skkn một số biện pháp tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng tại trường mầm non

14 210 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 07:33

MỤC LỤC MỤC LỤC………………………………………………………………… … Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………… …2 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI………………………………………… … ………2 II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU…………………………………………………3 III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU…………….… IV PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU……………………………….3 Phần II NỘI DUNG ĐỀ TÀI……………………………………………………3 I CƠ SỞ LÝ LUẬN………………………… …………………………………3 II CƠ SỞ THỰC TẾ…………………………………………………………….4 III CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI……………………………………5 Giải pháp thực hiện………………………………………………… ………5 1.1 Định nghĩa y tế học đường………… ………… ………… …………… 1.2 Thực nhiệm vụ y tế học đường…………………………………… …6 Biện pháp thực hiện………………………………………………….…… …7 Hậu sáng kiến kinh nghiệm………………………………………….….11 Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………….…….12 Kết luận……………………………………………………………….…… 12 Các đề xuất kiến nghị………………………………………………….…12 Phần IV TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………….…… 14 1/13 Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI * Về mặt lý luận: Cơng tác Y tế học đường có vai trò hết sức quan trọng cơng tác chăm sóc sức khỏe ban đầu em học sinh Như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có câu hiệu mà bất cứ quốc gia nào, đất nước biết đến “Trẻ em hơm nay, giới ngày mai” Vì vậy, cơng tác chăm sóc sức khỏe cho đối tượng học sinh lúc có nhiều ý nghĩa thiết thực giữ vai trò, vị trí quan trọng quốc gia Do muốn có hệ tương lai vừa khỏe mạnh, vừa thơng minh tồn xã hội cần phải ý đến cơng tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho em từ tuổi đến trường Đầu tư cho trẻ em hơm đầu tư cho tương lai Để người chủ tương lai quản lý tốt đất nước sau này, trẻ em cần học tập tốt, trở thành người có tri thức, "vừa hồng, vừa chuyên" Muốn học tập tốt cần phải có sức khỏe tốt Vậy để trẻ có sức khỏe tốt phải có biện pháp cụ thể công tác y tế học đường Và hoạt động quan trọng, định không nhỏ đến thành công công tác y tế học đường cơng tác tun truyền chăm sóc sức khỏe Cơng tác tun truyền biện pháp cụ thể, thiết thực, hạn chế tình trạng trẻ mắc bệnh suy dinh dưỡng phụ huynh có kỹ chăm sóc ni dưỡng trẻ tốt * Về mặt thực tiễn: Cùng với phát triển xã hội, đời sống người ngày nâng cao môi trường học tập trẻ ngày quan tâm, chăm sóc cải thiện đáng kể Bên cạnh mặt tốt phát triển vấn đề mà khơng khỏi lo lắng cho hệ tương lai thực trạng trẻ mắc bệnh suy dinh dưỡng ngày nhiều trẻ thiếu chất dinh dưỡng bậc cha mẹ thiếu hiểu biết cách chăm sóc thân từ mang thai tới sinh cách chăm sóc ni dưỡng trẻ trẻ tập ăn Khi trẻ thiếu chất dinh dưỡng dẫn đến trẻ dễ mắc bệnh suy dinh dưỡng bệnh khác, khơng có biện pháp phòng bệnh từ đầu với phối kết hợp gia đình – nhà trường xã hội làm gia tăng bệnh nhanh Và hoạt động tuyên truyền chăm sóc ni dưỡng trẻ cho giáo viên, nhân viên phụ huynh học sinh cách phòng bệnh tốt Từ đó, thấy làm tốt cơng tác tun truyền góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhà trường cộng đồng Thiết 2/13 nghĩ cấp học cần phải có nhận thức đắn vị trí vai trò y tế học đường, để đưa biện pháp phù hợp nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trường Qua thời gian làm y tế trường học mạnh dạn viết Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ trường mầm non” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích tơi nghiên cứu đề tài nhằm tìm phương pháp tun truyền chăm sóc sức khỏe ni dưỡng trẻ hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường năm học Mặt khác công tác tun truyền trường học đơi đơn điệu, thiếu hiệu chưa quan tâm nhiều trường học Chính mà tơi làm sáng kiến kinh nghiệm nhằm giúp cho nhân viên y tế học đường tham khảo để vận dụng tốt công tác tuyên truyền sức khỏe ni dưỡng trẻ Và ban ngành đồn thể nhà trường thấy cần thiết hoạt động tuyên truyền quan tâm công tác y tế học đường III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Phụ huynh học sinh IV PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu phạm vi trường Mầm non Tân Ước, thơng qua đề tài góp phần giúp cho y tế học đường tất trường học hồn thành tốt nhiệm vụ Kế hoạch nghiên cứu: 01/09/2015 đến 31/03/2016 Phần II NỘI DUNG ĐỀ TÀI I CƠ SỞ LÝ LUẬN Hiện công tác y tế học đường trường học cấp quan tâm, đạo thực Là nội dung thiết yếu nhiệm vụ năm học Số lượng trẻ mắc bệnh suy dinh dưỡng nhiều thiếu kiến thức chế độ dinh dưỡng cho trẻ cao 3/13 Tuy nhiên cơng tác tun truyền nhiều hạn chế, đơn điệu, khơng có nhiều biện pháp nên chưa thu hút giáo viên, nhân viên phụ huynh học sinh Mặt khác kinh phí dành cho cơng tác y tế học đường nói chung, cơng tác tun truyền nói riêng Một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến hoạt động y tế nhà trường hoạt động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe nuôi dưỡng trẻ II CƠ SỞ THỰC TẾ Hiện trường công tác tuyên truyền bậc cha mẹ phối hợp cơng tác chăm sóc ni dưỡng trẻ hạn chế Nhà trường thời gian xây dựng nên khơng có bảng tun truyền sân cho bậc phụ huynh biết Nội dung hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng hình thức, chưa có sức thuyết phục bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động chăm sóc ni dưỡng trẻ Để tạo thống nội dung, phương pháp, cách chăm sóc ni dưỡng trẻ nên sâu vào nghiên cứu đề tài Qua thời gian làm y tế học đường trường Mầm non Tân Ước gặp thuận lợi khó khăn sau: - Thuận lợi: Được quan tâm tạo điều kiện Ban giám hiệu nhà trường Có phối hợp nhiệt tình cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hoạt động y tế - Khó khăn Phụ huynh cho trẻ ăn bán trú trường thấp Nhà trường có nhiều khu lẻ nên công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn Hơn kĩ chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe phụ huynh cho hạn chế, thiếu hiểu biết chưa hiểu bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng 4/13 Do tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trường vào đầu năm học cao Cụ thể qua việc cân đo sức khỏe đầu năm học: + Tổng số trẻ trường là: 488 + Tổng số trẻ ăn bán trú: 390/488 đạt tỷ lệ 80,4% ĐỘ TUỔI TỔNG SỐ TỔNG SỐ TRẺ TRẺ ĐƯỢC CÂN SỐ TRẺ SUY DINH DƯỠNG TỶ LỆ tuổi 117 117 22 18,8% tuổi 106 106 15 14,2% tuổi 150 150 32 21,3% 24 - 36 tháng 115 115 16 13,9% III CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Giải pháp thực Để có giải pháp cụ thể nhân viên y tế học đường dựa văn hướng dẫn chung công tác y tế học đường Quyết định số 73/2007/QĐBGD&ĐT Hà Nội ngày 04/12/2007 Ban hành Quy định hoạt động Y tế trường Tiểu học, trường THCS, THPT trường Phổ thơng có nhiều cấp học; Thơng tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/06/2013 Bộ Giáo Dục Đào Tạo – Bộ Y tế Quy định đánh giá công tác y tế sở giáo dục mầm non; cứ vào văn đạo cấp đề theo năm học công tác y tế học đường nắm rõ khái niệm, nhiệm vụ y tế học đườngđề kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho năm học tùy theo cấp học, thực tiễn, trang, sở vật chất, kinh phí có để thực tốt công tác 1.1 Định nghĩa y tế học đường Y tế trường học lĩnh vực thuộc chuyên ngành y tế dự phòng bao gồm hệ thống phương pháp, biện pháp can thiệp nhằm bảo vệ, nâng cao sức khoẻ học sinh, biến kiến thức khoa học thành kỹ thực hành hoạt động sống lứa tuổi học đường Và y tế trường học lĩnh vực thuộc chuyên ngành Y học dự phòng nghiên cứu tác động điều kiện sống, sinh hoạt học tập lên thể học sinh, 5/13 sở xây dựng triển khai biện pháp can thiệp phù hợp nhằm bảo vệ nâng cao sức khoẻ, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho em học sinh phát triển cách toàn diện Các lĩnh vực Y tế trường học bao gồm: Quản lý chăm sóc sức khoẻ cho trẻ trường học, truyền thông giáo dục sức khoẻ trường học 1.2 Thực nhiệm vụ y tế học đường a) Quản lý chăm sóc sức khỏe trường học: Khám điều trị số bệnh thông thường: sốt, tiêu chảy, nhiễm trùng da… Tiến hành cấp cứu ban đầu Nhằm xử lý chỗ sớm tai nạn, biến chứng tai nạn gây như: chảy máu, gẫy xương, hóc, sặc, ngừng tim, ngừng thở, điện giật, đuối nước, bỏng, ngộ độc, súc vật cắn, dị vật rơi vào mắt, dị ứng, … quản lý tủ thuốc y dụng cụ theo quy định Khám sức khoẻ định kỳ phân loại sức khoẻ học sinh Quản lý hồ sức khoẻ học sinh Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế cho năm học, trình lãnh đạo phê duyệt tổ chức thực Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi phát triển thể lực cho trẻ em Phối hợp với cha mẹ trẻ theo dõi việc tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh Tổ chức chương trình y tế đưa vào trường học Tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng y tế trường học ngành Y tế tổ chức yêu cầu y tế học đường cấp quận, huyện đề kết, tổng kết công tác y tế trường học, báo cáo thống kê y tế học đường theo quy định b) Thực công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ cho trẻ em: Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho bậc phụ huynh vệ sinh cá nhân, vệ sinh mơi trường; phòng, chống dịch bệnh, bệnh thường gặp trẻ em 6/13 Tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho bậc phụ huynh Tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động ngành giáo dục, ngành y tế ban ngành địa phương phát động Tổ chức truyền thơng giáo dục cách chăm sóc, ni, dạy trẻ cho bậc phụ huynh Có bảng tin đăng tải nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho bậc phụ huynh Biện pháp thực Vận dụng kiến thức định nghĩa, chức năng, nhiệm vụ Y tế trường học từ tơi xây dựng biện pháp tuyên truyền cụ thể sau: Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tháng cho năm học Ngay từ đầu năm học xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung chăm sóc ni dưỡng trẻ đến bậc phụ huynh bảng tuyên truyền nhóm lớp Lượng thông tin bao gồm vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, vệ sinh, phòng bệnh Các hoạt động hưởng ứng phong trào giáo dục sức khỏe nhà trường cụ thể là: - Tình hình sức khỏe trẻ qua biểu đồ tăng trưởng - Tình hình bệnh tật trẻ phát sinh thời tiết, khí hậu, mơi trường cần nhắc nhở để phòng bệnh, xử lí kịp thời Các thơng tin cách chăm sóc trẻ như: tháp dinh dưỡng, dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn, trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì dư cân tuyên truyền chế độ ăn trường hợp lí đảm bảo dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm Thời điểm chọn nội dung tuyên truyền gắn kết thời điểm với nội dung truyền thông cấp Biện pháp 2: Xây dựng hình thức tuyên truyền Tùy điều kiện sở vật chất, hoạt động nhà trường mà xây dựng hình thức tuyên truyền cho phù hợp Có nhiều hình thức tun truyềntơi xây dựng cụ thể sau: 7/13 * Tuyên truyền trao đổi trực tiếp phụ huynh học sinh: Trong trường mầm non, việc gặp gỡ trao đổi với phụ huynh học sinh việc cần thiết thông qua buổi họp phụ huynh họp đại diện phụ huynh học sinh đầu năm học Trong buổi họp phụ huynh học sinh tuyên truyền suy dinh dưỡng trẻ em biện pháp phòng chống, tuyên tuyền chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng, tháp dinh dưỡng, bữa ăn đầy đủ chất VD: Nội dung tuyên truyền suy dinh dưỡng trẻ em biện pháp phòng chống sau: Suy dinh dưỡng gì? Suy dinh dưỡng thiếu protein - nǎng lượng thực trạng trẻ bị suy dinh dưỡng nhẹ vừa nước ta chiếm tỉ lệ không nhỏ Biểu trẻ suy dinh dưỡng: Biểu suy dinh dưỡng trẻ mầm non nói riêng trẻ em nói chung chậm lớn thường hay mắc bệnh nhiễm khuẩn tiêu chảy viêm đường hô hấp, trẻ bị giảm khả nǎng học tập, nǎng suất lao động trưởng thành Đáng lo ngại trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ vừa người mẹ, thành viên khác gia đình ý tới trẻ bình thường Ở cộng đồng có nhiều trẻ suy dinh dưỡng, ta khó nhận biết chúng “nhỏ bé” Do đó, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mầm non cần quan tâm người Trường hợp dễ khiến trẻ có nguy suy dinh dưỡng Trẻ tuổi – độ tuổi mầm non có nhu cầu dinh dưỡng cao Các nguy dẫn đến suy dinh dưỡng trẻ là: Trẻ không ăn ĐÚNG ĐỦ theo lứa tuổi: Nhiều mẹ nghĩ để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mầm cần cho ǎn bột muối, thức ăn dặm thiếu dầu mỡ, thức ǎn động vật, rau xanh, hoa Người mẹ bị suy dinh dưỡng: Người mẹ trước mang thai ǎn uống không đầy đủ dẫn đến bị suy dinh dưỡng đẻ đưa nhẹ cân, còi cọc Đứa trẻ bị suy dinh dưỡng từ bào thai dễ bị suy dinh dưỡng sau Người mẹ bị suy dinh dưỡng, ǎn uống tháng đầu sau đẻ dễ bị thiếu sữa sữa, đứa dễ bị suy dinh dưỡng 8/13 Các bệnh nhiễm khuẩn viêm đường hô hấp, tiêu chảy, bệnh ký sinh trùng: Đây tình trạng hay gặp nước ta Chế độ nuôi dưỡng không hợp lý trẻ bệnh nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng sau mắc bệnh trẻ tuổi Thiếu chǎm sóc hay đứa trẻ bị “bỏ rơi”: Ngồi chǎm sóc ǎn uống, để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mầm đứa trẻ cần chǎm sóc sức khoẻ (tiêm chủng, phòng chống nhiễm khuẩn), chǎm sóc tâm lý, tình cảm chǎm sóc vệ sinh vấn đề chủ quan phần đông người lớn Cách phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ: Bữa ăn phải cân đối lượng ăn vào lượng tiêu hao: Một phần ăn cân đối giúp cho thể có đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho phát triển, trì sống làm việc, vui chơi giải trí Nếu ăn nhiều mà khơng hoạt động dẫn đến thừa lượng gây béo phì, để trẻ đói, ăn khơng đủ chất, đủ lượng , trẻ mệt mỏi, hoạt động dẫn đến bị suy dinh dưỡng Bữa ăn phải điều độ theo yêu cầu dinh dưỡng : Phấn đấu bữa ǎn có đủ cân đối Ngồi cơm (cung cấp nǎng lượng), cần có đủ là: rau (cung cấp vitamin, chất khoáng chất xơ); đậu phụ, vừng lạc, cá, thịt, trứng (cung cấp chất đạm, béo) canh cung cấp nước chất dinh dưỡng bổ sung , luân phiên thay đổi ăn giúp trẻ ngon miệng Ăn nhiều rau xanh chín: rau cung cấp nhiều vi chất dinh dưỡng chứa nhiều vitamin, chất xơ muối khoáng loại rau có màu xanh thẫm (rau ngót, rau cải, mồng tơi…), cà rốt, bí đỏ, trái đu đủ, chuối… Giúp phòng ngừa táo bón giúp trẻ hấp thu tốt vi chất như: canxi, sắt, kẽm Chọn thực phẩm giàu canxi, sắt, kẽm: thức ăn có nguồn gốc động vật, giàu chất đạm: trứng, sữa, thủy sản, thịt… đặc biệt loại thức ăn có chứa nhiều kẽm như: thịt gà, thịt cóc, hàu Thực vệ sinh mơi trường nơi trẻ sống: Dùng nguồn nước sạch, tẩy giun theo định kỳ, rửa tay trước ǎn sau đại tiểu tiện Đảm bảo vệ sinh thực phẩm, thức ǎn không nguồn gây bệnh 9/13 Thực gia đình: Gia đình hạnh phúc có nếp sống vǎn hố, nǎng động, lành mạnh Có biểu đồ tǎng trưởng để theo dõi sức khoẻ trẻ Khơng có trẻ suy dinh dưỡng, không sinh thứ ba * Tuyên truyền qua viết, tờ rơi, áp phích, tranh ảnh: Thực phát tranh ảnh tuyên truyền tới giáo viên nhóm lớp phụ huynh học sinh lớp, tùy số lượng tranh có mà phát cho phụ huynh học sinh Tốt giáo viên, phụ huynh/ tờ để giáo viên phụ huynh đọc, tham khảo Đây hình thức tuyên truyền tốt nhất, hình ảnh chân thực hiệu Vừa tuyên truyền cho học sinh lại vừa tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hình ảnh “mắt thấy” Đơi số lượng tranh có hạn khơng thể đủ cho tất phụ huynh sử dụng áp phích to treo lớp học Những tranh ảnh sinh động lúc có đáp ứng đủ cho tất hoạt động tun truyền Chính mà làm tờ tin tuyên truyền y tế phát cho lớp, lớp có góc tuyên truyền Hình ảnh: Bài tun truyền nhóm, lớp Nội dung tin lấy thơng tin qua sách, báo, tranh ảnh, mạng interet phổ biến Nhưng phải biết chọn lọc nội 10/13 dung, câu chữ cho phù hợp với cấp học Bản tin truyên truyền phải có chữ kí nhân viên y tế trường Ngồi tin tuyên truyền đọc qua loa truyền nhà trường Biện pháp 3: Phối kết hợp với ban ngành đoàn thể nhà trường hoạt động tuyên truyền Hoạt động phối kết hợp hình thức làm việc nhóm, để đạt hiệu cao cần phải có đồn kết, phối hợp chặt chẽ Vậy phối kết hợp với ? đoàn thể ? * Đối với nhà trường: Trao đổi với giáo viên biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng chế độ dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng Sau trao đơi kiến thức giáo viên trao đổi trực tiếp với phụ huynh học sinh hàng ngày đón trả trẻ chế độ dinh dưỡng cho trẻ, lựa chọn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, mười lời khuyên dinh dưỡng hợp lí, vệ sinh phòng chống dịch bệnh cho trẻ * Ngoài nhà trường: Kết hợp với trạm y tế xã nội dung tuyên truyền chế độ dinh dưỡng cho trẻ, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng Kết hợp UBND xã đưa nội dung tuyên truyền trường lên đài phát xã Trên số biện pháp thực trường công tác y tế học đường biện tuyên truyền trường Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua trình triển khai phương pháp tuyên truyền phối hợp với giáo viên phụ huynh học sinh thu kết sau: Các bậc phụ huynh yên tâm cho trẻ ăn bán trú trường, tham gia tích cực vào hoạt động nhà trường Các bậc phụ huynh quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ Số trẻ suy dinh dưỡng trường giảm qua đợt cân đo trẻ vào tháng với số liệu sau: + Tổng số trẻ trường là: 490 + Tổng số trẻ ăn bán trú: 419/490 đạt tỷ lệ 85,5% 11/13 ĐỘ TUỔI TỔNG SỐ TỔNG SỐ TRẺ TRẺ ĐƯỢC CÂN SỐ TRẺ SUY DINH DƯỠNG TỶ LỆ tuổi 117 117 12 10,3% tuổi 103 103 4,9% tuổi 147 147 14 9,5% 24 - 36 tháng 123 123 2,4% Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tôi nhận thấy đề tài thật cần thiết cán y tế trường học công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe ni dưỡng trẻ Giúp cán y tế học đường chủ động công việc đạt hiệu cao Mang tính thiết thực, cụ thể, dễ thực hiệu tốt công tác y tế trường học Đối với sáng kiến kinh nghiệm mang ý nghĩa sâu sắc, chung, theo nội dung văn cấp đề phù hợp với thực tế trường Các đề xuất kiến nghị Mong cấp quan tâm công tác y tế học đường nói chung cơng tác tun truyền chăm sóc ni dưỡng trẻ nói riêng, dành phần kinh phí ngân sách nhà nước chi cho hoạt động y tế trường học, đầu tư sở vật chất, xây phòng y tế Trên số biện pháp tuyên truyền thực trường để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ, đề tài kiểm chứng đúc kết từ thực tiễn Rất mong góp ý Hội đồng khoa học ngành để sáng kiến hoàn thiện thông cảm, chia sẻ đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Tân Ước, ngày 15 tháng năm 2016 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, không chép nội 12/13 dung người khác Tác giả Trần Thị Huệ Phần IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 73/2007/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội ngày 04/12/2007 Ban hành Quy định hoạt động Y tế trường Tiểu học, trường THCS, THPT trường Phổ thơng có nhiều cấp học 13/13 Thơng tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/06/2013 Bộ Giáo Dục Đào Tạo - Bộ Y tế Quy định đánh giá công tác y tế sở giáo dục mầm non; cứ vào văn đạo cấp đề Bộ Y tế, Viện Dinh Dưỡng (2000), cải thiện tình trạng dinh dưỡng người Việt Nam nhà xuất Y học, Hà Nội Quy chuẩn quốc gia vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm sở giáo dục nhà xuất y học xuất năm 2011 14/13 ... suy dinh dưỡng trường Qua thời gian làm y tế trường học mạnh dạn viết Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ trường mầm. .. đổi với phụ huynh học sinh việc cần thiết thông qua buổi họp phụ huynh họp đại diện phụ huynh học sinh đầu năm học Trong buổi họp phụ huynh học sinh tuyên truyền suy dinh dưỡng trẻ em biện pháp. .. chống, tuyên tuyền chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng, tháp dinh dưỡng, bữa ăn đầy đủ chất VD: Nội dung tuyên truyền suy dinh dưỡng trẻ em biện pháp phòng chống sau: Suy dinh dưỡng gì? Suy dinh dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng tại trường mầm non , skkn một số biện pháp tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng tại trường mầm non , NỘI DUNG ĐỀ TÀI, I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm

Từ khóa liên quan