đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT chuyên vĩnh phúc lần 3 có lời giải

9 767 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:49

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC CHUYÊN VĨNH PHÚC _ Mã đề: 234 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA – LẦN NĂM HỌC 208 – 2019 Mơn: Địa Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:……………………………… Số báo danh …………………………………………… Câu 41: Biện pháp sau thực đổi với rừng đặc dụng nước ta nay? A đảm bảo độ phì chất lượng đất rừng B giao đất giao rừng cho người dân C xây dựng mở rộng vườn quốc gia D trồng rừng đất trống đồi núi trọc Câu 42: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 26, cho biết phát biểu sau không với kinh tế Trung du miền núi Bắc Bộ? A trung tâm công nghiệp tập trung Tây Bắc B nhiều điểm cơng nghiệp trung tâm C cơng nghiệp khí, điện tử phát triển mạnh D nhà máy thủy điện nhiều nhiệt điện Câu 43: Trong vùng đặc quyền kinh tế nước ta, nước khác phép thực hoạt động sau đây? A khai thác hải sản B tự quân C xây dao nhân tạo D dặt ống dẫn dầu Câu 44: Tính chất nhiệt đới khí hậu nước ta quy định đặc điểm sau vị trí địa lí? A nằm vùng nội chí tuyến B thuộc bán đảo Đơng Dương C tiếp giáp Biển Đông rộng lớn D nằm khu vực gió mùa Câu 45: Phát biểu sau với dân cư Đông Nam Á nay? A số dân đông, tỉ lệ người già cấu dân số tăng B mật độ dân số cao, phân bổ đồng nước C mật độ dân số cao, tỉ lệ người nhập cư hàng năm thấp D số dân đông, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên tăng nhanh Câu 46: Phát biểu sau không với đặc điểm dân tộc nước ta nay? A truyền thống đoàn kết, B mức sống đồng C bao gồm nhiều thành phần D sinh sống khắp vùng Câu 47: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng sau nhiện độ trung bình năm cao nhất? A Lạng Sơn B Sa Pa C Cần Thơ D Hà Nội Câu 48: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 17, cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ khu kinh tế ven biển sau đây? A Chu Lai, Nhơn Hội B Dung Quất, Hòn La C Vân Phong, Vũng Áng D Chu Lai, Nghi Sơn Câu 49: Phát biểu sau không với xã hội Đơng Nam Á? A nhiều tơn giáo lớn hoạt động B quốc gia nhiều dân tộc C văn hóa nước khác biệt D, số dân tộc phân bố rộng Câu 50: Trong năm gần đây, tỉ lệ gia tăng dân số nước ta xu hướng A giảm nhanh B tăng nhanh C tăng chậm D giảm chậm Câu 51: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 25, cho biết phát biểu sau không với du lịch nước ta? A tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng B trung tâm du lịch cấp quốc gia C tài nguyên du lịch nhân văn đơn điệu D điểm du lịch phát triển nhiều nơi Câu 52: Điểm giống tự nhiên Đông Nam Á lục địa Đơng Nam Á biển đảo A dãy núi thung lũng rộng B nhiều đồng phù sa lớn C sông lớn hướng bắc - nam D khí hậu nhiệt đới gió mùA Câu 53: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia Hoàng Liên nằm phân khu địa động vật sau đây? A Đông Bắc B Bắc Trung Bộ C Trung Trung Bộ D Tây Bắc Câu 54: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi sau đây, đỉnh núi độ cao lớn nhất? A Vọng Phú B Chư Yang Sin C Ngọc Kring D Kon Ka Kinh Câu 55: Biện pháp cải tạo đất nông nghiệp đồng nước ta A đào hồ kiểu vây cá B trồng theo băng C bón phân thích hợp D làm ruộng bậc thang Câu 56: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh sau sản lượng thủy sản khai thác lớn sản lượng thủy sản nuôi trồng? A Quảng Ngãi, Thanh B Khánh Hòa, An Giang C Bình Thuận, Bến Tre D Bình Định, Bạc Liêu Câu 57: Phát biểu sau với rừng ngập mặn nước ta? A cho suất sinh học cao B Tập trung ven biển Trung Bộ C nhiều loại gỗ quý D diện tích tăng nhanh Câu 58: Quá trình xâm thực mạnh miền núi nước ta dẫn đến hệ chủ yếu sau đây? A tạo thành nhiều phụ lưu chi lưu B tổng lượng nước sơng ngòi lớn C hình thành đất feralit màu đỏ vàng D tổng lượng phù sa sơng ngòi lớn Câu 59: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 10, cho biết sơng sau hướng tây bắc - đơng nam? A sông Thương B sông Đà C sông Bến Hải D sông Lục Nam Câu 60: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết thị sau tinh lý tỉnh Quảng Trị? A Tam Kỳ B Quy Nhơn C Đông Hà D Đồng Hới Câu 61: Miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ nơi A đầy đủ ba đai cao khí hậu địa hình miền núi B đồng châu thỏ mở rộng phía biển C địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích D dãy núi cao chủ yếu theo hướng vòng cung Câu 62: Phát biểu sau không với đặc điểm dân số nước ta nay? A quy mô số dân ngày lớn B cấu theo tuổi biến đổi nhanh C bao gồm nhiều thành phần dân tộc D gia tăng vùng Câu 63: Địa hình Đơng Nam Á biển đảo chủ yếu A bồn địa hoang mạc B đồi, núi núi lửa C núi cao, sơn nguyên rộng D đồng bằng, gò đồi thấp Câu 64: Phát biểu sau không phân bổ dân cư nước ta nay? A phần lớn dân cư tập trung nông thôn B mật độ dân số miền núi thấp đồng C số dân thành thị nhiều nông thôn D mật độ dân số khác vùng Câu 65: Ở miền Bắc nước ta vào mùa đông xuất ngày nóng ẩm hoạt động A Tín phong bán cầu Bắc B Tin phong bán cầu Nam C gió mùa Đơng Nam D gió phơn Tây Nam Câu 66: Ở nước ta, việc làm vấn đề gay gắt, nguyên nhân chủ yếu A kinh tế chậm phát triển, gia tăng tự nhiên cao B quy mơ dân số lớn, trình độ phát triển kinh tế thấp C gia tăng dân số cao, giáo dục đào tạo hạn chế D giáo dục đào tạo hạn chế, người lao động nhiều Câu 67: Chế độ nhiệt miền Bắc cực đại A nằm vùng nội chí tuyển bán cầu Bắc B năm mùa nóng mùa lạnh rõ rệt C hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần D Tín phong hoạt động xen kẽ với gió mùa Câu 68: Tính chất nhiệt đới miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ tăng dần so với miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ chủ yếu A ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc giảm sút B ảnh hưởng gió mùa Đơng Nam giảm sút C dãy núi ngăn ảnh hưởng biển D nhiều cao nguyên lòng chảo núi Câu 69: Nguồn sau xem chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nước diện rộng nước ta? A hóa chất dư thừa nơng nghiệp B nước thải công nghiệp đô thị C chất thải hoạt động du lịch D chất thải sinh hoạt khu dân cư Câu 70: Nguồn lợi thủy sản nước ta giảm sút chủ yếu A sử dụng dụng cụ đánh bắt cá đánh bắt gần bờ B diện tích rừng ngập mặn thu hẹn ô nhiễm môi trường biển C dùng chất nổ đánh bắt trái phép ô nhiễm sông D khai thác tài nguyên mức ô nhiễm môi trường nước Câu 71: Biện pháp quan trọng để giải việc làm khu vực nông thông nước ta A thực tốt sách dân số, sức khỏe sinh sản B phân bố lại dân cư nguồn lao động nước C da dạng loại hình đào tạo ngành nghề D da dạng hóa hoạt động sản xuất dịch vụ Câu 72: Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ trọng dân số thành thị nước ta ngày tăng A nâng cao đời sống dân thành thị B mở rộng thị trường tiêu thụ đô thị C phân bố lại dân cư vùng D đẩy mạnh trình cơng nghiệp hóa Câu 73: Cho biểu đồ than, dầu thô điện nước ta: Biểu đồ thể nội dung nòa sau đây? A chuyển dịch cấu sản lượng điện phân theo nguồn nước ta, giai đoạn 1995 – 2014 B sản lượng than, dầu thô điện nước ta, giai đoạn 1995 – 2014 C tốc độ tăng trưởng than, dầu thô điện nước ta, giai đoạn 1995 – 2014 D giá trị xuất than, dầu thô điện nước ta, giai đoạn 1995 – 2014 Câu 74: Biện pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước Đông Nam Á A mở rộng q trình thị hóa B đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa C kiềm chế tốc độ gia tăng dân số D tập rung đào tạo nghề cho lao động Câu 75: Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp làm cho A địa hình nước ta phân bậc rõ rệt B thiên nhiên phân hóa sâu sắc C địa hình nước ta hiểm trở D tính chất nhiệt đới ẩm thiên nhiên bảo toàn Câu 76: Trong rừng phần lãnh thổ phía Bắc loại nhiệt đới chủ yếu A khí hậu mùa đơng lạnh B nhiều dạng địa hình khác C gió mùa Đơng Nam hoạt động mạnh D vị trí nằm gần chí tuyển Bắc Câu 77: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH LÚA THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA THEO CÁC NĂM Năm Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa 2005 2942,1 2349,3 2037,8 2010 3085,9 2436,0 1967,5 2014 3116,5 2734,1 1965,6 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB thống kê, 2016) Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau khơng diện tích lúa theo mùa vụ nước ta qua năm? A lúa đông xuân lúa hè thu tăng B lúa đông xuân tăng nhiều lúa hè thu C lúa đông xuân tăng chậm lúa hè thu D lúa đông xuân tăng, lúa mùa giảm liên tục Câu 78: Cho bảng số liệu: SỐ DÂN VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC HẠT NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 Năm 2005 2009 2013 2015 Số dân (triệu người) 82,4 86,0 89,8 91,7 Sản lượng (triệu tấn) 39,6 43,3 49,2 50,5 (Nguồn: Niên giám thống kê 2016, NXB thống kê, 2017) Để thể số dân sản lượng lương thực hạt nước ta giai đoạn 2005 – 2015, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Tròn B Miền C Đường D Kết hợp Câu 79: Nhiều nước Đông Nam Á phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản thời gian gần đây, chủ yếu A nhu cầu nước tăng lên B nhiều mặt nước ao, hồ C thị trường giới mở rộng D nhiều bãi biển đầm phá Câu 80: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA (Đơn vị: USD) Năm 2010 2011 2012 2013 2014 Xin-ga-po 471,1 445,2 566,7 579,0 577,7 Thái Lan 225,5 260,5 275,5 284,5 280,1 Việt Nam 79,7 105,6 124,1 142,7 161,3 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB thống kê, 2016) Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau không giá trị xuất hàng hóa dịch vụ số quốc gia giai đoạn 2010 – 2014? A Thái Lan tăng so với Việt Nam B quốc gia xu hướng tăng ven C Việt Nam tăng nhiều Xin-ga-po D Việt Nam tăng nhanh xin-ga-po - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 41-C 42-B 43-D 44-A 45-A 46-D 47-C 48-A 49-C 50-D 51-C 52-D 53-D 54-B 55-C 56-A 57-A 58-A 59-B 60-C 61-A 62-D 63-B 64-C 65-A 66-A 67-C 68-A 69-B 70-D 71-D 72-D 73-B 74-B 75-D 76-A 77-B 78-D 79-C 80-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Rừng đặc dụng bao gồm vườn quốc gia khu dự trữ sinh giới nhà nước quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt Hiện nay, nước ta thực biện pháp rừng đặc dụng tiến hành xây dựng mở rộng vườn quốc gia Câu 2: B Dựa vào Atlat Địa trang 26, quan sát đồ Kinh tế (năm 2007) ta thấy Trung du miền núi Bắc Bộ tập trung nhiều điểm cơng nghiệp trung tâm công nghiệp Các điểm công nghiệp vùng điểm khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng (ví dụ: Văn Bản – khai thác sắt, Yên Bái – khai thác sắt, Na Dương, ) Câu 3: D Trong vùng đặc quyền kinh tế nước ta, nước khác phép đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm tàu thuyền, máy bay nước tự hoạt động hàng hải hàng không theo Công ước Liên hợp quốc Luật biển năm 1982 Câu 4: A Tính chất nhiệt đới khí hậu nước ta quy định vị trí địa nằm vùng nội chí tuyến Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận lượng xạ Mặt Trời lớn góc nhập xạ lớn nơi năm lần Mặt Trời lên thiên đỉnh Câu 5: A Đơng Nam Á số dân đông tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên chiều hướng giảm -> phản ánh tỉ lệ trẻ em giảm dần, tỉ lệ người già cấu dân số xu hướng tăng lên Câu 6: D Đặc điểm dân tộc nước ta truyền thống đồn kết, gồm nhiều thành phần dân tộc (54 dân tộc), sinh sống khắp vùng (từ miền núi đến đồng bằng, ven biển) =>loại A, B, D Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội vùng chênh lệch đáng kể, mức sống đồng bào dân tộc người thấp Nhận xét mức sống dân tộc nước ta đồng không Câu 10: D Trong năm gần đây, nhờ thực sách dân số kế hoạch hóa gia đình nên tỉ lệ gia tăng dân số nước ta xu hướng giảm chậm Câu 11: C Dựa vào Atlat Địa trang 25, quan sát thấy tài nguyên du lịch nước ta giàu có, gồm tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn Tài nguyên du lịch nhân đa dạng gồm di tích lịch sử, chùa, đền, lễ hội => Nhận xét tài nguyên du lịch nhân văn nước ta đơn điệu không Câu 12: C - Các đặc điểm dãy núi thung lũng rộng, sông lớn hứng bắc - nam, đồng phù sa lớn đặc điểm Đông Nam Á lục địa, đặc điểm Đông Nam Á biển đảo => loại A, B, C - Đông Nam Á lục địa Đông Nam Á biển đảo nước ta khí hậu nhiệt đới gió mùa Câu 13: D Dựa vào Atlat Địa trang 12, xác định dãy Hoàng Liên Sơn nằm phân khu địa Tây Bắc Câu 14: B Dựa vào Atlat Địa trang 14, số đỉnh núi cho, đỉnh núi độ cao lớn đỉnh Chư Yang Sin (2405m) Các đỉnh núi lại độ cao thấp là: Vong Phu (2051m), Ngọc Krinh (2025m), Kon Ka Kinh (1761m) Câu 15: C Vùng đồng đất nông nghiệp bị thối hóa sử dụng khơng hợp mức -> biện pháp cải tạo đất nông nghiệp đồng bón phân thích hợp để tăng độ phì đất Câu 16: A Dựa vào Atlat Địa trang 20, xác định tỉnh sản lượng thủy sản khai thác lớn thủy sản ni trồng Quảng Ngãi, Thanh Hóa (kí hiệu cột màu hồng cao cột màu xanh) Câu 17: A Rừng ngập mặn nước ta phân bố tập trung vùng Nam Bộ, gồm loại sú, vẹt, đước, bần diện tích bị thu hẹp chuyển đổi thành đất nuôi tôm cá => Nhận xét B, C, D sai =>loại B, C, D Hệ sinh thái rừng ngập mặn cho suất sinh học cao, đặc biệt sinh vật nước lợ => Nhận xét A Câu 18: A Quá trình xâm thực mạnh miền núi nước ta tạo nhiều vật liệu -> sơng ngòi vận chuyển -> đem lại lượng phù sa lớn cho sông ngòi Câu 19: B Dựa vào Atlat Địa trang 10, sống hướng tây bắc - đơng nam sông Đà (thuộc vùng núi Tây Bắc) Câu 20: C Dựa vào Atlat Địa trang – 5, Đơng Hà tỉnh lị tỉnh Quảng Trị (kí hiệu chấm đỏ) Câu 21: A Miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ khu vực núi Hồng Liên Sơn nơi độ cao lớn nước Đây khu vực nước ta đầy đủ đai cao khí hậu: đai nhiệt đới gió mùa(dưới 600 – 700m), cận nhiệt đới gió mùa núi (600 – 2600m) ơn đới gió mùa núi (từ 2600m trở lên) Câu 22: D Dân số nước ta phân bố không đồng thành thị - nông thôn, khu vực đồng miền núi Ở vùng trình độ phát triển kinh tế - xã hội phân bố dân cư khác nên tốc độ gia tăng dân số khác Nhận xét gia tăng dân số vùng không Câu 26: A Ở nước ta, việc làm vấn đề gay gắt, nguyên nhân chủ yếu kinh tế chậm phát triển gia tăng tự nhiên cao => Tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế nước ta chậm, các công nghiệp dịch vụ chưa tạo nhiều việc làm, vùng nông thôn ngành nghề hạn chế (chủ yếu sản xuất nơng nghiệp), gia tăng tự nhiên cao nên năm nước ta thêm triệu lao động => Số lượng công việc chưa đáp ứng đủ số lao động dẫn đến tình trạng thiếu việc làm Câu 27: C Chế độ nhiệt miền Bắc cực đại miền Bắc nằm vĩ độ thấp, gần với đường chí tuyến nên hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần Câu 28: A Tính chất nhiệt đới miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ tăng dần so với miền Bắc Bắc Trung Bộ chủ yếu xuống phía Nam ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc giảm sút nhiệt độ tăng dần góc nhập xạ lớn Câu 29: B Nguồn chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nước diện rộng nước ta nước thải công nghiệp đô thị Các nhà máy, khu công nghiệp ven biển xả thải môi trường biển nhiều chất thải độc hại chưa qua xử lí, gây ô nhiễm vùng biển rộng (ví dụ: nhà máy Formosa – Hà Tĩnh, nhà máy sản xuất mì Vedan ) Ngồi chất thải sinh hoạt từ đô thị đổ trực tiếp vào sông gây ô nhiễm nghiêm trọng (sông Thị Vải, sông Tô Lịch ) Câu 30: D Các hoạt động đánh bắt mức làm suy giảm thủy sản ven bờ nước ta tượng ô nhiễm vùng biển làm nhiều loài thủy sản bị chết hàng loạt (vùng biển Hà Tĩnh) => Nguồn lợi thủy sản nước ta bị giảm sút chủ yếu khai thác tài nguyên mức ô nhiễm môi trường nước Câu 31: D Khu vực nông thôn chủ yếu hoạt động sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ nên thời gian nông nhàn người dân lớn, hoạt động kinh tế khác chưa phát triển dẫn đến tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm nông thôn => Biện pháp quan trọng đa dạng hóa hoạt động sản xuất nông nghiệp dịch vụ (mở rộng phát triển ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ du lịch ) để tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn Câu 32: D Tỉ trọng dân số thành thị nước ta ngày tăng, nguyên nhân chủ yếu đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hóa thu hút nhiều dân cư khu vực thành thị để sinh sống làm việc Câu 33: B Biểu đồ cột kết hợp đường, thể giá trị sản lượng đối tượng (than, dầu thô, điện) giai đoạn từ 1995 - 2014, đơn vị tuyệt đối triệu tỉ kwh => Biểu đồ thể sản lượng than, dầu thô điện nước ta, giai đoạn 1995 – 2014 > Chọn B Câu 34: B => Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước Đông Nam Á, biện pháp chủ yếu đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa nước, trọng phát triển cơng nghiệp dịch vụ Câu 35: D Đặc điểm địa hình chủ yếu đồi núi thấp góp phần bảo tồn tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thiên nhiên nước ta Ở miền Bắc đai nhiệt đới ẩm gió mùa bảo tồn độ cao trung bình 600 – 700m, miền Nam độ cao 900 – 1000m Câu 36: A Trong rừng thành phần lãnh thổ phía Bắc lồi cận nhiệt đới chủ yếu khí hậu mùa đơng lạnh thích hợp cho sinh trưởng loài cận nhiệt chè, táo, mận rau màu ưa lạnh (bắp cải, cà chua, khoai tây, xúp lơ ) Câu 37: B Nhận xét: - Lúa đông xuân tăng gấp: 3116,5 / 2942,1= 1,1 lần - Lúa hè thu tăng gấp: 2734,1 / 2349,3 = 1,2 lần => Như lúa hè thu tăng nhanh lúa đông xuân (1,2 >1,1) => Nhận xét lúa đông xuân tăng nhanh lúa hè thu không Câu 38: D Bảng số liệu: đối tượng (dân số sản lượng lương thực) với đơn vị khác Đề yêu cầu: thể số lượng đối tượng: số dân sản lượng => Biểu đồ thích hợp thể số dân sản lượng lương thực hạt nước ta giai đoạn 2005 – 2015 biểu đồ kết hợp (cột đường) Câu 39: C Cùng với trình hội nhập kinh tế giúp thị trường giới Đông Nam Á ngày mở rộng, nhiều sản phẩm thủy sản xuất sang nước Đặc biệt nuôi trồng thủy sản với ưu điểm mẫu mã đẹp, đồng đáp ứng sản phẩm ổn định quanh năm nên nhu cầu mặt hàng ngày lớn => thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành nuôi trồng thủy sản nước Đông Nam Á Câu 40: C Nhận xét: - Giá trị xuất Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 tăng gấp: 142,7/79,7 = 1,8 lần tăng lên: 142,7 – 97,7 = 63 (tỉ USD) - Giá trị xuất Singapo giai đoạn 2010 – 2014 tăng gấp: 579,0 / 471,1 = 1,2 lần tăng lên: 579,0 – 471,1 = 107,9 (tỉ USD) => Như vậy, xét tốc độ tăng cho thấy giá trị xuất Việt Nam tăng nhanh Sigapo (1,8 >1, lần) Tuy nhiên xét số lượng, giá trị xuất Việt Nam tăng Singapo (63 tỉ USD< 107,9 tỉ USD) => Nhận xét D Nhận xét C: Việt Nam tăng nhiều Xin-ga-po không ... DIỆN TÍCH LÚA THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA THEO CÁC NĂM Năm Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa 2005 2942,1 234 9 ,3 2 037 ,8 2010 30 85,9 2 436 ,0 1967,5 2014 31 16,5 2 734 ,1 1965,6 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 033 38.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Rừng đặc dụng bao gồm vườn... quy định vị trí địa lí nằm vùng nội chí tuyến Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận lượng xạ Mặt Trời lớn góc nhập xạ lớn nơi năm có lần Mặt Trời lên thi n đỉnh Câu 5: A Đơng Nam Á có số dân đông tỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT chuyên vĩnh phúc lần 3 có lời giải, đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT chuyên vĩnh phúc lần 3 có lời giải

Từ khóa liên quan