ĐỀ KIỂM TRA học sinh giỏi địa 11 số 4

1 137 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 06:24

đề địa học sinh giỏi lớp 11 giúp kiểm tra học sinh chất lượng tốt hơn. kiến thức địa lý lớp 11 rất hay. tuy nhiên có nhiều câu hỏi khó.cần tìm hiểu giải đáp sâu hơn. học sinh giỏi lớp 11 không chỉ đơn giản là học về các khu vực quoocsgia mà còn có vấn đề toàn cầu khác. ĐỀ KIỂM TRA SỐ Câu 1: Vẽ đường chuyển động biểu kiến Mặt Trời Hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh gì? Xác định khu vực có lần, lần khơng có lần Mặt Trời lên thiên đỉnh Một trận bóng đá diễn lúc 19 00 phút ngày 25/2/2012 Braxin, tính truyền hình trực tiếp ác địa điểm sau: Địa điểm Braxin Hà Nội Max va Luân Đôn Los Angerlet Múi 60ºT 105ºĐ 45ºĐ 0ºĐ 120ºT Giờ 19 00 phút Ngày/ tháng/năm 28/2/2012 Câu 2: So sánh quy luật địa đới phi địa đới Cho bảng số liệu sau: Tỉ suất sinh thô tử thô nước ta giai đoạn 19602011 Năm 1960 Tỉ suất sinh 46,6 thô Tỉ suất tử thô 1976 1999 2005 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA học sinh giỏi địa 11 số 4, ĐỀ KIỂM TRA học sinh giỏi địa 11 số 4

Từ khóa liên quan