình GDMN - Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17 / 2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo - Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành phát triển trẻ em chức tâm sinh lí, lực phẩm chất mang tính tảng, kĩ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt tảng cho việc học cấp học cho việc học tập suốt đời - Ðánh giá phát triển trẻ Chương trình GDMN - Vị trí - Cấu trúc - Mục tiêu - Nội dung - Phương pháp - Các hình thức đánh giá II Mục đích, ý nghĩa, nội dung đánh giá trẻ Câu hỏi thảo luận: - Trao đổi, thảo luận “đánh giá phát triển trẻ” gì? - Mục đích, ý nghĩa, nội dung việc đánh giá phát triển trẻ? - Ai người đánh giá phát triển trẻ? Ðánh giá PT trẻ gì? Đánh giá phát triển trẻ q trình thu thập thơng tin trẻ cách có hệ thống phân tích, đối chiếu với mục tiêu Chương trình giáo dục mầm non nhằm theo dõi phát triển trẻ điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ Mục đích đánh giá Đánh giá phần khơng thể thiếu q trình giáo dục Đánh giá phát triển trẻ giáo dục mầm non nhằm xác định mức độ phát triển trẻ so với mục tiêu độ tuổi để có biện pháp thích hợp giúp trẻ tiến Ý nghĩa việc đánh giá PT trẻ Ðánh giá phát triển trẻ qua HÐ, qua giai đoạn cho ta biết biểu tâm sinh lý trẻ hàng ngày, phát triển toàn diện trẻ qua giai đoạn, khả nãng sẵn sàng, chiều hướng PT trẻ giai đoạn từ phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau: • Ðánh giá trẻ thường xun giúp giáo viên có thơng tin tiến trẻ thời gian dài; • Xác định khó khăn, ngun nhân cụ thể PT trẻ làm sở để giáo viên đưa định giáo dục tác động phù hợp trẻ; • Giúp giáo viên biết hiệu hoạt động, mức độ kết đạt theo dự kiến, làm sáng tỏ vấn đề định đòi hỏi phải có kế hoạch bổ sung; • Ðánh giá sở để xác định nhu cầu giáo dục cá nhân đứa trẻ, cho việc xây dựng kế hoạch tiếp theo; • Làm sở để trao đổi, đưa định phối hợp giáo dục trẻ với cha mẹ trẻ, với giáo viên nhóm/lớp sở giáo dục khác nơi tiếp nhận trẻ tiếp theo; • Làm sở đề xuất cấp quản lý giáo dục việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhóm/ lớp/ trường/ địa phương Nội dung đánh giá Đánh giá phát triển trẻ gồm nội dung : - Đánh giá phát triển thể chất - Đánh giá phát triển nhận thức - Đánh giá phát triển ngôn ngữ - Đánh giá phát triển tình cảm, kĩ xã hội - Đánh giá phát triển thẩm mĩ III Phương pháp đánh giá Các phương pháp sau thường sử dụng để theo dõi đánh giá phát triển trẻ trường mầm non: quan sát tự nhiên; trò chuyện với trẻ; phân tích sản phẩm hoạt động trẻ; sử dụng tình huống; trao đổi với phụ huynh; kiểm tra trực tiếp Tuy nhiên, quan sát tự nhiên phương pháp sử dụng chủ yếu trường mầm non Quan sát tự nhiên Là tri giác trực tiếp, không tác động hay can thiệp vào hoạt động tự nhiên trẻ Các thông tin quan sát biểu tâm lí, hành vi trẻ ghi lại cách có hệ thống, có kế hoạch Cụ thể: - Quan sát lắng nghe cá nhân trẻ nói làm (q trình hoạt động): ý tưởng cách diễn đạt ý tưởng, cách trẻ khám phá, cách trẻ làm sử dụng trẻ biết - Quan sát lắng nghe cách giao tiếp, cách ứng xử, thái độ, tình cảm trẻ với bạn nhóm bạn, nhóm chơi, hoạt động sinh hoạt ngày: có hợp tác làm việc theo nhóm khơng, có lắng nghe người khác không, tham gia hay thụ động hoạt động nhóm, chơi nhóm bạn thường đặt vị trí nào: trưởng nhóm, thành viên tích cực hay phục tùng, phụ thuộc; trẻ biểu đạt thỉnh cầu hay nguyện vọng nào; trẻ có biết chia sẻ bạn chơi khơng, có thường gây hay biết cách giải xung đột khơng; trẻ có biết giải tình khác xảy trình chơi hay khơng ) Trò chuyện với trẻ - Trò chuyện cách tiếp cận trực tiếp với trẻ thông qua giao tiếp lời nói Trong trò chuyện, giáo viên đưa câu hỏi, gợi mở kéo dài trò chuyện để thu thập thơng tin theo mục đích định - Khi trò chuyện với trẻ giáo viên cần xác định mục đích, nội dung phù hợp; - Chuẩn bị phương tiện đồ dùng, đồ chơi cần thiết để tạo gần gũi, quen thuộc; - Gợi ý để trẻ dùng động tác, cử biểu đạt, trẻ chưa nói lời ; - Dùng lời nói ngắn ngọn, đơn giản; ân cần trò chuyện với trẻ;động viên, khuyến khích hướng trẻ vào trò chuyện - Khi đưa câu hỏi, cần cho trẻ thời gian suy nghĩ để trả lời, gợi ý; - Trò chuyện trẻ thoải mái, vui vẻ, tự nguyện Phân tích sản phẩm hoạt động trẻ - Dựa sản phẩm hoạt động trẻ (các sản phẩm vẽ, nặn, cắt, dán, xếp hình…), để xem xét, phân tích, đánh giá ý tưởng, mức độ khéo léo, sáng tạo, khả thẩm mỹ trẻ; tiến trẻ Thông qua sản phẩm trẻ đánh giá mức độ kiến thức, kĩ năng, trạng thái xúc cảm, thái độ trẻ - Việc đánh giá phát triển trẻ thông qua sản phẩm mà trẻ tạo cần lưu ý: không vào kết sản phẩm mà vào q trình trẻ thực để tạo sản phẩm (sự tập trung ý, ý thức thực sản phẩm đến cùng, thời gian thực hiện, cách thức sử dụng dụng cụ, vật liệu để tạo nên sản phẩm, mức độ thể khéo léo…) - Giáo viên cần ghi lại nhận xét vào sản phẩm trẻ lưu lại thành hồ sơ riêng trẻ Do sản phẩm trẻ thu thập theo thời gian nên giáo viên dựa vào sản phẩm để đánh giá tiến trẻ Sử dụng tình - Là cách thức thơng qua tình thực tế tình giả định để đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi xã hội, kĩ giải vấn đề trẻ (Ví dụ: thái độ đồng tình/khơng đồng tình trẻ hành vi tốt/ không tốt: đỡ bạn thấy bạn bị ngã; xả rác bừa bãi Kĩ giải vần đề: có gọi người lớn gặp bất trắc không? biết chạy khỏi đám cháy? biết nối gậy để khều bóng gầm giường? có biết từ chối người lạ rủ khơng? ) - Khi sử dụng tình giả định để thu thập thông tin cần thiết trẻ, giáo viên cần ý: + Tình phải phù hợp với mục đích đánh giá + Tổ chức tình khéo léo để trẻ tích cực tham gia bộc lộ cách tự nhiên + Những kết theo dõi trẻ trình chơi cần ghi chép lại Trao đổi với phụ huynh - Nhằm mục đích khẳng định thêm nhận định, đánh giá giáo viên trẻ, đồng thời có biện pháp tăng cường phối hợp với gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ - Giáo viên trao đổi với phụ huynh ngày, trao đổi họp phụ huynh, qua buổi thăm gia đình trẻ để thu thập thêm thơng tin trẻ (Ví dụ: Trẻ nói, thiếu hồ đồng có phải chậm phát triển ngơn ngữ hay chưa thích ứng với mơi trường lớp học, mắc bệnh tự kỉ bất hòa trầm trọng gia đình ) Giáo viên phân tích thơng tin, xác định nguyên nhân để phối hợp với gia đình tìm biện pháp tác động giúp trẻ tiến Sử dụng tập (Kiểm tra trực tiếp) - Là cách sử dụng tập, giao nhiệm vụ cho trẻ tự giải quyết, thực để xác định xem trẻ biết gì, làm việc - Bài tập thực với nhóm trẻ, với trẻ - Cho trẻ thực tập trẻ vui vẻ, sảng khoái - Tránh can thiệp gây ảnh hưởng trẻ thực tập - Một tập kết hợp đo số số/lĩnh vực - Kết thực trẻ ghi vào phiếu đánh giá trẻ Lưu ý: Khi thực theo dõi, đánh giá trẻ, giáo viên cần thực phối hợp phương pháp khác cách linh hoạt để có kết đáng tin cậy Việc lựa chọn phương pháp đánh giá tùy thuộc vào định giáo viên cho thích hợp với hồn cảnh, điều kiện thực tiễn IV CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ Hoạt động đánh giá phát triển trẻ nhà trường: - Chủ yếu giáo viên tiến hành trình chăm sóc, giáo dục trẻ, - Do cán quản lí giáo dục (Bộ, Sở, Phòng Giáo dục Ðào tạo Ban giám hiệu nhà trường) tiến hành với mục đích khác hướng đến mục đích chung làm để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ * Đối với trẻ nhà trẻ: Đánh giá trẻ hàng ngày 1 Mục đích đánh giá Đánh giá diễn biến tâm - sinh lí trẻ ngày hoạt động, nhằm phát biểu tích cực tiêu cực để kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Nội dung đánh giá Tình trạng sức khoẻ trẻ Thái độ, trạng thái cảm xúc hành vi trẻ Kiến thức kỹ trẻ Phương pháp đánh giá Sử dụng hay kết hợp nhiều phương pháp sau để đánh giá trẻ: Quan sát Trò chuyện, giao tiếp với trẻ Phân tích sản phẩm hoạt động trẻ Trao đổi với phụ huynh Hằng ngày, giáo viên theo dõi trẻ hoạt động, ghi lại tiến rõ rệt điều cần lưu ý vào sổ kế hoạch giáo dục nhật ký lớp để điều chỉnh kế hoạch biện pháp giáo dục Đánh giá trẻ theo giai đoạn Mục đích đánh giá Xác định mức độ đạt trẻ lĩnh vực phát triển theo giai đoạn, sở điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục cho giai đoạn 2 Nội dung đánh giá Đánh giá mức độ phát triển trẻ theo giai đoạn thể chất, nhận thức, ngơn ngữ, tình cảm, kỹ xã hội thẩm mĩ Phương pháp đánh giá Sử dụng hay kết hợp nhiều phương pháp sau để đánh giá trẻ: - Quan sát - Trò chuyện, giao tiếp với trẻ - Đánh giá qua tập - Phân tích sản phẩm hoạt động trẻ - Trao đổi với phụ huynh Đánh giá trẻ nhà trẻ vào cuối độ tuổi (6, 12, 18, 24 36 tháng tuổi) dựa vào số phát triển trẻ * Đối với trẻ mẫu giáo: Đánh giá trẻ ngày 1.1 Mục đích đánh giá Đánh giá trạng thái tâm – sinh lí trẻ ngày hoạt động ăn, ngủ, vui chơi, học tập… trẻ nhằm phát biểu tích cực tiêu cực để kịp thời điều chỉnh việc tổ chức hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ, lựa chọn điều kiện, biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp 1.2 Nội dung đánh giá - Tình trạng sức khoẻ trẻ; - Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi trẻ; - Kiến thức kĩ trẻ 1.3 Phương pháp đánh giá Sử dụng hay kết hợp nhiều phương pháp sau để đánh giá trẻ:  Quan sát  Trò chuyện với trẻ  Phân tích sản phẩm hoạt động trẻ  Trao đổi với phụ huynh  Sử dụng tình  Đánh giá qua tập - Phương pháp sử dụng có hiệu quả, dễ thực phương pháp quan sát trao đổi với phụ huynh Ví dụ: trẻ ăn có ngon khơng, ngủ có n giấc khơng; trẻ thoải mái, hứng thú, tích cực hoạt động vui chơi, học tập không; kiện đặc biệt xảy ngày trẻ (trẻ bị ngã, trẻ đánh nhau; trẻ khơng nhìn thấy rõ vật ngồi xa; trẻ nói thêm câu, từ ngữ mới; trẻ khơng phát âm từ đó; trẻ vẽ tranh đặc biệt; trẻ biểu cảm xúc thái ) Đánh giá phát triển trẻ sau chủ đề giáo dục/giai đoạn 2.1 Mục đích - Xác định (nắm được) mức độ đạt trẻ lĩnh vực phát triển cuối chủ đề theo giai đoạn; - Làm xây dựng điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo dục chủ đề/giai đoạn 2.2 Nội dung đánh giá - Đánh giá kết đạt trẻ so với mục tiêu chủ đề theo lĩnh vực phát triển thể chất, nhận thức, ngơn ngữ, tình cảm – kĩ xã hội thẩm mĩ, theo mục tiêu yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ năng, thái độ xác định chủ đề giáo dục - Đánh giá phù hợp nội dung, hoạt động giáo dục chủ đề với lực trẻ, xác định nguyên nhân để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo dục chủ đề 2.3 Phương pháp đánh giá Sử dụng hay kết hợp nhiều phương pháp sau để đánh giá trẻ:  Quan sát  Trò chuyện với trẻ  Phân tích sản phẩm hoạt động trẻ  Trao đổi với phụ huynh  Sử dụng tình  Đánh giá qua tập - Đối với hình thức đánh giá phát triển trẻ sau thực chủ đề giáo dục sử dụng phương pháp phù hợp với thơng tin cần thu thập để phân tích đánh giá Ví dụ : Đánh giá phát triển vận động thô trẻ leo, trèo, chạy, nhảy, bắt bóng đưa tập để trẻ thực - Đánh giá khả phối hợp nhóm, thái độ ứng xử với bạn bè, tính tự tin, tự lực… sử dụng phương pháp quan sát trẻ thông qua hoạt động chơi, học tập sử dụng tình giả định - Đánh giá khả giao tiếp, sử dụng câu, vốn từ trẻ sử dụng phương pháp trò chuyện trực tiếp với trẻ quan sát trẻ trình giao tiếp với bạn bè Đánh giá phát triển cuối độ tuổi trẻ 3.1 Mục đích - Nắm phát triển trẻ sau trình giáo dục, làm đề xuất xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm, kế hoạch hoạt động chủ đề, điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ: sở vật chất, thiết bị, đồ chơi, nhân lực, thời gian, sách… nhằm tác động tích cực đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 3.2 Nội dung đánh giá Đánh giá mức độ phát triển trẻ lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – kĩ xã hội, thẩm mĩ cuối độ tuổi dựa vào mục tiêu giáo dục trẻ lựa chọn phù hợp với yêu cầu thực tiễn địa phương 3.3 Phương pháp đánh giá - Đánh giá phát triển trẻ cuối độ tuổi tiến hành vào tháng cuối năm học - Các phương pháp đánh giá phát triển trẻ cuối năm tuỳ thuộc vào lựa chọn sử dụng giáo viên cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Giáo viên sử dụng kết đánh giá trẻ ngày đánh giá trẻ sau chủ đề để làm sở đánh giá phát triển trẻ cuối độ tuổi - Kết đánh giá ghi vào phiếu đánh giá phát triển trẻ, lưu vào hồ sơ cá nhân thông báo cho cha mẹ trẻ giáo viên phụ trách nơi trẻ nhập học để phối hợp đề xuất biện pháp giáo dục phù hợp Kết không dùng để xếp loại trẻ, không dùng để so sánh trẻ tuyển chọn trẻ vào lớp V Hồ sơ theo dõi đánh giá phát triển trẻ mầm non Đánh giá trẻ hàng ngày Kết đánh giá ngày ghi vào nhật kí lớp sổ kế hoạch giáo dục nhận định chung, vấn đề bật, đặc biệt thu thập qua quan sát cá nhân nhóm trẻ (có thể ưu điểm hạn chế) Căn vào quan sát ghi chép được, giáo viên trao đổi với phụ huynh để xem xét, xác định nguyên nhân để điều chỉnh kế hoạch có biện pháp giáo dục tác động kịp thời khắc phục tồn tại, phát huy biểu tích cực trẻ ngày lưu ý để tiếp tục theo dõi Đánh giá phát triển trẻ cuối chủ đề tổng hợp theo “Phiếu đánh giá trẻ cuối chủ đề” *Phiếu đánh giá trẻ cuối chủ đề : Các mục tiêu năm học đánh số thứ tự liên tiếp (MT1, MT2 MTn) * Ví dụ “Mẫu phiếu đánh giá phát triển trẻ – tuổi (chủ đề kì diệu nước) TT Họ tên trẻ MT Nguyễn Thị Hoa + MT MT… MT… MT… – MT n + TỔNG Bùi Văn An – + + 35 Hồ Thị Lan + + + Tổng đạt 20 30 35 Tỉ lệ % 57,1 85,7 100% … - Đối với mục tiêu có tổng số trẻ đạt (+) 70 % giáo viên tiếp tục đưa mục tiêu chưa đạt vào mục tiêu giáo dục chủ đề/tháng - Đối với mục tiêu có tổng số trẻ đạt (+) 70% giáo viên điểm số trẻ chưa đạt để giúp trẻ rèn luyện lúc, nơi trình giáo dục phối hợp với phụ huynh để giúp trẻ đạt Phiếu đánh giá phát triển trẻ cuối độ tuổi Căn vào mục tiêu giáo dục trẻ theo kế hoạch năm học, từ đầu năm học, giáo viên cán quản lí nhà trường, cán quản lí ngành học có liên quan lựa chọn từ 30 – 40 mục tiêu để xây dựng thành phiếu đánh giá phát triển trẻ mẫu giáo Các mục tiêu lựa chọn phải đảm bảo đầy đủ lĩnh vực phát triển, đáp ứng định hướng phát triển trẻ địa phương Ví dụ "Phiếu đánh giá phát triển trẻ cuối độ tuổi – tuổi” PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM – TUỔI Tên trẻ : Ngày sinh : Lớp : Chiều cao : Cân nặng : SDD : STT Béo phì : Nội dung số Phát triển thể chất - Đi thăng ghế thể dục - Tung bắt bóng với người đối diện, khoảng cách 3m - Ném trúng đích ngang, xa 2m Đạt Chưa đạt - Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m/10s - Tự cài, cởi cúc, kéo phéc mơ tuya - Tự rửa tay, lau mặt, đánh - Nhận biết phòng tránh vật/hành động nguy hiểm nơi khơng an tồn (bàn dùng, bếp nấu, vật sắc nhọn, bể chứa nước, giếng, cống ) Phát triển tình cảm – Kĩ xã hội - Biết nói cảm ơn xin lỗi, chào hỏi lễ phép - Biết làm việc cá nhân phối hợp với bạn 10 - Biết ý lắng nghe cần thiết 11 - Thể quan tâm với người thân bạn bè 12 - Thực số quy định (cất đồ chơi, trực nhật, ngủ không làm ồn, bỏ rác nơi quy định, không để tràn nước rửa tay) Phát triển nhận thức 13 14 - Biết tìm hiểu nguyên nhân xảy tượng, vật đơn giản xung quanh 15 - Nhận biết gọi tên màu 16 - Phân loại đối tượng theo – dấu hiệu 17 - Đếm đối tượng phạm vi 10 18 - Nhận biết số lượng số thứ tự từ 1–5 19 - Nhận biết số đặc điểm bật vật, cây, hoa, gần gũi - Biết vị trí vật so với thân Phát triển ngôn ngữ 20 - Thực 2–3 yêu cầu liên tiếp 21 - Nói rõ để người nghe hiểu 22 - Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh 23 - Biết kể lại vật đơn giản theo trình tự thời gian 24 10 Khái niệm chuẩn Chuẩn phát triển trẻ tuyên bố thể mong đợi trẻ nên biết làm tác động giáo dục Chuẩn giúp cho GV, cha mẹ hiểu khả trẻ để: - Khơng đòi hỏi trẻ điều trẻ khơng thể làm đánh giá thấp khả trẻ - Hỗ trợ để trẻ phát triển tối đa tiềm - Theo dõi phát triển trẻ để điều chỉnh tác động kích thích phát triển trẻ Mục đích ban hành Bộ chuẩn PTTENT Thứ nhất: Hỗ trợ thực Chương trình Giáo dục mầm non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm cho trẻ em năm tuổi vào lớp − Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi sở để cụ thể hố mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dục, lựa chọn điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ mẫu giáo năm tuổi − Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi sở để xây dựng công cụ theo dõi đánh giá phát triển trẻ mẫu giáo năm tuổi Thứ hai: Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn bậc cha mẹ cộng đồng việc chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi nhằm nâng cao nhận thức phát triển trẻ em Trên sở tạo thống chăm sóc, giáo dục trẻ nhà trường, gia đình xã hội Cấu trúc nội dung Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi a Cấu trúc Bộ chuẩn PTTENT Lĩnh vực phát triển: Được hiểu mặt cụ thể phát triển trẻ Chuẩn: Là tuyên bố thể kỳ vọng hay mong đợi trẻ nên biết làm Chỉ số: Là mô tả hành vi hay kỹ quan sát trẻ Chuẩn định Số lượng số lĩnh vực phát triển không mà phụ thuộc vào độ tuổi vai trò trung tâm lĩnh vực cụ thể giai đoạn phát triển trẻ 13 b Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm: lĩnh vực 28 chuẩn 120 số Lĩnh vực phát triển thể chất CHUẨN CHỈ SỐ Chuẩn Trẻ kiểm sốt phối hợp vận động nhóm lớn Chỉ số Bật xa tối thiểu 50cm; Chuẩn Trẻ kiểm sốt phối hợp vận động nhóm nhỏ Chỉ số Tự mặc cởi áo, quần; Chỉ số Nhảy xuống từ độ cao 40 cm; Chỉ số Ném bắt bóng hai tay từ khoảng cách xa m; Chỉ số Trèo lên, xuống thang độ cao 1,5 m so với mặt đất Chỉ số Tơ màu kín, khơng chờm ngồi đường viền hình vẽ; Chỉ số Cắt theo đường viền thẳng cong hình đơn giản; Chỉ số Dán hình vào vị trí cho trước, khơng bị nhăn Chuẩn Trẻ phối hợp giác quan giữ thăng vận động Chỉ số Nhảy lò cò bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu; Chuẩn Trẻ thể sức mạnh, nhanh nhẹn dẻo dai thể Chỉ số 12 Chạy 18m khoảng thời gian 5-7 giây; Chỉ số 10 Đập bắt bóng tay; Chỉ số 11 Đi thăng ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) Chỉ số 13 Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian; Chỉ số 14 Tham gia hoạt động học tập liên tục khơng có biểu mệt mỏi khoảng 30 phút Chuẩn Trẻ có Chỉ số 15 Biết rửa tay xà phòng trước ăn, sau hiểu biết, thực vệ sinh tay bẩn; hành vệ sinh cá Chỉ số 16 Tự rửa mặt, chải hàng ngày; 14 nhân dưỡng dinh Chỉ số 17 Che miệng ho, hắt hơi, ngáp; Chỉ số 18 Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng; Chỉ số 19 Kể tên số thức ăn cần có bữa ăn hàng ngày; Chỉ số 20 Biết không ăn, uống số thứ có hại cho sức khỏe Chuẩn Trẻ có hiểu biết thực hành an tồn cá nhân Chỉ số 21 Nhận không chơi số đồ vật gây nguy hiểm; Chỉ số 22 Biết khơng làm số việc gây nguy hiểm; Chỉ số 23 Không chơi nơi vệ sinh, nguy hiểm; Chỉ số 24 Không theo, không nhận quà người lạ chưa người thân cho phép; Chỉ số 25 Biết kêu cứu chạy khỏi nơi nguy hiểm; Chỉ số 26 Biết hút thuốc có hại khơng lại gần người hút thuốc Lĩnh vực phát triển tình cảm quan hệ xã hội CHUẨN CHỈ SỐ Chuẩn Trẻ Chỉ số 27 Nói số thơng tin quan trọng thân thể gia đình; nhận thức Chỉ số 28 Ứng xử phù hợp với giới tính thân; thân Chỉ số 29 Nói khả sở thích riêng thân; Chỉ số 30 Đề xuất trò chơi hoạt động thể sở thích thân Chuẩn Trẻ Chỉ số 31 Cố gắng thực công việc đến cùng; tin tưởng vào Chỉ số 32 Thể vui thích hồn thành cơng việc; khả Chỉ số 33 Chủ động làm số công việc đơn giản thân ngày; Chỉ số 34 Mạnh dạn nói ý kiến thân Chuẩn Trẻ Chỉ số 35 Nhận biết trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc biết thể nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ người khác; 15 cảm xúc Chỉ số 36 Bộc lộ cảm xúc thân lời nói cử chỉ, nét mặt; Chỉ số 37 Thể an ủi chia vui với người thân bạn bè; Chỉ số 38 Thể thích thú trước đẹp; Chỉ số 39 Thích chăm sóc cối, vật quen thuộc; Chỉ số 40 Thay đổi hành vi thể cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh; Chỉ số 41 Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực an ủi, giải thích Chuẩn 10 Trẻ có mối quan hệ tích cực với bạn bè người lớn Chỉ số 42 Dễ hồ đồng với bạn bè nhóm chơi; Chỉ số 43 Chủ động giao tiếp với bạn người lớn gần gũi; Chỉ số 44 Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với người gần gũi; Chỉ số 45 Sẵn sàng giúp đỡ người khác gặp khó khăn; Chỉ số 46 Có nhóm bạn chơi thường xuyên; Chỉ số 47 Biết chờ đến lượt tham gia vào hoạt động Chuẩn 11 Trẻ thể hợp tác với bạn bè người xung quanh Chỉ số 48 Lắng nghe ý kiến người khác; Chỉ số 49 Trao đổi ý kiến với bạn; Chỉ số 50 Thể thân thiện, đoàn kết với bạn bè; Chỉ số 51 Chấp nhận phân công nhóm bạn người lớn; Chỉ số 52 Sẵn sàng thực nhiệm vụ đơn giản người khác Chuẩn 12 Trẻ có hành vi thích hợp ứng xử xã hội Chỉ số 53 Nhận việc làm có ảnh hưởng đến người khác; Chỉ số 54 Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi xưng hô lễ phép với người lớn; Chỉ số 55 Đề nghị giúp đỡ người khác cần thiết; Chỉ số 56 Nhận xét số hành vi sai người mơi trường; 16 Chỉ số 57 Có hành vi bảo vệ môi trường sinh hoạt hàng ngày Chuẩn 13 Trẻ thể tôn trọng người khác Chỉ số 58 Nói khả sở thích bạn người thân; Chỉ số 59 Chấp nhận khác biệt người khác với mình; Chỉ số 60 Quan tâm đến cơng nhóm bạn Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ giao tiếp CHUẨN CHỈ SỐ Chuẩn 14 Chỉ số 61 Nhận sắc thái biểu cảm lời nói vui, Trẻ nghe buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi; hiểu lời nói Chỉ số 62 Nghe hiểu thực dẫn liên quan đến 2, hành động; Chỉ số 63 Hiểu nghĩa số từ khái quát vật, tượng đơn giản, gần gũi; Chỉ số 64 Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ Chuẩn 15 Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp biểu lộ cảm xúc, ý nghĩ Chỉ số 65 Nói rõ ràng; Chỉ số 66 Sử dụng từ tên gọi, hành động, tính chất từ biểu cảm sinh hoạt hàng ngày; Chỉ số 67 Sử dụng loại câu khác giao tiếp; Chỉ số 68 Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ kinh nghiệm thân; Chỉ số 69 Sử dụng lời nói để trao đổi dẫn bạn bè hoạt động; Chỉ số 70 Kể việc, tượng để người khác hiểu được; Chỉ số 71 Kể lại nội dung chuyện nghe theo trình tự định; Chỉ số 72 Biết cách khởi xướng trò chuyện Chuẩn 16 Chỉ số 73 Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình nhu Trẻ thực cầu giao tiếp số quy 17 tắc thông Chỉ số 74 Chăm lắng nghe người khác đáp lại cử thường chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp; giao tiếp Chỉ số 75 Chờ đến lượt trò chuyện, khơng nói leo, khơng ngắt lời người khác; Chỉ số 76 Hỏi lại có biểu qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt không hiểu người khác nói; Chỉ số 77 Sử dụng số từ chào hỏi từ lễ phép phù hợp với tình huống; Chỉ số 78 Khơng nói tục, chửi bậy Chuẩn 17 Trẻ thể hứng thú việc đọc Chỉ số 79 Thích đọc chữ biết môi trường xung quanh; Chuẩn 18 Trẻ thể số hành vi ban đầu việc đọc Chỉ số 82 Biết ý nghĩa số ký hiệu, biểu tượng sống; Chuẩn 19 Trẻ thể số hiểu biết ban đầu việc viết Chỉ số 86 Biết chữ viết đọc thay cho lời nói; Chỉ số 80 Thể thích thú với sách; Chỉ số 81 Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách Chỉ số 83 Có số hành vi người đọc sách; Chỉ số 84 “Đọc” theo truyện tranh biết; Chỉ số 85 Biết kể chuyện theo tranh Chỉ số 87 Biết dùng ký hiệu hình vẽ để thể cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ kinh nghiệm thân; Chỉ số 88 Bắt chước hành vi viết chép từ, chữ cái; Chỉ số 89 Biết “viết” tên thân theo cách mình; Chỉ số 90 Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ xuống dưới; Chỉ số 91 Nhận dạng chữ bảng chữ tiếng Việt Lĩnh vực phát triển nhận thức CHUẨN CHỈ SỐ Chuẩn 20 Trẻ Chỉ số 92 Gọi tên nhóm cối, vật theo đặc điểm thể số chung; 18 hiểu biết Chỉ số 93 Nhận thay đổi q trình phát triển mơi trường tự cây, vật số tượng tự nhiên; nhiên Chỉ số 94 Nói đặc điểm bật mùa năm nơi trẻ sống; Chỉ số 95 Dự đoán số tượng tự nhiên đơn giản xảy Chuẩn 21 Trẻ thể số hiểu biết môi trường xã hội Chỉ số 96 Phân loại số đồ dùng thông thường theo chất liệu công dụng; Chuẩn 22 Trẻ thể số hiểu biết âm nhạc tạo hình Chỉ số 99 Nhận giai điệu (vui, êm dịu, buồn) hát nhạc; Chỉ số 97 Kể số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống; Chỉ số 98 Kể số nghề phổ biến nơi trẻ sống Chỉ số 100 Hát giai điệu hát trẻ em; Chỉ số 101 Thể cảm xúc vận động phù hợp với nhịp điệu hát nhạc; Chỉ số 102 Biết sử dụng vật liệu khác để làm sản phẩm đơn giản; Chỉ số 103 Nói ý tưởng thể sản phẩm tạo hình Chuẩn 23 Trẻ có số hiểu biết số, số đếm đo Chỉ số 104 Nhận biết số phù hợp với số lượng phạm vi 10; Chỉ số 105 Tách 10 đối tượng thành nhóm cách so sánh số lượng nhóm; Chỉ số 106 Biết cách đo độ dài nói kết đo Chuẩn 24 Trẻ nhận biết số hình hình học định hướng không gian Chỉ số 107 Chỉ khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật khối trụ theo yêu cầu; Chỉ số 108 Xác định vị trí (trong, ngồi, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) vật so với vật khác 19 Chuẩn 25 Trẻ có số nhận biết ban đầu thời gian Chỉ số 109 Gọi tên ngày tuần theo thứ tự; Chỉ số 110 Phân biệt hôm qua, hôm nay, ngày mai qua kiện hàng ngày; Chỉ số 111 Nói ngày lốc lịch đồng hồ Chuẩn 26 Trẻ Chỉ số 112 Hay đặt câu hỏi; tò mò ham Chỉ số 113 Thích khám phá vật, tượng xung hiểu biết quanh Chuẩn 27 Trẻ Chỉ số 114 Giải thích mối quan hệ nguyên nhân - kết thể khả đơn giản sống ngày; suy luận Chỉ số 115 Loại đối tượng khơng nhóm với đối tượng lại; Chỉ số 116 Nhận quy tắc xếp đơn giản tiếp tục thực theo qui tắc Chuẩn 28 Trẻ Chỉ số 117 Đặt tên cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời thể khả cho hát; sáng tạo Chỉ số 118 Thực số công việc theo cách riêng mình; Chỉ số 119 Thể ý tưởng thân thông qua hoạt động khác nhau; Chỉ số 120 Kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác Hoạt động 2: Chia nhóm thảo luận câu hỏi sau Ở trường bạn sử dụng Bộ chuẩn PTTENT hỗ trợ thực Chương trình GDMN nào? (Hãy nêu cụ thể việc bạn sử dụng Bộ chuẩn PTTENT việc hỗ trợ thực Chương trình) Trong việc làm bạn thấy việc làm khó nhất? Cách làm bạn/của trường bạn để giải khó khăn Thông tin phản hồi Dựa vào Bộ chuẩn PTTENT làm xác định mục tiêu - Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm 28 chuẩn, 120 số Đây xác định mục tiêu giáo dục cụ thể đầu trẻ mẫu giáo tuổi cần đạt sau trình giáo dục 20 - Vào đầu năm học vào 120 số Bộ chuẩn để xác định mục tiêu giáo dục năm học Từ mục tiêu năm giáo viên phân bổ vào mục tiêu chủ đề/tháng cho phù hợp a Những lưu ý viết mục tiêu - Mục tiêu đặt cụ thể, quan sát được, đo lượng hóa - Mục tiêu cần xây dựng hướng vào trẻ: trẻ trở nên làm sau trình giáo dục - Những từ thường dùng để viết mục tiêu: nhận ra, nói được, biết được, đếm được, kể ra, hiểu được, thực được, sử dụng được, tự giác, bảo vệ b Ví dụ minh họa cách viết mục tiêu giáo dục năm học * Mục tiêu giáo dục năm học mẫu giáo 5-6 tuổi * Một số mục tiêu giáo dục lĩnh vực phát triển nhận thức + Trẻ gọi tên nhóm cối, vật theo đặc điểm chung; + Trẻ nhận thay đổi trình phát triển cây, vật số tượng tự nhiên; + Trẻ nói đặc điểm bật mùa năm nơi trẻ sống; + Trẻ phân loại số đồ dùng thông thường phương tiện giao thông; + Trẻ biết cách đo độ dài nói kết đo * Một số mục tiêu giáo dục lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội + Trẻ nói số thơng tin quan trọng thân + Trẻ nói số thơng tin quan trọng gia đình + Trẻ ứng xử phù hợp với giới tính thân + Trẻ nói khả sở thích riêng thân + Trẻ đề xuất trò chơi hoạt động thể sở thích thân Căn xác định nội dung - Dựa vào mục tiêu giáo dục giáo viên cụ thể nội dung giáo dục chương trình giáo dục mầm non tương ứng với mục tiêu (các số) Ví dụ gợi ý: Lựa chọn nội dung giáo dục lĩnh vực phát triển thể chất 21 Mục tiêu giáo dục cụ thể Nội dung giáo dục (chỉ số ) (trong chương trình ) - Tự mặc cởi áo, quần + Các loại cử động bàn tay, ngón tay cổ tay + Lắp ráp hình, xâu luồn hạt, buộc dây + Cài, cởi cúc áo, quần, kéo khóa - Đi thăng ghế + Đi nối bàn chân tiến, lùi thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) + Đi dây (dây đặt sàn), ván dốc, ghế thể dục Ví dụ gợi ý Lựa chọn nội dung giáo dục lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ xã hội Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục (chỉ số ) ( chương trình ) - Nói số thơng tin quan trọng thân - Sở thích, khả thân - Điểm giống khác với người khác - Vị trí, trách nhiệm thân gia đình, lớp học - Lắng nghe ý kiến người khác - Các hành vi, cử lịch sự, tơn trọng người nói giao tiếp với bạn bè người lớn: ý, nhìn vào mắt người nói, lắng nghe người nói, đặt câu hỏi lúc, khơng cắt ngang người nói - Mạnh dạn, tự tin chia sẻ suy nghĩ, chờ đến lượt trao đổi, bổ sung ý kiến với bạn giao tiếp - Chấp nhận khác ý kiến thống để thực Lựa chọn hoạt động giáo dục 22 - Từ nội dung giáo dục lựa chọn, giáo viên lựa chọn, thiết kế hoạt động phù hợp với chủ đề để tổ chức cho trẻ hoạt động - Một nội dung giáo dục giáo viên thiết kế thành hoạt động khác trò chuyện, khám phá, chơi, lao động phù hợp với khả hứng thú trẻ, điều kiện vật chất sẵn có Các hoạt động tổ chức thực vào thời điểm phù hợp ngày Ví dụ Gợi ý lựa chọn hoạt động Mục tiêu Nội dung Hoạt động giáo dục - Lắng nghe ý - Các hành vi, cử lịch kiến người khác sự, tôn trọng bạn bè người lớn giao tiếp: ý, nhìn vào mắt người nói, lắng nghe người nói, đặt câu hỏi lúc, khơng cắt ngang người nói - Trò chuyện hành vi, cử lịch sự, tôn trọng lẫn giao tiếp với bạn bè - Trò chơi: “làm theo người huy”; “Ai chăm ” tạo bảng “ Người biết lắng nghe”; - Nghe kể chuyện - Kể chuyện nối tiếp - Mạnh dạn, tự tin chia sẻ - Thảo luận theo nhóm suy nghĩ, chờ đến lượt trao đổi, bổ sung ý kiến với bạn giao tiếp - Chấp nhận khác ý kiến thống để thực Xây dựng công cụ theo dõi, đánh giá phát triển trẻ dựa vào Bộ chuẩn PTTENT Thông tin phản hồi a Người xây dựng công cụ - Cán quản lý giáo dục mầm non cấp: tổ trưởng chun mơn, hiệu phó chun mơn, hiệu trưởng, cán phòng Giáo dục - Giáo viên mầm non 23 b Các bước xây dựng công cụ Bước Lựa chọn số Bộ chuẩn PTTENT Bước Tìm hiểu minh chứng số chọn (xem TL gợi ý xây dựng Bộ công cụ) Ví dụ Chỉ số: 51: Chấp nhận phân cơng nhóm bạn người lớn Đạt Chưa đạt - Thực phân công - Không nhận phân công người khác người khác - Vui vẻ thực nhiệm vụ - Không vui vẻ thực Bước Lựa chọn phương pháp phù hợp với minh chứng, kinh nghiệm tần suất sử dụng giáo viên Các phương pháp thường dùng để thu thập thông tin, theo dõi đánh giá phát triển trẻ tuổi trường mầm non: - Quan sát (khuyến khích quan sát tự nhiên) - Tạo tình - Phỏng vấn/ Trò chuyện với trẻ/phụ huynh/giáo viên - Phân tích sản phẩm hoạt động trẻ - Bài tập (Kiểm tra trực tiếp) Giáo viên vào minh chứng, lựa chọn phương pháp để đánh giá trẻ cho phù hợp Tùy số, minh chứng, kinh nghiệm tần suất sử dụng mà giáo viên chọn phương pháp thích hợp: đơn giản, dễ thực hiện, khách quan, có độ tin cậy cao, tốn thời gian thời gian Giáo viên sáng tạo cách đánh giá khác dựa minh chứng số Ví dụ Chỉ số: 51: Chấp nhận phân công nhóm bạn người lớn sử dụng PP * Tạo tình Cơ đưa cơng việc phân cơng trẻ vào cơng việc cụ thể Ví dụ trực nhật lớp, cô phân công số trẻ xếp lại giá đồ chơi, số trẻ quét nhà, số trẻ kê lại bàn ghế Cô quan sát trẻ thực * Quan sát: công việc lao động : vệ sinh lớp, trước, sau ăn trò chơi có nhiều vai chơi 24 * Trao đổi với phụ huynh Ở nhà trẻ mẹ giao việc trẻ có thực khơng ? Khi thực cơng việc giao trẻ có vui vẻ làm không ? Bước Xác định phương tiện thực phù hợp với minh chứng, phương pháp, điều kiện sở vật chất lớp học Bước Xác định cách thực (hoạt động cô, hoạt động trẻ) Có thể tóm tắt bước xây dựng Bộ công cụ theo bảng sau: TT Chỉ số Minh lựa chọn chứng (1) (2) Phương pháp Phương tiện thực Cách thực (3) (4) (5) … n Sử dụng công cụ a Những thời điểm sử dụng - Với giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, hiệu phó chun mơn: Bộ cơng cụ sử dụng để kiểm tra trẻ sau chủ đề, tháng, tuần, hoạt động giáo dục - Với cán quản lí giáo dục: Bộ cơng cụ sử dụng để kiểm tra trẻ sau học kì, năm học b Các bước sử dụng công cụ: Bước Chuẩn bị bảng ghi kết theo lớp Ví dụ: Bảng Bảng theo dõi phát triển lớp/nhóm trẻ tuổi Trường: ……………………………………………… Lớp: ………………… Tên chủ đề: ……………………………………………………………………… Thời gian theo dõi: từ ………………………… đến …………………………… TT Họ tên trẻ MT đầu CĐ MT 2 Tổng đạt 25 MT MT cuối CĐ Tổng Tỉ lệ % Bước Tiến hành đo trẻ theo cách thực xây dựng Bước Đánh giá kết đạt trẻ Mỗi mục tiêu đánh giá ký hiệu mức độ: - Đạt: + - Chưa đạt: Bước Ghi kết Ví dụ: Bảng Bảng theo dõi phát triển lớp tuổi Trường: ………………………………… Lớp: ………………… Tên chủ đề: ………………………………………………………… Thời gian theo dõi: từ ……………… đến ………………………… TT Họ tên trẻ MT đầu CĐ MT MT MT MT Tổng cuối CĐ Lê Bích Hà + + - - - + Trần Thu Lan + + - + - + Tổng đạt Tỉ lệ % Bước Thống kê kết Thống kê kết lớp mục tiêu theo tỷ lệ % bảng Ví dụ: Bảng Bảng theo dõi phát triển lớp tuổi Trường: ………………………………… Lớp: ………………… Tên chủ đề: ………………………………………………………… Thời gian theo dõi: từ ……………… đến ………………………… TT Họ tên trẻ MT đầu CĐ MT MT MT cuối CĐ Lê Bích Hà + + - - + Trần Thu Lan + + - - + … … … … 85,00 68,98 Tổng đạt Tỉ lệ % 67,77 26 Tổng Điều chỉnh kế hoạch giáo dục * Điều chỉnh kế hoạch chủ đề/ tháng/ tuần Đối với mục tiêu có tổng số trẻ đạt (+) 70 % giáo viên tiếp tục đưa vào mục tiêu giáo dục chủ đề Đối với mục tiêu có tổng số trẻ đạt (+) 70% giáo viên điểm số trẻ chưa đạt mục tiêu để giúp trẻ rèn luyện lúc, nơi trình giáo dục phối hợp với phụ huynh để giúp trẻ đạt Do mục tiêu giáo dục chủ đề gồm mục tiêu cộng thêm mục tiêu chuyển từ chủ đề trước sang (những mục tiêu có số trẻ đạt 70%) * Điều chỉnh kế hoạch ngày - Những mục tiêu trẻ chưa đạt (-) giáo viên điều chỉnh hoạt động giáo dục cho phù hợp với nhu cầu, hứng thú khả trẻ III Hồ sơ theo dõi đánh giá phát triển trẻ gồm: - Bảng theo dõi PT lớp tuổi (mỗi chủ đề/1 bảng) Bảng theo dõi phát triển lớp tuổi TT Họ tên trẻ MT đầu CĐ MT MT … MT cuối CĐ Nguyễn Thành An + + + + + + + + … - + 35 - + Tổng Tổng đạt Tỉ lệ % 67,77 85,00 68,98 - Phiếu theo dõi phát triển cá nhân (được tách từ Bảng theo dõi PT chủ đề) Bảng theo dõi phát triển cá nhân trẻ tuổi sử dụng để thông báo phối hợp với phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ trường gia đình Đồng thời giáo viên sử dụng bảng để trao đổi với đồng nghiệp điều chỉnh kế hoạch giáo dục 27 ... đổi, thảo luận đánh giá phát triển trẻ gì? - Mục đích, ý nghĩa, nội dung việc đánh giá phát triển trẻ? - Ai người đánh giá phát triển trẻ? Ðánh giá PT trẻ gì? Đánh giá phát triển trẻ trình thu... Đánh giá phát triển thể chất - Đánh giá phát triển nhận thức - Đánh giá phát triển ngôn ngữ - Đánh giá phát triển tình cảm, kĩ xã hội - Đánh giá phát triển thẩm mĩ III Phương pháp đánh giá Các... trình giáo dục Đánh giá phát triển trẻ giáo dục mầm non nhằm xác định mức độ phát triển trẻ so với mục tiêu độ tuổi để có biện pháp thích hợp giúp trẻ tiến Ý nghĩa việc đánh giá PT trẻ Ðánh giá phát
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn ĐÁNH GIÁ sự PHÁT TRIỂN của TRẺ mầm NON, skkn ĐÁNH GIÁ sự PHÁT TRIỂN của TRẺ mầm NON

Từ khóa liên quan