SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

26 267 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 04:26

sáng kiến kinh nghiệm đã đã đạt giải cấp thành phố, là sáng kiến mới, có hình ảnh minh họa có chất lượng............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ Như biết, khơng có phương pháp dạy học vạn Bản thân phương pháp thể ưu, nhược điểm riêng Tuy nhiên, có phương pháp ý, nhiều ưu điểm, ứng dụng nhiều thành công hầu hết lĩnh vực sống, đáp ứng yêu cầu đổi vận dụng tốt vào q trình dạy học phương pháp “Bản đồ duy” Trên thực tế nay, nhiều học sinh học tập cách thụ động, học thuộc lòng để nhớ kiến thức cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ Học sinh học biết nấy, chưa có liên hệ kiến thức nên em chưa phát triển logic hệ thống Để giúp học sinh dễ nhớ nhớ lâu bài, kích thích hứng thú học tập em tất môn học, “Bản đồ duy” phương pháp học tập đạt hiệu cao Học tập “Bản đồ duy” giúp em nắm tri thức cách có hệ thống, dễ nhớ, hình thành cho HS mạch lạc, hiểu biết vấn đề cách sâu sắc khoa học, em học tốt không kiến thức sách mà nắm bắt kiến thức từ thực tế sống Vì vậy, giáo viên giúp em biết sử dụng “Bản đồ duy” có nghĩa giáo viên giúp em có phương pháp học tập tốt nhằm nâng cao hiệu học tập Mơn Tiếng Việt nói chung phân mơn Luyện từ Câu nói riêng chiếm vị trí vơ quan trọng bậc Tiểu học.Tuy nhiên, việc dạy môn học nhiều khó khăn thân Tiếng Việt vốn giàu đẹp, diễn đạt Tiếng Việt phong phú đa dạng Muốn diễn đạt tốt ngơn ngữ dân tộc mình, em cần phải hiểu rõ cấu tạo, ý nghĩa, chất cách sử dụng Tiếng Việt ngữ cảnh, trường hợp cụ thể Do đó, cần phải có biện pháp giúp học sinh học tốt Tiếng Việt, cụ thể học tốt phân mơn Luyện từ Câu Từ thấy rằng, mơn Tiếng Việt nói chung phân mơn Luyện từ Câu nói riêng thuận lợi để đưa phương pháp dạy học vào giảng dạy, đặc biệt phương pháp “Bản đồ duy” Bản thân nghĩ rằng: Việc vận dụng phương pháp “Bản đồ duy” vào phân mơn Luyện từ Câu góp phần đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học phân môn Thời gian qua phương pháp “Bản đồ duy” áp dụng cho số môn học nhà trường Tiểu học Việt Nam, có mơn Tiếng Việt đạt kết định Tuy vậy, việc áp dụng phương pháp vào dạy học môn Tiếng Việt Tiểu học nói chung phân mơn Luyện từ Câu nói riêng gặp nhiều hạn chế Hầu hết giáo viên chưa có kiến thức đầy đủ phương pháp “Bản đồ duy” nên việc vận dụng phương pháp vào dạy học chưa có sở khoa học chưa đạt hiệu cao Trong q trình giảng dạy tơi ln suy nghĩ: Làm để vận dụng phương pháp nàytrong phân môn Luyện từ Câu lớp có sở khoa học, phù hợp với điều kiện nhà trường mang lại hiệu dạy học cao? Chính tơi tìm tòi nghiên cứu đề tài “Vận dụng đồ dạy học phân môn Luyện từ Câu lớp 4” B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Một số vấn đề liên quan đến đồ Bản đồ phát triển vào cuối thập niên 60 (của kỉ 20) Tony Buzan (ông sinh năm 1942 London), người sáng tạo phương pháp đồ Bản đồ hay gọi sơ đồ duy, lược đồ duy, sơ đồ cây… hình thức ghi chép nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng ý tưởng, tóm tắt ý nội dung, hệ thống hóa chủ đề… cách kết hợp việc sử dụng hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết Đâyđồ mở, phát huy tối đa khả sáng tạo người Phương pháp đồ có điểm vượt trội sau: + Ghi chép cách logic, mạch lạc + Trực quan, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhớ thể màu sắc, liên kết, liên hệ ý vấn đề + Nhìn thấy "bức tranh" tổng thể mà lại chi tiết + Dễ dạy, dễ học, dễ nhớ + Kích thích hứng thú học tập học sinh + Giúp mở rộng ý tưởng, đào sâu kiến thức + Giúp hệ thống hóa kiến thức + Giúp ghi nhớ nhanh, nhớ sâu, nhớ lâu kiến thức Nội dung, chương trình phân mơn Luyện từ câu lớp Nội dung - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ Số tiết dạy Học kì I Học kì II 10 Cả năm 19 - Cấu tạo tiếng, từ: + Cấu tạo tiếng 2 + Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy) 3 + Danh từ 5 + Động từ 2 + Tính từ 2 + Câu hỏi 4 + Câu kể 3 - Từ loại: - Câu: + Câu khiến 9 + Câu cảm 3 + Thêm trạng ngữ cho câu 1 6 - Dấu câu + Dấu hai chấm + Dấu ngoặc kép + Dấu chấm hỏi (học câu hỏi) 1 + Dấu gạch ngang Tổng số 32 30 62 II Cơ sở thực tiễn Qua thực tế giảng dạy trường Tiểu học, nhận thấy việc vận dụng phương pháp “Bản đồ duy” dạy học Luyện từ Câu lớp có thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi - Hiện nay, Bộ giáo dục Đào tạo thực đổi toàn diện giáo dục, đổi phương pháp dạy học nhiệm vụ cấp bách Phương pháp “Bản đồ duy” phương pháp dạy học có nhiều ưu điểm, Phòng giáo dục, chuyên môn cụm, trường tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm để bước triển khai áp dụng trường Tiểu học - Cơ sở vật chất trường lớp ngày khang trang hơn, thiết bị dạy học phong phú, đại, cán quản lí ln tạo điều kiện khuyến khích giáo viên tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh Đây điều kiện thuận lợi hỗ trợ giáo viên nhiều việc vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy học mơn học - Qua trình áp dụng phương pháp “Bản đồ duy” vào lớp học, thấy ham thích học sinh Các em hứng thú với hoạt động học tập, thảo luận, hồn thành đồ Khó khăn a Về điều kiện, sở vật chất Trong lớp học nay, bàn ghế bố trí theo dãy, nối tiếp nhau, không thuận lợi cho việc tổ chức học theo nhóm, gặp khó khăn em làm việc theo nhóm để hồn thành đồ giấy khổ lớn.Trang thiết bị nói chung lớp học chưa đầy đủ phục vụ cho việc tổ chức hoạt động dạy học, thiếu phương tiện hỗ trợ hoạt động báo cáo, thảo luận học sinh máy tính, máy chiếu,…Mặt khác, số học sinh lớp q đơng nên việc tổ chức học tập theo nhóm khó khăn b Về đội ngũ giáo viên Trình độ chuyên môn giáo viên chưa đồng chuyên môn lực phạm Việc áp dụng phương pháp giáo viên hạn chế Hầu hết giáo viên sử dụngđồ vào dạy học Tiếng Việt nói chung phân mơn Luyện từ câu nói riêng Việc sử dụng đồ chưa giáo viên đầu với lý như: không nghiên cứu kĩ nội dung dạy nên vận dụng vào lúc nào, phù hợp khơng chuẩn bị giấy bút để học sinh vẽ, hay giáo viên sử dụng phần mềm để vẽ đồ máy tính… Nhiều giáo viên chưa thành thạo việc sử dụng công nghệ thông tin để vẽ đồ phần mềm MindMap để phục vụ cho dạy nên việc chữa nhóm dựa vào vẽ học sinh (thường vẽ chưa đầy đủ) Vì tiết dạy thiếu sinh động hấp dẫn c Thời lượng tiết học Phương pháp đòi hỏi nhiều thời gian, tiết học lớp có 40 phút khơng đủ thời gian hoạt động Đặc biệt giai đoạn em bắt đầu làm quen với phương pháp “Bản đồ duy” nên việc hướng dẫn em bước theo phương pháp nhiều khó khăn, em chưa biết cách bố trí nhánh giấy cho cân đối phù hợp III Một số biện pháp nhằm vận dụng có hiệu đồ dạy học phân môn Luyện từ Câu lớp Trên sở lý luận qua trình dạy học thực tế trường xin nêu số biện pháp nhằm giúp giáo viên vận dụng hiệu đồ vào dạy học phân môn Luyện từ Câu lớp Lập kế hoạch sử dụng đồ dạy học phân môn Luyện từ Câu Tôi nghĩ việc quan trọng nhằm giúp cho việc thực vận dụng phương pháp “Bản đồ duy” dạy học phân môn Luyện từ Câu đạt hiệu cao Trước hết, giáo viên cần nghiên cứu địa chỉ, học, modul kiến thức áp dụng phương pháp “Bản đồ duy” chương trình Luyện từ Câu lớp Từ đó, lựa chọn, lập danh sách học dạysử dụng đồ Ngay từ đầu năm, lập cho kế hoạch sử dụng phương pháp “Bản đồ duy”; lên kế hoạch cụ thể, thời điểm vận dụng, hình thức, cách thức tổ chức, lịch trình, giải pháp thực việc áp dụng phương pháp “Bản đồ duy” dạy học phân môn Luyện từ câu năm học.Việc làm giúp cho giáo viên chủ động dạysử dụng phương pháp “Bản đồ duy” suốt năm học Sau phần kế nội dung hoạch tôi: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG BẢN ĐỒ DUY TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ CÂU LỚP 4, NĂM HỌC 2017-2018 - Căn vào cơng văn Phòng GD&ĐT Thành phố Vinh việc hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2017 - 2018, có nhiệm vụ đổi phương pháp dạy học trường tiểu học - Căn vào công tác đạo việc triển khai sử dụng đồ dạy học khoa học trường Tiểu học Hiệu trưởng nhà trường, thực xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dạy học phân môn Luyện từ câu lớp 4, năm học 2017-2018 sau: I MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Mục tiêu - Nhằm giúp cho việc thực theo công tác đạo, thực việc đổi PPDH năm học 2017 – 2018 đạt hiệu cao - Kế hoạch cụ thể hoá nhiệm vụ đổi PPDH; Định lượng rõ nội dung, thời điểm vận dụng, hình thức, cách thức tổ chức, lịch trình thực việc áp dụng đồ vào dạy học Luyện từ câu năm học - Kế hoạch thực đổi PPDH giúp giáo viên có chuyển biến nhận thức PPDH này, có ý thức tự giác, nhiệt tình, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, học tập, áp dụng, điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện Nhà trường; hướng tới giáo dục cho học sinh tích cực, chủ động học tập, giúp em nhớ nhanh, nhớ lâu Phạm vi, đối tượng áp dụng - Môn Tiếng Việt lớp 4, phân môn Luyện từ Câu - Áp dụng cho học sinh khối lớp Giải pháp thực - Giáo viên cần chủ động điều chỉnh nội dung, yêu cầu học cách linh hoạt phù hợp với đối tượng học sinh điều kiện dạy học nhà trường sở Chuẩn kiến thức, kỹ định hướng phát triển lực học sinh Ngoài ra, giáo viên cần chủ động vận dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn phương pháp “Bản đồ duy” với các phương pháp dạy học khác nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, tự học học sinh Đặc biệt đối tượng học sinh đạt chưa đạt chuẩn GV cần hướng dẫn cụ thể, chi tiết giúp đỡ kịp thời em q trình học tập - Đối với cơng tác chuẩn bị trước học, giáo viên cần nghiên cứu kỹ dạy, chuẩn bị giấy bút cho học sinh vẽ, vẽ đồ đầy đủ phần mềm MindMap để chốt kiến thức cho học sinh B KẾ HOẠCH CỤ THỂ TT Tuần Tên dạy Thời điểm vận dụng 10 15 17 18 22 26 27 Từ đơn từ phức Luyện tập từ ghép, từ láy Ôn tập dấu câu MRVT: Đồ chơi – Trò chơi Câu kể Ai làm gì? Ơn tập câu kể Chủ ngữ câu kể Ai nào? MRVT: Dũng cảm Câu khiến Củng cố kiến thức Kiểm tra cũ Ôn tập kiến thức Dạy Củng cố kiến thức Ôn tập kiến thức Củng cố kiến thức Dạy Củng cố kiến thức Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đồ Đối với học sinh Tiểu học, em nhỏ, chậm Để sử dụng Bản đồ dạy học Tiểu học đạt hiệu quả, nghĩ yếu tố quan trọng học sinh Nghĩa học sinh phải nắm kiến thức sách giáo khoa truyền thụ biết liên kết kiến thức liên quan với Để em lĩnh hội tốt Bản đồ việc học,trước tiên, giáo viên cho học sinh làm quen với Bản đồ cách giới thiệu cho học sinh số “bản đồ” với dẫn dắt giáo viên để em làm quen với Bản đồ Nghĩa tập cho học sinh thuyết trình, diễn giải mạch nội dung kiến thức hàm chứa đồ Khi em thành thạo cần nhìn vào đồ học sinh thuyết minh cách trơi chảy, mạch lạc Ví dụ: Với chủ đề về: Từ loại Nhìn vào sơ đồ, học sinh dễ dàng thuyết minh nội dung thuộc chủ đề từ loại là: danh từ, động từ, tính từ Đồng thời em bổ sung thêm số ý cách vẽ thêm nhánh Hướng dẫn học sinh vẽ đồ - Bước 1: Chọn từ trung tâm (từ khóa) hay hình ảnh, hình vẽ hợp với tên chủ đề (Tên chủ đề tên học, tên mảng kiến thức…) Giáo viên nên hướng dẫn học sinh: + Đặt tờ giấy nằm ngang giúp em có khơng gian rộng lớn để triển khai ý + Vẽ chủ đề tờ giấy, từ phát triển ý khác xung quanh 10 • Một số sản phẩm học sinh: 12 Hướng dẫn học sinh lưu giữ đồ 13 Theo tôi, nên bắt buộc 100% học sinh phải có đồ học đồ học sinh lưu bìa giấy túi hồ sơ để sử dụng ôn tập giáo viên kiểm tra thay cho ghi Học sinh có vẽ đồ lớp học lưu để ôn tập kì thi.Từ đầu năm học, tơi hướng dẫn học sinh chuẩn bị dùng để vẽ tất đồ vào Tơi thấy em tích cực, hứng thú học tập nắm tốt nhiều Lựa chọn thời điểm vận dụng phương pháp BĐTD a, Vận dụng kiểm tra cũ Sử dụng đồ kiểm tra cũ giúp giáo viên kiểm tra phần nhớ lẫn phần hiểu học sinh Lúc này, giáo viên sử dụng đồ dạng thiếu thông tin, yêu cầu học sinh điền rút nhận xét mối quan hệ nhánh thơng tin với từ khóa trung tâm Việc hồn thành thơng tin nhánh thiếu yêu cầu đơn giản học sinh không nắm không điền thơng tin điền khơng xác Hoặc học sinh lên bảng thuyết trình đồ học cũ trước lớp Giáo viên bạn khác đặt thêm câu hỏi để học sinh trả lời 14 Ví dụ: Trước học Câu cảm, giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng điền thơng tin thiếu để hồn thành Bản đồ Câu khiến: ? ? L u ý ụng d c Tá ? CÂU KHIếN t đặ ch iến Cá u kh câ Hoc hc sinh nhìn vào sơ đồ đầy đủ lên ? để trình bày Sau học sinh trình bày, giáo viên yêu cầu học sinh đặt câu câu khiến ? cách vừa nêu nêu tình yêu cầu học sinh đặt câu khiến cho lịch ? Đây phần hiểu học sinh mà giáo viên cần dựa vào để nhận xét, đánh giá Khi viÕt, cuèi c© u cã dÊ chÊmth u an h c dÊu ch ấm p lịch ềnghịphải giữphé Khi yêu cầu, đ , giúp m iù g n, làm từ: cách thêm L u ý g ụn d c Nêu yêu cầu, đ ềnghị, mong muốn Tá ng êi nãi, ng êi viÕt ví i ng êi nghe CÂU KHIếN t đặ ch iến Cá u kh câ ừng, , Thêmhã y, đ vào tr c Đ T Thêmlên, đ i, thôi, nào, vào cuối câ u Thêmtừ đ ềnghị, xin, mong vào đ ầu câ u b, Vn dng bn việc dạy kiến thức như: Mở rộng vốn từ, học luyện tập ngữ pháp như: Danh từ; Cách đặt câu khiến; Trạng ngữ; Câu kể Ai làm gì? ; Vị ngữ câu kể Ai làm gì?;… Giáo viên thay gạch đầu dòng ý ý cần trình bày lên bảng sử dụng đồ để thể phần toàn nội dung học cách 15 trực quan Toàn nội dung cần truyền đạt đến học sinh thâu tóm đồ mà khơng bị sót ý Học sinh thay cắm cúi ghi chép chọn lọc thơng tin quan trọng, sơ đồ hóa chúng mối quan hệ thể theo cách hiểu Học sinh nghe giảng, nhìn đồ, trả lời câu hỏi, đọc sách giáo khoa, ghi chép… tập trung phát huy, học sinh tích cực Có thể sử dụng BĐTD việc dạy kiến thức theo bước sau : - Bước : Giáo viên đưa tình có vấn đề (giới thiệu bài), yêu cầu học sinh đọc nội dung sách giáo khoa - Bước 2: Học sinh lập BĐTD theo nhóm hay cá nhân với gợi ý, hướng dẫn giáo viên Có thể tất nhóm chung nội dung nhóm có nội dung khác tùy theo mục tiêu, nội dung đối tượng học sinh Chẳng hạn, nhóm học sinh giỏi giáo viên cần hướng dẫn học sinh viết từ khóa, từ em tự triển khai theo ý Còn học sinh đạt chưa đạt chuẩn giáo viên cho đồ câm số kiện để em điền vào - Bước 3: Học sinh đại diện nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh BĐTD mà nhóm thiết lập - Bước 4: Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện BĐTD kiến thức học Giáo viên người cố vấn, trọng tài giúp học sinh hồn chỉnh BĐTD, từ dẫn dắt đến kiến thức học - Bước 5: Củng cố kiến thức BĐTD mà giáo viên chuẩn bị sẵn BĐTD mà lớp tham gia chỉnh sửa hồn chỉnh, cho học sinh lên trình bày, thuyết minh kiến thức Khi củng cố kiến thức giáo viên hướng dẫn HS hệ thống kiến thức học đồ Ví dụ: Bài MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (TV4, tập 1, trang 147, 148) - Bước 1: Giáo viên đặt vấn đề: Các trò chơi, đồ chơi ln gắn liền với em Vậy trò chơi, đồ chơi có lợi, nên chơi; trò chơi, đồ chơi có hại mà khơng nên chơi? Bài học hơm tìm hiểu điều 16 Yêu cầu học sinh mở SGK, đọc nội dung Bài gồm tập sau: Nói tên đồ chơi trò chơi tả tranh sau: Tìm thêm từ ngữ đồ chơi trò chơi khác Trong đồ chơi, trò chơi kể trên: a Những trò chơi bạn trai thường ưa thích? Những trò chơi bạn gái thường ưa thích? Những trò chơi bạn gái lẫn bạn trai ưa thích? b Những đồ chơi, trò chơi có ích? Chúng có ích nào? Chơi đồ chơi, trò chơi chúng trở nên có hại? c Những đồ chơi, trò chơi có hại? Chúng có hại nào? Tìm từ miêu tả tình cảm, thái độ người tham gia trò - Bước 2: GV đưa hệ thống câu hỏi để giúp học sinh lập đồ theo nhóm Ví dụ: +Mục đích tập gì? (góp phần giúp MRVT chủ đề Đồ chơi - Trò chơi) +Vậy theo em chủ đề chính, từ khóa trung tâm tập gì? (Đồ chơi - Trò chơi) + Từ khóa trung tâm ta chia thành nhánh thuộc từ khóa trung tâm gì? (Nhánh thứ nhất: Đồ chơi, nhánh thứ hai: Trò chơi) + Dựa vào yêu cầu tập 2, ta xác định nội dung yêu cầu liên quan đến nhánh gì? (u cầu 1: Nói lên tên đồ chơi có tranh vẽ tìm thêm từ tên đồ chơi khác ngồi tranh vẽ u cầu 2: Nói lên tên trò chơi có tranh vẽ tìm thêm tên trò chơi khác tranh vẽ) + Ở câu a tập 3, ta chia nội dung yêu cầu nhỏ để tạo nhánh phụ cấp phận nhánh phụ cấp nào? (Yêu cầu 1: Những đồ chơi, trò chơi bạn gái thường ưa thích u cầu 2: Những đồ chơi, trò chơi bạn trai thường ưa thích Yêu cầu 3: Những đồ chơi, trò chơi bạn trai lẫn bạn gái ưa thích) + Tương tự, ta gộp câu b câu c tập thành phần xem hai nội dung yêu cầu để lập tiếp nhánh phụ cấp 3? (Yêu cầu 1: có lợi; Yêu cầu 2: Có hại) 17 + Còn tập 4, ta xác định từ ngữ miêu tả tình cảm, thái độ tham gia trò chơi nhánh phụ cấp thuộc nhánh phụ cấp nhánh “Trò chơi” (Nhánh phụ cấp 2) GV chốt: Hai nội dung yêu cầu hai nhánh phụ cấp thuộc hai nhánh Đồ chơi – Trò chơi Đồ chơi Trò chơi * Ở tập tập 2, ta chia thành hai nội dung yêu cầu để tạo thành hai nhánh phụ cấp BĐTD thuộc nhánh Đồ chơi – Trò chơi Đồ chơi Có tranh vẽ Trò chơi Ở ngồi tranh vẽ Có tranh vẽ Ở ngồi tranh vẽ Đồ chơi – Trò chơi * Ở tập 3, nội dung yêu cầu a ta chia thành ba yêu cầu nội dung để tạo thành nhánh phụ cấp thuộc nhánh Đồ3chơi Trònhánh chơi phụ cấp Còn nội dung yêu cầu b c, ta gộp lại thành phần xem hai nội dung đểvẽtạo thành 2Ở nhánh phụ vẽ cấp thuộcCómỗi nhánh phụ cấptranh vẽ tranh vẽ nhánh Ở ngồi Có u trongnhỏ tranh tranh * Riêng nội dung yêu cầu tập 4, ta tạo thành nhánh phụ cấp thuộc Bạn gái ưa thích Bạn bạn trai ưa“Trò thích Bạnchơi” trai ưa thích nhánh phụgáicấp phần Có lợi Có hại Bạn gái ưa thích Bạn gái bạn trai ưa thích Bạn trai ưa thích Có lợi Có hại Thái độ, tình cảm chơi 18 Đồ chơi – Trò chơi Đồ chơi Có tranh vẽ Ở ngồi tranh vẽ Trò chơi Có tranh vẽ Ở ngồi tranh vẽ iều, đèn ơng sao, dây nhảy,Bóng, búpdiều, bê, gấuđồ bơng, hàng bi, nhảy cờ, cầu lông, Thả rước đèn, dây, lắp … ghép, co,bắn bịt bi, mắtđấu bắtcờ, dê,banh bắn ná, chơi game Đá kéo bóng, chuyền, ăn - Bước 3: Đại diện nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh BĐTD mà nhóm thiết lập Qua hoạt động giáo viên nắm việc hiểu kiến thức, kỹ trình bày, tinh thần học tập học sinh, từ giáo viên vừ bổ sung kiến thức vừa rèn cho Bạn gái ưa thích Bạn gái bạn thuyết trai ưa thích Bạn ưa đơng thích Bạnngười, gái ưakỹthích Bạn gáitự vàtin bạnhơn, trai ưa thích Bạndạn trai ưa thích em khả trìnhtrai trước mạnh - Bước 4: Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh đồ - Bước 5: GV chiếu đồ hồn chỉnh, gọi học sinh lên trình bày Có lợi Có hại Có lợi Có hại Thái độ, tình cảm chơi 19 c, Sử dụng đồ việc dạy củng cố kiến thức : Phù hợp với kiến thức củng cố kiến thức cho học sinh sau học dạng tập thích hợp cho học sinh tự thiết kế cho đồ theo ý muốn sáng tạo với màu sắc tùy ý, đồ thiếu nội dung kiến thức cụ thể đầy đủ lượng kiến thức học vừa tiếp thu học, hoạt động cá nhân nhóm Tuy nhiên, thơng tin thiếu bao trùm nội dung toàn để lần nhằm khắc sâu kiến thức lưu ý đến trọng tâm học Ví dụ: Khi dạy: Câu hỏi (Tuần 13), sau học sinh tự thiết kế cho BĐTD xong giáo viên so sánh, đối chiếu, nhận xét đánh giá học sinh với BĐTD mà giáo viên chuẩn bị sẵn Lưu ý đánh giá, nhận xét 20 kiến thức thể đồ không tập trung đánh giá, nhận xét màu sắc, hình vẽ d BĐTD hỗ trợ cho tiết tổng kết ôn tập kiến thức Sau chương phần, giáo viên cần phải tổng kết, ơn tập, hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trước em làm tập làm kiểm tra chương, kiểm tra học kì, thi cuối năm Với mạnh BĐTD kiến thức hệ thống hóa dạng sơ đồ, đường nối diễn tả mạch logic kiến thức mối quan hệ nhân hay quan hệ tương đương, cộng thêm màu sắc đường nối, màu sắc đơn vị kiến thức, giúp học sinh nhìn thấy “Bức tranh tổng thể” phần kiến thức học Có nhiều cách xây dựng BĐTD tiết ôn tập, củng cố: - Thông thường giáo viên cho số câu hỏi tập để học sinh chuẩn bị nhà Trong tiết ôn tập, củng cố, giáo viên hướng dẫn học sinh tự lập BĐTD, sau cho học sinh trao đổi kết với sau đối chiếu với BĐTD giáo viên lập Từng em bổ sung hay sửa lại BĐTD coi tài liệu ơn tập - Cách khác: Giáo viên lập BĐTD mở Trong ôn tập, củng cố, giáo viên vẽ số nhánh chính, chí khơng đủ nhánh, thiếu, thừa thông tin tiết học đó, giáo viên yêu cầu học sinh tự bổ sung, thêm bớt thơng tin, để cuối tồn lớp lập BĐTD ôn tập, củng cố kiến thức chương 21 tương đối hồn chỉnh hợp lý Cách làm lôi tham gia học sinh (suy nghĩ nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn, tranh luận nhiều hơn) ôn tập, tổng kết chương khơng tẻ nhạt có chất lượng - Bên cạnh có cách khác chia nhóm nhóm lập BĐTD Sau nhóm lên trình bày BĐTD nhóm, nhóm khác nhận xét mặt sau: + Nội dung kiến thức chương đủ chưa? Còn sót kiến thức khơng? + Cách trình bày hợp lý chưa? Vị trí thơng tin nào? + Cấu trúc BĐTD hợp lý chưa + Màu sắc hợp lý chưa? Đã làm bật nội dung chưa? + Nhìn tổng thể có hợp lý khơng, có hấp dẫn người học không? Với cách lập BĐTD trên, chắn ôn tập, củng cố kiến thức mang lại hiệu cao Ví dụ: Ơn tập Câu kể (Tuần 18) Có thể tổ chức số hoạt động sau: Hoạt động 1: Lập Bản đồ GV: Các em học câu kể Bây giờ, hệ thống lại kiến thức đồ - Các em học kiểu câu kể nào? (Câu kể Ai nào? Câu kể Ai làm gì? Câu kể Ai thê nào?) - GV tiến hành cho nhóm hồn thành đồ câu kể Hoạt động 2: Báo cáo, thuyết minh BĐTD Đại diện nhóm lên bảng gắn đồ nhóm thuyết trình Hoạt động 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hồn thiện BĐTD 22 Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung để hoàn thiện đồ Hoạt động 4: Củng cố kiến thức BĐTD GV cho HS lên trình bày lại nội dung học thông qua BĐTD GV chuẩn bị sẵn (vẽ phần mềm chiếu pownpoint), BĐTD mà em vừa thiết kế lớp chỉnh sửa, hoàn thiện C KẾT LUẬN I Kết đạt Qua việc giảng dạy biện pháp trình bày tiết dạy có vận dụng phương pháp “Bản đồ duy” tơi nhận thấy tiết học ngày sinh động hơn, học sinh dần quen với tiến trình, cách học phương pháp “Bản đồ duy” Tổ chức hoạt động học tập giúp học sinh hoạt động nhiều hơn, giúp em phát triển duy, tăng cường kỹ hợp tác nhóm, kỹ thuyết trình trước lớp Tơi với hai đồng chí giáo viên khối tiến hành thực nghiệm theo biện pháp mà nêu Để nắm hiệu sử dụng phương 23 pháp Bản đồ vào dạy học Luyện từ câu với giải pháp nêu tiến hành thử nghiệm qua khảo sát thực tế vào đầu năm học cuối năm học, sau trình vận dụng giải pháp đạt kết sau: Thời gian Đầu năm học Cuối năm học Đầu năm học Cuối năm học Đầu năm học Cuối năm học Lớ p Sĩ số B 33 C 34 4D 34 Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 12,1 11 33,3 16 48,5 6,1 21,2 15 45,5 11 33,3 0 17,6 10 29,4 14 41,2 8,8 26,5 17 50 23,5 0 21,2 27,3 16 48,5 3,0 11 33,3 14 42,5 24,2 0 Qua việc phân tích kết thực nghiêm ta thấy: Vào cuối năm học, sau vận dụng phương pháp “Bản đồ duy” theo biện pháp tỉ lệ điểm giỏi, chiếm tỉ lệ cao hơn; khơng có điểm yếu, học sinh hứng thú học tập, nêu ý kiến, thảo luận sôi nổi, kĩ diễn đạt trước lớp tốt hẳn Đây kết đáng khích lệ sau vận dụng sáng kiến Tơi tin tiếp tục vận dụng biện pháp nêu cách nghiêm túc, xuyên suốt trình giàng dạy chất lượng việc vận dụng phương pháp “Bản đồ duy” vào dạy học môn Luyện từ câu lớp cao II Bài học kinh nghiệm Trong nhà trường tiểu học, việc triển khai đổi phương pháp dạy học phải thực có hiệu quả, công tác phải trở thành thực Việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp tiên tiến, đại vào dạy học nhiệm vụ quan trọng cho công tác đổi phương pháp dạy học nhà trường Phương pháp “Bản đồ duy” phương pháp có nhiều ưu điểm, đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy dạy Phương pháp dạy học yếu tố quan trọng trình dạy học Cùng lượng kiến thức, nội dung, đối tượng học 24 sinh học sinh có hứng thú, tích cực hay khơng, học có phát huy sáng tạo em hay khơng, có để lại ấn tượng sâu sắc khơi dậy tình cảm sáng, lành mạnh tâm hồn em hay không…phần lớn phụ thuộc vào phương pháp dạy học người giáo viên Từ kết nghiên cứu lý luận thực tiễn, xây dựng số biện pháp nhằm vận dụng có hiệu phương pháp “Bản đồ duy” dạy học môn Luyện từ Câu lớp Kết thực nghiệm cho thấy, vận dụng biện pháp vào học có vận dụng phương pháp “Bản đồ duy” mang lại hiệu rõ rệt, học sinh học tập tích cực hứng thú Tuy nhiên để vận dụng phương pháp “Bản đồ duy” dạy học phân môn Luyện từ Câu lớp đạt kết tốt , người giáo viên cần phải : - Lập kế hoạch sử dụng phương pháp "Bản đồ duy" dạy học phân môn Luyện từ Câu ngày từ đầu năm học - Nghiên cứu kỹ nội dung dạy, chuẩn bị kỹ khâu soạn bài, dự kiến dược tình xảy tổ chức cho học sinh vẽ đồ - Hầu hết tiết Luyện từ câu vận dụng đồ cho học sinh học tập Tuy nhiên giáo viên cần biết lựa chọn thời điểm vận dụng phương pháp BĐTD cách hợp lý có hiệu - Biết hướng dẫn học sinh tìm hiểu đồ duy, cách vẽ đồ lưu giữ đồ Tuy nhiên, dạy học khơng có phương pháp “vạn năng” Bên cạnh tổ chức cho học sinh học tập theo phương pháp “Bản đồ duy” giáo viên cần phối hợp nhuần nhuyễn với phương pháp dạy học khác, linh hoạt tiết dạy để phù hợp với đối tượng học sinh Trên số kinh nghiệm nhỏ việc sử dụng phương pháp “Bản đồ duy” dạy học Luyện từ Câu lớp thông qua việc học hỏi thầy cô, anh chị động nghiệp, nghiên cứu tài liệu đúc rút từ việc áp dụng vào thực tế giảng dạy lớp 25 Tôi nghĩ, biện pháp khơng phải khó, khơng phải lạ so với làm.Nhưng để có hiệu mong muốn thân giáo viên cần tham khảo, nghiên cứu kỹ để áp dụng phù hợp với điều kiện lớp hay đối tượng học sinh mình.Tơi tin rằng, biện pháp cẩm nang bổ ích, mang lại hiệu đinh cho tất người thầy, người có tâm huyết cơng “trồng người” Dù cố gắng khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận góp ý q thầy cô giáo, anh chị bạn đồng nghiệp để đề tài thêm hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! 26 ... sinh lên báo cáo, thuyết minh BĐTD mà nhóm thiết lập - Bước 4: Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện BĐTD kiến thức học Giáo viên người cố vấn, trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh... thức học - Bước 5: Củng cố kiến thức BĐTD mà giáo viên chuẩn bị sẵn BĐTD mà lớp tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, cho học sinh lên trình bày, thuyết minh kiến thức Khi củng cố kiến thức giáo viên... BĐTD, sau cho học sinh trao đổi kết với sau đối chiếu với BĐTD giáo viên lập Từng em bổ sung hay sửa lại BĐTD coi tài liệu ơn tập - Cách khác: Giáo viên lập BĐTD mở Trong ôn tập, củng cố, giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4, Hướng dẫn học sinh vẽ bản đồ tư duy, Lựa chọn thời điểm vận dụng phương pháp BĐTD

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm