SKKN trần thị hồng MN nậm cản

15 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:23

Như chúng ta đã biết, trẻ mẫu giáo khi bước vào trường tiểu học là một bước ngoặt lớn, ở đây ai sẽ là người giúp đỡ trẻ vượt qua những khó khăn đó? Không ai khác đó chính là cô giáo, phụ huynh và bản thân trẻ, ở mẫu giáo trẻ đang quen với vui chơi là hoạt động chủ đạo, nhưng khi trẻ vào tiểu học thì học tập lại là chủ đạo nên cho trẻ làm quen với chữ cái ở trẻ mẫu giáo không phải đưa chương trình tiếng việt của lớp 1 vào dạy, mà ở đây trẻ mẫu giáo 5 tuổi “Học mà chơi, chơi mà học” việc kết hợp các yếu tố vui chơi với nhiệm vụ học tập thông qua việc tổ chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo, lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động, khơi dậy lòng say mê hứng thú của trẻ với môn học làm quen với chữ cái. Là một giáo viên có nhiều năm dạy trẻ mẫu giáo 5 tuổi bản thân tôi luôn trăn trở, làm thế nào để cho trẻ luôn nhận biết và phát âm đúng được 29 chữ cái tiếng việt, chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 tuổi làm quen với chữ cái” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ MƯỜNG LAY SÁNG KIẾN KINH NGHỆM Tên đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ năm tuổi làm quen với chữ Họ tên: Trần Thị Hồng Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nậm Cản Mường Lay, tháng năm 2013 ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ NĂM TUỔI LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Việc hướng dẫn trẻ mẫu giáo tuổi làm quen với chữ hội tốt để sớm hình thành trẻ lực hoạt động ngơn ngữ, thái độ, phát triển trí tuệ kỹ làm quen với chữ Qua giáo dục tình cảm phát triển tư duy, mở rộng vốn hiểu biết góp phần vào việc phát triển nhân cách toàn diện trẻ Chuẩn bị cho trẻ hành trang “Tiếng việt’ vững để trẻ bước vào lớp Như biết, trẻ mẫu giáo bước vào trường tiểu học bước ngoặt lớn, người giúp đỡ trẻ vượt qua khó khăn đó? Khơng khác giáo, phụ huynh thân trẻ, mẫu giáo trẻ quen với vui chơi hoạt động chủ đạo, trẻ vào tiểu học học tập lại chủ đạo nên cho trẻ làm quen với chữ trẻ mẫu giáo khơng phải đưa chương trình tiếng việt lớp vào dạy, mà trẻ mẫu giáo tuổi “Học mà chơi, chơi mà học” việc kết hợp yếu tố vui chơi với nhiệm vụ học tập thông qua việc tổ chức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, lấy trẻ làm trung tâm hoạt động, khơi dậy lòng say mê hứng thú trẻ với môn học làm quen với chữ Là giáo viên có nhiều năm dạy trẻ mẫu giáo tuổi thân trăn trở, làm trẻ nhận biết phát âm 29 chữ tiếng việt, tơi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi làm quen với chữ cái” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm II Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng biện pháp “Nâng cao chất lượng môn học làm quen với chữ cái” cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi III Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Học sinh lớp mẫu giáo lớn A1 trường Mầm non Nậm Cảnthị xã Mường Lay Phạm vi nghiên cứu - Một số biện pháp dạy trẻ nâng cao chất lượng môn học làm quen với chữ lớp mẫu giáo – tuổi A1 trường Mầm non Nậm Cảnthị xã Mường Lay, năm học 2012-2013 IV Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp trò chuyện - Phương pháp sử dụng tập - Phương pháp kiểm tra trực tiếp Phần 2: NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Đảng nhà nước đặt mục tiêu “Giáo dục quốc sách hàng đầu” Giáo dục trẻ từ nhỏ móng vững cho giáo dục bậc học sau Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, có chức vô quan trọng tiền đề, móng vững để giúp trẻ có tâm tốt chuẩn bị vào học lớp Việc giáo dục trẻ mầm non đầy đủ tố chất 05 mặt giáo dục : Đức, trí, thể, mỹ tình cảm xã hội Việc dạy trẻ làm quen với 29 chữ viết thường, in thường, in hoa lúc nơi phải tạo điều kiện cho trẻ làm quen với chữ để nhằm giúp trẻ phát triển nhận thức qua óc quan sát trí tưởng tượng Qua việc dạy trẻ nhận biết phát âm 29 chữ cách dễ hiểu dễ nhớ Để làm việc giáo viên phải có lựa chọn nội dung phù hợp, sáng tạo để thu hút trẻ học Chính thế, kiến thức mà nhà sư phạm đưa đến cho trẻ dù kiến thức sơ đẳng, đơn giản, vô quan trọng đời đứa trẻ sau Vì việc dạy trẻ làm quen với môn học “Làm quen với cái” trẻ 5-6 tuổi quan trọng giúp cho trẻ nhận biết 29 chữ với kiểu chữ in hoa, in thường viết chữ thường, nhận biết phân biệt đặc điển giống khác nhóm chữ qua mơn giúp trẻ phát âm đúng, chuẩn, xác tiếng việt, tiền đề giúp trẻ chuẩn bị vào lớp bậc tiểu học Thông qua môn giúp trẻ rèn luyện phát âm, củng cố kiến thức tăng vốn từ cho trẻ Bản thân giáo viên nhà trường phân công giảng dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A1 qua năm trực tiếp giảng dạy nhận thấy trẻ làm quen với chữ việc khơng dễ dàng, trẻ 5-6 tuổi dễ nhớ, dễ quên Nên đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, chịu khó, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo trình lên lớp Do vậy, mạnh dạn chọn vấn đề để làm đề tài “một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi làm quen với chữ cái” để làm đề tài nghiên cứu II Thực trạng trước áp dụng đề tài - Qua việc nghiên cứu thực trạng lớp giảng dạy thân tơi thấy trẻ nhận thức chữ gặp nhiều khó khăn phát âm, nhận dạng chữ, khả tiếp thu chậm hay nhầm lẫn số chữ có cấu tạo giống nhóm chữ b, d, đ; p, q Nên thường xuyên dạy trẻ lúc nơi, xong thân gặp số thuận lợi khó khăn sau: 1.Thuận lợi - Được quan tâm sát phòng Giáo dục đào tạo, hàng năm bổ sung cấp phát đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho việc dạy học - Được quan tâm tạo điều kiện Ban giám hiệu nhà trường, giúp đỡ đồng nghiệp, tổ chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ thực đề tài - Là giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 5-6 tuổi nhiều năm thân tơi có nhiều kinh nghiệm công tác giảng dạy, nắn phương pháp mơn - Bản thân khơng ngừng tìm tòi học hỏi đồng nghiệp trước tự nghiên cứu tài liệu, sách báo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Được quan tâm ủng hộ nhiệt tình bậc phụ huynh nên năm qua cháu học ngoan, đầy đủ - Trường lớp trang trí phù hợp với chủ đề, tạo môi trường học tập tốt để trẻ tham gia vào hoạt động - Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động lớp - Cơ sở vật chất nhà trường khang trang đẹp, trang bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi, thiết bị đại Khó khăn - Số học sinh lớp chiếm ½ em dân tộc thiểu số, số trẻ chưa thạo tiếng phổ thông nên nhiều trẻ nói ngọng, phát âm chưa chuẩn, nhận thức trẻ không đồng - Một số phụ huynh dân tộc thiểu số chưa hiểu hết tầm quan trọng cho trẻ em làm quen với 29 chữ biết phương pháp dạy trẻ nhà - Tranh ảnh phục vụ cho mơn ít, hầu hết tranh tự vẽ nhiều hạn chế, tính thẩm mỹ chưa cao nên khơng thu hút trẻ hăng say học tập - Giáo viên chưa biết vận dụng linh hoạt với môn khác, thiếu sáng tạo học, việc tiếp cận với cơng nghệ thơng tin hạn chế Điều dẫn đến thực trạng sau: + Qua khảo sát chất lượng đầu năm lớp mẫu giáo - tuổi A1 kết sau: Khảo sát Tổng số Trước thực 22 Tốt Khá = 9.1 % = 27,3 % TB = 40.9 % Yếu = 22,7 % III Quá trình thực Được phân công ban giám hiệu năm học 2012 – 1013 giảng dạy lớp mẫu giáo – tuổi A1, từ đầu năm học thân xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc trẻ Trong q trình chăm sóc giáo dục trẻ thân tơi ln tích cực học hỏi để nắm phương pháp môn học đồng thời tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào trình dạy học tạo cho trẻ tâm thoải mái, tích cực tham gia học tập Qua kết khảo sát chất lượng đầu năm học thân tơi chăn trở, ln tìm đưa nhiều giải pháp vào trình dạy trẻ như: Trang trí tạo mơi trường học tập - Cơ trang trí tranh ảnh xung quanh lớp học đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với chủ đề Tranh ảnh có chứa chữ học Ngồi trang trí số tranh chuyện chữ to góc sách, tên góc ký hiệu chữ như: Góc thiên nhiên, góc nghệ thuật……… từ giúp trẻ nhận biết chữ học bảng danh sách trẻ có ký hiệu chữ tên trẻ Chuẩn bị nguyên vật liệu làm đồ chơi - Ngoài muốn thu hút trẻ học để trẻ nắm vững kiến thức, nhớ chữ tự làm đồ dùng từ nguyên vật liệu sẵn có phụ huynh gom góp như: lọ dầu rửa bát, bìa hộp bánh số nguyên vật liệu khác Ví dụ 1: Lọ đầu rửa bát cắt thành hình lọ hoa gắn chữ vừa học, vừa sử dụng vào trò chơi với chữ Ví dụ: Bìa hộp bánh cắt thành bơng hoa, hình vật gắn chữ vào bơng hoa hình vật, để trẻ tìm chữ theo yêu cầu cô Tổ chức hoạt động làm quen chữ - Bên cạnh môi trường học tập đầy đủ đồ dùng trực quan phong phú đa dạng mang tính thẩm mỹ cần cho trẻ tưởng tượng phát huy tính sang tạo thu hút trẻ vào học, đặc biệt học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin giúp trẻ nhận biết phát âm nhóm chữ hơn, nhớ lâu Ví dụ: Cho trẻ làm quen với chữ g, y chủ đề “Nước tượng tự nhiên” Đề tài: Làm quen chữ g, y I Mục tiêu Kiến thức - Trẻ nhận biết đặc điểm phát âm chữ g, y - Trẻ nhận chữ g, y từ trọn vẹn: Dòng sơng, Thuyền biển Kỹ - Rèn kỹ ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ - Rèn kỹ phát âm đúng, phát triển ngôn ngữ rõ ràng Thái độ - Trẻ có ý thức học tập, giữ gìn lớp học II Chuẩn bị Chuẩn bị - Máy tính, máy chiếu, slide hình ảnh dòng sơng, thuyền biển - Thẻ chữ g, y cho cô, que Chuẩn bị trẻ - Rổ đượng chữ p, q, g, y - Tranh có chữ, bảng quay, bút - Tâm trẻ thoải mái III Tổ chức hoạt động Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động 1: Hát trò chuyện nước - Cô cho trẻ hát “em chơi thuyền” - Trẻ hát cô - Các vừa hát hát gì? - Em chơi thuyền - Thuyền lại đâu? - Trên sơng, biển - Ngồi nước sơng biết nguồn nước nữa? - Trẻ trả lời 2.Hoạt động 2: Làm quen chữ g.y a Làm quen chữ g - Cơ có hình ảnh ? - Hình ảnh dòng sơng - Con thấy dòng sơng ntn? - Trẻ nhận xét - Muốn cho dòng sơng ln phải làm gì? - Ở tranh có từ “dòng sơng” - Cho trẻ đọc từ “dòng sơng” - Trẻ ý nghe, đọc - Cơ ghép từ: Dòng sơng thẻ chữ rời, đếm - Trẻ tìm phát âm chữ học từ - Trẻ tìm đọc chữ: “dòng sơng” d,ơ,n,o,t - Cơ giới thiệu chữ g : Hơm làm quen chữ g - Đây chữ g - Nghe cô phát âm - Cô phát âm chữ g lần - Cả lớp, tổ, cá nhân phát âm chữ g - Cho trẻ phát âm - Cho trẻ nhận xét đặc điểm chữ g - Trẻ quan sát nêu nhận xét chữ g - Cô nhấn mạnh lại đặc điểm chữ g nét rời: Chữ g gồm nét cong tròn bên trái nét móc bên phải - Trẻ tìm chữ g rổ giơ lên phát âm - Cả lớp tìm phát âm - Cơ giới thiệu chữ g viết thường => cho trẻ phát âm chữ g viết thường - Cho trẻ tìm chữ g từ, tranh - 1,2 trẻ lên tìm chữ g xung quanh lớp b Làm quen chữ y - Trên Mặt biển xanh đoàn thuyền tấp nập vào - Thuyền buồm - Cơ có hình ảnh ? - Dưới tranh có từ “thuyền biển” Trẻ đọc từ - Cô ghép từ “thuyền biển” Trẻ đọc từ ghép - Trẻ đọc - Trẻ tìm phát âm chữ học - Chữ t,h,u,ê,n… - Cô giới thiệu chữ y - Cô phát âm chữ y lần - Trẻ phát âm chữ y - Cô cho trẻ nhận xét đặc điểm chữ y - Cả lớp, tổ, cá nhân phát âm - Trẻ nhận xét đặc điểm chữ y - Cô nhấn mạnh lại đặc điểm chữ y nét rời: Chữ y gồm nét xiên: nét xiên ngắn bên trái nét xiên dài bên phải - Trẻ tìm chữ y rổ giơ lên phát âm - Trẻ tìm chữ y phát âm -Trẻ phát âm chữ viết - Cô giới thiệu chữ y viết thường cho trẻ phát âm thường - Trẻ trả lời - Chữ y có tên bạn lớp - Trẻ quan sát - Cơ viết tên bạn, trẻ lên gạch chân chữ y Hoạt động 3: Trò chơi * Trò chơi 1: Tìm chữ theo hiệu lệnh - Trẻ nghe cách chơi - Cách chơi: Cơ nói tên đặc điểm cấu tao chơi trò chơi chữ trẻ nhanh tay chọn chữ đưa phía trước mặt phát âm chữ - Tổ chức chơi * Trò chơi 2: Thi xem đội nhanh - Cách chơi: Cô chia trẻ làm đội xếp thàng - Nghe cách chơi hàng dọc Khi có hiệu lệnh “hai, ba” bạn đầu hàng chạy nhanh lên phía trước lấy bút gạch chân chữ g (hoặc y) Hết thời gian quy định đội gạch nhiều chữ đội thắng - Trẻ thi đua đội - Tổ chức chơi lần - Trẻ đếm kiểm tra kết - Kiểm tra kết quả, nhận xét động viên trẻ * Kết thúc: Cô nhận xét cho trẻ chơi Ví dụ: Cho trẻ làm quen với chữ L - M – N sưu tầm loại hoa khơ, khơ, vật liệu có chứa chữ hạt Na, hạt mít…để trẻ sếp chữ vừa học với cách làm tơi thấy có hiệu đáng kể việc giúp trẻ nhận biết chữ cái, trẻ nhớ, nhận biết chữ tốt Ngoài cho trẻ nhận biết phát âm chữ thông qua học tơi cho trẻ nhận biết chữ thơng qua trò chơi mang tính sáng tạo để cố kiến thức cho trẻ Ví dụ: Cho trẻ lên tìm gạch chân chữ u, đoạn thơ: “Tu tu xe lửa Xình xịch qua cầu Khách ngồi tàu Đoàn người Cùng cười hớn hở Nhìn cầu dài” Ví dụ: Cho trẻ chơi trò chơi: Thử tài bé u + Cách chơi: Cơ xếp chữ theo trật tự cho trước u cầu trẻ tìm chữ thiếu điền vào ô trống y y g y g y y y g g y y * Cho trẻ làm quen chữ thơng qua trò chơi “ Chiếc đồng hồ kỳ diệu” + Cách chơi: - Cô gắn chữ lên đồng hồ cô tự tạo cô quy định kim đồng hồ vào chữ trẻ chọn nhanh chữ phát âm Phối hợp với môn học khác cho trẻ làm quen với chữ - Ngoài muốn tạo cho trẻ có tâm thoải mái học tránh cho trẻ nhàm chán giáo viên cần phải biết vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo môn học khác thơ, âm nhạc, câu truyện, câu đố, trò chơi…vào hoạt động cho trẻ làm quen với chữ để làm thay đổi khơng khí học tạo cho trẻ tâm lí “Chơi mà học học mà chơi” qua nhằm khắc sâu kiến thức cho trẻ kiểm tra đánh giá trẻ lúc nơi - Khi cho trẻ hoạt động trời cho trẻ quan sát ô tô, cô cho trẻ định âm chữ từ tơ để tìm chữ trơng từ ô tô - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Về bến” + Cách chơi: Cô phát cho trẻ thuyền có gắn chữ học Bến cô quy định chữ Trẻ vừa vừa hát, có hiệu lệnh “về bến” trẻ cầm thuyền gắn chữ bến có gắn chữ đó, từ trẻ nhận biết chữ lúc nơi Ký hiệu chữ vào đồ dùng cá nhân trẻ tủ đựng túi, cốc uống nước, ghế ngồi, bàn chải đánh răng, bảng bé ngoan, thẻ chơi góc….qua giúp trẻ nhớ chữ qua tên Tuyên truyền kết hợp với phụ huynh - Ngoài học lớp, đón, trả trẻ tơi tranh thủ trao đổi với phụ huynh tầm quan trọng môn học làm quen với chữ đặc biệt dạy trẻ theo hướng đổi mới, tích cực, trẻ yếu mặt yêu cầu phụ huynh kết hợp kèm cặp thêm cho cháu hướng dẫn giáo viên, tránh dạy không phương pháp làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, có phụ huynh cho nghỉ học nhiều nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh, việc cho trẻ nghỉ học nhiều ảnh hưởng đến tiếp thu kiến thức trẻ lớp đặc biệt cháu tuổi chuẩn bị vào lớp bậc phụ huynh khơng nên cho trẻ nghỉ học nhiều - Tuyên truyền vận động bậc phụ huynh gom vật liệu sẵn có địa phương để kết hợp cô làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho tiết dạy học có hiệu cao IV Các giải pháp rút sau áp dụng đề tài Qua năm áp dụng thực đề tài đến kết thúc thân đúc rút số giải pháp để giúp trẻ nâng cao chất lượng môn học làm quen với chữ sau: Tạo mơi trường học tập tốt Tích cực làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có để phục vụ cho việc học, chơi Tổ chức hoạt động làm quen với chữ ngồi tiết học Lồng ghép mơn học khác cho trẻ làm quen với chữ Tuyên truyền kết hợp với bậc phụ huynh Kiển tra đánh giá trẻ lúc nơi V Kết thực học kinh nghiệm Kết thực * Đối với trẻ Có số lượng đối chiếu - Qua khảo sát chất lượng đầu năm so với năm, cuối năm lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A2 trẻ có tiến rõ rệt, hứng thú học, mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia hoạt động lớp cụ thể kết đạt sau: Khảo sát Tổng số Tốt Khá TB Yếu Trước thực 22 = 9.1% = 27.3 % = 40.9 % = 22.7 % Sau thực 22 10 = 45.4% = 36.4 % = 18.2 % 0=0% * Giáo viên - Giáo viên nắm phương pháp mơn, truyền thụ kiến thức xác tổ chức học nhẹ nhàng linh hoạt, ln đổi hình thức tổ chức học, nội dung truyền thụ cho trẻ phù hợp với chủ đề có sáng tạo học Đồ dùng giảng dạy đẹp tạo môi trường cho trẻ hoạt động lúc nơi * Phụ huynh - 100% phụ huynh có nhận thức tầm quan trọng môn làm quen với chữ biết kết hợp với giáo viên để dạy trẻ có kiến thức chữ cái, chữ in thường, chữ in hoa chữ viết hoa Bài học kinh nghiệm Qua việc nghiên cứu thực đề tài “một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi làm quen với chữ cái” thân rút số kinh nghiệm sau: - Giáo viên phải xây dựng môi trường học tập phong phú đa dạng thuận tiện cho hoạt động cô trẻ - Đồ dùng dạy học cô trẻ phù hợp với nội dung dạy, phù hợp với chủ đề, màu sắc hấp dẫn thu hút trẻ tăng cường làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo để phục vụ cho học - Giáo viên nắm phương pháp môn Nội dung kiến thức phải đảm bảo phù hợp với trẻ, thường xuyên cho trẻ làm quen với chữ lúc nơi Nội dung lồng ghép thích hợp tiết học ngồi học tạo khơng khí cho trẻ tham gia hoạt động Giáo viện có tinh thần trách nhiệm tâm huyết với nghề - Bản thân tích cực học hỏi bồi dưỡng chuyên môn tham khảo tài liệu cập nhật chương trình giáo dục mầm non, học hỏi đồng nghiệp 10 - Giáo viên tích cực học tập ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình dạy học, biết sử dụng hình ảnh động đưa vào dạy trẻ - Giáo viên khích lệ trẻ tích cực tham gia hoạt động - Giáo viên gần gủi trẻ nắm bắt tâm lý học sinh, đối tương để có biện pháp, kế hoạch bồi dưỡng cho trẻ uốn nắn kịp thời - Phối hợp với bậc phụ huynh trao đổi kiến thức chăm sóc ni dưỡng trẻ có khoa học Phối hợp chặt chẽ với bậc phụ huynh để có biện pháp kèm cặp cách phát âm cho trẻ đạt hiệu tốt môn học Phần 3: KẾT LUẬN I Kết luận Trên trình bày nhận thức, hiểu biết môn học cho trẻ làm quen với chữ đồng thời đưa số biện pháp nhằm cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ mà áp dụng thực qua thực tiễn năm học vưa qua Những kết đáng kể tơi trình bày Mặc dù thành công ban đầu, phạm vi tác dụng mức độ định Vì tơi mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo bạn bè đồng nghiệp để thân tiếp tục rút kinh nghiệm cho năm học II Đề xuất kiến nghị Để đạt kết cao công tác giảng dạy với môn làm quen với chữ nói riêng cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non nói chung cần quan tâm ban giám hiệu, cấp lãnh đạo, ban ngành phụ huynh * Đối với phòng giáo dục Tiếp tục đầu tư, trang bị thêm thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc dạy học * Đối với ban giám hiệu Cần quan tâm đạo sát công tác chuyên môn * Đối với giáo viên Tăng cường tinh thần học hỏi, phát huy tính tích cực sáng tạo hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ Đặc biệt tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào trình soạn giảng - Trên đề tài sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu, thực rút từ thực tế công tác giảng dạy Rất mong đóng góp ý kiến bổ sung từ cấp lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo, ban giám hiệu nhà trường giúp ngày tiến công tác giảng dạy 11 Tôi xin chân thành cảm ơn! Mường Lay, ngày10 tháng năm 2013 Người viết Trần Thi Hồng KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THẨM ĐỊNH ĐỀ TÁI SKKN CỦA TRƯỜNG MẦM NON MẬM CẢN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Mường Lay, ngày tháng năm 2013 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THẨM ĐỊNH ĐỀ TÁI SKKN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ MƯỜNG LAY ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Mường Lay, ngày tháng năm 2013 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 12 MỤC LỤC STT Nội dung Trang Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài II Nhiệm vụ nghiên cứu III Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu IV Phần 2: NỘI DUNG I Cơ sở lý luận II Thực trạng trước áp dụng đề tài Thuận lợi 2 Khó khăn Q trình thực III Trang trí tạo mơi trường học tập Chuẩn bị nguyên vật liệu làm đồ chơi Tổ chức hoạt động làm quen chữ Phối hợp với môn học khác cho trẻ làm quen với chữ kiểm tra đánh giá trẻ lúc nơi Tuyên truyền kết hợp với phụ huynh IV Các giải pháp rút sau áp dụng đề tài SKKN V Kết thực học kinh nghiệm Kết 13 Bài học kinh nghiệm Phần 3: KẾT LUẬN I Kết luận 10 II Đề xuất kiến nghị 10 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tập san giáo dục mầm non Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non – Nhà xuất đại học sư phạm Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý giáo viên ngành học mầm non Hướng dẫn thực chương tình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn – tuổi 15 ... trường Mầm non Nậm Cản – thị xã Mường Lay Phạm vi nghiên cứu - Một số biện pháp dạy trẻ nâng cao chất lượng môn học làm quen với chữ lớp mẫu giáo – tuổi A1 trường Mầm non Nậm Cản – thị xã Mường... ơn! Mường Lay, ngày10 tháng năm 2013 Người viết Trần Thi Hồng KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THẨM ĐỊNH ĐỀ TÁI SKKN CỦA TRƯỜNG MẦM NON MẬM CẢN ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... 2013 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THẨM ĐỊNH ĐỀ TÁI SKKN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ MƯỜNG LAY ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN trần thị hồng MN nậm cản, SKKN trần thị hồng MN nậm cản