Phát triển công chúng báo điện tử qua fanpage (khảo sát trên fanpage thanhnien vn và tuoitre vn từ 1 2017 đến 8 2017

151 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - TRỊNH MỸ HƢỜNG PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE (Khảo sát Fanpage Thanhnien.vn Tuoitre.vn từ 1/2017 đến 8/2017) LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - TRỊNH MỸ HƢỜNG PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE (Khảo sát Fanpage Thanhnien.vn Tuoitre.vn từ 1/2017 đến 8/2017) Mã số : 60320101 Chuyên ngành: Báo chí học LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ NHÃ Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kết nghiên cứu riêng hướng dẫn TS Lê Thị Nhã chưa cơng bố cơng jtrình khác Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Trịnh Mỹ Hƣờng LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lê Thị Nhã, người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Xin ghi nhận nơi tơi lòng biết ơn hỗ trợ thành viên Tập đồn Novaon – Đại lý thức Google Facebook Việt nam giúp trình tìm kiếm tìm hiểu số liệu khảo sát để thực luận văn Xin chân thành cảm ơn lớp Cao học báo chí K18 - Khoa Báo chí Truyền thông, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, bạn Lê Tuấn Dung, chị Trần Thị Tuyết, bạn Cao Lệ Quyên…cùng thành viên lớp ; đồng gửi lời cảm ơn đến anh Lê Việt – Phóng viên báo Tiền Phong giúp tơi nhiều trình khảo sát thực nghiệm phục vụ nghiên cứu luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè chia sẻ khó khăn, động viên tạo điều kiện giúp tơi hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Trịnh Mỹ Hƣờng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE 13 1.1 Khái niệm Báo điện tử, Facebook, Fanpage 13 1.1.1 Khái niệm báo điện tử đặc điểm báo điện tử .13 1.1.2 Khái niệm Facebook đặc điểm Facebook 16 1.1.3 Khái niệm Fanpage đặc điểm Fanpage .20 1.2 Sự phát triển Facebook Việt Nam quy định nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mạng xã hội 21 1.2.1 Sự phát triển Facebook Việt Nam .21 1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến thói quen đọc tin tức Facebook công chúng 23 1.2.3 Quy định nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyền nghĩa vụ sử dụng mạng xã hội tổ chức cá nhân 32 1.3 Công chúng truyền thông đại, công chúng báo điện tử công chúng mạng xã hội 35 1.3.1 Công chúng truyền thông đại 35 1.3.2 Công chúng báo điện tử vai trò phát triển cơng chúng báo điện tử 37 1.3.3 Công chúng mạng xã hội 43 1.3.4 Vai trò việc sử dụng mạng xã hội Facebook việc phát triển công chúng báo điện tử .44 Tiểu kết chƣơng 49 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE THANHNIEN.VN TUOITRE.VN 50 2.1 Giới thiệu báo Thanhnien.vn, Tuoitre.vn 50 2.1.1 Giới thiệu Thanhnien.vn 50 2.1.2 Giới thiệu Tuoitre.vn .51 2.2 Thực trạng sử dụng hình thức nội dung Fanpage để tiếp cận công chúng Thanhnien.vn Tuoitre.vn 53 2.2.1 Cách thức phát triển hình thức Fanpage để tiếp cận công chúng Thanhnien.vn Tuoitre.vn .53 2.2.2 Cách thức phát triển nội dung Fanpage để tiếp cận công chúng Fanpage Thanhnien.vn Tuoitre.vn .65 2.3 Hiệu phát triển công chúng qua Fanpage Thanhnien.vn Tuoitre.vn 76 2.3.1 Đưa Facebook trở thành kênh thông tin tồ soạn đến với cơng chúng 76 2.3.2 Tăng số lượng công chúng (Fans) Fanpage 77 2.3.3 Tương tác công chúng Fanpage Thanhnien.vn Tuoitre.vn 79 2.3.4 Tăng lượt truy cập cho tờ báo điện tử Thanhnien.vn Tuoitre.vn 81 2.3.5 Tăng doanh thu cho soạn 87 2.4 Đánh giá chung thực trạng sử dụng Fanpage Facebook Thanhnien.vn Tuoitre.vn để phát triển công chúng 88 Tiểu kết chƣơng 90 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG QUA FANPAGE CHO BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM HIỆN NAY 91 3.1 Những vấn đề đặt phát triển công chúng qua Fanpage 91 3.1.1 Duy trì hoạt động Fanpage lượng cơng chúng tiếp cận 91 3.1.2 Quản lý công chúng Fanpage – Bài tốn khó 92 3.1.3 Các báo báo điện tử chưa xây dựng đội ngũ chuyên trách chuyên nghiệp .95 3.1.4 Thách thức với phát triển Facebook 96 3.2 Giải pháp vấn đề phát triển công chúng qua Fanpage báo điện tử cho báo điện tử Việt Nam 97 3.2.1 Xây dựng đội ngũ biên tập viên chuyên nghiệp am hiểu Facebook soạn báo 97 3.2.2 Thường xuyên cử chuyên trách tham gia lớp kỹ đào tạo Facebook 98 3.2.3 Đánh giá, phân tích hiệu phát triển cơng chúng Fanpage định kỳ để có chiến lược 99 3.2.4 Ln nâng cao chất lượng hình thức, nội dung Fanpge .102 3.2.5 Đăng thời điểm nâng cao chất lượng đường truyền kỹ thuật 104 3.2.6 Đầu kinh phí cho quảng cáo Facebook .105 3.2.7 Phải có chiến lược thử nghiệm cho tính Facebook 107 3.2.8 Tăng cường công tác quản lý kết hợp Facebook để đưa giải pháp hiệu việc quản lý công chúng 109 Tiểu kết chƣơng 111 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHẦN PHỤ LỤC 119 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Thống kê ngƣời dùng mạng xã hội hãng nghiên cứu Statista (7/2017) 17 Hình 1.2: Thống kê dự báo số lƣợng ngƣời dùng Facebook Việt Nam 21 Hình 1.3: Thống kê số lƣợng ngƣời dùng Facebook qua trang https://www.facebook.com/ads/audience-insights Facebook đƣợc sử dụng cho tài khoản quảng cáo Facebook 22 Hình 1.4: Thống kê số ngƣời sử dụng Facebook điện thoại di động .23 Biểu đồ 1.5: Kết khảo sát thiết bị đƣợc ngƣời dung truy cập Facebook nhiều 24 Biểu đồ 1.6: Thống kê khảo sát tần suất số lần sử dụng Facebook độc giả .25 Biểu đồ 1.7: Thống kê khảo sát thời điểm sử dụng Facebook độc giả .25 Biểu đồ 1.8: Thống kê khảo sát tần suất đọc link tin tức báo chí thơng qua Facebook 26 Biểu đồ 1.9: Thống kê khảo sát hình thức tiếp nhận chia sẻ tin tức độc giả 26 Hình 2.1: Fanpage Thanhnien.vn đƣợc Facebook chứng thực 54 Hình 2.2: Fanpage Tuoitre.vn đƣợc Facebook chứng thực 54 Hình 2.4: Hình dại diện Fanpage thanhnien.vn năm 2010 2015 56 Hình 2.5: Hình đại diện Fanpage Tuoitre.vn năm 2011 2017 56 Hình 2.6: Ảnh bìa Thanhnien.vn .57 Hình 2.7: Ảnh bìa Tuoitre.vn dùng video 57 Hình 2.8: Ảnh bìa Thanhnien.vn quảng cáo cho Pepsi (12/2016) .58 Hình 2.9: Ảnh bìa Tuoitre.vn quảng bá cho kiện 10.000 bƣớc chân kết hợp đơn vị tài trợ Vinamilk 59 Hình 2.10: Thống kê số lƣợng post hình thức post Fanpage Thanhnien.vn từ tháng 1/1017 đến tháng 8/2017 60 Hình 2.11: Thống kê số lƣợng post hình thức post Fanpage Tuoitre.vntừ tháng 1/1017 đến tháng 8/2017 60 Hình 2.12: Hình thức Video video live tream Fanpage Thanhnien.vn 62 Hình 2.13: Các tin tức đƣợc đăng tải hình thức hình ảnh Tuoitre.vn .63 Hình 2.14: Thống kê thời gian post theo khung Thanhnien.vn theo Fanpagekamar 64 Biểu đồ 2.15: Thống kê khảo sát tin tức mà độc giả quan tâm Fanpage 66 Hình 2.16: Hình ảnh nội dung dẫn dắt hiển thị điện thoại di động Fanpage Thanhnien.vn Tuoitre.vn .69 Hình 2.17: Hashtag sử dụng Fanpage Thanhnien.vn Tuoitre.vn 73 Biểu đồ 2.18: Thống kê khảo sát độc giả lựa chọn Fanpage để đọc tin tức Facebook 77 Hình 2.19: Số lƣợng Fans (cơng chúng) tăng Fanpage Thanhnien.vn từ tháng - 8/2017 78 Hình 2.20: Số lƣợng Fans (công chúng) tăng Fanpage Tuoitre.vn từ tháng - 8/2017 78 Hình 2.21 Thống kê tƣơng tác công chúng Thanhnien.vn từ tháng – 8/2017 79 Hình 2.22: Thống kê tƣơng tác công chúng Tuoitre.vn từ tháng – 8/2017 .80 Biểu đồ 2.23 Số lƣợng truy cập vào website Thanhnien.vn .82 Biểu đồ 2.24: Nguồn đem lại truy cập đế website Thanhnien.vn .82 Hình 2.25: Nguồn truy cập đến từ site liên kết Thanhnien.vn .83 Biểu đồ 2.26: Nguồn truy cập đến từ mạng xã hội Thanhnien.vn 83 Biểu đồ 2.27: Số lƣợng truy cập vào website Tuoitre.vn 84 Biểu đồ 2.28: Nguồn đem lại truy cập đến website Tuoitre.vn 84 Hình 2.29 Nguồn truy cập đến từ site liên kết Tuoitre.vn 85 Biểu đồ 2.30 Nguồn truy cập đến từ mạng xã hội Tuoitre.vn 85 Hình 3.1 Một số quy định Thanhnien.vn dành cho độc giả Fanpage 94 Hình 3.2 Các báo điện tử hồn tồn nhắm đến cơng chúng tờ báo khác 106 Biểu đồ 3.3 Thống kê việc sử dụng links Instant Articles số hãng thông giới .108 Hình 3.4: Một kêu gọi trang Facebook Việt Nam vấn đề ngăn chặn phát tán tin giả sau đƣợc Tuoitre.vn đƣa lại lên Fanpage 110 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Theo số liệu thống kê từ Facebook tháng 7/2017, Facebook đạt tỷ ngƣời dùng ngày, nhƣ ngƣời trái đất có ngƣời dùng Facebook để kết nối bạn bè ngƣời thân Đồng thời theo số liệu thống kê tính đến tháng năm 2017, dân số Việt Nam chạm mốc gần 95 triệu ngƣời với khoảng 53% dân số sử dụng Internet tức tính có khoảng 50 triệu ngƣời dùng Trong đó, theo thống kê Facebook công bố tháng năm 2017, Việt Nam có khoảng 40 - 45 triệu ngƣời dùng Facebook, trung bình ngày, ngƣời dùng bỏ khoảng 2,5 để truy cập mạng xã hội Đó số không nhỏ tỷ lệ thuận với số lan truyền theo cấp số nhân thông tin mạng xã hội Facebook Sự phát triển nhƣ vũ bão sức lan tỏa kỳ diệu mạng xã hội Facebook tạo thay đổi lớn cách công chúng tiếp cận trao đổi thơng tin Có nhiều tiện ích mà Facebook mang lại cho ngƣời dùng: Thông tin nhanh, khối lƣợng thông tin phong phú, đƣợc cập nhật liên tục, có nhiều tiện ích giải trí…Bên cạnh đó, khía cạnh quan trọng làm thay đổi hình thức giao tiếp cá nhân, nhóm cơng chúng với khả kết nối, tạo liên kết dễ dàng, thuận tiện, cập nhật nhanh không bị giới hạn chiều khơng gian Chính vậy, thời đại đƣợc gọi “Thế giới phẳng” này, khơng thể phủ nhận rằng, hình thức giao tiếp báo chí đặc biệt báo điện tử với công chúng bị tác động thay đổi mạnh mẽ Trong năm qua, Facebook không kênh giải trí kết nối thơng tin cá nhân mà nơi phản ánh quan điểm dƣ luận trƣớc vấn đề nóng xã hội liên quan đến trị, kinh tế, y tế, giáo dục, pháp luật…từ trở thành diễn đàn phản ánh dƣ luận xã hội nhiều trƣờng hợp, lan tỏa Facebook ban đầu ảo song cuối lại tác động đến báo chí truyền thơng thống, khiến quan phải lƣu tâm tham khảo Chính vậy, để tồn phát triển, báo chí phải tự thích nghi với mơi trƣờng cập nhật Anh/chị đọc link tin tức đƣợc chia sẻ Facebook từ Fanpage quan báo chí chƣa? Thƣờng xuyên 196 65,1% Thỉnh thoảng 101 33,6% Chƣa 1,3% Nếu có anh/chị thƣờng đọc tin tức từ quan báo chí qua hình thức nào? Trực tiếp từ website quan báo chí 30 9,8% Thơng qua Fanpage quan báo chí 71 23,3% Cả hình thức 202 66,2% Mục khác 128 0% Anh/chị click vào biểu tƣởng cảm xúc (like…), bình luận (comment), đánh dấu (tag) chia sẻ link tin tức mà bạn đọc đƣợc Facebook chƣa? Hành động Câu trả lời lựa chọn Biểu tƣợng cảm xúc (like, yêu thích, tức Thƣờng xuyên: 176 giận) Thỉnh thoảng: 106 Chƣa bao giờ: 23 Bình Luận Thƣờng xuyên: 43 Thỉnh thoảng: 216 Chƣa bao giờ: 46 Đánh dấu Thƣờng xuyên: 15 Thỉnh thoảng: 201 Chƣa bao giờ: 89 Chia sẻ Thƣờng xuyên: 27 Thỉnh thoảng: 247 Chƣa bao giờ: 31 129 Có anh/chị khơng click vào link tin tức để đọc mà click vào biểu tƣởng cảm xúc (like…), bình luận (comment), đánh dấu (tag) chia sẻ không? Hành động Câu trả lời lựa chọn Biểu tƣợng cảm xúc (like, yêu thích, tức Thƣờng xuyên: 19 giận) Thỉnh thoảng: 82 Chƣa bao giờ: 204 Bình Luận Thƣờng xuyên: 10 Thỉnh thoảng: 50 Chƣa bao giờ: 245 Đánh dấu Thƣờng xuyên: Thỉnh thoảng: 38 Chƣa bao giờ: 258 Chia sẻ Thƣờng xuyên: Thỉnh thoảng: 42 Chƣa bao giờ: 257 130 10 Anh/chị thƣờng bị thu hút thơng tin Facebook? (Có thể chọn nhiều đáp án) Vấn đề thời 269 88,2% Độc, lạ, khác thƣờng 128 42% Vui nhộn, giải trí 228 74,8% Ngƣời tiếng 83 Tin tức liên quan đến thân 225 73,8% Mục khác 27,2% 0,3% 11 Nếu Newfeed Facebook hiển thị thông tin nhƣng từ Fanpage khác nhau, từ quan báo chí thống, từ trang tin tức khơng thống, anh/chị chọn đọc tin tức từ Fanpage nào? Cơ quan báo chí thống 181 59,9% Trang tin tức khơng thống Tin Fanpage hiển thị trƣớc đọc 111 46,8% Mục khác 131 3% 0% 12 Anh/ chị bị hấp dẫn thu hút nội dung dẫn dắt tin tức Tít + Sapo hay nội dung gần gũi mang ngơn ngữ Facebook (Ví dụ nhƣ Ơi, chuẩn bị đƣờng xa ƣớt mƣa Mong kẹt xe với tin tức liên quan đến thời tiết)? Nội dung dẫn dắt Tít + Sapo 79 26,2% Nội dung dẫn dắt mang ngôn ngữ Facebook 220 72,8% Mục khác 0% 13 Đánh giá anh/chị tốc độ tải trang click vào link tin tức quan báo chí chia sẻ link? Nhanh, ổn định 246 81,2% Chậm, chờ lâu 54 17,8% Mục khác 1% 132 14 Anh/chị bị ý hình thức đăng tải tin tức Fanpage quan báo chí? (Có thể chọn nhiều phƣơng án) Đăng tải link 200 65,6% Video, Live tream 241 79% Hình ảnh 152 49,8% Status 36 11,8% Mục khác 0,3% 15 Những lý khiến anh/ chị tiếp nhận tin tức, bình luận chia sẻ trực tiếp Facebook? (Có thể chọn nhiều phƣơng án) Tiện lợi, đọc báo truy cập Facebook 262 85,9% Thơng tin cập nhật nhanh 208 68,2% Nhiều tin nóng, giật gân, kỳ thú 91 29,8% Có nhiều hình thức hấp dẫn ( ảnh, video, live tream, 234 76,7% 133 link…) Có thể tao đổi thơng tin trực tiếp với tờ báo/nhà báo 35 11,5% Có thể trao đổi, tranh luận công chúng 162 53,1% Mục khác 0,3% nhanh chóng CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC, GIÚP ĐỠ CỦA QUÝ ANH/CHỊ !!! 134 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU SỐ Khoa Báo chí Truyền thơng, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội Đề tài luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE GVHD: TS Lê Thị Nhã Học viên: Trịnh Mỹ Hƣờng Phỏng vấn đại diện Facebook Việt Nam – Chuyên gia Zoey Nguyễn Chị cho biết đánh giá Facebook thị trƣờng Việt Nam đặc biệt vấn đề thơng tin? Việt Nam nước có phát triển mạnh mẽ Facebook Thực tế số lượng users (người dùng) Việt Nam tính từ 13 tuổi trở lên lớn, lên đến 48 – 49 triệu người Có thể nói Việt Nam thị trường đầy tiềm với dân số đông phát triển mạnh mẽ công nghệ Đặc biệt bên cạnh nhu cầu chia sẻ vấn đề cá nhân người dùng tin tức nội dung thu hút người dung tham gia Facebook Do Facebook liên tục có thay đổi thử nghiệm để đáp ứng nhu cầu người dung khắp giới Chị đánh giá việc sử dụng Fanpage doanh nghiệp Việt Nam nay? Doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu tìm đến xây dựng FanPage để quảng cáo cho doanh nghiệp sản phẩm Tuy nhiên, chưa nắm quy tắc lộ trình nên thường khó khăn với vấn đề khơng thu hút thành viên LIKE (thích trang) có thu hút tương tác chưa hiệu chưa biết cách trì hấp dẫn trang Những điều kiện để verify quan báo chí Việt Nam Facebook có đội ngũ riêng để hỗ trợ trường hợp muốn verify Đối với Fanpage liên quan đến tin tức Việt Nam muốn xin dấu tích xanh cần 135 có giấy phép nhà nước cấp, thêm vào cần có thương hiệu người dùng đủ lớn Facebook chứng thực Sau đưa hồ sơ, Facebook tiến hành kiểm tra, rà soát xem Facepage có đáp ứng đủ điều kiện khơng tiến hành verify cho Fanpage Hiện hình thức đăng tải đƣợc Facebook ƣu tiên việc tiếp cận users (ngƣời dùng) ? Sau thời gian nghiên cứu người sử dụng, Facebook cho hình thức video khoảng năm đẩy mạnh hình thức Facebook tinh chỉnh thuật toán News Feed nhằm ưu tiên cho video đăng tải Đơn cử trang Facebook có triệu người theo dõi, ảnh link trang tiếp cận 14% người theo dõi, post có text đạt 4%, video tiếp cận tới 35% người theo dõi trang Nội dung dẫn dắt Facebook nên sử dụng nhƣ để đạt hiệu nhất? Do hạn chế vấn đề hiển thị, đặc biệt users sử dụng điện thoại di động đặc biệt điện thoại thông minh để vào Facebook chủ yếu nên nội dung dẫn dắt nên nội dung ngắn gọn, đánh vào tâm lý người dùng có tính kêu gọi hành động Thêm vào đó, nội dung dẫn dắt kèm theo hashtag để giúp người dùng tìm kiếm dễ dàng hơn, hashtag cụ thể, liên quan đến nội dung khả tiếp cận users lớn Hiện tƣơng lai, Facebook có hoạt động để hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp đặc biệt soạn báo Việt Nam sử dụng Facebook? Quả thực Facebook Việt Nam có đội ngũ hỗ trợ mỏng, khoảng chục người Tuy nhiên năm gần dây, Facebook cố gắng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp quan báo chí Việt Nam tổ chức hội thảo, khoá đào tạo, giới thiệu sản phẩm Nếu trước bạn phải gửi mail lâu sau nhận 136 thư trả lời từ Facebook Facebook có hỗ trợ chat trực tiếp với đội ngũ Support để hỗ trợ vấn đề việc quảng cáo nhanh Trong thời gian tới, Facebook Việt Nam có nhiều hoạt động để hỗ trợ giải vấn đề tốt 137 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU SỐ Khoa Báo chí Truyền thông, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội Đề tài luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE GVHD: TS Lê Thị Nhã Học viên: Trịnh Mỹ Hƣờng Phỏng vấn anh Quang Thế - Phóng viên báo Tuổi trẻ Anh cho biết Tuoitre.vn có đội ngũ làm Fanpage riêng khơng? Đội ngũ Fanpage Biên tập viên soạn hay ngƣời chuyên mơn Facebook? Fanpage Tuổi trẻ có đội ngũ riêng biên tập viên chuyên trách Vì tuổi trẻ theo mơ hình tồ soạn hội tụ nên biên tập viên phân theo ca trực Đến ca trực phụ trách tồn nội dung báo giấy, báo online, Facebook ca trực Tơi thấy trung bình Tuoitre.vn có đăng tải Facebook khoảng 30 – 40 bài/ngày, Tuoitre.vn sản xuất khoảng tin, bài/ ngày Tiêu chí lựa chọn đƣợc đăng tải Fanpage gì? Trung bình ngày báo điện tử Tuổi trẻ sản xuất khoảng 150 – 200 tin Bên cạnh đó, với ngày có nhiều kiện lớn tới Hội nghị APEC Đà Nẵng tin nhiều nhiều thông tin đưa lên báo điện tử khơng giới hạn, cập nhật liên tục Nhưng khơng phải tồn đưa lên Facebook mà tin lựa chọn Do Tuổi trẻ quan báo chí liên quan đến lĩnh vực trị nên vần đề thời sự, trị ưu tiên lựa chọn Đặc biệt tin tức nóng, dư luận quan tâm Còn lựa chọn tin mang tính chất câu chuyện thường ngày hay trích dẫn văn 138 Fanpage Tuoitre.vn có sử dụng quảng cáo để tăng Like hay quảng cáo viết khơng? Nếu có tin, đƣợc lựa chọn để chạy quảng cáo? Năm Fanpage khơng sử dụng chạy quảng cáo like không sử dụng chạy tin nhiều mà tập trung vào chất lượng làm tiêu chí hàng đầu Anh có thƣờng share viết Fanpage Tuoitre.vn lên Facebook cá nhận khơng? Rất khi, chủ yếu share trực tiếp từ link website Tuoitre.vn ấn tượng tin tức nóng share lên Facebook cá nhân Anh có biết định hƣớng tới Tuoitre.vn việc phát triển công chúng thơng qua Fanpage? Trước hết, tồ soạn Tuổi trẻ ln giữ vững tơn mục đích tờ báo, đặc biệt điều kiện bùng nổ thông tin, cạnh tranh thông tin lớn Các tin, đưa lên có kiểm duyệt chặt chẽ khắt khe đặc biệt với mạng xã hội để giúp định hướng cho cơng chúng Bên cạnh đội ngũ Tuổi Trẻ luôn khát vọng, cống hiến, động sáng tạo để không tạo tác phẩm tốt mà ứng dụng phát triển công nghệ việc tiếp cận phát triển cơng chúng Trong đó, dù sử dụng hình thức nào, phương tiện nào, chất lượng đặt lên hàng đầu 139 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU SỐ Khoa Báo chí Truyền thơng, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội Đề tài luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE GVHD: TS Lê Thị Nhã Học viên: Trịnh Mỹ Hƣờng Phỏng vấn chị Thu Hằng - Phóng viên báo Thanh niên Chị cho biết Thanhnien.vn có đội ngũ làm Fanpage riêng khơng? Đội ngũ Fanpage Biên tập viên soạn hay ngƣời chun mơn Facebook? Fanpage Thanhnien.vn có đội ngũ chuyên trách riêng, tương đương với ban riêng Trưởng ban anh Trần Kim Trí, trước trưởng ban Chính trị - xã hội Trưởng ban truyền thông mạng xã hội Báo Thanh niên Đội ngũ bao gồm người phóng viên, biên tập viên kỹ thuật viên công nghệ thông tin Hiện Thanhnien.vn sản xuất khoảng tin – bài/ ngày Tiêu chí lựa chọn đăng tải Fanpage gì? Báo điện tử Thanh niên sản xuất khoảng 150 – 200 tin bài/ ngày Những tin tức lựa chọn để đăng tải lên Facebook thông thường tin tức thời sự, tin tức mà dư luận quan tâm, hay kiện diễn Ngoài tin tức thời sự, tin kiện nóng, tin – có nội dung giải trí lựa chọn xen kẽ để phù hợp với đội tuổi trẻ Facebook Chị có thƣờng share viết Fanpage Thanhnien.vn lên Facebook cá nhận khơng? Khơng, tơi chủ yếu share tin – trực tiếp từ link website báo điện tử 140 PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU SỐ Khoa Báo chí Truyền thơng, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội Đề tài luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE GVHD: TS Lê Thị Nhã Học viên: Trịnh Mỹ Hƣờng Phỏng vấn anh Nguyễn Quốc Minh – Thành viên ban quản trị Fanpage Tienphong.vn Anh cho biết Tienphong.vn có đội ngũ làm Fanpage riêng không? Đội ngũ Fanpage Biên tập viên tồ soạn hay ngƣời chun mơn Facebook? Đôi ngũ Tiền Phong mạng xã hội chưa nhiều Tiền Phong có người phụ trách riêng Facebook, ngồi có – biên tập viên kiêm nhiệm hỗ trợ Hiện Tienphong.vn sản xuất khoảng tin – bài/ ngày Tiêu chí lựa chọn đƣợc đăng tải Fanpage gì? Tienphong.vn sản xuất khoảng 170 – 200 tin bài/ ngày Những tin lựa chọn lên Fanpage tin tức liên quan đến thời sự, xen kẽ văn hố – giải trí để phù hợp với cơng chúng Facebook Mặc dù ngày có vài trăm tin số lượng tin Fanpage có giới hạn Tienphong.vn cố để đưa đầy đủ kiện đề tài thu hút ý công luận tuần qua Một số kiện vụ công bố kết tra xử lý Biệt phủ Yên Bái, Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc…Bên cạnh Fanpage chúng tơi nỗ lực dùng tin, bài, hình ảnh, đồ hoạ… phong phú cập nhật đầy đủ thông tin Fanpage Tienphong.vn có sử dụng chạy quảng cáo để tiếp cận cơng chúng khơng? Có sử dụng, theo dòng kiện, vấn đề độc giả quan tâm Ví dụ gần tin tức liên quan đến BOT, việc đổi sổ hộ hay tuyến độc quyền Tiền Phong Hoa hậu – sản phẩm 141 Tiền Phong Bài hot nhiều người quan tâm mua thêm quảng cáo để tăng thêm tương tác Một số có chất lượng tốt :Chuyên đề Khải Silk “treo đầu dê, bán thịt chó”, Taxi bệnh viện, Từ đề xuất phá bỏ khu tái định cư Sài Đồng : Lộ hàng nghìn hộ bỏ hoang; Taxi độc quyền bệnh viện “chặt chém người dân”; 28 năm mang án oan giết chồng, giết cha; Giải thưởng sân khấu “vừa đá bóng vừa thổi còi”… So với số Fanpage nhƣ Thanhnien.vn hay Tuoitre.vn, số Fans Tienphong.vn khiêm tốn khoảng gần 200.000 Fans Page khoảng triệu Fan? Sắp tới Tienphong.vn có chiến lƣợc để tiếp cận đƣợc nguồn công chúng tiềm Facebook? Đúng Fanpage Tienphong.vn chậm chân so với nhiều tờ báo trang tin điện tử khác Chúng nỗ lực để phát triển Fanpage tối nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng tin bài, nghiên cứu sử dụng công cụ Fanpage công cụ quảng cáo để hoạt động có hiệu 142 ... VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE 13 1. 1 Khái niệm Báo điện tử, Facebook, Fanpage 13 1. 1 .1 Khái niệm báo điện tử đặc điểm báo điện tử .13 1. 1.2 Khái niệm... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRỊNH MỸ HƢỜNG PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE (Khảo sát Fanpage Thanhnien. vn Tuoitre .vn từ 1/ 2 017 đến 8/ 2 017 ) Mã số : 6032 010 1 Chuyên... TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG BÁO ĐIỆN TỬ QUA FANPAGE THANHNIEN. VN VÀ TUOITRE .VN 50 2 .1 Giới thiệu báo Thanhnien. vn, Tuoitre .vn 50 2 .1. 1 Giới thiệu Thanhnien. vn 50 2 .1. 2 Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công chúng báo điện tử qua fanpage (khảo sát trên fanpage thanhnien vn và tuoitre vn từ 1 2017 đến 8 2017 , Phát triển công chúng báo điện tử qua fanpage (khảo sát trên fanpage thanhnien vn và tuoitre vn từ 1 2017 đến 8 2017

Từ khóa liên quan